Biuletyn n°784

Open panel Open panel
Biuletyn n°784
Biuletyn
wtorek, 12 grudnia 2017
numer 784
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa i obrona: niezbędny i kruchy francusko-niemiecki duet
Autor : Thierry Tardy
Thierry Tardy
Francusko-niemieckie zbliżenie w kwestiach związanych z obroną jest owocem średniookresowych tendencji i bardziej koniunkturalnych elementów. Poza szansami niesionymi przez brexit, to wybór Emmanuela Macrona we Francji pozwala na wzmocnienie francusko-niemieckiej więzi i wpisanie jej w europejskie ramy w sposób bardziej ewidentny niż wcześniej. A aktualna niepewność polityczna nie powinna kwestionować niemieckiego otwarcia w tych sprawach. W średnim okresie analizy zagrożeń i konstatacja, iż środki są ograniczone, sprawiają, że zbliżają się do siebie stanowiska tych dwóch krajów odnośnie konieczności udzielenia odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa, która będzie spójniejsza i bardziej skoordynowana na poziomie wielostronnym.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa jest silniejsza, niż myśli
photo
Jean-Dominique Giuliani ocenia, że Europa ma więcej atutów na arenie międzynarodowej, niż sądzi, o ile jest zjednoczona oraz stanowczo i z przekonaniem broni swoich interesów... Więcej

Komisja : Mapa drogowa na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej
photo
6 grudnia Komisja Europejska zaprezentowała pakiet propozycji dla zreformowania strefy euro, a zwłaszcza stworzenia w 2019 roku Europejskiego Funduszu Walutowego, który mógłby zastąpić MFW i przychodzić z pomocą przechodzącym trudności krajom strefy euro. Parlament Europejski i Rada są proszone o przyjęcie tej propozycji do połowy 2019 roku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Na rzecz stałego zarządzania migracją
photo
7 grudnia Komisja zaproponowała polityczną mapę drogową, tak aby do czerwca 2018 roku osiągnąć globalne porozumienie w sprawie trwałej polityki migracyjnej... Więcej
Więcej
Brexit: Zjednoczone Królestwo i Komisja osiągają kompromis
photo
8 grudnia Komisja Europejska zaleciła Radzie Europejskiej (art. 50), aby ta uznała, że pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów. Zawarte porozumienie dotyczy praw europejskich obywateli żyjących w Zjednoczonym Królestwie i obywateli brytyjskich osiadłych w Unii Europejskiej; granicy między Irlandią i Ulsterem oraz warunków finansowych rozwodu... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Ochrona handlowa: nowe przepisy antydumpingowe
photo
5 grudnia eurodeputowani osiągnęli z ministrami porozumienie na rzecz solidniejszych instrumentów walki z nieuczciwym importem. Nowe przepisy mają lepiej uwzględniać dumping socjalny i środowiskowy oraz dopuszczają wyższe cła na import, który jest przedmiotem dumpingu bądź subwencji. Jednostka wsparcia technicznego dla MŚP zajmie się skargami i procedurami dochodzeniowymi, które powinny być krótsze... Więcej
Więcej | Więcej
Porozumienie w sprawie nowych przepisów na rzecz bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych samochodów
photo
7 grudnia osiągnięto porozumienie w sprawie reformy reguł stosowanych do poświadczania, że pojazd spełnia wszystkie wymagane warunki przed dopuszczeniem go do obrotu i do zapewnienia rygorystycznych kontroli. Pozwoli to znacznie poprawić jakość i niezależność badań oraz homologacji pojazdów, jak również wzmocnić kontrole samochodów już znajdujących się na unijnym rynku na poziomie państw członkowskich oraz umożliwi wzmocnienie europejskiego nadzoru... Więcej
Lista rajów podatkowych i podatki od gospodarki cyfrowej
photo
5 grudnia ministrowie gospodarki i finansów przyjęli czarną listę 17 krajów, które nie przestrzegały norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania. Ponadto, 47 krajów znalazło się na szarej liście (zobowiązały się one do skorygowania wad swoich systemów podatkowych i poszanowania kryteriów wymaganych przez Unię Europejską). Ministrowie porozumieli się również w kwestii "opodatkowania gospodarki cyfrowej"... Więcej
Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
photo
7 grudnia ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości podjęli decyzję o wzmocnieniu mandatu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). Przyszłe regulacje mają na celu umocnienie transgranicznego i wspólnotowego zarządzania sprawami dotyczącymi sprawiedliwości i bezpieczeństwa, a także lepsze zarządzanie przepływami migracyjnym w obrębie strefy Schengen... Więcej
UE-Kanada: progresywne i dynamiczne partnerstwo strategiczne
photo
4 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu ministrów UE-Kanada w ramach umowy o partnerstwie strategicznym (SPA), która tymczasowo weszła w życie z 1 kwietnia 2017 roku... Więcej
Konkluzje Rady ds. Zatrudnienia i Zdrowia
photo
Na posiedzeniu w dniach 7-8 grudnia ministrowie ds. zatrudnienia i zdrowia uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy o dostępności. Osiągnięto też częściowe porozumienie w sprawie regulacji służących lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. I wreszcie, ministrowie przyjęli konkluzje w sprawie polityki farmaceutycznej i w dziedzinie alkoholu... Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
11 grudnia w Brukseli odbyła się Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Przyjęto rozporządzenie ustalające limity połowów dotyczące pewnych zasobów morskich w 2018 roku... Więcej

Dyplomacja : UE-Japonia: sfinalizowane porozumienie o partnerstwie gospodarczym
photo
8 grudnia Unia Europejska i Japonia sfinalizowały porozumienie o partnerstwie gospodarczym. Nowinę tę ogłosili komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i japoński minister spraw zagranicznych Taro Kono. To pokłosie porozumienia politycznego osiągniętego 6 lipca, podczas szczytu UE-Japonia... Więcej
Więcej
Spotkanie europejskich ministrów spraw zagranicznych z ich amerykańskim odpowiednikiem
photo
5 grudnia amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson udał się do Brukseli, gdzie spotkał się zwłaszcza z Wysoką Przedstawicielką Unii Federicą Mogherini. Spotkanie dwojga szefów dyplomacji było okazją do poruszenia 4 tematów: procesu pokojowego na Środkowym Wschodzie, irańskiego porozumienia jądrowego, kwestii Syrii i Bałkanów Zachodnich... Więcej
Więcej | Więcej
Dane osobowe: europejscy regulatorzy zwracają się o gwarancje
photo
5 grudnia europejscy regulatorzy, zgromadzeni w ramach WP29, podkreśli szereg powodów do niepokoju związanych z negocjacjami ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Privacy Shield. Domagają się zwłaszcza wzmocnionych gwarancji ochrony danych przed majem 2018 roku... Więcej
Stała współpraca strukturalna z udziałem 25 państw członkowskich
photo
11 grudnia Rada przyjęła decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną, w niecały miesiąc po otrzymaniu od państw członkowskich wspólnej notyfikacji o ich zamiarze udziału w tej inicjatywie. Będzie w niej uczestniczyć 25 z 27 krajów członkowskich. Ministrowie potwierdzili również swoje poparcie dla rozwiązania zakładającego istnienie dwóch państw z Jerozolimą będącą stolicą państwa izraelskiego i państwa palestyńskiego... Więcej

Niemcy : Francuski prezydent laureatem Nagrody Karola Wielkiego 2018
photo
8 grudnia francuski prezydent Emmanuel Macron otrzymał Nagrodę Karola Wielkiego 2018. Jury cieszy jego wizja odnowionej Europy oraz przebudowy europejskiego projektu, pomysł nowej europejskiej suwerenności oraz restrukturyzacji współpracy ludów i narodów... Więcej

Finlandia : Finlandia świętuje stulecie niepodległości
photo
6 grudnia Republika Finlandii świętowała stulecie niepodległości uzyskanej na fali rosyjskiej rewolucji. Żeby nagłośnić to wydarzenie, zorganizowano obchody w całym kraju... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Raport Zgromadzenia Narodowego na temat "konwencji demokratycznych"
photo
Lokalne debaty na bazie wspólnych pytań w chętnych krajach, trwające od maja do października 2018 roku, a następnie "europejska restytucja" - tak deputowani wyobrażają sobie "konwencje demokratyczne przebudowy Unii", których chce Emmanuel Macron. W raporcie zaprezentowanym 7 grudnia Michel Herbillon (LR) i Valérie Gomez-Bassac (LREM) oceniają, że to "właściwy moment na obywatelskie refleksje na temat przyszłości Europy". Do celów tego raportu wysłuchano prezesa Fundacji... Więcej

Grecja : Wizyta tureckiego prezydenta w Grecji
photo
7 i 8 grudnia turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan składał historyczną, pierwszą od 65 lat wizytę w Grecji. Była ona przede wszystkim symboliczna, tak poważny jest spór między dwoma państwami. Spotkania z greckim prezydentem Prokopisem Pawlopulosem oraz premierem Alexisem Tsiprasem dotyczyły kwestii cypryjskiej i migracji. Dwóch polityków zwróciło się do Erdogana o "absolutne poszanowanie" traktatu z Lozanny, który stanowi "kamień węgielny i nienegocjowalny, na którym można budować szczerą współpracę dwóch krajów"... Więcej
Więcej

Węgry : Komisja występuje z szeregiem skarg do unijnego Trybunału Sprawiedliwości
photo
7 grudnia Komisja podjęła decyzję o skierowaniu skarg przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE za to, że nie przestrzegają obowiązków prawnych w zakresie azylu oraz za węgierskie ustawy w sprawie organizacji pozarządowych i szkolnictwa wyższego... Więcej
Więcej | Więcej

Irlandia : Irlandia zbierze od Apple'a zaległe podatki, czego domaga się Bruksela
photo
4 grudnia irlandzki rząd ogłosił, że osiągnął z Apple'm porozumienie, żeby na początku 2018 roku zacząć odzyskiwać od tej firmy 13 mld euro. Odpowiadają one przywilejom podatkowym, które Bruksela oceniła jako nienależne. "Osiągnęliśmy z Apple'm porozumienie dotyczące zasad i funkcjonowania zablokowanego rachunku", powiedział minister finansów Paschal Donohoe... Więcej
Więcej
Parlament głosuje za europejską współpracą w dziedzinie obrony
photo
7 grudnia niższa izba irlandzkiego parlamentu przegłosowała 75 głosami do 42 przystąpienie kraju do stałej współpracy strukturalnej (PESCO)... Więcej

Holandia : Dodatkowe fundusze na ewakuację uchodźców w Libii
photo
Holenderski rząd zdecydował o przyznaniu 10 mln euro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), aby umożliwić repatriację migrantów do ich krajów pochodzenia i w ten sposób zwalczać handel ludźmi. Od początku 2017 roku IOM zdołał repatriować do krajów pochodzenia ponad 13 000 migrantów z Libii... Więcej

Polska : Mateusz Morawiecki mianowany premierem
photo
8 grudnia prezydent Andrzej Duda mianował na szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, który zastąpi Beatę Szydło. Morawiecki, dotychczasowy minister finansów PiS, potwierdza, że chce wygładzić wizerunek Warszawy na arenie międzynarodowej. Tymczasem Polsce zagraża uruchomienie art. 7 TUE w obliczu powtarzających się naruszeń zasady państwa prawa... Więcej
Więcej

Czechy : Andrej Babiš mianowany premierem
photo
6 grudnia czeski prezydent Miloš Zeman mianował na stanowisko premiera Andreja Babisza, przywódcę ruchu ANO i zwycięzcę październikowych wyborów parlamentarnych. Rząd, którym będzie kierował, mamy poznać 13 grudnia... Więcej

Ukraina : Konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina
photo
8 grudnia odbyła się 4. Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina. To było pierwsze posiedzenie od czasu zwolnienia z wiz przyznanego Ukrainie 11 czerwca i wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina 1 września. Europa potwierdziła swoje poparcie dla reform przeprowadzanych przez Ukrainę w dziedzinie gospodarki, sprawiedliwości, edukacji i badań czy też zdrowia. Wzywa również do stosowania porozumień mińskich... Więcej

Szwajcaria : Alain Berset wybrany prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej w 2018 roku
photo
6 grudnia Zgromadzenie Federalne wybrało Alaina Berseta na prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej w 2018 roku (190 głosów za). Doris Leuthard zastąpi więc szef Federalnego Departamentu ds. Wewnętrznych... Więcej
Więcej

NATO : Posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej
photo
5 i 6 grudnia w Brukseli obradowali ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO, a także Wysoka Przedstawicielka Unii Federica Mogherini. Uzgodnili istotne zwiększenie swojej współpracy na polu dzielenia się informacjami w zakresie zwalczania terroryzmu, mobilności wojskowej, interoperacyjności oraz promowania roli kobiet w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

WTO : Rozpoczęcie 11. konferencji ministrów WTO
photo
10 grudnia Rada przyjęła swoje konkluzje, a tymczasem w Buenos Aires rozpoczynała się 11. konferencja ministrów Światowej Organizacji Handlu. Rada przypomniała o swoim przywiązaniu do systemu wielostronnego oraz zadeklarowała gotowość do przeanalizowania scenariuszy celem wzmocnienia sytemu WTO, a zwłaszcza jego zdolności do negocjacji, monitorowania i regulowania sporów... Więcej

Eurostat : W III kwartale 2017 roku PKB wzrosło o 0,6%
photo
7 grudnia Eurostat opublikował dane dotyczące stopy wzrostu PKB w III kwartale 2017 roku. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła ona o 0,6% zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro... Więcej
Francja ma najwyższe podatki w Unii Europejskiej
photo
W 2016 roku Francja miała najwyższy poziom podatków w Unii Europejskiej. Wyprzedziła przy tym Danię i Belgię - wynika z opracowania opublikowanego 7 grudnia przez Eurostat, europejski urząd statystyczny. We Francji stosunek dochodów podatkowych do PKB, to znaczy suma podatków i składek społecznych netto wyrażona jako odsetek PKB wynosi 47,6% wobec 47,3% w Danii i 46,8% w Belgii... Więcej

Opracowania/raporty : Tabela wyników inwestycji przemysłowych w R&D 2017
photo
4 grudnia Centrum Badawcze Komisji (JRC) opublikowało tabelę wyników inwestycji przemysłowych w R&D w 2017. W ubiegłym roku europejskie przedsiębiorstwa zwiększyły swoje inwestycje w badania i rozwój o 7% (w porównaniu do wzrostu o 5,8% na szczeblu światowym)... Więcej
Raport na temat powiązań między handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną w UE
photo
6 grudnia Europol upublicznił raport ustalający powiązania między handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej. W ten handel, który co roku generuje 24 mln euro dochodu, zaangażowanych jest 35% grup przestępczych. A europejskie ramy walki z praniem kapitałów pozostają nieskuteczne (jedynie 1% zysków jest zajmowany przez kompetentne władze)... Więcej

Kultura : "Estetyka zmiany"
photo
Na 150-lecie Akademii Sztuk Stosowanych w Wiedniu austriackie muzeum sztuki i przemysłu MAK (Muzeum Sztuki Stosowanej) gości od 15 grudnia 2017 roku do 15 kwietnia 2018 wystawę "Estetyka zmiany". Ekspozycja kreśli historię tej szkoły, snując jednocześnie plany na przyszłość... Więcej
Sankta Lucia, Święto Światła w Szwecji
photo
13 grudnia Szwecja obchodzi Święto Światła ku czci św. Łucji z Syrakuz, uważanej za "królową światła". Z tej okazji organizuje się szereg procesji, podczas których ubrane na biało dziewczynki noszące korony ze świec chodzą po ulicach Sztokholmu, śpiewając tradycyjne pieśni Sankta Lucii... Więcej
Arcydzieła rysunku architektonicznego
photo
Od 15 grudnia 2017 roku do 11 marca 2018 muzeum Albertina w Wiedniu prezentuje najznakomitsze rysunki architektury, które jednocześnie dokumentują naszą przeszłość i pozwalają planować przyszłość. Od późnego gotyku przez renesans, barok, klasycyzm, art nouveau po architekturę dzisiejszą - 120 rysunków kreśli historię europejskich miast... Więcej
Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018
photo
7 grudnia, w ramach Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie, rozpoczęły się obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Przede wszystkim, Komisja zorganizuje z państwami członkowskimi "Assises du patrimoine". Celem obchodów jest zwłaszcza dotarcie do młodych i osób, które rzadko obcują z kulturą, w dążeniu do wytworzenia poczucia współodpowiedzialności... Więcej

10gru.
10-13 grudnia

Buenos Aires

11. konferencja ministrów WTO

11gru.
11 grudnia

Bruksela

Rada na temat rozwoju

11gru.
11-12 grudnia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

11gru.
11-14 grudnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

12gru.
12 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

14gru.
14-15 grudnia

Bruksela

Rada Europejska

19gru.
18 grudnia

Bruksela

Rada na temat energii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: