Biuletyn78411 déc. 2017

La Lettre

Thierry Tardy

11 grudnia 2017

Francusko-niemieckie zbliżenie w kwestiach związanych z obroną jest owocem średniookresowych tendencji i bardziej koniunkturalnych elementów. Poza szansami niesionymi przez brexit, to wybór Emmanuela Macrona we Francji pozwala na wzmocnienie francusko-niemieckiej więzi i wpisanie jej w europejskie ramy w sposób bardziej ewidentny niż wcześniej. A aktualna niepewność polityczna nie powinna kwestionować niemieckiego otwarcia w tych sprawach. W średnim okresie analizy zagrożeń i konstatacja, iż środki są ograniczone, sprawiają, że zbliżają się do siebie stanowiska tych dwóch krajów odnośnie konieczności udzielenia odpowiedzi w zakresie bezpieczeństwa, która będzie spójniejsza i bardziej skoordynowana na poziomie wielostronnym.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa jest silniejsza, niż myśli

11 grudnia 2017

etudes.jpg
Jean-Dominique Giuliani ocenia, że Europa ma więcej atutów na arenie międzynarodowej, niż sądzi, o ile jest zjednoczona oraz stanowczo i z przekonaniem broni swoich interesów.

Read more

Komisja

Mapa drogowa na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej

10 grudnia 2017

commission1.jpg
6 grudnia Komisja Europejska zaprezentowała pakiet propozycji dla zreformowania strefy euro, a zwłaszcza stworzenia w 2019 roku Europejskiego Funduszu Walutowego, który mógłby zastąpić MFW i przychodzić z pomocą przechodzącym trudności krajom strefy euro. Parlament Europejski i Rada są proszone o przyjęcie tej propozycji do połowy 2019 roku.

Read more -inny link -inny link -inny link

Na rzecz stałego zarządzania migracją

10 grudnia 2017

7 grudnia Komisja zaproponowała polityczną mapę drogową, tak aby do czerwca 2018 roku osiągnąć globalne porozumienie w sprawie trwałej polityki migracyjnej.

Read more -inny link

Brexit: Zjednoczone Królestwo i Komisja osiągają kompromis

10 grudnia 2017

8 grudnia Komisja Europejska zaleciła Radzie Europejskiej (art. 50), aby ta uznała, że pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów. Zawarte porozumienie dotyczy praw europejskich obywateli żyjących w Zjednoczonym Królestwie i obywateli brytyjskich osiadłych w Unii Europejskiej; granicy między Irlandią i Ulsterem oraz warunków finansowych rozwodu.

Read more -inny link -inny link

Rada

Lista rajów podatkowych i podatki od gospodarki cyfrowej

10 grudnia 2017

conseilparlement.jpg
5 grudnia ministrowie gospodarki i finansów przyjęli czarną listę 17 krajów, które nie przestrzegały norm dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania. Ponadto, 47 krajów znalazło się na szarej liście (zobowiązały się one do skorygowania wad swoich systemów podatkowych i poszanowania kryteriów wymaganych przez Unię Europejską). Ministrowie porozumieli się również w kwestii "opodatkowania gospodarki cyfrowej".

Read more

UE-Kanada: progresywne i dynamiczne partnerstwo strategiczne

11 grudnia 2017

4 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu ministrów UE-Kanada w ramach umowy o partnerstwie strategicznym (SPA), która tymczasowo weszła w życie z 1 kwietnia 2017 roku.

Read more

Ochrona handlowa: nowe przepisy antydumpingowe

10 grudnia 2017

5 grudnia eurodeputowani osiągnęli z ministrami porozumienie na rzecz solidniejszych instrumentów walki z nieuczciwym importem. Nowe przepisy mają lepiej uwzględniać dumping socjalny i środowiskowy oraz dopuszczają wyższe cła na import, który jest przedmiotem dumpingu bądź subwencji. Jednostka wsparcia technicznego dla MŚP zajmie się skargami i procedurami dochodzeniowymi, które powinny być krótsze.

Read more -inny link -inny link

Konkluzje Rady ds. Zatrudnienia i Zdrowia

11 grudnia 2017

Na posiedzeniu w dniach 7-8 grudnia ministrowie ds. zatrudnienia i zdrowia uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie dyrektywy o dostępności. Osiągnięto też częściowe porozumienie w sprawie regulacji służących lepszej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. I wreszcie, ministrowie przyjęli konkluzje w sprawie polityki farmaceutycznej i w dziedzinie alkoholu.

Read more

Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

11 grudnia 2017

7 grudnia ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości podjęli decyzję o wzmocnieniu mandatu Europejskiej Agencji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA). Przyszłe regulacje mają na celu umocnienie transgranicznego i wspólnotowego zarządzania sprawami dotyczącymi sprawiedliwości i bezpieczeństwa, a także lepsze zarządzanie przepływami migracyjnym w obrębie strefy Schengen.

Read more

Porozumienie w sprawie nowych przepisów na rzecz bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych samochodów

11 grudnia 2017

7 grudnia osiągnięto porozumienie w sprawie reformy reguł stosowanych do poświadczania, że pojazd spełnia wszystkie wymagane warunki przed dopuszczeniem go do obrotu i do zapewnienia rygorystycznych kontroli. Pozwoli to znacznie poprawić jakość i niezależność badań oraz homologacji pojazdów, jak również wzmocnić kontrole samochodów już znajdujących się na unijnym rynku na poziomie państw członkowskich oraz umożliwi wzmocnienie europejskiego nadzoru.

Read more

Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

1 stycznia 1970

11 grudnia w Brukseli odbyła się Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Przyjęto rozporządzenie ustalające limity połowów dotyczące pewnych zasobów morskich w 2018 roku.

Read more

Dyplomacja

Spotkanie europejskich ministrów spraw zagranicznych z ich amerykańskim odpowiednikiem

10 grudnia 2017

diplomatie.jpg
5 grudnia amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson udał się do Brukseli, gdzie spotkał się zwłaszcza z Wysoką Przedstawicielką Unii Federicą Mogherini. Spotkanie dwojga szefów dyplomacji było okazją do poruszenia 4 tematów: procesu pokojowego na Środkowym Wschodzie, irańskiego porozumienia jądrowego, kwestii Syrii i Bałkanów Zachodnich.

Read more -inny link -inny link

Dane osobowe: europejscy regulatorzy zwracają się o gwarancje

11 grudnia 2017

5 grudnia europejscy regulatorzy, zgromadzeni w ramach WP29, podkreśli szereg powodów do niepokoju związanych z negocjacjami ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Privacy Shield. Domagają się zwłaszcza wzmocnionych gwarancji ochrony danych przed majem 2018 roku.

Read more

UE-Japonia: sfinalizowane porozumienie o partnerstwie gospodarczym

10 grudnia 2017

8 grudnia Unia Europejska i Japonia sfinalizowały porozumienie o partnerstwie gospodarczym. Nowinę tę ogłosili komisarz ds. handlu Cecilia Malmström i japoński minister spraw zagranicznych Taro Kono. To pokłosie porozumienia politycznego osiągniętego 6 lipca, podczas szczytu UE-Japonia.

Read more -inny link

Stała współpraca strukturalna z udziałem 25 państw członkowskich

11 grudnia 2017

11 grudnia Rada przyjęła decyzję ustanawiającą stałą współpracę strukturalną, w niecały miesiąc po otrzymaniu od państw członkowskich wspólnej notyfikacji o ich zamiarze udziału w tej inicjatywie. Będzie w niej uczestniczyć 25 z 27 krajów członkowskich. Ministrowie potwierdzili również swoje poparcie dla rozwiązania zakładającego istnienie dwóch państw z Jerozolimą będącą stolicą państwa izraelskiego i państwa palestyńskiego.

Read more

Niemcy

Francuski prezydent laureatem Nagrody Karola Wielkiego 2018

10 grudnia 2017

allemagne.jpg
8 grudnia francuski prezydent Emmanuel Macron otrzymał Nagrodę Karola Wielkiego 2018. Jury cieszy jego wizja odnowionej Europy oraz przebudowy europejskiego projektu, pomysł nowej europejskiej suwerenności oraz restrukturyzacji współpracy ludów i narodów.

Read more

Finlandia

Finlandia świętuje stulecie niepodległości

10 grudnia 2017

finlande.jpg
6 grudnia Republika Finlandii świętowała stulecie niepodległości uzyskanej na fali rosyjskiej rewolucji. Żeby nagłośnić to wydarzenie, zorganizowano obchody w całym kraju.

Read more -inny link -inny link

Francja

Raport Zgromadzenia Narodowego na temat "konwencji demokratycznych"

10 grudnia 2017

france.jpg
Lokalne debaty na bazie wspólnych pytań w chętnych krajach, trwające od maja do października 2018 roku, a następnie "europejska restytucja" - tak deputowani wyobrażają sobie "konwencje demokratyczne przebudowy Unii", których chce Emmanuel Macron. W raporcie zaprezentowanym 7 grudnia Michel Herbillon (LR) i Valérie Gomez-Bassac (LREM) oceniają, że to "właściwy moment na obywatelskie refleksje na temat przyszłości Europy". Do celów tego raportu wysłuchano prezesa Fundacji.

Read more

Grecja

Wizyta tureckiego prezydenta w Grecji

10 grudnia 2017

grece.jpg
7 i 8 grudnia turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan składał historyczną, pierwszą od 65 lat wizytę w Grecji. Była ona przede wszystkim symboliczna, tak poważny jest spór między dwoma państwami. Spotkania z greckim prezydentem Prokopisem Pawlopulosem oraz premierem Alexisem Tsiprasem dotyczyły kwestii cypryjskiej i migracji. Dwóch polityków zwróciło się do Erdogana o "absolutne poszanowanie" traktatu z Lozanny, który stanowi "kamień węgielny i nienegocjowalny, na którym można budować szczerą współpracę dwóch krajów".

Read more -inny link

Węgry

Komisja występuje z szeregiem skarg do unijnego Trybunału Sprawiedliwości

10 grudnia 2017

hongrie.jpg
7 grudnia Komisja podjęła decyzję o skierowaniu skarg przeciwko Węgrom do Trybunału Sprawiedliwości UE za to, że nie przestrzegają obowiązków prawnych w zakresie azylu oraz za węgierskie ustawy w sprawie organizacji pozarządowych i szkolnictwa wyższego.

Read more -inny link -inny link

Irlandia

Irlandia zbierze od Apple'a zaległe podatki, czego domaga się Bruksela

11 grudnia 2017

irlande.jpg
4 grudnia irlandzki rząd ogłosił, że osiągnął z Apple'm porozumienie, żeby na początku 2018 roku zacząć odzyskiwać od tej firmy 13 mld euro. Odpowiadają one przywilejom podatkowym, które Bruksela oceniła jako nienależne. "Osiągnęliśmy z Apple'm porozumienie dotyczące zasad i funkcjonowania zablokowanego rachunku", powiedział minister finansów Paschal Donohoe.

Read more -inny link

Parlament głosuje za europejską współpracą w dziedzinie obrony

10 grudnia 2017

7 grudnia niższa izba irlandzkiego parlamentu przegłosowała 75 głosami do 42 przystąpienie kraju do stałej współpracy strukturalnej (PESCO).

Read more

Holandia

Dodatkowe fundusze na ewakuację uchodźców w Libii

11 grudnia 2017

pays-bas.jpg
Holenderski rząd zdecydował o przyznaniu 10 mln euro Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), aby umożliwić repatriację migrantów do ich krajów pochodzenia i w ten sposób zwalczać handel ludźmi. Od początku 2017 roku IOM zdołał repatriować do krajów pochodzenia ponad 13 000 migrantów z Libii.

Read more

Polska

Mateusz Morawiecki mianowany premierem

10 grudnia 2017

pologne.jpg
8 grudnia prezydent Andrzej Duda mianował na szefa polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, który zastąpi Beatę Szydło. Morawiecki, dotychczasowy minister finansów PiS, potwierdza, że chce wygładzić wizerunek Warszawy na arenie międzynarodowej. Tymczasem Polsce zagraża uruchomienie art. 7 TUE w obliczu powtarzających się naruszeń zasady państwa prawa.

Read more -inny link

Czechy

Andrej Babiš mianowany premierem

10 grudnia 2017

republique-tcheque.jpg
6 grudnia czeski prezydent Miloš Zeman mianował na stanowisko premiera Andreja Babisza, przywódcę ruchu ANO i zwycięzcę październikowych wyborów parlamentarnych. Rząd, którym będzie kierował, mamy poznać 13 grudnia.

Read more

Ukraina

Konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Ukraina

10 grudnia 2017

ukraine.jpg
8 grudnia odbyła się 4. Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina. To było pierwsze posiedzenie od czasu zwolnienia z wiz przyznanego Ukrainie 11 czerwca i wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina 1 września. Europa potwierdziła swoje poparcie dla reform przeprowadzanych przez Ukrainę w dziedzinie gospodarki, sprawiedliwości, edukacji i badań czy też zdrowia. Wzywa również do stosowania porozumień mińskich.

Read more

Szwajcaria

Alain Berset wybrany prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej w 2018 roku

10 grudnia 2017

suisse.jpg
6 grudnia Zgromadzenie Federalne wybrało Alaina Berseta na prezydenta Konfederacji Szwajcarskiej w 2018 roku (190 głosów za). Doris Leuthard zastąpi więc szef Federalnego Departamentu ds. Wewnętrznych.

Read more -inny link

NATO

Posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej

10 grudnia 2017

otan.jpg
5 i 6 grudnia w Brukseli obradowali ministrowie spraw zagranicznych krajów członkowskich NATO, a także Wysoka Przedstawicielka Unii Federica Mogherini. Uzgodnili istotne zwiększenie swojej współpracy na polu dzielenia się informacjami w zakresie zwalczania terroryzmu, mobilności wojskowej, interoperacyjności oraz promowania roli kobiet w kwestiach pokoju i bezpieczeństwa.

Read more -inny link -inny link -inny link

WTO

Rozpoczęcie 11. konferencji ministrów WTO

11 grudnia 2017

omc.jpg
10 grudnia Rada przyjęła swoje konkluzje, a tymczasem w Buenos Aires rozpoczynała się 11. konferencja ministrów Światowej Organizacji Handlu. Rada przypomniała o swoim przywiązaniu do systemu wielostronnego oraz zadeklarowała gotowość do przeanalizowania scenariuszy celem wzmocnienia sytemu WTO, a zwłaszcza jego zdolności do negocjacji, monitorowania i regulowania sporów.

Read more

Eurostat

W III kwartale 2017 roku PKB wzrosło o 0,6%

10 grudnia 2017

eurostat.jpg
7 grudnia Eurostat opublikował dane dotyczące stopy wzrostu PKB w III kwartale 2017 roku. W stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła ona o 0,6% zarówno w Unii Europejskiej, jak i w strefie euro.

Read more

Francja ma najwyższe podatki w Unii Europejskiej

11 grudnia 2017

W 2016 roku Francja miała najwyższy poziom podatków w Unii Europejskiej. Wyprzedziła przy tym Danię i Belgię - wynika z opracowania opublikowanego 7 grudnia przez Eurostat, europejski urząd statystyczny. We Francji stosunek dochodów podatkowych do PKB, to znaczy suma podatków i składek społecznych netto wyrażona jako odsetek PKB wynosi 47,6% wobec 47,3% w Danii i 46,8% w Belgii.

Read more

Opracowania/raporty

Tabela wyników inwestycji przemysłowych w R&D 2017

11 grudnia 2017

etudes.jpg
4 grudnia Centrum Badawcze Komisji (JRC) opublikowało tabelę wyników inwestycji przemysłowych w R&D w 2017. W ubiegłym roku europejskie przedsiębiorstwa zwiększyły swoje inwestycje w badania i rozwój o 7% (w porównaniu do wzrostu o 5,8% na szczeblu światowym).

Read more

Raport na temat powiązań między handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną w UE

11 grudnia 2017

6 grudnia Europol upublicznił raport ustalający powiązania między handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej. W ten handel, który co roku generuje 24 mln euro dochodu, zaangażowanych jest 35% grup przestępczych. A europejskie ramy walki z praniem kapitałów pozostają nieskuteczne (jedynie 1% zysków jest zajmowany przez kompetentne władze).

Read more

Kultura

Arcydzieła rysunku architektonicznego

11 grudnia 2017

culture.jpg
Od 15 grudnia 2017 roku do 11 marca 2018 muzeum Albertina w Wiedniu prezentuje najznakomitsze rysunki architektury, które jednocześnie dokumentują naszą przeszłość i pozwalają planować przyszłość. Od późnego gotyku przez renesans, barok, klasycyzm, art nouveau po architekturę dzisiejszą - 120 rysunków kreśli historię europejskich miast.

Read more

Inauguracja Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

11 grudnia 2017

7 grudnia, w ramach Europejskiego Forum Kultury w Mediolanie, rozpoczęły się obchody Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018. Przede wszystkim, Komisja zorganizuje z państwami członkowskimi "Assises du patrimoine". Celem obchodów jest zwłaszcza dotarcie do młodych i osób, które rzadko obcują z kulturą, w dążeniu do wytworzenia poczucia współodpowiedzialności.

Read more

"Estetyka zmiany"

11 grudnia 2017

Na 150-lecie Akademii Sztuk Stosowanych w Wiedniu austriackie muzeum sztuki i przemysłu MAK (Muzeum Sztuki Stosowanej) gości od 15 grudnia 2017 roku do 15 kwietnia 2018 wystawę "Estetyka zmiany". Ekspozycja kreśli historię tej szkoły, snując jednocześnie plany na przyszłość.

Read more

Sankta Lucia, Święto Światła w Szwecji

11 grudnia 2017

13 grudnia Szwecja obchodzi Święto Światła ku czci św. Łucji z Syrakuz, uważanej za "królową światła". Z tej okazji organizuje się szereg procesji, podczas których ubrane na biało dziewczynki noszące korony ze świec chodzą po ulicach Sztokholmu, śpiewając tradycyjne pieśni Sankta Lucii.

Read more

Agenda

les 10-13 grudnia

11. konferencja ministrów WTO (Buenos Aires)


les 11-12 grudnia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


11 grudnia

Rada na temat rozwoju (Bruksela)


les 11-14 grudnia

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


12 grudnia

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


les 14-15 grudnia

Rada Europejska (Bruksela)


18 grudnia

Rada na temat energii (Bruksela)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Vincent Le Méau, Aurélien Pastouret, Félicia Schröder,Romain Vadans, Jean-Baptiste Welschinger

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europa i obrona: niezbędny i kruchy francusko-niemiecki duet

pdf

Biuletyn n°784- wersja 11 déc. 2017