Biuletyn n°788

Open panel Open panel
Biuletyn n°788
Biuletyn
wtorek, 23 stycznia 2018
numer 788
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Bałkany Zachodnie: między stabilizacją i integracją z Unią Europejską
Autor : Pierre Mirel
Pierre Mirel
Akcesja Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie, która właśnie się rozpoczęła. Pierre Mirel przypomina o warunkach niezbędnych dla stabilizacji tego regionu i jego integracji z Unią Europejską.
Więcej
Na pierwszej stronie! : 2018, powrót Europy?
photo
Jean-Dominique Giuliani stwierdza, że kontekst międzynarodowy i wewnętrzny sprzyja reaktywacji europejskiego projektu bardziej niż kiedykolwiek... Więcej

Komisja : Większa elastyczność w zakresie stawek VAT
photo
18 stycznia Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju MŚP... Więcej
Więcej | Więcej
Rozwijanie europejskiego wymiaru nauczania
photo
17 stycznia, w następstwie szczytu w Göteborgu, Komisja Europejska przyjęła nowe inicjatywy dotyczące edukacji i kształcenia przez całe życie. Mają one na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólnych wartości i podnoszenie świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Plastikowe odpady: europejska strategia na rzecz ochrony planety
photo
16 stycznia Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, która jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Pozwoli to "powstrzymać przedostawanie się tworzyw sztucznych do wody, żywności, a nawet do ludzkiego organizmu"... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Wystąpienie irlandzkiego premiera
photo
17 stycznia przed Parlamentem Europejskim wystąpił irlandzki premier Leo Varadkar. Zaprezentował eurodeputowanym swoją wizję przyszłości Europy. Zaapelował o więcej demokracji w łonie Unii, w szczególności za pośrednictwem transnarodowych listy wyborczych, a także o dokończenie unii gospodarczej i walutowej... Więcej
Więcej
Zakaz połowów z użyciem prądu
photo
16 stycznia eurodeputowani przegłosowali ogólnounijny zakaz stosowania prądu elektrycznego w trakcie połowów. Dzięki temu wykorzystywane będą środki dostosowane do regionalnych potrzeb każdego basenu morskiego... Więcej
Więcej
Nowe cele energetyczne
photo
17 stycznia eurodeputowani ustanowili ambitne cele dotyczące wykorzystywania czystszej i bardziej wydajnej energii. Być może Unia zobowiąże się, by do 2030 roku zwiększyć swoją efektywność energetyczną do 35%, by źródła energii odnawialnej stanowiły 35% łącznego zużycia i do zakazania oleju palmowego w biopaliwach od 2021. Teraz rozpoczną się rozmowy z Radą... Więcej
Więcej
Komisja specjalna ds. pestycydów
photo
18 stycznia przywódcy grup politycznych w Parlamencie Europejskim zezwolili na utworzenie komisji specjalnej, której zadaniem będzie przeanalizowanie unijnych procedur wyrażania zgody na pestycydy. Jej 30 członków, mianowanych na 9 miesięcy, ma ocenić potencjalne luki i konflikty interesów, zwłaszcza dotyczące zagrożenia stwarzanego przez glifosat. Oficjalna decyzja zostanie podjęta podczas lutowej sesji plenarnej... Więcej
Nowe rozwiązanie dla międzynarodowych sporów w zakresie rozwodów
photo
18 stycznia eurodeputowani pochylili się nad kwestią praw dzieci w międzynarodowych sporach dotyczących rozwodów. Przyjęta rezolucja służy w szczególności zharmonizowaniu europejskiej legislacji w odpowiedzi na rosnącą liczbę międzynarodowych rozwodów i transgranicznych uprowadzeń dzieci w Unii... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Eurogrupy: Grecja na dobrej drodze
photo
22 stycznia Eurogrupa obradowała po raz pierwszy pod kierownictwem Mario Centeno. Zgromadzeni wyrazili zadowolenie z postępów reform, jakie możemy zaobserwować w Grecji. Co do reform strefy euro, Eurogrupa wskazała, iż popiera projekt unii bankowej i rewizję Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS)... Więcej
Bułgarska prezydencja prezentuje w Parlamencie Europejskim swoje priorytety
photo
17 stycznia bułgarski premier Bojko Borysow zaprezentował w Parlamencie Europejskim priorytety bułgarskiej prezydencji w Radzie. Są wśród nich europejska perspektywa dla krajów Bałkanów Zachodnich, migracja, walka z korupcją, ochrona środowiska, państwo prawa i sprawiedliwość społeczna. Przy okazji omówiono również kwestię wieloletniego budżetu Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Japoński premier w Europie, by stawić czoła Chinom
photo
Od 12 do 17 stycznia po Europie podróżował japoński premier Shinzo Abe (był na Łotwie, Litwie, w Bułgarii, Serbii i w Rumunii). Jego wizyta przypada w chwili, gdy Tokio próbuje współpracować z europejskimi krajami i zaszachować Chiny... Więcej
Więcej
14. posiedzenie ministrów Dialogu 5+5 na temat zachodniej części regionu śródziemnomorskiego
photo
21 stycznia francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian współprzewodniczył wraz ze swoim algierskim odpowiednikiem Abdelkaderem Messahelem 14. posiedzeniu ministrów "Dialogu 5+5 na temat zachodniej części regionu śródziemnomorskiego". Pracowano nad odpowiedziami na problemy związane z rozwojem (gospodarczym, społecznym, zrównoważonym), z migracjami i młodzieżą, nie zapominając o wyzwaniach w obliczu sytuacji w Libii... Więcej
Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych
photo
W trakcie posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych 22 stycznia przyjęto nową strategię dla Iraku. Chodzi o zachowanie różnorodności etnicznej i stworzenie stabilnego rządu. Poza tym, upubliczniono wytyczne negocjacyjne dotyczące nowej umowy stowarzyszeniowej z Chile. Ma ona zmodernizować obowiązujące porozumienie, by pogłębić relacje UE-Chile... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Nowe regulacje dotyczące GMO
photo
18 stycznia Trybunał UE opublikował wnioski swojego rzecznika generalnego na temat GMO. Zdaniem Michala Bobeka organizmy uzyskane za pomocą mutagenezy są co do zasady zwolnione z obowiązków przewidzianych w dyrektywie w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. W efekcie państwa członkowskie mogą ustanawiać regulacje dotyczące tych organizmów, pod warunkiem że będą przy tym przestrzegać ogólnych zobowiązań wynikających z prawa Unii... Więcej

Niemcy : Spadek liczby osób wnioskujących o azyl
photo
16 stycznia niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière zaprezentował bilans statystyk dotyczących wniosków azylowych w 2017 roku. Ich liczba zmniejszyła się: w ubiegłym roku wniosek o azyl w Niemczech złożyło 222 683 uchodźców, co w stosunku do 2016 oznacza spadek o 70,1% (745 545 wniosków)... Więcej
Więcej
SPD głosuje za negocjacjami z CDU/CSU
photo
Podczas kongresu Partii Socjaldemokratycznej (SPD) 21 stycznia 362 delegatów zagłosowało za negocjacjami koalicyjnymi, 279 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Wobec 56% za SPD rozpoczyna rozmowy na temat koalicji z CDU/CSU... Więcej

Austria : Spotkanie szefów rządów Niemiec i Austrii
photo
17 stycznia austriacki kanclerz Sebastian Kurz gościł niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Dyskutowali o polityce azylowej, a także o kwestiach europejskich... Więcej

Hiszpania : Roger Torrent wybrany przewodniczącym katalońskiego parlamentu regionalnego
photo
17 stycznia po raz pierwszy obradował nowy kataloński parlament, pomimo nieobecności Carlesa Puigdemonta, byłego szefa niepodległościowego rządu. Po dwóch turach parlamentarzyści wybrali na szefa zgromadzenia Rogera Torrenta, lewicowego niepodległościowca..... Więcej
Więcej

Francja : 55. rocznica podpisania Traktatu Elizejskiego
photo
19 stycznia francuski prezydent przyjął w Paryżu niemiecką kanclerz. Dwoje przywódców przestudiowało szereg tematów, zwłaszcza francuskie propozycje dotyczące reaktywacji integracji europejskiej czy 55. rocznicy Traktatu Elizejskiego, podpisanego 22 stycznia 1963 roku. 22 stycznia, w dniu 55. rocznicy, Zgromadzenie Narodowe i Bundestag opublikowały wspólną deklarację... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Grecja : Przyjęcie nowych reform
photo
15 stycznia (pomimo manifestacji, które spowodowały ogromne korki w Atenach) greccy deputowani przyjęli reformy, jakich domagali się wierzyciele tego kraju, a zwłaszcza ograniczenie prawa do strajku. Projekt przyjęto 154 głosami (141 głosów przeciw, 5 osób wstrzymało się)... Więcej

Polska : Wizyta nowego ministra spraw zagranicznych w Berlinie
photo
17 stycznia polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz udał się do Niemiec na spotkanie ze swoim odpowiednikiem Sigmarem Gabrielem. Omówili kwestię państwa prawa, przyszłość Europy i przypomnieli o znaczeniu polsko-niemieckich relacji... Więcej
Więcej

Czechy : Andrej Babiš nie otrzymał od parlamentu wotum zaufania i traci swój immunitet parlamentarny
photo
16 stycznia mniejszościowy rząd czeskiego premiera Andreja Babisza nie zdobył poparcia członków parlamentu. 117 z 200 obecnych deputowanych zagłosowało przeciw wotum zaufania, a 5 wstrzymało się, co zmusiło rząd do dymisji. 17 stycznia Babiš oficjalnie zrezygnował ze stanowiska. Co więcej, 19 stycznia członkowie Izby Deputowanych uchylili jego immunitet parlamentarny w konsekwencji postawienia mu zarzutów o sprzeniewierzenie europejskich funduszy (111 głosów do 69)... Więcej
Więcej | Więcej

Rumunia : Zapobieganie korupcji niewiele się poprawiło
photo
W raporcie opublikowanym 18 stycznia organ Rady Europy ds. walki z korupcją (GRECO) stwierdził, że Rumunia robi bardzo ograniczone postępy we wdrażaniu jego zaleceń służących zapobieganiu i zwalczaniu korupcji dotykającej deputowanych, sędziów oraz prokuratorów. GRECO podkreśla, że Rumunia w pełni dostosowała się jedynie do 2 z 13 zaleceń znajdujących się w ogólnym raporcie ocennym (opublikowanym w 2016 roku). 7 zaleceń nie zostało wdrożonych, a 4 wcielono w życie tylko częściowo... Więcej
Viorica Dancila mianowana premierem
photo
17 stycznia rumuński prezydent Klaus Iohannis wygłosił przemówienie, w którym ogłosił powołanie na premiera Viorici Dancily (PSD). Zastąpi ona Mihaia Tudosego (PSD), zdymisjonowanego 15 stycznia z powodu rozbieżności w łonie partii rządzącej. Po raz pierwszy w historii kraju na czele rządu staje kobieta... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : 35. szczyt francusko-brytyjski
photo
18 stycznia francuski prezydent Emmanuel Macron spotkał się w Sandhurst z premier Theresą May z okazji 35. szczytu francusko-brytyjskiego. Te obchody serdecznego porozumienia zakończyły się podpisaniem nowej umowy (będącej uzupełnieniem porozumień z Touquet z 2004 roku) dotyczącej kontroli imigracji. I tak, Zjednoczone Królestwo zobowiązało się dorzucić dodatkowe 50,5 mln euro na kontrolę graniczną w Calais. Poza tym, co do obronności, brytyjska armia dostarczy logistycznego wsparcia operacji Barkhane na Sahelu... Więcej
Więcej | Więcej
Izba Gmin głosuje nad ustawą o wyjściu z Unii Europejskiej
photo
17 stycznia Izba Gmin przyjęła projekt ustawy o wycofaniu się z Unii Europejskiej, dokument zasadniczy dla zakończenia procedury wyjścia z Unii. Za zagłosowały 324 osoby (przeciw było 295). Począwszy od 30 stycznia, dokument będzie rozpatrywany przez Izbę Lordów... Więcej
Więcej

Macedonia : Sekretarz generalny NATO z wizytą w Skopje zachęca do kontynuowania reform
photo
18 stycznia, podczas wizyty w Skopje, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził zadowolenie z wysiłków na rzecz długoterminowej stabilności politycznej Macedonii. Podkreślił, że Sojusz popiera demokratyczne reformy rozpoczęte przez ten kraj i jego działania na rzecz akcesji do NATO... Więcej

Eurostat : Spada roczna stopa inflacji
photo
17 stycznia Eurostat podał, że w grudniu 2017 roku roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,7% (wobec 1,8% w listopadzie), a ta w strefie euro wyniosła w tym samym okresie 1,4% (wobec 1,5% w listopadzie)... Więcej
Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami
photo
15 stycznia Eurostat opublikował dane na temat eksportu towarów z Unii Europejskiej i ze strefy euro w listopadzie 2017 roku. I tak, strefa euro zanotowała w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata nadwyżkę w wysokości 26,3 mld euro, a Unia Europejska w wysokości 8 mld euro... Więcej

Opracowania/raporty : Unia bankowa: pierwszy bilans planu działania służącego ograniczeniu kredytów zagrożonych
photo
18 stycznia Komisja Europejska wydała pierwszy raport śródokresowy na temat planu działania służącego ograniczeniu kredytów zagrożonych. Zwraca ona uwagę na poprawę wskaźników tych kredytów oraz wskazuje przyszłe środki dalszego zmniejszania ich liczby... Więcej
Rola stosunków handlowych w prawach człowieka
photo
Raport opublikowany 19 stycznia przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych pokazuje, że porozumienia handlowe sprzyjają prawom człowieka, zachęcają do dobrego zarządzania i wzmacniają zasady zrównoważonego rozwoju... Więcej
Brytyjscy pracodawcy chcą zachować po brexicie unię celną z Unią
photo
22 stycznia dyrektor generalna brytyjskiej organizacji pracodawców CBI Carolyn Fairbairn opowiedziała się za utrzymaniem unii celnej z Unią Europejską po brexicie. Jej zdaniem byłoby to najlepsze rozwiązanie dla brytyjskich przedsiębiorstw... Więcej
Rozwinięcie europejskiej mobilności stażystów
photo
19 stycznia eurodeputowany Jean Arthuis (ALDE, Francja) przedłożył francuskiej minister pracy Muriel Pénicaud raport na temat instrumentów rozwijających europejską mobilność stażystów. Minister powierzyła mu tę misję w lipcu. W raporcie sformułowano 16 propozycji... Więcej
Więcej
Raport francuskich i niemieckich ekonomistów na temat reformy strefy euro
photo
"Jak pogodzić dzielenie się ryzykiem i dyscyplinę rynkową? - konstruktywna propozycja zreformowania strefy euro" to tytuł raportu opublikowanego 17 stycznia, a zredagowanego przez francuskich i niemieckich ekonomistów. Proponują oni 6 reform służących wzmocnieniu stabilności politycznej i finansowej unii walutowej oraz zwiększeniu gospodarczego dobrobytu strefy euro... Więcej

Kultura : Rembrandt u Kondeusza
photo
Od 27 stycznia do 3 czerwca Muzeum Kondeusza wystawia dzieła Rembrandta. Pokazanych zostanie 21 akwafort i rysunki. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ dzieła te jeszcze nigdy nie były prezentowane publicznie... Więcej
Surwa, międzynarodowy festiwal w bułgarskim Perniku
photo
Od 26 do 28 stycznia w Perniku (niedaleko Sofii) odbywa się 25. festiwal przebierańców, bułgarska tradycja ku czci Dionizosa. Według legendy opętańczy taniec na ulicach Pernika odstrasza złe duchy. To najważniejsze wydarzenie kulturalne w regionie... Więcej
Wysublimowany pejzaż Georges'a Michela
photo
Od 27 stycznia do 29 kwietnia Fundacja Custodia prezentuje wystawę na temat pejzaży Georges'a Michela (1763-1843), uważanego za prekursora malarstwa plenerowego. Przemierzając Ile de France, Michel malował przedmieścia stolicy, unieśmiertelniając rolnicze pejzaże, które począwszy od 2. połowy XIX wieku zaczęły pomału zanikać... Więcej
Capella Cracoviensis koncertuje w Krakowie
photo
Do 13 lutego orkiestra symfoniczna Capella Cracoviensis gra na Starym Mieście w Krakowie. Koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach, zwłaszcza w kościołach... Więcej

22sty.
22 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Bruksela

Eurogrupa

23sty.
23 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

25sty.
25 stycznia

Frankfurt nad Menem

Rada Prezesów EBC

26sty.
26-27 stycznia

Czechy

Wybory prezydenckie (II tura)

28sty.
28 stycznia

Cypr

Wybory prezydenckie (I tura)

Finlandia

Wybory prezydenckie (I tura)

29sty.
29 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rada do Spraw Ogólnych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: