Biuletyn78822 janv. 2018

La Lettre

Pierre Mirel

22 stycznia 2018

Akcesja Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie, która właśnie się rozpoczęła. Pierre Mirel przypomina o warunkach niezbędnych dla stabilizacji tego regionu i jego integracji z Unią Europejską.

Read more

Na pierwszej stronie!

2018, powrót Europy?

21 stycznia 2018

etudes.jpg
Jean-Dominique Giuliani stwierdza, że kontekst międzynarodowy i wewnętrzny sprzyja reaktywacji europejskiego projektu bardziej niż kiedykolwiek.

Read more

Komisja

Plastikowe odpady: europejska strategia na rzecz ochrony planety

22 stycznia 2018

commission1.jpg
16 stycznia Komisja Europejska przyjęła pierwszą w historii ogólnoeuropejską strategię w dziedzinie tworzyw sztucznych, która jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Pozwoli to "powstrzymać przedostawanie się tworzyw sztucznych do wody, żywności, a nawet do ludzkiego organizmu".

Read more -inny link -inny link

Rozwijanie europejskiego wymiaru nauczania

22 stycznia 2018

17 stycznia, w następstwie szczytu w Göteborgu, Komisja Europejska przyjęła nowe inicjatywy dotyczące edukacji i kształcenia przez całe życie. Mają one na celu poprawę kluczowych kompetencji i umiejętności cyfrowych obywateli europejskich, promowanie wspólnych wartości i podnoszenie świadomości uczniów na temat funkcjonowania Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Większa elastyczność w zakresie stawek VAT

22 stycznia 2018

18 stycznia Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy, które mają zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek podatku od wartości dodanej (VAT) i stworzyć lepsze otoczenie podatkowe, korzystne dla prężnego rozwoju MŚP.

Read more -inny link -inny link

Parlament

Nowe cele energetyczne

22 stycznia 2018

parlement.jpg
17 stycznia eurodeputowani ustanowili ambitne cele dotyczące wykorzystywania czystszej i bardziej wydajnej energii. Być może Unia zobowiąże się, by do 2030 roku zwiększyć swoją efektywność energetyczną do 35%, by źródła energii odnawialnej stanowiły 35% łącznego zużycia i do zakazania oleju palmowego w biopaliwach od 2021. Teraz rozpoczną się rozmowy z Radą.

Read more -inny link

Zakaz połowów z użyciem prądu

22 stycznia 2018

16 stycznia eurodeputowani przegłosowali ogólnounijny zakaz stosowania prądu elektrycznego w trakcie połowów. Dzięki temu wykorzystywane będą środki dostosowane do regionalnych potrzeb każdego basenu morskiego.

Read more -inny link

Nowe rozwiązanie dla międzynarodowych sporów w zakresie rozwodów

22 stycznia 2018

18 stycznia eurodeputowani pochylili się nad kwestią praw dzieci w międzynarodowych sporach dotyczących rozwodów. Przyjęta rezolucja służy w szczególności zharmonizowaniu europejskiej legislacji w odpowiedzi na rosnącą liczbę międzynarodowych rozwodów i transgranicznych uprowadzeń dzieci w Unii.

Read more -inny link

Komisja specjalna ds. pestycydów

22 stycznia 2018

18 stycznia przywódcy grup politycznych w Parlamencie Europejskim zezwolili na utworzenie komisji specjalnej, której zadaniem będzie przeanalizowanie unijnych procedur wyrażania zgody na pestycydy. Jej 30 członków, mianowanych na 9 miesięcy, ma ocenić potencjalne luki i konflikty interesów, zwłaszcza dotyczące zagrożenia stwarzanego przez glifosat. Oficjalna decyzja zostanie podjęta podczas lutowej sesji plenarnej.

Read more

Wystąpienie irlandzkiego premiera

22 stycznia 2018

17 stycznia przed Parlamentem Europejskim wystąpił irlandzki premier Leo Varadkar. Zaprezentował eurodeputowanym swoją wizję przyszłości Europy. Zaapelował o więcej demokracji w łonie Unii, w szczególności za pośrednictwem transnarodowych listy wyborczych, a także o dokończenie unii gospodarczej i walutowej.

Read more -inny link

Rada

Bułgarska prezydencja prezentuje w Parlamencie Europejskim swoje priorytety

22 stycznia 2018

conseilparlement.jpg
17 stycznia bułgarski premier Bojko Borysow zaprezentował w Parlamencie Europejskim priorytety bułgarskiej prezydencji w Radzie. Są wśród nich europejska perspektywa dla krajów Bałkanów Zachodnich, migracja, walka z korupcją, ochrona środowiska, państwo prawa i sprawiedliwość społeczna. Przy okazji omówiono również kwestię wieloletniego budżetu Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Konkluzje Eurogrupy: Grecja na dobrej drodze

23 stycznia 2018

22 stycznia Eurogrupa obradowała po raz pierwszy pod kierownictwem Mario Centeno. Zgromadzeni wyrazili zadowolenie z postępów reform, jakie możemy zaobserwować w Grecji. Co do reform strefy euro, Eurogrupa wskazała, iż popiera projekt unii bankowej i rewizję Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (EMS).

Read more

Dyplomacja

Japoński premier w Europie, by stawić czoła Chinom

22 stycznia 2018

diplomatie.jpg
Od 12 do 17 stycznia po Europie podróżował japoński premier Shinzo Abe (był na Łotwie, Litwie, w Bułgarii, Serbii i w Rumunii). Jego wizyta przypada w chwili, gdy Tokio próbuje współpracować z europejskimi krajami i zaszachować Chiny.

Read more -inny link

14. posiedzenie ministrów Dialogu 5+5 na temat zachodniej części regionu śródziemnomorskiego

22 stycznia 2018

21 stycznia francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian współprzewodniczył wraz ze swoim algierskim odpowiednikiem Abdelkaderem Messahelem 14. posiedzeniu ministrów "Dialogu 5+5 na temat zachodniej części regionu śródziemnomorskiego". Pracowano nad odpowiedziami na problemy związane z rozwojem (gospodarczym, społecznym, zrównoważonym), z migracjami i młodzieżą, nie zapominając o wyzwaniach w obliczu sytuacji w Libii.

Read more

Posiedzenie Rady do Spraw Zagranicznych

23 stycznia 2018

W trakcie posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych 22 stycznia przyjęto nową strategię dla Iraku. Chodzi o zachowanie różnorodności etnicznej i stworzenie stabilnego rządu. Poza tym, upubliczniono wytyczne negocjacyjne dotyczące nowej umowy stowarzyszeniowej z Chile. Ma ona zmodernizować obowiązujące porozumienie, by pogłębić relacje UE-Chile.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Nowe regulacje dotyczące GMO

22 stycznia 2018

cjue.jpg
18 stycznia Trybunał UE opublikował wnioski swojego rzecznika generalnego na temat GMO. Zdaniem Michala Bobeka organizmy uzyskane za pomocą mutagenezy są co do zasady zwolnione z obowiązków przewidzianych w dyrektywie w sprawie organizmów zmodyfikowanych genetycznie. W efekcie państwa członkowskie mogą ustanawiać regulacje dotyczące tych organizmów, pod warunkiem że będą przy tym przestrzegać ogólnych zobowiązań wynikających z prawa Unii.

Read more

Niemcy

Spadek liczby osób wnioskujących o azyl

22 stycznia 2018

allemagne.jpg
16 stycznia niemiecki minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière zaprezentował bilans statystyk dotyczących wniosków azylowych w 2017 roku. Ich liczba zmniejszyła się: w ubiegłym roku wniosek o azyl w Niemczech złożyło 222 683 uchodźców, co w stosunku do 2016 oznacza spadek o 70,1% (745 545 wniosków).

Read more -inny link

SPD głosuje za negocjacjami z CDU/CSU

22 stycznia 2018

Podczas kongresu Partii Socjaldemokratycznej (SPD) 21 stycznia 362 delegatów zagłosowało za negocjacjami koalicyjnymi, 279 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała. Wobec 56% za SPD rozpoczyna rozmowy na temat koalicji z CDU/CSU.

Read more

Austria

Spotkanie szefów rządów Niemiec i Austrii

22 stycznia 2018

autriche.jpg
17 stycznia austriacki kanclerz Sebastian Kurz gościł niemiecką kanclerz Angelę Merkel. Dyskutowali o polityce azylowej, a także o kwestiach europejskich.

Read more -inny link

Hiszpania

Roger Torrent wybrany przewodniczącym katalońskiego parlamentu regionalnego

22 stycznia 2018

espagne.jpg
17 stycznia po raz pierwszy obradował nowy kataloński parlament, pomimo nieobecności Carlesa Puigdemonta, byłego szefa niepodległościowego rządu. Po dwóch turach parlamentarzyści wybrali na szefa zgromadzenia Rogera Torrenta, lewicowego niepodległościowca...

Read more -inny link

Francja

55. rocznica podpisania Traktatu Elizejskiego

22 stycznia 2018

france.jpg
19 stycznia francuski prezydent przyjął w Paryżu niemiecką kanclerz. Dwoje przywódców przestudiowało szereg tematów, zwłaszcza francuskie propozycje dotyczące reaktywacji integracji europejskiej czy 55. rocznicy Traktatu Elizejskiego, podpisanego 22 stycznia 1963 roku. 22 stycznia, w dniu 55. rocznicy, Zgromadzenie Narodowe i Bundestag opublikowały wspólną deklarację.

Read more -inny link -inny link -inny link

Grecja

Przyjęcie nowych reform

22 stycznia 2018

grece.jpg
15 stycznia (pomimo manifestacji, które spowodowały ogromne korki w Atenach) greccy deputowani przyjęli reformy, jakich domagali się wierzyciele tego kraju, a zwłaszcza ograniczenie prawa do strajku. Projekt przyjęto 154 głosami (141 głosów przeciw, 5 osób wstrzymało się).

Read more

Polska

Wizyta nowego ministra spraw zagranicznych w Berlinie

22 stycznia 2018

pologne.jpg
17 stycznia polski minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz udał się do Niemiec na spotkanie ze swoim odpowiednikiem Sigmarem Gabrielem. Omówili kwestię państwa prawa, przyszłość Europy i przypomnieli o znaczeniu polsko-niemieckich relacji.

Read more -inny link

Czechy

Andrej Babiš nie otrzymał od parlamentu wotum zaufania i traci swój immunitet parlamentarny

22 stycznia 2018

republique-tcheque.jpg
16 stycznia mniejszościowy rząd czeskiego premiera Andreja Babisza nie zdobył poparcia członków parlamentu. 117 z 200 obecnych deputowanych zagłosowało przeciw wotum zaufania, a 5 wstrzymało się, co zmusiło rząd do dymisji. 17 stycznia Babiš oficjalnie zrezygnował ze stanowiska. Co więcej, 19 stycznia członkowie Izby Deputowanych uchylili jego immunitet parlamentarny w konsekwencji postawienia mu zarzutów o sprzeniewierzenie europejskich funduszy (111 głosów do 69).

Read more -inny link -inny link

Rumunia

Viorica Dancila mianowana premierem

22 stycznia 2018

roumanie.jpg
17 stycznia rumuński prezydent Klaus Iohannis wygłosił przemówienie, w którym ogłosił powołanie na premiera Viorici Dancily (PSD). Zastąpi ona Mihaia Tudosego (PSD), zdymisjonowanego 15 stycznia z powodu rozbieżności w łonie partii rządzącej. Po raz pierwszy w historii kraju na czele rządu staje kobieta.

Read more -inny link -inny link

Zapobieganie korupcji niewiele się poprawiło

22 stycznia 2018

W raporcie opublikowanym 18 stycznia organ Rady Europy ds. walki z korupcją (GRECO) stwierdził, że Rumunia robi bardzo ograniczone postępy we wdrażaniu jego zaleceń służących zapobieganiu i zwalczaniu korupcji dotykającej deputowanych, sędziów oraz prokuratorów. GRECO podkreśla, że Rumunia w pełni dostosowała się jedynie do 2 z 13 zaleceń znajdujących się w ogólnym raporcie ocennym (opublikowanym w 2016 roku). 7 zaleceń nie zostało wdrożonych, a 4 wcielono w życie tylko częściowo.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Izba Gmin głosuje nad ustawą o wyjściu z Unii Europejskiej

22 stycznia 2018

royaume-uni.jpg
17 stycznia Izba Gmin przyjęła projekt ustawy o wycofaniu się z Unii Europejskiej, dokument zasadniczy dla zakończenia procedury wyjścia z Unii. Za zagłosowały 324 osoby (przeciw było 295). Począwszy od 30 stycznia, dokument będzie rozpatrywany przez Izbę Lordów.

Read more -inny link

35. szczyt francusko-brytyjski

22 stycznia 2018

18 stycznia francuski prezydent Emmanuel Macron spotkał się w Sandhurst z premier Theresą May z okazji 35. szczytu francusko-brytyjskiego. Te obchody serdecznego porozumienia zakończyły się podpisaniem nowej umowy (będącej uzupełnieniem porozumień z Touquet z 2004 roku) dotyczącej kontroli imigracji. I tak, Zjednoczone Królestwo zobowiązało się dorzucić dodatkowe 50,5 mln euro na kontrolę graniczną w Calais. Poza tym, co do obronności, brytyjska armia dostarczy logistycznego wsparcia operacji Barkhane na Sahelu.

Read more -inny link -inny link

Macedonia

Sekretarz generalny NATO z wizytą w Skopje zachęca do kontynuowania reform

22 stycznia 2018

macedoine.jpg
18 stycznia, podczas wizyty w Skopje, sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wyraził zadowolenie z wysiłków na rzecz długoterminowej stabilności politycznej Macedonii. Podkreślił, że Sojusz popiera demokratyczne reformy rozpoczęte przez ten kraj i jego działania na rzecz akcesji do NATO.

Read more

Eurostat

Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami

22 stycznia 2018

eurostat.jpg
15 stycznia Eurostat opublikował dane na temat eksportu towarów z Unii Europejskiej i ze strefy euro w listopadzie 2017 roku. I tak, strefa euro zanotowała w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata nadwyżkę w wysokości 26,3 mld euro, a Unia Europejska w wysokości 8 mld euro.

Read more

Spada roczna stopa inflacji

22 stycznia 2018

17 stycznia Eurostat podał, że w grudniu 2017 roku roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 1,7% (wobec 1,8% w listopadzie), a ta w strefie euro wyniosła w tym samym okresie 1,4% (wobec 1,5% w listopadzie).

Read more

Opracowania/raporty

Unia bankowa: pierwszy bilans planu działania służącego ograniczeniu kredytów zagrożonych

22 stycznia 2018

etudes.jpg
18 stycznia Komisja Europejska wydała pierwszy raport śródokresowy na temat planu działania służącego ograniczeniu kredytów zagrożonych. Zwraca ona uwagę na poprawę wskaźników tych kredytów oraz wskazuje przyszłe środki dalszego zmniejszania ich liczby.

Read more

Rola stosunków handlowych w prawach człowieka

22 stycznia 2018

Raport opublikowany 19 stycznia przez Komisję Europejską i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych pokazuje, że porozumienia handlowe sprzyjają prawom człowieka, zachęcają do dobrego zarządzania i wzmacniają zasady zrównoważonego rozwoju.

Read more

Rozwinięcie europejskiej mobilności stażystów

22 stycznia 2018

19 stycznia eurodeputowany Jean Arthuis (ALDE, Francja) przedłożył francuskiej minister pracy Muriel Pénicaud raport na temat instrumentów rozwijających europejską mobilność stażystów. Minister powierzyła mu tę misję w lipcu. W raporcie sformułowano 16 propozycji.

Read more -inny link

Raport francuskich i niemieckich ekonomistów na temat reformy strefy euro

22 stycznia 2018

"Jak pogodzić dzielenie się ryzykiem i dyscyplinę rynkową? - konstruktywna propozycja zreformowania strefy euro" to tytuł raportu opublikowanego 17 stycznia, a zredagowanego przez francuskich i niemieckich ekonomistów. Proponują oni 6 reform służących wzmocnieniu stabilności politycznej i finansowej unii walutowej oraz zwiększeniu gospodarczego dobrobytu strefy euro.

Read more

Brytyjscy pracodawcy chcą zachować po brexicie unię celną z Unią

22 stycznia 2018

22 stycznia dyrektor generalna brytyjskiej organizacji pracodawców CBI Carolyn Fairbairn opowiedziała się za utrzymaniem unii celnej z Unią Europejską po brexicie. Jej zdaniem byłoby to najlepsze rozwiązanie dla brytyjskich przedsiębiorstw.

Read more

Kultura

Wysublimowany pejzaż Georges'a Michela

22 stycznia 2018

culture.jpg
Od 27 stycznia do 29 kwietnia Fundacja Custodia prezentuje wystawę na temat pejzaży Georges'a Michela (1763-1843), uważanego za prekursora malarstwa plenerowego. Przemierzając Ile de France, Michel malował przedmieścia stolicy, unieśmiertelniając rolnicze pejzaże, które począwszy od 2. połowy XIX wieku zaczęły pomału zanikać.

Read more

Rembrandt u Kondeusza

22 stycznia 2018

Od 27 stycznia do 3 czerwca Muzeum Kondeusza wystawia dzieła Rembrandta. Pokazanych zostanie 21 akwafort i rysunki. To wyjątkowe wydarzenie, ponieważ dzieła te jeszcze nigdy nie były prezentowane publicznie.

Read more

Surwa, międzynarodowy festiwal w bułgarskim Perniku

22 stycznia 2018

Od 26 do 28 stycznia w Perniku (niedaleko Sofii) odbywa się 25. festiwal przebierańców, bułgarska tradycja ku czci Dionizosa. Według legendy opętańczy taniec na ulicach Pernika odstrasza złe duchy. To najważniejsze wydarzenie kulturalne w regionie.

Read more

Capella Cracoviensis koncertuje w Krakowie

22 stycznia 2018

Do 13 lutego orkiestra symfoniczna Capella Cracoviensis gra na Starym Mieście w Krakowie. Koncerty odbywają się w zabytkowych budowlach, zwłaszcza w kościołach.

Read more

Agenda

22 stycznia

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


22 stycznia

Eurogrupa (Bruksela)


23 stycznia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


25 stycznia

Rada Prezesów EBC (Frankfurt nad Menem)


les 26-27 stycznia

Wybory prezydenckie (II tura) (Czechy)


28 stycznia

Wybory prezydenckie (I tura) (Cypr)


28 stycznia

Wybory prezydenckie (I tura) (Finlandia)


29 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Salomé Hénon-Cohin, Aurélien Pastouret, Félicia Schröder,Romain Vadans, Jean-Baptiste Welschinger

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Bałkany Zachodnie: między stabilizacją i integracją z Unią Europejską

pdf

Biuletyn n°788- wersja 22 janv. 2018