Biuletyn n°789

Open panel Open panel
Biuletyn n°789
Biuletyn
wtorek, 30 stycznia 2018
numer 789
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ku europejskiemu modelowi zrównoważonego przedsiębiorstwa?
Autor : Patrick d'Humières
Patrick d'Humières
Europejski wynalazek "modelu zrównoważonego i odpowiedzialnego przedsiębiorstwa" zmienia właśnie realia światowego porządku gospodarczego. Należy go promować, żeby uczynić z niego istotny filar europejskiego wkładu w rozwiązywanie przyszłych wyzwań. Bardzo stopniowe włączanie odpowiedzialności i nadawanie zrównoważonego charakteru zarządzaniu i projektom przedsiębiorstw w Europie otwiera drogę do modelu firmy zaangażowanej na rzecz społeczeństwa. Nawet jeśli model ten jeszcze pozostaje mniejszościowy, propaguje się on w Unii Europejskiej, która lansuje go za pośrednictwem szeregu fundamentalnych mechanizmów (sprawozdawczość pozafinansowa, odpowiedzialne inwestycje, poszanowanie praw podstawowych). Może to doprowadzić do stworzenia "europejskiego wzoru" w ramach kapitalizmu i globalizacji, której złe uregulowanie wzmacnia systemowe światowe wyzwania.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Brexit: wyjść i pozostać
photo
Jean-Dominique Giuliani wyjawia, że brytyjscy przywódcy stali się najbardziej żarliwymi zwolennikami jednolitego rynku. Pozostaje im więc wyjaśnić swoim współobywatelom, jak chcą nawiązać ścisłe relacje z Unią Europejską, przestrzegając wspólnych reguł... Więcej

Wybory : Dotychczasowy prezydent Nicos Anastasiades wygrywa I turę wyborów prezydenckich
photo
Dotychczasowy cypryjski prezydent Nicos Anastasiades zwyciężył I turę wyborów prezydenckich, uzyskując 35,51% głosów. W II turze 4 lutego zmierzy się ze Stavrosem Malasem, niezależnym kandydatem popieranym przez Postępową Partię Ludzi Pracy (AKEL). Malas uzyskał 30,24%. Frekwencja wyniosła 71,88%, czyli była dużo niższa w stosunku do tej odnotowanej w trakcie I tury poprzednich wyborów prezydenckich 17 lutego 2013 roku (-11,26 punktu)... Więcej
Sauli Niinistö ponownie wybrany prezydentem Finlandii w I turze
photo
28 stycznia ponownie wybrano dotychczasowego szefa państwa Sauliego Niinistö już w I turze. Zwycięstwo było miażdżące (Niinistö zdobył 62,7% głosów). Wyprzedził deputowanego Pekkę Haavisto (Liga Zielonych, VIHR), który otrzymał 12,4% głosów; deputowaną Laurę Huhtasaari (Prawdziwi Finowie, PS), która uzyskała 6,9% głosów i europosła Paavo Väyrynena (6,2%). 4 innych kandydatów otrzymało mniej niż 4% głosów. Frekwencja była nieco wyższa niż ta podczas I tury poprzednich wyborów prezydenckich 22 stycznia 2012 roku (66,67%)... Więcej
Miloš Zeman ponownie wybrany czeskim prezydentem
photo
W efekcie II tury wyborów prezydenckich 26 i 27 stycznia doszło do reelekcji dotychczasowego czeskiego prezydenta Milosza Zemana. Wygrał on niewielką większością 51,36% głosów z Jirim Drahoszem, który uzyskał 48,63%. Miloš Zeman reprezentuje linię wrogą integracji europejskiej i imigracji oraz demonstruje poparcie dla premiera Andreja Babisza, oskarżonego ostatnio w związku ze sprawą sprzeniewierzenia europejskich funduszy. Frekwencja wyniosła 66,6%. Zeman zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję 8 marca... Więcej

Fundacja : Relacje francusko-niemieckie w obliczu unijnych wyzwań
photo
24 stycznia senackie Komisje Spraw Zagranicznych i Spraw Europejskich wysłuchały wypowiedzi Nikolausa Meyera-Landruta, ambasadora Niemiec we Francji, Jean-Dominique'a Giulianiego, prezesa Fundacji Roberta Schumana, i Guntrama Wolffa, dyrektora Instytutu Bruegla, na temat francusko-niemieckich relacji w obliczu unijnych wyzwań... Więcej
Więcej

Komisja : Postęp w dziedzinie wdrażania unii bezpieczeństwa
photo
24 stycznia Komisja Europejska złożyła sprawozdanie podkreślające postępy w realizacji rzeczywistej i skutecznej unii bezpieczeństwa, w tym w zakresie takich priorytetów, jak przeciwdziałanie radykalizacji postaw, zwiększanie cyberbezpieczeństwa i ochrona przestrzeni publicznej... Więcej
Więcej
Inwestycje w infrastrukturę skoncentrowane na czystej energii
photo
25 stycznia Komisja zapowiedziała, że Unia zainwestuje 873 mln euro w infrastrukturę związaną z czystą energią, aby tworzyć wzrost i zatrudnienie. Pomysł ten zaakceptowały państwa członkowskie. W ten sposób, wspierając 17 wyłonionych projektów, Europa poświadcza, iż chce się modernizować i uczynić bardziej konkurencyjnym europejski system energetyczny... Więcej
Grzywna 997 mln euro dla Qualcommu
photo
24 stycznia Unia Europejska wymierzyła Qualcommowi, amerykańskiemu dostawcy części informatycznych, grzywnę w wysokości blisko miliarda euro. Firma oskarżana jest o płacenie ogromnych pieniędzy swojemu klientowi Apple'owi za to, że nie będzie się on zaopatrywał u rywali Qualcommu... Więcej
Nowe przepisy dotyczące ochrony danych
photo
24 stycznia Komisja opublikowała swoje wytyczne mające ułatwić bezpośrednie i sprawne stosowanie na całym terytorium UE nowych przepisów dotyczących ochrony danych, począwszy od 25 maja. Komisja uruchomiła również nowe internetowe narzędzie przeznaczone dla MŚP... Więcej
Więcej

Parlament : W stronę ogólnounijnego okręgu wyborczego po brexicie
photo
23 stycznia Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przegłosowała podział 73 brytyjskich mandatów, które po brexicie będą nieobsadzone. 27 z nich przyznanych zostanie państwom członkowskim, a 46 pozostanie w rezerwie na wypadek ewentualnych list ogólnoeuropejskich i przyszłych rozszerzeń. Francja i Hiszpania zyskają po 5 mandatów, Włochy i Holandia po 3. Propozycja ma zostać przegłosowana na lutowej sesji plenarnej, a następnie 23 lutego będzie dyskutowana przez szefów państw i rządów... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Sofii
photo
Podczas obrad ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości 25 i 26 stycznia w Sofii rozpoczęto ostatnią prostą reformy europejskiego systemu azylowego, jednak bez postępów w kwestii nowych kwot przyjmowanych uchodźców. Ministrowie wspomnieli również o Prokuraturze Europejskiej, utworzonej 2 miesiące temu. Holandia planuje się do niej przyłączyć... Więcej
Więcej
Rada ds. Rolnictwa
photo
29 stycznia obradowała Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Omówiła priorytety w tych dziedzinach, zwłaszcza modernizację i uproszczenie WPR po 2020 roku i budżet rolnictwa w kolejnych wieloletnich ramach finansowych. W porządku obraz znalazło się również zrównoważone zarządzanie zdrowiem zwierząt, bardziej sprawiedliwie dochody rolników, bezpieczeństwo żywności i konsekwencje zmian klimatu dla obszarów wiejskich... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych/brexit
photo
Podczas posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych 29 stycznia Komisja uzyskała mandat do rozpoczęcia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie środków przejściowych. Doprecyzowano, że nie będzie "wyboru à la carte", stosowane będą wszystkie instrumenty i struktury regulacyjne Unii, po 30 marca 2019 roku Zjednoczone Królestwo nie będzie już reprezentowane w instytucjach, a okres przejściowy nie powinien trwać dłużej niż do 31 grudnia 2020 roku... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
23 stycznia europejscy ministrowie gospodarki i finansów obradowali w ramach semestru europejskiego. Poparli i formalnie przyjęli propozycje Komisji, które w szczególności pozwolą zwiększyć dynamikę reform strukturalnych w państwach członkowskich. Ministrowie usunęli też 8 krajów i terytoriów z listy krajów i terytoriów niewspółpracujących w sprawach podatkowych... Więcej

Dyplomacja : Szereg europejskich przywódców zabiera głos podczas Forum Ekonomicznego w Davos
photo
Uczestnicząc w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, niemiecka kanclerz Angela Merkel potępiła silny narodowy egoizm i wezwała do ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi Unii, zwłaszcza w dziedzinie polityki zagranicznej. Francuski prezydent Emmanuel Macron demonstrował chęć ponownego zaangażowania swojego kraju w sprawy europejskie i międzynarodowe. Brytyjska premier Theresa May podkreślała znaczenie nowych technologii dla przyszłości światowej gospodarki... Więcej
Więcej | Więcej
Uruchomienie międzynarodowego partnerstwa przeciwko bezkarności w przypadku użycia broni chemicznej
photo
23 stycznia uruchomiono nowe międzynarodowe partnerstwo przeciwko bezkarności w przypadku użycia broni chemicznej. Blisko 30 państw podjęło serię zobowiązań mających wzmocnić ich współpracę i podpisało w Paryżu idącą w tym kierunku deklarację... Więcej

EBC : Rada Prezesów EBC
photo
25 stycznia EBC ogłosiło, że utrzymuje swoje podstawowe stopy procentowe na dotychczasowym poziomie i podtrzymuje zakupy aktywów na rynkach. Jednocześnie bank potwierdził, że, jeśli to będzie konieczne, te ostatnie zostaną zwiększone. Podczas konferencji prasowej prezes EBC Mario Draghi wspomniał o "mocnym tempie ożywienia gospodarczego; w drugim półroczu 2017 wzrosło ono bardziej, niż oczekiwano"... Więcej

Hiszpania : Hiszpański wymiar sprawiedliwości blokuje kandydaturę Puigdemonta na premiera Katalonii
photo
W decyzji wydanej 27 stycznia hiszpański Trybunał Konstytucyjny ocenił, że Carles Puigdemont nie może zostać zaprzysiężony na odległość na premiera Katalonii. Separatystyczny były kataloński premier, usunięty z urzędu przez Madryt i chroniący się w Brukseli, nie będzie się mógł ubiegać na odległość o kolejną kadencję... Więcej
Więcej
Centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo przeprowadza się do Hiszpanii
photo
24 stycznia Komisja Europejska podjęła decyzję o przeniesieniu centrum monitorowania bezpieczeństwa systemu Galileo ze Zjednoczonego Królestwa do Hiszpanii. Główna i operacyjna siedziba GSMC znajduje się we Francji. Po brexicie jednostka rezerwowa w Zjednoczonym Królestwie (w Swanwick) zostanie przeniesiona do Hiszpanii... Więcej

Francja : Ku nowej wspólnej polityce rolnej
photo
Podczas życzeń dla rolników francuski prezydent Emmanuel Macron wygłosił przemówienie, w którym zaprezentował różne osie swojej polityki rolnej. Poza planem inwestycyjnym na kwotę 5 mld euro, strategią suwerenności żywnościowej, zwłaszcza w zakresie rzepaku i słonecznika, obiecał też mniej biurokratyczną i bardziej protekcyjną wspólną politykę rolną... Więcej

Włochy : Francusko-Włoskie Forum Gospodarcze w Rzymie
photo
26 stycznia w Rzymie, w obecności przewodniczącego włoskiej Rady Paolo Gentiloniego podpisano wspólną deklarację Medef-Confindustria-Febaf. Sygnatariusze apelują o więcej Europy, bardziej zintegrowaną strefę euro i wspólne działania, zwłaszcza w obszarze podatków... Więcej
Więcej

Rumunia : Wspólna deklaracja Jean-Claude'a Junckera i Fransa Timmermansa
photo
24 stycznia Komisja Europejska dała Rumunii do zrozumienia, że jej projekty reformy systemu sądownictwa idą w złym kierunku. We wspólnym komunikacie przewodniczący Jean-Claude Juncker, a także wiceprzewodniczący ds. instytucjonalnych Frans Timmermans dzielą się swoim "zaniepokojeniem"... Więcej

Rada Europy : Włoch Michele Nicolettei przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
22 stycznia na przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wybrany został Włoch Michele Nicolettei. Jego kadencja potrwa rok i jest jednokrotnie odnawialna... Więcej
Bośniaczka Dunja Mijatović wybrana Komisarzem Praw Człowieka
photo
24 stycznia, podczas sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego (ZPRE), wybrano nowego Komisarza Praw Człowieka Rady Europy. Będzie nim Bośniaczka Dunja Mijatović. Wyboru dokonano w II turze 107 głosami. Mijatović zastąpi Łotysza Nilsa Muiznieksa i 1 kwietnia rozpocznie 6-letnią (nieodnawialną) kadencję... Więcej

MFW : W Europie pogłębiły się międzypokoleniowe różnice dochodów
photo
W opracowaniu upublicznionym 24 stycznia MFW ze smutkiem stwierdza, że w Europie pogłębiły się międzypokoleniowe różnice dochodów, na niekorzyść ludzi młodych. I dodaje, że bez prowadzenia adekwatnej polityki "całe pokolenie może się z tego nigdy nie podnieść"... Więcej
Bardziej obiecujące perspektywy, optymistyczne rynki i przeszkody do pokonania
photo
22 stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swój raport dotyczący prognoz dla światowego wzrostu gospodarczego. W 2017 roku wyniósł on 3,7%, a w 2018 i 2019 powinien sięgnąć 3,9%... Więcej
Więcej

Eurostat : Energie odnawialne
photo
25 stycznia Eurostat opublikował raport na temat energii odnawialnych w UE. W 2016 roku udział energii pochodzących ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto osiągnął w Unii 17%. To poziom dwa razy wyższy niż ten w 2004 (8,5%), pierwszym roku, dla którego dostępne są dane... Więcej
W III kwartale 2017 roku obniżył się dług publiczny i deficyt
photo
W III kwartale 2017 roku deficyt budżetowy w strefie euro wyniósł 0,3% PKB, co jest dużym spadkiem w stosunku do II kwartału 2017 (wtedy wynosił on 1%). W UE deficyt sięgnął 0,6% wobec 1,2% w poprzednim kwartale. Dług publiczny w strefie euro wyniósł 88,1% PKB (wobec 89% pod koniec II kwartału ubiegłego roku). W UE również spadł - z 83,3% do 82,5%... Więcej
Więcej

Kultura : Georg Baselitz ma 80 lat!
photo
Z okazji 80. urodzin niemieckiego artysty Georga Baselitza Fundacja Beyeler przygotowała w Bazylei wystawę na jego temat, która potrwa do 29 kwietnia. Wymyślona w ścisłej współpracy z Baselitzem ekspozycja pozwala odkryć malarstwo i rzeźby tego, który uważany jest za wynalazcę figuratywnego języka ikonograficznego... Więcej
Więcej
Tydzień Mozarta w Salzburgu
photo
Do 4 lutego Fundacja Mozarta organizuje w Salzburgu tradycyjny Tydzień Mozarta, który odbywa się od 1956 roku. Do zobaczenia i posłuchania przedstawienia operowe, koncerty, a także recitale solistów, a po nich spotkania z artystami i projekcje filmów... Więcej
W Göteborgu rozpoczyna się Festiwal Filmowy
photo
Do 5 lutego w Göteborgu odbywa się Festiwal Filmowy. Zaprezentowanych na nim zostanie ponad 400 filmów, a towarzyszyć im będą różne warsztaty i wystawy... Więcej
Wystawa w Lozannie na temat pasteli
photo
Fundacja Hermitage w Lozannie poświęca wystawę szczególnej technice, jaką są pastele, ulokowane w połowie drogi między rysunkiem i malarstwem. Od 2 lutego do 21 maja eksponowanych będzie ponad 150 dzieł... Więcej
Festiwal Vinterjazz w Danii
photo
Od 2 do 25 lutego w wielu miastach Danii odbywa się Festiwal Vinterjazz. Setki koncertów jazzowych artystów z całego świata w ponad 50 salach koncertowych... Więcej
Rozpoczyna się Nordlyfestivalen
photo
Do 4 lutego w Andøy, w archipelagu Vesterålen na północy Norwegii trwa Nordlyfestivalen (Festiwal Zorzy Polarnej). Odbywają się tam seminaria naukowe i wystawy krążące wokół centralnego tematu zórz polarnych, prawdziwego symbolu zimy w Skandynawii... Więcej
Obrazy z daleka
photo
Od 30 stycznia 2018 do 6 stycznia 2019 roku Muzeum Quai Branly-Jacques Chirac pokazuje swoją kolekcję obrazów - ponad 200 z 500 płócien i dzieł graficznych, jakie posiada ta instytucja... Więcej
Dzień Europejskiej Świadomości w Odeonie
photo
5 lutego od godz. 14.30 do 17.00 w paryskim Teatrze Odeon odbywa się Dzień Świadomości Europejskiej (European Awareness Day). Spektakl, który został już zagrany w 7 krajach Unii Europejskiej, zatytułowany jest "Europa: jaka pasja! Historia burzliwej miłości"... Więcej
Karnawał w Wenecji
photo
Od 3 do 13 lutego odbędzie się karnawał w Wenecji z konkursem na najpiękniejsze kostiumy i maski, lotem anioła i lotem orła na placu św. Marka, spektaklami teatralnymi i powietrznymi tańcami... Więcej

29sty.
29 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, Rada do Spraw Ogólnych

4lut.
4 lutego

Cypr

Wybory prezydenckie (II tura)

5lut.
5-8 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: