Biuletyn n°796

Open panel Open panel
Biuletyn n°796
Biuletyn
wtorek, 20 marca 2018
numer 796
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa wobec wyzwania tożsamości: kim "my" jesteśmy?
Autor : Thierry Chopin
Thierry Chopin
Państwa członkowskie są nośnikami specyficznych narodowych tożsamości kulturowych i historycznych w ramach integracji europejskiej. Jednocześnie taka unia państw zakłada minimalny poziom spójności i wspólnej tożsamości. Kim są w tym kontekście Europejczycy i jakie są fundamenty tej europejskiej "tożsamości"?
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europejska reaktywacja, francusko-niemiecka odpowiedzialność
photo
16 marca Angela Merkel i Emmanuel Macron spotkali się w Paryżu. Zdaniem Jean-Dominique'a Giulianiego kwestia reaktywacji UE leży na stole i do lata Francja oraz Niemcy zaprezentują ambitną strategię... Więcej

Komisja : Pomoc dla syryjskich uchodźców i reforma polityki wizowej
photo
14 marca Komisja Europejska zaproponowała nowe środki na mechanizm wspierający syryjskich uchodźców w Turcji. Zaproponowała również reformę wspólnej polityki wizowej Unii, by uczynić ją stabilniejszą, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. I wreszcie, przedstawiła sprawozdanie z postępów w realizacji Europejskiego programu w zakresie migracji i dalsze kluczowe działania, jakie należy podjąć, by do czerwca 2018 roku osiągnąć kompleksowe porozumienie... Więcej
Więcej | Więcej
Na rzecz Europejskiego Urzędu ds. Pracy oraz dostępu do ochrony socjalnej
photo
13 marca Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący Europejskiego Urzędu ds. Pracy, jak również inicjatywę zmierzającą do zapewnienia dostępu do ochrony socjalnej wszystkim pracownikom i osobom samozatrudnionym. Dzięki tym propozycjom Komisja chce posunąć się do przodu z realizacją europejskiego filaru praw socjalnych... Więcej
Więcej | Więcej
Postępy we wdrażaniu unii rynków kapitałowych
photo
12 marca Komisja Europejska zaprezentowała propozycje mające przyspieszyć wdrażanie unii rynków kapitałowych. Służą one stymulowaniu transgranicznego rynku funduszy inwestycyjnych, promowaniu europejskiego rynku obligacji gwarantowanych i zapewnieniu większego bezpieczeństwa inwestorom w ramach transgranicznych transakcji... Więcej
Nowe narzędzia na rzecz unii bankowej
photo
14 marca Komisja Europejska zaprezentowała narzędzia na rzecz rozwiązania problemu kredytów zagrożonych w Europie. Skorzystała przy tym z istotnych postępów, które już osiągnięto w dziedzinie zmniejszania ryzyka w sektorze bankowym. Komisja wdraża w ten sposób plan działania, który przyjęła Rada, aby zaabsorbować wysoki poziom tych pożyczek i zapobiec ryzyku, że będą się one ponownie akumulować w przyszłości... Więcej

Parlament : Finansowanie przyszłości Unii po 2020 roku
photo
14 marca europosłowie określili swoje stanowisko w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej, który powinien finansować nowe priorytety i załatać deficyt wywołany brexitem. Eurodeputowani przyjęli dwie rezolucje w sprawie wydatków i dochodów w ciągu następnych wieloletnich ram finansowych, począwszy od 2021 roku... Więcej
Więcej
Przyjęcie projektu nowego europejskiego systemu opodatkowania spółek
photo
15 marca europosłowie przyjęli projekt systemu opodatkowania spółek (CCCTB), obejmujący zwłaszcza "obecność cyfrową". Przedsiębiorstwa będą opodatkowywane tam, gdzie generują zyski. Przy obliczaniu podatku będzie uwzględniana działalność przedsiębiorstw online... Więcej
Więcej
Stanowisko w sprawie przyszłych relacji UE-UK
photo
14 marca europosłowie przyjęli rezolucję przedstawiającą potencjalne ramy przyszłych stosunków między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwie po brexicie. Przyjęto ją 544 głosami (110 przeciw, 51 wstrzymujących się). Europosłowie proponują stosunki oparte na 4 filarach: stosunkach handlowych i gospodarczych (porozumienie o wolnym handlu), bezpieczeństwie wewnętrznym, współpracy w dziedzinie spraw zagranicznych i obrony oraz współpracy tematycznej np. w obszarze transgranicznych projektów badawczych i innowacyjności... Więcej
Rezolucja w sprawie słabiej rozwiniętych regionów UE
photo
W rezolucji przyjętej 13 marca eurodeputowani podkreślili, że "negatywne skutki kryzysów gospodarczych i finansowych odczuwalne zwłaszcza w regionach o niskim poziomie wzrostu gospodarczego" zmniejszyły margines manewru w politykach budżetowych, co pociągnęło za sobą spadek inwestycji publicznych. Pomimo presji na budżet, projekty, które wzmacniają spójność regionów, muszą pozostać w centrum polityk inwestycyjnych... Więcej
Nowa Komisja śledcza ds. przestępstw finansowych
photo
14 marca eurodeputowani zatwierdzili bez głosowania powołanie 45 osób do nowej "Komisji śledczej ds. przestępstw finansowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania". Jej prace dotyczyć będą "systemów narodowych przewidujących przywileje podatkowe", oszustw na podatku VAT i problemów ze zgodnością z przepisami podatkowymi w gospodarce cyfrowej... Więcej
Wystąpienie portugalskiego ministra
photo
14 marca portugalski premier António Costa wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim w ramach debaty na temat "Przyszłości Europy". Powiedział, że "żadne z wielkich wyzwań, z którymi się mierzymy, nie zostanie lepiej rozwiązane poza Unią". Podkreślał zwłaszcza konwergencję gospodarek i konieczność posiadania budżetu przez strefę euro... Więcej
Więcej

Rada : Jaka będzie polityka społeczna po 2020 roku?
photo
Obradujący 15 marca ministrowie polityki społecznej omówili przyszłość europejskiej polityki społecznej po 2020 roku. Poruszyli kwestię nierówności wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, wpływ cyfryzacji na rynek pracy, a także kształcenie i przeszkalanie do pracy. Ministrowie przyjęli zalecenie w sprawie europejskich ram jakości i skuteczności przygotowania zawodowego. Mają one sprzyjać temu, by pracownicy uzyskiwali wysokie kwalifikacje i umiejętności oraz umieli dostosowywać się do potrzeb rynku pracy... Więcej
Więcej
Ku większej przejrzystości podatkowej
photo
13 marca ministrowie gospodarki i finansów przyjęli pewne rozwiązania w zakresie podatków, zwłaszcza dyrektywę służącą zwiększeniu przejrzystości, by lepiej wykrywać ewentualne ryzyko unikania podatków w Unii... Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 19 marca dyskutowano głównie o przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR). Większość państw członkowskich podziela wspólną wizję przyszłości WPR i zaaprobowało konkluzje bułgarskiej prezydencji. Rumen Porodzanow, minister rolnictwa Bułgarii i przewodniczący Rady, pogratulował konsensusu na rzecz WPR "zwróconej ku przyszłości, skutecznej i sprawiedliwej"... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Wspólne oświadczenie Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i Zjednoczonego Królestwa
photo
15 marca Paryż, Waszyngton, Londyn i Berlin skierowały we wspólnym oświadczeniu ostrzeżenie pod adresem Rosji. Jego tłem jest kryzys dyplomatyczny między Rosją i Zjednoczonym Królestwem w związku ze sprawą otrucia podwójnego agenta... Więcej
Więcej
Oświadczenie w sprawie Krymu
photo
Z okazji 4. rocznicy nielegalnej aneksji Autonomicznej Republiki Krymu i Sewastopola przez Rosję Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini oświadczyła, że Unia Europejska nadal stanowczo opowiada się za suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy oraz potwierdziła, że Unia jest zdeterminowana, by w pełni realizować swoją politykę nieuznawania aneksji... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
Ministrowie spraw zagranicznych, zgromadzeni na posiedzeniu Rady 19 marca, omówili przede wszystkim zamach w Salisbury i przyjęli oświadczenie potwierdzające solidarność i bezwarunkowe wsparcie Unii Europejskiej dla Zjednoczonego Królestwa. Ministrowie przypomnieli o konieczności znalezienia politycznego, a nie militarnego rozwiązania konfliktu w Syrii i wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną na ej terytorium. W porządku obrad znalazła się też kwestia Ukrainy i pakt jądrowy z Iranem... Więcej

Niemcy : Angela Merkel wybrana kanclerzem na 4. kadencję
photo
14 marca Angela Merkel została ponownie wybrana przez Bundestag na stanowisko kanclerza. Tym samym rozpoczęła swoją 4. kadencję. Głosowanie, w którym uzyskała 364 głosy na 692 (poparło ją 53% deputowanych), kładzie kres półrocznemu okresowi niepewności po ostatnich wyborach. W skład koalicyjnego rządu CDU-CSU/SPD wchodzi 7 kobiet na 16 ministrów... Więcej
Więcej
Angela Merkel w Paryżu
photo
16 marca niemiecka kanclerz udała się wraz z licznymi ministrami w swoją pierwszą oficjalną podróż zagraniczną do Paryża, żeby przypomnieć o sile francusko-niemieckich relacji i omówić przyszłość Europy... Więcej
Wizyta ministra spraw zagranicznych we Francji i w Polsce
photo
16 marca świeżo mianowany niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas udał się do Francji, a potem do Polski. Spotkał się tam z polskim prezydentem Andrzejem Dudą. Potwierdzając, że przyszłość Europy zależy od jej jedności, zaapelowali do Francji o odnowienie Trójkąta Weimarskiego... Więcej
Więcej | Więcej

Francja : Rozpoczęcie europejskie konsultacji obywatelskich
photo
Od kwietnia do października 2018 roku w 26 państwach członkowskich odbędą się europejskie konsultacje. Krajowe i europejskie delegacje wyjdą w teren, żeby zebrać odczucia, ale także propozycje ludzi na temat europejskich polityk. Co więcej, we wszystkich państwach organizujących konsultacje odbędzie się szereg debat, a także spotkania będące przejawem demokracji uczestniczącej... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Sankcje dyplomatyczne przeciwko Rosji
photo
14 marca, na skutek otrucia byłego podwójnego agenta Siergieja Skripala brytyjska premier ogłosiła zawieszenie kontaktów bilateralnych z Moskwą. Zapowiedziała też wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów zgodnie z konwencją wiedeńską. Paryż, Berlin, Bruksela i Waszyngton udzieliły premier swojego poparcia. Sprawa ta znajdzie się w porządku obrad kolejnego europejskiego szczytu w Brukseli. Rosja odpowiedziała wydaleniem dyplomatów brytyjskich... Więcej
Więcej | Więcej
Izba Lordów rozpatruje ustawę o wyjściu
photo
Izba Lordów w Zjednoczonym Królestwie rozpatruje "linijka po linijce" ustawę o opuszczeniu Unii Europejskiej. Opublikowano dokument na temat postępów w negocjacjach. Gorąco zaleca on wprowadzenie "okresu przejściowego" od chwili, gdy Zjednoczone Królestwo opuści Unię do momentu, kiedy odzyska pełną niezależność... Więcej
Więcej

Słowacja : Dymisja premiera Roberta Ficy
photo
14 marca słowacki premier Robert Fica złożył dymisję na ręce prezydenta Andreja Kiski. W ten sposób Fica chce uniknąć przedterminowych wyborów, których domaga się opozycja. Zastąpił go Peter Pellegrini, któremu 15 marca prezydent powierzył misję zbudowania nowej koalicji... Więcej
Więcej

Słowenia : Premier składa dymisję
photo
14 marca słoweński premier Miro Cerar podał się do dymisji po tym, jak Sąd Najwyższy unieważnił referendum we wrześniu 2017 roku, które przypieczętowało jeden z jego projektów: budowę drugiej nitki kolejowej łączącej Koper (jedyny wielki port handlowy kraju) z Divačą... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadek stopy inflacji w lutym 2018 roku
photo
Zdaniem Eurostatu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej w lutym 2018 roku wyniosła 1,3% (wobec 1,6% w styczniu), a w strefie euro 1,1% (wobec 1,3% w styczniu). Rok wcześniej było to 2%... Więcej
Wzrost zatrudnienia w IV kwartale 2017 roku
photo
Według komunikatu Eurostatu (opublikowanego 14 marca) w stosunku do III kwartału ubiegłego roku w IV kwartale 2017 zatrudnienie wzrosło o 0,2% w Unii Europejskiej, a w strefie euro o 0,3%. Czyli w porównaniu do III kwartału 2016 roku zwiększyło się o 1,5% i 1,6%... Więcej

Opracowania/raporty : Zabawki i samochody na czele wykrywanych niebezpiecznych produktów
photo
12 marca Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie za 2017 rok dotyczące systemu wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych. W ubiegłym roku władze krajowe korzystały z systemu blisko 200 razy. Na czele listy produktów niebezpiecznych i wycofywanych z rynku uplasowały się zabawki, samochody i motocykle... Więcej
Roczny raport NATO
photo
15 marca sekretarz generalny Jens Stoltenberg zaprezentował roczny raport NATO, zapowiadając wzmocnienie Sojuszu, "żeby chronić nasze narody w tym nieprzewidywalnym świecie". Raport pokazuje, że w 2017 roku wydatki europejskich sojuszników i Kanady w zakresie obronności wzrosły o 5%... Więcej
Więcej
Walka z dezinformacją
photo
W raporcie wręczonym 12 marca unijnej komisarz ds. cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa grupa ekspertów ds. nieprawdziwych informacji i dezinformacji w internecie zaproponowała definicję tego zjawiska. Eksperci celowo unikali określenia "fake news". Uważają oni, że ten termin nie oddaje wszystkich skomplikowanych problemów związanych z dezinformacją... Więcej
Światowy raport na temat szczęścia: Finlandia na czele
photo
Finlandia wskoczyła na 1. miejsce rankingu w World Happiness Report 2018 (opublikowanego 14 marca). Obejmuje on 156 krajów wymienionych w kolejności stopy szczęścia wśród populacji. 4 pierwsze kraje rankingu to kraje nordyckie: Finlandia, Norwegia, Dania i Islandia. W gronie unijnych państw na ostatnim miejscu znalazła się Bułgaria. Ranking opiera się na badaniach satysfakcji za szczęścia wśród ludności... Więcej
Więcej

Kultura : Wystawa "Narodziny narodu" w Palazzo Strozzi
photo
Do 22 lipca Palazzo Strozzi we Florencji proponuje bezprecedensową wystawę powojennej włoskiej sztuki do lat 60. XX wieku - podróż, która jest pomieszaniem sztuki, polityki i społeczeństwa... Więcej
Wystawa Keitha Haringa Muzuem Albertina
photo
Muzeum Albertina w Wiedniu proponuje niespotykaną wystawę na temat twórczości Keitha Haringa, która potrwa do 24 czerwca. Zaakcentowano w niej jedyny w swoim rodzaju symboliczny język, który można podziwiać w pracach Haringa... Więcej
Wystawa Kupki w paryskim Grand Palais
photo
Od 21 marca do 30 lipca Grand Palais w Paryżu proponuje wystawę, w ramach której prześledzono karierę czeskiego artysty Františka Kupki. Zwiedzającym pokazanych zostanie 300 obrazów, rycin, książek i dokumentów... Więcej
Wystawa Bacona i Freuda w londyńskim Tate
photo
Do 27 sierpnia w muzeum Tate Britain w Londynie czynna jest wystawa "All Too Human" w hołdzie brytyjskim malarzom, którzy poświęcili swoją twórczość intymnym przedstawieniom istot ludzkich, ich ciał i relacji międzyludzkich. Wystawiono w szczególności takich artystów jak Lucian Freud i Francis Bacon... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Filmu Dokumentalnego w Brukseli
photo
Od 20 do 31 marca festiwal proponuje filmy dokumentalne wybrane spośród ponad 1 300 propozycji. Wydarzenie ma promować Milenijne Cele Rozwoju nie tylko za pośrednictwem filmów, ale także dyskusji i konferencji... Więcej

19marz.
19 marca

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

20marz.
20 marca

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

22marz.
22-23 marca

Bruksela

Rada Europejska