Biuletyn n°852

Open panel Open panel
Biuletyn n°852
Biuletyn
wtorek, 18 czerwca 2019
numer 852
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Juncker lub europejska wartość dodana. Pozytywny bilans Komisji Europejskiej (2014-2019)
Autorzy : Ramona Bloj, Cindy Schweitzer
Ramona Bloj, Cindy Schweitzer
5 lat temu Jean-Claude Juncker określił swoją Komisję jako tę "ostatniej szansy". Na zakończenie kadencji okazuje się, że to był zakład zwycięski. Komisja Europejska umiała się dostosować do szczególnie burzliwego środowiska geopolitycznego i wykorzystać do końca swoje kompetencje, żeby poczynić nowatorskie propozycje i pchnąć Unię Europejską naprzód. Mimo że należy poprawić komunikację, pokazała, że silna i aktywna Komisja jest niezbędna dla dobrego funkcjonowania Unii.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Morze, nowa granica Europy
photo
Zdaniem Jean-Dominique'a Giulianiego aktualne napięcia w Zatoce Perskiej lub na Morzu Południowochińskim pokazują, jak ważne jest, by Europa była w stanie zagwarantować bezpieczeństwo szlaków handlowych czy opanować wyścig do podmorskich zasobów. Unia Europejska, sąsiad świata, musi się zaangażować na morzach, żeby bronić i promować swoje interesy, aby zdobywać autonomię i zagwarantować swoją niezależność... Więcej

Wybory : Przedterminowe wybory parlamentarne w Grecji 7 lipca
photo
W konsekwencji wyników wyborów europejskich grecki premier Alexis Tsipras zwrócił się o zorganizowanie przyspieszonych o 3 miesiące wyborów (miały się odbyć na jesieni). Według ostatniego badania opinii publicznej (przeprowadzonego przez instytut PulseRC/Skai i opublikowanego w połowie czerwca) wybory parlamentarne 7 lipca wygra Nowa Demokracja (ND), zdobywając 37,9% i wyprzedzając Koalicję Radykalnej Lewicy (SYRIZA). Ta ostatnia ma uzyskać 28,8% głosów. 3. miejsce ma zająć Ruch na rzecz Zmiany (7,3% głosów). Partia Komunistyczna (KKE) ma uzyskać 6,2% głosów, a Złoty Świt (XA), ugrupowanie skrajnie prawicowe, 5,3% głosów... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019"
photo
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2019" jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebny, aby w roku odnowienia instytucji europejskich zrozumieć, w jakim stanie jest Unia. A także pojąć jej szanse na uzyskanie większej niezależności i znaczenia na arenie międzynarodowej dzięki zależnościom, jakie UE będzie umiała wytworzyć między swoimi państwami członkowskimi. W publikacji zgromadzono artykuły najlepszych ekspertów. Oferuje ona 33 oryginalne mapy, które syntetyzują główne europejskie wyzwania, i niespotykany pakiet statystyk z komentarzem. Zamów tę książkę... Więcej
"La grande bascule - Le XXIe siècle européen"
photo
W opublikowanej w wydawnictwie Ecole de guerre książce pt. "La grande bascule - Le XXIe siècle européen" Jean-Dominique Giuliani pokazuje - wbrew zwyczajowej narracji - że Unia Europejska ma środki, by przezwyciężać nowe wyzwania XXI wieku. UE odniosła sukces przekraczający wyobrażenia jej ojców założycieli. Może jeszcze zdoła zagwarantować sobie miejsce pośród trzech największych światowych potęg pod koniec wieku... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po wyborach Fundacja proponuje "Permanent Atlas of the European Union". Książka pozwala lepiej zrozumieć Unię oraz to, czym się ona zajmuje. Kreśli całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego państwa członkowskiego oraz terytoriów zamorskich. Publikacja dostępna jest w wersji papierowej na stronie Fundacji lub w księgarniach oraz w wersji cyfrowej. Jest ona stale aktualizowana... Więcej
Wybory europejskie: portal ze wszystkimi wynikami
photo
Od 23 do 26 maja 427 mln Europejczyków wybierało swoich eurodeputowanych na 5 kolejnych lat. Na naszej stronie poświęconej wyborom europejskim znajdziecie wyniki z 28 państw członkowskich i nazwiska 751 europosłów, których kadencja potrwa do 2024 roku... Więcej

Komisja : Komunikat na temat budżetu 2021-2027
photo
13 czerwca Komisja Europejska zaapelowała do europejskich przywódców o postępy w negocjacjach dotyczących przyszłego długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027. Chce, aby Rada Europejska w dniach 20-21 czerwca przyjęła mapę drogową celem dojścia na jesieni do porozumienia, tak aby uniknąć wszelkich opóźnień szkodliwych dla studentów, rolników i naukowców. W pewnych obszarach poczyniono postępy (instrument budżetowy na rzecz konwergencji i konkurencyjności, modernizacja strony dochodów), ale trzeba jeszcze przedyskutować szereg aspektów finansowych... Więcej
Bilans pogłębienia unii gospodarczej i walutowej
photo
12 czerwca Komisja opublikowała podsumowanie postępów w pogłębianiu unii gospodarczej i walutowej od czasu publikacji sprawozdania pięciu przewodniczących (Komisji, Parlamentu, Rady Europejskiej, Eurogrupy i prezesa EBC), z którego wykiełkowały propozycje dla strefy euro. Poczyniono postępy w wielu dziedzinach, zwłaszcza w reformowaniu Europejskiego Mechanizmu Stabilności, redukowaniu ryzyka w unii bankowej i w pogłębianiu unii rynków kapitałowych. Jednakże Komisja ocenia, że należy jeszcze podjąć istotne działania i zwraca się do europejskich przywódców o uzgodnienie instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności, a także dokończenie unii bankowej i unii rynków kapitałowych... Więcej
Więcej
Przygotowania na wypadek brexitu bez porozumienia
photo
12 czerwca Komisja opublikowała swój 5. komunikat na temat przygotowań na wypadek brexitu bez porozumienia po 31 października 2019 roku. Wtedy to upływa termin odroczenia ustalony przez przywódców europejskich w kwietniu. Komisja oceniła stopień przygotowania 27 państw członkowskich i stworzyła listę sektorów, które wymagają szczególnej uwagi w przypadku brexitu bez umowy. Są to: zabezpieczenie społeczne unijnych obywateli rezydujących w Zjednoczonym Królestwie i obywateli brytyjskich rezydujących w jednym z krajów Unii; cła; transport; rybołówstwo i usługi finansowe... Więcej
Nowe przepisy w sprawie testów emisji przez samochody
photo
14 czerwca, w odpowiedzi na orzeczenie Sądu, Komisja zaproponowała, aby ponownie wprowadzić do prawodawstwa niektóre aspekty badań emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE). Sąd opóźnił skutki częściowego unieważnienia tych przepisów do lutego 2020 roku, aby dać Komisji czas na wykonanie wyroku. Komisja zaproponowała przywrócenie tych samych współczynników zgodności na drodze zwykłej procedury ustawodawczej. Nowe typy diesli testowane na podstawie tych współczynników od września 2017 roku produkują mniej emisji niż starsze typy... Więcej
Odrzucenie fuzji Tata Steel i ThyssenKrupp
photo
11 czerwca Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji, ogłosiła, że Komisja sprzeciwia się stworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa z ThyssenKrupp i Tata Steel, które są 2. i 3. producentem stali i węgla w Europejskim Obszarze Gospodarczym. W efekcie postępowania wszczętego w październiku 2018 roku Komisja oceniła, że projekt koncentracji pociągnąłby za sobą spadek konkurencji i wzrost cen dla europejskich klientów. Po konsultacji z podmiotami na rynku Komisja orzekła, że zaproponowane przez dwie firmy instrumenty korygujące są niewystarczające... Więcej
Andrus Ansip opuszcza Komisję, aby zostać europosłem
photo
17 czerwca Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. jednolitego rynku cyfrowego, ogłosił, że 30 czerwca opuści swoje stanowisko, aby zasiąść w Parlamencie Europejskim. Został wybrany estońskim eurodeputowanym z listy Partii Reform... Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
Obradujący 14 czerwca ministrowie gospodarki i finansów przedyskutowali strategiczny plan Komisji na rzecz gospodarki neutralnej i zostali poinformowani o postępach poczynionych w negocjacjach na temat europejskiego podatku od transakcji finansowych. Przyjęli również dwie reformy w ramach unii rynków kapitałowych ułatwiające dostęp do oszczędnościowych produktów emerytalnych i funduszy inwestycyjnych. Usunęli Dominikanę z listy krajów i terytoriów nie współpracujących w celach podatkowych... Więcej
Porozumienie w sprawie budżetu dla strefy euro
photo
Ministrowie finansów strefy euro obradujący 14 czerwca osiągnęli porozumienie dotyczące głównych kierunków przyszłego budżetu dla strefy euro pod nazwą instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności. Ma on zachęcać do reform strukturalnych, aby zwiększać konkurencyjność w 19 państwach członkowskich strefy, a także w państwach członkowskich ERM II (europejskiego mechanizmu kursu walutowego), które tego chcą. Wysokość przyszłego budżetu i jego finansowanie zostaną wynegocjowane dla jesieni 2019 roku w ramach rozmów o przyszłych wieloletnich ramach finansowych 2021-2027. Ministrowie omówili włoskie zadłużenie. Przewodniczący Eurogrupy Mario Centeno potwierdził, że jego zredukowanie ma "pierwszorzędne znaczenie dla stabilności strefy euro"... Więcej
Więcej | Więcej
Przejrzystość warunków pracy i równowaga między życiem zawodowym i prywatnym
photo
Obradujący 13 i 14 czerwca ministrowie ds. zatrudnienia, polityki społecznej, zdrowia i ochrony konsumentów przyjęli dyrektywę o przejrzystości warunków pracy w UE wprowadzającą prawa minimalne i nowe przepisy dotyczące informacji dostarczanych pracownikom. Przyjęli również dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym i życiem prywatnym, która służy szerszemu korzystaniu z urlopów rodzicielskich i poprawieniu pozycji kobiet na rynku pracy... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie ministrów UE-Bałkany Zachodnie
photo
12 czerwca ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych z trojki prezydencji w Radzie (są w niej Rumunia, Finlandia i Chorwacja) oraz Marianne Thyssen, unijna komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności, spotkali się w Luksemburgu ze swoimi kolegami z Bałkanów Zachodnich. Rozmowy skupiły się na kwestii zatrudnienia i sprawach społecznych. Ministrowie podkreślili, że konieczne jest, by Bałkany Zachodnie zbudowały rynek pracy dostępny dla wszystkich osób w wieku produkcyjnym celem stymulowania wzrostu tego regionu... Więcej
Rada Partnerstwa UE-Armenia
photo
13 czerwca w Brukseli odbyła się Rada Partnerstwa UE-Armenia. Podsumowano stosunki dwustronne, potwierdzono obopólną chęć wdrożenia w Armenii reform w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, praw człowieka i gospodarki. Podkreślono również znaczenie promowania inwestycji zagranicznych, wzrostu zatrudnienia i zmniejszenia ubóstwa... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
Obradujący 17 czerwca ministrowie spraw zagranicznych omówili globalną strategię i przyjęli konkluzje na temat środków wzmacniających multilateralizm. Przyjęli również konkluzje dotyczące polityki bezpieczeństwa i obrony. Przyjęli deklarację na temat sytuacji w Sudanie, potępiającą ataki dokonane przez Tymczasową Radę Wojskową 3 czerwca i popierającą apel Unii Afrykańskiej o cywilne władze przejściowe. Odnośnie narastających napięć w Zatoce, ministrowie oświadczyli, że wszelka eskalacja stanowi ekstremalne zagrożenie nie tylko dla tego regionu, ale również dla Europy i reszty świata. I wreszcie, ministrowie omówili sytuację w Syrii, w Wenezueli i w Mołdawii... Więcej
Konkluzje Rady Stowarzyszenia UE-Jordania
photo
17 czerwca Rada Stowarzyszenia UE-Jordania omówiła współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, walki z terroryzmem, praw człowieka i stosunków handlowych. Rada przyjęła wspólną deklarację dotyczącą w szczególności kryzysu syryjskiego i wspierania Jordanii przez Unię w przyjmowaniu syryjskich uchodźców... Więcej

Europejskie agencje : Bratysława będzie gościć siedzibę Europejskiego Urzędu ds. Pracy
photo
13 czerwca Rada wybrała Bratysławę na siedzibę przyszłego Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Słowacka stolica zdobyła 15 z 28 głosów państw członkowskich. Konkurowała z 3 innymi miastami: Sofią (Bułgaria), Rygą (Łotwa) i Nikozją (Cypr). Nowy Europejski Urząd ds. Pracy będzie miał za zadanie zwalczanie przeszkód w mobilności pracowników w Unii Europejskiej poprzez poprawianie współpracy między państwami członkowskimi. Rozpocznie pracę pod koniec 2019 roku, a w 2023 powinien być w pełni operacyjny... Więcej

Hiszpania : Zakończenie unijnej procedury nadmiernego deficytu
photo
14 czerwca Rada zakończyła procedurę przeciwko Hiszpanii dotyczącą jej nadmiernego deficytu, a wszczętą w 2009 roku. Hiszpania sprowadziła swój deficyt poniżej progu 3% PKB: w 2018 roku wyniósł on 2,5%. Tegoroczne wiosenne prognozy Komisji stawiają na deficyt 2,3% PKB w 2019 i na 2,0% PKB w 2020... Więcej
Trzem katalońskim separatystom zakazano zasiadania w Parlamencie Europejskim
photo
17 czerwca Hiszpańska Komisja Wyborcza ogłosiła wakaty mandatów w Parlamencie Europejskim zdobytych przez katalońskich separatystów - Oriola Junquerasa, Carlesa Puigdemonta i Toniego Comína. Powodem jest ich nieobecność na ślubowaniu obowiązkowym dla objęcia mandatu. 14 czerwca Sąd Najwyższy Hiszpanii odmówił tymczasowego zwolnienia na ślubowanie O. Junquerasa. Ten ostatni siedzi za kratami od 2017 roku w związku z jego zaangażowaniem w próbę ogłoszenia niepodległości Katalonii. 17 czerwca Komisja Wyborcza oceniła, że dokument złożony przez adwokata C. Puigdemonta i T. Comina, dowodzący, że złożyli oni ślubowanie przed notariuszem w Belgii (gdzie przebywają na uchodźstwie), nie umożliwia zatwierdzenia ich wyboru... Więcej

Finlandia : Wyznaczenie kandydata do Komisji Europejskiej
photo
Rząd mianował kandydata na stanowisko unijnego komisarza. To Jutta Urpilainen, fiński wicepremier i minister finansów do 2014 roku, członek Socjaldemokratycznej Partii Finlandii... Więcej

Francja : Wystąpienie premiera na temat polityki rządu
photo
12 czerwca premier Edouard Philippe wygłosił przed Zgromadzeniem Narodowym przemówienie na temat polityki rządu, aby doprecyzować nową metodę rządzenia po wyborach europejskich. Następnie otrzymał od Zgromadzenia wotum zaufania (263 głosy za, 163 przeciw, 47 deputowanych się wstrzymało). 13 czerwca premier wystąpił również przed Senatem... Więcej
Więcej
Posiedzenie Stowarzyszenia Senatów Europy
photo
14 czerwca odbyło się 20. posiedzenie Stowarzyszenia Senatów Europy, na którym potwierdzono znaczenie współpracy międzyparlamentarnej i dowartościowania bikameralizmu jako elementu pogłębiania demokracji. Stowarzyszenie przyjęło przewodniczących delegacji izb wyższych z Algierii, Kamerunu, Wybrzeża Kości Słoniowej, Gabonu, Kenii, Maroka i Republiki Konga. Europejscy i afrykańscy senatorowie dyskutowali na temat wzmocnienia stosunków euro-afrykańskich oraz znaczenia dwuizbowości dla demokracji i państwa prawa... Więcej
Prezentacja przyszłego francusko-niemieckiego samolotu bojowego
photo
Podczas inauguracji 53. Salonu Lotniczego i Kosmicznego w Bourget 17 czerwca Dassault Aviation i Airbus SE wręczyły rządom Francji i Niemiec wspólną ofertę przemysłową dotyczącą Fazy Demonstracyjnej Przyszłego Systemu Walki Powietrznej (SCAF). To nowy, ważny etap programu - publicznie zaprezentowano makiety myśliwca nowej generacji i dronów wspierających... Więcej

Luksemburg : Luksemburg sprawi sobie pierwszy europejski superkomputer
photo
14 czerwca Etienne Schneider, luksemburski minister gospodarki, ogłosił, że pod koniec 2020 roku w Luksemburgu operacyjny będzie pierwszy superkomputer europejskiej sieci EuroHPC. Rozpoczęta w 2017 roku inicjatywa EuroHPC (European High Performance Computing) ma umożliwić Unii Europejskiej posiadanie superkomputerów światowej klasy dzięki uwspólnieniu środków 16 krajów partnerskich. Luksemburskie urządzenie przeznaczone będzie do aplikacji w ramach badań i medycyny spersonalizowanej. Komisja Europejska wybrała jeszcze 7 innych lokalizacji... Więcej

Malta : 6. szczyt państw Europy Południowej
photo
14 czerwca na Malcie odbył się 6. szczyt krajów Europy Południowej. Zgromadził przywódców Cypru, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoch, Malty i Portugalii. Udzielili oni poparcia celowi zero węgla w 2050 roku oraz zaaprobowali zasadę europejskiego wynagrodzenia minimalnego i tarczy społecznej. Opowiedzieli się za budżetem dla strefy euro. Premier Malty Joseph Muscat zaapelował o europejską solidarność w dziedzinie migracji. Przywódcy zwrócili się o to, by statki na Morzu Śródziemnym przestrzegały prawa międzynarodowego i nie utrudniały interwencji libijskiej straży przybrzeżnej... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wizyta Nicoli Sturgeon w Brukseli
photo
11 czerwca szkocka premier i liderka Szkockiej Partii Narodowej Nicola Sturgeon spotkała się w Brukseli z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'm Junckerem i głównym negocjatorem ds. brexitu Michelem Barnierem. Wygłosiła również przemówienie, w którym potwierdziła przywiązanie Szkocji do Unii Europejskiej i wolę zorganizowania ponownego referendum na temat niepodległości Szkocji przed rokiem 2021. Podkreśliła korzyści gospodarcze, jakie Szkocja czerpie ze swojej przynależności do Unii i przypomniała o znaczeniu takich wartości jak demokracja i prawa człowieka, które podzielają wszystkie państwa członkowskie... Więcej
Więcej
I tura wyborów przewodniczącego Partii Konserwatywnej
photo
Boris Johnson zdecydowanie zwyciężył w I turze wyborów szefa brytyjskiej Partii Konserwatywnej (który zostanie również premierem), zorganizowanej 13 czerwca. Zdobył 114 na 313 głosów. 18 czerwca konserwatywni deputowani zagłosują ponownie, aby zmniejszyć liczbę kandydatów. Będą się zbierać, aż zostanie tylko dwóch pretendentów, którzy zostaną poddani pod głosowanie członków partii. Pozostali kandydaci poza Johnsonem to Jeremy Hunt, Michael Gove, Dominic Raab, Sajid Javid i Rory Stewart. 16 czerwca wzięli oni udział w telewizyjnej debacie na Channel 4. Boris Johnson nie chciał w niej uczestniczyć... Więcej
Więcej

Słowacja : Zuzana Čaputová zaprzysiężona na prezydentkę
photo
15 czerwca w Bratysławie odbyło się zaprzysiężenie Zuzany Čaputovej, dzięki czemu stała się ona pierwszą prezydentką Republiki Słowacji. Čaputová, wiceprzewodnicząca socjal-liberalnej i proeuropejskiej partii Postępowa Słowacja, zwyciężyła w II turze wyborów prezydenckich 31 marca. Zdobyła 58,40% głosów i pokonała kandydata rządzącej partii socjaldemokratycznej Marosa Sefcovicia. W swoim inauguracyjnym przemówieniu Zuzana Čaputová oświadczyła, iż chce "służyć obywatelom i mieszkańcom Słowacji", oraz potwierdziła swoje zaangażowanie w walkę z ociepleniem klimatu... Więcej
Więcej

Macedonia Północna : Wizyta prezydenta w Brukseli
photo
12 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się w Brukseli z prezydentem Macedonii Północnej Stevo Pendarovskim. Możliwe, że europejscy przywódcy przedyskutują rozpoczęcie negocjacji z Macedonią Północną i Albanią pod koniec czerwca, ale w nadchodzących dniach nie zostanie podjęta żadna decyzja. Powodem jest niechęć niektórych państw członkowskich. Ministrowie spraw zagranicznych będą debatować na ten temat na posiedzeniu 17 czerwca... Więcej
Więcej
Wizyta Zorana Zaewa w Berlinie
photo
13 czerwca niemiecka kanclerz Angela Merkel przyjęła premiera Macedonii Północnej Zorana Zaewa. Celem ich spotkania było omówienie postępów kraju na drodze do NATO i rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Pod koniec maja 2019 roku Komisja Europejska rekomendowała rozpoczęcie negocjacji dotyczących akcesji Macedonii Północnej i Albanii. Jednak wybór daty otwarcia negocjacji będzie musiał zostać odłożony na później - wiele państw członkowskich jest niechętnych wspólnemu wejściu Macedonii Północnej i Albanii do Unii... Więcej

ONZ : Stulecie Międzynarodowej Organizacji Pracy
photo
11 czerwca w Genewie zebrało się wielu przywódców, w tym francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel, szwedzki premier Stefan Löfven i włoski prezydent Sergio Mattarella. Okazją było stulecie Międzynarodowej Organizacji Pracy i potwierdzenie zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej w obliczu globalizacji i digitalizacji gospodarek... Więcej

OECD : Kwartalny wzrost PKB w krajach G20
photo
12 czerwca OECD wskazało, że produkt krajowy brutto (PKB) krajów G20 zwiększył się w I kwartale 2019 roku o 0,8%. To nieco więcej niż 0,7% zanotowane w poprzednim okresie. W Unii Europejskiej i w strefie euro wzrost wyniósł odpowiednio 0,5% i 0,4%. W Niemczech i we Włoszech wzrost lekko przyspieszył, podczas gdy we Francji lekko zwolnił... Więcej

Eurobarometr : Europejczycy i ochrona danych
photo
Rok od wejścia w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Komisja Europejska opublikowała wyniki specjalnego badania Eurobarometru dotyczącego ochrony danych. Wyniki pokazują, że Europejczycy są stosunkowo dobrze poinformowani o nowych przepisach dotyczących ochrony danych i o swoich prawach. 73% respondentów słyszało o co najmniej jednym z sześciu praw zagwarantowanych w RODO. Ponadto 67% respondentów wie o obowiązywaniu RODO, a 62% unijnych obywateli niepokoi się faktem, że nie kontroluje w pełni swoich danych osobowych... Więcej

Opracowania/raporty : Bilans walki z dezinformacją
photo
14 czerwca Komisja opublikowała bilans postępów poczynionych w walce z dezinformacją. Ocenia ona, że podjęte kroki przyczyniły się do zapobiegania atakom i do ujawniania prób ingerowania w proces wyborów 23-26 maja. Komisja skarży się w szczególności na "stałą i wspieraną działalność dezinformacyjną ze strony źródeł rosyjskich". Wśród wprowadzonych narzędzi wyróżnia się system wczesnego ostrzegania, który wzmocnił współpracę państw członkowskich, oraz kodeks dobrych praktyk podpisany z platformami internetowymi, zwłaszcza z Google, Facebookiem i Twitterem. Komisja opublikowała najświeższe comiesięczne raporty przygotowane przez te trzy platformy na temat stosowania kodeksu. Kwestia zwalczania dezinformacji zostanie przeanalizowana przez czerwcową Radę Europejską... Więcej
Więcej
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego 2019
photo
11 czerwca Komisja opublikowała wyniki indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) 2019, który służy do monitorowania ogólnego stanu zaawansowania cyfrowego w Europie oraz śledzenia postępów państw UE pod kątem ich konkurencyjności cyfrowej. Państwa, które wyznaczyły sobie ambitne cele zgodnie z unijną strategią jednolitego rynku cyfrowego i powiązały je z dostosowanymi do niej inwestycjami, osiągnęły w stosunkowo krótkim czasie lepsze wyniki. Jednak fakt, że największe gospodarki UE nie są liderami w dziedzinie cyfryzacji, wskazuje na konieczność przyspieszenia tempa transformacji cyfrowej, aby umożliwić utrzymanie przez Unię konkurencyjności w skali światowej... Więcej
Więcej
Raport na temat przeszkód w handlu i inwestycjach
photo
17 czerwca Komisja opublikowała raport na temat przeszkód w handlu i otwartości rynków na eksport ze strony europejskich przedsiębiorstw. Potwierdza on wzrost liczby barier napotykanych przez europejskie firmy na rynkach zagranicznych. Choć od 2014 roku wyeliminowano 123 takie bariery, ich łączna liczba pozostaje rekordowa. Jest ich 425 w 59 krajach. Na pierwszych dwóch miejscach wykazu znajdują się Chiny i Rosja, które utrzymują odpowiednio 37 i 34 problematyczne środki handlowe. Większość skutków dla wywozu z UE wynika ze środków wprowadzonych przez Chiny, Stany Zjednoczone, Indie i Algierię... Więcej
Więcej

Kultura : Pierre Bonnard w Kopenhadze
photo
Do 22 września gliptoteka Ny Carlsberg w Kopenhadze prezentuje wystawę "Pierre Bonnard. Kolory pamięci". Naświetlono grę kolorów u francuskiego artysty-nabisty... Więcej
Noce Fourvière 2019
photo
Festiwal kulturalny w Lyonie - Noce Fourvière proponują zróżnicowany program obejmujący sztuki teatralne, cyrk, taniec i koncerty. Łącznie ponad 60 występów do 30 lipca... Więcej
Ciężki bagaż Arnolda Petera Weisza-Kubincana
photo
Od 20 czerwca do 10 listopada Słowacka Galeria Narodowa prezentuje "(Ciężki) bagaż artysty" - wystawę obrazów, rysunków i szkiców polskiego artysty Arnolda Petera Weisza-Kubínčana, a także wycinki prasowe z lat 20-tych - 40-tych XX wieku odzwierciedlające jego wspomnienia i kontekst II wojny światowej... Więcej
Festiwal Sommerszene w Salzburgu
photo
Do 29 czerwca w Salzburgu odbywa się festiwal tańca i teatru Sommerszene koncentrujący się na współczesnych występach artystycznych. Różne wydarzenia pulsują obecnością europejskich i międzynarodowych artystów ze świata teatru, tańca, kina czy fotografii... Więcej
Targi Sztuki Olimpia w Londynie
photo
Od 19 do 28 czerwca odbywają się 47. Targi Sztuki Olimpia, międzynarodowy salon sztuki i antyków w Londynie. Są to najważniejsze i najbardziej renomowane targi sztuki w Zjednoczonym Królestwie. Spodziewanych jest ponad 30 000 zwiedzających... Więcej
Święto Muzyki pod znakiem Europy
photo
Francuski minister kultury proponuje, aby z okazji Święta Muzyki, obchodzonego 21 czerwca w 120 krajach, zagrać "Odę do radości" o godz. 20 we wszystkich europejskich państwach i na wszystkich kanałach cyfrowych. Ten fragment IX Symfonii Beethovena jest hymnem Unii Europejskiej od 1986 roku... Więcej

17czer.
17 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

18czer.
18 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

20czer.
20-21 czerwca

Bruksela

Rada Europejska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020