Biuletyn n°908

Open panel Open panel
Biuletyn n°908
Biuletyn
wtorek, 20 października 2020
numer 908
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa z wytrwałością

Co tydzień od 20 lat Biuletyn Fundacji Roberta Schumana dostarcza zasadniczych informacji na temat europejskich polityk i instytucji.
Nie ma odpowiednika. Dzięki dwóm kliknięciom czytelnik uzyskuje dostęp do informacji oryginalnych, zbyt często ignorowanych przez tradycyjne media. Biuletyn dotyczy wszystkich europejskich tematów i obszarów. Jest rozpowszechniany w 5 językach w gronie ponad 200 000 czytelników.
Praca laboratoriów pomysłów ma znaczenie tylko wtedy, gdy trwa.
Ta stałość wymaga najwyższego standardu, jakim jest jakość.
Tej wytrwałości dorównuje tylko nasze zaangażowanie, by lepiej zaznajamiać z Europą, która zmienia życie obywateli i która bez przerwy ewoluuje, aby przezwyciężać przyszłe wyzwania.

Jean-Dominique GIULIANI
Prezes Fundacji Roberta Schumana
"Europa jest światową potęgą, która nie jest tego świadoma"
W ekskluzywnym wywiadzie udzielonym z okazji 20 lat Biuletynu Fundacji Jean-Claude Juncker wykłada swój pogląd na ewolucję Unii Europejskiej, jej przeszłe i przyszłe wyzwania. Były przewodniczący Komisji opowiada się za Europą, która uświadamia sobie swoją siłę i broni swoich interesów. Stwierdza, że Europejczycy nie znają się jeszcze wystarczająco, ale ocenia, że "po kryzysie sanitarnym staliśmy lepszymi Europejczykami".
Więcej
Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępna jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępna jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów (takich jak Thierry Breton, Wolfgang Schäuble czy szefowa Prokuratury Europejskiej Laura Kodruta Kövesi), oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Mówić o Europie: jak się zwrócić bezpośrednio do obywateli?
photo
Fundacja, która obchodzi 20 lat swojego cotygodniowego Biuletynu, organizuje okrągły stół online, aby zastawić się, jak lepiej zaangażować obywateli w europejską komunikację i informowanie. Prelegentami będą Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej ds. promowania europejskiego stylu życia; europosłanka Fabienne Keller (do potwierdzenia) i Isabelle Ory, brukselska korespondentka Europe 1 i Télévision Suisse Romande... Więcej
Parlament w czasie koronawirusa
photo
Fundacja rozpoczyna nową serię raportów służących relacjonowaniu "wpływu kryzysu sanitarnego na funkcjonowanie parlamentów narodowych" w Europie. Seria wpisuje się w partnerstwo Fundacji z europejską uniwersytecką siecią badań, zainicjowaną przez Uniwersytet w Lille w 2016 roku wokół tematu "Parlament i czas". Po Francji i Zjednoczonym Królestwie nowe publikacje pochylają się nad przypadkami Polski i Grecji... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. Opozycjonistka Swiatłana Cichanouska daje mu czas na rezygnację z rządów do 25 października. Tymczasem 16 października europejscy przywódcy ponownie potępili przemoc przeciwko manifestantom. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw pozwalające prześledzić ten kryzys... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W obliczu odrodzenia się pandemii w Europie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przyjmuje nowe restrykcje, takie jak godzina policyjna wprowadzona w regionie paryskim oraz w wielu innych miastach Francji, i próbuje skoordynować swoje polityki. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
20 lat europejskich aktualności
photo
W ciągu 20 lat Unia się powiększyła, przeszła przez wiele kryzysów i dużo się zmieniła. Z okazji 20-lecia swojego cotygodniowego Biuletynu Fundacja proponuje Państwu syntetyczną chronologię faktów ważnych dla życia Unii, które miały miejsce od 2000 roku... Więcej

Polityki : Konkluzje posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15-16 października
photo
Podczas posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 października szefowie państw i rządów wyrazili "zaniepokojenie" brakiem postępów w negocjacjach ze Zjednoczonym Królestwem, zaapelowali o kontynuowanie rozmów, ale także o przygotowanie się na ewentualność braku umowy. Przywódcy poparli starania na rzecz skoordynowania środków zwalczających epidemię COVID-19. Omówiono zamiar stworzenia wielosektorowego programu inwestycyjnego dla Afryki, potępiono przemoc przeciwko manifestantom na Białorusi, zwrócono się do Turcji o zaprzestanie jej "prowokacji" i wreszcie przedyskutowano cele klimatyczne, że podjąć decyzję w tej sprawie w grudniu... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych
photo
13 października ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych dyskutowali o partycypacji pracowników i wsparciu, jakiego można im udzielić w trakcie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Stwierdzili, że konieczne jest ułatwienie reorientacji zawodowej i doskonalenia kompetencji pracowników w ramach przechodzenia na zieloną i cyfrową gospodarkę. Omówiono również kwestię utrzymania inkluzywnego dialogu społecznego przy podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach i równości płci na rynku pracy w trakcie pandemii... Więcej
Trójstronny szczyt społeczny
photo
Kwestia ożywienia gospodarki zdominowała doroczny szczyt społeczny UE i partnerów społecznych, który odbył się za pośrednictwem wideokonferencji 14 października. Przedstawiciele 5 organizacji związkowych i organizacji pracodawców rozmawiali z przewodniczącą Komisji Ursulą von der Leyen, przewodniczącym Rady Europejskiej Charles'em Michelem, niemiecką kanclerz Angelą Merkel, a także z ministrami pracy krajów wchodzących w skład aktualnego trio prezydencji w Radzie (Niemiec, Portugalii i Słowenii) na temat sposobów powiązania planu odbudowy z celami klimatycznymi, wyzwaniami cyfrowymi oraz sprawiedliwością społeczną i wreszcie o miejscu dialogu społecznego w tym ramach... Więcej
Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych
photo
13 października w Luksemburgu obradowało 27 ministrów spraw europejskich. Przygotowywali posiedzenie Rady Europejskiej 15 i 16 października. Niedługo rozpoczną się przygotowania do konferencji w sprawie przyszłości Europy, która ma służyć refleksji na temat nowych reform instytucjonalnych. Rada podsumowała również rozmowy na temat wieloletnich ram finansowych i negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem. Na kolejnym posiedzeniu przeanalizowane zostaną wyniki raportów na temat praworządności dotyczących 5 krajów... Więcej
Program prac Komisji na 2021 rok
photo
19 października Komisja opublikowała swój program prac na 2021 rok. Poza wdrażaniem Zielonego Ładu, a szczególnie projektu węglowego mechanizmu dostosowania na granicach, priorytetem Komisji jest aktualizacja strategii przemysłowej i cyfrowej, a także polityki konkurencji Unii, rozwój jej polityk społecznych i postępy w unii bankowej oraz unii rynków kapitałowych. Komisja przewiduje nową strategię dla strefy Schengen i rozwój europejskiej tożsamości cyfrowej... Więcej
Więcej |

Dyplomacja : Sankcje dla kolejnych osób z rosyjskiego kierownictwa
photo
15 października Rada przyjęła sankcje przeciwko 6 członkom administracji rosyjskiego prezydenta i jednemu rosyjskiemu podmiotowi za ich zaangażowanie w próbę zabójstwa Aleksieja Nawalnego 20 sierpnia. Ukarany został również biznesmen z otoczenia rosyjskiego prezydenta Władimira Putina - za naruszenie embarga na broń dla Libii. Tym 7 osobom zakazano podróży do Unii Europejskiej i zamrożono ich majątki... Więcej
Posiedzenie Trójąta Weimarskiego
photo
15 października ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski Heiko Maas, Jean-Yves le Drian i Zbigniew Rau spotkali się w Paryżu w ramach Trójkąta Weimarskiego. Dyskutowano zwłaszcza o europejskiej koordynacji w obliczu pandemii, o sytuacji na Białorusi i europejskich sankcjach przeciwko Rosji. Trójkąt Weimarski to utworzone w 1991 roku forum dyskusyjne służące wzmocnieniu więzi między tymi trzema krajami... Więcej
Więcej
Szwajcaria: nowa negocjatorka z Unią Europejską
photo
14 października Livia Leu, ambasadorka Konfederacji Szwajcarskiej we Francji, została mianowana sekretarz stanu ds. prowadzenia negocjacji na temat umowy o ramach instytucjonalnych w relacjach z Unią Europejską. Negocjacje te mają zostać wkrótce wznowione. Rozmowy, które trwają od wielu lat, utknęły na dyrektywie w sprawie praw europejskich obywateli, na kwestii pomocy państwa i środkach wspierających ochronę praw socjalnych. Fakt, że propozycja ograniczenia imigracji obywateli Unii Europejskiej do Szwajcarii została odrzucona 27 września w referendum, może umożliwić postępy w negocjacjach... Więcej

Gospodarka : Airbus/Boeing: zezwolenie na dodatkowe unijne cła na amerykańskie produkty
photo
13 października, rok po ukaraniu UE za wspierania Airbusa, Światowa Organizacja Handlu (WTO) zezwoliła Unii Europejskiej na retorsje przeciwko Stanom Zjednoczonym za ich pomoc dla Boeinga. Unia Europejska będzie mogła obłożyć amerykański import do Europy dodatkowymi cłami na kwotę 4 mld dolarów, od sprzedaży Boeinga poczynając... Więcej
Więcej
Konsultacje w sprawie cyfrowego euro
photo
12 października Europejski Bank Centralny rozpoczął publiczne konsultacje i serię testów dotyczących wirtualnej wspólnej waluty. Konsultacje mają przynieść odpowiedź, jakie są oczekiwania szerokiej liczby odbiorców, sektora finansowego i instytucji. Potrwają one 3 miesiące. Natomiast "testy" potrwają 6 miesięcy. Następnie "około połowy 2021 roku" EBC zdecyduje, czy rozwijać cyfrowe euro, czy też nie. W przypadku zielonego światła na skonkretyzowanie tej inicjatywy potrzebnych będzie od 2 do 4 lat... Więcej
Więcej
Przedłużenie tymczasowych ram pomocy państwa
photo
13 października Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do czerwca 2021 roku tymczasowych, uelastycznionych ram pomocy państwa, przyjętych 19 marca 2020, aby wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii. Tymczasowe reguły dotyczące wsparcia w dokapitalizowaniu przedsiębiorstw przedłużone zostały do 30 września 2021. Nowa decyzja zezwala m.in. na partycypowanie przez państwa w kosztach stałych firm do maksymalnej wysokości 3 mln euro na przedsiębiorstwo... Więcej
Irlandzki budżet oparty na twardym brexicie i braku szczepionek
photo
13 października irlandzki rząd zaprezentował budżet na 2021 rok obejmujący inwestycje na kwotę 18 mld euro, które powinny umożliwić przedsiębiorstwom "przygotowanie się na nieprzewidywalność, którą niesie im pandemia COVID-19 i brexit". Budżet oparty jest na dwóch hipotezach, tej twardego brexitu i braku masowo dostępnej w 2021 roku szczepionki. Dodatkowe inwestycje zostaną sfinansowane z długu. Rząd przewiduje na 2021 deficyt na poziomie 21 mld euro... Więcej
Więcej
Parlament zwraca się o podwyższenie budżetu o 39 mld euro
photo
15 października przewodniczący Parlamentu David Sassoli zwrócił się do Rady Europejskiej o ułatwienie porozumienia między Parlamentem i Radą w zakresie projektu wieloletnich ram finansowych (WPR) na lata 2021-2027 na bazie propozycji europosłów dotyczącej podwyższenia budżetu o 39 mld euro. 8 października rozmowy zostały zawieszone i negocjator Parlamentu Johan van Overtveldt oskarżył Radę o zniekształcanie stanowiska parlamentarzystów... Więcej
Więcej
Perspektywy gospodarcze MFW
photo
13 października MFW ujawniło swoje prognozy gospodarcze dotyczące światowego wzrostu w roku 2020 i 2021. Potwierdza się ożywienie gospodarcze, ale w 2020 światowe PKB powinno się skurczyć o 4,4%. Największy jest spadek PKB w strefie euro, gdzie w 2020 ma sięgnąć 8,3%. Prognozy MFW na 2021 rok, zależące od utrzymania dobrej sytuacji sanitarnej, są optymistyczne - przyszłoroczny wzrost w strefie euro szacowany jest na 5,2% PKB, podobnie jak w reszcie świata... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
14 października ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów G20 dyskutowali o ożywieniu gospodarczym i długu biednych krajów. Zapowiedzieli przedłużenie moratorium na ich zadłużenie o 6 miesięcy (do 30 czerwca 2021 roku), z możliwością jego dalszego przedłużenia do końca przyszłego roku. Uczestnicy przyznali również, że niezbędne może być podejście do zadłużenia wykraczające poza jego zawieszenie. Takie przypadki będą rozpatrywane indywidualnie. Otwiera to drogę do restrukturyzacji długu niektórych państw... Więcej
Kontynuacja negocjacji w OECD w sprawie podatku cyfrowego
photo
W obliczu wyzwań podatkowych, jakie stawia przed nami cyfryzacja gospodarki, osiągnięto konsens w sprawie wypracowania do połowy 2021 roku porozumienia w sprawie reformy podatku cyfrowego od korporacji międzynarodowych, takiej, jak to sobie wyobraża Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Raport, przyjęty przez 137 krajów z inkluzywnej grupy dyskutującej o tej reformie, kreśli spodziewane korzyści: łączny rezultat mógłby reprezentować od 60 do 100 mld dolarów rocznie, czyli aż do około 4% światowych dochodów z podatków od spółek, precyzuje OECD... Więcej
Więcej
Raport OECD wytyka słabości Zjednoczonego Królestwa
photo
14 października OECD opublikowało studium gospodarcze poświęcone Zjednoczonemu Królestwu, które wskazuje na zagrożenia, jakimi są dla wzrostu brexit i wirus COVID-19. W raporcie podkreślono, że Zjednoczone Królestwo jest jednym z krajów OECD najpoważniej dotkniętych kryzysem gospodarczym i nawet przy hipotezie brexitu z umową w 2020 roku PKB powinno się skurczyć o 10,1%, a do końca 2021 roku aktywność będzie w dalszym ciągu niższa od poziomu sprzed kryzysu. W opracowaniu zwrócono uwagę na znaczenie zwiększenia inwestycji w cyfryzację, w infrastrukturę i kształcenie zawodowe (w trzy obszary, w których Zjednoczone Królestwo jest opóźnione w stosunku do innych krajów OECD), żeby poprawić perspektywy gospodarcze... Więcej
Więcej
Dane na temat nadwyżki handlowej
photo
Według danych opublikowanych 16 października przez Eurostat w sierpniu strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami na kwotę 14,7 mld euro, podczas gdy Unia odnotowała nadwyżkę w wysokości 11,3 mld. W sierpniu 2019 roku nadwyżka ta wynosiła 14,4 mld euro w przypadku strefy euro i 10,6 mld w przypadku Unii. Jednak w ciągu roku handel towarowy wewnątrz strefy euro skurczył się o 4,6%, a w Unii w okresie styczeń-sierpień o 11,2%... Więcej
Więcej
Wrześniowy spadek inflacji
photo
Według danych opublikowanych 16 października przez agencję Eurostat we wrześniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła -0,3%. Ta ujemna stopa znajduje wytłumaczenie we wrześniowym spadku cen energii o 8,2%. Jednak inflacja różni się w zależności od kraju. Sięga od -2,3% w Grecji do +3,4% na Węgrzech. Inflacja w Unii Europejskiej wynosi 0,3%... Więcej
Kwoty połowowe na Morzu Bałtyckim na 2021 rok
photo
20 października ministrowie rolnictwa i rybołówstwa ustalili kwoty połowów na Morzu Bałtyckim na rok 2021. Zdecydowali w szczególności, by nadal dozwolone były jedynie "przypadkowo złowione" kwoty dorsza, żeby chronić ten gatunek. Ministrowie mocno ograniczyli również kwoty śledzi. Zdecydowano też o umiarkowanym zwiększeniu połowów niektórych gatunków, takich jak łosoś i szprot... Więcej
Więcej

Badania i innowacje : Strategia dla szczepionek
photo
15 października Komisja zaprezentowała etapy wprowadzania przyszłych szczepionek przeciwko wirusowi COVID-19 przez państwa członkowskie i zwraca się do tych ostatnich o wypracowanie wspólnej strategii szczepień. Potwierdzając zamówienie 800 mln szczepionek u trzech producentów, Komisja ogłosiła, że gwarantuje, iż każde państwo członkowskie będzie miało równy dostęp do pierwszej szczepionki, na jaką wyda zgodę Europejska Agencja Leków, w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców. Komisja zwraca się do krajowych struktur i instytucji o przygotowanie się do wprowadzenia szczepień i rozpoczęcie kampanii informujących o ich znaczeniu... Więcej
Europejska Agencja Kosmiczna rozwija programy dla Księżyca i dla Marsa
photo
14 października Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisała umowy z europejskimi przedsiębiorstwami Airbus, Thales i Leonardo na budowę lądownika, sondy i miniaturowego laboratorium, a także modułów logistycznego, mieszkalnego i komunikacyjnego, które zostaną wykorzystane w ramach udziału ESA w amerykańskim programie księżycowym Artemis i w misji sprowadzenia marsjańskich próbek na Ziemię... Więcej
Więcej | Więcej
Wzmocnienie francusko-niemieckiej współpracy technologicznej
photo
13 października, podczas dwóch wideokonferencji francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, komisarz Thierry Breton, ministrowie gospodarki Francji i Niemiec oraz europejscy przemysłowcy dyskutowali o krokach, jakie należy podjąć planując wspólne projekty dotyczące wodoru, telekomunikacji 5G i infrastruktury danych (cloud). Francja, Niemcy, a także Komisja Europejska chcą do końca tego roku uruchomić tzw. ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania w zakresie technologii wykorzystujących wodór, który umożliwiłby przyznawanie publicznego finansowania... Więcej
Więcej

Społeczeństwo : Raport na temat energii i strategii w sprawie produktów chemicznych
photo
14 października Komisja przyjęła raport na temat stanu unii energetycznej, a także strategię w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności i strategię zmniejszenia emisji metanu... Więcej
Więcej | Więcej
Pierwszy bilans spójnościowych działań na rzecz COVID-19
photo
12 października Komisja opublikowała pierwszy bilans dwóch inicjatyw inwestycyjnych w reakcji na koronawirusa (CRII i CRII+), które pozwalają państwom członkowskim skorzystać z podniesienia poziomu unijnego współfinansowania w ramach funduszy polityki spójności. W ten sposób Unia zmobilizowała ponad 13 mld euro, aby pomóc państwom członkowskim stawić czoła kryzysowi sanitarnemu i gospodarczemu. Uruchomiona tego samego dnia strona internetowa dostarcza zestawień pokazujących wykorzystanie środków według kategorii i według kraju... Więcej
Więcej
Eurobarometr na temat wspólnej polityki rolnej i obywateli
photo
Eurobarometr na temat wspólnej polityki rolnej (WPR), opublikowany 13 października przez Komisję, wskazuje na wzrost satysfakcji i wiedzy obywateli w porównaniu do 2017 roku: 73% respondentów zna rolę WPR, 76% deklaruje satysfakcję z tej polityki, a 56% zna europejskie logo rolnictwa ekologicznego. Poza tym, 39% zapytanych osób ocenia, że wsparcie dla rolnictwa, które stanowi 40% europejskiego budżetu, jest zbyt niskie. 56% uważa, że udział ten należałoby zwiększyć... Więcej
Rada Europy ostrzega przed wykorzystywaniem danych osobowych
photo
12 października Rada Europy opublikowała raport na temat ochrony danych osobowych w ramach pandemii. Wytknięto w nim brak ram prawnych dla niektórych działań, takich jak wykorzystywanie dronów do monitoringu w trakcie lockdownu w Grecji czy we Francji, ale także brak zgody na zbierania danych w Rosji czy w Turcji, gdzie obowiązkowe jest używanie aplikacji śledzących przez osoby zakażone. W Rumunii, na Węgrzech, na Słowacji i w Portugalii niektóre dane osobowe były upubliczniane. Rada Europy wzywa do ograniczenia mierzenia temperatury i rejestrów klientów do okoliczności niezbędnych z punktu widzenia "interesu publicznego", do poszanowania zasady proporcjonalności i prawnego uregulowania tych narzędzi... Więcej
Więcej
13 lat więzienia dla przywódców greckiej partii neonazistowskiej
photo
14 października sąd karny w Atenach skazał na 13 lat więzienia szefa neonazistowskiej partii Złoty Świt Nikolaosa Michaloliakosa, który 7 października uznany został za winnego kierowania "organizacją przestępczą". Spośród innych liderów tego ugrupowania na 13 lat skazano również europosła Janisa Lagosa. Sąd skazał także na dożywotnie więzienie za zamordowanie w 2013 roku rapera Pawlosa Fyssasa członka partii Giorgosa Roupakiasa... Więcej
Rozbicie sieci piorącej brudne pieniądze
photo
Międzynarodowa operacja, w którą zaangażowanych było 16 państw, doprowadziła do tego, że 15 października aresztowano 20 osób podejrzanych o przynależność do przestępczej sieci QQAAZZ piorącej brudne pieniądze. Operacja ta odbyła się w ramach śledztwa prowadzonego wspólnie przez Portugalię i Stany Zjednoczone, w którym 14 państw członkowskich uczestniczyło za pośrednictwem Europolu. Na Łotwie, w Bułgarii, w Zjednoczonym Królestwie, w Hiszpanii i we Włoszech przeprowadzono 40 przeszukań, a w Stanach Zjednoczonych, Portugalii, Zjednoczonym Królestwie i w Hiszpanii wszczęto postępowania karne... Więcej
Więcej
Nowy system europejskich sankcji
photo
19 października Komisja zaproponowała wzmocnienie systemu europejskich sankcji przeciwko osobom lub podmiotom, które winne są poważnych naruszeń praw człowieka. Nowy system, który obejmuje takie środki jak zamrożenie majątku i zakaz wstępu na terytorium Unii, pozwoli objąć osoby z całego świata, gdziekolwiek by nie doszło do naruszenia praw człowieka i kimkolwiek by były te osoby. Poza tym, Komisja będzie miała za zadanie nadzorować wdrażanie zakazów podróżowania... Więcej

Kultura : Zainicjowanie nowego europejskiego Bauhausu
photo
14 października przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła uruchomienie nowego "europejskiego Bauhausu", zainspirowanego niemieckim prądem artystycznym i architektonicznym powstałym w czasach Republiki Weimarskiej. Ta przestrzeń współpracy, dialogu i innowacji dla europejskich architektów, inżynierów i naukowców służy "zaprowadzeniu Zielonego Ładu pod strzechy" i "podkreśleniu uroków zrównoważonego trybu życia". Pierwsza faza skoncentrowana będzie na skuteczności energetycznej, zielonej innowacji cyfrowej i transformacji demograficznej... Więcej
Andy Warhol w Wiedniu
photo
Do 31 stycznia Muzeum Sztuki Współczesnej Fundacji Ludwiga w Wiedniu gości wystawę poświęconą Andy'emu Worholowi. Ekspozycja koncentruje się na dziełach artysty z lat 1960-1980 i proponuje nigdy do tej pory niepokazywane rzeźby z papieru marmurkowego... Więcej
Więcej
Renesans w Luwrze
photo
W Muzeum Luwru prezentowane są dwie wystawy poświęcone renesansowi: "Albrecht Altdorfer. Mistrz niemieckiego renesansu" czynna do 4 stycznia 2021 roku oraz "Ciało i dusza. Od Donatella do Michała Anioła. Włoska rzeźba renesansu" czynna do 18 stycznia 2021... Więcej
Więcej
Historia na fotografiach w Dublinie
photo
Od 28 października 2020 do 14 lutego 2021 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Dublinie gości wystawę fotografii pochodzących z kolekcji doktora Davida Kronna z 25 ostatnich lat. Poprzez ujęcia takich fotografów jak Gilles Caron, David Farrell, Tony O'Shea, Gilles Peress i Ursula Schulz-Dornburg ekspozycja pokazuje wydarzenia i miejsca konfliktu w Irlandii Północnej, umieszczając je w międzynarodowym kontekście epoki... Więcej
Frida Kahlo w Madrycie
photo
W mediolańskiej Fabricca del Vapore do 28 marca 2021 roku odkrywać można wystawę "Frida Kahlo. Wewnętrzny chaos". Dzięki animowanym instalacjom, sensorycznym wideo w rozszerzonej rzeczywistości, ale także rekonstytucji jej prywatnego uniwersum poprzez przedmioty życia codziennego ekspozycja zanurza zwiedzających w życiu artystycznym, osobistym i duchowym artystki... Więcej
Kobiety artystki w Prado
photo
Do 14 marca 2021 roku Muzeum Prado w Madrycie proponuje wystawę "Niezaproszone. Epizody na temat kobiet, ideologii i sztuk wizualnych w Hiszpanii". Zaprezentowano kilka najbardziej reprezentatywnych arcydzieł stworzonych przez kobiety w latach 1833-1931 od Rosario Weiss po Elenę Brockmann... Więcej
Więcej

Nagrody : Parlament tworzy dziennikarską Nagrodę Caruany Galizii
photo
16 października, z okazji 3. rocznicy zabójstwa maltańskiej dziennikarki Daphne Caruany Galizii walczącej z korupcją, Parlament stworzył Nagrodę Caruany Galizii za dziennikarstwo śledcze. Nagroda wręczana będzie co roku, począwszy od października 2021, wraz z kwotą 20 000 euro. Europejski budżet w obecnej wersji przewiduje 68 mln euro dotacji na wolność prasy i edukację medialną... Więcej
Wyłonienie finalistów Nagrody Sacharowa
photo
12 października, we wspólnym głosowaniu Komisji Spraw Zagranicznych i Rozwoju wybrano finalistów Nagrody Sacharowa Parlamentu Europejskiego. Są nimi demokratyczna opozycja na Białorusi reprezentowana przez Radę Koordynacyjną; aktywiści z Guapinolu oraz Berta Caceres z Hondurasu, ekologiczna aktywistka indiańskiego pochodzenia zamordowana w 2016 roku, a także arcybiskup Mosulu Nadżib Musa Michael. Wyróżnienie powędruje do któregoś z nich 22 października... Więcej
Więcej

19paź.
19-20 października

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

19paź.
19-23 października

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego na odległość

23paź.
23 października

Luksemburg

Rada ds. Środowiska

25paź.
25 października

Litwa

Wybory parlamentarne (II tura)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020