Biuletyn n°909

Open panel Open panel
Biuletyn n°909
Biuletyn
wtorek, 27 października 2020
numer 909
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Dyskusje między Radą i Parlamentem na temat kolejnego budżetu Unii utknęły na takich kwestiach jak kwota na pewne flagowe programy i warunkowość związana z praworządnością. Powiązany z budżetem plan odbudowy służący stawieniu czoła konsekwencjom pandemii również rodzi pewne pytania, takie jak jego zarządzanie i rola Parlamentu.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Strach - najgorszy doradca
photo
Pod wpływem strachu europejskie społeczeństwa ograniczają wolności i wywołują szkody w gospodarce nie do naprawienia. A przecież w obliczu wirusa Europejczycy powinni się zjednoczyć i być obrońcami wolnego oraz otwartego społeczeństwa obywatelskiego, ocenia Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Prawicowa opozycja wygrywa wybory parlamentarne na Litwie
photo
Związek Ojczyzny–Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD), główna partia opozycyjna kierowana przez Gabrieliusa Landsbergisa i Ingridę Šimonytė, zwyciężyła w II turze wyborów parlamentarnych na Litwie 25 października (zdobyła 50 ze 141 miejsc w Sejmie). Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVZS) dotychczasowego premiera Sauliusa Skvernelisa uzyskał 32 mandaty. Šimonytė oświadczyła, że chce zbudować koalicję rządową z 2 partiami liberalnymi - Ruchem Liberalnym oraz Partią Wolności i Sprawiedliwości... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępna jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępna jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Parlament w czasach koronawirusa
photo
Fundacja rozpoczęła nową serię raportów służących relacjonowaniu "wpływu kryzysu sanitarnego na funkcjonowanie parlamentów narodowych" w Europie. Seria wpisuje się w partnerstwo Fundacji z europejską uniwersytecką siecią badawczą, zainicjowaną przez Uniwersytet w Lille w 2016 roku wokół tematu "Parlament i czas". Po Francji, Zjednoczonym Królestwie, Polsce i Grecji nowe publikacje pochylają się nad przypadkami Hiszpanii i Portugalii... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W obliczu odrodzenia się pandemii w Europie 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przyjmuje nowe restrykcje, takie jak sanitarny stan wyjątkowy w Hiszpanii i we Francji czy częściowy lockdown w Irlandii, Belgii i we Włoszech. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Ponad 2 miesiące po sfałszowanych wyborach prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. Jego aktywność otrzymała nowe polityczne wsparcie wraz z przyznaniem Nagrody Sacharowa Parlamentu Europejskiego tamtejszej opozycji reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw pozwalające prześledzić ten kryzys... Więcej

Komisja : Strategia na rzecz otwartego oprogramowania
photo
21 października Komisja zaprezentowała swoją strategię w zakresie otwartego oprogramowania na lata 2020-2023 służącą zachęceniu do innowacyjności i współpracy pomiędzy tym oprogramowaniami. W ramach celu, jakim jest europejska autonomia cyfrowa, Komisja zapowiedziała utworzenie laboratoriów innowacji otwartego oprogramowania, zniesienie obciążeń administracyjnych związanych z ich publikacją i rekrutowanie talentów w łonie samej Komisji. Zapowiedziała też, iż podzieli się swoim kodem źródłowym, i chce, żeby europejska administracja dawała przykład w tej dziedzinie. Otwarte oprogramowanie to oprogramowanie, które można swobodnie wykorzystywać i duplikować, takie jak Linux czy Ubuntu... Więcej
Obligacje za 17 mld euro, żeby sfinansować program SURE
photo
21 października Komisja ogłosiła, że wyemitowała obligacje (nazywane społecznymi) o wartości 17 mld euro, aby sfinansować europejski program SURE walki z bezrobociem w następstwie kryzysu gospodarczego i sanitarnego. Emisja obejmuje obligacje o wartości 10 mld euro z terminem wykupu w październiku 2030 roku i o wartości 7 mld euro z terminem wykupu w 2040. 6 banków uprawnionych do emisji zarejestrowało popyt na kwotę 95 mld euro na papiery do 2030 roku i 55 mld euro na papiery do 2040. Obligacje społeczne odpowiadają precyzyjnym kryteriom i muszą zostać wykorzystane na sfinansowanie instrumentów społecznych... Więcej
Złote paszporty: procedury w sprawie naruszenia zobowiązań przeciwko Cyprowi i Malcie
photo
20 października Komisja wszczęła procedury w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko Cyprowi i Malcie z powodu ich programów obywatelstwa przez inwestycje, nazywanych również "złotymi paszportami". Praktyka ta ma stanowić naruszenie integralności statusu obywatela Unii. 15 października, po jej ujawnieniu do dymisji podał się przewodniczący cypryjskiej izby niższej Dimitris Siluris. Od 2012 roku z tego rozwiązania miało skorzystać co najmniej 2 855 osób. W związku z podobnym programem Komisja przesłała również list do Bułgarii... Więcej
Więcej

Parlament : Stanowisko Parlamentu w sprawie wspólnej polityki rolnej
photo
23 października europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie wspólnej polityki rolnej w latach 2021-2027. Zagłosowali za wzmocnieniem obowiązkowych praktyk środowiskowych oraz wzrostem budżetu na środki służące ochronie środowiska i klimatu. Pomoc przyznawana wielkim uprawom zostanie zmniejszona, żeby pomóc małym gospodarstwom i młodym rolnikom. Przegłosowano również nowe środki służące udzieleniu pomocy rolnikom mierzącym się z kryzysem, a także wzmocnienie sankcji w przypadku naruszenia unijnych wymogów w zakresie poszanowania środowiska i dobrostanu zwierząt... Więcej
Więcej | Więcej
Propozycja rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji i platform internetowych
photo
20 października europosłowie przyjęli 6 rezolucji, w których wnioskują o instrumenty regulujące kwestię platform internetowych i sztucznej inteligencji. Apelują o stopniowy zakaz reklamy ukierunkowanej, zwalczanie algorytmów, oszukańczych przedsięwzięć i mowy nienawiści. Proponują organ regulowania sporów, a także europejską jednostkę, której zadaniem będzie wymierzanie grzywien. W zakresie sztucznej inteligencji domagają się lepszych gwarancji dla własności intelektualnej, ochrony danych i praw obywateli, co jest nowością - sektor ten jest jeszcze w małym stopniu uregulowany. Komisja powinna zaprezentować pakiet legislacyjny w tym pierwszym obszarze w grudniu, a w drugim na początku 2021 roku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Nagroda Sacharowa dla białoruskiej opozycji
photo
22 października Parlament przyznał Nagrodę Sacharowa za wolność myśli 2020 demokratycznej opozycji na Białorusi reprezentowanej przez Radę Koordynacyjną. Przewodniczący Parlamentu David Sassoli powiedział: "pozostańcie silni i nie poddawajcie się w walce. Wiedzcie, że jesteśmy po waszej stronie". Ceremonia wręczenia Nagrody odbędzie się 16 grudnia. Dzień wcześniej europosłowie przyjęli rezolucję, w której odmawiają uznania Aleksandra Łukaszenki za prezydenta i ponawiają swoje poparcie dla byłej kandydatki Swiatłany Cichanouskiej oraz zwracają się o wolne wybory. Wzywają Unię do szybkiego wdrożenia sankcji przewidzianych przeciwko przywódcom reżimu, w tym A. Łukszence, do dokonanie przeglądu stosunków z Białorusią i wprowadzenia działań wspierających gospodarczo i finansowo białoruskie społeczeństwo obywatelskie... Więcej
Więcej

Rada : Rezultaty posiedzenia ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
Obradujący 19 i 20 października europejscy ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przyjęli stanowisko w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 roku. Wzmocniono normy środowiskowe, jakich muszą przestrzegać rolnicy, a państwa będą miały większy margines manewru, żeby osiągnąć rolne cele środowiskowe. W przyjętych konkluzjach na temat strategii na rzecz zrównoważonej żywności ministrowie domagają się, by zagwarantować dostęp do produktów spożywczych i wsparcia finansowego dla rolników. Osiągnięto porozumienie w sprawie kwot połowowych na Morzu Bałtyckim w 2021 roku... Więcej
Więcej
Rezultaty posiedzenia ministrów środowiska
photo
23 października ministrowie środowiska uzgodnili niektóre aspekty prawa na rzecz neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Przyjęli również swoje wytyczne polityczne w kwestii strategii Unii na rzecz bioróżnorodności i stanowisko na temat dyrektywy w sprawie wody pitnej... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
23 października ministrowie ds. konkurencyjności przedyskutowali reformę polityki konkurencji, strategii przemysłowej Unii i konkurencyjności europejskiego przemysłu poprzez ukierunkowaną promocję i szersze wykorzystywanie innowacyjnych technologii... Więcej
Pakiet na rzecz odbudowy rynków kapitałowych
photo
21 października Rada przyjęła stanowisko w sprawie pakietu na rzecz odbudowy rynków kapitałowych, poprawiając początkową propozycję Komisji. Chce zwolnić obligacje sprzedawane inwestorom detalicznym i branżowym z niektórych wymogów informacyjnych dotyczących zarządzania produktem, pod pewnymi warunkami. Zwraca się o ograniczenie ilości informacji ujawnianych przez przedsiębiorstwa posiadające doświadczenie na rynku publicznym, żeby chronić inwestorów i uniknąć rozcieńczenia kapitałów. I wreszcie wnioskuje, aby rozciągnąć aktualne regulacje na syntetyczną sekurytyzację stosowaną przez banki... Więcej
Aktualizacja listy krajów trzecich bez ograniczeń w podróżach
photo
22 października Rada zaktualizowała listę krajów trzecich, w stosunku do których można znieść restrykcje. Państwa te to Australia, Japonia, Nowa Zelandia, Rwanda, Singapur, Korea Południowa, Tajlandia, Urugwaj i Chiny, jeśli te ostatnie przyjmą zasadę wzajemności. Kanada, Tunezja i Gruzja zostały z listy wykreślone... Więcej

Dyplomacja : Forum UE-Bałkany Zachodnie na temat spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości
photo
22 października przedstawiciele Rady i Komisji do spraw wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych rozmawiali z ministrami z Bałkanów Zachodnich. Wymienili poglądy na temat stworzenia systemu wymiany informacji o danych migrantów, na temat poprawy warunków ich przyjmowania, kontynuacji wspólnego planu działania w zakresie walki z terroryzmem i walki z przestępczością zorganizowaną oraz cyberprzestępczością. Dyskutowano również o ciągłości spraw sądowych w trakcie pandemii, o rozwoju narzędzi cyfrowych w służbie wymiaru sprawiedliwości, o postępach służących ochronie państwa prawa w ramach współpracy z Prokuraturą Europejską... Więcej
Więcej
Środkowemu Sahelowi obiecano 1,7 mld dolarów pomocy
photo
Podczas wirtualnej konferencji zorganizowanej 20 października przez Danię, Niemcy, Unię Europejska i ONZ, 24 rządy i darczyńcy instytucjonalni zapowiedzieli ponad 1,7 mld dolarów na zwiększenie pomocy humanitarnej w Środkowym Sahelu. Fundusze te umożliwią przyjście z pomocą około 10 mln osób w zakresie żywności i odżywiania, ochrony zdrowia, wody i jej uzdatniania, mieszkalnictwa, edukacji, ochrony i wsparcia dla ofiar przemocy opartej na płci. Chodzi o przyczynienie się do zahamowania zjawiska, które w innym przypadku może się stać jednym z największych kryzysów humanitarnych na świecie... Więcej
Więcej
Reakcje na wypowiedź tureckiego prezydenta
photo
25 października francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves le Drian skrytykował wypowiedź tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana o francuskim prezydencie Emmanuelu Macronie i wezwał na konsultacje ambasadora Francji w Turcji. Wysoki Przedstawiciel Unii Josep Borrell również potępił wypowiedź tureckiego prezydenta, którą ocenił jako "nieakceptowalną", podobnie jak przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i wielu innych europejskich ministrów oraz szefów rządów... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Hiszpania : Spotkanie z przewodniczącym włoskiej Rady
photo
20 października hiszpański premier Pedro Sanchez spotkał się w Rzymie ze swoim włoskim odpowiednikiem Giuseppem Conte. Dwóch przywódców przedyskutowało europejski budżet i plan odbudowy, które chcą wdrożyć jak najszybciej to możliwe, aby stawić czoła gospodarczym skutkom pandemii. Zaproponowali również, żeby Unia uelastyczniła zamykanie granic zewnętrznych i przyjęła europejski protokół w sprawie turystyki, aby wesprzeć ten poważnie dotknięty przez pandemię sektor... Więcej
Więcej
Zawieszenie reformy sądownictwa oskarżanej o stwarzanie zagrożenia dla niezależności sędziów
photo
22 października hiszpański rząd zawiesił swój projekt kontrowersyjnej reformy Rady Generalnej Sądownictwa, organu mającego za zadanie powoływanie sędziów i zapewnianie niezależności im, a także sądom. Komisja Europejska oceniła, że propozycja ta może zagrażać niezależności systemu sądownictwa, drastycznie zmieniając sposób powoływania członków Rady... Więcej
Więcej

Francja : Premier w Brukseli
photo
23 października francuski premier Jean Castex udał się do Brukseli, aby tam spotkać się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, a także wiceprzewodniczącą ds. konkurencji Margrethe Vestager i komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierry'm Bretonem. Zaprezentował francuski plan odbudowy i omówił aktualne tematy, takie jak sytuacja sanitarna, reforma prawa konkurencji oraz przyszłe relacje Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa... Więcej
Więcej | Więcej

Polska : Trybunał Konstytucyjny ogranicza prawo do aborcji
photo
22 października polski Trybunał Konstytucyjny unieważnił przepisy zezwalające na przerwanie ciąży w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu. Po tej decyzji prawo do aborcji będzie zarezerwowane jedynie dla przypadków zagrażających życiu ciężarnej i ciąż wynikających z gwałtu czy z kazirodztwa... Więcej
Więcej

Czechy : Wysyłka respiratorów w ramach europejskiego programu RescEU
photo
23 października Komisja ogłosiła, że wyśle do Czech, czyli do tego europejskiego kraju, który obecnie jest najbardziej dotknięty epidemią COVID-19, co najmniej 30 respiratorów w ramach programu RescEU. Następnie Austria i Holandia udostępniły czeskim władzom odpowiednio 15 i 105 urządzeń. RescEU zainicjowano na początku roku, aby przyjść z pomocą państwom, którym brakuje sprzętu medycznego. Jego europejskie rezerwy znajdują się obecnie w 6 krajach... Więcej
Więcej | Więcej
Wyniki wyborów do Senatu
photo
9 i 10 października odbyła się II tura wyborów do czeskiego Senatu - odnawiano 1/3 składu, czyli do wzięcia było 27 mandatów. Koalicja Burmistrzowie i Niezależni (STAN) zdobyła 11 miejsc, a za nią uplasowała się partia ODS z 5 mandatami. Ruch ANO premiera Andreja Babisza zdobył tylko 1 mandat, a Partia Socjaldemokratyczna (ČSSD) straciła 10 z dotychczasowych foteli... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Lordowie sprzeciwiają się ustawie o rynku wewnętrznym
photo
20 października Izba Lordów zaaprobowała 395 głosami do 169 wniosek, w którym napisano, że projekt ustawy o rynku wewnętrznym "stanowiłby naruszenie państwa prawa i reputacji Zjednoczonego Królestwa". Projekt, który narusza umowę o wyjściu z UE podpisaną z Unią w październiku 2019 roku, może zostać zmodyfikowany w kolejnym czytaniu przez Izbę Gmin... Więcej
Więcej | Więcej
Raport na temat kosztów twardego brexitu
photo
20 października grupa Euler Hermès opublikowała raport na temat kosztów brexitu według dwóch scenariuszy. Straci głównie Zjednoczone Królestwo - jego PKB skurczy się o 5%, a spadek eksportu sięgnie 15%. Brak porozumienia kosztowałby Unię Europejską 33 mld euro utraconego w 2021 roku eksportu. Ucierpiałyby na tym głównie Niemcy (8,2 mld euro), Holandia (4,8 mld) i Francja (3,6 mld). Miękki brexit z umową byłby dla europejskiego eksportu mniej kosztowny - szacowana strata w 2021 roku to 18 mld euro... Więcej
Więcej
Umowa handlowa z Japonią
photo
23 października Zjednoczone Królestwo i Japonia podpisały umowę o wolnym handlu. To pierwsza umowa Brytyjczyków od czasu brexitu. Porozumienie przewiduje, że 99% produktów będącym przedmiotem handlu między dwoma krajami nie zostanie obłożonych cłem. Według szacunków umowa powinna zwiększyć wymianę handlową miedzy Japonią i Zjednoczonym Królestwem o 15,2 mld funtów. W 2019 handel między dwoma krajami opiewał na 30 mld funtów... Więcej
Więcej

WTO : Zezwolenie na nowe europejskie cła na amerykańskie produkty
photo
26 października członkowie Światowej Organizacji Handlu (WTO) zezwolili Unii na nałożenie sankcji celnych na Stany Zjednoczone w odpowiedzi na amerykańską pomoc dla Boeinga. Zgromadzony w Genewie Organ Rozstrzygania Sporów potwierdził decyzję podjętą 13 października przez arbitra WTO umożliwiającą Unii obłożenie amerykańskich towarów cłami na maksymalną kwotę blisko 4 mld dolarów rocznie... Więcej
Więcej

NATO : Wzrost wydatków wojskowych
photo
21 października NATO opublikowało raport na temat wydatków wojskowych swoich 30 członków, z których 21 jest też członkami Unii Europejskiej, w latach 2013-2020. Całkowite wydatki mocno wzrosły. Rosną stale od 2015, a kulminacja nastąpiła między rokiem 2016 i 2017. Krajami, które wydają najwięcej w stosunku do swojego PKB, są Stany Zjednoczone (3,9%) i Grecja (2,6%). A najmniej wydaje Luksemburg (0,6%), Belgia (1,1%) i Hiszpania (1,2%). W 2020 roku próg 2% PKB przekroczyło 10 krajów (wnioskują o to Stany Zjednoczone). W 2014 tylko 3... Więcej
Posiedzenie ministrów obrony
photo
W trakcie wideokonferencji w dniach 22 i 23 października ministrowie obrony NATO, wyrazili zgodę na poszerzenie misji NATO w Iraku i ogłosili utworzenie centrum kosmicznego NATO w bazie Ramstein w Niemczech. Jego zadaniem będzie ochrona natowskich satelitów przed wrogimi atakami. Ministrowie dyskutowali również o procesie pokojowym w Afganistanie, o Rosji, o narodowej odporności i stanie infrastruktury krytycznej... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy gospodarcze Europy
photo
21 października MFW ujawniło swoje regionalne prognozy gospodarcze dla Europy i nakreśliło bilans zarządzania pandemią przez państwa i Unię. Opracowanie przewiduje, że w 2020 roku unijne PKB skurczy się o 7%, a potem w 2021 odbije się o 4,7%. W raporcie podkreślono, że reakcja europejskich państw była mocna - mechanizmy utrzymania zatrudnienia wsparły 54 mln miejsc pracy. W raporcie wyrażono również zadowolenie z odpowiedzi Unii i EBC oraz potwierdzono, że bez ich działań stracilibyśmy w 2020 roku od 3 do 4 dodatkowych punktów procentowych PKB. Autorzy raportu zachęcają europejskie państwa do utrzymania silnych polityk wspierania zatrudnienia, aby towarzyszyć ożywieniu gospodarczemu... Więcej
Więcej

Eurostat : Większe zadłużenie i deficyt budżetowy
photo
W II kwartale 2020 roku stosunek długu publicznego do PKB w strefie euro osiągnął poziom 95,1% (wobec 86,3% w poprzednim kwartale), ogłosił 22 października Eurostat. W Unii odsetek ten wyniósł 87,8%. Deficyt publiczny również silnie wzrósł - do 11,6% PKB w strefie euro i do 11,4% w Unii (w porównaniu do 2,5% i 2,6% w I kwartale)... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Europejscy obywatele najbardziej niepokoją się o koniunkturę gospodarczą
photo
Według ostatniego sondażu Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 22 października, Europejczycy są w większości usatysfakcjonowaniu Unią i decyzjami podejmowanymi przez instytucje w trakcie pandemii. Głównymi ich powodami do niepokoju są koniunktura gospodarcza, zdrowie i bezrobocie. Ich zdaniem priorytetami Zielonego Ładu dla Europy powinny być energie odnawialne i walka z plastikowymi odpadami. Większość zapytanych Europejczyków czuje się europejskimi obywatelami... Więcej
Więcej | Więcej

Opracowania/raporty : Unia Europejska nie wykorzystuje w pełni potencjału swoich agencji
photo
22 października Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował swój roczny raport na temat działalności 41 agencji i organów Unii w roku 2019. Zaleca "bardziej racjonalną" ewaluację spójności agencji, ocenę strat w zakresie efektywności w obszarze zarządzania i poprawę komunikacji dotyczącej wyników, aby w szczególności ułatwić starania na rzecz współpracy agencji. Na poziomie rekrutacji Trybunał wytyka braki w przestrzeganiu zasady równego traktowania i w zwalczaniu konfliktów interesów... Więcej
Raport na temat wymiaru sprawiedliwości w Europie
photo
22 października Rada Europy opublikowała raport na temat skuteczności i jakości wymiaru sprawiedliwości w 45 europejskich krajach. Raport dokonuje indywidualnej oceny budżetu przeznaczanego na wymiar sprawiedliwości, składu sądów, komunikacji ze stronami procesu, stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także wydajności systemu sądownictwa każdego państwa. Ogólnie rzecz biorąc, liczba kobiet wśród sędziów i prokuratorów nadal rośnie, pomimo silnej obecności mężczyzn w tych zawodach; w latach 2010-2018 liczba sądów zmalała o 10%, a pandemia nie uniemożliwiła sądom dalszej pracy dzięki ostatnim postępom technologicznym... Więcej
Więcej
Perspektywy międzynarodowych migracji 2020
photo
19 października OECD opublikowało raport na temat skutków pandemii COVID-19 dla międzynarodowej migracji. W stosunku do tych samych okresów w roku ubiegłym w I kwartale br. liczba nowych wiz wystawianych przez kraje członkowskie tej organizacji spadła o 46%, a w II o 72%. OECD przypomina o znaczeniu utrzymania ambitnych programów integracji, ponieważ imigranccy pracownicy stanowią poważną część personelu w wielu sektorach, a zwłaszcza w służbie zdrowia, gdzie 1 lekarz/lekarka na 4 i 1 pielęgniarz/pielęgniarka na 6 są imigrantami... Więcej
Więcej

Kultura : Matisse w Beaubourg
photo
Do 22 lutego 2021 roku Centrum Pompidou w Paryżu prezentuje wystawę "Matisse jak powieść". Zgromadzono na niej nieodzowne dzieła, które eksplorują powiązania między tekstem i obrazem w twórczości Henriego Matisse'a. Prace zostały ułożone w porządku chronologicznym. Każdy okres życia artysty (od początków jego kariery w latach 1890 do lat 50. XX wieku) oddzielony został literackim interludium, przypominając nam w ten sposób o pochodzeniu niektórych dzieł i ich powiązaniach z wielkimi autorami, takimi jak Stéphane Mallarmé czy Louis Aragon... Więcej
Więcej
Pejzaże Gerharda Richtera
photo
Do 14 lutego 2021 roku Kunstforum w Wiedniu zaprasza na wystawę pejzaży niemieckiego malarza Gerharda Richtera. 150 dzieł, z których niektóre nie były nigdy wystawiane, podzielono na 5 części tematycznych, które odwzorowują karierę artysty od lat 60. XX... Więcej
Wielkie nazwiska modernizmu w Bazylei
photo
Do 28 marca 2021 roku Fundacja Beyeler w Riehen gości wystawę "Lew jest głodny" - wybór obrazów i rzeźb emblematycznych dla klasycznego modernizmu i sztuki współczesnej. Rozmieszczona w 8 salach wystawa składa hołd wielkim artystom, takim jak Henri Rousseau, Alberto Giacometti czy Louise Bourgeois... Więcej
Geniusz polskiego baroku
photo
Do 21 lutego 2021 roku Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje pierwszą retrospektywę Szymona Czechowicza, mistrza polskiego baroku, który spędził ponad 20 lat w Rzymie. Zgromadzono na niej ponad 200 obrazów i rysunków z całego świata... Więcej
Niemiecki ekspresjonizm w Muzeum Thyssen-Bornemisza
photo
Do 14 marca 2021 roku Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie gromadzi na wystawie dzieła niemieckiego ekspresjonizmu z kolekcji Thyssen. Ekspozycja skupia się na 3 aspektach: procesie tworzenia obrazów, ich sukcesie wśród publiczności i wśród krytyków oraz projektach wystawy służących wypromowaniu kolekcji na świecie... Więcej
Więcej | Więcej
Lata 2000 w Montpellier
photo
Do 7 lutego 2021 roku Mo.Co, muzeum sztuki współczesnej w Montpellier, proponuje setkę dzieł pochodzących z kolekcji Cranford. Na wystawie prześledzono twórczość w latach 2000 od Tracey Emin, poprzez przez Louise Bourgeois i Olafura Eliassona, po Damiana Hirsta... Więcej
Jazz w Barcelonie
photo
Do 29 stycznia 2021 roku trwa Voll Damm Festival Jazz w Barcelonie - w salach na mieście, ale także online. Widzowie mają okazję posłuchać wielkich nazwisk, takich jak Sílvia Pérez Cruz czy María José Llergo, jeden z głosów nowego flamenco... Więcej
Więcej
Kino online
photo
Od 28 października do 7 listopada odbędzie się 28. edycja Raindance Film Festival, głównego festiwalu kina niezależnego w Zjednoczonym Królestwie. Odbędzie się ona głównie online. W programie przedpremierowe seanse z reżyserami i producentami z całego świata... Więcej
Więcej
Special Cannes 2020
photo
Od 27 do 29 października Festiwal w Cannes organizuje trzy dni projekcji w Teatrze Lumière w Pałacu Festiwalowym. Widzowie będą mogli wziąć udział w pokazach filmów krótkometrażowych z konkursu 2020 roku i zobaczyć 4 przedpremierowe pokazy z oficjalnej selekcji 2020... Więcej
Więcej

29paź.
29 października

Wideokonferencja

Posiedzenie szefów państw i rządów

Passau

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu

30paź.
30 października

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów zdrowia

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020