Biuletyn n°912

Open panel Open panel
Biuletyn n°912
Biuletyn
wtorek, 17 listopada 2020
numer 912
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Propozycja Komisji na rzecz zreformowania polityki migracyjnej Unii, która została 13 listopada przedyskutowana przez ministrów spraw wewnętrznych, opiera się na wzmocnieniu kontroli na granicach zewnętrznych i procedur powrotowych oraz na nowych mechanizmach solidarności między państwami członkowskimi. Ale nie kwestionuje fundamentalnie sedna problemu: Konwencji Dublińskiej w sprawie azylu.
Więcej
Wybory : Wybory do dwóch rumuńskich izb parlamentu 6 grudnia
photo
Według ostatnich sondaży Partia Narodowo-Liberalna (PNL) premiera Ludovica Orbana powinna zwyciężyć w wyborach parlamentarnych, które odbędą się 6 grudnia, wyprzedzając Partię Socjaldemokratyczną (PSD) i Związek Ocalenia Rumunii-Partię Wolności, Solidarności i Jedności (USR-PLUS). PNL i USR-PLUS mogą stworzyć koalicję rządową uzupełnioną przez Partię Ruchu Ludowego (PMP), ale te ugrupowania liberalne powinny przezwyciężyć swoje nieporozumienia dotyczące przyszłych reform... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępna jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępna jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Parlament w czasach koronawirusa
photo
Fundacja rozpoczęła nową serię raportów służących relacjonowaniu "wpływu kryzysu sanitarnego na funkcjonowanie parlamentów narodowych" w Europie. Seria wpisuje się w partnerstwo Fundacji z europejską uniwersytecką siecią badawczą, zainicjowane przez Uniwersytet w Lille w 2016 roku wokół tematu "Parlament i czas". W tym tygodniu publikacje zajmują się Bułgarią, Łotwą i Szwecją... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Godzina policyjna, zamknięcie sklepów, ograniczenia w przemieszczaniu się czy lockdown - europejskie kraje podejmują kroki, żeby przeciwdziałać powrotowi pandemii, i próbują skoordynować swoje działania. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Unia uruchomiła stosowną procedurę, żeby ukarać Alaksandra Łukaszenkę, którego nie uznaje już za prezydenta po sfałszowanych wyborach 9 sierpnia. Tymczasem białoruski naród nadal protestuje przeciwko pozostawaniu przez niego u władzy i domaga się uwolnienia więźniów politycznych. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw pozwalające prześledzić ten kryzys... Więcej

Terroryzm : Na rzecz europejskiej reakcji na zagrożenia terrorystyczne
photo
Na zakończenie posiedzenia z udziałem niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela i holenderskiego premiera Marka Rutte oraz austriackiego kanclerza Sebastiana Kurza, francuski prezydent Emmanuel Macron wezwał do "skoordynowanej i szybkiej odpowiedzi" Unii na terroryzm. Zwłaszcza poprzez kontrole na granicach i wymianę informacji, a także walkę z terrorystyczną narracją online... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
13 listopada ministrowie spraw wewnętrznych przyjęli deklarację na temat walki z terroryzmem. Pięć lat po zamachach w Paryżu i podczas pierwszego posiedzenia od czasu ataków w Conflans-Saint-Honorine, Nicei i w Wiedniu ministrowie oceniają, że transgraniczny charakter tego zagrożenia wymaga europejskiej reakcji. Zwracają się o nowe europejskie partnerstwo policji, o więcej środków dla Europolu, więcej europejskiego wsparcia dla społecznych inicjatyw przeciwko ekstremizmowi, więcej środków na walkę z finansowaniem terroryzmu, o szybsze wydalanie osób podejrzanych o terroryzm i włączenie danych biometrycznych do systemu informacyjnego Schengen (SIS). Ministrowie odbyli także debatę orientacyjną na temat głównych aspektów projektu paktu o migracji i azylu zaproponowanego przez Komisję we wrześniu... Więcej
Więcej

Komisja : Ku Unii Zdrowotnej
photo
11 listopada Komisja zaproponowała wzmocnienie bezpieczeństwa sanitarnego w Unii. Zaproponowano nowe rozporządzenie w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, żeby koordynować działania państw w obliczu epidemii, zwłaszcza poprzez stworzenie własnego, unijnego systemu nadzoru sanitarnego i wzmocnienie komunikacji między państwami w sprawie ich systemów ochrony zdrowia. Komisja proponuje również wzmocnienie gotowości Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA)... Więcej
Więcej
Nowy program na rzecz konsumentów
photo
12 listopada Komisja opublikowała nowy program na rzecz konsumentów służący wzmocnieniu ich ochrony w trakcie pandemii i poza nią. Program zajmuje się 5 obszarami: zieloną transformację, zachęcając do naprawiania produktów i wzmacniając informacje na temat trwałości produktów; transformacją cyfrową, w szczególności walcząc ze złymi praktykami handlowymi online; poszanowaniem praw konsumentów; specyficznymi potrzebami niektórych konsumentów takich jak dzieci i osoby starsze; międzynarodową współpracą w obszarze konsumpcji... Więcej
Umowa na szczepionkę BioNTech/Pfizer
photo
11 listopada Komisja Europejska podpisała umowę z niemiecką i amerykańską firmą farmaceutyczną BioNTech i Pfizer na zakup 300 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19. 9 listopada Pfizer ogłosił, że 3. faza testów ich szczepionki BNT162b2 dowiodła jej 90-procentowej skuteczności. To 4. umowa podpisana przez Komisję po tych zawartych z AstraZenecą, Sanofi-GSK i Janssen Pharmaceutica NV. W dalszym ciągu trwają negocjacje z CureVac i Moderną. Z okazji Paryskiego Forum Pokoju 12 listopada, Komisja Europejska ogłosiła, że zwiększa z 400 do 500 mln euro wkład UE w mechanizm COVAX WHO, aby zagwarantować krajom o niskich dochodach "w Afryce, na Karaibach i na Pacyfiku" dostęp do przyszłej szczepionki przeciwko COVID-19. W ramach COVAX współpracują 184 kraje... Więcej
Więcej
Nowa emisja obligacji celem sfinansowania programu SURE
photo
10 listopada Komisja ogłosiła, że wyemitowała obligacje (nazywane społecznymi) na kwotę 14 mld euro, żeby sfinansować europejski program SURE walki z bezrobociem w konsekwencji kryzysu gospodarczego i sanitarnego. Emisja obejmuje obligacje z terminem wykupu do 2025 roku na 8 mld euro i z terminem wykupu do 2050 na 6 mld euro. To druga emisja po wyemitowanych 21 października obligacjach na 17 mld. Obligacje z ratingiem AAA odpowiadają precyzyjnym kryteriom i mogą zostać wykorzystane wyłącznie do sfinansowania środków socjalnych... Więcej
Procedury antytrustowe przeciwko Amazonowi
photo
Po wstępnym dochodzeniu zainicjowanym w 2019 roku, 10 listopada Komisja oceniła, że gigant handlu elektronicznego Amazon nadużywa swojej pozycji dominującej i zakłóca konkurencję na rynkach handlu detalicznego online. Skierowano do firmy zawiadomienie o postawieniu zarzutów. Będzie mogła na nie odpowiedzieć przed zakończeniem postępowania. Komisja wszczęła również nowe postępowanie w sprawie preferencyjnego traktowania ofert handlowych, które wykorzystują usługi logistyczne i dostawy Amazona, co może stanowić przypadek nieuczciwej konkurencji... Więcej
Więcej
165 spółek domaga się działań przeciwko Google
photo
We wspólnym liście skierowanym 12 listopada do wiceprzewodniczącej Komisji ds. konkurencji Margrethe Vestager 165 europejskich i amerykańskich spółek oskarża Google o praktyki sprzeczne z uczciwą konkurencją. Zwracają się do Komisji o podjęcie działań przeciwko tej platformie, której wymierzyła już ona grzywnę na kwotę 2,42 mld euro w 2017 roku za faworyzowanie jej własnych usług w jej wyszukiwarce... Więcej
Więcej

Parlament : Porozumienie w sprawie budżetu na lata 2021-2027
photo
10 listopada przedstawiciele Rady i Parlamentu zawarli polityczne porozumienie w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych. Poza mechanizmem warunkowości związanym z poszanowaniem praworządności budżet przewiduje dodatkową kwotę 16 mld euro na programy zdrowotne, badania i edukację, z czego 1 mld na sytuacje kryzysowe, a także przyznanie 37,5% budżetu na cele klimatyczne i bioróżnorodność. Odnośnie nowych zasobów własnych Unii, przewidziano podatek od nieprzetworzonych plastikowych odpadów (2021), wkład z rynku węgla (2023), podatek cyfrowy (2023) i podatek od transakcji finansowych (2026). Teraz Rada i Parlament muszą jeszcze ostatecznie zaaprobować to porozumienie... Więcej
Więcej | Więcej
Wpływ środków związanych z COVID-19 na demokrację, państwo prawa
photo
W rezolucji na temat ochrony europejskich wartości demokratycznych w państwach członkowskich w trakcie pandemii, przyjętej 13 listopada, europosłowie wzywają do tymczasowego i proporcjonalnego stosowania środków nadzwyczajnych, które naruszają demokrację, praworządność i podstawowe prawa. Zwracają się w szczególności o zniesienie nadmiernych ograniczeń w zakresie demokratycznych manifestacji i nieprzyjmowanie bez demokratycznej debaty ustaw mających wpływ na prawa podstawowe. Zwrócono się również do Komisji o wnoszenie skarg przeciwko państwom członkowskim, w których podczas pierwszej fali epidemii przyjęto środki naruszające podstawowe wartości Unii... Więcej
Więcej
Jak sfinansować Zielony Ład
photo
W rezolucji na temat planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy i finansowania Zielonego Ładu, przyjętej 13 listopada, europosłowie zwracają się o to, aby publiczne inwestycje przestrzegały zasady "nie czyń poważnych szkód", i powiązanie z nim celów społecznych, by uczynić Zielony Ład sprawiedliwym w wymiarze społecznym. Europosłowie zwracają się o stopniowe rezygnowanie z publicznych i prywatnych inwestycji w działalność gospodarczą, która zanieczyszcza, gdy istnieją dobre alternatywy... Więcej

Rada : Główne zasady globalnej gospodarki kosmicznej
photo
11 listopada Rada przyjęła stanowisko w sprawie przyszłej europejskiej polityki kosmicznej. Apeluje do europejskiego przemysłu kosmicznego o działania na rzecz sprawiedliwej światowej konkurencji oraz na rzecz otwartej gospodarki opartej na multilateralizmie i wzajemności. Rada zwraca się do Komisji, państw członkowskich i Europejskiej Agencji Kosmicznej o koordynację, żeby z sukcesem realizować cele tej polityki... Więcej
Propozycje w sprawie własności intelektualnej
photo
10 listopada Rada zaprezentowała swoje propozycje w zakresie własności intelektualnej, wyrażając gotowość do zaplanowania systemu ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolnicze oraz wzywając do lepszego zaangażowania platform online i innych dostawców usług hostingowych w walkę z podrabianiem towarów i piractwem. Odnośnie ochrony wzorów przemysłowych, Rada zwróciła się o uwzględnienie nowych technologii, komplementarności systemów krajowych i zjawiska tranzytu towarów naruszających wzory przemysłowe przez terytorium Unii... Więcej
Nowe reguły dotyczące towarów i technologii podwójnego zastosowania
photo
10 listopada przedstawiciele Parlamentu, Rady i Komisji osiągnęli porozumienie w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących towarów i technologii podwójnego zastosowania, to znaczy do użytku cywilnego i wojskowego. Nowe przepisy obejmują lepszą harmonizację regulacji krajowych, lepszą współpracę między władzami mającymi za zadanie przyznawanie licencji i władzami celnymi oraz lepszą kontrolę eksportu technologii do prowadzenia cybermonitoringu (faworyzowany będzie wewnątrzeuropejski handel tymi technologiami). Porozumienie musi jeszcze zostać zaaprobowane przez Parlament i Radę... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
16 listopada ministrowie rolnictwa dyskutowali o marnowaniu żywności spowodowanym przez pandemię, presjach na rynek rolny, o zrównoważonej żywności i o klasycznym pomorze świń w Afryce. Ministrowie zwrócili się do Komisji o dostarczenie większej ilości informacji na temat wdrażania strategii od pola do stołu i stron uczestniczących w tej strategii. Omówiono również zarządzanie zakażeniami norek przez COVID-19 w Danii i ryzykiem sanitarnym, jakie pociąga to za sobą... Więcej
Więcej
Węgry i Polska blokują budżet i plan odbudowy
photo
16 listopada Węgry i Polska wskazały, że zablokują przyjęcie przez Radę decyzji aprobującej wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 i plan odbudowy, a także decyzji w sprawie zasobów własnych Unii. Oba kraje kontestują stworzenie mechanizmu warunkowości dotyczącego państwa prawa... Więcej

Dyplomacja : Bałkany Zachodnie: porozumienie w sprawie wspólnego rynku regionalnego
photo
10 listopada, podczas 7. szczytu Procesu Berlińskiego, 6 krajów Bałkanów Zachodnich uzgodniło 4-letni plan stworzenia wspólnego rynku zgodnego z 4 swobodami europejskiego jednolitego rynku i europejskimi normami inwestycji. Mają również zieloną agendę zmierzającą do neutralności węglowej do 2050 roku i poparli europejski plan inwestycyjny na 9 mld euro. Szczyt, współkierowany przez Bułgarię i Macedonię Północną, zgromadził przywódców i przedstawicieli Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Czarnogóry, Serbii oraz Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinia w sprawie realizacji nakazów aresztowania wydanych przez Polskę
photo
12 listopada rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że pogłębienie się ogólnych nieprawidłowości dotyczących niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce nie uzasadnia automatycznej odmowy wykonania wszystkich europejskich nakazów aresztowania wydanych w tym państwie członkowskim. Do Trybunału zwrócił się holenderski sąd, który musi odpowiedzieć na dwa wnioski o ekstradycję wydane przez Polskę. Rzecznik uznał, że automatyczna odmowa zakłóciłaby dobre funkcjonowanie europejskiego nakazu aresztowania i mogłaby zostać zrozumiana jako dezawuowanie pracy zawodowej wszystkich polskich sędziów, którzy chcieliby skorzystać z tego mechanizmu... Więcej

EBC : Polityka monetarna w nadzwyczajnych okolicznościach pandemicznych
photo
Podczas Rocznego Forum EBC prezes Christine Lagarde przypomniała o wyjątkowości aktualnego kryzysu, który trzy razy mocniej dotyka sektor usług niż przemysłu, ma więcej konsekwencji dla zatrudnienia niż kryzysy finansowe oraz zaostrza nierówności między zatrudnieniem mało i wysoko wykwalifikowanym. Poza tym, prezes broni instrumentu PEPP EBC na kwotę 1 350 mld euro, że pozwolił uniknąć szoku deflacyjnego, i twierdzi, że polityka fiskalna państw złagodziła szok finansowy. Choć w tym roku wynagrodzenia zmniejszyły się o 7%, dostępny dochód gospodarstw domowych zmalał tylko o 3%... Więcej

Europejskie agencje : Trzy nowe kontrakty na europejskie satelity obserwacyjne Ziemi
photo
13 kwietnia Europejska Agencja Kosmiczna podpisała kontrakty z Airbusem i Thalèsem na swój program Copernicus (satelitów obserwujących Ziemię). Satelity będą wykorzystywane zwłaszcza do monitorowania gruntów i zmian temperatury... Więcej
Więcej
Od 2021 roku EBI nie sfinansuje już żadnego projektu mającego negatywny wpływ na klimat
photo
11 listopada Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił, że do 2025 roku podwyższy poziom swojego wsparcia dla działań na rzecz klimatu i projektów promujących zrównoważoność do minimum 50% swoich inwestycji oraz pomoże w ciągu 10 kolejnych lat w inwestycjach na łączną kwotę 1 000 mld euro. Począwszy od 2021 roku, już żaden projekt "mający negatywny wpływ na klimat" nie zostanie sfinansowany przez EBI, w "całkowitym poszanowaniu" porozumienia paryskiego... Więcej
Więcej

Niemcy : Zamówienie 38 samolotów bojowych Eurofighter w Airbusie
photo
11 listopada Niemcy podpisały z Airbusem kontrakt na zakup 38 samolotów bojowych Eurofighter za 5,5 mld euro. Dostawa przewidziana jest między rokiem 2025 a 2030. Zainicjowany w 2003 roku Eurofighter jest największym europejskim programem obronnym, w który obok Niemiec zaangażowane jest Zjednoczone Królestwo, Hiszpania i Włochy... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dominic Cummings, specjalny doradca Borisa Johnsona, odchodzi z rządu
photo
13 listopada zdymisjonowano Dominica Cummingsa, specjalnego doradcę brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Zwolennik twardego brexitu i kwestionowania administracji rządowej musiał opuścić swoją posadę po nieporozumieniach w ekipie Johnsona. Czy to zmieni stanowisko tego kraju w negocjacjach z Unią?.. Więcej
Więcej

Watykan : List papieża na temat Europy
photo
W liście opublikowanym z okazji 40. rocznicy powstania Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE) papież Franciszek wezwał Europę do odnalezienia "swoich głęboko zakorzenionych ideałów". "Oryginalność europejska polega przede wszystkim na jej koncepcji człowieka i rzeczywistości; na jej zdolności do przedsiębiorczości i jej solidarności przejawiającej się w działaniu" - ocenia. "Marzę o Europie przyjaznej dla osoby i dla osób", solidarnej i hojnej - napisał... Więcej

Mołdawia : Maia Sandu wybrana na prezydenta
photo
15 listopada Maia Sandu z Partii Akcji i Solidarności została wybrana na prezydentkę Mołdawii po tym, jak w II turze głosowania pokonała dotychczasowego prezydenta Igora Dodona z Partii Socjalistycznej, zdobywając 57% głosów. Maia Sandu skoncentrowała swoją kampanię na zbliżeniu z Unią Europejską i walce z korupcją, w przeciwieństwie do jej adwersarza prezentującego stanowisko prorosyjskie... Więcej
Więcej

Rada Europy : Zainicjowanie Obserwatorium Nauczania Historii
photo
12 listopada Rada Europy zainicjowała pierwsze Obserwatorium Nauczania Historii w Europie, którego zadaniem będzie obserwowanie sposobu, w jaki nauczana jest historia we wszystkich krajach uczestniczących, ułatwianie wymiany dobrych praktyk i wzajemne uczenie się. Obserwatorium, którego jednym z inicjatorów jest Alain Lamassoure (przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji), chce odegrać rolę "ruchu oporu wobec manipulacji i deformacji historii" oraz "promować pokój i dialog". Wśród 17 krajów uczestniczących obok Rosji, Turcji i Serbii znajduje się 9 członków Unii Europejskiej (Francja, Hiszpania, Grecja, Luksemburg, Słowenia, Malta, Cypr, Irlandia i Portugalia)... Więcej
Więcej
Wzrost populacji więziennej po wyjściu z lockdownu
photo
10 listopada Rada Europy opublikowała opracowanie na temat średniookresowego wpływu COVID-19 na populację więzienną w Europie, która między styczniem i czerwcem spadła, aby następnie rosnąć do 15 września. W ten sposób od stycznia do września średni poziom liczby więźniów spadł ze 121,4 osadzonych na 100 000 mieszkańców do 115,8 osadzonych. Wyraźnie się zwiększył od czasu zakończenia pierwszego lockdownu. W Luksemburg wzrost wyniósł 12%, na Słowenii 11%, a w Finlandii 8,3%. Tylko w Bułgarii poziom spadł o 13%. W marcu Francja zwolniła 17% więźniów, Portugalia też 17%, a Słowenia 16%, żeby zapobiec propagowaniu się wirusa, którym w 35 przestudiowanych krajach zakaziło się co najmniej 3 300 więźniów... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Potępienie Rosji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego
photo
10 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) potępił Rosję za poniżające traktowanie oraz naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa, prawa do sprawiedliwego procesu i wolności zgromadzeń w kontekście brutalnego aresztowania opozycjonistów Aleksieja Nawalnego i Wadima Gunko w Moskwie 6 maja 2012 roku. Trybunał ocenił, że brutalność zatrzymań i wyroki administracyjne dla dwóch skarżących miały skutek odstraszający w kontekście zgromadzeń protestacyjnych i zaangażowania w opozycję polityczną w Rosji... Więcej
Potępienie Turcji za naruszenie wolności i swobody wypowiedzi
photo
10 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok niekorzystny dla Turcji za naruszenie wolności i swobody wypowiedzi dziennikarzy oraz kierownictwa dziennika "Cumhuriyet". Po opublikowaniu artykułów prasowych po próbie zamachu stanu w 2016 roku zostali tymczasowo aresztowani, a potem skazani w karnym procesie w 2017 za propagandę terrorystyczną. Trybunał orzekł, że zwykła publikacja tych artykułów nie stanowi wystarczającego dowodu usprawiedliwiającego umieszczenie kogoś w areszcie tymczasowym i wydanie wyroku w sprawie karnej... Więcej

G20 : Porozumienie w sprawie restrukturyzacji długu biednych krajów
photo
13 listopada ministrowie finansów i prezesi banków centralnych krajów G20 porozumieli się co do wspólnych ram restrukturyzacji długu niektórych biednych krajów, ponieważ oceniają oni, że moratorium na zadłużenie obowiązujące do 30 czerwca 2021 roku nie będzie wystarczające. Przyjęte ramy przewidują, że kraj będący dłużnikiem składa wniosek o restrukturyzację, który jest indywidualnie analizowany i realizowany przez MFW i Bank Światowy. Obecnie do potencjalnej restrukturyzacji uprawnione są 73 kraje z łącznym zadłużeniem na kwotę 744 mld dolarów... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost PKB w III kwartale
photo
W stosunku do II kwartału w III kwartale PKB Unii wzrosło o 11,6%, a to w strefie euro o 12,6%, ogłosił Eurostat 13 listopada. To spadek o 4,3% i 4,4% w stosunku do III kwartału 2019 roku. Wcześniej, w II kwartale br. PKB skurczyło się o 11,4% i 11,8%. W stosunku do 2019 najbardziej ucierpiała Hiszpania (-8,7%) i Rumunia (-6%), a najmniej Litwa (-1,7%) i Polska (-2%). Stopa zatrudnienia w Unii i w strefie euro wzrosła o 0,9%, po spadku w poprzednim kwartale o 2,7% i 2,9%... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat umów handlowych Unii
photo
12 listopada opublikowano 4. roczne sprawozdanie na temat wdrażania umów handlowych Unii dotyczące 2019 roku. W ubiegłym roku handel z partnerami Unii wzrósł o 3,4% i stanowił 1/3 unijnego handlu zewnętrznego, który przyrósł o 2,5%. Eksport rolno-spożywczy i towarów przemysłowych mocną się rozrósł, zwłaszcza dzięki umowom handlowym z Kanadą i Japonią. Ich import rolno-spożywczy z Unii zwiększył się o 16%. W raporcie zwrócono się do Unii o kontynuowanie starań na rzecz wdrażania rozdziałów poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, które zostały wprowadzone do ostatnio zawartych przez Unię umów... Więcej

Kultura : Surrealizm i rysunek w Madrycie
photo
Do 21 marca 2021 roku Caixaforum w Madrycie zaprasza na wystawę "Obiekt pożądania", która eksploruje wpływ surrealizmu na rysunek. Obejmuje ona obrazy, rzeźby, przedmioty ze 100 ostatnich lat zrealizowane przez wielu artystów, takich jak Salvador Dalí i Giorgio de Chirico... Więcej
Więcej
Wystawy dostępne w Niemczech
photo
Pomimo zamknięcia muzeów i sal widowiskowych w Niemczech od 2 listopada, życie kulturalne reorganizuje się w internecie. Berlinartlink, magazyn online poświęcony sztuce, proponuje regularnie aktualizowaną listę niemieckich wydarzeń, wystaw i spektakli online. Znajduje się wśród nich zwłaszcza 11. edycja Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie czy Festival interfilm poświęcony filmom krótkometrażowym... Więcej
Muzea online w Wiedniu
photo
Szereg wiedeńskich muzeów, takich jak Muzeum Historii Naturalnej, Muzeum Żydowskie czy Muzeum Leopolda, proponuje wirtualne wizyty i wystawy. Muzeum Historii Sztuki udostępnia również na swojej stronie internetowej materiały do poczytania, podcasty i inne usługi... Więcej
Więcej
Wirtualna archeologia w Turynie
photo
Muzeum egipskiej starożytności w Turynie proponuje wirtualną wystawę "Niewidzialna archeologia", na której pokazano szereg odkryć archeologicznych, takich jak papirusy czy mumie. W nagraniach wideo badacze wyjaśniają techniki wykopalisk archeologicznych, które pozwoliły im odkryć historię przedmiotów z kolekcji muzeum... Więcej
Więcej
Teatr online Voilà l'Europe
photo
Do 21 listopada trwa 8. edycja festiwalu europejskiego teatru Voilà! Europe 2020, który odbywa się co roku w Londynie, tym razem w wersji online. Zaproponowano 13 sztuk, a także spotkania z artystami i reżyserami... Więcej
Więcej
Miró w rzeczywistości wirtualnej
photo
Centrum Pompidou w Paryżu stworzyło swoją pierwszą wystawę w rzeczywistości wirtualnej poświęconą artyście Joanowi Miró, na pograniczu między sztuką i cyfryzacją. Ekspozycja proponuje zwłaszcza odczytanie słynnego tryptyku Bleu I, Bleu II i Bleu III. Oglądający mogą odkrywać wystawę swobodnie się przemieszczając. Nie są ograniczeni jak w zwykłej wystawie cyfrowej do ujęć w 360 stopniach... Więcej

17list.
17 listopada

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

18list.
18 listopada

Wideokonferencja

Rada Współpracy UE-Tadżykistan

19list.
19 listopada

Wideokonferencja

Posiedzenie szefów państw i rządów

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. rynku wewnętrznego i przemysłu

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

20list.
20 listopada

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów obrony

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. polityki kosmicznej

23list.
23 listopada

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów rozwoju

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°913
"Europejczycy nauczyli się, że powinni zbudować swoją strategiczną autonomię"
Opublikowany 23/11/2020
Biuletyn n°912
Zrozumieć nowy pakt o migracji i azylu
Opublikowany 16/11/2020
Biuletyn n°911
Europejskie fundusze państwowe - orientujmy oszczędności Europejczyków ku ich rozwijającym się przedsiębiorstwom
Opublikowany 09/11/2020
Biuletyn n°910
Amerykańskie wybory: Europo, co zrobić z Ameryką?
Opublikowany 02/11/2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020