Biuletyn n°936

Open panel Open panel
Biuletyn n°936
Biuletyn
wtorek, 18 maja 2021
numer 936
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Bezprecedensowy kryzys wywołany przez pandemię doprowadził do podjęcia przez Unię Europejską wyjątkowych działań. W momencie, gdy państwa członkowskie przedstawiają swoje plany odbudowy finansowane ze wspólnej europejskiej pożyczki, należy myśleć o przyszłości i zapewnić, by państwa nie zapomniały o podstawowych zasadach dobrego zarządzania publicznego. W opracowaniu, przygotowanym we współpracy z iFRAP i opatrzonym przedmową Alaina Lamassoure'a, autorzy przedstawiają pięć propozycji mających na celu przywrócenie wzrostu gospodarczego w Europie.
Więcej
Fundacja : Niemcy zamykają rozdział Merkel
photo
12 maja Fundacja zorganizowała wideokonferencję na temat przyszłości Niemiec w obliczu wyborów 26 września i zapowiedzianego odejścia kanclerz Angeli Merkel. Prowadziła ją Pascale Joannin, a udział w niej wzięli Frank Baasner, dyrektor Instytutu Francusko-Niemieckiego (DFI), Joachim Bitterlich, były ambasador Niemiec, oraz Hélène Kohl, berlińska korespondentka Europe 1, "Dernières Nouvelles d'Alsace" i "Journal du Dimanche". Dostępne jest nagranie z tej debaty... Więcej
Permanent Atlas of the European Union
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
15 maja Grecja ponownie otworzyła swoje granice dla turystów, a podróżowanie pomiędzy regionami ponownie jest dozwolone. 17 maja swoje granice na powrót otworzyła Portugalia. W Polsce 15 maja otwarto ogródki, a maseczki nie są już wymagane na świeżym powietrzu. 19 maja we Francji ponownie otwarto ogródki barów i restauracji, a godzinę policyjną przesunięto na 21.00. 19 maja w Austrii swoje podwoje otworzyły (zachowaniem pewnych restrykcji) hotele i restauracje, obiekty rekreacyjne i kulturalne. Abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji, Fundacja oferuje Wam kompletną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
10 maja liderka opozycji Swiatłana Cichanouska rozmawiała z Komisją o planie europejskiej pomocy dla Białorusi. Abyście mogli Państwo prześledzić kryzys od czasu sfałszowanych wyborów w sierpniu 2020 roku, Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw... Więcej
Obywatelska Konferencja Centrum Europy
photo
Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji, będzie gościem Obywatelskiej Konferencji Centrum Europy, organizowanej 18 maja przez Frédérica Petita (deputowanego Francuzów mieszkających w Niemczech, w Europie Środkowej i na Bałkanach). Dyrektor mówić będzie o kwestiach francusko-niemieckich i wyzwaniach stojących przed Unią Europejską... Więcej
Więcej

Wybory : Po 30 maja Zgromadzenie Demokratyczne może zachować władzę na Cyprze
photo
Obecnie rządzące Zgromadzenie Demokratyczne (DISY) powinno zwyciężyć w wyborach parlamentarnych 30 maja, zdobywając 25,70% głosów i wyprzedzając Postępową Partią Ludzi Pracy (AKEL) z 22,90% oraz Partię Demokratyczną (DIKO), która ma uzyskać 12,10% głosów. Główne wyzwania tych wyborów, według wyborców, to walka z korupcją po skandalu ze złotymi paszportami oraz zarządzanie kryzysem sanitarnym... Więcej

Komisja : Lepsze prognozy gospodarcze
photo
12 maja Komisja skorygowała w górę prognozy wzrostu gospodarczego dla Unii Europejskiej i strefy euro. W przypadku Unii prognozuje wzrost PKB w 2021 roku na poziomie 4,2%, a w 2022 4,4%. W przypadku strefy euro o 4,3% w 2021 i o 4,4% w 2022. Do końca 2022 roku wszystkie państwa członkowskie powinny powrócić do poziomu sprzed kryzysu. W 2021 inflacja w strefie euro powinna sięgnąć 1,7%, a w 2022 1,3%. W tym roku dług publiczny w UE ma podskoczyć do 94%, a w strefie euro do 102%. Następnie w 2022 spadnie. W tym roku deficyt budżetowy w Unii ma wzrosnąć do 7,5%, a w strefie euro do 8%, a następnie w 2022 obniży się... Więcej
Plan działania przeciwko zanieczyszeniu powietrza, wody i gleby
photo
12 maja Komisja przedstawiła plan działania zatytułowany "W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby", który służy powiązaniu wszystkich stosownych polityk UE, by zwalczać zanieczyszczenia i zapobiegać im. W planie ustalono cele dotyczące ograniczenia zanieczyszczeń u źródła do 2030 roku w porównaniu do sytuacji obecnej. Od 1 do 4 czerwca obywatele będą debatować na temat europejskiej polityki ochrony środowiska podczas szeregu imprez zorganizowanych w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia... Więcej
Strategiczne wytyczne w sprawie akwakultury
photo
12 maja Komisja przedstawiła swoje strategiczne wytyczne na rzecz bardziej zrównoważonej i konkurencyjnej akwakultury w Unii. Proponuje ograniczenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych i rozwój akwakultury ekologicznej. Komisja wzywa państwa członkowskie do przyjęcia tych strategii oraz do konsolidacji najlepszych praktyk w dziedzinie akwakultury, tak aby stała się ona zasobem zrównoważonym i przyjaznym środowisku... Więcej
Propozycja na rzecz zrównoważonej niebieskiej gospodarki
photo
17 maja Komisja przyjęła wniosek w sprawie zrównoważonej niebieskiej gospodarki w Unii dla przemysłów i sektorów związanych z oceanami, morzami i wybrzeżami. Ma on w szczególności na celu rozwój odnawialnych źródeł energii na morzu (takich jak energia fal i pływów), ochronę różnorodności biologicznej europejskiego obszaru morskiego poprzez nowe normy w zakresie rybołówstwa i w zakresie recyklingu statków oraz poprawę zarządzania przestrzenią morską. Komisja, Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny ogłosiły również powstanie nowego Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury... Więcej

Parlament : Michaił Chodorkowski wysłuchany przez Komisję ds. Obcych Ingerencji
photo
10 maja rosyjski biznesmen Michaił Chodorkowski, założyciel Dossier Center (projektu badającego działalność przestępczą osób blisko powiązanych z rosyjskim rządem), został wysłuchany przez specjalną Komisję Parlamentu Europejskiego ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w UE. Chodorkowski powiedział, że rosyjscy agenci wpływu są aktywni w państwach członkowskich, zwłaszcza w Niemczech i we Francji, w ramach Zjednoczenia Narodowego... Więcej
Powrót sesji plenarnych do Strasburga
photo
Po ponad rocznej nieobecności Parlament powróci do swojej siedziby w Strasburgu na czerwcową sesję plenarną. 12 maja przewodniczący Sassoli zwrócił się do grup politycznych o zorganizowanie tego powrotu, który będzie się wiązał z podróżą tylko 20% urzędników, ponieważ nadal obowiązuje zasada telepracy. Posłowie będą mogli wziąć udział w sesji w dniach 7-10 czerwca za pośrednictwem internetu... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
11 maja ministrowie do spraw europejskich omówili postępy w zakresie szczepień i zielonego zaświadczenia cyfrowego. Omówili Konferencję w sprawie przyszłości Europy i przygotowali się do spotkania szefów państw i rządów w dniach 24-25 maja. Zatwierdzili również nową metodologię rozszerzenia, która ma być stosowana wobec Czarnogóry i Serbii, a która kładzie większy nacisk na fundamentalne reformy oraz ma na celu poprawę skuteczności i przewidywalności procesu akcesji do UE... Więcej
Więcej
Przedłużenie obowiązywania ram sankcji za cyberataki
photo
17 maja Rada podjęła decyzję o przedłużeniu o rok obowiązywania ram służących przyjmowaniu sankcji wobec osób lub podmiotów zaangażowanych w cybernetyczne ataki na Unię i jej państwa członkowskie. Sankcje można również nakładać w następstwie ataków na państwa trzecie lub na organizacje międzynarodowe. Mogą one obejmować zamrożenie aktywów i zakaz podróżowania... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie imigracji wykwalifikowanych pracowników
photo
17 maja Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej warunków wjazdu i pobytu wysoko wykwalifikowanych obywateli z państw trzecich. Państwa członkowskie nadal będą mogły posiadać krajowe systemy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników, równolegle z tym nowym systemem. Teraz porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez obie instytucje... Więcej

Dyplomacja : Negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie stali i aluminium
photo
17 maja Komisja i administracja USA podjęły decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie stali i aluminium w celu zakończenia sporu handlowego w tej kwestii. Od 2018 roku USA nakłada dodatkowe cła na europejski eksport obu produktów, a UE nakłada opłaty na równoważną kwotę na wiele produktów amerykańskich... Więcej
Ćwiczenia morskie w Zatoce Adeńskiej
photo
10 maja europejskie okręty wzięły udział w ćwiczeniach morskich z Dżibuti i Japonią w Zatoce Adeńskiej. Te wspólne ćwiczenia są częścią starań na rzecz zwalczenia piractwa w tym regionie oraz na rzecz zapewnienia swobody żeglugi i bezpieczeństwa morskiego... Więcej
Szczyt przywódców Apelu z Christchurch
photo
14 maja, z okazji drugiej rocznicy Apelu z Christchurch, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern współprzewodniczyli spotkaniu na szczycie, w którym uczestniczyli przedstawiciele rządów z 52 państw, 10 firm internetowych, Komisja Europejska i reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego. Jego celem była ewaluacja postępów w walce z publikowaniem treści terrorystycznych w internecie. Państwa z zadowoleniem przyjęły skuteczność tej inicjatywy i przypomniały, że należy skoncentrować wysiłki na poprawie algorytmów i blokowaniu treści terrorystycznych emitowanych na żywo... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Europejskie przedsiębiostwa mogą omijać amerykańskie sankcje
photo
12 maja rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że europejskie przedsiębiorstwo nie może rozwiązać umowy z przedsiębiorstwem irańskim, jeżeli nie może przedstawić innego uzasadnienia niż chęć dostosowania się do eksterytorialnych sankcji USA wobec firm handlujących z Iranem. Rzecznik uważa, że irańskie firmy mogą się powoływać na unijny akt blokujący, który pozwala na ignorowanie amerykańskich sankcji. Wnioski rzecznika generalnego dotyczące sporu między Telekom Deutschland a Bank Melli Iran nie są wiążące dla Trybunału, który ma wydać wyrok w późniejszym terminie... Więcej
Wyroki Sądu Unii w sprawie rabatów podatkowych w Luksemburgu
photo
12 maja Sąd Unii potwierdził decyzję Komisji, na mocy której grupa energetyczna Engie zobowiązana została do zapłaty Luksemburgowi 120 mln euro zaległych podatków. Sąd stwierdził, że indywidualne interpretacje podatkowe wydane przez Wielkie Księstwo na rzecz Engie stanowiły korzyść podatkową. W drugim wyroku wydanym tego samego dnia Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji nakazującej europejskiej spółce zależnej grupy Amazon zwrot Luksemburgowi 250 mln euro. Sędziowie uznali, że Komisja nie wykazała w wystarczający sposób, że porozumienia między Amazonem a luksemburskimi władzami stanowiły pomoc niezgodną z prawem UE. Komisja może się od tego wyroku odwołać... Więcej
Więcej

EBC : Decyzje Rady Prezesów EBC
photo
14 maja Rada Prezesów EBC wyjaśniła swoją decyzję w sprawie TLTRO, ukierunkowanych długoterminowych operacji refinansujących dla banków, w szczególności sankcje za nieprzestrzeganie terminów oraz kwestie związane z bezpieczeństwem prawnym. Rada opublikowała szereg innych dokumentów dotyczących operacji rynkowych, infrastruktury rynkowej i płatniczej, regulacji i zarządzania przedsiębiorstwami, statystyk, współpracy międzynarodowej i europejskiej oraz nadzoru bankowego... Więcej

Bułgaria : Powołanie rządu tymczasowego
photo
11 maja prezydent Bułgarii Rumen Radew powołał na tymczasowego premiera Stefana Janajewa, dotychczasowego sekretarza ds. bezpieczeństwa i obrony. Rząd ekspertów będzie administrował sprawami bieżącymi do wyborów rozpisanych na 11 lipca, po tym jak trzy główne partie nie zdołały stworzyć rządu po wyborach 4 kwietnia. 12 maja nowy premier oświadczył, że priorytetem jego rządu będzie przestrzeganie praworządności... Więcej
Więcej

Francja : Porozumienie w sprawie fazy studiów nad przyszłym samolotem bojowym (FCAS)
photo
17 maja Francja, Niemcy i Hiszpania osiągnęły porozumienie w sprawie zainicjowania zamówień na badania nad Przyszłym Systemem Walki Powietrznej (FCAS), który ma wejść do użytku około 2040 roku. Trzy kraje sfinansują etap badań na łączną kwotę 3,5 mld euro w równych częściach. Osiągnięto również porozumienia w kwestii własności intelektualnej i zarządzania przemysłem. Dyskusje nad umowami z firmami uczestniczącymi będą możliwe po formalnym zatwierdzeniu porozumienia z 17 maja przez trzy państwa, w szczególności w parlamencie niemieckim... Więcej
Więcej

Polska : Senat odrzuca kandydata PiS-u na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich
photo
13 maja Senat odrzucił kandydaturę Bartłomieja Wróblewskiego z Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. 15 kwietnia Wróblewskiego wybrał Sejm, gdzie PiS dysponuje większością, ale do zatwierdzenia jego wyboru potrzebna jest zgoda Senatu. To 3. bezowocna próba powołania Rzecznika Praw Obywatelskich przez partię rządzącą... Więcej
Więcej

Czechy : Nowe napięcia w stosunkach z Rosją
photo
14 maja Rosja umieściła Czechy wraz ze Stanami Zjednoczonymi na liście "nieprzyjaznych państw". Znalezienie się na tej liście wiąże się z restrykcjami, takimi jak ograniczenie liczby lokalnych pracowników zatrudnionych w zagranicznych placówkach dyplomatycznych i innych agencjach. Decyzja ta ma miejsce po napięciach dyplomatycznych między Rosją a Republiką Czeską oraz po wydaleniu dyplomatów zamieszanych w operację rosyjskich służb specjalnych w Czechach. W swoim oświadczeniu UE wyraziła ubolewanie z powodu tej decyzji, którą uznała za sprzeczną z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowy lider Demokratycznej Partii Unionistycznej
photo
14 maja minister rolnictwa Irlandii Północnej Edwin Poots został wybrany na lidera Demokratycznej Partii Unionistycznej. Zastąpił Arlene Foster, która została zmuszona do rezygnacji z powodu wewnętrznej opozycji w kwestii brexitu. E. Poots nie jest jeszcze kandydatem na następcę Foster na stanowisku szefowej rządu (opuszcza ona tę posadę pod koniec czerwca)... Więcej
Więcej

Czarnogóra : Posiedzenie z francuskim prezydentem
photo
10 maja prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Czarnogóry Zdravko Krivokapić odbyli wspólną wideokonferencję. Z zadowoleniem przyjęli inicjatywę COVAX i pomoc UE dla Czarnogóry w czasie kryzysu sanitarnego. Dwóch przywódców rozmawiało o sytuacji na Bałkanach Zachodnich, a E. Macron przypomniał o zaangażowaniu Francji na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Czarnogóry oraz o jej poparciu dla przystąpienia tego kraju do UE... Więcej
Więcej

Rada Europy : Roczny raport na temat demokracji
photo
11 maja Rada Europy opublikowała raport przygotowany przez sekretarz generalną Mariję Pejčinović Burić na temat stanu demokracji, praw człowieka i praworządności, który wskazuje na niepokojący spadek demokracji w 47 krajach członkowskich. Pejčinović Burić zachęca państwa do korzystania z mechanizmów Rady Europy w oparciu o kluczowe elementy, takie jak przestrzeganie podstawowych zasad demokratycznych i norm prawnych, multilateralizmu, wolności słowa i zgromadzeń, a także proporcjonalne, niezbędne i ograniczone w czasie restrykcje wynikające z COVID-19... Więcej
Apel o ochronę kobiet przed przemocą
photo
11 maja, z okazji 10. rocznicy podpisania Konwencji Stambulskiej Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sekretarz generalna Marija Pejčinović Burić przypomniała o znaczeniu tego traktatu i wezwała państwa członkowskie, by go bardziej wspierały. Ponieważ Konwencja jest bardziej rygorystyczna niż przepisy krajowe w niektórych państwach, umożliwia ona niezależny, międzynarodowy monitoring, zapewniając kobietom większą ochronę... Więcej
Raport na temat złego traktowania w Macedonii Północnej
photo
W raporcie opublikowanym 11 maja Komitet Przeciwdziałania Torturom przy Radzie Europy odnotowuje w Macedonii Północnej nawrót praktyk policyjnych, które nie są zgodne z zaleceniami Rady, i podkreśla strukturalne niedociągnięcia w systemie penitencjarnym, jak również brak woli politycznej do podjęcia reform. Komitet wzywa władze Macedonii Północnej do lepszego szkolenia policji i poprawy warunków przetrzymywania więźniów... Więcej
Opinia Komisji Weneckiej w sprawie Czarnogóry
photo
10 maja Komisja Wenecka, organ Rady Europy skupiający ekspertów w zakresie prawa konstytucyjnego, opublikował opinię na temat zrewidowanego czarnogórskiego projektu ustawy o prokuraturze. Komisja ponownie podkreśla, że trzeba czuwać, by Rada Prokuratorów nie była upolityczniona... Więcej

NATO : Spotkanie w formacie bukaresztańskim
photo
10 maja szefowie państw i rządów Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji spotkali się na wideokonferencji w formacie Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). B9 jest nieformalną organizacją przywódców państw Europy Środkowej i Wschodniej należących do NATO, mającą na celu koordynację ich stanowisk w dziedzinie bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli również prezydent USA Joe Biden i sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. We wspólnym oświadczeniu członkowie B9 podkreślili potrzebę utrzymania NATO i jego rozszerzenia o kraje, które stoją na straży demokratycznych wartości... Więcej

OECD : Spadek bezrobocia w krajach uprzemysłowionych
photo
Według danych opublikowanych 11 maja, w tym roku stopa bezrobocia w krajach OECD spadła z 6,6% w lutym do 6,5% w marcu. Bezrobocie wśród młodzieży wyniosło 13,3%. W strefie euro bezrobocie spadło z 8,2% w lutym do 8,1% w marcu. Kraje strefy euro, które odnotowały największe spadki, to Finlandia, Portugalia, Hiszpania i Litwa... Więcej

Kultura : Ponowne otwarcie muzeów i placówek kulturalnych we Francji
photo
19 maja muzea, kina, teatry i inne obiekty kulturalne we Francji zostaną ponownie otwarte, z pewnymi ograniczeniami i do godziny policyjnej od 21.00. 9 czerwca zwiększona zostanie liczba wpuszczanych osób, dozwolone zostaną festiwale z siedzącą widownią, a godzina policyjna przesunięta zostanie na 23.00. 1 lipca w salach zniesione zostaną ograniczenia liczbowe, ale nadal obowiązywać będzie fizyczny dystans, zlikwidowana zostanie godzina policyjna, a spektakle i festiwale z udziałem stojącej publiczności będą się mogły odbywać zgodnie ze stosownymi protokołami... Więcej
Wystawa na temat zjednoczenia starożytnej Italii
photo
Do 15 lipca ponownie otwarte Stajnie Kwirynalskie zapraszają na wystawę, na której można prześledzić złożony proces i ideę zjednoczenia Półwyspu Apenińskiego w czasach starożytnego Rzymu. Ekspozycja opowiada o procesie romanizacji od IV w. p.n.e. do okresu julijsko-klaudyjskiego, "który był zderzeniem, spotkaniem i hybrydyzacją kultur"... Więcej
Rodin w Tate Modern
photo
Od 18 maja do 21 listopada Tate Modern w Londynie prezentuje "The Making of Rodin", wystawę poświęconą wczesnym pracom francuskiego rzeźbiarza, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia gipsu w jego twórczości. Wystawa ukazuje również złożoną dynamikę warsztatu oraz pomiędzy artystą a jego modelami i współpracownikami... Więcej
Ostatnie dzieła Klimta w Wiedniu
photo
Po ponad stu latach na austriacką ziemię powraca ostatni portret kobiecy Gustava Klimta - "Dama z wachlarzem". Wraca na wystawę w wiedeńskim Muzeum Belweder, która potrwa do lutego 2022 roku. Obraz prezentowany jest wraz z innymi późnymi dziełami Klimta, takimi jak "Panna młoda", "Amalie Zuckerkandl", "Adam i Ewa" oraz "Portret damy w bieli"... Więcej
Więcej
XX-wieczne relikwie w Valladolid
photo
Muzeum Narodowe Rzeźby w Valladolid zajmuje się fenomenem relikwii w XX wieku - zaprasza na wystawę "Dziwne oddanie", którą oglądać można do 22 sierpnia. Na ekspozycji, której tytuł pochodzi od ryciny Francisco Goi, zgromadzono około stu eksponatów świadczących o dyplomatycznej, artystycznej i antropologicznej funkcji relikwii w epoce nowożytnej. Rola relikwii jako pośredników i wywoływane przez nie kontrowersje teologiczne to powracające tematy wystawy... Więcej
Koncert muzyki klasycznej z publicznością
photo
23 maja o godz. 18 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wystąpi przed publicznością. W programie Eugène Bozza, Igor Strawiński i Alban Berg. Orkiestrą dyrygować będzie Domingo Hindoyan... Więcej
Eurowizja 2021
photo
22 maja w Rotterdamie, w Holandii odbędzie się Konkurs Piosenki Eurowizji. Większość uczestników z 39 krajów pojawi się tam osobiście, ale niektórzy będą uczestniczyć za pośrednictwem nagranych wcześniej filmów... Więcej
Więcej

Dwustulecie Napoleona : Wystawa w Muzeum Armii w Les Invalides
photo
Od 19 maja Muzeum Armii i Les Invalides proponują dwie wystawy: ekspozycję "Napoleona już nie ma", na której zgromadzono historyczne przedmioty i obrazy, relikwiarze i rzeczy, które należały do cesarza, oraz ekspozycję "Napoléon? Jeszcze! - Od Mariny Abramović do Yan Pei-Minga", czyli podróż złożoną z prac 15 współczesnych artystów zainspirowanych życiem i historią Napoleona... Więcej
Więcej
Renowacja Fortu Napoleona
photo
11 maja francuskie Ministerstwo Kultury ogłosiło, że plan odbudowy przyczyni się do renowacji Fortu Napoleona na Gwadelupie. Fort, zbudowany w XVIII wieku i nazwany na cześć cesarza w 1805 roku, został przebudowany w latach 1844-1867 i do dziś jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków na wyspie... Więcej

17maj
17-18 maja

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

17maj
17-20 maja

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

18maj
18 maja

Wirtualne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych, nieformalne posiedzenie ministrów odpowiadających za politykę spójności

20maj
20 maja

Bruksela

Rada na temat handlu

21maj
21 maja

Lizbona

Posiedzenie Eurogrupy

21maj
21-22 maja

Lizbona

Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

24maj
24-25 maja

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021