Biuletyn n°937

Open panel Open panel
Biuletyn n°937
Biuletyn
środa, 26 maja 2021
numer 937
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Do jesieni EBC prowadzi dogłębną analizę swojej polityki pieniężnej i możliwości jej dostosowania do obecnych warunków gospodarczych. W centrum rozważań znajduje się ewentualna redefinicja celu stabilności cen, która wydaje się niezbędna do zapewnienia konkurencyjności strefy euro.
Więcej
Fundacja : Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim... Więcej
Geostrateczny kontekst i wyzwania morskie w 2021 roku
photo
Admirał klasy 2S Bernard Rogel, były Szef Sztabu Prezydenta Republiki i Szef Sztabu Marynarki Wojennej, był gościem wideokonferencji zorganizowanej przez Fundację 19 maja, we współpracy z Fundacją Morza. Dostępne jest nagranie z tego spotkania... Więcej
Konferencja Obywatelska Centrum Europy
photo
Pascale Joannin była gościem Konferencji Obywatelskiej Centrum Europy, zorganizowanej 18 maja przez deputowanego Frédérica Petita, aby porozmawiać o współpracy francusko-niemieckiej i wyzwaniach stojących przed Unią Europejską. Można obejrzeć lub powrócić do nagrania z tej konferencji... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
17 maja w Czechach ponownie otwarto ogródki barów i restauracji. We Francji miało to miejsce 19 maja. Tego samego dnia Francuzi ponownie otworzyli też obiekty kulturalne, a godzinę policyjną przełożono na 21.00. We Włoszech 19 maja godzina policyjna została przesunięta na 23.00, a od 24 maja wszystkie regiony zaliczają się do kategorii "niskiego ryzyka". W Holandii 19 maja wznowiono działalność obiektów sportowych, parków rozrywki oraz muzeów i teatrów na świeżym powietrzu, a 20 maja bibliotek. W Austrii 19 maja otwarto hotele i restauracje, sklepy, muzea i ośrodki kultury. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
24 maja przywódcy UE podjęli decyzję o nałożeniu na Białoruś nowych sankcji i zamknięciu przestrzeni powietrznej UE dla białoruskich linii lotniczych w odpowiedzi na porwanie samolotu linii Ryanair i aresztowanie dziennikarza oraz jego towarzyszki, którzy byli na pokładzie (co miało miejsce 23 maja). Środki te stanowią kontynuację działań podejmowanych przez Europejczyków od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku oraz wsparcia udzielonego ruchowi demokratycznemu na Białorusi. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić ten kryzys... Więcej

Rada Europejska : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
W pierwszym dniu nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli przywódcy UE podjęli decyzję o nowych sankcjach wobec Białorusi w odpowiedzi na porwanie samolotu linii Ryanair oraz aresztowanie dziennikarza i jego towarzyszki, którzy byli na pokładzie. Odbyli również strategiczną debatę na temat Rosji i potępili "nielegalne, prowokacyjne i destabilizujące działania Rosji" w stosunku do UE. Podsumowali realizację porozumień ze Zjednoczonym Królestwem i wezwali brytyjski rząd do ich przestrzegania. Wyrazili zadowolenie z zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem oraz "w najostrzejszych słowach" potępili porwanie tymczasowego prezydenta Mali i tamtejszego premiera... Więcej
Więcej

Komisja : Program zreformowania podatków od przedsiębiorstw
photo
18 maja Komisja przedstawiła projekt reformy podatków od przedsiębiorstw. Proponuje się w nim odchudzenie obciążeń administracyjnych przy pomocy jednego zbioru przepisów, a także wprowadzenie obowiązku publikowania przez przedsiębiorstwa ich efektywnych stawek podatkowych oraz zaostrzenie walki z firmami fasadowymi... Więcej
Nowa strategia współpracy międzynarodowej w zakresie badań i innowacji
photo
18 maja Komisja przedstawiła swoje globalne podejście do badań i innowacji, którego celem jest zapewnienie UE wiodącej pozycji w tej materii. Komisja chce zagwarantować, by współpraca międzynarodowa oparta była na wzajemności i sprawiedliwej konkurencji. W związku z tym Komisja zamierza przedstawić wytyczne mające przeciwdziałać zagranicznym ingerencjom skierowanym przeciwko unijnym organizacjom badawczym i instytucjom szkolnictwa wyższego... Więcej
Nowe zamówienie na szczepionki Pfizer-BioNTech
photo
20 maja Komisja podpisała trzecią umowę z firmą Pfizer-BioNTech, żeby zarezerwować 1,8 mld dodatkowych dawek szczepionki na COVID-19 w okresie od końca 2021 do 2023 roku. Umowa wymaga, aby zakład produkcyjny znajdował się w UE, aby podstawowe komponenty szczepionki pochodziły z Unii oraz by zagwarantowano dostawy do państw członkowskich, począwszy od 2022 roku... Więcej

Parlament : Wstępne porozumienie w sprawie zaświadczenia covidowego
photo
20 maja negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie cyfrowego zaświadczenia, które będzie wydawane od 1 lipca osobom zaszczepionym; tym, które miały negatywny wynik testu, lub tym, które wyzdrowiały po przebytej chorobie. Komisja zmobilizuje 100 mln euro, aby testy stały się przystępne cenowo i dostępne. Zaświadczenie nie będzie dokumentem podróży i będzie obowiązywało przez 12 miesięcy. Państwa członkowskie nie będą nakładać dodatkowych ograniczeń, chyba że będzie to konieczne. Będą musiały akceptować zaświadczenia wydane w innych państwach członkowskich dla szczepionek dopuszczonych przez Europejską Agencję Leków i będą mogły uznawać inne szczepionki. Porozumienie zostało zaaprobowane 21 maja i powinno zostać poddane pod głosowanie w Parlamencie na czerwcowej sesji plenarnej... Więcej
Więcej
Ocena planów odbudowy
photo
W rezolucji przyjętej 20 maja Parlament wezwał do przedstawiania mu istotnych informacji na temat realizacji krajowych planów odbudowy. Europosłowie zwrócili się do Komisji z wnioskiem o zachęcanie państw członkowskich do konsultowania ze wszystkimi zainteresowanymi w kraju wszelkich przyszłych zmian w planach lub nowych planów, a także o zapewnienie, by konsultacje te faktycznie były przeprowadzane... Więcej
Nowe drogi legalnej migracji ekonomicznej
photo
W sprawozdaniu przyjętym 20 maja 495 głosami do 163 (przy 32 głosach wstrzymujących się) europosłowie stwierdzają, że legalne kanały migracji pomogłyby ograniczyć nieregularne przepływy migracyjne, osłabić przemytników i handlarzy, przyciągnąć pracowników potrzebnych do uzupełnienia braków na europejskim rynku pracy i do zrekompensowania starzejącego się społeczeństwa oraz pomogłyby promować integrację... Więcej
Odmowa wszelkiej umowy z Chinami, dopóki sankcje pozostają w mocy
photo
Europosłowie odrzucają wszelkie porozumienie z Chinami, dopóki sankcje pozostają w mocy. W rezolucji przyjętej 20 maja stosunkiem 599 głosów do 30 (przy 58 głosach wstrzymujących się) potępiają w najmocniejszych słowach bezpodstawne i arbitralne sankcje nałożone przez Chiny na kilka europejskich podmiotów i osób, w tym 5 posłów do PE. Twierdzą, że decyzja Chin jest atakiem na podstawowe wolności i wzywają chińskie władze do zniesienia tych nieuzasadnionych restrykcji... Więcej
Na rzecz zawieszenia negocjacji z Turcją
photo
W raporcie przegłosowanym 19 maja 480 głosami do 64 (przy 150 wstrzymujących się) europosłowie wezwali do "formalnego zawieszenia" negocjacji akcesyjnych Turcji z UE, jeśli obecny negatywny trend w zakresie praworządności w tym kraju nie zostanie odwrócony. Eurodeputowani wyrazili zaniepokojenie "hipercentralizacją władzy" tureckiego prezydenta i jego konfrontacyjną polityką zagraniczną, która "kłóci się z priorytetami UE"... Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
22 maja ministrowie gospodarki i finansów dyskutowali o ożywieniu gospodarczym, transformacji klimatycznej i roli podatków środowiskowych, ponownym otwarciu granic i turystyce. Omówili potrzebę zakończenia krajowych procesów ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych i podkreślili, jak ważne jest, by nie wycofywać przedwcześnie pomocy przeznaczonej na wsparcie sektorów najbardziej dotkniętych kryzysem. Zapowiedzieli, że 28 czerwca w Lizbonie odbędzie się "Szczyt w sprawie ożywienia gospodarczego", na którym przywódcy UE zostaną zaproszeni do refleksji nad przyszłością europejskiego zarządzenia... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
21 maja ministrowie finansów strefy euro omówili rozwój sytuacji budżetowej i makroekonomicznej w strefie euro oraz przyjęli program prac na drugą połowę roku. Omówili mechanizmy dostosowawcze w strefie euro oraz konsekwencje pandemii COVID-19. Wymienili poglądy na temat sytuacji makroekonomicznej i budżetowej z przewodniczącą parlamentarnej Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych Irene Tinagli... Więcej
Posiedzenie ministrów handlu
photo
20 maja ministrowie handlu omówili stosunki handlowe ze Stanami Zjednoczonymi oraz kwestie związane z cłami na stal i aluminium oraz ich zawieszeniem, w kontekście sporu między Airbusem a Boeingiem. Omówili reformę i negocjacje WTO, przegląd polityki handlowej, a w szczególności instrument zamówień międzynarodowych, który ma na celu zniechęcanie do dyskryminacji przedsiębiorstw z UE w zamówieniach publicznych państw trzecich. Rada przeprowadziła nieformalną wymianę zdań z dyrektor generalną WTO Ngozi Okonjo-Iwealą i przedstawicielką USA ds. handlu Katherine Tai... Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
20 maja ministrowie zdrowia dyskutowali o unijnych planach szczepień i krążących wariantach wirusa. Podkreślili znaczenie posiadania różnych dostępnych technologii i szczepionek drugiej generacji oraz charakterystyki każdej z nich, zdolności produkcyjnych oraz potrzebę zachęcania do szczepień w strategii na lata 2022-2023, która ma zostać wprowadzona... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. kultury, sektora audiowizualnego, edukacji, młodzieży i sportu
photo
17 i 18 maja ministrowie ds. kultury, sektora audiowizualnego, edukacji, młodzieży i sportu omawiali kwestie ożywienia i finansowania sektora kultury oraz sektora kreatywnego, cyfrową transformację mediów i sektora audiowizualnego, innowacje sportowe oraz strategię UE w zakresie dyplomacji sportowej. Dyskutowali o współpracy pomiędzy władzami oświatowymi na szczeblu europejskim i zatwierdzili konkluzje dotyczące zwiększenia udziału młodych ludzi w procesach decyzyjnych... Więcej
Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
17 maja ministrowie do spraw europejskich spotkali się w Coimbrze, aby omówić przyszłość Unii i uruchomić na szczeblu ministerialnym europejską sieć prognozowania, która ma wzmocnić zdolność państw członkowskich i Komisji do perspektywicznej analizy. Ministrowie rozmawiali również o regionach najbardziej oddalonych, w których realizowane są projekty dotyczące zrównoważonej turystyki i energii odnawialnych... Więcej
Posiedzenie Komitetu Wojskowego
photo
Obradujący 19 maja w Brukseli szefowie sztabów UE wybrali na przewodniczącego Komitetu Wojskowego austriackiego generała Roberta Briegera, który rozpocznie swoją kadencję 1 czerwca 2022 roku. Omówili z Wysokim Przedstawicielem Josepem Borrellem najnowsze zdarzenia dotyczące tzw. Strategicznego Kompasu i wezwali państwa członkowskie, by w większym stopniu angażowały się w misje, zapewniając personel, zasoby i logistykę do reagowania w ramach rozpoczętych operacji... Więcej
Uelastycznienie ograniczeń dotyczących podróży z krajów trzecich
photo
20 maja Rada podjęła decyzję o złagodzeniu warunków wjazdu do Unii dla podróżnych, którzy otrzymali szczepionkę zatwierdzoną przez Europejską Agencję Leków. Będzie również można znieść ograniczenia w odniesieniu do podróży z państw trzecich, w których w ciągu ostatnich 14 dni liczba przypadków COVID-19 wynosiła od 25 do 75 na 100 000 mieszkańców. W przypadku gwałtownego pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej w danym państwie trzecim, kraje członkowskie powinny zastosować mechanizm bezpieczeństwa, ograniczając czasowo wszystkie podróże z tego kraju do UE. Państwa członkowskie mają swobodę stosowania się do tych zaleceń lub też nie... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
18 maja ministrowie spraw zagranicznych omówili sytuację w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell wezwał do natychmiastowego zaprzestania przemocy i wprowadzenia zawieszenia broni. Powiedział, że wysoka liczba ofiar śmiertelnych i rannych wśród ludności cywilnej jest nie do przyjęcia. Potępił masowe ataki rakietowe Hamasu i przypomniał, że prawo Izraela do samoobrony powinno być realizowane w sposób proporcjonalny. 21 maja, po 11 dniach konfliktu, podpisano zawieszenie broni. 23 maja Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała do "pełnego przestrzegania" zawieszenia broni w Strefie Gazy i przypomniała o znaczeniu pokoju rozumianego globalnie, opartego na rozwiązaniu z dwoma państwami... Więcej
Więcej
Szczyt na temat finansowania afrykańskich gospodarek
photo
18 maja prezydent Francji Emmanuel Macron był gospodarzem paryskiego szczytu poświęconego finansowaniu afrykańskich gospodarek, na którym zgromadziło się około 30 afrykańskich, europejskich i międzynarodowych przywódców, aby omówić konsekwencje kryzysu zdrowotnego i gospodarczego w Afryce. MFW i Bank Światowy zaoferowały pomoc w sfinansowaniu celu, jakim jest zaszczepienie 40% ludności Afryki. Przywódcy rozmawiali również o dobrym zarządzaniu i tworzeniu odpowiednich warunków dla gospodarki i inwestycji międzynarodowych... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Odrzucenie pomocy dla przedsiębiorstw lotniczych KLM i TAP
photo
19 maja Sąd Unii Europejskiej unieważnił decyzję Komisji zatwierdzającą holenderską pomoc finansową dla linii lotniczych KLM w wysokości 3,4 mld euro, przyznaną w kontekście pandemii COVID-19. Unieważnił również decyzję zatwierdzającą pomoc w wysokości 1,2 mld euro dla portugalskich linii lotniczych TAP. Zatwierdził jednak trzecią decyzję o utworzeniu funduszu o wartości 10 mld euro na wsparcie wypłacalności strategicznych hiszpańskich przedsiębiorstw. Te trzy orzeczenia są następstwem odwołań złożonych przez linię lotniczą Ryanair... Więcej
Więcej | Więcej
Opinia rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat systemu delegowania polskich sędziów
photo
W opinii wydanej 20 maja rzecznik generalny uznał, że polski system delegowania sędziów do sądów wyższej instancji nie zapewnia stronom sporu wystarczającej ochrony przed "zewnętrznymi naciskami" na sędziów. Nieprzejrzyste kryteria wyboru oraz możliwość odwołania delegowanego sędziego przez ministra sprawiedliwości w dowolnym momencie określono jako "bardzo niepokojące". Trybunał wyda wyrok w tej sprawie w późniejszym terminie, odpowiadając na pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd... Więcej
Więcej
Wyrok w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości w Rumunii
photo
18 maja Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawnie wiążący charakter sprawozdań Komisji w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji na temat Rumunii. Ta ostatnia musi uwzględniać wymogi zawarte w tych sprawozdaniach, w szczególności w zakresie niezawisłości sądownictwa i walki z korupcją. Trybunał uważa, że rumuńskie reformy z lat 2017-2019 dotyczące organizacji sądownictwa i systemu dyscyplinarnego stosowanego wobec sędziów mogą być wykorzystywane jako instrument kontroli politycznej i podważać niezależność sądownictwa... Więcej

EBC : Przegląd stabilności finansowej
photo
19 maja EBC opublikowało swój Przegląd stabilności finansowej, który daje ogląd potencjalnych zagrożeń dla stabilności finansowej w strefie euro. Bank uważa, że rekordowe poziomy długu publicznego i korporacyjnego mogą zahamować ożywienie gospodarcze poprzez destabilizację systemu finansowego, w miarę jak gospodarka będzie stopniowo wracała do normalności... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Nowy Znak Bezpieczeństwa COVID-19 dla Europejskiej Turystyki
photo
19 maja Europejski Komitet Normalizacyjny opublikował nowy Znak Bezpieczeństwa COVID-19 dla Europejskiej Turystyki. Komisja zwróciła się do Komitetu o wsparcie ponownego otwarcia unijnej turystyki. Znak ten będzie wyróżniał zgodne z przepisami i bezpieczne obiekty turystyczne oraz będzie gwarantował, że spełniają one wymogi w zakresie higieny i oczyszczania w celu zapobiegania wirusom... Więcej

Hiszpania : Pere Aragonés wybrany przewodniczącym regionu Katalonii
photo
21 maja Pere Aragonés z Republikańskiej Lewicy Katalonii (ERC) wybrany został na przewodniczącego regionu Katalonii (78 głosów do 61). Będzie kierował legislatywą sformowaną przez koalicję z udziałem ERC i Razem dla Katalonii (JxC), której priorytetami jest nakłonienie hiszpańskiego rządu do przeprowadzenia referendum w sprawie samostanowienia oraz amnestia dla działaczy niepodległościowych skazanych na więzienie lub tych, którzy uciekli za granicę po próbie secesji w 2017 roku. Aragonés objął urząd 24 maja, potwierdzając w przemówieniu inauguracyjnym swoje zobowiązanie do "promowania społecznej, ekologicznej, feministycznej i demokratycznej transformacji, której potrzebuje Katalonia"... Więcej
Więcej

Francja : Spotkanie z sekretarzem generalnym NATO
photo
21 maja prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga w ramach przygotowań do szczytu Sojuszu 14 czerwca. Dyskutowano o potrzebie wyjaśnienia roli i strategicznych priorytetów NATO, a także wartości i zasad, których ono broni... Więcej
Więcej

Włochy : G20: szczyt na temat zdrowia
photo
21 maja w Rzymie odbył się pierwszy światowy szczyt na temat zdrowia, którego celem było utrzymanie pod kontrolą pandemii COVID-19, udostępnianie szczepionek wszystkim i wszędzie oraz przygotowanie się na przyszłe kryzysy. Spotkaniu wspólnie przewodniczyły Włochy jako przywódcy G20 i Unia Europejska. Uroczyście przyjęta Deklaracja Rzymska określa zasady tej nowej globalnej współpracy... Więcej
Nowy pakiet wsparcia gospodarki
photo
20 maja włoski rząd przyjął nowe środki na kwotę 40 mld euro, z czego 15 mld przeznaczonych zostanie na przedsiębiorstwa i samozatrudnionych znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy w wyniku kryzysu stracili w 2020 roku co najmniej 30% swoich dochodów. Sektor turystyczny skorzysta z ponad 3 mld euro na ożywienie swojej działalności. Fundusze te stanowią dodatek do 32 mld euro udostępnionych już w styczniu w ramach poprzedniego budżetu korygującego na rzecz dotkniętych sektorów gospodarki... Więcej
Więcej

Ukraina : Stowarzyszenie z Gruzją i Mołdawią
photo
17 maja Ukraina, Gruzja i Mołdawia oficjalnie utworzyły "trio stowarzyszeniowe", aby nawiązać bliższą współpracę w zakresie integracji europejskiej. Powtórzyły, że ich celem jest członkostwo w Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Islandia : Posiedzenie ministrów Rady Arktycznej
photo
20 maja ministrowie spraw zagranicznych 8 państw Rady Arktycznej (tworzą ją Rosja, Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia i Islandia), którzy spotkali się w Reykjaviku, podpisali deklarację, w której potwierdzili zobowiązanie Rady do utrzymania pokoju, stabilności i konstruktywnej współpracy w regionie, a także podkreślili znaczenie natychmiastowego zajęcia się kwestią zmian klimatu. Przyjęli również pierwszy plan strategiczny Rady na kolejną dekadę. I w końcu, przekazano Rosji przewodnictwo tej organizacji na okres następnych 2 lat... Więcej
Więcej | Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat niebieskiej gospodarki
photo
20 maja Komisja opublikowała sprawozdanie na temat niebieskiej gospodarki UE, które zawiera przegląd wyników unijnych sektorów gospodarki związanych z oceanami i środowiskiem przybrzeżnym. W 2018 roku te dwa sektory zatrudniały bezpośrednio prawie 4,5 mln osób i wygenerowały około 650 mld euro obrotu. W sprawozdaniu odnotowano tendencje w niebieskiej gospodarce Unii, takie jak przyspieszenie wzrostu tej branży w latach 2013-2018, stabilne zatrudnienie, spadek inwestycji brutto w aktywa materialne oraz pojawienie się morskich źródeł energii odnawialnych... Więcej
Publikacja rocznego raportu na temat podatków w Unii
photo
18 maja Komisja Europejska opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat opodatkowania w UE. Wyraża w nim uznanie dla państw członkowskich za wsparcie udzielone gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w czasie kryzysu, ale zauważa, że po kryzysie zmniejszą się dochody podatkowe. W sprawozdaniu podkreślono znaczenie podatków jako narzędzia odbudowy gospodarczej w celu wspierania cyfryzacji, transformacji energetycznej, zatrudnienia oraz zwalczanie uchylania się od podatków... Więcej

Kultura : Laureaci Nagrody Literackiej Unii Europejskiej 2021
photo
18 maja jury Nagrody Literackiej Unii Europejskiej (EUPL), złożone z ekspertów w dziedzinie literatury, publikowania i sprzedaży książek z 41 krajów uczestniczących, ogłosiło 13 laureatów 2021 roku... Więcej
Więcej
Laureaci Konkursu Enescu
photo
23 maja Yeon-Min Park z Korei Południowej zdobyła pierwsze miejsce w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. George'a Enescu. Jury przyznało jej również nagrodę za najlepszą interpretację sonaty Enescu. Pierwsze miejsce w konkursie skrzypcowym zajął Valentin Serban z Rumunii, a pierwsze miejsce w konkursie wiolonczelowym Jaemin Han z Korei Południowej, który jako 15-latek jest najmłodszym zwycięzcą tego konkursu. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie od 1958 roku na cześć słynnego rumuńskiego kompozytora George'a Enescu... Więcej
Picasso i "Kobiety Algieru"
photo
Do 8 sierpnia Muzeum Berggruen w Berlinie zaprasza na wystawę "Picasso & Kobiety Algieru". Wystawa (złożona z dzieł od dawna rozproszonych po całym świecie) gromadzi w Niemczech po raz pierwszy od 65 lat większość obrazów olejnych Picassa powstałych po 1954 roku. Ta seria prac oferuje nowe spojrzenie na malarstwo i jest wyjątkowa w twórczości Picassa pod względem jej artystycznej zmienności... Więcej
Magritte i Renoir w Paryżu
photo
Do 19 lipca w paryskim Muzeum Oranżerii prezentowana jest (we współpracy z belgijskimi Królewskimi Muzeami Sztuk Pięknych) wystawa "Surrealizm w pełnym słońcu", na której zgromadzono około 60 obrazów i 40 rysunków konfrontujących René Magritte'a z dziełami Auguste'a Renoira, które go zainspirowały... Więcej
Natura Claudii Comte w Madrycie
photo
Na wystawie sztuki współczesnej "Po naturze", którą oglądać można do 22 sierpnia, Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentuje pasję szwajcarskiej artystki Claudii Comte do oceanów. Na wystawie zgromadzono serię rzeźb odzwierciedlających fundamentalną rolę raf koralowych w produkcji tlenu na Ziemi. Uzupełnia ją mural, który poprzez swoją grafikę, kształty i materiały sprzyja całkowitemu zanurzeniu się widza... Więcej
Czas baroku w Rzymie
photo
Do 3 października Palazzo Barberini w Rzymie prezentuje "Czas baroku" - wystawę 40 dzieł czołowych postaci kultury barokowej od Pietro da Cortony do Nicolasa Poussina i od Berniniego do Guido Reniego. Głównym tematem wystawy jest czas. Pojęcie to analizowane jest we wszystkich jego formach i odmianach za pośrednictwem arcydzieł włoskich i zagranicznych artystów, z których większość mieszkała w Rzymie w XVII wieku... Więcej
Społeczeństwa i sowiecki totalitaryzm w Warszawie
photo
Od 27 maja do 19 września warszawska Galeria Sztuki Zachęta prezentuje "Zimną rewolucję"- wystawę poświęconą powstaniu komunistycznych dyktatur w Europie Wschodniej, na której zaprezentowano ponad 400 fotografii, obrazów, filmów i innych prac... Więcej
Festiwal Hay-on-Wye
photo
W tym roku Festiwal Literatury w Hay-on-Wye w Walii odbywa się w internecie, od 26 maja do 6 czerwca. W programie wykłady wideo o literaturze i przyrodzie, a także warsztaty i czytanie książek przez autorów publikacji dla dzieci... Więcej
Otwarcie Giełdy Handlowej, nowego muzeum sztuki współczesnej
photo
22 maja w Paryżu otwarto nowe muzeum sztuki współczesnej. Mieszcząca się w historycznym budynku Bourse de Commerce kolekcja biznesmena François Pinaulta gromadzi około 10 000 dzieł 350 różnych artystów, reprezentujących twórczość we wszystkich jej formach (rzeźby, obrazy, wideo, fotografie) od 1960 roku do chwili obecnej... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Rysunki w Archiwach Narodowych
photo
Do 19 lipca Archiwum Narodowe w Paryżu prezentuje na wystawie "Rysować dla Napoleona" skarby cesarskiego sekretariatu stanu, machiny administracyjnej w sercu napoleońskiej władzy. Pokazano ponad sto dokumentów, które posłużyły do pozyskania poparcia Napoleona dla szeregu projektów związanych z rozwojem komunikacji i przemysłu, zagospodarowaniem przestrzennym oraz wieloma innymi tematami. Autorami niektórych z nich są malarze Jacques-Louis David lub Jean-Baptiste Isabey, a także rytownik Dominique-Vivant Denon... Więcej
1001 twarzy w Malmaison
photo
Do 6 września Muzeum Narodowe w Pałacu de Malmaison, w którym mieszkał Bonaparte, organizuje wystawę "Napoleon o 1001 twarzach". Dzięki niej zwiedzający mogą odkrywać twarz cesarza, śledząc zmiany w jego rysach w trakcie całego jego życia oraz obejrzeć jego przedstawienia pośmiertne... Więcej

26maj
26-27 maja

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

27maj
27 maja

Lizbona

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Wideokonferencja

Szczyt UE-Japonia

27maj
27-28 maja

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

28maj
28 maja

Lizbona

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

30maj
30 maja

Cypr

Wybory parlamentarne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: