Biuletyn n°938

Open panel Open panel
Biuletyn n°938
Biuletyn
wtorek, 1 czerwca 2021
numer 938
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Sankcje, bardziej umiarkowane niż embargo, mniej niebezpieczne niż odwet wojskowy, są coraz częściej elementem zestawu narzędzi w zakresie unijnej polityki zagranicznej. Pozwalają one również 27 państwom UE na znalezienie wspólnego strategicznego interesu.
Więcej
Wybory : DISY prezydenta Anastasiadesa zwycięża w wyborach parlamentarnych na Cyprze
photo
W wyborach parlamentarnych na Cyprze, które odbyły się 30 maja, zwyciężyło Zgromadzenie Demokratyczne (DISY) prezydenta Nicosa Anastasiadesa - otrzymało 27,77% głosów i 17 mandatów. DISY uzyskało najniższy wynik w historii i nie zdołało zdobyć bezwzględnej większości głosów, co zmusi szefa państwa do sformowania rządu mniejszościowego. Pomimo rekordowo niskiego wyniku, Postępowa Partia Ludu Pracującego (AKEL) pozostała największym ugrupowaniem opozycyjnym (22,34% głosów i 15 deputowanych). Frekwencja wyniosła 65,72%, ale wyniki pokazują, że wyborcy są niezadowoleni z tradycyjnych partii... Więcej

Fundacja : Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Kraje europejskie kontynuują stopniowe znoszenie restrykcji sanitarnych. 27 maja francuski parlament przyjął projekt ustawy o wyjściu z sanitarnego stanu wyjątkowego, który wprowadza od 9 czerwca obowiązek posiadania świadectwa zdrowia w przypadku dużych zgromadzeń. 26 maja austriacki parlament przyjął certyfikat umożliwiający wstęp do restauracji, hoteli i obiektów kulturalnych. W Chorwacji od 28 maja restauracje mogą wydawać posiłki w pomieszczeniach zamkniętych, a na zewnątrz mogą się odbywać zgromadzenia powyżej 100 osób. W Szwecji 1 czerwca zaczyna obowiązywać plan łagodzenia restrykcji - dozwolone są niektóre zgromadzenia. Abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji, Fundacja oferuje Wam kompletną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć stan rzeczy... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Podczas gdy ruch demokratyczny na Białorusi trwa pomimo represji, 28 maja Komisja przedstawiła plan wsparcia na kwotę 3 mld euro, który zostanie uruchomiony, jak tylko w tym kraju rozpocznie się demokratyczna transformacja. UE przygotowuje również nowe sankcje gospodarcze i sektorowe w odpowiedzi na zajście, które miało miejsce 23 maja (porwanie samolotu i aresztowanie dziennikarza, który był na pokładzie). Abyście mogli Państwo śledzić kryzys, który rozwija się od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku, Fundacja oferuje Wam chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw... Więcej

Rada Europejska : Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej
photo
Na posiedzeniu w Brukseli w dniach 24 i 25 maja przywódcy UE podjęli decyzję o nowych sankcjach wobec Białorusi w odpowiedzi na porwanie samolotu i aresztowanie dziennikarza oraz jego towarzyszki, którzy byli na pokładzie. Liderzy odbyli strategiczną debatę na temat Rosji oraz potępili "bezprawne, prowokacyjne i destrukcyjne działania Rosji" w stosunku do Unii Europejskiej. Podsumowali realizację porozumień ze Zjednoczonym Królestwem i wezwali brytyjski rząd do ich przestrzegania. Zwrócili się do Komisji o przeprowadzenie szczegółowego przeglądu środowiskowych, gospodarczych i społecznych skutków przepisów dotyczących klimatu na poziomie państw członkowskich... Więcej

Komisja : Wytyczne na rzecz zwalczania dezinformacji
photo
26 maja Komisja opublikowała swoje propozycje dotyczące wzmocnienia kodeksu postępowania w zakresie walki z dezinformacją. Zaleca bardziej zdecydowane zobowiązania ze strony sygnatariuszy, jak również szersze zaangażowanie podmiotów działających w reklamie internetowej i serwisów przesyłania prywatnych wiadomości. Rekomenduje ograniczenie zachęt finansowych do dezinformowania oraz utworzenie przez sygnatariuszy centrum przejrzystości, które wskazywałoby polityki przyjęte w celu wdrażania kodeksu dobrych praktyk... Więcej
Nowe rekomendacje dotyczące podróży po Unii
photo
31 maja Komisja przedstawiła swoje nowe zalecenia dotyczące koordynacji swobodnego przepływu osób w Unii. Proponuje stopniowe łagodzenie ograniczeń, w szczególności dla posiadaczy europejskiego zaświadczenia, którzy są zaszczepieni, mają świadectwo odporności na COVID-19 albo negatywny wynik testu PCR lub testu antygenowego. Komisja proponuje również, aby w świetle sytuacji epidemiologicznej i postępów w szczepieniach dostosować progi zawarte w mapie z kolorystycznymi oznaczeniami regionów, opublikowanej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób... Więcej
SURE: przekazanie 14,1 mld euro 12 państwom członkowskim
photo
25 maja Komisja wypłaciła 12 państwom członkowskim 14,1 mld euro w ramach 7. transzy wsparcia finansowego z instrumentu SURE. Pożyczki te wspomogą kraje członkowskie w finansowaniu środków gospodarczych wspierających zatrudnienie w odpowiedzi na pandemię. Bułgaria i Estonia otrzymają fundusze w ramach programu SURE po raz pierwszy. Do tej pory ze 100-milardowego programu wypłacono 94,3 mld euro... Więcej
Plan gospodarczego wsparcia dla przyszłej demokratycznej Białorusi
photo
28 maja Komisja przedstawiła pakiet wsparcia gospodarczego dla "przyszłej demokratycznej Białorusi" w wysokości do 3 mld euro, który będzie mógł zostać wdrożony, gdy tylko w kraju rozpoczną się przemiany polityczne. Pakiet będzie się składał z kombinacji dotacji oraz pożyczek mobilizujących inwestycje publiczne i prywatne, aby pomóc Białorusi ustabilizować i rozwinąć jej gospodarkę oraz zdemokratyzować instytucje... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
26 i 27 maja ministrowie rolnictwa i rybołówstwa zebrali się, aby omówić reformę WPR, szczyt ONZ w sprawie systemów żywnościowych (który odbędzie się we wrześniu), konsultacje ze Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów po brexicie oraz negocjacje WTO w sprawie rybołówstwa... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
27 i 28 maja ministrowie odpowiedzialni za konkurencyjność dyskutowali o europejskiej strategii przemysłowej, przyszłości sektora turystycznego, funkcjonowaniu jednolitego rynku oraz o przyszłości badań i innowacji w Unii. Osiągnęli porozumienie w sprawie finansowania Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Europejskich Systemów Obliczeniowych Wysokiej Wydajności (EuroHPC). Omówili również uregulowanie platform poprzez rozporządzenie o usługach cyfrowych (DSA) oraz rozporządzenie o rynkach cyfrowych (DMA). Przy tej okazji Francja, Niemcy i Holandia przedstawiły swoje propozycje zmian we wniosku Komisji dotyczącym DMA... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów obrony
photo
28 maja, na nieformalnym spotkaniu w Lizbonie ministrowie obrony omówili Strategiczny Kompas Unii, stosunki z NATO, partnerstwo z Afryką na rzecz pokoju i bezpieczeństwa, a także europejską misję wojskową w Mozambiku, która powinna zostać formalnie zatwierdzona w czerwcu w celu szkolenia mozambickich sił specjalnych, aby powstrzymać przemoc w regionie Cabo Delgado... Więcej
Ratyfikacja decyzji o zasobach własnych
photo
31 maja Rada ogłosiła, że wszystkie państwa członkowskie powiadomiły ją o ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych, co umożliwia UE udostępnienie środków w wysokości 672,5 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Odporności. Pierwszym krokiem Komisji będzie rozpoczęcie zaciągania pożyczek na rynkach kapitałowych... Więcej
Negocjacje w sprawie WPR będą kontynuowane w czerwcu
photo
Mimo 3 dni rozmów (25-27 maja), negocjacje pomiędzy Radą a Parlamentem w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej w ramach nowego wieloletniego budżetu nie doprowadziły do porozumienia. Negocjator Parlamentu Norbert Lins wezwał państwa członkowskie do większej elastyczności w celu ustanowienia "bardziej ekologicznego, sprawiedliwego i przyszłościowego" rolnictwa. Portugalska minister rolnictwa Maria do Ceu Antunes, która prowadzi rozmowy z ramienia Rady, wyraziła determinację, by w czerwcu doszło do osiągnięcia porozumienie na rzecz "wzmocnienia europejskiego systemu rolno-spożywczego"... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Japonia
photo
27 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Japonii Yoshihide Suga spotkali się na 27. szczycie UE-Japonia. Rozmawiali o walce z COVID-19, transformacji cyfrowej, stosunkach gospodarczych i handlowych, współpracy przemysłowej w zakresie badań, innowacji i sektora kosmicznego, a także o polityce zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. Podkreślili gotowość do ścisłej współpracy w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umowy o partnerstwie strategicznym. Ogłosili również podpisanie Zielonego Sojuszu, który ma na celu zwiększenie współpracy w zakresie walki z globalnym ociepleniem i promowanie zielonej gospodarki... Więcej
Więcej
Negocjacje w sprawie inwestycji z Angolą
photo
26 maja Rada rozpoczęła negocjacje w sprawie umowy o ułatwieniach inwestycyjnych z Angolą. Celem jest promowanie zrównoważonych i odpowiedzialnych inwestycji. Jest to pierwsza umowa negocjowana przez UE w związku z toczącymi się na forum Światowej Organizacji Handlu dyskusjami na temat ułatwiania inwestycji na rzecz rozwoju... Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko reżimowi w Syrii
photo
27 maja Rada przedłużyła o kolejny rok sankcje UE wobec syryjskiego reżimu. 283 osoby objęte są zamrożeniem majątków i zakazem podróżowania, a 70 podmiotów podlega zamrożeniu aktywów, z uwagi na ich rolę w "ciągłych represjach" wobec ludności cywilnej w tym kraju. Restrykcje obejmują również zakaz importu ropy naftowej, ograniczenia dotyczące niektórych inwestycji, zamrożenie aktywów Banku Centralnego Syrii znajdujących się w UE, a także ograniczenia dotyczące eksportu sprzętu i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do represji wewnętrznych... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Odrzucenie skargi przeciwko firmom Airbus i Thalès
photo
26 maja Sąd UE odrzucił wniosek niemieckiej spółki OHB System w sprawie zawieszenia przyznania przez Komisję zamówienia na 12 satelitów nowej generacji systemu Galileo firmom Airbus i Thales Alenia Space. OHB wystąpiło o zawieszenie umowy, uzasadniając to faktem, że Airbus i Thales Alenia dysponowały informacjami pochodzącymi od byłego pracownika OHB. Sędziowie uznali, że umowa leży w interesie publicznym i że OHB nie posiada obiektywnych dowodów... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat równości płci
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 26 maja Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenia, że wymiar płci powinien być lepiej włączony w proces kształtowania polityk i realizacji budżetu UE. Stwierdza, że Komisja jedynie w ograniczonym stopniu korzystała z danych z podziałem na płeć oraz wskaźników związanych z płcią. Podkreśla, że nie wystarczy finansowanie inicjatyw na rzecz równości płci i że konieczne jest zrozumienie wpływu decyzji budżetowych i politycznych na cele związane z równością płci, a także opieranie się na tych informacjach, żeby niwelować nierówności... Więcej

Agencje unijne : Wykorzystywanie szczepionki BioNtech/Pfizer w przypadku dzieci w wieku 12-15 lat
photo
Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła rozszerzenie stosowania szczepionki na COVID-19 firmy BioNtech/Pfizer na dzieci w wieku 12-15 lat... Więcej
Więcej
Prokuratura Europejska rozpocznie działalność 1 czerwca
photo
26 maja Komisja potwierdziła, że Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć swoją działalność 1 czerwca. Celem Prokuratury jest prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych i ściganie przestępstw, aby chronić budżet UE oraz zapobiegać nadużyciom i korupcji. Jest to pierwsza niezależna i ponadnarodowa prokuratura w Unii. Będzie mogła prowadzić dochodzenia w sprawie wszelkich nielegalnych działań, takich jak udział w organizacji przestępczej lub pranie brudnych pieniędzy. Szefowa Prokuratury Europejskiej Laura Codruta Kövesi wyjaśniła jej misję w artykule w "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2020"... Więcej
Więcej | Więcej

Chorwacja : Zakup 12 samolotów Rafale
photo
28 maja chorwacki premier Andrej Plenković złożył oficjalne zamówienie na 12 myśliwców Rafale produkowanych przez francuską grupę Dassault Aviation, które mają zmodernizować chorwackie siły powietrzne. Kontrakt o wartości 999 mln euro obejmuje używane samoloty, które zostaną dostarczone w 2024 i 2025 roku... Więcej
Więcej | Więcej

Słowenia : Dymisja minister sprawiedliwości
photo
27 maja słoweńska minister sprawiedliwości Lilijana Kozlović podała się do dymisji w proteście przeciwko decyzji swojego rządu o unieważnieniu procesu powołania 2 słoweńskich prokuratorów do Prokuratury Europejskiej (EPPO). Rząd odrzucił kandydatów, którzy w przeszłości prowadzili śledztwo w sprawie zarzutów o łapówkarstwo powiązanych z premierem Janezem Jansą. Szefowa Prokuratury Europejskiej Laura Kövesi wyraziła ubolewanie z powodu "oczywistego braku szczerej współpracy ze strony słoweńskich władz" i stwierdziła, że "to poważnie podważa zaufanie do skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli funduszy UE w Słowenii"... Więcej
Więcej

Norwegia : Nordlink, ogromny kabel, który pomoże Niemcom w dekarbonizacji ich energii
photo
27 maja kanclerz Niemiec Angela Merkel i premier Norwegii Erna Solberg zainaugurowały kabel Nordlink o długości 623 km. Pozwoli na wymianę nadwyżek energii wiatrowej w Niemczech na część energii wodnej z Norwegii, co ułatwi transformację energetyczną... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Koniec negocjacji w sprawie umowy ramowej z Unią Europejską
photo
26 maja szwajcarska Rada Federalna podjęła decyzję o zakończeniu negocjacji z Komisją Europejską w sprawie umowy ramowej między Szwajcarią a UE. Umowa miała stanowić fundament rozwoju i modernizacji dwustronnych stosunków handlowych. Prace nad nią trwały od 2010 roku. Rada Federalna uznała, że warunki porozumienia nie zostały spełnione z powodu zastrzeżeń w 3 obszarach: pomocy państwa, środków towarzyszących i dyrektywy w sprawie praw obywateli UE. W celu ograniczenia negatywnych skutków braku umowy wprowadzone zostaną instrumenty łagodzące. Komisja wyraziła ubolewanie z powodu powyższej decyzji w komunikacie prasowym i ogłosiła, że wobec braku umowy ramowej wzajemne uznawanie wyrobów medycznych między UE a Szwajcarią nie może być dłużej stosowane, począwszy od 26 maja... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

OECD : Bardziej optymistyczne prognozy gospodarcze, ale ożywienie pozostaje nierówne
photo
31 maja Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała swoje nowe prognozy i spodziewa się, że w 2021 roku wzrost gospodarczy wyniesie 5,8%, po spadku o 3,5% w 2020 roku. "Obecnie światowa gospodarka powróciła do poziomów aktywności sprzed pandemii, ale na koniec 2022 roku globalny realny dochód będzie w dalszym ciągu niższy o jakieś 3 tryliony dolarów niż byłby bez kryzysu"... Więcej
Więcej
Mathias Cormann obejmuje funkcję sekretarza generalnego OECD
photo
Po 15 latach na czele Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Meksykanin Angel Gurria przekaże 1 czerwca stery swojemu następcy - Australijczykowi Mathiasowi Cormannowi... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Potępienie Zjednoczonego Królestwa i Szwecji za masowe monitorowanie komunikacji
photo
25 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Wielką Brytanię i Szwecję za niezapewnienie "pełnego" poszanowania praw człowieka w ramach masowej inwigilacji komunikacji. Podkreślił, że systemy masowego gromadzenia danych wywiadowczych przez państwa nie są same w sobie sprzeczne z art. 8 Konwencji. Jednak przyjęte środki muszą zapewniać ochronę prywatności, muszą być niezbędne, a ich proporcjonalność musi być "oceniana na każdym etapie procesu" poprzez niezależny nadzór i kontrolę... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Raport na temat prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
photo
25, 26 i 27 maja MONEYVAL, organ monitorujący Rady Europy, opublikował 3 sprawozdania dotyczące monitorowania zmian w zakresie zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Albanii, na Węgrzech i na Malcie. MONEYVAL nie stwierdza znaczącej poprawy w zwalczaniu prania pieniędzy w Albanii, ale odnotowuje postępy na Malcie i na Węgrzech. Malta i Węgry pozostają objęte procedurą wzmocnionego monitorowania i będą musiały złożyć sprawozdania ze swoich osiągnięć za 2 lata, natomiast Albania też pozostaje objęta procedurą wzmocnionego monitorowania i będzie musiała składać sprawozdania co roku... Więcej
Więcej | Więcej

Eurobarometr : Sondaż na temat Europejczyków i euro
photo
Według wyników sondażu Eurobarometru opublikowanych 27 maja 80% Europejczyków ocenia, że euro jest korzystne dla UE, a 70% uważa, że jest korzystne dla ich kraju. Znaczna większość respondentów jest zdania, że monety jedno- i dwucentowe są nieprzydatne, a 76% opowiada się za zniesieniem tych monet poprzez obowiązkowe zaokrąglanie w górę lub w dół całkowitej kwoty transakcji do najbliższych 5 centów... Więcej
Więcej

Kultura : Biennale Tańca w Lyonie
photo
Od 1 do 16 czerwca w Lyonie odbywa się 19. Biennale Tańca. Wydarzenie zgromadzi młodych oraz najbardziej doświadczonych artystów międzynarodowej sceny współczesnej z 21 krajów Europy i Afryki. Po raz pierwszy festiwal proponuje nowe spotkanie online: Doświadczenie Fagor - serię występów i artystycznych instalacji wideo... Więcej
Botticelli w Trydencie
photo
Do 29 sierpnia Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Trydencie i Rovereto (MART) prezentuje wystawę poświęconą Sandro Botticelliemu. W pierwszej części wystawy pokazywane są arcydzieła wypożyczone z innych włoskich muzeów. Druga część wskazuje (poprzez prace tworzone od lat 60. do współczesności), w jakim stopniu ten malarz pozostaje źródłem inspiracji... Więcej
Twarzą w twarz z Arcimboldo
photo
Do 22 listopada w Centrum Pompidou-Metz czynna jest wystawa "Twarzą w twarz z Arcimboldo", na której zgromadzono 250 prac 100 artystów zainspirowanych twórczością tego XVI-wiecznego włoskiego twórcy... Więcej
Antyczny Egipt w Berlinie
photo
Do 12 września w Galerii Jamesa Simona na berlińskiej Wyspie Muzeów oglądać można wystawę poświęconą Akhmim - jednemu z najważniejszych ośrodków religijnych, politycznych i kulturalnych starożytnego Egiptu. Na ekspozycji zaprezentowano szereg znalezisk archeologicznych sprzed 6 tysięcy lat pochodzących z rozległych nekropolii i grobowców... Więcej
Życie Simone Veil w Paryżu
photo
Do 21 sierpnia paryski ratusz gości wystawę "Kochamy Panią, Madame", poświęconą Simone Veil. 500 archiwalnych dokumentów i fotografii odtwarza życie osobiste oraz polityczne tej osobistości, która była pierwszą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego wybranego w wyborach powszechnych... Więcej
Trylogia marokańska w Madrycie
photo
Na wystawie "Marokańska Trylogia 1950-2020" Muzeum Reina Sofia w Madrycie rzuca światło na marokańską twórczość artystyczną. Ekspozycja, która uwzględnia w szczególności 3 ośrodki miejskie - Tetouan, Casablancę i Tanger, czynna jest do 27 września... Więcej
Alicja w Victoria & Albert Museum
photo
Do 31 grudnia Victoria & Albert Museum w Londynie oferuje wciągającą i teatralną wystawę poświęconą Alicji w Krainie Czarów oraz ewolucji przedstawień postaci stworzonych przez Lewisa Carrolla... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Wystawa w La Villette
photo
Do 19 grudnia w Grande Halle de La Villette w Paryżu oglądać można wystawę "Napoleon", na której zgromadzono ponad 150 oryginalnych eksponatów - arcydzieła stworzone w czasach Cesarstwa, wyjątkowe przedmioty należące do cesarza oraz twórczość współczesną... Więcej
Na spotkanie z Napoleonem I
photo
Pałac w Fontainebleau prezentuje "Spotkanie z Napoleonem I" - daje możliwość zanurzenia się w codziennym życiu cesarza i obserwowania, jak odcisnął on swoje piętno na tej dawnej rezydencji królów. Na wystawie można odkrywać ponad 700 eksponatów związanych z życiem Napoloeona: portrety, popiersia, miecz i bikorn... Więcej

3czer.
3 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Transportu

4czer.
4 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Telekomunikacji

Wideokonferencja

Rada ds. Współpracy UE-Kirgistan

4czer.
4-5 czerwca

Londyn

Posiedzenie ministrów finansów G7

7czer.
7 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: