Biuletyn n°944

Open panel Open panel
Biuletyn n°944
Biuletyn
wtorek, 13 lipca 2021
numer 944
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Kanadyjski naukowiec Frédéric Mérand przez cztery lata badał od wewnątrz funkcjonowanie Komisji Europejskiej i napisał o swoim doświadczeniu książkę "Un sociologue à la Commission européenne". Wyjaśnia, jak kryzysy ostatnich kilku lat zmieniły tę instytucję i funkcjonowanie całej Unii.
Więcej
Wybory : Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych
photo
Wstępne wyniki wyborów parlamentarnych, które odbyły się w Bułgarii 11 lipca, dają bardzo niewielką przewagę partii Jest Taki Lud, kierowanej przez Sławiego Trifonowa (23,91%). Wyprzedza ona ugrupowanie Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB) byłego premiera Boiko Borysowa (23,69% głosów)... Więcej
Więcej

Fundacja : The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazała się książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla, takich jak Josep Borrell czy Margaritis Schinas, odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją także nabyć w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielsku. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów przy pomocy ponad 50 map, artykułów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Po skazaniu opozycyjnego polityka Wiktara Babaryki na 14 lat więzienia Unia ponownie wezwała do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych. Udzieliła również wsparcia Litwie, która boryka się z problemem nielegalnej imigracji organizowanej przez białoruski reżim. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Państwa europejskie stoją w obliczu wzrostu liczby zachorowań związanego z wariantami wirusa. Od 14 lipca tylko zaszczepieni podróżni będą mogli wjechać na Maltę. W Portugalii przedłużono godzinę policyjną, a w hotelach i restauracjach wymagane jest "zaświadczenie sanitarne". W Holandii dyskoteki są ponownie zamykane, a bary muszą być zamykane o północy. W Hiszpanii, Katalonia zamknęła kluby nocne. W Czechach wymagany jest negatywny wynik testu dla nieszczepionych pracowników powracających z urlopu. Francja odradza wakacje w Hiszpanii i w Portugalii. We Francji wzmocniono też kontrole graniczne, a od 21 lipca w miejscach rozrywki i kultury wprowadzone zostanie "świadectwo zdrowia". Fundacja proponuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej

Komisja : Prognozy gospodarcze Komisji
photo
7 lipca Komisja skorygowała w górę swoją prognozę wzrostu na lata 2021 i 2022 - do 4,8% w tym roku i 4,5% w przyszłym. Głównym powodem tej korekty jest konsumpcja prywatna i inwestycje, a także łatwość ożywienia gospodarczego i uzyskania odporności. W bieżącym roku inflacja ma wzrosnąć do 2,2%, a w 2022 do 1,6%... Więcej
Nowa strategia i standard na rzecz zrównoważonej gospodarki
photo
6 lipca Komisja przedstawiła strategię dotyczącą zrównoważonego finansowania, żeby wzmocnić inwestycje w zieloną transformację. Zaprezentowała wniosek dotyczący standardu zielonych obligacji, którego celem jest stworzenie dobrowolnego standardu służącego wykazaniu finansowania projektów przyjaznych dla środowiska. Przyjęła również zasady dotyczące informacji, które mają być publikowane przez przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe, by wskazać stopień zrównoważenia ich działalności... Więcej
Projekt budżetu na 2022 rok
photo
9 lipca Komisja opublikowała swój projekt budżetu Unii na 2022 rok. Proponuje się w nim środki na zobowiązania na poziomie 167,8 mld euro i 169,4 mld euro na płatności, w tym na instrumenty specjalne. Plan odbudowy gospodarczej NextGenerationEU zwiększy środki na zobowiązania o 143,5 mld euro, co daje łączną kwotę 311,3 mld euro... Więcej
Konkurencja: grzywna dla niemieckich producentów samochodów
photo
8 lipca Komisja stwierdziła, że Daimler, BMW i Volkswagen Group naruszyły unijne zasady konkurencji, zmawiając się w latach 2009-2014 w kwestii rozwoju technologicznego w dziedzinie kontroli emisji tlenków azotu, i nałożyła na nie grzywnę w łącznej wysokości 875 mln euro... Więcej
Ewaluacja pomocy udzielonej Turcji na rzecz uchodźców
photo
Według strategicznego, śródokresowego przeglądu Komisji, opublikowanego 7 lipca, unijna pomoc dla syryjskich uchodźców w Turcji na kwotę 6 mld euro przyniosła od 2016 roku poprawę w obszarze zdrowia, edukacji, ochrony i wsparcia społeczno-gospodarczego. Unia Europejska ma zapewnić dalsze 3 mld euro pomocy w latach 2021-2023... Więcej

Parlament : Rezolucja na rzecz wzmocnienia unijnego systemu sankcji
photo
W przyjętej 8 lipca rezolucji, głosujący nad europejską ustawą Magnickiego europosłowie wzywają do objęcia korupcji globalnym systemem sankcji UE dotyczącym praw człowieka. Poza tym, chcą, by sankcje wchodzące w skład tego systemu były przyjmowane kwalifikowaną większością głosów, a nie jednomyślnie... Więcej
Na naruszenia praworządności należy reagować, jak tylko to możliwe
photo
W rezolucji przyjętej 8 lipca stosunkiem 529 głosów do 150 (przy 14 wstrzymujących się) europosłowie wyrazili ubolewanie, że Komisja Europejska postanowiła zastosować się do niewiążących konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2020 roku i opóźnić stosowanie rozporządzenia w sprawie warunkowości służącej ochronie unijnego budżetu poprzez opracowanie wytycznych dotyczących jego stosowania... Więcej
Ochrona obszarów morskich na Antarktyce
photo
8 lipca europosłowie przyjęli rezolucję wzywającą do szybkiego wyjścia z impasu w międzynarodowych negocjacjach w sprawie utworzenia dwóch morskich obszarów chronionych na Antarktyce... Więcej
Rezolucja na temat uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym
photo
W rezolucji przyjętej 7 lipca europosłowie wzywają, aby obywatele mieli więcej do powiedzenia w procesie decyzyjnym Unii. Podkreślają, że Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla obywateli okazją do bezpośredniego dialogu i zaangażowania się poprzez mechanizmy partycypacyjne. Apelują o ulepszenie istniejących mechanizmów uczestnictwa za pomocą nowych technologii, aby ułatwić wymianę z obywatelami na szczeblu europejskim, ale także na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym... Więcej
Potępienie represji opozycji w Turcji
photo
8 lipca europosłowie przyjęli rezolucję potępiającą prześladowania opozycji w Turcji, wniosek o rozwiązanie HDP - trzeciej co do wielkości partii w tureckim parlamencie oraz umieszczenie na politycznej czarnej liście prawie 500 członków HDP pod zarzutem terroryzmu. Eurodeputowani potępiają również decyzję tureckich władz o odwołaniu demokratycznie wybranych burmistrzów na podstawie "wątpliwych" dowodów i wzywają, by jakikolwiek postęp w stosunkach UE-Turcja był możliwy tylko wtedy, gdy poprawi się tamtejsza sytuacja w zakresie praw człowieka i praworządności... Więcej

Dyplomacja : Szczyt Bałkanów Zachodnich
photo
Na szczycie Bałkanów Zachodnich online, który odbył się 5 lipca pod przewodnictwem Angeli Merkel, poruszono kwestię skutków pandemii, ekologiczną i cyfrową transformację, infrastrukturę energetyczną i rozwój gospodarczy. Uczestnicy podkreślili, że rozszerzenie UE o kraje Bałkanów Zachodnich jest strategiczną inwestycją w pokój, demokrację, dobrobyt, bezpieczeństwo i stabilność w Europie. Szczyt jest częścią "procesu berlińskiego" - inicjatywy podjętej przez kilka państw członkowskich pod przewodnictwem Niemiec, a mającej na celu zacieśnianie współpracy regionalnej i realizację programu integracji europejskiej... Więcej
Więcej
Szczyt Inicjatywy Trójmorza
photo
12 państw uczestniczących w Inicjatywie Trójmorza (3SI) spotkało się na swoim 6. szczycie, który odbył się w dniach 8-9 lipca w Sofii. Potwierdzono poparcie dla Inicjatywy jako platformy współpracy mającej na celu zwiększanie połączeń północ-południe w Europie Środkowej i Wschodniej w dziedzinie transportu, w energetyce i cyfryzacji. Podkreślono znaczenie bezpieczeństwa energetycznego, Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF) oraz zrównoważonego rozwoju. Z zadowoleniem przyjęto zaangażowanie europejskich i międzynarodowych instytucji finansowych, a także Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Komisji Europejskiej w działania Inicjatywy... Więcej
Rada do Spraw Zagranicznych
photo
12 lipca ministrowie spraw zagranicznych omówili geopolitykę nowych technologii cyfrowych, a w szczególności zdolność UE do wpływania na globalne normy i standardy, a także finalizację projektu tzw. kompasu strategicznego w marcu 2022 roku. Sformalizowali wojskową misję szkoleniową Unii w Mozambiku, uzgodnili zasadę sankcji wobec osób odpowiadających za sytuację w Libanie oraz przedłużyli o 6 miesięcy serię sankcji gospodarczych wobec Rosji. Rada przeprowadziła również rozmowy z nowym ministrem spraw zagranicznych Izraela Yairem Lapidem... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie warunków pomocy dla młodych rolników
photo
8 lipca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że kryterium, na podstawie którego można określić, czy młody rolnik może uzyskać pomoc na zagospodarowanie, jest standardowa produkcja brutto całego gospodarstwa, a nie tylko udział, jaki posiada on w tym gospodarstwie. Trybunał uznał, że ustalenie innych warunków dla młodego rolnika rozpoczynającego działalność z innymi młodymi rolnikami niż dla młodego rolnika rozpoczynającego działalność z rolnikami należącymi do innej kategorii nie stanowi dyskryminacji... Więcej
Orzeczenie w sprawie pozwoleń na wprowadzanie leków na rynek
photo
8 lipca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że żaden produkt leczniczy nie może zostać wprowadzony na rynek państwa członkowskiego bez pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez właściwe władze tego państwa lub przez Komisję. Jeżeli zatem produkt leczniczy nie posiada takiego pozwolenia, nie może zostać wprowadzony do obrotu w tym państwie, nawet jeżeli może być sprzedawany w innym państwie członkowskim bez recepty... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie specjalne na temat zasady zanieczyszczający płaci
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 5 lipca Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że zasada "zanieczyszczający płaci" była w różnym stopniu stosowana w unijnych politykach ochrony środowiska. Zaobserwował, że unijny budżet mógł zostać wykorzystany do sfinansowania działań oczyszczających, których koszty powinny zostać poniesione przez zanieczyszczających. Zaleca lepszą ochronę funduszy UE, by nie były wykorzystywane do finansowania projektów, które powinny obciążać zanieczyszczającego, oraz lepsze włączanie zasady "zanieczyszczający płaci" do prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska... Więcej

EBC : Nowa strategia polityki pieniężnej
photo
8 lipca Europejski Bank Centralny przyjął nową strategię polityki pieniężnej, która obejmuje symetryczny cel inflacji na poziomie 2% w średnim okresie. Strategia precyzuje, że w pewnych przypadkach polityka pieniężna może prowadzić do inflacji nieznacznie przekraczającej cel w okresie przejściowym. Potwierdza, że zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych pozostaje odpowiednim środkiem do oceny stabilności cen. Ponadto EBC zapowiada, że będzie bardziej uwzględniać kwestie związane ze zmianami klimatycznymi (zwłaszcza w wykupie długu korporacyjnego) w komunikacji i ocenie ryzyka... Więcej

Cypr : Wizyta przewodniczącej Komisji
photo
7 i 8 lipca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen odwiedziła Cypr, aby zatwierdzić unijny plan odbudowy i odporności dla tego kraju, opiewający na kwotę 1,2 mld euro. Plan ten pozwoli Cyprowi uporać się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz zapewnić jego ekologiczną i cyfrową transformację. 41% planu przeznaczonych zostanie na cele związane z klimatem, a 23% na środki wspierające transformację cyfrową... Więcej
Więcej

Chorwacja : Komisja aprobuje plan odbudowy i odporności
photo
8 lipca Komisja zatwierdziła chorwacki plan odbudowy i odporności, na który Unia przeznaczy 6,3 mld euro w formie dotacji. To finansowanie będzie wspierać realizację inwestycji i reform w kontekście zielonej i cyfrowej transformacji, odporność gospodarczą i odbudowę obszarów zniszczonych przez trzęsienie ziemi w grudniu 2020 roku... Więcej
Więcej

Hiszpania : Rekonstrukcja rządu
photo
10 lipca premier Hiszpanii Pedro Sanchez dokonał przetasowań w swoim rządzie. Liczba wicepremierów została zredukowana z 4 do 3, a do egzekutywy weszło 7 nowych ministrów, w tym Pilar Llop jako minister sprawiedliwości i José Manuel Albares jako minister spraw zagranicznych. Średnia wieku w nowym rządzie spadła z 55 do 50 lat, a udział kobiet na stanowiskach ministerialnych wzrósł z 54% do 63%... Więcej
Więcej
Wizyta w państwach bałtyckich
photo
6 i 7 lipca hiszpański premier Pedro Sanchez odwiedzał Estonię, gdzie spotkał się z prezydent Kersti Kaljulaid i premier Kają Kallas, aby omówić dwustronne stosunki gospodarcze i handlowe oraz kwestie z agendy europejskiej, takie jak fundusz odbudowy, pandemia, sąsiedztwo wschodnie i południowe. 8 lipca odwiedził Litwę, gdzie spotkał się z prezydentem Gitanasem Nausėdą. Rozmowy dotyczyły stosunków dwustronnych i ich potencjału, zwłaszcza w sferze gospodarczej. Sanchez wykorzystał swoją szybką wizytę na Litwie, aby spotkać się z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Francja : Przyznanie kontraktów na tunel między Lyonem i Turynem
photo
7 lipca Rada Dyrektorów TELT, spółki odpowiadającej za projekt połączenia Lyon-Turyn tunelem pod Alpami, wyraziła zgodę na podpisanie umów na budowę podstawowego tunelu po francuskiej stronie. Kontrakty przyznano grupom Eiffage (1,47 mld euro) i Vinci Constructions (1,43 mld euro), a także konsorcjum kierowanemu przez szwajcarską firmę Implenia (228 mln euro). Otwarcie tunelu planowane jest na 2030 rok... Więcej
Więcej
Raport na temat transnarodowych list i zasady Spitzenkandidata
photo
W sprawozdaniu informacyjnym Senatu na temat propozycji list transnarodowych i systemu Spitzenkandidaten, opublikowanym 6 lipca, Jean-François Rapin (LR) i Laurence Harribey (PS) zauważają, że żaden z tych dwóch systemów nie pozwoli zlikwidować "deficytu demokracji" w Unii. Wzywają do "europeizacji głosowania", zachęcając przyszłych kandydatów w wyborach do rzeczywistego podejmowania kwestii europejskich w ich kampaniach, podkreślając jednocześnie rolę, jaką mają do odegrania media... Więcej
Więcej

Włochy : Wizyta państwowa we Francji
photo
W dniach 4-6 lipca prezydent Włoch Sergio Mattarella był przyjmowany we Francji z wizytą państwową przez swojego odpowiednika Emmanuela Macrona. Obaj przywódcy przypomnieli o historycznych więzach łączących oba kraje i potwierdzili swoje zaangażowanie w obronę wspólnego europejskiego programu politycznego w odniesieniu do budżetu UE, stosunków transatlantyckich, Konferencji w sprawie przyszłości Europy oraz sytuacji politycznej w Libii. Omówili projekt traktatu o wzmocnionej współpracy dwustronnej, zwanego "Traktatem Kwirynalskim", i zapowiedzieli, że w jego ramach utworzona zostanie francusko-włoska służba cywilna... Więcej
Więcej

Szwecja : Nowy rząd kierowany przez Stefana Lövfena
photo
7 lipca Stefan Löfven został ponownie namaszczony na premiera przez szwedzki parlament. Otrzymał tylko 116 głosów do 173 (przy 60 wstrzymujących się), ale opozycja nie była w stanie zebrać 175 głosów, które były potrzebne do odrzucenia jego kandydatury. Będący premierem od 2014 roku Löfven podał się do dymisji 28 czerwca, po tym jak otrzymał wotum nieufności. 9 lipca przedstawił swój nowy rząd, złożony z socjaldemokratów i Zielonych obecnych już w poprzednim gabinecie... Więcej
Więcej | Więcej

Mołdawia : Partia prezydent Mai Sandu zwycięża w wyborach parlamentarnych
photo
Partia Działania i Solidarności (PAS) prezydent Mai Sandu wygrała wybory parlamentarne w Mołdawii, które odbyły się po rozwiązaniu parlamentu 28 kwietnia. Zdobyła 48% głosów, wyprzedzając Blok Wyborczy Socjalistów i Komunistów (BESC) byłego prorosyjskiego prezydenta Igora Dodona, który uzyskał 31%... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Wzajemne uznanie zaświadczeń szwajcarskich i europejskich
photo
9 lipca Unia Europejska podjęła decyzję o uznaniu szwajcarskiego zaświadczenia covidowego, a rząd Szwajcarii uznaje ze swojej strony zaświadczenia wydane przez państwa członkowskie UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)... Więcej

Rada Europy : Wspólna nota na temat europejskich norm w obszarze środków odwoławczych
photo
9 lipca Rada Europy i Agencja Praw Podstawowych UE opublikowały wspólną notę w sprawie europejskich standardów dotyczących środków odwoławczych dla migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców na europejskich granicach. Celem jest ochrona praw człowieka w oparciu o standardy wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i prawa wspólnotowego. W nocie podkreślono znaczenie badania zarzutów dotyczących naruszeń praw na granicach oraz sformułowano mechanizm składania skarg w przypadku ich nieprzestrzegania... Więcej
Więcej
4. Konferencja na temat Reform na Ukrainie
photo
7 lipca, w przemówieniu otwierającym 4. Konferencję na temat Reform na Ukrainie, sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić przypomniała o ważnym wkładzie Ukrainy w prace tej instytucji, a także o krokach podjętych przez ten kraj na drodze reform oraz o potrzebie kontynuowania tych starań. Jednocześnie podkreśliła, że trudno jest realizować reformy w kontekście konfliktu zbrojnego... Więcej

G20 : Światowe porozumienie w sprawie podatku od międzynarodowych korporacji
photo
Ministrowie finansów państw grupy G20, którzy 9 i 10 lipca obradowali w Wenecji, osiągnęli porozumienie w sprawie kompleksowej reformy międzynarodowego systemu podatku od osób prawnych. Porozumienie to przejmuje dorobek OECD: największe światowe przedsiębiorstwa będą musiały płacić podatki wszędzie, gdzie prowadzą działalność gospodarczą; wprowadzona także zostanie globalna, minimalna, efektywna stawka podatkowa w wysokości co najmniej 15%, aby uniknąć równania w dół w zakresie stawek podatku od spółek. Oczekuje się, że ostateczne porozumienie zostanie osiągnięte na szczycie G20 w październiku... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie Eurogrupy
photo
19 ministrów finansów strefy euro obradujących 12 lipca omówiło kwestię ożywienia gospodarczego po pandemii oraz stabilność bankową i finansową. Dyskutowali o potencjalnych skutkach wprowadzenia cyfrowego euro dla obywateli, przedsiębiorstw oraz całej unii gospodarczej i walutowej. 27 ministrów finansów spotkało się z sekretarz skarbu USA Janet Yellen, aby omówić międzynarodowy wymiar polityki gospodarczej i finansowej w strefie euro oraz perspektywy budżetowe na rok 2022... Więcej

Eurobarometr : Zdaniem Europejczyków zmiany klimatu to najpoważniejszy światowy problem
photo
Według sondażu Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 5 lipca, Europejczycy uważają zmiany klimatyczne za najpoważniejszy obecnie globalny problem. Ponad 9 na 10 respondentów widzi zmiany klimatu jako poważny problem (93%), przy czym 78% jako bardzo poważny. 90% Europejczyków zgadza się, że emisje gazów cieplarnianych należy ograniczyć do absolutnego minimum... Więcej
Raport na temat poparcia dla euro w krajach spoza strefy euro
photo
Według sondażu, którego wyniki opublikowano 9 lipca, zdecydowana większość obywateli państw członkowskich, które nie przyjęły jeszcze euro, czyli 60%, uważa, że wspólna waluta ma pozytywne skutki dla krajów, które już ją stosują. 50% pozytywnie ocenia skutki, jakie wprowadzenie euro miałoby dla ich własnego kraju, a 55% twierdzi, że wprowadzenie euro miałoby pozytywne konsekwencje dla nich samych. Najbardziej pozytywna opinia o euro panuje w Rumunii (75%) i na Węgrzech (69%). We wszystkich badanych państwach członkowskich (z wyjątkiem Czech) odsetek osób opowiadających się za wprowadzeniem euro wzrósł w porównaniu do roku 2020... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat polityki konkurencji w 2020 roku
photo
7 lipca Komisja opublikowała sprawozdanie na temat polityki konkurencji w 2020 roku, w którym przedstawia ewolucję tej unijnej polityki od początku obecnej kadencji. Komisja uważa, że polityka konkurencji dowiodła swojej przydatności, elastyczności i szybkości dostosowania oraz odegrała zasadniczą rolę w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu kryzysu sanitarnego i gospodarczego spowodowanego pandemią. Komisja podkreśla w szczególności swoją gotowość do wykorzystania tej polityki w celu wsparcia przygotowań do wdrożenia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności... Więcej
Więcej
Tablica wyników wymiaru sprawiedliwości 2021
photo
8 lipca Komisja opublikowała unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości 2021, która zawiera dane porównawcze dotyczące skuteczności, jakości i niezależności europejskich systemów sądownictwa. Według tego dokumentu narzędzia cyfrowe pozwoliły sądom i prokuraturom przezwyciężyć wyzwania związane z pandemią... Więcej

Kultura : Damien Hirst w Fundacji Cartiera
photo
Do 2 stycznia 2022 roku Fundacja Cartiera prezentuje wystawę "Wiśnie w kwiatach", na którą składa się nowa seria obrazów brytyjskiego artysty Damiena Hirsta. Malarz miesza impresjonizm z pointylizmem. Wiśnie w kwiatach są zarówno zabawą, jak i hołdem dla wielkich ruchów artystycznych końca XIX i początku XX wieku... Więcej
Dürer w Akwizgranie
photo
Do 24 października Muzeum Suermondt-Ludwig w Akwizgranie prezentuje wystawę poświęconą dziennikowi podróży Albrechta Dürera z lat 1520-1521, kiedy to podróżował po Nadrenii, aby wziąć udział w koronacji Karola V. Na ekspozycji zatytułowanej "Dürer tu był. Podróż staje się legendą" zgromadzono 90 prac Dürera, w tym strony z historycznej kopii jego dziennika... Więcej
Skarb epoki Wikingów
photo
Do 12 września Muzeum Narodowe Szkocji w Edynburgu prezentuje wystawę poświęconą skarbowi wikingów. Pochodzący z roku 900 Galloway Hoard zawiera ponad 100 przedmiotów pozwalających zrozumieć związek między epoką wikingów a Szkocją. Ekspozycja daje zwiedzającym możliwość obejrzenia oczyszczonych i zakonserwowanych przedmiotów, które mają misterne zdobienia, dotąd niespotykane u Wikingów... Więcej
Balet "La Bella Otero" w Madrycie
photo
Do 18 lipca Teatr Zarzuela w Madrycie prezentuje spektakl taneczny "La Bella Otero", zorganizowany przez Balet Narodowy Hiszpanii i choreografa Rubéna Olmo. Przedstawienie opowiada historię jednej z najbardziej wpływowych tancerek końca XIX wieku - Caroliny Otero... Więcej
Festiwal jazzowy w Krakowie
photo
Do 1 sierpnia trwa 26. Summer Jazz Festival w Krakowie. Wielkie nazwiska jazzu, ale także młodzi wirtuozi zaplanowali blisko 100 koncertów w salach i na zewnątrz. Przewidziano specjalne koncerty poświęcone wielkim postaciom polskiego jazzu, takim jak Dorota Miśkiewicz czy Marek Napiórkowski. Tegoroczny festiwal zbiega się z Nocą Jazzową 17 lipca, na którą zarezerwowano dodatkowe atrakcje... Więcej
Festiwal jazzowy w Montreux
photo
Do 17 lipca na brzegu Jeziora Genewskiego odbywa się 55. Montreux Jazz Festival. Wiele koncertów na Scenie nad Jeziorem transmitowanych jest w bezpłatnym streamingu na żywo. W programie sześćdziesiąt koncertów zespołów jazzowych, hip-hopowych, elektronicznych i world music, a wśród głównych gwiazd znajdują się Ibrahim Maalouf, Camelia Jordana i Zucchero... Więcej
Festival Pause Guitare w Albi
photo
Do 18 lipca w Albi, zaledwie dwa kroki od katedry św. Cecylii, odbywa się Festival Pause Guitare. W programie tacy uznani twórcy jak Soprano, Patrick Bruel, Tryo, Grand Corps Malade i Christophe Maé, a także wschodzące gwiazdy... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Bonaparte i piaski pustyni
photo
Do 30 października miasto Saint-Raphaël - "Cesarskie Miasto Partnerskie" prezentuje wystawę "Bonaparte i piaski pustyni". Muzeum Archeologiczne wystawia szereg eksponatów pochodzących z kampanii egipskiej, takich jak broń i stroje wojskowe, model statku Muiron, a także kopię kamienia z Rosetty... Więcej
Napoleon w Plessis-Bourré
photo
16 i 17 lipca zamek w Plessis-Bourré, w Pays de la Loire, będzie gościł po raz 6. z rzędu naturalnej wielkości rekonstrukcję starcia między żołnierzami Napoleona, armią szuanów i kilkoma angielskimi szpiegami. Zaangażowanych zostanie około 100 żołnierzy, aby podzielili się swoją wiedzą na temat życia biwakowego, umundurowania czy manewrów wojskowych... Więcej

13lip.
13 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

Bruksela

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Bośnia i Hercegowina

14lip.
14-15 czerwca

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

19lip.
19 lipca

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: