Biuletyn n°952

Open panel Open panel
Biuletyn n°952
Biuletyn
wtorek, 19 października 2021
numer 952
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Często przyćmiewana przez program Erasmus, wspólną politykę rolną (WPR) lub jednolity rynek, polityka kosmiczna jest jedyną polityką, która zarządza prawdziwie europejską infrastrukturą. Dzięki nowemu programowi i nowemu zarządzaniu będzie na pierwszym planie procesu ożywiania gospodarki Unii Europejskiej.
Więcej
Wybory : Podwójne wybory parlamentarne i prezydenckie w Bułgarii 14 października
photo
14 i 21 listopada Bułgarzy pójdą do urn, aby wybrać prezydenta. Urzędująca głowa państwa - Rumen Radew, który startuje wraz ze swoją wiceprezydentką Ilianą Jotową, jest faworytem, ale będzie miał trudności z wygraniem w I turze. 14 listopada to także data trzecich w tym roku wyborów parlamentarnych po tym, jak w kwietniu i w lipcu nie udało się wyłonić rządzącej większości. Powinna zwyciężyć partia GERB byłego premiera Bojko Borysowa. Kampanię naznaczyło pojawienie się nowego ruchu Kontynuujemy Zmiany... Więcej

Fundacja : Ku bardziej zjednoczonej Europie
photo
W ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii i Konferencji w sprawie przyszłości Europy, Rumuński Instytut Europejski organizuje 20 października, z inicjatywy Fundacji Roberta Schumana, wideokonferencję na temat tego, jak państwa członkowskie mogą razem pójść naprzód w zakresie polityki zagranicznej, strategicznych priorytetów i polityki gospodarczej... Więcej
Green Deal, Fit for 55, Next Generation EU... Róbmy transformację, mobilizujmy Unię!
photo
12 października Pascale Joannin wzięła udział w okrągłym stole na temat transformacji energetycznej w Unii Europejskiej, zorganizowanym w ramach Spotkań Zrównoważonego Rozwoju, współorganizowanych przez Instytut Otwartej Dyplomacji i CentraleSupelec. Nagranie z dyskusji jest dostępne online... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Do tej pory przyjęto 22 plany, a 19 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie, w tym Słowacja 13 października. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zaaprobowała jeszcze planu węgierskiego i polskiego. Fundacja proponuje Państwu interaktywną mapę uwzględniającą plany poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Aby poradzić sobie z napływem migrantów zorganizowanym przez białoruski reżim, Polska rozważa budowę muru na swojej granicy, wyposażonego w sprzęt do monitoringu. 17 października francuski ambasador na Białorusi musiał opuścić ten kraj - został wydalony przez tamtejszy reżim. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec opozycji demokratycznej... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 14 października restauracje, kina i hale sportowe w Bułgarii mogą być w pełni obłożone, ale tylko wtedy, gdy wszyscy są zaszczepieni, natomiast w Grecji bary i restauracje mogą wykorzystywać całą swoją pojemność dla osób zaszczepionych lub wyleczonych z COVID-19. 15 października w Brukseli wszedł w życie paszport zdrowotny do barów, restauracji i obiektów kulturalnych. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji... Więcej

Komisja : Pierwsza emisja zielonych obligacji
photo
12 października Komisja wyemitowała pierwsze zielone obligacje w ramach planu NextGenerationEU o wartości 12 mld euro. Komisja planuje, że do 2026 roku zgromadzi za pośrednictwem zielonych obligacji 250 mld euro w celu sfinansowania ekologicznych i zrównoważonych inwestycji poprzez plany odbudowy państw członkowskich... Więcej
Środki wsparcia przeciwko wzrostowi cen energii
photo
Aby zaradzić rosnącym na świecie cenom energii, 13 października Komisja wezwała państwa członkowskie do podjęcia ukierunkowanych, krótkoterminowych kroków, takich jak pomoc dla przedsiębiorstw i osób fizycznych, ulgi podatkowe i tymczasowe odroczenie płatności rachunków. W perspektywie długoterminowej Komisja zaleca, by państwa członkowskie inwestowały w energię odnawialną w celu zwiększenia niezależności od paliw kopalnych i stabilności cen... Więcej
Propozycja uelastycznienia stosowania Protokołu w sprawie Irlandii Północnej
photo
13 października Komisja zaproponowała przepisy mające na celu dostosowanie stosowania Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, zawartego w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE. Sugeruje ona zmniejszenie kontroli administracyjnych i celnych, by ułatwić przepływ towarów między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Chce również wzmocnić dialog z Irlandią Północną i zapewnić dostawy leków z Wielkiej Brytanii... Więcej

Parlament : 4. sesja europejskiego panelu obywatelskiego
photo
W dniach 15-17 października w Strasburgu odbył się czwarty i ostatni panel obywatelski w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, poświęcony tematowi Europy w świecie i migracji. Rekomendacje obywateli z czterech paneli tematycznych organizowanych od połowy września będą w grudniu przedmiotem dyskusji w Parlamencie. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie konferencyjnej... Więcej
Więcej
Projekt Pegasus otrzymuje Nagrodę im. Daphne Caruany Galizii
photo
14 października Nagroda Dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii przyznana została dziennikarzom projektu Pegasus prowadzonego przez kolektyw Forbidden Stories. Jego misją jest kontynuowanie śledztw dziennikarzy, którzy zostali zamordowani, uwięzieni lub którym grożono. Ich śledztwo ujawniło inwigilację dziesiątek dziennikarzy i polityków przez oprogramowanie szpiegowskie Pegasus opracowane przez izraelską firmę. Nagroda, nazwana na cześć zamordowanej maltańskiej dziennikarki, przyznana przez Parlament Europejski po raz pierwszy, ma nagradzać dziennikarzy, którzy bronią wartości i zasad UE... Więcej

Rada : Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa, którzy obradowali 11 i 12 października, osiągnęli porozumienie w sprawie kwot połowowych na Morzu Bałtyckim na rok 2022. Przedyskutowali kwestię upoważnień do połowów na wodach norweskich i brytyjskich oraz przygotowali stanowisko UE na najbliższe posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT). Ministrowie omówili realizację WPR w latach 2023-2027, a także znaczenie lepszego informowania konsumentów o pochodzeniu produktów... Więcej
Rada ds. Zatrudnienia i Polityki Społecznej
photo
15 października ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych podkreślili potrzebę zintensyfikowania działań na szczeblu europejskim i krajowym w celu wzmocnienia bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Dyskutowali także o przyszłości semestru europejskiego oraz o konsekwencjach starzenia się społeczeństwa dla funkcjonowania rynków pracy. Przyjęli konkluzje w sprawie uwzględniania aspektu płci w przygotowywaniu budżetu UE... Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
12 października ministrowie zdrowia opowiedzieli się za wzmocnieniem unijnej polityki zdrowia. Podkreślili znaczenie zwiększenia autonomii Unii w dziedzinie medycyny, zwłaszcza poprzez większą lokalną produkcję leków. Ministrowie omówili również rolę nowego Urzędu Reagowania Kryzysowego i Gotowości (HERA), a także znaczenie szczepień... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji
photo
14 października ministrowie ds. telekomunikacji dyskutowali nad projektem rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji. Dalsze rozmowy pozwolą wyjaśnić sposób wdrożenia tego rozporządzenia... Więcej
Posiedzenie ministrów rozwoju
photo
Podczas wideokonferencji 11 października ministrowie rozwoju omówili sytuację w Afganistanie. Uzgodnili, że dostarczą Afgańczykom konkretną pomoc humanitarną, by wesprzeć ludność, w tym poprzez dostarczanie podstawowych towarów i usług. 12 października, na posiedzeniu grupy G20 zapowiedziano pomoc w wysokości 1 mld euro... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Ukraina
photo
Podczas 23. szczytu UE-Ukraina, który odbył się 12 października w Kijowie, przedstawiciele UE omówili swoją polityczną i gospodarczą współpracę z Ukrainą. Podpisali trzy umowy dotyczące transportu lotniczego, badań i innowacji oraz kultury. Unia mogła również potwierdzić swoje poparcie dla niepodległości Ukrainy i swoje poszanowanie dla jej integralności terytorialnej... Więcej
Więcej
Strategia na rzecz Arktyki
photo
13 października Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące europejskich działań na rzecz pokojowej, zrównoważonej i dobrze prosperującej Arktyki. Ponieważ jest ona obszarem, który w największym stopniu odczuwa skutki zmiany klimatu, Komisja podkreśla potrzebę międzynarodowej współpracy w celu zaradzenia gospodarczym, społecznym i politycznym konsekwencjom kryzysu środowiskowego. Komisja rozważa również otwarcie swojego przedstawicielstwa na Grenlandii... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
18 października ministrowie spraw zagranicznych omówili wzmocnienie obecności Unii Europejskiej w państwach Zatoki Perskiej oraz jej obecność humanitarną w Afganistanie. Potwierdzili potrzebę zagwarantowania poszanowania praw podstawowych i demokracji w krajach Partnerstwa Wschodniego Unii (w Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii, na Ukrainie i na Białorusi) oraz w Nikaragui. Ministrowie zgodzili się na kontynuowanie pomocy humanitarnej dla Etiopii. I wreszcie, na posiedzeniu potwierdzono wsparcie UE dla przywrócenia stabilności politycznej w Bośni i Hercegowinie... Więcej
Rozpoczęcie operacji EUTM Mozambique
photo
15 października Rada rozpoczęła operację EUTM Mozambique mającą na celu przywrócenie bezpieczeństwa w prowincji Cabo Delgado. W dwuletniej misji weźmie udział 140 żołnierzy. Jej celem jest pomoc we wzmacnianiu potencjału wojskowego sił zbrojnych Mozambiku, w szczególności poprzez szkolenia wojskowe, jak również ochrona ludności cywilnej i walka z terroryzmem... Więcej

Europejskie agencje : Verena Ross mianowana przewodniczącą ESMA
photo
15 października Rada mianowała Niemkę Verenę Ross nową przewodniczącą Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Do tej pory była dyrektorką generalną tego Urzędu. Ross obejmie stanowisko 1 listopada na pięcioletnią, jednokrotnie odnawialną kadencję... Więcej
Więcej

Niemcy : Wstępne porozumienie na rzecz utworzenia koalicji
photo
15 października Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Partia Liberalno-Demokratyczna (FDP) i Zieloni opublikowali wyniki wstępnych rozmów na temat utworzenia niemieckiej koalicji rządowej. Umożliwiają one rozpoczęcie formalnych negocjacji z udziałem tych trzech ugrupowań w celu zawarcia umowy koalicyjnej... Więcej
Więcej

Estonia : Zaprzysiężenie nowego prezydenta
photo
11 października Alar Karis został zaprzysiężony na prezydenta Republiki Estonii po tym, jak wygrał wybory prezydenckie 31 sierpnia... Więcej

Francja : Plan inwestycyjny do 2030 roku
photo
12 października prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił plan "Francja 2030" - 10-letni plan inwestycyjny o wartości 30 mld euro. Określono w nim dziesięć priorytetowych celów, które mają doprowadzić do wyłonienia "technologicznych mistrzów jutra", reindustrializacji Francji oraz mają wesprzeć transformację ekologiczną i cyfrową do 2030 roku. Wśród tych celów znajduje się produkcja samolotów o niskiej emisji dwutlenku węgla, małe ergonomiczne elektrownie jądrowe i udział w podboju kosmosu... Więcej
Więcej

Norwegia : Nowy rząd
photo
14 października urzędowanie rozpoczął nowy norweski rząd kierowany przez Jonasa Gahra Stere. Gabinet koalicji pomiędzy Partią Pracy i Partią Centrum, powstałej po wyborach 13 września, obejmuje 18 ministrów, w tym 10 kobiet... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat stosowania Konwencji Stambulskiej w Słowenii
photo
12 października GREVIO, organ Rady Europy odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania Konwencji Stambulskiej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet, opublikował swój raport ocenny dotyczący Słowenii. Odnotowano w nim znaczną poprawę w wymiarze prawnym i politycznym. Podkreślono jednak, że należy podejmować działania przeciwko wszystkim formom przemocy, nie tylko przemocy domowej... Więcej

G20 : Posiedzenie ministrów finansów
photo
Ministrowie finansów i prezesi banków centralnych państw G20, obradujący 13 października, zobowiązali się do unikania "przedwczesnego wycofywania" wsparcia dla gospodarki, które mogłoby zaszkodzić ożywieniu, przy jednoczesnym monitorowaniu ryzyka inflacyjnego. Poparli również osiągnięte na forum OECD porozumienie w sprawie globalnego opodatkowania przedsiębiorstw... Więcej
Więcej
Posiedzenie na temat sytuacji w Afganistanie
photo
12 października przywódcy państw G20 spotkali się online, by omówić sytuację w Afganistanie. Wezwali afgańskie władze do zapewnienia dostępu do pomocy humanitarnej w kontekście kryzysu gospodarczego oraz do utrzymania obecności ONZ w tym kraju. Potwierdzili również, że utrzymanie dostępu afgańskich dzieci do edukacji jest kwestią kluczową. Przy tej okazji Unia Europejska ogłosiła pomoc dla tego państwa w wysokości 1 mld euro... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów handlu
photo
Ministrowie handlu G20, obradujący 12 października w Sorrento we Włoszech, dyskutowali na temat związku między handlem a zdrowiem, o negocjacjach w sprawie dotacji dla rybołówstwa, handlu cyfrowym, udziale MŚP w światowym handlu, przejrzystości rządowych dotacji w gospodarce oraz reformie WTO... Więcej
Więcej | Więcej

MFW : Prognozy gospodarcze
photo
12 października MFW przedstawił swoje prognozy gospodarcze na dorocznym spotkaniu w Waszyngtonie. Przewiduje, że tegoroczny światowy wzrost wyniesie 5,9%, a w 2022 będzie to 4,9%, ale Fundusz podkreśla ryzyko silnych różnic pomiędzy krajami. Dla strefy euro prognozuje wzrost na poziomie 5% w 2021 roku i 4,3% w 2022... Więcej
Więcej | Więcej

Eurostat : Wzrost nadwyżki handlowej strefy euro
photo
W sierpniu 2021 roku Unia Europejska odnotowała w międzynarodowym handlu towarami deficyt w wysokości 5 mld euro, a strefa euro nadwyżkę w wysokości 4,8 mld euro, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 15 października. W porównaniu do sierpnia 2020 eksport ze strefy euro wzrósł o 18,2%... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal jazzowy w Sztokholmie
photo
Do 24 października w ponad 60 miejscach w całej Szwecji odbywa się Sztokholmski Festiwal Jazzowy... Więcej
Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej w Paryżu
photo
Od 21 do 24 października odbywa się tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Sztuki Współczesnej (FIAC) w Paryżu. Panoramę aktualnej sztuki współczesnej będzie można odkrywać w efemerycznym Grand Palais, jak również poprzez tymczasowe instalacje w różnych emblematycznych miejscach francuskiej stolicy... Więcej
Wizja kobiety u Tycjana
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Kunsthistorisches Museum w Wiedniu prezentuje wystawę "Wizja kobiety u Tycjana: piękno, miłość, poezja" poświęconą przedstawieniom kobiet w renesansowej Wenecji, szczególnie tym namalowanym przez Tycjana i jemu współczesnych... Więcej
30 lat Irlandzkiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej
photo
Irlandzkie Muzeum Sztuki Współczesnej w Dublinie świętuje swoje 30-lecie wystawą zatytułowaną "Wąska bama Tu i Teraz", na której prześledzono historię sztuki, prezentując kolejne tematy... Więcej
Art brut na wystawie w Rzymie
photo
25 września Studio SIC12 Art w Rzymie otworzyło swoje podwoje, oferując wystawę "Duet. Art brut w kolekcji Giacosy-Ferraiuolo", skonstruowaną wokół trzech tematów: pragnienie "ja", pragnienie "innego" i pragnienie bycia kimś innym. Ma ona zwrócić uwagę na art brut, która od dawna uważana jest w historii sztuki za nurt peryferyjny... Więcej
Zdjęcia Michaela Schmidta w Madrycie
photo
Do 22 lutego 2022 roku Muzeum Reina Sofía w Madrycie gości pierwszą retrospektywę niemieckiego fotografa Michaela Schmidta od czasu jego śmierci w 2014 roku. Poprzez 350 portretów, pejzaży, martwych natur i krajobrazów miejskich wystawa oddaje historię Niemiec od końca II wojny światowej do upadku muru i zjednoczenia... Więcej
Retrospektywa Konrada Mägiego w Finlandii
photo
Do 23 stycznia 2022 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej w Espoo, w Finlandii prezentowana jest retrospektywa estońskiego malarza Konrada Mägiego (1878-1925). Na wystawie prezentowanych jest około 150 prac, podkreślających indywidualność artysty i jego zainteresowanie pracą z kolorami... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon i Metz
photo
Od 21 do 24 października w ratuszu miasta Metz oglądać można bezpłatną wystawę poświęconą Napoleonowi Bonaparte i jego związkom z tą miejscowością. Wokół ekspozycji organizowane są konferencje i różne wydarzenia odnoszące się do pamięci o cesarzu... Więcej
Napoleon, rewolucja i Katalończycy
photo
20 października Delegacja Rządu Katalonii we Francji organizuje w Paryżu, we współpracy z Instytutem Ramona Llulla, konferencję na temat Napoleona i Katalonii, w której weźmie udział Antoni Gelonch, autor książki "Napoleó, la Revolució i els catalans" ("Napoleon, rewolucja i Katalończycy")... Więcej

18paź.
18 października

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

18paź.
18-21 października

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

19paź.
19 października

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

20paź.
20 października

Bruksela

Trójstronny Szczyt Społeczny

21paź.
21-22 października

Bruksela

Rada Europejska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°959
"Trzeba się oprzeć na planie odbudowy, żeby poczynić inteligentne inwestycje"
Opublikowany 06/12/2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021