Biuletyn n°954

Open panel Open panel
Biuletyn n°954
Biuletyn
środa, 3 listopada 2021
numer 954
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Pandemia była dla Unii Europejskiej momentem egzystencjalnym, w którym system zorganizowany do celów długich negocjacji był w stanie odpowiedzieć na apele ludzi o solidarność, ocenia Luuk van Middelaar. Ostrzega jednak, że dla Europejczyków nie będzie już takie oczywiste, że można zapewnić jednocześnie bezpieczeństwo, dobrobyt i wolność.
Więcej
Fundacja : Ożywienie gospodarcze i spójność polityczna na rzecz przyszłości Unii
photo
12 listopada Instytut Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych (IRMO) w Zagrzebiu organizuje z inicjatywy Fundacji Roberta Schumana wideokonferencję w ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i Konferencji w sprawie przyszłości Europy na temat tego, jak Unia Europejska może zadziałać, aby odzyskać swoją dynamikę gospodarczą i umocnić europejską tożsamość swoich obywateli. Rejestracja trwa do 5 listopada... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Do tej pory Komisja i Rada przyjęły 22 plany, a 19 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie, w tym Estonia, Finlandia i Rumunia w tym tygodniu. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zaaprobowała jeszcze planu węgierskiego i polskiego. Fundacja proponuje Państwu interaktywną mapę uwzględniającą plany poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Na posiedzeniu w ONZ 25 października Unia Europejska i jej państwa członkowskie potępiły intensyfikację naruszeń praw człowieka na Białorusi i poparły działania na rzecz postawienia osób kierujących tym reżimem przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń i linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec opozycji demokratycznej... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 1 listopada zaświadczenie o stanie zdrowia jest obowiązkowe w belgijskich barach i restauracjach, obiektach kulturalnych i halach sportowych, w czeskich barach i restauracjach oraz w luksemburskich barach, restauracjach i hotelach. Na Słowacji zamykane są bary, hotele i restauracje na obszarach o wysokim wskaźniku zakażeń. W związku z sytuacją zdrowotną na Łotwie nadal obowiązuje lockdown, a w Rumunii obowiązuje częściowa godzina policyjna. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki wykorzystywane w różnych państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej. Zamów ją... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
5. wydanie jedynego w swoim rodzaju "Permanent Atlas of the European Union" proponuje kompleksowy i przystępny przegląd Unii, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Atlas jest dostępny w wersji drukowanej na naszej stronie internetowej i w księgarniach lub w formie cyfrowej... Więcej

Komisja : Reforma przepisów bankowych
photo
27 października Komisja zaproponowała reformę unijnych przepisów bankowych, która ma zwiększyć odporność banków na przyszłe kryzysy. Zmienia istniejące unijne przepisy w zakresie wymogów kapitałowych, tak aby banki były bardziej odporne na ryzyko. Celem reformy jest również zapewnienie większej przejrzystości administrowania przez banki ryzykiem środowiskowym, społecznym i związanym z zarządzaniem oraz harmonizacja unijnych przepisów dotyczących nadzoru nad działalnością banków... Więcej
Nowe ograniczenia niektórych substancji chemicznych w odpadach
photo
28 października Komisja zaproponowała bardziej rygorystyczne limity dla 8 substancji lub grup substancji w odpadach, aby zapobiec ich ponownemu wprowadzeniu do obiegu gospodarczego... Więcej

Parlament : Skarga przeciwko Komisji w związku z mechanizmem państwa prawa
photo
29 października Parlament Europejski wniósł do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Komisji w związku z niestosowaniem przez nią rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii w przypadku uogólnionych braków w zakresie praworządności. Komisja, która czeka na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie legalności tego rozporządzenia, odpowiedziała, że przygotowuje się do "wysłania pism do stosownych państw członkowskich, jeżeli będzie to konieczne"... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ekonomii i finansów
photo
28 października, w trakcie wideokonferencji ministrowie gospodarki i finansów wymienili poglądy na temat planów odbudowy Estonii, Finlandii i Rumunii, które po posiedzeniu zostały formalnie przyjęte w drodze procedury pisemnej... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
26 października ministrowie ds. energii spotkali się, aby omówić kwestię rosnących cen energii. Zanim w grudniu podejmą próbę uzgodnienia konkretnych środków, oczekują na sprawozdania Komisji w sprawie rynków gazu i energii elektrycznej... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie Europejskiej Agencji Leków
photo
28 października Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków. W szczególności zgodzono się co do konieczności zwiększenia jej finansowania i zapewnienia lepszej ochrony danych... Więcej
Zgoda na pomoc krajom rozwijającym się w działaniach na rzecz klimatu
photo
29 października Rada zatwierdziła przyobiecaną przez Unię kwotę w wysokości 23,39 mld euro, które mają pomóc krajom rozwijającym się w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych i dostosowaniu się do skutków zmian klimatu... Więcej

Dyplomacja : Porozumienie ze Stanami Zjednoczononymi w sprawie stali i aluminium
photo
31 października Unia Europejska i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie w sprawie zawieszenia amerykańskich ceł na europejską stal i aluminium oraz w sprawie środków odwetowych UE na niektóre towary importowane z USA. Obie strony zobowiązały się do współpracy w celu wypracowania globalnego porozumienia w sprawie dekarbonizacji produkcji i handlu stalą... Więcej
Więcej
Rada Stowarzyszenia z Mołdawią
photo
Na 6. posiedzeniu Rady Stowarzyszenia UE-Mołdawia, które odbyło się 28 października, obie strony potwierdziły zamiar wzmacniania dwustronnych więzi politycznych i gospodarczych. UE podkreśliła, że Mołdawia musi wprowadzić więcej środków wspierających praworządność i zwalczających korupcję. Poza tym, UE zobowiązała się do wsparcia Mołdawii w mierzeniu się ze skutkami kryzysu energetycznego i pandemii... Więcej
Więcej
Posiedzenie z Unią Afrykańską
photo
Na spotkaniu w Kigali w dniach 25-26 października ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej uzgodnili ściślejszą współpracę między dwoma regionami w celu zapewnienia sprawiedliwego dostępu do szczepionek przeciwko COVID-19. Rozmawiali także o znaczeniu dostępu do edukacji (zwłaszcza dla dziewcząt) oraz o inwestycjach w zrównoważony przemysł. UE potwierdziła chęć utrzymania dialogu na rzecz poprawy demokracji i sposobu rządzenia w Afryce... Więcej
Więcej
Posiedzenie Komitetu Wojskowego UE
photo
25 i 26 października obradował Komitet Wojskowy złożony z szefów sztabów państw członkowskich. Omówiono inicjatywy obronne Unii. W centrum dyskusji znalazł się Kompas Strategiczny i współpraca między Unią Europejską a NATO. Przypomniano również o konieczności zapewnienia misjom w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) większych zasobów ludzkich i logistycznych... Więcej
Oświadczenie przywódców E3+USA na temat Iranu
photo
We wspólnym oświadczeniu wydanym 30 października przywódcy Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA potwierdzili swoją determinację, by uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej, i wezwali nowego prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego do podjęcia w "dobrej wierze" wysiłków na rzecz wynegocjowania rozwiązania... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wymierzenie Polsce dziennej kary
photo
27 października Trybunał Sprawiedliwości Unii nakazał Polsce zapłatę kary pieniężnej w wysokości 1 mln euro dziennie do czasu aż zawiesi ona uprawnienia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Już wcześniej Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Izba Dyscyplinarna nie jest ani niezależnym, ani bezstronnym sądem... Więcej

EBC : Oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej
photo
28 października Europejski Bank Centralny potwierdził, że chce zmniejszyć tempo zakupów aktywów netto w ramach programu związanego z COVID-19, który ma się zakończyć w marcu 2022 roku. Nie zmienił też stóp procentowych. Prezes EBC Christine Lagarde powtórzyła, że sytuacja gospodarcza pozostaje stabilna, pomimo obecnego wzrostu inflacji... Więcej

Europejskie agencje : Światowa operacja przeciwko darknetowi
photo
26 października Europol i Eurojust ogłosiły, że skoordynowały operację przechwycenia nielegalnych towarów z darknetu, w wyniku której aresztowano 150 podejrzanych w 9 krajach na całym świecie. Policja skonfiskowała gotówkę, wirtualną walutę, a także narkotyki i broń palną o łącznej wartości 26,7 mln euro... Więcej
Więcej

Niemcy : Bärbel Bas wybrana na przewodniczącą Bundestagu
photo
26 października odbyło się posiedzenie inauguracyjne 20. kadencji Bundestagu. Na przewodniczącą izby niższej wybrano Bärbel Bas z SPD (576 głosów do 90). Zastąpiła Wolfganga Schäuble (CDU) i jest trzecią kobietą w historii na tym stanowisku. Wspomaga ją 5 wiceprzewodniczących, z których 4 to kobiety... Więcej

Francja : Spotkanie Joe Bidena i Emmanuela Macrona
photo
29 października prezydenci Francji i USA Emmanuel Macron i Joe Biden spotkali się w Rzymie. Joe Biden przyznał, że stworzenie we wrześniu sojuszu AUKUS kosztem Francji było "niezręczne". We wspólnym oświadczeniu obaj prezydenci zobowiązali się do współpracy w takich kwestiach jak walka z pandemią, ożywienie gospodarcze, klimat, nowe technologie i kontrola zbrojeń. Podkreślili komplementarność "silniejszej i bardziej operacyjnej obrony europejskiej" i NATO... Więcej
Więcej
Groźba retorsji wobec brytyjskich rybaków
photo
Francuski rząd zapowiedział środki odwetowe wobec Zjednoczonego Królestwa, jeśli to ostatnie nadal będzie odmawiało przyznania francuskim rybakom wszystkich licencji przewidzianych w porozumieniu podpisanym w 2020 roku przez Unię i Brytyjczyków. Środki te obejmują systematyczne kontrole bezpieczeństwa brytyjskich statków rybackich, wzmocnione kontrole zdrowotne i celne, a także zakaz wyładunku. Rozmowy między oboma krajami zaplanowano na 4 listopada. 28 października dwa brytyjskie statki rybackie zostały już ukarane grzywną na wodach francuskich... Więcej
Więcej

Włochy : Szczyt G20
photo
Na posiedzeniu w Rzymie w dniach 30-31 października przywódcy państw G20 zatwierdzili porozumienie osiągnięte na początku października na forum OECD w sprawie globalnego opodatkowania przedsiębiorstw. W Deklaracji Rzymskiej zobowiązali się również do wspólnej pracy, by osiągnąć porozumienie klimatyczne. Rozmawiali o współpracy międzynarodowej na rzecz zwalczania pandemii i ożywienia światowej gospodarki, a także o handlu, nowych technologiach i migracji... Więcej

Polska : Spotkanie Emmanuela Macrona i Andrzeja Dudy
photo
27 października prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim swojego polskiego odpowiednika Andrzeja Dudę. Wyraził obawy o niezależność sądownictwa w Polsce i wyraził życzenie "kontynuacji pogłębionego dialogu" w celu rozwiązania tego problemu. Obaj prezydenci potwierdzili znaczenie wykorzystywania energii jądrowej do realizacji celów związanych z klimatem. Paryż przyjął również z zadowoleniem decyzję Polski o przystąpieniu do Task Force Takuba, europejskiej współpracy wojskowej w Sahelu... Więcej
Więcej

Portugalia : Odrzucenie budżetu
photo
27 października portugalski parlament odrzucił projekt ustawy budżetowej na 2022 rok, którego orędownikiem jest mniejszościowy rząd premiera António Costy. Jego dawni skrajnie lewicowi sojusznicy dodali głosy wraz z opozycją. Prezydent Marcelo Rebelo de Sousa może ogłosić przedterminowe wybory parlamentarne po konsultacjach, które prowadzi obecnie z partiami... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Budżet i koszt brexitu
photo
27 października kanclerz skarbu Rishi Sunak przedstawił projekt budżetu na 2022 rok, który zakłada wzrost wydatków o 3,8% rocznie aż do lat 2024-2025. Zgodnie z prognozami publicznego urzędu ds. budżetu (OBR), wpływ pandemii na produkt krajowy brutto (szacowany w perspektywie długoterminowej na 2%) będzie mniejszy niż wpływ brexitu, szacowany na 4%... Więcej
Więcej | Więcej

Macedonia Północna : Dymisja premiera
photo
Po porażce swojej partii SDSM w drugiej turze wyborów samorządowych 31 października, premier Zoran Zaew ogłosił swoją rezygnację... Więcej

ONZ : Konferencja klimatyczna w Glasgow
photo
1 listopada w Glasgow rozpoczął się COP26, konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu. W swoim przemówieniu Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał uczestników do "ratowania ludzkości". Brytyjski rząd ogłosił pierwsze porozumienie w sprawie zaprzestania wylesiania do 2030 roku... Więcej
Więcej

OECD : Raport na temat międzynarodowych migracji w 2021 roku
photo
W opublikowanym 28 października raporcie na temat perspektyw międzynarodowych migracji OECD uwypukla skutki pandemii COVID-19 dla migracji: zmniejszenie przepływów migracyjnych o jedną trzecią, zmiany w politykach migracyjnych i koniec trwającej od dekady poprawy sytuacji imigrantów na rynku pracy. Raport zawiera również analizę fiskalnego wpływu imigracji w krajach OECD od połowy lat 2000 oraz analizę przyczyn i konsekwencji koncentracji imigrantów w miejscach zamieszkania... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej
photo
W opublikowanym 26 października rocznym sprawozdaniu Komisji na temat stanu unii energetycznej odnotowano, że w 2020 roku emisje gazów cieplarnianych były o prawie 10% niższe niż w 2019 i o 31% niższe niż w 1990, który jest rokiem bazowym dla długoterminowych celów UE w zakresie klimatu. W sprawozdaniu podkreślono również, że po raz pierwszy w Unii wyprodukowano więcej energii ze źródeł odnawialnych niż z paliw kopalnych... Więcej
Indeks równości płci 2021
photo
Unia Europejska uzyskała 68 na 100 punktów w indeksie równości płci opublikowanym 28 października przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Krajem o najlepszych wynikach jest Szwecja (83,9), a kolejne miejsca zajmują Dania i Finlandia. Indeks koncentruje się na związku między nierównością płci a zdrowiem publicznym. Podkreślono w szczególności, że nadreprezentacja kobiet w sektorze medycznym doprowadziła do zwiększenia stresu i niepokoju psychologicznego wśród kobiet w trakcie pandemii COVID-19... Więcej
Sprawozdanie na temat polityki handlowej Unii
photo
W swoim rocznym sprawozdaniu na temat wdrażania i egzekwowania umów handlowych, opublikowanym 27 października, Komisja przedstawia skuteczność różnych środków handlowych wprowadzonych od 2020 roku. Podkreśla, że w 2020 eliminacja barier handlowych, zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych oraz środki promujące zrównoważony rozwój zwiększyły eksport Unii o 5,4 mld euro. Dzięki porozumieniom znoszącym bariery handlowe w 22 krajach unijne przedsiębiorstwa zwiększyły eksport o dodatkowe 4 mld euro... Więcej
Więcej

Kultura : Wiek Dürera w Belwederze
photo
Do 30 stycznia 2022 roku Muzeum Belweder w Wiedniu prezentuje wystawę "Wiek Dürera. Austria u wrót renesansu" z dziełami Lucasa Cranacha Starszego, Albrechta Altdorfera, Jörga Breu - to kilka z wielkich nazwisk współczesnych Albrechtowi Dürerowi (1471-1528)... Więcej
Belgijski modernizm w Kunsthalle w Monachium
photo
Do 6 marca 2022 roku Kunsthalle w Monachium prezentuje wystawę poświęconą belgijskiemu modernizmowi w latach 1860-1960 od Ensora do Magritte'a. Około 130 obrazów, grafik i rzeźb ilustruje, jak sztuka tego okresu nieustannie przesuwała granice wyobraźni i rzeczywistości. Skupia się zarówno na prostej codzienności, jak i na tajemnicach i zagadkach spoza widzialnego świata... Więcej
Awangarda w Łodzi
photo
Do 27 lutego 2022 roku w Muzeum Sztuki w Łodzi prezentowana jest wystawa poświęcona awangardzie - przestrzeni eksperymentowania ze sztuką i z jej odbiorem, tworzenia miejsca do wymiany myśli, krytycznej refleksji i poszukiwania różnych sposobów postrzegania świata... Więcej
Signac w Muzeum Orsay
photo
Artysta-samouk Paul Signac (1863-1935) był również kolekcjonerem i nauczył się malować, obserwując dzieła impresjonistów. Szczególnie upodobał sobie obrazy Claude'a Moneta, Edgara Degasa, Gustave'a Caillebotte'a i Paula Cézanne'a. Wszyscy oni znajdują się w jego kolekcji. Muzeum Orsay będzie prezentować ten niesamowity zbiór do 13 lutego 2022 roku... Więcej
Kultura europejska w XVIII wieku
photo
Do 20 marca 2022 roku w Tate Britain oglądać można wystawę poświęconą przedstawieniom przemian w społeczeństwie i w kulturze europejskiej w XVIII wieku. Na ekspozycji po raz pierwszy zestawiono prace brytyjskiego malarza Williama Hogartha z dziełami jego rówieśników, w tym Francesco Guardiego z Wenecji, Chardina z Paryża i Cornelisa Troosta z Amsterdamu, aby zasugerować paralele pomiędzy tymi dziełami europejskich artystów... Więcej
Festiwal Świateł w Brukseli
photo
Do 6 listopada trwa brukselski Festiwal Świateł. Instalacje artystyczne i pokazy świetlne podziwiać można w całym mieście, zwłaszcza w Parku Królewskim i w Dzielnicy Europejskiej... Więcej
Walencja i sztuka religijna w XVII wieku
photo
Do 6 lutego 2022 roku Muzeum Sztuk Pięknych w Walencji zaprasza na wystawę "Wierzyć za pośrednictwem oczu", która ukazuje walenckie malarstwo religijne z XVII w. 44 dzieła ilustrują szczególny sposób malowania i rzeźbienia charakterystyczny dla katolickich terytoriów tzw. łuku śródziemnomorskiego... Więcej
"Dama z jednorożcem" w Tuluzie
photo
Do 16 stycznia 2022 roku "Dama z jednorożcem", słynny średniowieczny gobelin i arcydzieło z Muzeum Cluny, przebywa w Tuluzie. W czasie renowacji swojej paryskiej siedziby dzieło składające się z 6 gobelinów wystawione będzie w Les Abattoirs - Frac Occitanie w Tuluzie, na wyjątkowej ekspozycji, w ramach której zostanie zestawione z pracami współczesnych artystów, aby ukazać je z nowej perspektywy... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Noc w Fontainebleau
photo
Od 4 listopada do 15 stycznia w Théâtre de l'Archipel w Paryżu wystawiana jest sztuka Philippe'a Bulinge'a "Napoléon. Noc w Fontainebleau", opowiadająca o tym, jak cesarz próbował popełnić samobójstwo w kwietniu 1814 roku. Spektakl zostanie również wystawiony 7 listopada w Centre Cormier w Marsylii oraz 13 listopada w Teatrze Miejskim w La-Roche-sur-Yon... Więcej

8list.
8 listopada

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

9list.
9 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022