Biuletyn n°956

Open panel Open panel
Biuletyn n°956
Biuletyn
wtorek, 16 listopada 2021
numer 956
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Rozwój nauczania historii w szkołach towarzyszył rozwojowi państwa narodowego w XIX wieku. Dziś, w Europie, w której panuje pokój, a dyscyplina, jaką jest historia, ewoluuje, należy zastanowić się, jak rozwijać świadomość przynależności do wspólnej europejskiej całości.
Więcej
Wybory : Ruch Kontynuujemy Zmiany wygrywa wybory parlamentarne, a Rumen Radew jest na dobrej drodze do reelekcji na urząd prezydenta
photo
Koalicja Kontynuujemy Zmiany zaskoczyła wszystkich, wygrywając wybory parlamentarne 14 listopada (już 3. wybory w Bułgarii w tym roku). Uzyskała 25,34% głosów i powinna dostać propozycję utworzenia kolejnego rządu. W I turze wyborów prezydenckich, która odbyła się tego samego dnia, zwyciężył urzędujący prezydent Rumen Radew. Uzyskał 49,4% głosów i oczekuje się, że zostanie ponownie wybrany w II turze 21 listopada... Więcej

Fundacja : Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
UE i jej sojusznicy potępiają hybrydowy atak przeprowadzany przez białoruski reżim na granicy z Polską z wykorzystaniem migrantów. 15 listopada ministrowie spraw zagranicznych przyjęli sankcje przeciwko osobom i podmiotom zaangażowanym w handel ludźmi. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 15 listopada osoby niezaszczepione w Austrii są zamknięte w domach na co najmniej 10 dni. W Holandii bary i restauracje muszą być zamykane o godzinie 20.00, a sklepy, które nie są niezbędne, o 18.00, przynajmniej do początku grudnia. W Niemczech, w Saksonii, osoby niezaszczepione nie mogą już wchodzić do barów i restauracji, hal sportowych i salonów fryzjerskich. Dania podjęła decyzję o ponownym wprowadzeniu paszportu zdrowotnego. We Francji maseczki są obowiązkowe we wszystkich szkołach, a od 15 grudnia trzecia dawka szczepionki u osób powyżej 65. roku życia będzie niezbędna do uzyskania zaświadczenia covidowego. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w różnych państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej. Zamów ją... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
5. wydanie jedynego w swoim rodzaju "Permanent Atlas of the European Union" proponuje kompleksowy i przystępny przegląd Unii, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Atlas dostępny jest w wersji drukowanej na naszej stronie internetowej i w księgarniach lub w formie cyfrowej... Więcej

Komisja : Prognozy gospodarcze
photo
W swoich prognozach gospodarczych opublikowanych 11 listopada Komisja spodziewa się, że wzrost gospodarczy w Unii w 2021 roku wyniesie 5%, a w 2022 4,3% (w porównaniu do 4,2% i 4,4% zakładanymi latem ubiegłego roku). Komisja ocenia, że zniesienie ograniczeń i program NextGenerationEU sprzyjają ożywienia gospodarczego po pandemii, ale podkreśla, że to ostatnie w dużym stopniu zależy od rozwoju kryzysu sanitarnego i tempa, w jakim podaż dostosuje się do szybkiego wznowienia popytu... Więcej
Nowe programy w ramach Cyfrowej Europy
photo
10 listopada Komisja przyjęła trzy programy o łącznym budżecie 1,98 mld euro mające na celu poprawę cyfryzacji Europy. Pierwszy program koncentruje się na inwestycjach w sztuczną inteligencję i szerszym wykorzystaniu danych cyfrowych w społeczeństwie. W ramach drugiego finansowane będą projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa, a w ramach trzeciego stworzone zostaną europejskie centra innowacji cyfrowych... Więcej
Kontrakt z Valnevą w sprawie potencjalnej szczepionki
photo
10 listopada Komisja zatwierdziła umowę z ósmą firmą farmaceutyczną na zakup nowej szczepionki. Podpisany z Valnevą kontrakt pozwala państwom członkowskim Unii na zakup blisko 27 milionów dawek w 2022 roku oraz do 33 milionów kolejnych szczepionek w 2023. Szczepionka jest nadal w fazie badań i musi zostać zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków... Więcej
Posiedzenie w sprawie wdrażania protokołu północnoirlandzkiego
photo
12 listopada wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič przyjął brytyjskiego ministra ds. brexitu Davida Frosta, aby omówić stosowanie Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Odnotował wolę współpracy, ale przypomniał, jak ważne jest szybkie osiągnięcie porozumienia. Nalegał w szczególności na kwestię dostarczania leków przez Wielką Brytanię do Irlandii Północnej i powiedział, że gotów jest zmodyfikować europejskie prawodawstwo w tej sprawie. Obie strony uzgodniły, że zintensyfikują rozmowy przed kolejnym spotkaniem przewidzianym na 19 listopada... Więcej
Więcej
Plan awaryjny w celu uniknięcia niedoborów żywności
photo
12 listopada Komisja przyjęła plan awaryjny mający na celu zapewnienie dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego w czasie kryzysów, aby uniknąć niedoborów. Przewiduje on zwłaszcza powołanie grupy ekspertów ds. łańcucha dostaw... Więcej

Parlament : Porozumienie w sprawie budżetu na 2022 rok
photo
15 listopada Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2022. Pułap środków na płatności ustalono na poziomie 170,6 mld euro, a środków na zobowiązania na poziomie 169,5 mld euro. Budżet koncentruje się na ożywieniu gospodarczym oraz transformacji ekologicznej i cyfrowej... Więcej
Więcej
Przyjęcie dyrektywy w sprawie przejrzystości podatkowej korporacji międzynarodowych
photo
11 listopada europosłowie przyjęli obowiązek publikowania przez firmy międzynarodowe i ich oddziały, których roczne przychody przekraczają 750 mln euro, informacji o wysokości podatków płaconych w każdym państwie członkowskim. Aby zwalczać uchylanie się od podatków, terytoria niechętne współpracy (takie jak Panama czy Fidżi) również będą musiały przekazywać UE informacje na temat przedsiębiorstw zgłoszonych na ich terenie do celów podatkowych... Więcej
Zgoda na utworzenie Agencji ds. Azylu
photo
11 listopada europosłowie zatwierdzili utworzenie Agencji UE ds. Azylu, która zastąpi Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). Agencja będzie pomagać państwom w rozpatrywaniu wniosków o ochronę międzynarodową oraz we wdrażaniu europejskiego systemu azylowego. Powstanie też stanowisko urzędnika ds. praw podstawowych. Począwszy od 2023 roku agencja będzie monitorować właściwe stosowanie przez państwa kryteriów oceny wniosków o azyl. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Radę... Więcej
Drugi wirtualny panel obywatelski
photo
W dniach 12-14 listopada odbył się drugi wirtualny panel obywatelski w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, poświęcony demokracji i wartościom europejskim, praworządności i bezpieczeństwu. Do końca listopada odbędą się jeszcze dwa inne panele. Wnioski z nich zostaną przedstawione na posiedzeniu plenarnym Konferencji w grudniu lub w styczniu. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie konferencyjnej... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
9 listopada ministrowie finansów omówili kwestię ożywienia gospodarczego i finansowania NextGenerationEU. Rozmawiano o wzroście cen energii oraz o narzędziach na rzecz stosowania porozumień Bazylea III, które mają poprawić odporność unijnego sektora bankowego. Ministrowie wykorzystali posiedzenie do zatwierdzenia konkluzji w sprawie przyszłości semestru europejskiego... Więcej
Posiedzenie ministrów handlu
photo
Na posiedzeniu 11 listopada ministrowie handlu omówili reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO) i stosunki handlowe z USA. Przedyskutowali oczekiwane wyniki 12. konferencji ministerialnej WTO, która odbędzie się w dniach 30 listopada-3 grudnia. Ministrowie podkreślili, jak ważna jest konstruktywna agenda transatlantycka z USA... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
Obradujący 15 listopada ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przyjęli konkluzje w sprawie nowej europejskiej strategii leśnej na rok 2030. Rozmawiano o wpływie rosnących cen energii na rynek produktów rolnych... Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko Turcji za odwierty bez zezwolenia
photo
11 listopada Rada postanowiła przedłużyć o rok obowiązywanie restrykcji przeciwko Turcji w związku z prowadzeniem przez nią niedozwolonych odwiertów we wschodniej części Morza Śródziemnego. Sankcje mają formę zamrożenia aktywów i zakazu podróżowania do UE dla osób figurujących na liście, jak również zakazu udostępniania im środków finansowych przez osoby i podmioty z UE. Obecnie tymi sankcjami objęte są dwie osoby... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Obradujący 15 listopada ministrowie spraw zagranicznych przyjęli nowe sankcje wymierzone w osoby i podmioty zaangażowane w przemyt migrantów do UE przez Białoruś... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Potwierdzenie grzywny dla Google'a
photo
10 listopada Sąd Unii Europejskiej potwierdził karę w wysokości 2,42 mld euro nałożoną przez Komisję na Google'a w 2017 roku za nadużywanie przez niego pozycji dominującej. Sąd, do którego odwołał się Google, uznał, że nie przestrzegał on zasad konkurencji, faworyzując na swoich stronach z wynikami swoją własną porównywarkę produktów ze szkodą dla konkurentów, którzy dawaliby lepsze rezultaty... Więcej
Więcej
Wyrok w sprawie europejskiego systemu azylowego
photo
9 listopada Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie związane z europejskim systemem azylowym. Ocenia on, że małoletnie dziecko, nawet jeśli nie spełnia warunków osoby ubiegającej się o azyl, może ten azyl uzyskać w celu utrzymania więzi rodzinnej, jeśli jednemu z jego rodziców przyznano status uchodźcy... Więcej

Europejskie agencje : Raport Europolu na temat cyberbezpieczeństwa
photo
Kryzys COVID-19 przyczynił się do wzrostu cyberprzestępczości we wszystkich jej formach. Rozszerzenie lockdownów przyniosło szereg nowych możliwości handlu internetowego, które często okazywały się celem dla przestępców - stwierdził Europol 11 listopada w swoim rocznym sprawozdaniu na temat cyberprzestępczości... Więcej
Zatwierdzenie dwóch nowych środków na COVID-19
photo
11 listopada Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła dwa nowe środki terapeutyczne na COVID-19 (Ronapreve i Regkironę), zaaprobowane wcześniej przez Komisję. Oba przeznaczone są do stosowania we wczesnych stadiach infekcji. Obecnie EMA ocenia sześć innych leków, by zatwierdzić lub odrzucić ich udostępnienie na rynku... Więcej
Raport na temat zanieczyszczenia powietrza
photo
Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska opublikowanego 15 listopada, w 2019 roku zanieczyszczenie drobnymi cząsteczkami spowodowało w Unii Europejskiej 307 000 zgonów, co jest liczbą alarmującą, która w ciągu roku spadła jednak o ponad 10%. Spadek ten wynika częściowo z korzystnych warunków pogodowych, ale przede wszystkim z dalszej stopniowej poprawy jakości powietrza w Europie. Ponad połowę z tych istnień ludzkich można by uratować, gdyby państwa członkowskie osiągnęły nowe cele w zakresie jakości powietrza ustalone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO)... Więcej

Francja : Konferencja Międzynarodowa na rzecz Libii
photo
Na Konferencji Międzynarodowej na rzecz Libii, która odbyła się 12 listopada w Paryżu, około 30 międzynarodowych przywódców wezwało, by zaplanowane na 24 grudnia wybory były "pluralistyczne" i "wiarygodne". Zaapelowano o wyjazd zagranicznych najemników... Więcej
Więcej

Polska : Napięcia na granicy z Białorusią
photo
W obliczu masowego napływu migrantów organizowanego na granicy Polski przez białoruski reżim, polski premier Mateusz Morawiecki omówił wspólne działania ze swoimi odpowiednikami z Litwy i Łotwy - Ingridą Simonytė i Krisjanisem Kariņsem, których kraje również graniczą z Białorusią. Unia Europejska doprowadziła do tego, że linie lotnicze nadal latające do Mińska nie będą już przyjmować pasażerów bez biletów powrotnych, a 15 listopada przyjęła sankcje wobec osób i podmiotów zaangażowanych w przemyt migrantów... Więcej
Więcej | Więcej

Czechy : Petr Fiala z misją utworzenia rządu
photo
9 listopada prezydent Czech Milosz Zeman oficjalnie powierzył Petrowi Fiali, liderowi Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), misję utworzenia rządu. Decyzja ta jest następstwem umowy koalicyjnej pomiędzy SPOLU, trzypartyjną koalicją (Obywatelskiej Partii Demokratycznej, Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej KDU/CSL oraz Top 09), a STAN, sojuszem Partii Piratów oraz Burmistrzów i Niezależnych, zawartej po wyborach 8 i 9 października... Więcej
Więcej

Szwecja : Dymisja premiera
photo
10 listopada szwedzki premier Stefan Löfven złożył rezygnację, co zapowiedział już latem, po tym jak jego rząd otrzymał wotum nieufności. 11 listopada minister finansów Magdalena Andersson, która na początku listopada została wybrana na szefową Partii Socjaldemokratycznej, została poproszona przez przewodniczącego parlamentu o stworzenie nowego rządu. Głosowanie w sprawie jej powołania może się odbyć 18 listopada... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Raport na temat złego traktowania w Hiszpanii
photo
9 listopada Europejski Komitet Zapobiegania Torturom (CPT) opublikował raport wzywający hiszpańskie władze do podjęcia zdecydowanych działań, by zapobiec złemu traktowaniu w więzieniach. Komitet proponuje środki mające na celu poprawę podejścia do więźniów i pacjentów pozbawionych wolności w więziennych szpitalach psychiatrycznych... Więcej
Walka z handlem ludźmi na Malcie
photo
W raporcie opublikowanym 10 listopada Grupa Ekspertów ds. Działań przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wzywa Maltę do podjęcia starań w celu zapewnienia ofiarom handlu ludźmi skutecznego dostępu do odszkodowań oraz do podjęcia kroków, by sprawy dotyczące handlu ludźmi były przedmiotem śledztw i kończyły się efektywnymi sankcjami... Więcej

ONZ : Konferencja klimatyczna w Glasgow
photo
13 listopada konferencja klimatyczna ONZ COP26 w Glasgow zakończyła się kompromisowym porozumieniem w sprawie klimatu. "To ważny krok, ale niewystarczający" - powiedział sekretarz generalny ONZ António Guterres... Więcej
Więcej
75 lat UNESCO
photo
Wielu szefów państw i rządów zebrało się 12 listopada w Paryżu, aby uczcić 75. rocznicę powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). 9 listopada sekretarz generalna UNESCO Audrey Azoulay została wybrana na drugą, 4-letnią kadencję... Więcej
Więcej

MFW : Raport na temat Francji
photo
9 listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował swój roczny raport oceniający kondycję finansową i perspektywy gospodarcze Francji. Podkreślono w nim odporność tego kraju po kryzysie gospodarczym związanym z COVID-19 i optymistycznie oceniono jego perspektywy gospodarcze. MFW podkreśla jednak potrzebę stopniowego przywracania równowagi finansów publicznych począwszy od 2023 roku, w szczególności w celu ograniczenia tempa wzrostu bieżących wydatków publicznych... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat handlu i zatrudnienia
photo
W sprawozdaniu na temat handlu i zatrudnienia, opublikowanym przez Komisję 12 listopada, podkreślono, że unijny eksport wspiera 38 milionów miejsc pracy, co oznacza wzrost o 75% od 2000 roku, przy czym płace są wyższe o 12%... Więcej
Indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI)
photo
12 listopada Komisja opublikowała indeks gospodarki i społeczeństwa cyfrowego 2021 (DESI), który mierzy postępy poczynione przez państwa w zakresie konkurencyjności cyfrowej. Indeks pokazuje ogólny progres państw pod względem cyfryzacji w kontekście pandemii COVID-19, ale wskazuje też na duże nierówności... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal Jazzowy w Madrycie
photo
Do 28 listopada w stolicy Hiszpanii odbywa się Festiwal Jazzowy. W celu promowania młodych artystów i kobiet muzyków organizowane są koncerty, pokazy, konferencje i wystawy... Więcej
Festiwal Filmowy w Zagrzebiu
photo
Do 21 listopada trwa 19. edycja Festiwalu Filmowego w Zagrzebiu, który skupia się na promocji młodych i początkujących filmowców. Do zdobycia pięć nagród w kategoriach film fabularny, film krótkometrażowy, film chorwacki, "Jeszcze raz razem" (dla twórców, którzy startowali w konkursie w przeszłości) oraz film regionalny... Więcej
Impresjonizm w Hamburgu
photo
Do 31 grudnia 2023 roku Kunsthalle w Hamburgu oferuje porównanie impresjonizmu po obu stronach Renu. Wystawa "Impresjonizm. Spotkania francusko-niemieckie" unaocznia podobieństwa i różnice w malarstwie obu krajów na przykładzie takich tematów jak portret, pejzaż oraz miasto i czas wolny. Do 27 lutego 2022 roku muzeum prezentuje również ekspozycję wywodzącą się z osobistej kolekcji rodziny Wolffsonów, zatytułowaną "Od Menzla do Moneta"... Więcej
Więcej
Baudelaire, melancholijna nowoczesność
photo
Do 13 lutego 2022 roku Biblioteka Narodowa Francji w Paryżu świętuje 200. rocznicę urodzin Charles'a Baudelaire'a wystawą, która bada decydującą rolę, jaką w jego twórczości odgrywa doświadczenie melancholii... Więcej
Pochwała światła w Genewie
photo
Do 27 marca 2022 roku Fundacja Baura-Muzeum Sztuk Dalekiego Wschodu w Genewie zaprasza na wystawę artysty z Aveyron Pierre'a Soulages'a i japońskiego rzeźbiarza Tanabe Chikuunsaia IV. Prace prezentowanych twórców odpowiadają sobie poprzez grę światła i chromatyczne kontrasty... Więcej
Alison Watt w Edynburgu
photo
Do 9 stycznia 2022 roku Scottish National Portrait Gallery w Edynburgu zaprasza na wystawę Alison Watt, jednej z czołowych postaci współczesnej szkockiej sztuki. Artystka, zafascynowana Allanem Ramsayem, XVIII-wiecznym szkockim malarzem, który namalował w szczególności portrety filozofów Davida Hume'a i Jean-Jacques'a Rousseau, czerpie inspirację z jego prac i konfrontuje je z własnymi... Więcej
200 lat kolekcji Solly'ego
photo
Do 16 stycznia 2022 roku w Galerii Malarstwa w Berlinie oglądać można wystawę poświęconą obchodom 200. rocznicy nabycia kolekcji Solly'ego. Angielski marszand Edward Solly zgromadził tysiące obrazów takich artystów jak Giotto, Botticelli i Van Eyck, głównie z Włoch, Niemiec i Holandii... Więcej
Henry Moore i Europa Wschodnia
photo
Do 2 lutego 2022 roku rumuńskie Muzeum Narodowe w Bukareszcie zaprasza na wystawę na temat trasy ekspozycji Henry'ego Moore'a przez Bukareszt, Bratysławę, Pragę i Budapeszt w 1966 i 1967. Poprzez analizę odbioru prac Moore'a w każdym z tych miast wystawa przyczynia się do zrozumienia złożoności polityki kulturalnej lat 60. XX wieku pomiędzy Zachodem a Wschodem kontynentu... Więcej
Historie warszawskich służących
photo
Od 18 listopada 2021 do 20 marca 2022 roku Muzeum Warszawy opowiada historię kobiet, które pracowały w Warszawie jako służba. Na wystawie zatytułowanej "Niewidzialne. Historie warszawskich służących" 400 obiektów historycznych i współczesnych opowiada historię kobiet będących służącymi, których na początku XX wieku było 40 000 rocznie... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Salon Książki Historycznej w Wersalu
photo
Salon Książki Historycznej Histoire de lire w Wersalu, który odbędzie się 20 i 21 listopada, oferuje debaty i dyskusje na temat Napoleona, a także serię 6 podcastów o cesarzu... Więcej
Więcej
Krzyczeli: niech żyje cesarz
photo
Do 28 listopada miasto Saint-Tropez organizuje wystawę, która pozwala odkryć fragmenty życia żołnierzy i marynarzy I Cesarstwa pochodzących z półwyspu i Zatoki Saint-Tropez. Z tej okazji 20 listopada organizowany jest dzień konferencji pod hasłem "Bojownicy o wolność"... Więcej
Konferencja Jeana Tularda na temat Marengo
photo
25 listopada o godz. 18.00 Stowarzyszenie Montagne Sainte-Geneviève gości historyka Jeana Tularda z okazji konferencji na temat bitwy pod Marengo, "dziwnego zwycięstwa Bonapartego" w 1799 roku... Więcej

15list.
15 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

16list.
16 listopada

Bruksela

Posiedzenie ministrów ds. obrony Rada Współpracy UE-Uzbekistan

18list.
18 listopada

Bruksela

Posiedzenie ministrów ds. spójności

19list.
19 listopada

Bruksela

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021