Biuletyn n°957

Open panel Open panel
Biuletyn n°957
Biuletyn
wtorek, 23 listopada 2021
numer 957
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Zwiększone zaangażowanie Unii Europejskiej w Arktyce, jakie zakomunikowano 13 października, przekłada się na dwa niespotykane kierunki w stanowisku dyplomatycznym Unii. Oznacza zwrot strategiczny i w zakresie bezpieczeństwa oraz nadanie absolutnego priorytetu walce ze zmianą klimatu.
Więcej
Wybory : Rumen Radew wybrany na prezydenta
photo
Urzędujący prezydent Bułgarii Rumen Radew został wybrany na drugą kadencję w II turze wyborów prezydenckich 21 listopada. Zdobył 66,72% głosów. Popierany przez Partię Socjalistyczną Radew miał za rywala Anastasa Gerdżikowa, popieranego przez GERB (otrzymał on 31,8% głosów). Rumen Radew oficjalnie rozpocznie swoją drugą kadencję 22 stycznia... Więcej

Fundacja : Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Podczas gdy białoruski reżim ogłosił likwidację obozów dla migrantów na granicy z Polską, kraje G7 i Unii wezwały go do zaprzestania "agresywnej kampanii" zagrażającej życiu ludzi i umożliwienie organizacjom międzynarodowym dostarczenia pomocy humanitarnej. 24 listopada liderka opozycji Swietłana Cichanouska wystąpi w Parlamencie Europejskim. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia w ramach kryzysu wywołanego sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Austria zamyka całą populację do 12 grudnia, a od lutego wprowadzi obowiązkowe szczepienia. W Niemczech paszport zdrowotny jest obowiązkowy w środkach transportu, a miejsca takie jak restauracje i sale koncertowe są zarezerwowane dla osób zaszczepionych zgodnie ze wskaźnikiem zachorowalności (można także wymagać przedstawienia negatywnego wyniku testu). W Irlandii puby, restauracje i kluby nocne zamykane są o północy, a przy wejściu do kin i teatrów wymagany jest dowód odporności na wirusa. W Grecji osoby nieszczepione nie mają już wstępu do miejsc zamkniętych, z wyjątkiem restauracji. W Belgii telepraca jest obowiązkowa przez 4 dni w tygodniu. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w różnych państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
"The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021"
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji cyfrowej. Zamów ją... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
5. wydanie jedynego w swoim rodzaju "Permanent Atlas of the European Union" proponuje kompleksowy i przystępny przegląd Unii, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Atlas dostępny jest w wersji cyfrowej... Więcej
Polityka pieniężna w okresie niezwykłego ożywienia
photo
Szkoła Zarządzania i Innowacji oraz Fundacja organizują 24 listopada w Sciences Po w Paryżu konferencję z udziałem Fabio Panetty, członka zarządu EBC, zatytułowaną "Polityka monetarna w okresie niezwykłego ożywienia"... Więcej

Komisja : Aktualizacja polityki konkurencji
photo
18 listopada Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące częściowej aktualizacji unijnej polityki konkurencji. Komisja podjęła również decyzję o przedłużeniu do 30 czerwca 2022 roku obowiązywania tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa, umożliwiających przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem pandemicznym. Komisja przewiduje dopuszczenie środków wspierających inwestycje, aby zachęcić firmy do inwestowania w ekologiczną i cyfrową transformację. W 2020 roku Fundacja opublikowała opracowanie na temat tej reformy polityki konkurencji... Więcej
Więcej | Więcej
1,1 mld euro na dekarbonizację gospodarki
photo
16 listopada Komisja ogłosiła, że siedem projektów mających na celu dekarbonizację gospodarki i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych otrzyma dofinansowanie na kwotę 1,1 mld euro z Funduszu Innowacyjnego. Projekty w Belgii, we Włoszech, w Finlandii, we Francji, w Holandii, w Hiszpanii i w Szwecji dotyczą dwóch sektorów: przemysłów energochłonnych i energii odnawialnych... Więcej
Środki przeciwko wylesianiu i handlowi odpadami
photo
17 listopada Komisja zaproponowała w ramach Zielonego Ładu nowe rozporządzenie mające na celu ograniczenie wylesiania. Zaproponowała również zmianę przepisów dotyczących transferu odpadów, by zwalczać handlowanie nimi i zapewnić zrównoważone zarządzanie śmieciami. Przedstawiono też nową strategię ochrony i odnowy gleby... Więcej
Posiedzenie na temat Protokołu w sprawie Irlandii Północnej
photo
19 listopada wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič przyjął brytyjskiego ministra ds. brexitu Davida Frosta, by dalej dyskutować na temat wdrażania Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Poprosił o "namacalne rezultaty", w szczególności o umożliwienie ciągłości dostaw leków do tego regionu. Kolejne spotkanie zaplanowano w Londynie na koniec tego tygodnia... Więcej
Więcej

Parlament : Trzeci wirtualny panel obywatelski
photo
W dniach 19-21 listopada odbył się trzeci wirtualny panel obywatelski zorganizowany w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, podczas którego dyskutowano o zmianach klimatycznych, środowisku i zdrowiu. Panel finałowy odbędzie się od 26 do 28 listopada. W grudniu i w styczniu wnioski zostaną przedstawione na posiedzeniach plenarnych Konferencji. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów obrony
photo
16 listopada ministrowie obrony przeanalizowali przedstawiony przez Komisję projekt Kompasu Strategicznego Unii, który ma zostać przyjęty w marcu 2022 roku. Zatwierdzili 14 nowych projektów w ramach stałej współpracy strukturalnej. Przedyskutowali także rozszerzenie skoordynowanej obecności na morzu w regionie Indo-Pacyfiku, sytuację na Białorusi oraz cztery misje w Afryce. Poza tym, omówili z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem projekt deklaracji o współpracy UE-NATO, która ma zostać przyjęta w 2022 roku... Więcej
Posiedzenie ministrów rozwoju
photo
19 listopada ministrowie rozwoju przyjęli konkluzje w sprawie znaczenia wody w działaniach zewnętrznych Unii. Rozmawiano również o sytuacji w Afganistanie, Etiopii i Sudanie, a także o szczepieniach w krajach rozwijających się, kryzysie klimatycznym i gospodarce wodnej w Azji Środkowej... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. spójności
photo
18 listopada spotkali się ministrowie ds. polityki spójności, aby omówić zmniejszanie różnic rozwojowych. Ponadto, Rada zatwierdziła włączenie San Marino do strategii UE na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Jońskiego (EUSAIR). Ta współpraca gospodarcza łączy obecnie 10 krajów... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów turystyki
photo
16 listopada ministrowie turystyki spotkali się za pośrednictwem wideokonferencji, aby omówić kwestię ożywienia turystyki oraz rozwój turystyki lepiej dostosowanej do zielonej i cyfrowej transformacji. Ponadto, ministrowie wezwali do lepszej wymiany danych oraz większej integracji regionów oddalonych i wyspiarskich... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie w sprawie Iranu
photo
18 listopada Grupa E3 (Francja, Niemcy, Wielka Brytania), specjalny wysłannik USA ds. Iranu, członkowie Rady Współpracy Zatoki Perskiej, Egipt i Jordania spotkali się w Rijadzie, aby omówić sytuację w regionie i stosunki z Iranem. Państwa E3 i USA z zadowoleniem przyjęły wysiłki swoich regionalnych partnerów zmierzające do złagodzenia napięć i promowania dialogu w tej części świata. Rozmowy dotyczyły również zbliżającej się rundy negocjacji w sprawie powrotu Iranu i Stanów Zjednoczonych do irańskiego porozumienia nuklearnego... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego
photo
15 listopada ministrowie spraw zagranicznych spotkali się ze swoimi odpowiednikami z Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i Mołdawii w ramach Partnerstwa Wschodniego. Powtórzyli, że chcą zacieśniać współpracę, traktując priorytetowo inwestycje i dobre zarządzanie w regionie. Spotkanie było okazją do przygotowania szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w grudniu... Więcej
Rada Współpracy UE-Uzbekistan
photo
Podczas 16. posiedzenia Rady Współpracy między Unią i Uzbekistanem, które odbyło się 16 listopada, strony podsumowały negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie... Więcej
Sytuacja uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie
photo
17 listopada Unia Europejska i Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNRWA) podpisały wspólną deklarację z okazji 50 lat swojego partnerstwa. UE zobowiązuje się do dalszego udzielania UNRWA wsparcia politycznego, przy jednoczesnym zapewnianiu uchodźcom podstawowych usług. Agencja potwierdza z kolei swoje zaangażowanie na rzecz neutralności, skuteczności i przejrzystości, a także kontynuowanie wysiłków na rzecz reformy i modernizacji... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Potępienie systemu delegowania sędziów w Polsce
photo
15 listopada Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że polski system pozwalający ministrowi sprawiedliwości delegować sędziów do sądów karnych wyższego szczebla jest sprzeczny z prawem UE. Trybunał orzekł, że brak obiektywnych kryteriów mających zastosowanie do takiej delegacji i jej cofnięcia podważa niezawisłość i bezstronność sędziów, a zatem nie gwarantuje poszanowania zasady domniemania niewinności... Więcej
Węgry potępione za naruszenie prawa do azylu
photo
15 listopada Trybunał Sprawiedliwości potępił Węgry za nieprzestrzeganie unijnych przepisów dotyczących rozpatrywania wniosków o azyl. Komisja stwierdziła, że Węgry uznawały wnioski za niedopuszczalne, mimo że nie dotyczyły one sytuacji, w których państwa mogą odrzucić wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej. Ponadto, Trybunał stwierdził, że węgierska ustawa nie przestrzega gwarantowanych przez Unię praw proceduralnych, ponieważ zakazuje osobom ubiegającym się o azyl dostępu do pomocy prawnej... Więcej

EBC : Wystąpienie na temat inflacji
photo
19 listopada, na konferencji we Frankfurcie prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że obecny wzrost inflacji w strefie euro jest "w dużej mierze napędzany przez wyjątkowe okoliczności stworzone przez pandemię" i "prawdopodobnie spowolni tempo ożywienia w średnim okresie". 15 listopada, podczas wysłuchania w Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego, prezes potwierdziła, że w przyszłym roku prawdopodobnie warunki wstępne podwyżki stóp procentowych nie zostaną spełnione... Więcej
Więcej
Rozwój cyfrowego euro
photo
19 listopada Fabio Panetta, członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC), opublikował artykuł, w którym zauważa spadek płatności gotówkowych w strefie euro na rzecz rosnących sprzedaży przez internet. Panetta broni koncepcji, że EBC musi się dostosować do tej dynamiki, koncentrując się na pieniądzu cyfrowym, aby zaspokoić nowe potrzeby... Więcej
Raport na temat stabilności finansowej
photo
W opublikowanym 17 listopada kwartalnym raporcie na temat stabilności finansowej, EBC wskazuje, że wzrost cen produkcji, brak siły roboczej i upowszechnienie telepracy obciążają sektor budowlany. EBC jest w szczególności zaniepokojone wpływem narastającego przeszacowania cen mieszkań na ryzyko korekty cen w średnim okresie... Więcej
Więcej

Rumunia : Nowy rząd utworzy Nicolae Ciuca
photo
22 listopada prezydent Klaus Iohannis powierzył Nicolae Ciucy z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL) misję utworzenia koalicyjnego rządu złożonego z PNL, Partii Socjaldemokratycznej (PSD) i partii mniejszości węgierskiej (UDMR). 21 listopada trzy ugrupowania zawarły porozumienie po dwumiesięcznym kryzysie wywołanym wotum nieufności wobec rządu premiera Florina Citu (PNL). Na mocy porozumienia N. Ciuca i Marcel Ciolacu (PSD) będą wspólnie sprawować urząd premiera, każdy z nich na półtoraroczną kadencję, do czasu wyborów parlamentarnych zaplanowanych na grudzień 2024 roku. Głosowanie nad wotum zaufania w parlamencie ma się odbyć 25 listopada... Więcej
Więcej

Rada Europy : Nowy protokół przeciwko cyberprzestępczości
photo
17 listopada Rada Europy przyjęła protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości w celu wzmocnienia współpracy i ujawniania dowodów elektronicznych. Dokument ten służy obronie praworządności w cyberprzestrzeni, ochronie użytkowników internetu oraz oddaniu sprawiedliwości ofiarom przestępstw... Więcej

OECD : Studium gospodarcze na temat Francji
photo
W raporcie oceniającym francuską gospodarkę, opublikowanym 18 listopada, OECD podkreśla, że odpowiedź francuskiego rządu na kryzys spowodowany pandemią była szybka i skuteczna, i prognozuje wzrost o 6,8% w 2021 roku i o 4,2% w 2022. OECD zaleca utrzymanie wsparcia dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, stopniowe kierowanie go do najbardziej rentownych firm i sektorów oraz zachęcanie do inwestycji. Wspomina również o opóźnieniach w przyjmowaniu technologii cyfrowych przez francuskie MŚP oraz o trudnościach młodych ludzi o niskich kwalifikacjach z wejściem na rynek pracy... Więcej
Raport na temat nierówności
photo
W opublikowanym 18 listopada raporcie OECD stwierdza, że nierówności są coraz większym problemem, w miarę jak gospodarka wychodzi z kryzysu pandemicznego. Choć większość osób niepokoi się nierównościami, to ich poglądy na skalę tego zjawiska i środki zaradcze różnią się od siebie... Więcej

MFW : Raport na temat gospodarki Holandii
photo
15 listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) opublikował swój roczny raport oceniający kondycję finansową i perspektywy gospodarcze Holandii. W sprawozdaniu podkreślono odporność gospodarczą tego państwa w obliczu pandemii COVID-19, dzięki wysokiemu poziomowi cyfryzacji działalności. MFW optymistycznie zakłada, że wzrost gospodarczy w Holandii w 2021 roku osiągnie 4,0%, a w 2022 3,3% z powodu silnej konsumpcji i inwestycji, a także zwiększonej liczby szczepień... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat floty rybackiej Unii
photo
W 2019 roku działalność unijnej floty rybackiej była rentowna i oczekuje się, że będzie taka w 2020, ogłoszono w sprawozdaniu 2021 dotyczącym floty rybackiej UE (opublikowanym 18 listopada). Przewidziano w nim jednak możliwość zmniejszenia się zysków w 2021 roku z powodu wyższych cen paliw. W sprawozdaniu przeanalizowano też wyniki gospodarcze państw członkowskich i podkreślono wysoką wydajność zrównoważonego rybołówstwa (zwłaszcza na północno-wschodnim Atlantyku w porównaniu do połowów na przełowionych obszarach, takich jak Morze Śródziemne)... Więcej
Zezwolenie na tabletki na COVID
photo
Ponieważ Europa stoi w obliczu nowej fali epidemii, 19 listopada Europejska Agencja Leków (EMA) zatwierdziła awaryjne zastosowanie tabletki na COVID firmy Merck, przed jej formalnym dopuszczeniem do obrotu w Unii, i rozpoczęła analizy w celu podobnego dopuszczenia do obrotu pigułki firmy Pfizer... Więcej
Więcej

Kultura : Wystawa Klee i Goi w Lille
photo
Do 19 lutego 2022 roku Muzeum Sztuki Współczesnej w Lille (LaM) proponuje wystawę "Paul Klee, między światami", która poświęcona jest refleksji nad początkami sztuki. Pałac Sztuk Pięknych w Lille zaprasza do 14 lutego 2022 roku na ekspozycję hiszpańskiego malarza Francisco Goi... Więcej
Więcej
Wystawa Mondriana w Mediolanie
photo
Do 27 marca 2022 roku Muzeum Kultury w Mediolanie (MUDEC) zaprasza na wystawę poświęconą holenderskiemu artyście Pietowi Mondrianowi. Przy pomocy 60 prac ekspozycja śledzi proces ewolucji artystycznej, który doprowadził Mondriana od figuracji do abstrakcji, od holenderskiej tradycji pejzażowej do rozwoju jego unikalnego stylu... Więcej
Wzbogacenie kolekcji Muzeum Städel
photo
Od 24 listopada do 6 marca 2022 roku Muzeum Städel we Frankfurcie składa hołd niemieckiej fotografce Ulrike Crespo (1950-2019) za jej darowizny na rzecz muzeum, które obejmują dzieła Wassily'ego Kandinsky'ego, Franza Marca, Otto Dixa, Maxa Ernsta, Fernanda Légera, Jeana Dubuffeta i Cy Twombly'ego... Więcej
Wystawa World Press Photo w Madrycie
photo
Do 8 grudnia w siedzibie Oficjalnego Kolegium Architektów w Madrycie odbywa się 64. edycja festiwalu World Press Photo. Fotografie nagrodzone przez niezależne jury odzwierciedlają historie i wydarzenia, które naznaczyły rok 2021... Więcej
Sztuka współczesna w Belfaście
photo
Galeria Sztuki Współczesnej 545 w Belfaście odsłania swoją doroczną prezentację północnoirlandzkiej sztuki współczesnej. Wystawa dwudziestki artystów potrwa do 5 grudnia... Więcej
Więcej
Ursula von Rydingsvard w Krakowie
photo
Do 6 lutego 2022 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie oglądać można jedenaście rzeźb z drewna cedrowego, jedenaście rysunków i instalację artystki Ursuli von Rydingsvard. Dzieła ilustrują jej stosunek do poezji i natury... Więcej
Targi sztuki w Salonikach
photo
W dniach 25-28 listopada w centrum wystawowym Helexpo odbywają się Międzynarodowe Targi Sztuki w Salonikach, na których prezentowana jest mieszanka sztuki współczesnej i klasycznej, w tym ekspozycja poświęcona rewolucji greckiej (1821-1829)... Więcej
Festiwal Filmów Europejskich w Paryżu
photo
Do 30 listopada w wielu obiektach kulturalnych stolicy Francji odbywa się 16. edycja festiwalu filmowego "Europa wokół Europy", którego tematem przewodnim jest ciało w ruchu... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Sesja naukowa na temat wojen napoleońskich
photo
30 listopada i 1 grudnia odbędzie się międzynarodowa sesja naukowa "Wojny napoleońskie w historii: od 1815 roku do dziś. Historiografia i wkład w historię wojny", zorganizowana przez Służby Historyczne Ministerstwa Armii, we współpracy z Fundacją Napoleona, Uniwersytetem Paris-I Panthéon Sorbonne i Muzeum Armii... Więcej
"On, on wszędzie" w Rawennie
photo
Do 30 stycznia 2022 roku w Palazzo dei Horti w Rawennie wystawa "On, on wszędzie" odtwarza legendę napoleońską za pośrednictwem współczesnych dzieła artysty Jeana Gaudaire-Thora... Więcej
Więcej

22list.
22-25 listopada

Strasburg

Sesja plenarna Parlament Europejski

23list.
23 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

24list.
24 listopada

Bruksela

Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego

25list.
25 listopada

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności (rynek wewnętrzny i przemysł) Szczyt Dialog Europa-Azja (ASEM)

26list.
26 listopada

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności (badania i kosmos)

29list.
29 listopada

Bruksela

Rada ds. Handlu

29list.
29-30 listopada

Bruksela

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022