Biuletyn n°959

Open panel Open panel
Biuletyn n°959
Biuletyn
wtorek, 7 grudnia 2021
numer 959
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Trzeba się oprzeć na planie odbudowy, żeby poczynić inteligentne inwestycje"
Kryzys pandemiczny uwypuklił niedoskonałość europejskiego ekosystemu innowacji. Bardziej niż kiedykolwiek konieczne jest skierowanie wydatków publicznych na edukację i badania, wzmocnienie zdolności inwestycyjnych i dostosowanie polityki konkurencji, uważają ekonomiści Philippe Aghion i Céline Antonin.
Więcej
Fundacja : Wspierajcie działalność Fundacji
photo
W 2021 roku Fundacja uczestniczyła w niezbędnej ewolucji wspólnych polityk poprzez swoje propozycje i swoją aktywną obecność w europejskich debatach. Gdy Francja będzie sprawować prezydencję w Radzie w pierwszej połowie 2022 roku, Fundacja zwielokrotni swoje działania na rzecz edukacji w zakresie integracji europejskiej i będzie realizować swoją strategię wpływu w Brukseli, Strasburgu i w państwach członkowskich. Aby realizować swoje zadania, Fundacja potrzebuje Państwa wsparcia bardziej niż kiedykolwiek... Więcej
Jakie polityki gospodarcze dla postpandemicznej Europy?
photo
13 grudnia Fundacja organizuje wideokonferencję na temat europejskiej polityki gospodarczej z udziałem François Villeroya de Galhau, prezesa Banku Francji. Jego rozmówcą będzie Alain Lamassoure, przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji, a debatę poprowadzi Jean-Dominique Giuliani... Więcej
Dumni z bycia Europejczykami
photo
W ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Instytut Europeum, Instytut Francuski w Pradze i Fundacja zorganizowały 30 listopada wideokonferencję na temat przynależności i wspólnej tożsamości Europejczyków... Więcej
"The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021"
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej. Zamów ją... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
2 grudnia UE przyjęła nowe sankcje przeciwko 17 osobom i 11 białoruskim podmiotom, które były zaangażowane w podżeganie do nielegalnego przekraczania granicy UE i organizowanie tego procederu. Dzień wcześniej Komisja zaproponowała środki tymczasowe, aby pomóc Łotwie, Litwie i Polsce w radzeniu sobie z napływem migrantów na ich granicach z Białorusią. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W Niemczech osoby niezaszczepione nie mogą już wchodzić do barów, restauracji, obiektów kulturalnych i sklepów, które nie są im niezbędne. W Portugalii negatywny wynik testu jest obowiązkowy dla każdego, kto chce wejść do barów i restauracji oraz na niektóre większe imprezy. W Belgii wakacje szkolne zostały przyspieszone na 20 grudnia, imprezy w pomieszczeniach zamkniętych są ograniczone do 200 osób, a maseczki są obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych dla osób od 6. roku życia. We Włoszech osoby niezaszczepione nie mogą wchodzić do barów, restauracji, teatrów i kin, a przepustka zdrowotna jest obowiązkowa dla wszystkich pracowników. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja i Rada przyjęły 22 plany, a 20 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie, w tym Rumunia 2 grudnia. 3 grudnia Komisja po raz pierwszy pozytywnie oceniła wniosek o płatność od kraju, który osiągnął serię celów (chodzi o Hiszpanię). Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zaaprobowała jeszcze planu węgierskiego i polskiego. Fundacja proponuje Państwu interaktywną mapę uwzględniającą plany poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
5. wydanie jedynego w swoim rodzaju "Permanent Atlas of the European Union" proponuje kompleksowy i przystępny przegląd Unii, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Wersja drukowana dostępna jest w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa dostępna jest po angielsku... Więcej

Komisja : Sankcje wobec wielu banków za praktyki sprzeczne z konkurencją
photo
2 grudnia Komisja Europejska podjęła decyzję o nałożeniu na banki Barclays, RBS, HSBC, USB i Credit Suisse kary o łącznej wysokości 344,4 mln euro za naruszenie unijnego prawa w zakresie praktyk antykonkurencyjnych. Komisja zarzuca tym bankom, że zawarły porozumienia, które pozwoliły im świadomie kupować i sprzedawać walutę na rynku... Więcej
Wspólne stanowisko wobec nawrotu pandemii
photo
1 grudnia Komisja zaproponowała skoordynowane unijne podejście, by stawić czoła nawrotowi pandemii COVID-19. Wzywa państwa członkowskie do zintensyfikowania szczepień i wprowadzenia dawek przypominających. Komisja ogłosiła również zwiększenie inwestycji w leczenie... Więcej

Parlament : Hołd dla Valéry'ego Giscarda d'Estaing'a
photo
2 grudnia, rok po śmierci byłego prezydenta Francji Valéry'ego Giscarda d'Estainga, w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się ceremonia uczczenia jego pamięci. Prezydent Francji Emmanuel Macron i jego niemiecki odpowiednik Frank-Walter Steinmeier, a także przewodniczący Parlamentu, Rady Europejskiej i Komisji David Sassoli, Charles Michel i Ursula von der Leyen wyrazili uznanie dla jego zaangażowania w sprawy Europy i postępów, do których doprowadził, takich jak utworzenie Rady Europejskiej oraz wybór Parlamentu Europejskiego w powszechnych i bezpośrednich wyborach... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Przyjęcie wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027
photo
2 grudnia Rada ostatecznie przyjęła wspólną politykę rolną (WPR) na lata 2023-2027. Chodzi o zapewnienie europejskim rolnikom przewidywalnej przyszłości poprzez bardziej ekologiczne rolnictwo oraz umożliwienie pracownikom gospodarstw rolnych utrzymania odpowiednich warunków zatrudnienia... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. energii i telekomunikacji
photo
Obradujący 2 grudnia ministrowie ds. energii dyskutowali na temat rosnących cen energii oraz możliwych środków regulacji cen i ochrony konsumentów. 3 grudnia ministrowie ds. telekomunikacji przyjęli stanowisko w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa poprzez nową dyrektywę "NIS2", której celem jest wzmocnienie środków bezpieczeństwa i odporności cybernetycznej Unii... Więcej
Więcej
Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu
photo
29 i 30 listopada w Brukseli spotkali się ministrowie odpowiedzialni za sport, kulturę, edukację i młodzież. Zachęcali do zapewnienia szerszego dostępu do filmów, zwłaszcza poprzez ich nadawanie w językach europejskich, i wzywali aktorów politycznych do wdrożenia nowego europejskiego Bauhausu. Dyskutowali o tym, jak promować otwartość, zasługi i prawa człowieka w organizacjach i zawodach sportowych. Przyjęli również konkluzje w sprawie edukacji hybrydowej, aby uwzględnić wnioski płynące z pandemii... Więcej
Pensja minimum i równość wynagrodzeń
photo
6 grudnia ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych wezwali do zapewnienia odpowiedniej płacy minimalnej w UE i przejrzystości wynagrodzeń, aby pomóc zlikwidować różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Wezwali państwa członkowskie do dopilnowania, by sztuczna inteligencja (AI) promowała przejrzystość i równość płci, gdy jest wykorzystywana przy rekrutacji, oraz do wzmocnienia polityk mających na celu pomoc ludziom w szybkim wejściu i powrocie na rynek pracy... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
Na posiedzeniu 6 grudnia Eurogrupa omówiła wniosek Komisji dotyczący zaleceń w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro na rok 2022. Rada przeanalizowała sytuację gospodarczą i budżetową państw członkowskich strefy euro, a także 12. sprawozdanie dotyczące Grecji w ramach wzmocnionego nadzoru, oraz przyjęła program prac na pierwszą połowę przyszłego roku. Ponadto, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) przedstawił wyniki swojego corocznego przeglądu gospodarki strefy euro... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie zarządzania danymi
photo
30 listopada Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie aktu o zarządzaniu danymi (Data Governance Act). Dokument służy lepszemu uregulowaniu ponownego wykorzystywania chronionych danych publicznych (takich jak tajemnice handlowe lub dane osobowe) oraz zwiększeniu zaufania do przekazywania i wymiany danych. Porozumienie obejmuje korzystanie z usług pośrednictwa w zakresie danych w celu stworzenia bezpiecznego środowiska zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla konsumentów, którzy będą mieli większą kontrolę nad sposobem wykorzystywania ich danych... Więcej
Więcej
Nowy mandat Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
photo
29 listopada Rada i Parlament uzgodniły odnowienie mandatu Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz włączenie do niego reagowania na pojawienie się nowych chorób, jak również rozwoju platform cyfrowych do nadzoru epidemiologicznego. Wyrażono też gotowość do wzmocnienia koordynacji z WHO oraz postanowień dotyczących ochrony danych... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Uruchomienie światowej strategii na rzecz infrastruktury
photo
1 grudnia Komisja ogłosiła uruchomienie nowej strategii o nazwie Global Gateway, mającej na celu rozwój trwałych powiązań na świecie w kilku obszarach, takich jak cyfryzacja, klimat, zdrowie i edukacja. W strategii przewidziano inwestycje do 300 mld euro w latach 2021-2027, by wesprzeć trwałe światowe ożywienie gospodarcze i promowanie unijnych wartości demokratycznych. 3 grudnia kraje G7 wydały komunikat, w którym opisały swoje wspólne podejście do strategii finansowania infrastruktury, której częścią będzie Global Gateway... Więcej
Więcej
Wspólna deklaracja Stany Zjednoczone-UE na temat bezpieczeństwa transatlantyckiego
photo
We wspólnym oświadczeniu wydanym 3 grudnia sekretarz stanu USA Antony Blinken i Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borell potwierdzili swoje partnerstwo i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa transatlantyckiego. Zapewnili, że Unię Europejską i Stany Zjednoczone łączą wspólne strategiczne wyzwania, i przypomnieli o znaczeniu skoordynowanych i uzupełniających się działań. Na początku 2022 roku odbędą się rozmowy, które mają umożliwić ściślejszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony między dwoma potęgami... Więcej
Forum UE-Bałkany na temat sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
Od 1 do 3 grudnia w Słowenii odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii i Bałkanów Zachodnich – doroczne forum ministerialne poświęcone wymiarowi sprawiedliwości i sprawom wewnętrznym. Wyrażono gotowość wzmocnienia współpracy poprzez przekazywanie informacji (zwłaszcza dotyczących przepływów migracyjnych), walkę z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną... Więcej
Posiedzenie z przywódcami Ameryki Łacińskiej i Karaibów
photo
2 grudnia przywódcy europejscy przeprowadzili wirtualne rozmowy ze swoimi odpowiednikami z Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Wyrazili gotowość do zacieśnienia współpracy w zakresie walki z pandemią, zmianami klimatu i utratą bioróżnorodności. Przypomnieli o znaczeniu zapobiegania przyszłym chorobom, o konwergencji przepisów ułatwiających innowacje cyfrowe oraz o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności... Więcej
Pomoc finansowa dla 4 krajów na utrzymanie pokoju
photo
Rada zatwierdziła środki wspierające kilka krajów w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju, aby zwiększyć ich odporność wewnętrzną poprzez poprawę ich zdolności operacyjnych. Wsparcie trafi na Ukrainę (31 mln euro), do Gruzji (12,75 mln euro), Mołdawii (7 mln euro) i do Mali (24 mln euro). Rada uściśliła, że wykorzystanie tej pomocy musi być zgodne z zasadami prawa międzynarodowego... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Konkluzje rzecznika generalnego w sprawie systemu warunkowości budżetu
photo
2 grudnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości wydał opinię, że system warunkowości dotyczący ochrony budżetu Unii w przypadku naruszania praworządności jest zgodny z unijnym prawem. Podkreśla, że rozporządzenie w sprawie warunkowości nie jest podobne do systemu z art. 7 TUE, ale ma na celu sprawdzenie, czy wykorzystanie unijnych funduszy jest zgodne z unijnymi wartościami. Rzecznik zwraca uwagę, że rozporządzenie jest wymierzone wyłącznie w takie naruszenia zasady praworządności przez dane państwo członkowskie, które mają bezpośredni wpływ na interesy finansowe Unii. Konkluduje, że skargi wniesione przez Węgry i Polskę powinny zostać przez Trybunał oddalone... Więcej

EBC : Zmiana grafiki na banknotach euro
photo
6 grudnia Europejski Bank Centralny ogłosił, że do 2024 roku zmieni się grafika na banknotach. Powołane zostaną grupy robocze, których zadaniem będzie zebranie opinii na temat możliwych tematów i postaci na przyszłych banknotach, a potem zostanie ogłoszony konkurs na projekt banknotów... Więcej

Europejskie agencje : Wystrzelenie 2 nowych satelitów Galileo
photo
5 grudnia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) ogłosiła, że po udanym wystrzeleniu rakiety Sojuz z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou 2 nowe satelity dołączyły do konstelacji Galileo, która obecnie składa się z 28 satelitów. Pozwalają one świadczyć usługi pozycjonowania, nawigacji i synchronizacji czasu dla ponad 2,3 mld użytkowników na całym świecie. Segment kontroli naziemnej systemu Galileo został ostatnio zaktualizowany, aby mógł monitorować większą liczbę satelitów w tym samym czasie... Więcej
Więcej
Wzrost liczby wniosków azylowych od Afgańczyków
photo
Według analizy opublikowanej przez Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) 2 grudnia, we wrześniu w Unii i w krajach członkowskich Schengen złożono około 71 200 wniosków o azyl, co stanowi wzrost o jedną czwartą w porównaniu do sierpnia i najwyższy wynik od listopada 2016 roku. Wchodząc w szczegóły, 72% wniosków zostało złożonych przez Afgańczyków. Po przejęciu władzy w Kabulu przez Talibów Afganistan stał się numerem jeden wśród krajów pochodzenia osób ubiegających się o azyl. Zdetronizował Syrię, która przewodziła rankingowi przez 7 lat, do lipca ubiegłego roku... Więcej
Więcej

Austria : Karl Nehammer nowym kanclerzem
photo
6 grudnia Karl Nehammer został zaprzysiężony na kanclerza przez prezydenta Austrii Alexandra Van der Bellena. Po wyborze na przewodniczącego ÖVP 3 grudnia, minister spraw wewnętrznych przejął kierownictwo w koalicji Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP) i Zielonych. 2 grudnia były kanclerz i lider ÖVP Sebastian Kurz ogłosił, że odchodzi z polityki, co doprowadziło do dymisji kanclerza Alexandra Schallenberga, który teraz ponownie został ministrem spraw zagranicznych. W skład rządu wchodzi 15 ministrów, w tym 7 kobiet... Więcej
Więcej

Francja : Podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kataru i Arabii Saudyjskiej
photo
3 i 4 grudnia prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Arabię Saudyjską. Podkreślał współpracę w kwestiach klimatycznych i globalnych, zwłaszcza podczas francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2022 roku. Podczas tej wizyty Francja i Emiraty podpisały umowę na sprzedaż 80 samolotów Rafale, a Arabia Saudyjska umowę na zakup 26 helikopterów Airbus... Więcej
Więcej | Więcej
Guernsey udziela nowych licencji połowowych
photo
W wyniku negocjacji prowadzonych przez Francję i Komisję Europejską, 1 grudnia Guernsey przyznało stałe licencje połowowe 40 francuskim statkom i zadeklarowało, że 3 inne statki spełniają kryteria kwalifikacji. Statki, o których mowa, mogą teraz kontynuować działalność połowową po 31 stycznia 2022 roku, kiedy wygasają obecne licencje tymczasowe. Bruksela zwróciła się do Londynu o uregulowanie kwestii licencji do 10 grudnia... Więcej

Litwa : Rozmowa prezydentów Litwy i Francji
photo
30 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął swojego litewskiego odpowiednika Gitanasa Nausėdę. Szefowie państw omówili odpowiedzi, jakich należy udzielić wobec wykorzystywania migrantów jako narzędzia nacisku politycznego na UE przez białoruski reżim. Przedyskutowali wzmocnienie zaangażowania Litwy w regionie Sahelu w ramach Takuba Task Force... Więcej

Szwecja : Nowy rząd
photo
30 listopada premier Szwecji Magdalena Andersson przedstawiła swój rząd królowi Karolowi XVI Gustawowi, co oznacza, że oficjalnie przejmuje obowiązki. Rząd składa się w całości z członków Partii Socjaldemokratycznej i liczy 22 ministrów, z których 11 to kobiety... Więcej

Watykan : Wizyta papieża na Cyprze i w Grecji
photo
W dniach 2-6 grudnia papież Franciszek odbywał podróż apostolską na Cypr i do Grecji. Powtórzył w szczególności, że Kościół katolicki przebaczył prawosławnym i wezwał Europę do zmiany polityki migracyjnej, aby w ten sposób położyć kres "katastrofie cywilizacyjnej"... Więcej

Rada Europy : Raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom na temat Chorwacji
photo
W opublikowanym 3 grudnia raporcie Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) wzywa władze Chorwacji do podjęcia kroków, które zapobiegną złemu traktowaniu migrantów przez funkcjonariuszy policji, oraz do zapewnienia skutecznych dochodzeń w przypadkach złego traktowania... Więcej
Raport MONEYVAL na temat Litwy
photo
W swoim raporcie opublikowanym 30 listopada Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu (MONEYVAL) docenił wysiłki Litwy w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Niemniej, Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) uznała, że litewskie ustawodawstwo jest tylko "częściowo zgodne", gdyż utrzymują się pewne braki. W 2023 roku Litwa będzie musiała przedstawić MONEYVAL sprawozdanie z dalszych postępów... Więcej
Apel o podpisanie konwencji w sprawie naruszeń zagrażających zdrowiu publicznemu
photo
2 grudnia, z okazji 10. rocznicy Konwencji Rady Europy w sprawie podrabiania produktów leczniczych i podobnych przestępstw zagrażających zdrowiu publicznemu (MEDICRIME), Komitet Ministrów wezwał państwa, które jeszcze tego nie uczyniły, do podpisania i ratyfikowania tej konwencji. Podczas gdy pandemia COVID-19 zintensyfikowała handel lekami, konwencja MEDICRIME umożliwia międzynarodową współpracę między władzami krajowymi, jak również skuteczne ściganie przestępców w celu zwalczania podrabianych szczepionek lub sfałszowanych produktów medycznych. Do tej pory dokument podpisało 18 państw... Więcej
Wezwanie pod adresem Turcji
photo
Komitet Ministrów Rady Europy wezwał Turcję do uwolnienia filantropa Osmana Kavali i ogłosił, że na lutowym posiedzeniu ma zamiar skierować sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC). W grudniu 2019 roku Trybunał orzekł, że zatrzymanie Kavali nie było oparte na wystarczająco obciążających dowodach i zażądał jego natychmiastowego uwolnienia... Więcej

WTO : Porozumienie w sprawie handlu usługami
photo
2 grudnia 67 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym Unia Europejska, osiągnęło porozumienie w sprawie ograniczenia biurokracji w handlu usługami. Ma ono na celu harmonizację wymogów i procedur kwalifikacyjnych, norm technicznych, wymogów i procedur licencyjnych dla dostawców usług... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
30 listopada w Rydze obradowali ministrowie spraw zagranicznych państw NATO. Spotkali się, aby omówić napiętą sytuację i rosyjską obecność wojskową na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Na zakończenie spotkania sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Kreml do wycofania swojej obecności wojskowej na granicy z Ukrainą, a także zagroził Moskwie ostrymi represaliami politycznymi i gospodarczymi w przypadku agresji na Ukrainę... Więcej
Więcej

OECD : Perspektywy gospodarcze
photo
W raporcie opublikowanym 1 grudnia OECD prognozuje globalny wzrost na poziomie 5,6% w 2021 roku, 4,5% w 2022 i 3,2% w 2023. Zauważa, że kraje o niskim poziomie wyszczepienia doświadczają wolniejszego ożywienia gospodarczego. Organizacja ostrzega, że ryzyko pogorszenia się sytuacji zdrowotnej w związku z wariantem omikron oraz inflacja to czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na te prognozy... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat obywateli i euro
photo
Według badania Eurobarometru, którego wyniki Komisja opublikowała 3 grudnia, 78% respondentów uważa, że euro jest korzystne dla Unii, a 69%, że jest korzystne dla ich kraju. 77% opowiada się za Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, z którego finansowane są plany odbudowy państw członkowskich... Więcej

Eurostat : Wzrost inflacji
photo
Według wstępnych szacunków Eurostatu opublikowanych 30 listopada, w listopadzie roczna inflacja w strefie euro wyniosła 4,9%, w porównaniu do 4,1% w październiku. Ceny energii wzrosły o 27,4% (w porównaniu do 23,7% w poprzednim miesiącu)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat dochodów z VAT-u w 2019 roku
photo
W opublikowanym 2 grudnia sprawozdaniu na temat dochodów z podatku od wartości dodanej (VAT) Komisja szacuje, że w 2019 roku państwa członkowskie straciły z powodu oszustw, uchylania się od opodatkowania i praktyk optymalizacji podatkowej, a także bankructw i niewypłacalności 134 mld euro. Niemniej, Komisja dostrzega dość pozytywną tendencję, ponieważ państwa członkowskie odnotowały zmniejszenie się luki w podatku VAT o około 7 mld euro w porównaniu do roku poprzedniego, zwłaszcza dzięki prowadzonemu wsparciu... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal ArteKino
photo
Do 31 grudnia odbywa się europejski festiwal filmowy online ArteKino, organizowany przez kanał Arte. Głosowanie publiczności rozstrzygnie o nagrodzie dla jednego z 9 europejskich filmów dostępnych w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i włoskim... Więcej
Sophie Calle w Centrum Pompidou w Maladze
photo
Do 17 kwietnia 2022 roku Centrum Pompidou w Maladze prezentuje monografię twórczości francuskiej artystki wizualnej Sophie Calle. Wystawa ukazuje prawie czterdzieści lat jej twórczości poprzez fotografie, haftowane teksty, prace wizualne i dźwiękowe, które ilustrują tematy bliskie artystce, takie jak intymność, związki miłosne i nieobecność... Więcej
Więcej
Tomi Ungerer w Hamburgu
photo
Do 24 kwietnia 2022 roku Centrum Sztuki Współczesnej Deichtorhallen w Hamburgu zaprasza na retrospektywę Tomiego Ungerera z okazji 90. rocznicy urodzin tego francuskiego malarza i rysownika zmarłego w 2019. Na wystawie zatytułowanej "To kwestia wolności" zaprezentowano ponad 400 prac... Więcej
Kawiarnie czynią Europę
photo
Fotografie, wystawione przez cały grudzień na ogrodzeniu Quai d'Orsay, ukazują znaczenie kawiarni jako miejsc życia i tworzenia, ale także debat, spotkań przyjaciół i zebrań. To symbol europejskiej kultury. To właśnie w kawiarniach rodziły się największe europejskie ruchy literackie, kulturalne i artystyczne. Poprzez prezentację niektórych z najbardziej mitycznych kawiarni w Europie ekspozycja śledzi również historię powstawania wielkich ruchów politycznych, ruchów oporu i refleksji ostatnich stuleci... Więcej
Święto Świateł w Lyonie
photo
Od 8 do 11 grudnia w Lyonie odbywa się Święto Świateł. W programie 30 artystycznych projektów oświetleniowych rozrzuconych po całej lyońskiej metropolii przez 4 dni... Więcej
Targi sztuki współczesnej w Pradze
photo
Od 7 do 12 grudnia praskie targi sztuki współczesnej obchodzą swoje 20-lecie i prezentują 190 oryginalnych dzieł sztuki z całego świata... Więcej
Steve McCurry w Muzeum Maillol
photo
Od 9 grudnia 2021 do 29 maja 2022 roku Muzeum Maillol w Paryżu prezentuje retrospektywę fotografii Steve'a McCurry'ego. Po raz pierwszy w Paryżu pokazano 150 wielkoformatowych fotografii z 40 lat jego kariery na całym świecie... Więcej
Ada Zielińska we Wrocławiu
photo
Od 9 grudnia 2021 do 7 marca 2022 roku w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu będzie można oglądać prace artystki i fotografki Ady Zielińskiej. Wykorzystuje ona przepaść społeczną i ekonomiczną, jaka istniała w latach 80. między Polską a Włochami, aby przedstawić zniekształconą wersję ideału życia na włoskim wybrzeżu... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon. Nieoczekiwana biografia
photo
Thierry Lentz, pisarz i historyk specjalizujący się w epoce napoleońskiej, oraz rysowniczka Fanny Farieux opublikowali historyczną i humorystyczną biografię Napoleona Bonaparte w komiksie zatytułowanym "Napoleon. La biographie inattendue" wydanym przez Passés/Composés... Więcej

7gru.
7 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych i Finansowych; Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo

8gru.
8 grudnia

Niemcy

Wybór kanclerza przez Bundestag

9gru.
10 grudnia

Bruksela

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

9gru.
9-10 grudnia

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

13gru.
13 grudnia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022