Biuletyn n°967

Open panel Open panel
Biuletyn n°967
Biuletyn
wtorek, 15 lutego 2022
numer 967
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
6. Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska, który odbędzie się 17 i 18 lutego, jest okazją, by pójść naprzód ku ściślejszemu sojuszowi w wielu dziedzinach, takich jak infrastruktura, zdrowie, edukacja, transformacja klimatyczna i migracja.
Więcej
Wybory : Frank-Walter Steinmeier ponownie wybrany na prezydenta Niemiec
photo
13 lutego dotychczasowy prezydent Niemiec Frank-Walter został ponownie wybrany na kolejną 5-letnią kadencję. W I turze wyborów otrzymał 1 045 z 1 425 głosów oddanych przez wielkich elektorów niemieckiego Zgromadzenia Federalnego. Steinmeier zadeklarował, że będzie "ponad partiami", ale nie będzie "neutralny odnośnie demokracji"... Więcej
Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Bowiem w Europie nadal prym wiodą idee Wielkiego Narodu, a Europa jest dla Francji i Francuzów czymś więcej, niczym mniej. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją... Więcej
Konferencja "Europejczyk bez kompleksów"
photo
17 lutego EuroDéfense-France gości Jean-Dominique'a Giulianiego na śniadaniu-debacie w formie wideokonferencji. Dyskusja dotyczyć będzie jego najnowszej książki "Européen, sans complexes"... Więcej
Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 15 lutego we Francji paszport szczepień jest ważny tylko przez 4 miesiące bez dawki przypominającej, a od 28 lutego maseczki nie będą już obowiązkowe w miejscach objętych paszportami. We Włoszech i w Hiszpanii maseczki nie są już wymagane na zewnątrz. W Czechach paszport nie jest obecnie wymagany, a począwszy od 18 lutego testy w szkołach i w firmach nie będą już systematyczne. W Belgii 18 lutego złagodzone zostaną ograniczenia w odniesieniu do przedstawień, barów i restauracji, a telepraca nie będzie już obowiązkowa. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Z okazji Dnia Solidarności z Białorusią obchodzonego 9 lutego, Unia Europejska ponownie wyraziła swoje poparcie dla "bezpiecznej, suwerennej, demokratycznej i dostatniej przyszłości" tego kraju i potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz "zapewnienia sprawiedliwości ofiarom i pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych". Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia w kryzysie wywołanym sfałszowanymi wyborami prezydenckimi z sierpnia 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Plan na rzecz zaopatrzenia w półprzewodniki
photo
8 lutego Komisja zaproponowała środki mające zagwarantować bezpieczeństwo dostaw i odporność sektora półprzewodników w Unii. Proponuje uruchomienie inwestycji publicznych i prywatnych o wartości ponad 43 mld euro w celu przewidywania i szybkiego reagowania na wszelkie przyszłe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Proponuje też połączenie unijnych zasobów, by finansować badania i innowacje, utworzenie funduszu pomagającego młodym firmom w znalezieniu finansowania oraz mechanizm koordynacji między państwami członkowskimi, żeby monitorować podaż i popyt na półprzewodniki... Więcej
Więcej
Prognozy gospodarcze
photo
Zgodnie z prognozami gospodarczymi opublikowanymi przez Komisję 10 lutego, w 2022 roku gospodarka UE ma się rozwinąć o 4%, a w 2023 o 2,8%. Natomiast gospodarka strefy euro ma wzrosnąć o 4% w 2022 i o 2,7% w 2023. Ze względu na wysokie ceny energii i problemy z dostawami oczekuje się, że tegoroczna inflacja w Unii wyniesie 3,9%, a w 2023 1,9%, natomiast w strefie euro 3,5% w 2022 roku i 1,7% w 2023. W III kwartale 2021 roku unijne PKB powróciło do poziomu sprzed pandemii, a wszystkie państwa członkowskie powinny osiągnąć ten poziom do końca 2022... Więcej
HERA inicjuje swój pierwszy plan pracy
photo
10 lutego nowy Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) przedstawił swój pierwszy roczny plan prac z budżetem na 2022 w wysokości 1,3 mld euro na zapobieganie nadzwyczajnym, transgranicznym sytuacjom sanitarnym i na szybkie reagowanie na takie sytuacje... Więcej
Program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na 2022 rok
photo
9 lutego Komisja przyjęła program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2022. Otwiera to dostęp do tegorocznych możliwości finansowania na kwotę ponad 1,7 mld euro, co ma pozwolić na rozwój wiodących innowatorów i tworzenie nowych rynków... Więcej

Parlament : Prezentacja prezydencji przed komisjami
photo
Francuscy ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, edukacji i morza, a także sekretarz stanu ds. transformacji cyfrowej przedstawili priorytety francuskiej prezydencji w Radzie w swoich dziedzinach przed komisjami Parlamentu oraz debatowali z posłami... Więcej
Ostatnia sesja 4. panelu obywatelskiego
photo
Od 11 do 13 lutego czwarty europejski panel obywatelski Konferencji w sprawie przyszłości Europy obradował po raz ostatni w Maastricht, aby omówić kwestie związane z Unią Europejską w świecie i migracją. Jego zalecenia zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu plenarnym Konferencji (11-12 marca). Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej
Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
7 i 8 lutego ministrowie rolnictwa obradowali w Strasburgu, aby omówić kwestię rolnictwa niskoemisyjnego. Obserwowali w terenie praktyki stosowane przez rolników oraz struktury tworzące systemy niskoemisyjne i stwierdzili, że rynek oparty na kredytach węglowych stanowi zarówno okazję do ekonomicznej wyceny tych praktyk, jak i wkład w walkę ze zmianami klimatu... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia
photo
Ministrowie zdrowia, którzy spotkali się 10 lutego w Grenoble, podkreślili pozytywne skutki ściślejszej współpracy i interwencji na szczeblu UE, szczególnie w dziedzinie chorób niezakaźnych, chorób rzadkich i zdrowia psychicznego. Ministrowie zwrócili uwagę, jak ważne jest lepsze uwzględnienie wpływu, jaki na zdrowie Europejczyków wywierają inne polityki Unii... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Szczyt w sprawie oceanów w Breście
photo
Na Szczycie Jeden Ocean, który odbył się w Breście w dniach 9-11 lutego, podczas francuskiej prezydencji w Radzie, państwa członkowskie UE i 16 innych państw zobowiązało się do podpisania traktatu w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystywania morskiej bioróżnorodności na pełnym morzu. 14 krajów zobowiązało się do zwalczania nielegalnych połowów. Podmioty gospodarcze obiecały zwiększyć wysiłki na rzecz dekarbonizacji działalności morskiej i zwalczania zanieczyszczenia plastikiem... Więcej
Więcej | Więcej
Europejska globalna strategia zdrowia
photo
9 lutego unijni ministrowie spraw zagranicznych i zdrowia spotkali się w Lyonie, aby zastanowić się nad wzmocnieniem globalnej strategii UE w zakresie zdrowia, uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19, wspieraniem państw o niskim i średnim dochodzie w ich działaniach w odpowiedzi na pandemię oraz nad wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy państw członkowskich w obszarze zdrowia... Więcej

Hiszpania : Reforma przepisów budżetowych
photo
7 lutego przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe został przyjęty przez wiceprzewodniczącą hiszpańskiego rządu Nadię Calvino. Rozmawiali o ożywieniu gospodarczym, europejskiej reakcji na kryzys oraz o reformie rynku pracy przyjętej niedawno przez Hiszpanię. Hiszpańska minister podkreśliła, że Hiszpania popiera reformę europejskich reguł budżetowych, która jest "realistyczna i pragmatyczna" oraz dostosowana do sytuacji... Więcej
Więcej
Wybory w Kastylii i León
photo
W przedterminowych wyborach regionalnych, przeprowadzonych 13 lutego w regionie Kastylii i León, Partia Ludowa (PP) uzyskała 31,0% głosów i wyprzedziła Partię Socjalistyczną (PSOE) premiera Pedro Sáncheza (30%). Skrajnie prawicowe ugrupowanie Vox zajęło 3. miejsce z 17,6% głosów. Mając 31 miejsc w 81-osobowym parlamencie regionalnym, PP jest daleka od większości absolutnej. PSOE ma mieć 28 mandatów, a Vox 13 (do tej pory miał tylko jeden)... Więcej
Więcej

Francja : Ożywienie energetyki jądrowej
photo
10 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w Belfort kierunki nowej francuskiej polityki energetycznej w ramach planu inwestycyjnego "Francja 2030". Przedstawił w szczególności politykę na rzecz zmniejszenia zużycia energii o 40%, masowego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz konsolidacji francuskiego parku jądrowego poprzez wydłużenie okresu działalności wszystkich reaktorów jądrowych, które mogą pracować dłużej, oraz uruchomienie programu dotyczącego nowych reaktorów jądrowych... Więcej
Więcej
Inwestycje w start-upy i w scale-upy
photo
8 lutego francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire przyjął wicekanclerza Niemiec Roberta Habecka. Z tej okazji Francja, Niemcy i 16 innych państw członkowskich podpisało wspólną deklarację, w której wyraziły chęć wsparcia paneuropejskiej inicjatywy na rzecz innowacji. Poprzez fundusz European Tech Champions Initiative (ETCI) oba kraje zobowiązały się do sfinansowania pomocy dla europejskich przedsiębiorstw technologicznych (każdy z nich oferuje 1 mld euro)... Więcej
Więcej

Włochy : Mario Draghi nie będzie kandydatem w 2023 roku
photo
11 lutego premier Włoch Mario Draghi odbył konferencję prasową z minister sprawiedliwości Martą Cartabią oraz ministrem gospodarki i finansów Daniele Franco. Przedstawili swój plan reformy Naczelnej Rady Sądowniczej, który ma na celu wzmocnienie niezależności sądownictwa i rewaloryzację ścieżek karier zawodowych. Mario Draghi zapowiedział obniżkę rachunków za usługi publiczne w niedługim czasie i przedstawił aktualne dane na temat sytuacji makroekonomicznej Włoch. Zapowiedział też, że zamierza zakończyć przygodę z polityką po wyborach w 2023 roku... Więcej
Więcej

Ukraina : Spotkania, by uniknąć eskalacji
photo
14 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a 15 lutego udał się do Moskwy, gdzie ogłosił przekazanie kolejnych 150 mln euro pomocy. 11 lutego przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA, a także przedstawiciele Komisji, Rady Europejskiej i NATO spotkali się, aby omówić ryzyko rosyjskiego ataku na Ukrainę. Ponownie podkreślili swoje zaangażowanie w dyplomację, dialog i odstraszanie. 12 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron odbył rozmowy ze swoimi rosyjskimi i ukraińskimi odpowiednikami oraz z O. Scholzem. 10 lutego Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell odpowiedział w imieniu 27 państw UE na pismo Rosji. 11 lutego Rada zatwierdziła wypłatę pomocy dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld euro... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada Europy : Wytyczne dotyczące technologii w procesach wyborczych
photo
10 lutego Rada Europy przyjęła wytyczne w sprawie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu zagwarantowania uczciwości procesów wyborczych. Zaproponowała, by państwa członkowskie włączyły do swoich przepisów i praktyk zestaw wymogów i zabezpieczeń związanych z korzystaniem z tych cyfrowych narzędzi na poszczególnych etapach procesu wyborczego... Więcej
Zaniepokojenie nauczaniem niemieckiego w Polsce
photo
9 lutego Komitet Ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych wyraził zaniepokojenie zmniejszeniem dotacji na nauczanie języków regionalnych i mniejszościowych w Polsce oraz zmniejszeniem liczby godzin zajęć z języków mniejszościowych (chodzi w szczególności o niemiecki, który ograniczono do jednej godziny tygodniowo). Komitet przypomniał, że Polska zobowiązała się do zapewnienia nauczania w języku niemieckim w ramach Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych... Więcej
Raport GRECO na temat Mołdawii
photo
9 lutego GRECO opublikowało sprawozdanie na temat zapobiegania korupcji wśród mołdawskich parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Poprzednio organ ten sformułował 18 zaleceń dotyczących przejrzystości w życiu publicznym i stworzenia parlamentarnego kodeksu postępowania. Teraz informuje, że tylko cztery rekomendacje zostały wdrożone, co uważa za "ogólnie niezadowalające"... Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat poparcia obywateli dla demokracji
photo
Według wyników sondażu Eurobarometru opublikowanych 8 lutego przez Parlament Europejski, 32% ankietowanych obywateli uważa demokrację za główną wartość, której należy bronić. Za nią plasuje się wolność słowa (27%) i ochrona praw człowieka (25%). 42% respondentów uważa, że zdrowie publiczne powinno być priorytetem politycznym Parlamentu, podczas gdy 40% jest zdania, że na pierwszym miejscu powinna być walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym... Więcej

Opracowania/raporty : Opracowanie MFW na temat oszczędności europejskich konsumentów
photo
W badaniu opublikowanym 10 lutego MFW zauważa, że z powodu pandemii stopa oszczędności Europejczyków wzrosła i w latach 2020-2021 wynosiła 19% (wobec wcześniejszych 12%). Organizacja uważa, że należałoby ożywić konsumpcję tych oszczędzających, aby pobudzić wzrost, ale odnotowuje, że przeszkodą jest niepewność związana z rozwojem pandemii... Więcej
Raport na temat spójności
photo
W 8. sprawozdaniu na temat spójności (opublikowanym przez Komisję 9 lutego) wykazano, że polityka spójności przyczyniła się do zmniejszenia różnic terytorialnych i społecznych pomiędzy regionami UE, zwłaszcza dzięki Funduszowi Spójności, który do 2023 roku ma zwiększyć PKB na głowę mieszkańca w najsłabiej rozwiniętych regionach o prawie 5%. Jednakże, podczas gdy konwergencja między państwami członkowskimi przyspieszyła, wewnętrzne różnice międzyregionalne w szybko rozwijających się państwach członkowskich powiększyły się... Więcej

Kultura : Danse l'Europe!
photo
9 lutego, w ramach francuskiej prezydencji w Radzie, w Grand Palais zaprezentowano po raz pierwszy choreografię partycypacyjną "Danse l'Europe!", stworzoną przez Angelin Preljocaj do muzyki Jeanne Added. Jest ona dostępna w aplikacji stworzonej specjalnie na potrzeby tego projektu, dla tych, którzy chcą poeksperymentować z choreografią samemu lub z innymi... Więcej
Festiwal Vinterjazz w Danii
photo
Do 27 lutego w Kopenhadze odbywa się zimowy festiwal jazzowy. Zarówno w stolicy, jak i w całym kraju wysłuchać można prawie 600 koncertów w 150 lokalizacjach, od dużych scen po niezależne bary... Więcej
Kultura lapońska w Sztokholmie
photo
Do 20 lutego Muzeum Nordyckie w Sztokholmie prezentuje wystawę poświęconą kulturze lapońskiej, na którą składają się meble, biżuteria, ubrania i inne przedmioty podkreślające związki i mieszankę, jaka na przestrzeni wieków powstała z kultury szwedzkiej i lapońskiej... Więcej
Sztuka tekstualna w Rydze
photo
Łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki w Rydze prezentuje do 1 maja "ES_TEXT" - wystawę blisko 200 prac 70 łotewskich artystów, którzy bawiąc się słowami, tworzą dzieła przywołujące wydarzenia społeczne i polityczne... Więcej
Vivian Maier w Pont-Aven i Quimper
photo
Muzeum Sztuk Pięknych w Quimper łączy siły z Muzeum Pont-Aven, prezentując do 29 maja wystawę poświęconą Vivian Maier, której fotografie przedstawiają Stany Zjednoczone w latach 50. i 60. XX wieku... Więcej
Więcej
Emilio Tadini w Mediolanie
photo
Z okazji 20. rocznicy śmierci Emilio Tadiniego galeria sztuki Gio Marconi w Mediolanie prezentuje do 5 marca retrospektywę wczesnych prac tego artysty. Mediolański malarz, rzeźbiarz, eseista, poeta, dramaturg i krytyk sztuki pracował nad stworzeniem stylu artystycznego - realizmu integralnego, inspirowanego ruchem pop i surrealizmem... Więcej
Więcej
Fotografia i impresjonizm w Poczdamie
photo
Do 8 maja Muzeum Barberini w Poczdamie bada stopniową afirmację fotografii jako formy sztuki w XIX wieku oraz jej związek z malarstwem impresjonistycznym. Za pośrednictwem 150 prac wystawa ukazuje wpływy i rywalizację pomiędzy tymi dwoma formami wyrazu artystycznego... Więcej
Europejscy władcy w Krakowie
photo
Do 29 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie oglądać można wystawę "Pamiątki po europejskich i polskich władcach". Wystawiono rękopisy, ryciny i mapy z biblioteki książąt Czartoryskich. Pergaminy papieża Juliusza II, królów Karola V i Karola IX czy cesarza Maksymiliana I odnoszą się do polskich spraw, a dokumenty genealogiczne poświadczają powiązania między europejskimi władcami... Więcej
Wiek dorosły Sorolli w Madrycie
photo
Do 19 czerwca w Muzeum Sorolli w Madrycie oglądać można wystawę "La edad dichosa" ("Wiek dorosły"), prezentującą dzieła malarza impresjonisty Joaquína Sorolli (1863-1923)... Więcej
Wystawa Whistlera w Muzeum Orsay
photo
Do 8 maja w Muzeum Orsay oglądać można dzieła amerykańskiego malarza Jamesa Abbotta McNeilla Whistlera z nowojorskiej kolekcji Frick. Prace te (pastele, weneckie grafiki i obrazy) są pokazywane w Europie po raz pierwszy od ponad stu lat... Więcej
Więcej
Fotografie Andreasa Mühe we Frankfurcie
photo
Od 16 lutego do 19 czerwca w Städel Museum we Frankfurcie można oglądać prace Andreasa Mühe. Fotograf ukazuje tematy socjologiczne, historyczne i polityczne w często dramatycznym i niejednoznacznym świetle... Więcej
Munch w Albertinie
photo
Od 18 lutego do 19 czerwca w wiedeńskiej Albertinie prezentowana jest wystawa "Munch w dialogu". Dzieła norweskiego malarza zestawiono z twórczością najważniejszych artystów XX wieku, którzy inspirowali się jego nowatorskim malarstwem... Więcej

14lut.
14 lutego

Marsylia

Nieformalne posiedzenie ministrów handlu

14lut.
14-15 lutego

Bordeaux

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. pracy, zatrudnienia i spraw społecznych

14lut.
14-17 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

16lut.
16 lutego

Tuluza

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. kosmosu

16lut.
16-17 lutego

Bruksela

Posiedzenie ministrów obrony NATO

17lut.
17-18 lutego

Bruksela

Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska

21lut.
21 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022