Biuletyn96714 févr. 2022

La Lettre

Ramona Bloj

14 lutego 2022
6. Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska, który odbędzie się 17 i 18 lutego, jest okazją, by pójść naprzód ku ściślejszemu sojuszowi w wielu dziedzinach, takich jak infrastruktura, zdrowie, edukacja, transformacja klimatyczna i migracja.

Read more

Fundacja

"Permanent Atlas of the European Union"

14 lutego 2022

frs.jpg
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

"Européen, sans complexes"

13 lutego 2022

W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Bowiem w Europie nadal prym wiodą idee Wielkiego Narodu, a Europa jest dla Francji i Francuzów czymś więcej, niczym mniej. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

14 lutego 2022

Od 15 lutego we Francji paszport szczepień jest ważny tylko przez 4 miesiące bez dawki przypominającej, a od 28 lutego maseczki nie będą już obowiązkowe w miejscach objętych paszportami. We Włoszech i w Hiszpanii maseczki nie są już wymagane na zewnątrz. W Czechach paszport nie jest obecnie wymagany, a począwszy od 18 lutego testy w szkołach i w firmach nie będą już systematyczne. W Belgii 18 lutego złagodzone zostaną ograniczenia w odniesieniu do przedstawień, barów i restauracji, a telepraca nie będzie już obowiązkowa. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

14 lutego 2022

Z okazji Dnia Solidarności z Białorusią obchodzonego 9 lutego, Unia Europejska ponownie wyraziła swoje poparcie dla "bezpiecznej, suwerennej, demokratycznej i dostatniej przyszłości" tego kraju i potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz "zapewnienia sprawiedliwości ofiarom i pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych". Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia w kryzysie wywołanym sfałszowanymi wyborami prezydenckimi z sierpnia 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji.

Read more

Konferencja "Europejczyk bez kompleksów"

14 lutego 2022

17 lutego EuroDéfense-France gości Jean-Dominique'a Giulianiego na śniadaniu-debacie w formie wideokonferencji. Dyskusja dotyczyć będzie jego najnowszej książki "Européen, sans complexes".

Read more -inny link

Komisja

Plan na rzecz zaopatrzenia w półprzewodniki

13 lutego 2022

commission1.jpg
8 lutego Komisja zaproponowała środki mające zagwarantować bezpieczeństwo dostaw i odporność sektora półprzewodników w Unii. Proponuje uruchomienie inwestycji publicznych i prywatnych o wartości ponad 43 mld euro w celu przewidywania i szybkiego reagowania na wszelkie przyszłe zakłócenia w łańcuchach dostaw. Proponuje też połączenie unijnych zasobów, by finansować badania i innowacje, utworzenie funduszu pomagającego młodym firmom w znalezieniu finansowania oraz mechanizm koordynacji między państwami członkowskimi, żeby monitorować podaż i popyt na półprzewodniki.

Read more -inny link

Prognozy gospodarcze

13 lutego 2022

Zgodnie z prognozami gospodarczymi opublikowanymi przez Komisję 10 lutego, w 2022 roku gospodarka UE ma się rozwinąć o 4%, a w 2023 o 2,8%. Natomiast gospodarka strefy euro ma wzrosnąć o 4% w 2022 i o 2,7% w 2023. Ze względu na wysokie ceny energii i problemy z dostawami oczekuje się, że tegoroczna inflacja w Unii wyniesie 3,9%, a w 2023 1,9%, natomiast w strefie euro 3,5% w 2022 roku i 1,7% w 2023. W III kwartale 2021 roku unijne PKB powróciło do poziomu sprzed pandemii, a wszystkie państwa członkowskie powinny osiągnąć ten poziom do końca 2022.

Read more

HERA inicjuje swój pierwszy plan pracy

14 lutego 2022

10 lutego nowy Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) przedstawił swój pierwszy roczny plan prac z budżetem na 2022 w wysokości 1,3 mld euro na zapobieganie nadzwyczajnym, transgranicznym sytuacjom sanitarnym i na szybkie reagowanie na takie sytuacje.

Read more

Program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na 2022 rok

14 lutego 2022

9 lutego Komisja przyjęła program prac Europejskiej Rady ds. Innowacji na rok 2022. Otwiera to dostęp do tegorocznych możliwości finansowania na kwotę ponad 1,7 mld euro, co ma pozwolić na rozwój wiodących innowatorów i tworzenie nowych rynków.

Read more

Parlament

Ostatnia sesja 4. panelu obywatelskiego

14 lutego 2022

parlement.jpg
Od 11 do 13 lutego czwarty europejski panel obywatelski Konferencji w sprawie przyszłości Europy obradował po raz ostatni w Maastricht, aby omówić kwestie związane z Unią Europejską w świecie i migracją. Jego zalecenia zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu plenarnym Konferencji (11-12 marca). Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji.

Read more -inny link

Prezentacja prezydencji przed komisjami

14 lutego 2022

Francuscy ministrowie obrony, spraw wewnętrznych, edukacji i morza, a także sekretarz stanu ds. transformacji cyfrowej przedstawili priorytety francuskiej prezydencji w Radzie w swoich dziedzinach przed komisjami Parlamentu oraz debatowali z posłami.

Read more

Rada

Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia

13 lutego 2022

conseilparlement.jpg
Ministrowie zdrowia, którzy spotkali się 10 lutego w Grenoble, podkreślili pozytywne skutki ściślejszej współpracy i interwencji na szczeblu UE, szczególnie w dziedzinie chorób niezakaźnych, chorób rzadkich i zdrowia psychicznego. Ministrowie zwrócili uwagę, jak ważne jest lepsze uwzględnienie wpływu, jaki na zdrowie Europejczyków wywierają inne polityki Unii.

Read more -inny link

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa

13 lutego 2022

7 i 8 lutego ministrowie rolnictwa obradowali w Strasburgu, aby omówić kwestię rolnictwa niskoemisyjnego. Obserwowali w terenie praktyki stosowane przez rolników oraz struktury tworzące systemy niskoemisyjne i stwierdzili, że rynek oparty na kredytach węglowych stanowi zarówno okazję do ekonomicznej wyceny tych praktyk, jak i wkład w walkę ze zmianami klimatu.

Read more

Dyplomacja

Szczyt w sprawie oceanów w Breście

14 lutego 2022

diplomatie.jpg
Na Szczycie Jeden Ocean, który odbył się w Breście w dniach 9-11 lutego, podczas francuskiej prezydencji w Radzie, państwa członkowskie UE i 16 innych państw zobowiązało się do podpisania traktatu w sprawie ochrony i zrównoważonego wykorzystywania morskiej bioróżnorodności na pełnym morzu. 14 krajów zobowiązało się do zwalczania nielegalnych połowów. Podmioty gospodarcze obiecały zwiększyć wysiłki na rzecz dekarbonizacji działalności morskiej i zwalczania zanieczyszczenia plastikiem.

Read more -inny link -inny link

Europejska globalna strategia zdrowia

13 lutego 2022

9 lutego unijni ministrowie spraw zagranicznych i zdrowia spotkali się w Lyonie, aby zastanowić się nad wzmocnieniem globalnej strategii UE w zakresie zdrowia, uwzględnieniem wniosków wyciągniętych z pandemii COVID-19, wspieraniem państw o niskim i średnim dochodzie w ich działaniach w odpowiedzi na pandemię oraz nad wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy państw członkowskich w obszarze zdrowia.

Read more

Hiszpania

Reforma przepisów budżetowych

14 lutego 2022

espagne.jpg
7 lutego przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe został przyjęty przez wiceprzewodniczącą hiszpańskiego rządu Nadię Calvino. Rozmawiali o ożywieniu gospodarczym, europejskiej reakcji na kryzys oraz o reformie rynku pracy przyjętej niedawno przez Hiszpanię. Hiszpańska minister podkreśliła, że Hiszpania popiera reformę europejskich reguł budżetowych, która jest "realistyczna i pragmatyczna" oraz dostosowana do sytuacji.

Read more -inny link

Wybory w Kastylii i León

14 lutego 2022

W przedterminowych wyborach regionalnych, przeprowadzonych 13 lutego w regionie Kastylii i León, Partia Ludowa (PP) uzyskała 31,0% głosów i wyprzedziła Partię Socjalistyczną (PSOE) premiera Pedro Sáncheza (30%). Skrajnie prawicowe ugrupowanie Vox zajęło 3. miejsce z 17,6% głosów. Mając 31 miejsc w 81-osobowym parlamencie regionalnym, PP jest daleka od większości absolutnej. PSOE ma mieć 28 mandatów, a Vox 13 (do tej pory miał tylko jeden).

Read more -inny link

Francja

Ożywienie energetyki jądrowej

13 lutego 2022

france.jpg
10 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w Belfort kierunki nowej francuskiej polityki energetycznej w ramach planu inwestycyjnego "Francja 2030". Przedstawił w szczególności politykę na rzecz zmniejszenia zużycia energii o 40%, masowego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz konsolidacji francuskiego parku jądrowego poprzez wydłużenie okresu działalności wszystkich reaktorów jądrowych, które mogą pracować dłużej, oraz uruchomienie programu dotyczącego nowych reaktorów jądrowych.

Read more -inny link

Inwestycje w start-upy i w scale-upy

13 lutego 2022

8 lutego francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire przyjął wicekanclerza Niemiec Roberta Habecka. Z tej okazji Francja, Niemcy i 16 innych państw członkowskich podpisało wspólną deklarację, w której wyraziły chęć wsparcia paneuropejskiej inicjatywy na rzecz innowacji. Poprzez fundusz European Tech Champions Initiative (ETCI) oba kraje zobowiązały się do sfinansowania pomocy dla europejskich przedsiębiorstw technologicznych (każdy z nich oferuje 1 mld euro).

Read more -inny link

Włochy

Mario Draghi nie będzie kandydatem w 2023 roku

14 lutego 2022

italie.jpg
11 lutego premier Włoch Mario Draghi odbył konferencję prasową z minister sprawiedliwości Martą Cartabią oraz ministrem gospodarki i finansów Daniele Franco. Przedstawili swój plan reformy Naczelnej Rady Sądowniczej, który ma na celu wzmocnienie niezależności sądownictwa i rewaloryzację ścieżek karier zawodowych. Mario Draghi zapowiedział obniżkę rachunków za usługi publiczne w niedługim czasie i przedstawił aktualne dane na temat sytuacji makroekonomicznej Włoch. Zapowiedział też, że zamierza zakończyć przygodę z polityką po wyborach w 2023 roku.

Read more -inny link

Ukraina

Spotkania, by uniknąć eskalacji

14 lutego 2022

ukraine.jpg
14 lutego kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a 15 lutego udał się do Moskwy, gdzie ogłosił przekazanie kolejnych 150 mln euro pomocy. 11 lutego przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA, a także przedstawiciele Komisji, Rady Europejskiej i NATO spotkali się, aby omówić ryzyko rosyjskiego ataku na Ukrainę. Ponownie podkreślili swoje zaangażowanie w dyplomację, dialog i odstraszanie. 12 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron odbył rozmowy ze swoimi rosyjskimi i ukraińskimi odpowiednikami oraz z O. Scholzem. 10 lutego Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell odpowiedział w imieniu 27 państw UE na pismo Rosji. 11 lutego Rada zatwierdziła wypłatę pomocy dla Ukrainy w wysokości 1,2 mld euro.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada Europy

Raport GRECO na temat Mołdawii

14 lutego 2022

conseilparlement.jpg
9 lutego GRECO opublikowało sprawozdanie na temat zapobiegania korupcji wśród mołdawskich parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Poprzednio organ ten sformułował 18 zaleceń dotyczących przejrzystości w życiu publicznym i stworzenia parlamentarnego kodeksu postępowania. Teraz informuje, że tylko cztery rekomendacje zostały wdrożone, co uważa za "ogólnie niezadowalające".

Read more

Zaniepokojenie nauczaniem niemieckiego w Polsce

14 lutego 2022

9 lutego Komitet Ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych wyraził zaniepokojenie zmniejszeniem dotacji na nauczanie języków regionalnych i mniejszościowych w Polsce oraz zmniejszeniem liczby godzin zajęć z języków mniejszościowych (chodzi w szczególności o niemiecki, który ograniczono do jednej godziny tygodniowo). Komitet przypomniał, że Polska zobowiązała się do zapewnienia nauczania w języku niemieckim w ramach Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych.

Read more

Wytyczne dotyczące technologii w procesach wyborczych

13 lutego 2022

10 lutego Rada Europy przyjęła wytyczne w sprawie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w celu zagwarantowania uczciwości procesów wyborczych. Zaproponowała, by państwa członkowskie włączyły do swoich przepisów i praktyk zestaw wymogów i zabezpieczeń związanych z korzystaniem z tych cyfrowych narzędzi na poszczególnych etapach procesu wyborczego.

Read more

Eurobarometr

Badanie na temat poparcia obywateli dla demokracji

13 lutego 2022

eurobarometre.jpg
Według wyników sondażu Eurobarometru opublikowanych 8 lutego przez Parlament Europejski, 32% ankietowanych obywateli uważa demokrację za główną wartość, której należy bronić. Za nią plasuje się wolność słowa (27%) i ochrona praw człowieka (25%). 42% respondentów uważa, że zdrowie publiczne powinno być priorytetem politycznym Parlamentu, podczas gdy 40% jest zdania, że na pierwszym miejscu powinna być walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Read more

Opracowania/raporty

Raport na temat spójności

14 lutego 2022

etudes.jpg
W 8. sprawozdaniu na temat spójności (opublikowanym przez Komisję 9 lutego) wykazano, że polityka spójności przyczyniła się do zmniejszenia różnic terytorialnych i społecznych pomiędzy regionami UE, zwłaszcza dzięki Funduszowi Spójności, który do 2023 roku ma zwiększyć PKB na głowę mieszkańca w najsłabiej rozwiniętych regionach o prawie 5%. Jednakże, podczas gdy konwergencja między państwami członkowskimi przyspieszyła, wewnętrzne różnice międzyregionalne w szybko rozwijających się państwach członkowskich powiększyły się.

Read more

Opracowanie MFW na temat oszczędności europejskich konsumentów

14 lutego 2022

W badaniu opublikowanym 10 lutego MFW zauważa, że z powodu pandemii stopa oszczędności Europejczyków wzrosła i w latach 2020-2021 wynosiła 19% (wobec wcześniejszych 12%). Organizacja uważa, że należałoby ożywić konsumpcję tych oszczędzających, aby pobudzić wzrost, ale odnotowuje, że przeszkodą jest niepewność związana z rozwojem pandemii.

Read more

Kultura

Fotografie Andreasa Mühe we Frankfurcie

14 lutego 2022

culture.jpg
Od 16 lutego do 19 czerwca w Städel Museum we Frankfurcie można oglądać prace Andreasa Mühe. Fotograf ukazuje tematy socjologiczne, historyczne i polityczne w często dramatycznym i niejednoznacznym świetle.

Read more

Festiwal Vinterjazz w Danii

14 lutego 2022

Do 27 lutego w Kopenhadze odbywa się zimowy festiwal jazzowy. Zarówno w stolicy, jak i w całym kraju wysłuchać można prawie 600 koncertów w 150 lokalizacjach, od dużych scen po niezależne bary.

Read more

Fotografia i impresjonizm w Poczdamie

14 lutego 2022

Do 8 maja Muzeum Barberini w Poczdamie bada stopniową afirmację fotografii jako formy sztuki w XIX wieku oraz jej związek z malarstwem impresjonistycznym. Za pośrednictwem 150 prac wystawa ukazuje wpływy i rywalizację pomiędzy tymi dwoma formami wyrazu artystycznego.

Read more

Wiek dorosły Sorolli w Madrycie

14 lutego 2022

Do 19 czerwca w Muzeum Sorolli w Madrycie oglądać można wystawę "La edad dichosa" ("Wiek dorosły"), prezentującą dzieła malarza impresjonisty Joaquína Sorolli (1863-1923).

Read more

Emilio Tadini w Mediolanie

14 lutego 2022

Z okazji 20. rocznicy śmierci Emilio Tadiniego galeria sztuki Gio Marconi w Mediolanie prezentuje do 5 marca retrospektywę wczesnych prac tego artysty. Mediolański malarz, rzeźbiarz, eseista, poeta, dramaturg i krytyk sztuki pracował nad stworzeniem stylu artystycznego - realizmu integralnego, inspirowanego ruchem pop i surrealizmem.

Read more -inny link

Wystawa Whistlera w Muzeum Orsay

14 lutego 2022

Do 8 maja w Muzeum Orsay oglądać można dzieła amerykańskiego malarza Jamesa Abbotta McNeilla Whistlera z nowojorskiej kolekcji Frick. Prace te (pastele, weneckie grafiki i obrazy) są pokazywane w Europie po raz pierwszy od ponad stu lat.

Read more -inny link

Sztuka tekstualna w Rydze

14 lutego 2022

Łotewskie Narodowe Muzeum Sztuki w Rydze prezentuje do 1 maja "ES_TEXT" - wystawę blisko 200 prac 70 łotewskich artystów, którzy bawiąc się słowami, tworzą dzieła przywołujące wydarzenia społeczne i polityczne.

Read more

Munch w Albertinie

14 lutego 2022

Od 18 lutego do 19 czerwca w wiedeńskiej Albertinie prezentowana jest wystawa "Munch w dialogu". Dzieła norweskiego malarza zestawiono z twórczością najważniejszych artystów XX wieku, którzy inspirowali się jego nowatorskim malarstwem.

Read more

Kultura lapońska w Sztokholmie

14 lutego 2022

Do 20 lutego Muzeum Nordyckie w Sztokholmie prezentuje wystawę poświęconą kulturze lapońskiej, na którą składają się meble, biżuteria, ubrania i inne przedmioty podkreślające związki i mieszankę, jaka na przestrzeni wieków powstała z kultury szwedzkiej i lapońskiej.

Read more

Europejscy władcy w Krakowie

14 lutego 2022

Do 29 maja w Muzeum Narodowym w Krakowie oglądać można wystawę "Pamiątki po europejskich i polskich władcach". Wystawiono rękopisy, ryciny i mapy z biblioteki książąt Czartoryskich. Pergaminy papieża Juliusza II, królów Karola V i Karola IX czy cesarza Maksymiliana I odnoszą się do polskich spraw, a dokumenty genealogiczne poświadczają powiązania między europejskimi władcami.

Read more

Vivian Maier w Pont-Aven i Quimper

14 lutego 2022

Muzeum Sztuk Pięknych w Quimper łączy siły z Muzeum Pont-Aven, prezentując do 29 maja wystawę poświęconą Vivian Maier, której fotografie przedstawiają Stany Zjednoczone w latach 50. i 60. XX wieku.

Read more -inny link

Danse l'Europe!

14 lutego 2022

9 lutego, w ramach francuskiej prezydencji w Radzie, w Grand Palais zaprezentowano po raz pierwszy choreografię partycypacyjną "Danse l'Europe!", stworzoną przez Angelin Preljocaj do muzyki Jeanne Added. Jest ona dostępna w aplikacji stworzonej specjalnie na potrzeby tego projektu, dla tych, którzy chcą poeksperymentować z choreografią samemu lub z innymi.

Read more

Wybory

Frank-Walter Steinmeier ponownie wybrany na prezydenta Niemiec

14 lutego 2022

elections.jpg
13 lutego dotychczasowy prezydent Niemiec Frank-Walter został ponownie wybrany na kolejną 5-letnią kadencję. W I turze wyborów otrzymał 1 045 z 1 425 głosów oddanych przez wielkich elektorów niemieckiego Zgromadzenia Federalnego. Steinmeier zadeklarował, że będzie "ponad partiami", ale nie będzie "neutralny odnośnie demokracji".

Read more -inny link

Agenda

les 14-17 lutego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 14-15 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. pracy, zatrudnienia i spraw społecznych (Bordeaux)


16 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. kosmosu (Tuluza)


les 17-18 lutego

Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska (Bruksela)


21 lutego

Rada do Spraw Zagranicznych Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 16-17 lutego

Posiedzenie ministrów obrony NATO (Bruksela)


14 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów handlu (Marsylia)


Newsletter Archives

Trudny wybór: rozmawiać czy nie

Między inflacją i wzrostem: na rzecz EBC w służbie mocarstwowości i strategicznej autonomii

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europejska odyseja

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

Fordyzm kosmiczny i Europa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Emilie Malivert, Ana Pasturel, Mélina Giraud, Luna RicciRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką

pdf

Biuletyn n°967- wersja 14 févr. 2022