Biuletyn n°976

Open panel Open panel
Biuletyn n°976
Biuletyn
środa, 20 kwietnia 2022
numer 976
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
W wyniku rosyjskiej agresji ponad jedna czwarta ludności Ukrainy została zmuszona do opuszczenia swoich domów. W obliczu największego ruchu ludności na swoim obszarze od czasów II wojny światowej, Europa szybko wdrożyła pakiet działań humanitarnych i związanych z przyjmowaniem uchodźców.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Niezbędna Europa
photo
Wojna rosyjska w Ukrainie, podobnie jak zarządzanie COVID-19 w Chinach po raz kolejny pokazują, że integracja europejska sprzyja bardziej cywilizowanemu, mniej agresywnemu i bardziej solidarnemu społeczeństwu. To cenne dobro jest stawką w wyborach we Francji 24 kwietnia, podkreśla Jean-Dominique Giuliani, który ma nadzieję, że Francuzi wezmą na siebie odpowiedzialność... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 24 plany, 21 krajów otrzymało planowane zaliczki, a 4 kraje otrzymały pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów (w tym 13 kwietnia Włochy otrzymały 21 mld euro). Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Większość środków sanitarnych wprowadzonych w trakcie zimy została zniesiona. Grecja ogłosiła, że od 1 maja do 31 sierpnia nie będzie już obowiązku noszenia maseczki, a świadectwa szczepień nie będą już wymagane w restauracjach, barach i sklepach. Fundacja udostępnia Państwu kompleksową mapę obowiązujących instrumentów, abyście się mogli dowiedzieć, co się dzieje w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej

Ukraina/Rosja : Wołodymyr Zełenski przed parlamentami
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed parlamentami Litwy, Estonii i Korei. Wezwał Estonię do promowania w Unii całkowitej blokady rosyjskich banków i embarga na import rosyjskiej energii. "Jeśli nadal nie ma jasności w sprawie rosyjskiego gazu, nie możemy być pewni, że w Europie istnieje wspólna wola, by powstrzymać rosyjskie zbrodnie wojenne" - powiedział w litewskim parlamencie. Zełenski poprosił również Koreę Południową o dostarczenie broni na Ukrainę... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wspieranie dochodzeń i ścigania międzynarodowych zbrodni popełnionych w Ukrainie
photo
13 kwietnia Rada przyjęła decyzję zmieniającą mandat misji UE dotyczącej reformowania cywilnego sektora bezpieczeństwa w Ukrainie (EUAM Ukraina). W ramach zmienionego mandatu, EUAM Ukraina będzie również udzielać wsparcia ukraińskim władzom w celu ułatwienia prowadzenia dochodzeń i ścigania wszelkich międzynarodowych przestępstw popełnionych w kontekście niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji przeciwko Ukrainie... Więcej
Wojna w Ukrainie podminowuje ożywienie światowego handlu
photo
12 kwietnia WTO opublikowało prognozy dla światowej gospodarki. W wyniku wojny w Ukrainie, która powoduje wzrost cen towarów, ekonomiści skorygowali w dół szacunki dotyczące światowego handlu. Przewidują na 2022 rok wzrost wolumenu handlu towarami o 3% (w porównaniu do przewidywanych poprzednio 4,7%). Kolejnym elementem niepewności gospodarczej, zakłócającym handel morski, są lockdowny w Chinach. WTO prognozuje, że w 2022 roku światowy wzrost PKB (według rynkowych kursów wymiany) wyniesie 2,8%... Więcej
Więcej
20 rosyjskich linii lotniczych dodanych do listy firm z zakazem
photo
11 marca Komisja dodała 20 rosyjskich linii lotniczych do listy firm objętych zakazem działalności w Unii (EU Air Safety List). Na liście znalazło się łącznie 117 linii lotniczych, w tym 21 rosyjskich, ponieważ naruszają one międzynarodowe normy w zakresie bezpieczeństwa lotniczego... Więcej
3,5 mld euro dodatkowych zaliczek na przyjmowanie uchodźców
photo
12 kwietnia Rada przyjęła akt ustawodawczy w sprawie zwiększenia zaliczek z tytułu REACT-EU, aby ułatwić przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Państwom członkowskim przyjmującym uchodźców udostępniono dodatkowe zaliczki na kwotę 3,5 mld euro... Więcej
Dodatkowe 500 mln euro na dostarczenie Ukrainie sprzętu wojskowego
photo
Aby wesprzeć ukraińskie siły zbrojne, 13 kwietnia Rada dorzuciła 500 mln euro do już uruchomionych środków z Europejskiego Funduszu na rzecz Pokoju. Oznacza to potrojenie początkowego budżetu do łącznej kwoty 1,5 mld euro. Nowe środki pozwolą na sfinansowanie dostaw państw członkowskich dla ukraińskich sił zbrojnych w postaci wyposażenia, środków ochrony osobistej, paliwa i śmiercionośnego sprzętu wojskowego do celów obronnych... Więcej
Pomoc humanitarna z przeznaczeniem dla osób uciekających z Ukrainy
photo
13 kwietnia Rada wprowadziła wyjątki humanitarne od sankcji przyjętych w związku z sytuacją w Ukrainie. Z ograniczeń w relacjach gospodarczych z Donbasem zwolnione są w szczególności niektóre instytucje i organizacje humanitarne. Ponadto Komisja wyasygnowała 9 mln euro z programu EU4Health, aby pomóc państwom członkowskim w zapewnieniu wsparcia psychologicznego osobom przesiedlonym i uchodźcom, którzy potrzebują szybkiej pomocy psychologicznej... Więcej
Więcej
Europol uruchamia operację wymierzoną w majątki przestępców
photo
11 kwietnia Europol rozpoczął operację "Oscar", której celem jest wspieranie dochodzeń finansowych w państwach członkowskich, ukierunkowanych na aktywa pochodzące z działalności przestępczej, znajdujące się w posiadaniu osób objętych europejskimi sankcjami w związku z wojną w Ukrainie. Chodzi również o wspieranie dochodzeń w sprawach karnych związanych z obchodzeniem unijnych sankcji handlowych i gospodarczych. Operacja ta ułatwi wymianę informacji między partnerami. Zaangażowane w nią będą także agencje Frontex i Eurojust... Więcej
Więcej
Mechanizm wymiany ukraińskich banknotów
photo
13 kwietnia Rada zatwierdziła swoje zalecenie w sprawie wymiany banknotów denominowanych w hrywnach na waluty państw członkowskich przyjmujących osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Chodzi o to, by ukraińscy uchodźcy mogli wymienić bez opłat na lokalną walutę do 10 000 hrywien (ok. 310 euro)... Więcej
Ponad 870 000 Ukraińców wróciło do siebie
photo
W swoim ostatnim raporcie na temat bieżącej sytuacji (opublikowanym 12 kwietnia) Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ogłosiło, że ponad 870 000 Ukraińców wróciło do swojego kraju (prawie 30 000 każdego dnia). ONZ precyzuje, że 13 mln ludzi pozostaje uwięzionych w strefie konfliktu, 4,7 mln uciekło z Ukrainy. Szacuje też na 7,1 mln liczbę osób wewnętrznie przesiedlonych. 950 szkół zostało uszkodzonych lub zniszczonych. ONZ z zadowoleniem przyjmuje jednak wsparcie żywnościowe udzielane najsłabszym grupom ludności za pośrednictwem Światowego Programu Żywnościowego (WFP). Ostrzega również przed zagrożeniami związanymi z handlem ludźmi oraz wykorzystywaniem kobiet i dzieci... Więcej
Więcej | Więcej
Raport OBWE na temat zbrodni wojennych
photo
13 kwietnia misja ekspertów OBWE przedstawiła raport na temat naruszeń prawa humanitarnego i zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie od 24 lutego, w którym stwierdza, że istnieją "wyraźne wzorce naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego przez siły rosyjskie podczas prowadzenia działań wojennych". Tego samego dnia przedstawiciele obecnego przewodniczącego OBWE i Rady Europy wezwali Rosję do zaprzestania atakowania i niszczenia ukraińskich obiektów religijnych oraz miejsc kultu, gdyż stanowi to, wraz z zabijaniem ludności cywilnej, zbrodnie przeciwko ludzkości... Więcej
Więcej
Spotkanie Karla Nehammera i Władimira Putina
photo
11 kwietnia kanclerz Austrii Karl Nehammer spotkał się w Moskwie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, aby wezwać do utworzenia korytarzy humanitarnych w Ukrainie, zawieszenia broni i przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zbrodni wojennych. K. Nehammer powiedział po spotkaniu, że Putin pozostaje w "logice wojny"... Więcej
Więcej
Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii z wizytą w Kijowie
photo
13 kwietnia prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii odwiedzili region kijowski i spotkali się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim. Wizyta, zainicjowana przez Polskę, rozpoczęła się w Borodziance, aby stać się świadectwem zniszczeń materialnych i nadużyć popełnionych przez Rosję. Cztery głowy państw potępiły zbrodnie wojenne i wezwały do postawienia winnych przed międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Komisja : Wzmocnienie ochrony własności intelektualnej
photo
13 kwietnia Komisja przedstawiła propozycję rozporządzenia w sprawie ochrony własności intelektualnej produktów rzemieślniczych i przemysłowych dzięki mechanizmom europejskiej ochrony. Projekt przewiduje prostą i niedrogą procedurę rejestracji dla producentów pragnących używać oznaczeń geograficznych i gwarantuje pełną kompatybilność z istniejącą ochroną międzynarodową. Celem jest także wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez podkreślanie oryginalności i autentyczności tradycyjnych praktyk... Więcej
Nowe kryzysowe środki mające wesprzeć sektor rybołówstwa i akwakultury
photo
13 kwietnia Komisja zaproponowała drugi pakiet środków mających na celu wsparcie sektora rybołówstwa i akwakultury w radzeniu sobie z konsekwencjami wojny w Ukrainie. Komisja proponuje rekompensatę finansową z tytułu dodatkowych kosztów, utraty dochodów i przechowywania produktów, a także tymczasowego zaprzestania działalności połowowej tam, gdzie wojna zagraża jej prowadzeniu. Wsparcie ma pochodzić z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)... Więcej
Miliard euro na rzecz ochrony oceanu
photo
14 kwietnia, na konferencji Nasz Ocean Unia Europejska przedstawiła swoje 44 zobowiązania w zakresie ochrony oceanów na kwotę prawie 1 mld euro. Najpierw niemal 500 mln euro zostanie przeznaczonych na badania, rozwój i innowacje. Unia Europejska wzięła na siebie zobowiązania w zakresie ochrony obszarów morskich, zwalczania zanieczyszczenia mórz oraz walki z kryzysem klimatycznym w oceanach... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
12 kwietnia obradowali ministrowie do spraw europejskich. Omówili stan praworządności w Luksemburgu, na Węgrzech, na Malcie, w Holandii i w Austrii. Stosowne kraje przedstawiły swoją narodową specyfikę i rozwój sytuacji w tym zakresie. Rozmawiano także o propozycjach zgromadzenia plenarnego Konferencji w sprawie przyszłości Europy, które odbyło się w dniach 8-9 kwietnia... Więcej
Uregulowanie europejskich zielonych obligacji
photo
13 kwietnia Rada przyjęła stanowisko na temat rozporządzenia w sprawie europejskich zielonych obligacji dotyczące wprowadzenia standardów obowiązujących emitentów obligacji, którzy chcą używać nazwy "europejska zielona obligacja" lub "EuGB". Rozporządzenie ustanawia system rejestracji i ramy nadzoru dla zewnętrznych kontrolerów europejskich zielonych obligacji... Więcej
Przyjęcie propozycji w sprawie zaopatrzenia w leki pochodzące ze Zjednoczonego Królestwa
photo
11 kwietnia Rada przyjęła propozycje Komisji mające na celu zapewnienie długoterminowej ciągłości dostaw leków ze Zjednoczonego Królestwa do Irlandii Północnej. We wniosku przyznano również tymczasową derogację Cyprowi, Irlandii i Malcie, obowiązującą do 31 grudnia 2024 roku, a pozwalającą im (w razie potrzeby) nadal zaopatrywać się w Zjednoczonym Królestwie. Docelowo państwa te zobowiązane są jednak do zmniejszenia zależności swoich rynków od leków pochodzących z Wielkiej Brytanii lub przewożonych przez jej terytorium... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
11 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych wymienili poglądy z prokuratorem Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) Karimem Khanem w celu ustalenia odpowiedzialności Rosji za naruszenia prawa międzynarodowego w Ukrainie. Rozmawiali też o Global Gateway - strategii, dzięki której Unia Europejska ma się stać aktorem geopolitycznym. Omówili sytuację w Mali i podjęli decyzję o zawieszeniu, a nawet wstrzymaniu niektórych szkoleń w ramach misji EUTM Mali i EUCAP Sahel Mali... Więcej
Więcej
Operacja humanitarna w Mołdawii na rzecz uchodźców
photo
W odpowiedzi na napływ uchodźców uciekających z Ukrainy, 12 kwietnia Unia wysłała do Mołdawii pomoc humanitarną w ramach Europejskiego Potencjału Reagowania Humanitarnego (EHRC), w celu wzmocnienia mołdawskich zdolności reagowania kryzysowego i wspierania partnerów humanitarnych na miejscu. Operacja polega na utworzeniu magazynu w stolicy Mołdawii, Kiszyniowie, i dostarczeniu ponad 1200 namiotów i 4000 koców dla ludności przesiedlonej w wyniku konfliktu... Więcej

EBC : Nowe decyzje w zakresie polityki pieniężnej
photo
14 kwietnia Europejski Bank Centralny ogłosił, że program skupu aktywów powinien się zakończyć w III kwartale, a główne stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie, dopóki inflacja w średnim okresie nie osiągnie 2%. Zamierza również reinwestować pieniądze ze spłaty papierów wartościowych zakupionych w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii co najmniej do 2024 roku. Prezes EBC Christine Lagarde podkreśliła, że wojna w Ukrainie stanowi ryzyko dla wzrostu gospodarczego w strefie euro... Więcej

Europejskie agencje : Rozbicie forum hakerów
photo
12 kwietnia Europol ogłosił, że we współpracy ze szwedzką, rumuńską, portugalską, brytyjską i amerykańską policją zlikwidował "RaidForums" - jedno z największych forów hakerskich w internecie... Więcej
Więcej

Finlandia : Ku zmianie strategicznego stanowiska
photo
13 kwietnia rząd Finlandii opublikował raport na temat swoich refleksji dotyczących zmiany koncepcji bezpieczeństwa i obrony w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Stawką jest oczywiście obrona kraju, który ma z Rosją granicę o długości 1300 kilometrów. W dokumencie tym wymieniono zalety i wady ewentualnego członkostwa w NATO. Tego samego dnia premier Finlandii Sanna Marin omówiła ten pomysł ze swoją szwedzką odpowiedniczką Magdaleną Andersson... Więcej
Więcej

Francja : Sondaże na tydzień przed II turą
photo
Sondaże opublikowane na tydzień przed II turą wyborów prezydenckich we Francji 24 kwietnia wskazują, że urzędujący prezydent Emmanuel Macron wygra ze skrajnie prawicową kandydatką Marine Le Pen. Ma otrzymać od 53,5 do 54,5% głosów... Więcej
Więcej | Więcej

Słowenia : Sondaże na tydzień przed wyborami
photo
Według sondażu opublikowanego 15 kwietnia, Partia Demokratyczna (SDS) dotychczasowego premiera Janeza Jansy powinna zdobyć w wyborach parlamentarnych 24 kwietnia 31,6% głosów i tym samym wyprzedzić Ruch na rzecz Wolności (26,3%) i Socjaldemokratów (10,4%)... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raporty na temat ochrony dzieci-uchodźców
photo
Komitet Lanzarote przy Radzie Europy (odpowiedzialny za monitorowanie Konwencji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych) opublikował 13 kwietnia 10 raportów oceniających ustawodawstwo, usługi i środki stosowane przez państwa-sygnatariuszy. Zwraca uwagę na tworzenie usług pomocowych, takich jak gorące linie dla tych dzieci. Odnotowuje również wysiłki podjęte w walce z transgranicznymi zaginięciami dzieci, w szczególności poprzez szkolenia w Austrii, Włoszech i Chorwacji. Komitet wzywa państwa do poprawy współpracy międzynarodowej w zakresie ścigania sprawców oraz do zapewnienia możliwości wszczęcia postępowania w przypadku braku skargi ze strony ofiary... Więcej

Kultura : Solidarność z Ukrainą w świecie kultury
photo
W Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. 23 kwietnia we Francji odbędzie się koncert w Mireval. 27 kwietnia Kijowska Orkiestra Symfoniczna rozpoczyna tournée po Niemczech - wystąpi w Dreźnie, a potem w Lipsku, Berlinie, Fryburgu, Hanowerze i Hamburgu. W Belgii cały dochód z koncertu "Merci, Maestro" - międzynarodowego konkursu dla młodych pianistów, który odbędzie się w dniach 21-24 kwietnia - zostanie przekazany na Ukrainę. 28 kwietnia Rada Miasta Granady (Hiszpania) organizuje koncert lokalnych artystów we współpracy z Hiszpańskim Czerwonym Krzyżem. W Polsce, w dniach 24 kwietnia - 1 maja odbędzie się cykl koncertów "Free Ukraine". Tymczasem Pink Floyd nagrali swój pierwszy od 1994 roku nowy utwór zatytułowany "Hey Hey Rise Up", z którego dochód zostanie przekazany na akcję humanitarną na rzecz Ukraińców... Więcej
Więcej | Więcej
Warszawa: sprzedaż sztuki z korzyścią dla uchodźców
photo
Do 15 maja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Towarzystwo Przyjaciół MSN i Fundacja Ocalenie zapraszają na wystawę poprzedzającą charytatywną aukcję sztuki Refugees Welcome, z której dochód przeznaczony zostanie na pomoc uchodźcom i uchodźczyniom... Więcej
Marina Abramović w Kownie
photo
Do 31 lipca w Muzeum Sztuki w Kownie oglądać można retrospektywę twórczości artystki Mariny Abramović. Ekspozycja, zorganizowana w ramach programu "Kowno 2022 - Europejska Stolica Kultury", prezentuje różne działania serbskiej pionierki sztuki konceptualnej, używając do tego filmów i zdjęć... Więcej
Retrospektywy Gaudiego i Maillola w Muzeum Orsay
photo
Do 31 sierpnia Muzeum Orsay prezentuje retrospektywę poświęconą rzeźbiarzowi Aristide'owi Maillolowi, pierwszą w paryskim muzeum od czasu ekspozycji w 1961 roku w Narodowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Do 17 lipca można tam również oglądać wystawę poświęconą Antonio Gaudiemu, na której prezentowane są rysunki, modele i liczne meble, nigdy wcześniej nie pokazywane we Francji... Więcej
Więcej
Rzeźba w Atenach
photo
Do 11 września w MOMus-Muzeum Alexy Mylony w Atenach czynna jest wystawa współczesnej greckiej rzeźby "W pracowni rzeźbiarza"... Więcej
Alfred Kubin w Muzeum Leopolda
photo
Do 24 lipca w Muzeum Leopolda w Wiedniu oglądać można wystawę poświęconą rysownikowi i ilustratorowi Alfredowi Kubinowi (1877-1859), którego twórczość (oparta na zniszczeniach wojennych, pandemiach, klęskach żywiołowych, manipulacji masami i innych otchłaniach ludzkiej egzystencji) wydaje się być zbieżna z aktualnymi wydarzeniami... Więcej
Taniec Antonio Gadesa w Madrycie
photo
Do 29 maja w Centrum Kultury Fernána Gómeza de la Villa w Madrycie prezentowana jest wystawa poświęcona Antonio Gadesowi. Ten tancerz i choreograf był kluczową postacią w tańcu i teatrze XX wieku. Ekspozycja obejmuje partytury, plakaty, kostiumy sceniczne, fotografie i dokumenty audiowizualne dotyczące twórczości Gadesa... Więcej
Więcej
Tkaniny Teresy Lancety w Barcelonie
photo
W Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie (MACBA) prezentowana jest wystawa "Teresa Lanceta. Tkactwo jako otwarte źródło", która proponuje szeroki wybór gobelinów, tkanin, rysunków, fotografii i filmów wideo. Oferuje najbardziej kompletny przegląd twórczości artystki od lat 70. XX wieku do dziś... Więcej
Festiwal jazzowy w Espoo
photo
Do 30 kwietnia trwa 36. edycja festiwalu Jazz in April w Espoo, który odbywa się także w Helsinkach i Tampere (w każdym z miast odbywa się jeden koncert)... Więcej
Festiwal Literacki w Cambridge
photo
Od 20 do 24 kwietnia odbywa się Festiwal Literacki Cambridge Spring. Jest to ważne wydarzenie w świecie literatury, w trakcie którego znani autorzy zapraszani są do udziału w spotkaniach, warsztatach i konferencjach poświęconych pisarstwu. W sumie, w całym mieście odbędzie się 45 imprez poświęconych literaturze... Więcej
Biennale w Wenecji
photo
23 kwietnia rozpoczyna się Biennale w Wenecji - największe na świecie wydarzenie poświęcone sztuce współczesnej. Potrwa do 27 listopada. Impreza podzielona jest na trzy części. Jedna z nich poświęcona jest 80 pawilonom narodowym. Kolejnym elementem jest pawilon międzynarodowy. I wreszcie trzecia część (rozrzucona po całym mieście) stanowi "off": galerie i artyści gromadzą się wokół Biennale, aby wystawić i dowartościować swoją twórczość... Więcej

18kwie.
18-21 kwietnia

Wideokonferencja

Wiosenne posiedzenie MFW i Banku Światowego

24kwie.
24 kwietnia

Słowenia

Wybory parlamentarne

Francja

II tura wyborów prezydenckich

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022