Biuletyn n°977

Open panel Open panel
Biuletyn n°977
Biuletyn
wtorek, 26 kwietnia 2022
numer 977
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Wojna w Ukrainie i sankcje wobec Rosji uwypuklają gospodarczą i finansową potęgę Zachodu, ale rodzą też pytania o zewnętrzne słabości. Sięgając dalej niż węglowodory, Unia Europejska uświadamia sobie konieczność zabezpieczenia surowców i technologii.
Więcej
Na pierwszej stronie : Kiedy Francja szanuje Europę
photo
Francuzi ponownie wybrali na prezydenta Republiki Emmanuela Macrona, który wygrał z populistyczną skrajną prawicą, oferując swoim rodakom wizję wykraczającą poza proste ramy narodowe. Europa ma teraz francuskiego prezydenta, który jest aktywny i wyrazisty, odpowiedzialny i wiarygodny, silny i zaangażowany - stwierdza Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Wyniki wyborów parlamentarnych w Słowenii
photo
Ruch Wolność (GS), kierowany przez Roberta Goloba, wygrał wybory parlamentarne w Słowenii 24 kwietnia, uzyskując 34,5% głosów i 41 z 90 miejsc w parlamencie. Wyprzedził Partię Demokratyczną (SDS) dotychczasowego premiera Janeza Jansy, która uzyskała zaledwie 26,3% głosów... Więcej
Emmanuel Macron ponownie wybrany na prezydenta republiki
photo
24 kwietnia Emmanuel Macron został ponownie wybrany na prezydenta Republiki Francuskiej, uzyskując 58,54% głosów (wobec 41,46% dla Marine Le Pen). Odsetek osób nie biorących udziału w wyborach wyniósł 28%. Po raz pierwszy prezydent Francji został ponownie wybrany poza tzw. okresem kohabitacji... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W Unii Europejskiej zniesiono większość środków sanitarnych wprowadzonych zimą. Od 16 kwietnia maseczki nie są już wymagane w sklepach i obiektach kulturalnych w Austrii, ale pozostają obowiązkowe w środkach transportu i w szpitalach. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli poznać sytuację w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej

Ukraina/Rosja : Nowe unijne i brytyjskie sankcje
photo
21 kwietnia Unia Europejska i Wielka Brytania rozszerzyły listę osób objętych sankcjami za powiązania z rosyjską inwazją na Ukrainę lub nadużyciami popełnionymi na terytorium Ukrainy. Ukraiński biznesmen i Rosjanin Jewgienij Prigożyn (założyciel grupy najemników Wagner) zostali objęci unijnymi restrykcjami, które dotyczą obecnie 1093 osób i 80 podmiotów. Ponadto Wielka Brytania podjęła decyzję o nałożeniu nowych sankcji na kluczowych rosyjskich dowódców wojskowych oraz na kolejnych 19 osób i podmiotów, zgodnie z sankcjami UE i G7... Więcej
Więcej | Więcej
Dostawy broni na Ukrainę
photo
22 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział dostarczenie na Ukrainę pocisków przeciwpancernych Milan i dział dalekiego zasięgu Caesar. 21 kwietnia prezydent USA Joe Biden ogłosił, że zwiększa strategiczną pomoc dla Ukrainy o 800 mln dolarów. Inne kraje (takie jak Turcja, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Polska, Słowacja, kraje bałtyckie, Belgia, Grecja, Holandia, Włochy i Japonia) nadal wysyłają na Ukrainę broń i strategiczne zasoby... Więcej
Więcej | Więcej
Modyfikacja budżetu Unii, aby pomóc Ukraińcom
photo
22 kwietnia Komisja zaproponowała zwiększenie budżetu UE na 2022 rok, aby pomóc ludziom uciekającym z Ukrainy i państwom najbardziej dotkniętym przepływami migracyjnymi. Wzrost ten zostanie wykorzystany na finansowanie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Wizami, które umożliwią lepszą kontrolę graniczną i opiekę nad osobami w momencie ich przybycia. W ten sposób na zarządzanie granicami i przepływami osób zmobilizowanych zostanie 400 mln euro... Więcej
Pilna pomoc medyczna dla Ukrainy
photo
21 kwietnia francuskie Ministerstwa ds. Europy i Spraw Zagranicznych oraz Solidarności i Zdrowia zapowiedziały pilną pomoc medyczną. Na prośbę ukraińskich władz przez Polskę wysłanych zostanie ponad 28 ton sprzętu medycznego. Leki, generatory tlenu, aparaty oddechowe - te dary zostały sfinansowane ze środków przekazanych przez samorządy terytorialne i firmy. Operacja ta ma miejsce po innej, realizowanej już w Ukrainie, a umożliwiającej pobranie krwi... Więcej
Kolejne wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
21 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w portugalskim parlamencie, apelując o zaostrzenie europejskich sankcji wobec Rosji i dodatkową pomoc wojskową w postaci ciężkiego uzbrojenia. 21 kwietnia wziął udział w spotkaniu przy okrągłym stole zorganizowanym przez Bank Światowy. Wezwał do ponowienia wsparcia finansowego dla Ukrainy, która "potrzebuje 7 miliardów dolarów miesięcznie". Opowiedział się za wykluczeniem Rosji ze wszystkich międzynarodowych instytucji finansowych oraz wprowadzeniem podatku od wymiany handlowej i finansowej z Rosją, z którego dochody miałyby być przeznaczane na odbudowę jego kraju po wojnie... Więcej
Więcej | Więcej
Wizyty Charlesa Michela, Pedro Sancheza i Mette Frederiksen w Kijowie
photo
20 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel złożył wizytę w Kijowie. Potępił "zbrodnie wojenne" popełnione przez Rosję i wezwał do ich osądzenia przed sądem na podstawie zebranych dowodów. Spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby przedyskutować wsparcie wojskowe i humanitarne ze strony UE oraz potrzeby Ukrainy. 21 kwietnia wspólną wizytę w Kijowie złożyli hiszpański premier Pedro Sanchez i jego duńska odpowiedniczka Mette Frederiksen. Również spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim, aby potwierdzić poparcie swoich krajów i Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Posiedzenie G7 na temat Ukrainy w poszerzonym składzie
photo
19 kwietnia przywódcy państw G7, wraz z prezydentami Polski i Rumunii, sekretarzem generalnym NATO oraz przewodniczącymi Komisji i Rady Europejskiej, wymienili poglądy na temat sytuacji w Ukrainie i przedyskutowali zaostrzenie sankcji wobec Rosji... Więcej
Więcej
Opracowanie na temat wpływu wojny w Europie
photo
22 kwietnia MFW stwierdził, że wojna w Ukrainie jest "poważnym ciosem" dla ożywienia gospodarczego w Europie po pandemii. Prognozuje, że w 2022 roku wzrost gospodarczy rozwiniętych, europejskich gospodarek wyniesie 3%, a 2,7% w przypadku gospodarek wschodzących z wyłączeniem Ukrainy i Rosji (czyli odpowiednio 1% i 1,5% mniej niż przewidywano w styczniu). Oczekuje też, że inflacja w krajach rozwiniętych wyniesie 5,5%, a w gospodarkach wschodzących 9,3%, czyli odpowiednio o 2,2% i 3,5% więcej niż przewidywano. MFW opowiada się za polityką monetarną, która równoważy walkę z inflacją z potrzebą ograniczenia spadku produkcji. Wzywa również Europejczyków do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój energii odnawialnych i efektywności energetycznej... Więcej
Więcej
Bilans humanitarny wojny oraz wizyty w Moskwie i w Kijowie
photo
21 kwietnia, podczas wizyty we Lwowie, Amin Awad podsumował zniszczenia spowodowane wojną w Ukrainie. Ponad 12 milionów ludzi zostało przesiedlonych, każdego dnia niszczonych jest średnio 136 placówek służby zdrowia i 22 szkoły, a niszczenie systemów zaopatrywania w wodę spowodowało, że 6 milionów ludzi nie ma do niej stałego dostępu. 26 kwietnia sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres uda się do Rosji, a następnie na Ukrainę, aby spotkać się z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Spotka się również z miejscowym personelem ONZ, aby omówić zwiększenie pomocy humanitarnej dla ukraińskiej ludności... Więcej
Więcej | Więcej
Pomoc Rady Europy dla prokurator generalnej Ukrainy
photo
21 kwietnia Rada Europy powołała grupę konsultacyjną, która ma wspierać służby prokurator generalnej Ukrainy Iryny Wenediktowej w dochodzeniach w sprawie rażących naruszeń praw człowieka popełnionych podczas wojny w Ukrainie... Więcej

Komisja : Podróż Ursuli von der Leyen do Indii
photo
Podczas wizyty w Indiach w dniach 24-25 kwietnia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zainicjowała wraz z premierem Indii Narendrą Modim utworzenie Rady ds. Handlu i Technologii UE-Indie w celu optymalizacji strategicznej współpracy między oboma partnerami. Uzgodniono również wznowienie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu oraz rozpoczęcie rozmów na temat umowy o ochronie inwestycji. Podczas wizyty omawiano także kwestie związane z walką ze zmianami klimatu i zaopatrzeniem w energię... Więcej
Więcej | Więcej

Parlament : Komisja śledcza ds. programów szpiegujących
photo
19 kwietnia Parlament Europejski zainicjował prace nowej komisji śledczej o nazwie PEGA, zajmującej się wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego (takiego jak Pegasus) oraz możliwymi naruszeniami legislacji i praw podstawowych Unii Europejskiej. Przewodniczącym komisji jest Jeroen Lenaers (Holandia, EPP)... Więcej
Więcej
Port USB typu C, nowy standard dla wszystkich przenośnych urządzeń
photo
20 kwietnia Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego przyjęła stanowisko w sprawie stworzenia powszechnej ładowarki. Wniosek ma na celu ograniczenie ilości odpadów elektronicznych i umożliwienie stosowania tej samej ładowarki we wszystkich małych i średnich urządzeniach elektronicznych. Wszystkie takie urządzenia będą musiały być wyposażone w port USB typu C, aby ułatwić ponowne wykorzystanie starych produktów. Europosłowie wzywają również Komisję do zaproponowania strategii dotyczącej interoperacyjności różnych technologii ładowania, w tym ładowania bezprzewodowego. Stanowisko to musi jeszcze zostać zatwierdzone przez cały Parlament na majowej sesji plenarnej... Więcej
Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie aktu o usługach cyfrowych (DSA)
photo
23 kwietnia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie aktu o usługach cyfrowych (DSA). Dokument zawiera środki mające zwiększyć odpowiedzialność platform poprzez umożliwienie Komisji dostępu do ich algorytmów oraz zaostrzenie kontroli upowszechnianych treści. Wzmacnia także ochronę użytkowników, oferując im prawo do zadośćuczynienia oraz większą przejrzystość w zakresie reklamy ukierunkowanej oraz sposobu przetwarzania ich danych. Porozumienie zawiera bardziej rygorystyczne zobowiązania dla bardzo dużych platform, posiadających do 45 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, zwłaszcza w zakresie walki z dezinformacją i rozpowszechnianiem szkodliwych treści... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : Nowa pomoc na rzecz pokoju w Afryce
photo
22 kwietnia Rada podjęła decyzję o przyznaniu Unii Afrykańskiej 600 mln euro pomocy w latach 2022-2024 z tytułu Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Unia Afrykańska będzie się mogła zwracać do państw członkowskich o pomoc w operacjach wspierania pokoju w zależności od krajowych potrzeb. Decyzja ta obejmuje dodatkowe 10 mln euro na wzmocnienie wspólnej, wielonarodowej grupy zadaniowej do walki z grupą terrorystyczną Boko Haram. Rada zapowiedziała przekazanie kolejnych 45 mln euro na wsparcie sił zbrojnych Mozambiku w celu zwiększenia ich zdolności... Więcej
Więcej
Dyskusja na temat strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi
photo
21 i 22 kwietnia sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Stefano Sannino spotkał się z zastępcą sekretarza stanu USA Wendy Sherman, aby omówić strategiczne partnerstwo UE-USA. Wspólnie potępili działania Rosji i z zadowoleniem przyjęli obopólne zobowiązanie do powstrzymania wojny na Ukrainie. Wyrazili zaniepokojenie chińskimi manipulacjami informacjami i naciskiem gospodarczym. Rozmawiano także o współpracy na Bałkanach Zachodnich, w regionie Indo-Pacyfiku i Sahelu... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Streaming rozpraw sądowych
photo
Od 26 kwietnia ogłaszanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości i odczytywanie opinii rzeczników generalnych będzie transmitowane na żywo na stronie internetowej Trybunału. Przez pilotażowe sześć miesięcy rozprawy przed wielką izbą będą transmitowane, ale z opóźnieniem... Więcej

EBC : Nowa mapa świata: odporność Europy w zmieniejącym się świecie
photo
W przemówieniu wygłoszonym 22 kwietnia w Peterson Institute for International Economics w Waszyngtonie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde podkreśliła, że ewoluujące systemy wartości i zmieniające się sojusze tworzą nową światową mapę stosunków gospodarczych oraz że integracja europejska i jej rezultaty mogą pomóc Unii Europejskiej w dostosowaniu się do tych przemian... Więcej

Europejskie agencje : Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granic
photo
Frontex ogłosił, że nielegalna imigracja do Unii Europejskiej w I kwartale 2022 roku odnotowała największy wzrost od 2016 roku. Tak wynika ze wstępnych szacunków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Granicznej (Frontex). W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrost wyniósł 57%, a liczba niekontrolowanych przekroczeń wyniosła ponad 40 300. Najbardziej ruchliwymi szlakami są Bałkany Zachodnie, gdzie odnotowano ponad 18 300 incydentów (co stanowi wzrost o 115%), oraz wschodnia część Morza Śródziemnego, gdzie odnotowano ich ponad 7 000 (co z kolei stanowi wzrost o 132%)... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Wizyta Borisa Johnsona w Indiach
photo
21 i 22 kwietnia brytyjski premier Boris Johnson odwiedzał Indie, aby omówić kwestie handlowe i strategiczne ze swoim indyjskim odpowiednikiem Narendrą Modim. Ponownie wyraził chęć zawarcia umowy handlowej i dyskutował o inwestycjach w przemyśle, pomocy w transformacji ekologicznej, partnerstwach na rzecz innowacji oraz dyplomacji regionalnej... Więcej
Więcej

Rada Europy : Zalecenia, aby zaradzić więziennemu przeludnieniu
photo
21 kwietnia Komitet Zapobiegania Torturom Rady Europy wezwał państwa-strony do ustalenia limitu liczby więźniów w każdym więzieniu, aby przeciwdziałać przeludnieniu. Uważa, że w wielu krajach stosowanie środków niepolegających na pozbawieniu wolności ma skromny zasięg, i zachęca do promowania środków alternatywnych wobec zatrzymania, takich jak prace społeczne lub systemy dozoru elektronicznego... Więcej
Więcej

MFW : Obniżenie perspektyw wzrostu
photo
W związku z wojną w Ukrainie 19 kwietnia MFW obniżył prognozę dla światowej gospodarki na lata 2022 i 2023 do 3,6%. Spodziewa się, że inflacja w krajach rozwiniętych osiągnie 5,7%. Dla strefy euro MFW prognozuje wzrost na poziomie 2,8% w 2022 i 2,3% w 2023, przy inflacji sięgającej 12,6%. Instytucja wzywa do podjęcia "wielostronnych inicjatyw w celu rozwiązania kryzysu humanitarnego, zapobieżenia dalszej fragmentacji światowej gospodarki, zachowania globalnej płynności, stawienia czoła nadmiernemu zadłużeniu, przeciwdziałania zmianom klimatycznym i zakończenia pandemii"... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost rocznej stopy inflacji w marcu
photo
W marcu roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 7,8% i 7,4% w strefie euro - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 21 kwietnia. Najniższe wskaźniki odnotowano na Malcie (4,5%) i we Francji (5,1%), natomiast najwyższe na Litwie (15,6%) i w Estonii (14,8%)... Więcej
Obniżka deficytu budżetowego i długu publicznego
photo
W IV kwartale 2021 roku deficyt budżetowy w Unii Europejskiej pozostał stabilny i wyniósł 3,5% PKB, a w strefie euro obniżył się do 3,6% (w porównaniu do 3,8% w III kwartale) - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 22 kwietnia. Spadek ten można wyjaśnić wyższym wzrostem całkowitych dochodów w stosunku do całkowitych wydatków oraz wyższym PKB. Dług publiczny w Unii Europejskiej spadł do 88,1% PKB, a w strefie euro do 95,6% PKB... Więcej
Więcej
Wzrost deficytu handlowego
photo
W lutym Unia Europejska odnotowała deficyt w handlu towarami z resztą świata w wysokości 15,8 mld euro (w porównaniu do nadwyżki w wysokości 21,4 mld euro w lutym 2021 roku), a strefa euro deficyt w wysokości 7,6 mld euro (w porównaniu do nadwyżki w wysokości 23,6 mld euro w lutym 2021), wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 20 kwietnia. Ewolucja ta to w dużej mierze efekt zmian cen energii... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Polityka zagraniczna Unii Europejskiej w 2021 roku
photo
Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) zebrała w publikacji przemówienia i artykuły Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella z 2021 roku, w tym jego wystąpienie podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Fundację w lutym ubiegłego roku. W podsumowaniu tym podkreślono działania Unii w czterech obszarach: ożywienia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wojny w Ukrainie i rywalizacji z Chinami, pogłębienia zobowiązań wobec Afryki i regionu Indo-Pacyfiku, walki ze wspólnymi wyzwaniami, takimi jak zmiana klimatu czy pandemie, oraz wspólnych działań w ramach multilateralizmu... Więcej
Więcej
Wzrost światowych wydatków wojskowych
photo
25 kwietnia Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował najnowsze dane dotyczące światowych wydatków na cele wojskowe, które w 2021 roku wzrosły realnie o 0,7%, do łącznej kwoty 2 113 mld dolarów. Jest to siódmy rok rekordowych wydatków, ale (ze względu na silne ożywienie gospodarcze w ubiegłym roku) wydatki na cele wojskowe liczone jako odsetek PKB spadły z 2,3% PKB w 2020 do 2,2% w 2021. W Europie 8 państwom członkowskim NATO udało się przeznaczyć na wojsko 2% PKB. W raporcie odnotowano również, że Rosja, przygotowując inwazję na Ukrainę, zwiększyła w 2021 roku swoje wydatki na cele wojskowe o 2,9%, do 65,9 mld dolarów... Więcej
Więcej
Zaopatrzenie w metale w kontekście transformacji energetycznej
photo
W opracowaniu opublikowanym 25 kwietnia przez Uniwersytet KU Leuven i stowarzyszenie Eurometaux zwrócono uwagę na rosnące zapotrzebowanie Unii Europejskiej na surowce (w szczególności lit do akumulatorów, nikiel i metale ziem rzadkich) w wyniku przemian energetycznych oraz przeanalizowano rozwiązania pozwalające sprostać temu zapotrzebowaniu... Więcej
Więcej

Kultura : Solidarność z Ukrainą w świecie kultury
photo
W całej Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. We Francji Narodowy Instytut Historii Sztuki (INHA) organizuje 28 kwietnia forum kulturalne poświęcone Ukrainie, a studenci w Paryżu składają hołd ukraińskiej kulturze plakatami. W Niemczech 27 kwietnia Filharmonia Berlińska gości Kijowską Orkiestrę Symfoniczną, a 5 maja w Pałacu Ludowym odbywa się czytanie utworów ukraińskich autorów. 29 kwietnia w Hiszpanii 14 galicyjskich artystów zagra koncert w sali widowiskowej w Orense, a 8 maja część dochodów z maratonu w Barcelonie zostanie przekazana na rzecz Czerwonego Krzyża. 30 kwietnia Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia wystąpi z koncertem "Chwała Ukrainie", a 9 maja Teatr Druga Strefa w Warszawie wystawi spektakl dokumentujący wojnę w Ukrainie. 5 maja w Wielkiej Brytanii odbędzie się specjalne przedstawienie "Jeziora łabędziego" w londyńskiej Royal Opera... Więcej
Więcej | Więcej
Chagall w Warszawie
photo
Do 24 lipca w Muzeum Narodowym w Warszawie oglądać można wystawę poświęconą twórczości Chagalla. Czternaście obrazów nowo nabytych przez muzeum odpowiada szczytowemu okresowi twórczości tego mistrza surrealizmu, w którym jego jaskrawo kolorowe dzieła powstawały w gwaszu, w kredkach, ołówku, pastelach i kolorowym tuszu... Więcej
Picasso, wzburzenie form
photo
Do 28 sierpnia Cité du Vin de Bordeaux zgłębia miejsce wina i alkoholu w twórczości Pabla Picassa, poprzez obrazy, rysunki, ceramikę i filmy. W ten sposób wystawa oferuje nowe spojrzenie na twórczość artysty i jest wyrazem uznania dla jego wielkiej kreatywności... Więcej
Wystawa Ellen Gallagher i Edgara Cleijne w Santander
photo
Do 11 września w Centro Botín w Santander oglądać można wystawę poświęconą amerykańskiej artystce Ellen Gallagher i jej twórczości zrealizowanej we współpracy z holenderskim artystą Edgarem Cleijne. Ich obrazy, prace na papierze i instalacje filmowe nawiązują dialog ze światem morskim. Ekspozycja podkreśla ewolucyjny charakter form życia oraz ochronę organizmów oceanicznych... Więcej
Christian Dotremont w Brukseli
photo
Od 28 kwietnia do 7 sierpnia Królewskie Muzea Sztuk Pięknych Belgii prezentują wystawę "Malarz pisma" poświęconą artyście Christianowi Dotremontowi. Ekspozycja, zorganizowana z okazji setnej rocznicy urodzin belgijskiego poety i malarza, składa się ze 120 prac na papierze, które pozwolą zwiedzającym zanurzyć się w jego uderzającej twórczości graficznej, łączącej malarstwo i pisarstwo... Więcej
Weekend galerii w Berlinie
photo
W dniach 29 kwietnia - 1 maja odbywa się Gallery Weekend Berlin. 50 galerii sztuki w całej stolicy Niemiec oferuje wystawy międzynarodowych artystów, które co roku przyciągają kolekcjonerów z Niemiec i zagranicy... Więcej
Festiwal celtycki w Irlandii
photo
Od 28 kwietnia do 2 maja na półwyspie Dingle w Irlandii odbywa się festiwal Féile na Bealtaine. Impreza, odbywająca się od 1994 roku, została stworzona, by świętować celtycką kulturę poprzez sztukę. Przez 5 dni będzie można podziwiać muzyczne parady, koncerty, wystawy, sztuki teatralne i występy taneczne... Więcej
Balkan Trafik w Belgii
photo
Od 28 kwietnia do 1 maja w Brukseli i w Namur odbędzie się festiwal Balkan Trafik. Przez cztery dni bałkańska muzyka będzie celebrowana podczas licznych koncertów, a najlepsi muzycy z tego regionu przyjadą, by reprezentować swoją kulturę. Tegorocznym motywem przewodnim będzie muzyka cygańska pochodząca ze społeczności romskiej... Więcej
Festiwal Jazzowy w Cheltenham
photo
Od 27 kwietnia do 2 maja w Cheltenham odbywa się tamtejszy Festiwal Jazzowy, na którym występują muzycy o międzynarodowej renomie oraz najlepsi wschodzący muzycy sceny muzycznej... Więcej

25kwie.
25-28 kwietnia

Strasburg

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

2maj
2-5 maja

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022