Biuletyn n°980

Open panel Open panel
Biuletyn n°980
Biuletyn
wtorek, 17 maja 2022
numer 980
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Czeska eurodeputowana Dita Charanzowa, której kraj będzie sprawował prezydencję w Radzie od 1 lipca, ocenia, że Unia Europejska musi przemyśleć swój model energetyczny, zorganizować solidarność z uchodźcami i dać Ukrainie europejską perspektywę.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Upadek domu rosyjskiego
photo
Ukraina, a wraz z nią Europa i Zachód, z pewnością wygrają wojnę z Rosją, którą rozpętały nacjonalistyczne i rewizjonistyczne rządy Putina. Odbudowa Rosji zajmie pokolenie, ale już teraz musimy przygotować się do stworzenia trwałej i pokojowej architektury bezpieczeństwa na kontynencie europejskim - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
24 języki Unii gwarantami europejskiej demokracji
photo
12 maja Fundacja zorganizowała internetową debatę na temat znaczenia wielojęzyczności w Unii Europejskiej. Ta wideokonferencja odbyła się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nagranie jest dostępne online... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 24 plany, 21 krajów otrzymało planowane zaliczki, a 5 krajów otrzymało pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów (w tym Portugalia 10 maja). Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W Unii Europejskiej zniesiono większość wprowadzonych zimą środków sanitarnych. Od 16 maja noszenie maseczek nie jest już obowiązkowe na lotniskach i w samolotach w UE - pozostaje w gestii linii lotniczych w zależności od celu podróży, ale nadal jest zalecane. Nie jest też obowiązkowe w transporcie publicznym we Francji i na terytorium Chorwacji (w tej ostatniej z wyjątkiem placówek medycznych i socjalnych). Nie ma też żadnych wymogów sanitarnych przy wjeździe do tego kraju. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście się mogli dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w krajach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Konferencja "Solidarność i skuteczność"
photo
21 maja Stowarzyszenie EuroDéfense-France organizuje w Ecole Militaire w Paryżu konferencję "Solidarność i skuteczność" w kontekście wojny w Ukrainie i jej konsekwencji dla Europy... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Korytarze handlowe z Ukrainą
photo
12 maja Komisja zaproponowała utworzenie korytarzy solidarności, aby pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych i imporcie potrzebnych towarów. Chodzi m.in. o pomoc humanitarną, paszę dla zwierząt i nawozy... Więcej
Wsparcie dla przesiedlonych ukraińskich badaczy
photo
10 maja Komisja ogłosiła rozpoczęcie programu MSCA4Ukraine - działań Marii Skłodowskiej-Curie na rzecz Ukrainy, których celem jest pomoc przesiedlonym ukraińskim naukowcom w kontynuowaniu ich działalności w Europie poprzez przyznawanie grantów. Zaplanowano na to 25 mln euro. Program MSCA4Ukraine, który jest częścią programu Horyzont Europa, przewiduje również udzielenie im pomocy w powrocie na Ukrainę, gdy tylko będzie to możliwe... Więcej
Więcej
Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed parlamentami Słowacji i Malty. Zwrócił się do maltańskich parlamentarzystów o zablokowanie wydawania złotych paszportów obywatelom Rosji oraz o uniemożliwienie eksportu rosyjskiej ropy naftowej na statkach pływających pod maltańską banderą. Przed słowackim parlamentem podziękował organizatorom konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która odbędzie się w czerwcu w Bratysławie. Wołodymyr Zełenski rozmawiał również z ponad 900 francuskimi studentami ze Sciences Po Paris, Politechniki i Sorbony, pytając ich o postrzeganie rosyjskiej agresji i powtarzając, że Ukraina pragnie wstąpić do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Oficjalne wizyty w Ukrainie
photo
9 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odwiedził z okazji Dnia Europy Odessę i ponownie zapewnił o wsparciu Unii Europejskiej dla Ukrainy. Sekretarz generalna i Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Marija Pejčinović Burić i Dunja Mijatović udały się na Ukrainę i potwierdziły solidarność Rady Europy z prezydentem oraz ukraińskim narodem. 10 maja niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock, przebywająca z wizytą w Kijowie, zażądała osądzenia i ukarania "zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości"... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wsparcie G7 dla Ukrainy
photo
13 maja obradujący w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych państw G7 zadeklarowali, że nigdy nie uznają granic powstałych w wyniku zbrojnej agresji Rosji. Ponownie zapewnili o swoim zaangażowaniu we wspieranie Ukrainy pod względem gospodarczym i finansowym oraz o udzielaniu pomocy osobom prowadzącym dochodzenia w sprawie zbrodni wojennych. Powtórzyli również swoje zobowiązania na rzecz zapobiegania światowemu kryzysowi żywnościowemu spowodowanemu wojną i rosyjską blokadą ukraińskiego eksportu. Podczas spotkania Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell ogłosił 13 maja, że Unia wkrótce przeznaczy dodatkowe 500 mln euro na wsparcie ukraińskiej armii. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup broni ciężkiej, w uzupełnieniu obecnych dostaw pojazdów opancerzonych, czołgów, ciężkiej artylerii i amunicji... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO
photo
Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO, którzy obradowali w Berlinie 14 i 15 maja, dyskutowali na temat wniosków Finlandii i Szwecji o członkostwo spodziewanych w niedalekiej przyszłości oraz na temat wsparcia Sojuszu dla Ukrainy. Omówili również kwestię wzmocnienia natowskich zdolności do odstraszania i obrony oraz poruszyli tematy szczytu, który odbędzie się w Madrycie pod koniec czerwca... Więcej
Więcej
Wszczęcie dochodzenia ONZ
photo
12 maja Rada Praw Człowieka ONZ przyjęła 33 głosami do 2 (przy 12 wstrzymujących się) rezolucję w sprawie "pogorszenia się sytuacji w zakresie praw człowieka w Ukrainie w następstwie rosyjskiej agresji", otwierającą drogę do niezależnego, międzynarodowego dochodzenia w sprawie wydarzeń w obwodach charkowskim, kijowskim, czernihowskim i sumskim. Tego samego dnia zastępca szefa ONZ ds. humanitarnych Joyce Msuya poinformowała Radę Bezpieczeństwa, że ONZ i Czerwony Krzyż ewakuowały ponad 600 osób z zakładów stalowych Azowstal i z innych obszarów w rejonie miasta Mariupol. 9 maja szef pomocy humanitarnej ONZ Martin Griffiths odwiedził Turcję, aby zwiększyć turecką pomoc humanitarną dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej
Prognozy EBOiR
photo
W raporcie opublikowanym 10 maja Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju informuje o większym niż oczekiwano spowolnieniu gospodarczym w Europie Środkowej i Wschodniej spowodowanym wojną w Ukrainie. Ukraińska gospodarka kurczy się o 30%, a rosyjska o 10%. Prognozy wzrostu dla obszaru działania EBOiR zostały skorygowane w dół z 1,7% do 1,1%. W raporcie podkreślono znaczenie wyzwań związanych z dostawami ropy i gazu dla stabilności gospodarczej tego regionu... Więcej
Więcej

Komisja : Nowa strategia na rzecz ochrony dzieci przed zagrożeniami w internecie
photo
11 maja Komisja zaproponowała nową Europejską strategię na rzecz lepszego internetu dla dzieci, która ma chronić dzieci przed dezinformacją, cyberprzemocą oraz szkodliwymi i nielegalnymi treściami. Ponadto zaproponowano nowe przepisy mające chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w internecie, w tym utworzenie nowego unijnego centrum ds. niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych. Wniosek legislacyjny wspomina także o wzmocnieniu krajowych przepisów w tej dziedzinie, o czujności władz krajowych oraz firm cyfrowych... Więcej
Więcej
Wiosenne prognozy gospodarcze
photo
16 maja Komisja Europejska obniżyła swoje prognozy gospodarcze. Oczekuje, że tegoroczny wzrost gospodarczy w strefie euro wyniesie 2,7%, podczas gdy przed inwazją na Ukrainę spodziewano się 4%. Inflacja ma sięgnąć 6,1%, a w przyszłym roku spadnie... Więcej

Parlament : Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji
photo
12 maja swoje prace rozpoczęła nowa Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim (INGE2). Wybrała swojego przewodniczącego - Raphaëla Glucksmanna (Francja, S&D), wiceprzewodniczących i koordynatorów. Komisja będzie kontynuować prace poprzedniej komisji o tej samej nazwie, której sprawozdanie przyjęto w marcu. Chodzi o to, by dalej analizować zagrożenia i zapewnić ochronę wyborów europejskich w 2024 roku... Więcej
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Unia Europejska-Zjednoczone Królestwo
photo
W dniach 12-13 maja unijni i brytyjscy parlamentarzyści spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować współpracę między Unią Europejską a Wielką Brytanią. W szczególności omówiono stosowanie i interpretację Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, współpracę w sprawie wojny w Ukrainie oraz wdrożenie Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej... Więcej
Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie cyberprzestępczości między Radą i Parlamentem
photo
13 maja Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowej dyrektywy NIS 2 (dotyczącej bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych), w której zaproponowano środki mające zapewnić wspólny poziom cyberbezpieczeństwa w Unii. W dyrektywie określono minimalne zasady regulacyjne i obowiązki w zakresie zgłaszania incydentów w sektorze energetycznym, transportowym i cyfrowym. Ustanawia ona europejską sieć na rzecz gotowości i zarządzania cyberkryzysami (EU-CyCLONe) i rozszerza zakres obecnej dyrektywy NIS na administrację publiczną... Więcej
Mandat do negocjacji w sprawie magazynowania gazu
photo
11 maja Rada wypracowała mandat do negocjacji z Parlamentem w sprawie propozycji dotyczącej magazynowania gazu. W mandacie stwierdza się, że państwa członkowskie nieposiadające magazynów gazu będą miały dostęp do rezerwy w innych państwach członkowskich i "będą musiały dzielić się obciążeniami finansowymi wynikającymi z obowiązku ich napełnienia". Aby uniknąć zewnętrznego wpływu na infrastrukturę i bezpieczeństwo dostaw, państwa uzgodniły obowiązkową certyfikację wszystkich operatorów systemów magazynowania. Przewidziano odstępstwo dla Malty, Cypru i Irlandii, dopóki nie będą bezpośrednio połączone z systemem gazowym innych państw członkowskich... Więcej
Stanowisko w sprawie strategii cyfrowej Unii
photo
11 maja Rada przyjęła stanowisko w sprawie programu polityki do 2030 pt. "Droga ku cyfrowej dekadzie". W dokumencie, którego celem jest wzmocnienie "przywództwa cyfrowego UE", określono plan przemysłowy i cele cyfrowe, ku którym państwa członkowskie mają zmierzać do 2030 roku. Zaproponowano utworzenie mechanizmu współpracy między Komisją a państwami członkowskimi, aby zrealizować te cele... Więcej
Stanowisko w sprawie harmonizacji norm w Unii
photo
13 maja Rada przyjęła stanowisko w sprawie zmiany europejskiego rozporządzenia w zakresie normalizacji, które ma zapewnić opracowanie zharmonizowanych norm w Unii. Reforma wprowadza nowe wymogi dotyczące zaangażowania krajowych organów normalizacyjnych z Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w podejmowanie decyzji w europejskich organizacjach normalizacyjnych (EON), odpowiedzialnych za opracowywanie norm na wniosek Komisji... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
16 maja ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali ze swoimi odpowiednikami z sześciu krajów Bałkanów Zachodnich na temat konsekwencji wojny w Ukrainie (w szczególności na temat dostosowania ich polityki do unijnej polityki zagranicznej i sankcji). Wspólnie z ministrami spraw zagranicznych Kanady i Ukrainy omówiono rozwiązania mające wspomóc Ukrainę, zwłaszcza poprzez liberalizację handlu oraz zwalczanie rosyjskich ingerencji i dezinformacji... Więcej
6,4 mld euro dla Syrii i jej sąsiadów
photo
Podczas szóstej konferencji Unii Europejskiej na temat przyszłości Syrii i tego regionu, która odbyła się 10 maja, społeczność międzynarodowa zobowiązała się do zmobilizowania do 2022 roku 6,4 mld euro. Środki te mają pomóc syryjskiej populacji oraz sąsiednim krajom, które mierzą się z dużym napływem uchodźców uciekających przed wojną. Unia Europejska i jej państwa członkowskie zadeklarowały wsparcie na kwotę 4,8 mld euro... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Kolejna kadencja dyrektor Europolu
photo
10 maja Rada powołała Catherine De Bolle na drugą, 4-letnią kadencję na stanowisku dyrektora wykonawczego Europolu. Po raz pierwszy została mianowana na ten urząd w marcu 2018 roku... Więcej
Więcej
Eurojust: aresztowanie handlarzy narkotyków we Włoszech, w Hiszpanii i w Holandii
photo
11 maja włoskie, hiszpańskie i holenderskie władze, koordynowane i wspierane przez Eurojust, przeprowadziły operację przeciwko siatce handlarzy narkotyków wykorzystujących rynek sztuki do prania brudnych pieniędzy. Dochodzenie (wszczęte w 2019 roku) dotyczyło różnych narkotyków z Litwy, Afryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. W sumie aresztowano 24 osoby, skonfiskowano 150 000 euro w gotówce i 150 kg narkotyków... Więcej
Więcej

Niemcy : Wybory w landzie Nadrenia Północna-Westfalia
photo
W wyborach regionalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii, które odbyły się 15 maja i wyłoniły nowy skład parlamentu związkowego, Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) zdobyła 76 ze 195 mandatów (uzyskała 35,7% głosów), Partia Socjaldemokratyczna (SPD) 56 mandatów (26,7%), Zieloni 39 mandatów (18,2%), Wolna Partia Demokratyczna (FDP) 12 mandatów (5,9%), a Alternatywa dla Niemiec (AfD) 12 mandatów (5,4%)... Więcej
Więcej

Finlandia : Wniosek o akcesję do NATO
photo
15 maja Finlandia zdecydowała, że złoży oficjalny wniosek o członkostwo w NATO. Prezydent Sauli Niinistö nazwał ten dzień historycznym. Teraz projekt akcesji musi rozpatrzyć i zaaprobować fiński parlament... Więcej
Więcej

Francja : Podróż Emmanuela Macrona do Berlina
photo
9 maja prezydent Emmanuel Macron udał się do Berlina w swoją pierwszą zagraniczną podróżą od czasu reelekcji, aby odbyć tam rozmowy z kanclerzem Olafem Scholzem. Obaj przywódcy omówili ideę "europejskiej wspólnoty politycznej", zaproponowaną tego samego dnia w Strasburgu. Na początek lipca zapowiedziano również posiedzenie francusko-niemieckiej Rady Ministrów w celu "wzmocnienia dwustronnej współpracy"... Więcej
Więcej | Więcej

Węgry : Nowa prezydent Katalin Novák obejmuje stanowisko
photo
10 maja, po wyborach prezydenckich, które odbyły się 10 marca, urząd prezydenta Węgier objęła Katalina Novák (Fidesz). Zastąpiła na tym stanowisku Janosa Adera, a jej kadencja potrwa 5 lat. "Wszyscy Węgrzy mogą na mnie liczyć" - powiedziała w przemówieniu inauguracyjnym 14 maja. Jest pierwszą kobietą-prezydentem Węgier... Więcej
Więcej
Nowy rząd
photo
13 maja ogłoszono skład nowego węgierskiego rządu wyłonionego po wyborach 3 kwietnia. Piąty rząd Viktora Orbana składa się z 14 ministrów. Były komisarz UE Tibor Navracsics zostaje ministrem ds. rozwoju regionalnego i wykorzystania funduszy UE. Jedyna kobieta w rządzie - Judit Varga - pozostaje ministrem sprawiedliwości... Więcej

Szwecja : Zielone światło dla kandydatury do NATO
photo
16 maja, po konsultacji z parlamentem, szwedzki rząd podjął decyzję o złożeniu wniosku o członkostwo w NATO. Uważa, że przystąpienie do Sojuszu Atlantyckiego jest najlepszym sposobem, by ochronić bezpieczeństwo Szwecji po inwazji Rosji na Ukrainę, która "dogłębnie zmieniła środowisko bezpieczeństwa"... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Kryzys w Irlandii Północnej
photo
13 maja unioniści z DUP odmówili dokonania wyboru przewodniczącego lokalnego Zgromadzenia i zablokowali utworzenie rządu, a to wszystko po wyborach w Irlandii Północnej, które odbyły się 5 maja i w których zwyciężyła popierająca zjednoczenie Sinn Fein. 16 maja premier Boris Johnson udaje się do Belfastu, aby spróbować załagodzić kryzys. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič ostrzegł, że jednostronne zakwestionowanie Protokołu w sprawie Irlandii Północnej przez rząd Zjednoczonego Królestwa byłoby nie do przyjęcia... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Głosowanie w sprawie utrzymania porozumień z Schengen
photo
W głosowaniu, które odbyło się 15 maja, 71,48% Szwajcarów zaaprobowało dalszy udział ich kraju w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (we FRONTEX-ie). Głosowanie to umożliwia Szwajcarii dalsze uczestnictwo w porozumieniach z Schengen i Dublina dotyczących swobodnego przepływu osób. Frekwencja wyniosła 39,98%... Więcej
Więcej

Rada Europy : Nowy protokół do Konwencji o cyberprzestępczości
photo
12 maja, w obliczu wzrostu cyberprzestępczości i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przestępczość zorganizowaną, 22 państwa podpisały Drugi protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości. Ma on na celu zintensyfikowanie udostępniania dowodów elektronicznych oraz współpracy między państwami a sektorem prywatnym dzięki specjalnym narzędziom, takim jak wymiana z usługodawcami lub prowadzenie wspólnych dochodzeń. Protokół wejdzie w życie po ratyfikacji przez 5 państw... Więcej

OECD : Spadek bezrobocia
photo
W marcu stopa bezrobocia w krajach OECD spadła do 5,1% (z 5,2% w lutym) - wynika z danych opublikowanych 11 maja. W strefie euro stopa bezrobocia wyniosła 6,8%, co oznacza jedenasty miesiąc z rzędu spadku lub stabilizacji bezrobocia... Więcej

Kultura : Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury
photo
W Europie nadal odbywają się wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. 18 maja we francuskim Lyonie odbędzie się wieczór na rzecz pokoju w Maison de la Danse. 22 maja w Niemczech, w kościele Trójcy Świętej w Berlinie odbędzie się charytatywny koncert. W Polsce Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "Więź" zaprasza 19 maja na pokaz filmowy, podczas którego zbierane będą datki. 28 maja w stolicy Hiszpanii maraton wolontariuszy pomaluje miasto na niebiesko-żółte kolory Ukrainy. 22 maja w Wielkiej Brytanii ukraiński zespół rockowy Bez Obezhen zagra w Londynie, w Venue Night Club. 21 maja Festiwal Filmowy w Cannes poświęci dzień Ukrainie, aby wesprzeć jej przemysł... Więcej
Więcej
Ukraina zwycięża w konkursie Eurowizji
photo
Ukraińska grupa Kalush Orchestra zwyciężyła w finale tegorocznej Eurowizji, który odbył się 14 maja w Turynie. Wystąpiła z piosenka "Stefania", która jest mieszanką folku, popu i hip-hopu. Zjednoczone Królestwo zajęło 2. miejsce, a Hiszpania 3... Więcej
Noc Idei w Luksemburgu
photo
20 maja od godz. 19.00 Instytut Pierre'a Wernera organizuje Noc Idei w opactwie Neumünster w Luksemburgu. Wieczór otworzy sesja plenarna na temat przyszłości Europy, po której nastąpi szereg tematycznych okrągłych stołów poświęconych europejskim zagadnieniom, takim jak klimat, energia i demokracja... Więcej
Tamara Łempicka, artystka w podróży
photo
Do 14 sierpnia Muzeum Narodowe w Lublinie prezentuje retrospektywę twórczości polskiej artystki Tamary Łempickiej. Na wystawie prezentowane są obrazy z polskich kolekcji i francuskich muzeów, a także jej przedmioty codziennego użytku. Styl tej mistrzyni art deco z lat 20. i 30. XX wieku charakteryzuje się ekspresyjnym światłocieniem, mocnym rysunkiem, ostrymi kolorami i twardymi formami... Więcej
Więcej
Raoul Dufy w Aix-en-Provence
photo
Do 18 września w Hôtel de Caumont w Aix-en-Provence oglądać można wystawę poświęconą twórczości Raoula Dufy'ego. Artysta, który zgłębiał różnorodne techniki, takie jak akwarela, ceramika, rysunek i grawerunek, posługiwał się paletą jaskrawych kolorów, która w trakcie jego kariery ewoluowała pomiędzy impresjonizmem, fowizmem i wpływami "cézanne'owskimi"... Więcej
"Macierzyństwo" w Barcelonie
photo
Do 25 września w Narodowym Muzeum Sztuki Katalonii oglądać można wystawę "Macierzyństwo", na której prezentowane są prace kobiet-artystek z okresu po II wojnie światowej. Mari Chorda, Roser Bru, Parvine Curie i Núria Pompeia zgłębiają w swojej sztuce różne oblicza ciąży, jej wymiar fizyczny, psychologiczny, społeczny, tajemny i polityczny... Więcej
Wystawa maltańskich artystów w Gozo
photo
Do 7 czerwca w Muzeum Heart of Gozo czynna jest wystawa współczesnych maltańskich artystów, na którą składają się 52 prace 32 różnych artystów... Więcej
Hołd dla Iannisa Xenakisa w Atenach
photo
Od 24 do 29 maja Uniwersytet Kapodistria w Atenach organizuje, we współpracy z Uniwersytetem Paryskim i Les amis de Xenakis, międzynarodowe sympozjum poświęcone kompozytorowi Iannisowi Xenakisowi. Zaproponowano koncerty i wykłady w Atenach i Nauplionie oraz wycieczki kulturalne... Więcej
Triennale fotografii w Hamburgu
photo
Od 20 maja do 18 września w Hamburgu odbywa się Triennale Fotografii. Festiwal odbywa się co trzy lata od 1999 roku i w tym roku obejmuje wystawy, wykłady i rozmowy z artystami na temat pieniędzy... Więcej
Festiwal Sztuk w Perth
photo
Od 18 do 29 maja w szkockim mieście Perth odbywa się Festiwal Sztuk. W całym mieście odbędą się przedstawienia jazzowe, folkowe, muzyki klasycznej, operowe i teatralne... Więcej
Festiwal w Cannes
photo
Od 17 do 28 maja odbywa się 75. Festiwal Filmowy w Cannes. Będzie on hołdem dla litewskiego reżysera Mantasa Kvedaravičiusa, który na początku kwietnia został zamordowany w Mariupolu przez rosyjskie wojsko. Przewodniczącym jury jest francuski aktor Vincent Lindon... Więcej

17maj
17 maja

Bruksela

Rada na temat obrony

18maj
18 maja

Bruksela

Rada Partnerstwa UE-Armenia

18maj
18-19 maja

Bruksela

Minisesja Parlamentu Europejskiego

20maj
20 maja

Bruksela

Rada ds. Rozwoju

23maj
23 maja

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: