Biuletyn n°981

Open panel Open panel
Biuletyn n°981
Biuletyn
wtorek, 24 maja 2022
numer 981
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Po długiej chorobie zmarł jeden z założycieli Fundacji - Jean Faure, były wiceprzewodniczący Senatu Francji i były burmistrz Autrans. Od początku uczestniczył w tworzeniu Fundacji Roberta Schumana w 1991 roku. Jean Faure - pasjonat stosunków międzynarodowych i Europejczyk z przekonania - miał wyjątkową karierę zawodową. Rozpoczął ją w rodzinnym gospodarstwie na surowym płaskowyżu Vercors, potem był instruktorem narciarskim, a następnie ważnym przedstawicielem swojego regionu, o który usilnie walczył. Ten zagorzały obrońca gmin i gospodarki górskiej zajmował najwyższe stanowiska parlamentarne. Dla Fundacji Roberta Schumana, która składa cześć jego pamięci, pozostanie solidnym filarem, który umożliwił jej rozwój.
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich: akcesja etapami z fazą konsolidacji
Wojna w Ukrainie zwiększyła świadomość podatności Bałkanów Zachodnich na zagrożenia i konieczności zrewidowania procesu akcesyjnego. Nadszedł czas, aby Unia Europejska zmobilizowała wszystkie narzędzia w ramach swojej potęgi gospodarczej, handlowej, normatywnej i finansowej na rzecz nowej polityki. Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że szczyt z Bałkanami, który odbędzie się 23 czerwca, może ją przypieczętować.
Więcej
Wybory : Wybory parlamentarne we Francji 12 i 19 czerwca
photo
12 i 19 czerwca, 50 dni po II turze wyborów prezydenckich, Francuzi ponownie staną przed urnami wyborczymi, aby odnowić 577-osobowy skład Zgromadzenia Narodowego. Według sondaży prezydent i jego ugrupowanie Razem powinni zdobyć większość. Ich dwaj główni przeciwnicy to Nowa Ludowa Unia Ekologiczno-Społeczna (Nupes), z którą Razem idzie łeb w łeb (mają po około 26% głosów), oraz Zjednoczenie Narodowe, którego poparcie szacuje się na 21% głosów... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Seminarium na temat gospodarki opartej na danych
photo
1 czerwca Fundacja organizuje, we współpracy z Alphalex Consult i IDFRights, seminarium na temat gospodarki opartej na danych. Wydarzenie, które odbędzie się w Brukseli i będzie transmitowane online, otworzy komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a debaty poprowadzi były dziennikarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavada... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Państwa członkowskie zniosły większość środków sanitarnych wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19. W Austrii od 16 maja dowód pełnego zaszczepienia lub wyzdrowienia nie jest już wymagany przy wstępie do sklepów, restauracji i hoteli, ale noszenie maseczki FFP2 jest nadal obowiązkowe w podstawowych sklepach i środkach transportu publicznego. W Belgii od 21 maja maseczki nie są już wymagane w środkach transportu publicznego, ale nadal obowiązują w szpitalach, gabinetach lekarskich i aptekach. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście się mogli dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Ukraina/Rosja : Propozycja planu na rzecz odbudowy Ukrainy
photo
W komunikacie przedstawionym 18 maja Komisja proponuje udzielenie Ukrainie dalszej pomocy makrofinansowej w formie pożyczek w wysokości do 9 mld euro w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb finansowych. Aby przyspieszyć długoterminową odbudowę kraju, Komisja proponuje utworzenie międzynarodowej platformy koordynacyjnej, kierowanej przez Komisję i ukraiński rząd, która skupiałaby partnerów i organizacje wspierające Ukrainę... Więcej
Ukraiński eksport: zawieszenie unijnych ceł na import
photo
19 maja eurodeputowani zatwierdzili roczne zawieszenie ceł importowych na wszystkie towary eksportowane z Ukrainy. Decyzja (podjęta stosunkiem 512 głosów do 32) ma na celu wsparcie ukraińskiej gospodarki w kontekście rosyjskiej inwazji... Więcej
Prezentacja planu REPowerEU
photo
18 maja Komisja przedstawiła swój plan REPowerEU, którego celem jest uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych poprzez dywersyfikację dostaw, przyspieszone wdrażanie odnawialnych źródeł energii (do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym powinien osiągnąć 45%) oraz zmniejszenie zużycia energii. Środki te będą wymagały dodatkowych inwestycji w wysokości 210 mld euro do 2027 roku, z czego część mogą sfinansować pożyczki przewidziane już w planie odbudowy NextGenerationEU... Więcej
Wysłanie śledczych i ekspertów na Ukrainę
photo
Po wszczęciu dochodzenia 3 marca, 17 maja Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił wysłanie na Ukrainę 42 śledczych i ekspertów medycyny sądowej w celu ustalenia, czy doszło tam do zbrodni wojennych, oraz zebrania dowodów. Jest to największy zespół śledczych, jaki Międzynarodowy Trybunał Karny kiedykolwiek wysłał w teren. W przyjętej 19 maja rezolucji europosłowie wezwali do utworzenia międzynarodowego trybunału ds. zbrodni agresji na Ukrainie (Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma tutaj kompetencji)... Więcej
Więcej | Więcej
Wzmocnić zdolności Unii do działania
photo
W rezolucji przyjętej 19 maja europosłowie podkreślają, że obecne rozwiązania "nie są wystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb finansowych spowodowanych wojną w Ukrainie". Wzywają do wprowadzenia jednorazowego podatku od zysków przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto apelują o rewizję wieloletnich ram finansowych i utworzenie nowego funduszu do finansowania transgranicznej infrastruktury energetycznej, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, cyberbezpieczeństwa, konkurencyjności przemysłowej i bezpieczeństwa żywności... Więcej
Wizyty polskiego prezydenta i portugalskiego premiera w Kijowie
photo
22 maja Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w trakcie sesji plenarnej ukraińskiego parlamentu, a 21 maja z premierem Portugalii António Costą, aby omówić wniosek Ukrainy o członkostwo w UE, a także portugalskie wsparcie humanitarne, finansowe i wojskowe dla Ukrainy. Podczas spotkania włoskich parlamentarzystów (przebywających z wizytą w Kijowie) z Ihorem Żowkwą, zastępcą szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, omówiono alternatywy dla rosyjskiego gazu. 20 maja Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przewodniczącymi obu izb irlandzkiego parlamentu na temat sankcji wobec Rosji i odbudowy kraju... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wołodymyr Zełenski na Forum w Davos
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został zaproszony do wygłoszenia przemówienia w trakcie otwarcia 51. Światowego Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Davos od 22 do 26 maja. Wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz do opracowania planu, który wesprze Ukrainę w jej odbudowie. Zwrócił się też do społeczności międzynarodowej, by zajęła zamrożone rosyjskie aktywa w celu pokrycia tych kosztów, szacowanych na ponad 500 mld dolarów. 23 maja Forum gościło również dwóch braci Kliczko... Więcej
Więcej

Rada Europejska : Charles Michel na Bałkanach
photo
Od 19 do 21 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przebywał na Bałkanach Zachodnich. Przypomniał, jak ważna jest współpraca między Unią Europejską a Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Podczas swojej wizyty w Sarajewie poruszył pomysł utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 23-24 czerwca. W Belgradzie wezwał Bałkany Zachodnie do przyłączenia się do nowej europejskiej platformy wspólnych zamówień na gaz, wodór i skroplony gaz ziemny... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja : Europejska obrona: wzmocnienie zdolności oraz bazy przemysłowej i technologicznej
photo
18 maja Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych przedstawili, na wniosek Rady Europejskiej sformułowany na szczycie w Wersalu (10-11 marca), wspólny komunikat na temat niedociągnięć Unii w dziedzinie inwestycji obronnych. W komunikacie tym przedstawiono też środki i działania mające na celu wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w zakresie obronności oraz zmniejszenie różnic między państwami członkowskimi. Komisja przewiduje w szczególności utworzenie wspólnej grupy zadaniowej ds. zamówień publicznych w dziedzinie obronności, aby zachęcić do współpracy między państwami członkowskimi, oraz proponuje stopniowe przejście do wspólnego planowania i zakupów w obszarze obrony... Więcej
W 2023 roku reguły budżetowe pozostaną zawieszone
photo
Zasady dyscypliny budżetowej obowiązujące państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie były stosowane od marca 2020 roku i kryzysu związanego z COVID-em, pozostaną w 2023 zawieszone z powodu szoku gospodarczego spowodowanego wojną w Ukrainie - ogłosiła 23 maja Komisja Europejska. "Ogólna klauzula wyjścia", która umożliwia tymczasowe odstępstwa od limitów zadłużenia i deficytu określonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, będzie nadal wykorzystywana w 2023, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis... Więcej
Więcej
Prezentacja nadzwyczajnych środków w reakcji na wzrost cen energii
photo
18 maja Komisja przedstawiła krótkoterminowe środki służące zwalczaniu rosnących cen energii i problemów z dostawami w związku z wojną w Ukrainie. Zachęca w szczególności państwa członkowskie do korzystania z unijnej platformy energetycznej w celu dokonywania grupowych zakupów gazu po niższych cenach. W przypadku całkowitego przerwania dostaw gazu z Rosji Komisja zobowiązuje się do ułatwienia realizacji skoordynowanego europejskiego planu ograniczenia popytu. Ponadto Komisja przedstawiła listę zagadnień, które należy zgłębić, by w perspektywie długoterminowej poprawić funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, zgodnie z celami Zielonego Ładu... Więcej
Wzmocnienie wsparcia dla rolników
photo
18 maja Komisja zaproponowała instrument umożliwiający państwom członkowskim wypłacanie pomocy rolnikom i przedsiębiorstwom rolno-spożywczym dotkniętym rosnącymi kosztami. Państwa będą mogły wykorzystać na ten cel do 5% swojego budżetu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2021-2022. Rolnicy i MŚP mogą otrzymać odpowiednio do 15 000 euro i 100 000 euro... Więcej

Parlament : Stanowisko dotyczące minimalnej światowej stawki podatku od spółek
photo
19 maja europosłowie zatwierdzili propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą transpozycji do prawa międzynarodowego porozumienia w sprawie minimalnej stawki podatku dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w wysokości 15%. Eurodeputowani chcą jednak ograniczyć niektóre z proponowanych przez Komisję zwolnień oraz dodać artykuł zawierający przepisy dotyczące zwalczania systemów unikania podatków... Więcej
Wzmocnienie mandatu Eurojustu
photo
19 maja europosłowie przyjęli nowe przepisy pozwalające, by Eurojust przechowywał i analizował dowody dotyczące zbrodni wojennych. Eurojust będzie mógł również udostępniać zgromadzone dane organizacjom międzynarodowym i właściwym organom państw członkowskich, co wzmocni mandat tej europejskiej agencji... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów obrony
photo
Obradujący 17 maja ministrowie obrony podjęli decyzję o zawieszeniu dostaw sprzętu wojskowego do Mali, a także szkolenia operacyjnego malijskich jednostek sił zbrojnych. W kontekście dyskusji na temat wdrażania "Strategicznego kompasu" do końca 2022 roku, ministrowie podkreślili, że należy elastycznie reagować na potrzeby partnerów, oferując im w szczególności szkolenia lub sprzęt do zapobiegania konfliktom. Ponadto Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell ogłosił uruchomienie dodatkowych 500 mln euro, dzięki czemu pomoc UE dla Ukrainy wyniesie 2 mld euro... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rozwoju
photo
Ministrowie ds. rozwoju, którzy spotkali się 20 maja, uzgodnili, że zapewnią doraźną pomoc dla najsłabszych grup ludności dotkniętych światowym kryzysem żywnościowym spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę oraz pomogą 70 krajom wzmocnić ich produkcję i systemy żywnościowe. Ministrowie zobowiązali się do wzmocnienia udziału Unii Europejskiej w światowych organach współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz do "uwolnienia" 20 mln ton zboża zablokowanego w ukraińskich silosach poprzez utworzenie "korytarzy solidarności". I wreszcie ministrowie zastanawiają się nad inicjatywą w ramach programu Drużyna Europy, aby (w powiązaniu z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców) zareagować na skutki kryzysu... Więcej
Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie transgranicznej infrastruktury energetycznej
photo
16 maja Rada ostatecznie przyjęła reformę rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), której celem jest odejście do 2050 roku od energii opartej na paliwach. Nowe projekty oparte na gazie ziemnym i ropie naftowej nie będą się już kwalifikować do finansowania przez UE, a projekty będą musiały spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju... Więcej
Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu w sprawie magazynowania gazu
photo
19 maja Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie magazynów gazu w państwach członkowskich. Przed tegoroczną zimą będą musiały zostać wypełnione w co najmniej 80%, a do 2025 roku w 90%. Państwa członkowskie nieposiadające instalacji magazynowych będą miały dostęp do rezerw w innych państwach, a ciężar finansowy związany z tymi obowiązkami zostanie rozłożony. Rada i Parlament uzgodniły także obligatoryjną certyfikację operatorów systemów magazynowania, aby uniknąć ryzyka zewnętrznych wpływów na tę infrastrukturę. Cypr, Malta i Irlandia będą korzystać z derogacji, dopóki nie zostaną bezpośrednio podłączone do systemu gazowego innych państw członkowskich... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie jednego okienka dla ceł
photo
19 maja Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie jednego okienka obsługi celnej, którego celem jest ułatwienie płynnego handlu transgranicznego. Dzięki jednemu okienku firmy nie będą już musiały składać dokumentów do różnych podmiotów na różnych portalach w trakcie odprawy celnej. Ponadto oczekuje się, że punkt kompleksowej obsługi ułatwi zautomatyzowaną weryfikację formalności nie związanych z obsługą celną towarów wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE. Poprzez dematerializację procedur odprawy celnej Europa dąży do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców i zaoszczędzenia im czasu podczas kontroli... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
23 maja przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe przypomniał, że wojna w Ukrainie będzie miała wpływ na krótkoterminowy wzrost gospodarczy i koszty energii. Ponadto Komisja przedstawiła na tym spotkaniu pakiet środków opublikowany tego samego dnia. Ministrowie zapewnili, że na lipcowym posiedzeniu przyjmą oświadczenie w sprawie kierunków budżetowych na przyszły rok. Omówiono także zakończenie budowy unii bankowej... Więcej
Więcej
Zarządzanie danymi
photo
16 maja Rada ostatecznie zatwierdziła akt w sprawie zarządzania danymi, który umożliwia ponowne wykorzystywanie pewnych kategorii chronionych danych sektora publicznego, w tym danych chronionych prawami własności intelektualnej. Akt tworzy ramy usług pośrednictwa w zakresie danych - firmy będą mogły się dzielić swoimi danymi, które będą chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dokument wprowadza także zabezpieczenia przed bezprawnym międzynarodowym przekazywaniem danych nieosobowych oraz przed dostępem organów publicznych. I wreszcie upraszcza dobrowolne dostarczanie przez obywateli i przedsiębiorstwa "danych dla dobra wspólnego", na przykład do celów badawczych... Więcej

Dyplomacja : Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii
photo
16 maja, w trakcie Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii (TTC), UE i USA zobowiązały się do współpracy z Ukrainą przy odbudowie jej gospodarki oraz do stworzenia wspólnych ram ochrony integralności informacji w sytuacjach kryzysowych. Zacieśniają również współpracę w zakresie kontroli eksportu zaawansowanych technologii i zabezpieczania łańcuchów dostaw poprzez wspólny mechanizm wczesnego ostrzegania. UE i USA uzgodniły, że opracują zharmonizowane i interoperacyjne normy techniczne w dziedzinie sztucznej inteligencji i recyklingu produktów... Więcej
Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministerialnego UE–Kanada
photo
16 maja w Brukseli obradował Wspólny Komitet Ministerialny pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych Josepa Borrella i minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly. Rozmawiano m.in. o pogłębieniu stosunków między Unią Europejską a Kanadą, podkreślając znaczenie skoordynowanych sankcji wobec Rosji. Omówiono też wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, klimatu i praw człowieka. Komitet przyjął również z zadowoleniem podpisanie umowy o współpracy między Kanadyjską Agencją Kosmiczną a Komisją... Więcej
Rada Partnerstwa z Armenią
photo
18 maja Rada Partnerstwa UE-Armenia omówiła realizację porozumienia z marca 2021 roku. Z zadowoleniem przyjęła reformy sądownictwa i prawa w Armenii, krajową strategię antykorupcyjną oraz wysiłki w dziedzinie edukacji i młodzieży, a także porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej przestrzeni lotniczej, które powinno doprowadzić do integracji tego kraju z unijnym rynkiem lotniczym. Ponadto Rada odnotowała gotowość Armenii do rozmów z Unią Europejską na temat liberalizacji systemu wizowego... Więcej
Strategiczne partnerstwo z Radą Współpracy Państw Zatoki
photo
18 maja Komisja i Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych Josep Borrell zapowiedzieli "strategiczne partnerstwo z regionem Zatoki Perskiej", którego celem jest pogłębienie stosunków UE z państwami członkowskimi Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Według Josepa Borrella, powinno to umożliwić różnym partnerom ścisłą współpracę "w zakresie globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, zmiany klimatu i transformacji ekologicznej, cyfryzacji, handlu i inwestycji"... Więcej

Europejskie Biuro Patentowe : Nagroda Europejskiego Wynalazcy
photo
17 maja Europejski Urząd Patentowy (EPO) ogłosił 13 finalistów Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2022. Zwycięzców poznamy podczas ceremonii online 21 czerwca. Teraz publiczność może głosować na swojego faworyta. To dodatkowa szansa dla jednego z finalistów na zdobycie Nagrody Publiczności... Więcej
Więcej |

Niemcy : Posiedzenie ministrów finansów G7
photo
Od 18 do 20 maja ministrowie finansów i przedstawiciele banków centralnych krajów G7 obradowali w Bonn i Königswinter. Rozmawiano o wojnie w Ukrainie, stabilności makroekonomicznej, zarządzaniu długiem w krajach rozwijających się, cyfryzacji, wzmocnieniu ochrony środowiska i walce z pandemią. Uzgodniono w szczególności pomoc w wysokości 19,8 mld dolarów na wsparcie Kijowa. Potwierdzono również wcześniejsze zobowiązania dotyczące kursów wymiany walut... Więcej

Belgia : Prawo głosowania w wyborach europejskich już od 16 lat
photo
Młodzi Europejczycy mieszkający w Belgii będą mogli głosować w wyborach europejskich w 2024 roku od 16. roku życia - ogłosił 19 maja belgijski parlament. Będą musieli zostać wpisani do rejestru ludności i złożyć stosowny wniosek. Belgia jest 4. krajem (po Austrii, Grecji i Malcie), który zdecydował się na taki krok... Więcej
Więcej

Dania : Szczyt na temat energetyki wiatrowej offshore
photo
18 maja, na szczycie poświęconym morskiej energetyce wiatrowej w Kopenhadze, Niemcy, Belgia, Holandia i Dania podpisały zobowiązanie do wybudowania na Morzu Północnym do 2050 roku instalacji wiatrowych o mocy co najmniej 150 gigawatów, co wystarczyłoby do zasilania 230 milionów europejskich domów. Decyzja ta została podjęta w momencie, gdy UE stara się zmniejszyć zależność od rosyjskich węglowodorów... Więcej

Francja : Nowy rząd kierowany przez Elisabeth Borne
photo
Po dymisji Jeana Castexa 16 maja, prezydent Francji Emmanuel Macron powołał na stanowisko premiera Elisabeth Borne. To druga kobieta, która pełni tę funkcję we Francji, 31 lat po Edith Cresson (1991-1992). Skład nowego rządu został ogłoszony 20 maja. Jest w nim 17 ministrów (w tym 8 kobiet), a także 6 ministrów oddelegowanych i 4 sekretarzy stanu... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Próba renegocjacji protokołu północno-irlandzkiego?
photo
16 maja brytyjski premier Boris Johnson odwiedził Irlandię Północną. Pytanie, co się stanie się z protokołem północno-irlandzkim, podpisanym jako część porozumienia w sprawie brexitu, aby uniknąć powrotu fizycznej granicy między prowincją Irlandii Północnej a Republiką Irlandii oraz powrotu przemocy między unionistami a nacjonalistami. 20 maja premier Irlandii Michael Martin wezwał Londyn do podjęcia z UE negocjacji w sprawie ustaleń dotyczących Irlandii Północnej po brexicie, żeby rozwiązać tę ważną kwestię. 17 maja wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič powiedział, że Protokół w sprawie Irlandii Północnej jest wynikiem długich negocjacji, w których uwzględniono interesy i żądania wszystkich stron. W ten sposób Komisja pozostaje otwarta na dalsze dyskusje, ale w ramach umowy... Więcej
Więcej | Więcej

Mołdawia : Mołdawska prezydent Maia Sandu przed Parlamentem Europejskim i w Paryżu
photo
W przemówieniu wygłoszonym 18 maja w Parlamencie Europejskim prezydent Mołdawii Maia Sandu wyraziła życzenie, by doszło do integracji Mołdawii z Unią Europejską w konsekwencji złożenia przez ten kraj wniosku o akcesję (w marcu br.). W swoim wystąpieniu przypomniała o tym, że Mołdawia natychmiast potępiła działania Rosji, i o ciepłym przyjęciu przez to państwo ukraińskich uchodźców. Według ONZ, od początku wojny Mołdawia przyjęła co najmniej 465 435 osób uciekających przed wojną. 19 maja Maia Sandu była w Paryżu, gdzie spotkała się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podziękowała Francji za jej wsparcie w zakresie przyjmowania osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz wniosku Kiszyniowa o przyjęcie do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej

NATO : Szwecja i Finlandia składają swoje oficjalne wnioski akcesyjne
photo
18 maja Szwecja i Finlandia złożyły swoje wnioski o członkostwo na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Jest to dla obu krajów historyczna decyzja - przez dziesięciolecia prowadziły politykę militarnego nieangażowania się... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat praworządności - głosowanie Parlamentu Europejskiego
photo
19 maja europosłowie przegłosowali szereg rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat praworządności w 2021 roku. Eurodeputowani uważają, że, stwierdzając ryzyka poważnych naruszeń wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dokument mógłby zawierać więcej szczegółów. Wyrażają jednak uznanie dla Komisji za uwzględnienie zaleceń dla poszczególnych krajów na rok 2022... Więcej
Publikacja raportu na temat niebieskiej gospodarki
photo
20 maja Komisja opublikowała swój roczny raport na temat niebieskiej gospodarki. Podkreślono w nim w szczególności negatywne skutki zaniechania działań w zakresie zmian klimatu, które do 2080 roku mogą doprowadzić Unię do strat w wysokości 200 mld euro rocznie. W sprawozdaniu podkreślono również znaczenie sektora morskiej energii odnawialnej w kontekście wojny w Ukrainie - przyczynia się do "osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i unijnych strategii energetycznych"... Więcej

Kultura : Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury
photo
1 czerwca we Francji, w Grand Rex w Paryżu odbędzie się pokaz filmu "Circle Story Chapter Two", z którego dochód przeznaczony zostanie na rzecz Fundacji Masha. 12 czerwca w Niemczech, w ratuszu w Wiesbaden wysłuchać można sześciu wykładów "Ukraina - spojrzenie z perspektywy nieznanego sąsiada". 28 maja na stadionie Volksparkstadion w Hamburgu odbędzie się charytatywny mecz piłki nożnej. 28 maja w Austrii LegMAX w Grazu organizuje koncert na rzecz Ukrainy. W warszawskim hotelu Sofitel, podczas dorocznej gali Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, odbędzie się aukcja, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz ukraińskich uchodźców. 29 maja w stolicy Hiszpanii odbędzie się koncert "Muzyka dla pokoju", organizowany we współpracy z Konserwatorium Teresy Berganzy. 28 maja w Brukseli odbędzie się koncert Neon Ensemble na rzecz Ukrainy... Więcej
Retrospektywa Rosy Bonheur
photo
Muzeum Sztuk Pięknych w Bordeaux organizuje z Muzeum Orsay retrospektywę poświęconą Rose Bonheur z okazji 200. rocznicy urodzin artystki z Bordeaux. Za pośrednictwem swoich obrazów i rzeźb ta ikona emancypacji kobiet zajmuje się przedstawieniem zwierząt i ich specyfiką... Więcej
Turner w Barcelonie
photo
Do 11 września Muzeum Narodowe Katalonii w Barcelonie prezentuje wystawę "Turner. Światło to kolor", która ukazuje zainteresowanie romantycznego pejzażysty zjawiskami meteorologicznymi i atmosferycznymi, a także zmiany w jego kompozycji, od pierwszych szkiców z lat 90. XVIII w. po akwarele, oleje i grafiki... Więcej
"Surrealizm i magia: zaczarowana nowoczesność" w Wenecji
photo
Do 26 września kolekcja Guggenheima w Wenecji prezentuje wystawę "Surrealizm i magia: zaczarowana nowoczesność", która zgłębia zainteresowanie tego ruchu artystycznego magią i okultyzmem... Więcej
Etel Adnan w Muzeum Van Gogha
photo
Do 4 września w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie oglądać można retrospektywę libańsko-amerykańskiej malarki Etel Adnan. Prace artystki, przekraczające granice języka poprzez kolor, inspirowane są krajobrazami Libanu, Kalifornii i Francji, gdzie dorastała... Więcej
Sudety Stęczyńskiego
photo
Do 18 września w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu można oglądać wystawę poświęconą przedstawieniu regionu Sudetów w sztuce. Ekspozycja obejmuje prace graficzne, rysunki, rękopisy i akwarele romantycznego artysty Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. Uzupełniają ją śląskie grafiki z XVIII i XIX wieku przedstawiające region sudecki... Więcej
Celebrowanie "Ulissesa" w Dublinie
photo
Do 21 sierpnia Galeria Narodowa Irlandii celebruje "Ulissesa" Jamesa Joyce'a za pośrednictwem wystawy 34 prac niemieckiego artysty Güntera Schöllkopfa. Powstałe w latach 60. i 70. ubiegłego wieku ilustracje, które ożywiają bohaterów i epizody tej modernistycznej powieści, są pokazywane publicznie po raz pierwszy... Więcej
Portrety pisarzy w Wiedniu
photo
Do 29 sierpnia w Muzeum Leopolda w Wiedniu czynna jest wystawa poświęcona portretom i przedstawieniom pisarzy, obejmująca fotografie, obrazy i szkice. Ekspozycja, oparta na kolekcji Helmuta Klewana liczącej ponad 350 prac, ukazuje pięć wieków sztuki graficznej... Więcej
World Press Photo w Berlinie
photo
W ramach 19. edycji World Press Photo, do 12 czerwca w Willy-Brandt-Haus w Berlinie oglądać można wystawę najlepszych tegorocznych zdjęć. Na ekspozycji można zobaczyć zdjęcia 24 fotografów z 23 różnych krajów... Więcej
Festiwal sztuki w Bergen
photo
Od 25 maja do 8 czerwca Międzynarodowy Festiwal w Bergen oferuje szeroki wachlarz wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin: muzyki, teatru, tańca, opery i sztuk wizualnych. Zainicjowany w 1953 festiwal w tym roku otworzy światowa premiera skróconej wersji symfonicznej spektaklu Taylora Maca "A 24-decade history of popular music"... Więcej
Więcej
Jazz w Brukseli
photo
27, 28 i 29 maja na placach i w barach miasta odbywa się festiwal Brussels Jazz Weekend. Jest hołdem dla belgijskiego muzyka Tootsa Thielemansa. Oferuje 150 darmowych koncertów w belgijskiej stolicy, łączących muzyków jazzowych z całego świata... Więcej

23maj
23 maja

Bruksela

Eurogrupa

24maj
24 maja

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

30maj
30-31 maja

Bruksela

Rada Europejska

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: