Biuletyn98123 mai 2022

La Lettre

Pierre Mirel

23 maja 2022

Wojna w Ukrainie zwiększyła świadomość podatności Bałkanów Zachodnich na zagrożenia i konieczności zrewidowania procesu akcesyjnego. Nadszedł czas, aby Unia Europejska zmobilizowała wszystkie narzędzia w ramach swojej potęgi gospodarczej, handlowej, normatywnej i finansowej na rzecz nowej polityki. Istnieją wszelkie powody, by sądzić, że szczyt z Bałkanami, który odbędzie się 23 czerwca, może ją przypieczętować.

Read more

Wybory

Wybory parlamentarne we Francji 12 i 19 czerwca

23 maja 2022

elections.jpg
12 i 19 czerwca, 50 dni po II turze wyborów prezydenckich, Francuzi ponownie staną przed urnami wyborczymi, aby odnowić 577-osobowy skład Zgromadzenia Narodowego. Według sondaży prezydent i jego ugrupowanie Razem powinni zdobyć większość. Ich dwaj główni przeciwnicy to Nowa Ludowa Unia Ekologiczno-Społeczna (Nupes), z którą Razem idzie łeb w łeb (mają po około 26% głosów), oraz Zjednoczenie Narodowe, którego poparcie szacuje się na 21% głosów.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

23 maja 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

23 maja 2022

Państwa członkowskie zniosły większość środków sanitarnych wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię COVID-19. W Austrii od 16 maja dowód pełnego zaszczepienia lub wyzdrowienia nie jest już wymagany przy wstępie do sklepów, restauracji i hoteli, ale noszenie maseczki FFP2 jest nadal obowiązkowe w podstawowych sklepach i środkach transportu publicznego. W Belgii od 21 maja maseczki nie są już wymagane w środkach transportu publicznego, ale nadal obowiązują w szpitalach, gabinetach lekarskich i aptekach. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście się mogli dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"

23 maja 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Seminarium na temat gospodarki opartej na danych

22 maja 2022

1 czerwca Fundacja organizuje, we współpracy z Alphalex Consult i IDFRights, seminarium na temat gospodarki opartej na danych. Wydarzenie, które odbędzie się w Brukseli i będzie transmitowane online, otworzy komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a debaty poprowadzi były dziennikarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavada.

Read more

Ukraina/Rosja

Prezentacja planu REPowerEU

22 maja 2022

ukrru.jpg
18 maja Komisja przedstawiła swój plan REPowerEU, którego celem jest uniezależnienie Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych poprzez dywersyfikację dostaw, przyspieszone wdrażanie odnawialnych źródeł energii (do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w koszyku energetycznym powinien osiągnąć 45%) oraz zmniejszenie zużycia energii. Środki te będą wymagały dodatkowych inwestycji w wysokości 210 mld euro do 2027 roku, z czego część mogą sfinansować pożyczki przewidziane już w planie odbudowy NextGenerationEU.

Read more

Propozycja planu na rzecz odbudowy Ukrainy

22 maja 2022

W komunikacie przedstawionym 18 maja Komisja proponuje udzielenie Ukrainie dalszej pomocy makrofinansowej w formie pożyczek w wysokości do 9 mld euro w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb finansowych. Aby przyspieszyć długoterminową odbudowę kraju, Komisja proponuje utworzenie międzynarodowej platformy koordynacyjnej, kierowanej przez Komisję i ukraiński rząd, która skupiałaby partnerów i organizacje wspierające Ukrainę.

Read more

Ukraiński eksport: zawieszenie unijnych ceł na import

22 maja 2022

19 maja eurodeputowani zatwierdzili roczne zawieszenie ceł importowych na wszystkie towary eksportowane z Ukrainy. Decyzja (podjęta stosunkiem 512 głosów do 32) ma na celu wsparcie ukraińskiej gospodarki w kontekście rosyjskiej inwazji.

Read more

Wzmocnić zdolności Unii do działania

23 maja 2022

W rezolucji przyjętej 19 maja europosłowie podkreślają, że obecne rozwiązania "nie są wystarczające do pełnego zaspokojenia potrzeb finansowych spowodowanych wojną w Ukrainie". Wzywają do wprowadzenia jednorazowego podatku od zysków przedsiębiorstw energetycznych. Ponadto apelują o rewizję wieloletnich ram finansowych i utworzenie nowego funduszu do finansowania transgranicznej infrastruktury energetycznej, produkcji energii ze źródeł odnawialnych, cyberbezpieczeństwa, konkurencyjności przemysłowej i bezpieczeństwa żywności.

Read more

Wizyty polskiego prezydenta i portugalskiego premiera w Kijowie

23 maja 2022

22 maja Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z prezydentem Polski Andrzejem Dudą w trakcie sesji plenarnej ukraińskiego parlamentu, a 21 maja z premierem Portugalii António Costą, aby omówić wniosek Ukrainy o członkostwo w UE, a także portugalskie wsparcie humanitarne, finansowe i wojskowe dla Ukrainy. Podczas spotkania włoskich parlamentarzystów (przebywających z wizytą w Kijowie) z Ihorem Żowkwą, zastępcą szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, omówiono alternatywy dla rosyjskiego gazu. 20 maja Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przewodniczącymi obu izb irlandzkiego parlamentu na temat sankcji wobec Rosji i odbudowy kraju.

Read more -inny link -inny link -inny link

Wysłanie śledczych i ekspertów na Ukrainę

22 maja 2022

Po wszczęciu dochodzenia 3 marca, 17 maja Międzynarodowy Trybunał Karny ogłosił wysłanie na Ukrainę 42 śledczych i ekspertów medycyny sądowej w celu ustalenia, czy doszło tam do zbrodni wojennych, oraz zebrania dowodów. Jest to największy zespół śledczych, jaki Międzynarodowy Trybunał Karny kiedykolwiek wysłał w teren. W przyjętej 19 maja rezolucji europosłowie wezwali do utworzenia międzynarodowego trybunału ds. zbrodni agresji na Ukrainie (Międzynarodowy Trybunał Karny nie ma tutaj kompetencji).

Read more -inny link -inny link

Wołodymyr Zełenski na Forum w Davos

23 maja 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został zaproszony do wygłoszenia przemówienia w trakcie otwarcia 51. Światowego Forum Ekonomicznego, które odbywa się w Davos od 22 do 26 maja. Wezwał do zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz do opracowania planu, który wesprze Ukrainę w jej odbudowie. Zwrócił się też do społeczności międzynarodowej, by zajęła zamrożone rosyjskie aktywa w celu pokrycia tych kosztów, szacowanych na ponad 500 mld dolarów. 23 maja Forum gościło również dwóch braci Kliczko.

Read more -inny link

Rada Europejska

Charles Michel na Bałkanach

23 maja 2022

conseilparlement.jpg
Od 19 do 21 maja przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przebywał na Bałkanach Zachodnich. Przypomniał, jak ważna jest współpraca między Unią Europejską a Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz Albanią. Podczas swojej wizyty w Sarajewie poruszył pomysł utworzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 23-24 czerwca. W Belgradzie wezwał Bałkany Zachodnie do przyłączenia się do nowej europejskiej platformy wspólnych zamówień na gaz, wodór i skroplony gaz ziemny.

Read more -inny link -inny link

Komisja

Prezentacja nadzwyczajnych środków w reakcji na wzrost cen energii

22 maja 2022

commission1.jpg
18 maja Komisja przedstawiła krótkoterminowe środki służące zwalczaniu rosnących cen energii i problemów z dostawami w związku z wojną w Ukrainie. Zachęca w szczególności państwa członkowskie do korzystania z unijnej platformy energetycznej w celu dokonywania grupowych zakupów gazu po niższych cenach. W przypadku całkowitego przerwania dostaw gazu z Rosji Komisja zobowiązuje się do ułatwienia realizacji skoordynowanego europejskiego planu ograniczenia popytu. Ponadto Komisja przedstawiła listę zagadnień, które należy zgłębić, by w perspektywie długoterminowej poprawić funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, zgodnie z celami Zielonego Ładu.

Read more

Europejska obrona: wzmocnienie zdolności oraz bazy przemysłowej i technologicznej

22 maja 2022

18 maja Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych przedstawili, na wniosek Rady Europejskiej sformułowany na szczycie w Wersalu (10-11 marca), wspólny komunikat na temat niedociągnięć Unii w dziedzinie inwestycji obronnych. W komunikacie tym przedstawiono też środki i działania mające na celu wzmocnienie europejskiej bazy przemysłowej i technologicznej w zakresie obronności oraz zmniejszenie różnic między państwami członkowskimi. Komisja przewiduje w szczególności utworzenie wspólnej grupy zadaniowej ds. zamówień publicznych w dziedzinie obronności, aby zachęcić do współpracy między państwami członkowskimi, oraz proponuje stopniowe przejście do wspólnego planowania i zakupów w obszarze obrony.

Read more

Wzmocnienie wsparcia dla rolników

22 maja 2022

18 maja Komisja zaproponowała instrument umożliwiający państwom członkowskim wypłacanie pomocy rolnikom i przedsiębiorstwom rolno-spożywczym dotkniętym rosnącymi kosztami. Państwa będą mogły wykorzystać na ten cel do 5% swojego budżetu w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2021-2022. Rolnicy i MŚP mogą otrzymać odpowiednio do 15 000 euro i 100 000 euro.

Read more

W 2023 roku reguły budżetowe pozostaną zawieszone

23 maja 2022

Zasady dyscypliny budżetowej obowiązujące państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie były stosowane od marca 2020 roku i kryzysu związanego z COVID-em, pozostaną w 2023 zawieszone z powodu szoku gospodarczego spowodowanego wojną w Ukrainie - ogłosiła 23 maja Komisja Europejska. "Ogólna klauzula wyjścia", która umożliwia tymczasowe odstępstwa od limitów zadłużenia i deficytu określonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu, będzie nadal wykorzystywana w 2023, oświadczył wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis.

Read more -inny link

Parlament

Wzmocnienie mandatu Eurojustu

22 maja 2022

parlement.jpg
19 maja europosłowie przyjęli nowe przepisy pozwalające, by Eurojust przechowywał i analizował dowody dotyczące zbrodni wojennych. Eurojust będzie mógł również udostępniać zgromadzone dane organizacjom międzynarodowym i właściwym organom państw członkowskich, co wzmocni mandat tej europejskiej agencji.

Read more

Stanowisko dotyczące minimalnej światowej stawki podatku od spółek

22 maja 2022

19 maja europosłowie zatwierdzili propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą transpozycji do prawa międzynarodowego porozumienia w sprawie minimalnej stawki podatku dla dużych przedsiębiorstw międzynarodowych w wysokości 15%. Eurodeputowani chcą jednak ograniczyć niektóre z proponowanych przez Komisję zwolnień oraz dodać artykuł zawierający przepisy dotyczące zwalczania systemów unikania podatków.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów obrony

22 maja 2022

conseilparlement.jpg
Obradujący 17 maja ministrowie obrony podjęli decyzję o zawieszeniu dostaw sprzętu wojskowego do Mali, a także szkolenia operacyjnego malijskich jednostek sił zbrojnych. W kontekście dyskusji na temat wdrażania "Strategicznego kompasu" do końca 2022 roku, ministrowie podkreślili, że należy elastycznie reagować na potrzeby partnerów, oferując im w szczególności szkolenia lub sprzęt do zapobiegania konfliktom. Ponadto Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej Josep Borrell ogłosił uruchomienie dodatkowych 500 mln euro, dzięki czemu pomoc UE dla Ukrainy wyniesie 2 mld euro.

Read more

Przyjęcie nowego rozporządzenia w sprawie transgranicznej infrastruktury energetycznej

22 maja 2022

16 maja Rada ostatecznie przyjęła reformę rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), której celem jest odejście do 2050 roku od energii opartej na paliwach. Nowe projekty oparte na gazie ziemnym i ropie naftowej nie będą się już kwalifikować do finansowania przez UE, a projekty będą musiały spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju.

Read more

Zarządzanie danymi

22 maja 2022

16 maja Rada ostatecznie zatwierdziła akt w sprawie zarządzania danymi, który umożliwia ponowne wykorzystywanie pewnych kategorii chronionych danych sektora publicznego, w tym danych chronionych prawami własności intelektualnej. Akt tworzy ramy usług pośrednictwa w zakresie danych - firmy będą mogły się dzielić swoimi danymi, które będą chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dokument wprowadza także zabezpieczenia przed bezprawnym międzynarodowym przekazywaniem danych nieosobowych oraz przed dostępem organów publicznych. I wreszcie upraszcza dobrowolne dostarczanie przez obywateli i przedsiębiorstwa "danych dla dobra wspólnego", na przykład do celów badawczych.

Read more

Wstępne porozumienie Rady i Parlamentu w sprawie magazynowania gazu

22 maja 2022

19 maja Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie magazynów gazu w państwach członkowskich. Przed tegoroczną zimą będą musiały zostać wypełnione w co najmniej 80%, a do 2025 roku w 90%. Państwa członkowskie nieposiadające instalacji magazynowych będą miały dostęp do rezerw w innych państwach, a ciężar finansowy związany z tymi obowiązkami zostanie rozłożony. Rada i Parlament uzgodniły także obligatoryjną certyfikację operatorów systemów magazynowania, aby uniknąć ryzyka zewnętrznych wpływów na tę infrastrukturę. Cypr, Malta i Irlandia będą korzystać z derogacji, dopóki nie zostaną bezpośrednio podłączone do systemu gazowego innych państw członkowskich.

Read more

Wstępne porozumienie w sprawie jednego okienka dla ceł

22 maja 2022

19 maja Rada i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie jednego okienka obsługi celnej, którego celem jest ułatwienie płynnego handlu transgranicznego. Dzięki jednemu okienku firmy nie będą już musiały składać dokumentów do różnych podmiotów na różnych portalach w trakcie odprawy celnej. Ponadto oczekuje się, że punkt kompleksowej obsługi ułatwi zautomatyzowaną weryfikację formalności nie związanych z obsługą celną towarów wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE. Poprzez dematerializację procedur odprawy celnej Europa dąży do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców i zaoszczędzenia im czasu podczas kontroli.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju

23 maja 2022

Ministrowie ds. rozwoju, którzy spotkali się 20 maja, uzgodnili, że zapewnią doraźną pomoc dla najsłabszych grup ludności dotkniętych światowym kryzysem żywnościowym spowodowanym inwazją Rosji na Ukrainę oraz pomogą 70 krajom wzmocnić ich produkcję i systemy żywnościowe. Ministrowie zobowiązali się do wzmocnienia udziału Unii Europejskiej w światowych organach współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego oraz do "uwolnienia" 20 mln ton zboża zablokowanego w ukraińskich silosach poprzez utworzenie "korytarzy solidarności". I wreszcie ministrowie zastanawiają się nad inicjatywą w ramach programu Drużyna Europy, aby (w powiązaniu z Biurem Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców) zareagować na skutki kryzysu.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

24 maja 2022

23 maja przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe przypomniał, że wojna w Ukrainie będzie miała wpływ na krótkoterminowy wzrost gospodarczy i koszty energii. Ponadto Komisja przedstawiła na tym spotkaniu pakiet środków opublikowany tego samego dnia. Ministrowie zapewnili, że na lipcowym posiedzeniu przyjmą oświadczenie w sprawie kierunków budżetowych na przyszły rok. Omówiono także zakończenie budowy unii bankowej.

Read more -inny link

Dyplomacja

Rada UE–USA ds. Handlu i Technologii

22 maja 2022

diplomatie.jpg
16 maja, w trakcie Rady UE–USA ds. Handlu i Technologii (TTC), UE i USA zobowiązały się do współpracy z Ukrainą przy odbudowie jej gospodarki oraz do stworzenia wspólnych ram ochrony integralności informacji w sytuacjach kryzysowych. Zacieśniają również współpracę w zakresie kontroli eksportu zaawansowanych technologii i zabezpieczania łańcuchów dostaw poprzez wspólny mechanizm wczesnego ostrzegania. UE i USA uzgodniły, że opracują zharmonizowane i interoperacyjne normy techniczne w dziedzinie sztucznej inteligencji i recyklingu produktów.

Read more

Strategiczne partnerstwo z Radą Współpracy Państw Zatoki

22 maja 2022

18 maja Komisja i Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych Josep Borrell zapowiedzieli "strategiczne partnerstwo z regionem Zatoki Perskiej", którego celem jest pogłębienie stosunków UE z państwami członkowskimi Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej. Według Josepa Borrella, powinno to umożliwić różnym partnerom ścisłą współpracę "w zakresie globalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego, zmiany klimatu i transformacji ekologicznej, cyfryzacji, handlu i inwestycji".

Read more

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Ministerialnego UE–Kanada

22 maja 2022

16 maja w Brukseli obradował Wspólny Komitet Ministerialny pod przewodnictwem Wysokiego Przedstawiciela do Spraw Zagranicznych Josepa Borrella i minister spraw zagranicznych Kanady Mélanie Joly. Rozmawiano m.in. o pogłębieniu stosunków między Unią Europejską a Kanadą, podkreślając znaczenie skoordynowanych sankcji wobec Rosji. Omówiono też wzmocnienie współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, klimatu i praw człowieka. Komitet przyjął również z zadowoleniem podpisanie umowy o współpracy między Kanadyjską Agencją Kosmiczną a Komisją.

Read more

Rada Partnerstwa z Armenią

22 maja 2022

18 maja Rada Partnerstwa UE-Armenia omówiła realizację porozumienia z marca 2021 roku. Z zadowoleniem przyjęła reformy sądownictwa i prawa w Armenii, krajową strategię antykorupcyjną oraz wysiłki w dziedzinie edukacji i młodzieży, a także porozumienie w sprawie utworzenia wspólnej przestrzeni lotniczej, które powinno doprowadzić do integracji tego kraju z unijnym rynkiem lotniczym. Ponadto Rada odnotowała gotowość Armenii do rozmów z Unią Europejską na temat liberalizacji systemu wizowego.

Read more

Europejskie Biuro Patentowe

Nagroda Europejskiego Wynalazcy

22 maja 2022

oeb.jpg
17 maja Europejski Urząd Patentowy (EPO) ogłosił 13 finalistów Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2022. Zwycięzców poznamy podczas ceremonii online 21 czerwca. Teraz publiczność może głosować na swojego faworyta. To dodatkowa szansa dla jednego z finalistów na zdobycie Nagrody Publiczności.

Read more -inny link -inny link

Niemcy

Posiedzenie ministrów finansów G7

22 maja 2022

allemagne.jpg
Od 18 do 20 maja ministrowie finansów i przedstawiciele banków centralnych krajów G7 obradowali w Bonn i Königswinter. Rozmawiano o wojnie w Ukrainie, stabilności makroekonomicznej, zarządzaniu długiem w krajach rozwijających się, cyfryzacji, wzmocnieniu ochrony środowiska i walce z pandemią. Uzgodniono w szczególności pomoc w wysokości 19,8 mld dolarów na wsparcie Kijowa. Potwierdzono również wcześniejsze zobowiązania dotyczące kursów wymiany walut.

Read more

Belgia

Prawo głosowania w wyborach europejskich już od 16 lat

22 maja 2022

belgique.jpg
Młodzi Europejczycy mieszkający w Belgii będą mogli głosować w wyborach europejskich w 2024 roku od 16. roku życia - ogłosił 19 maja belgijski parlament. Będą musieli zostać wpisani do rejestru ludności i złożyć stosowny wniosek. Belgia jest 4. krajem (po Austrii, Grecji i Malcie), który zdecydował się na taki krok.

Read more -inny link

Dania

Szczyt na temat energetyki wiatrowej offshore

22 maja 2022

danemark.jpg
18 maja, na szczycie poświęconym morskiej energetyce wiatrowej w Kopenhadze, Niemcy, Belgia, Holandia i Dania podpisały zobowiązanie do wybudowania na Morzu Północnym do 2050 roku instalacji wiatrowych o mocy co najmniej 150 gigawatów, co wystarczyłoby do zasilania 230 milionów europejskich domów. Decyzja ta została podjęta w momencie, gdy UE stara się zmniejszyć zależność od rosyjskich węglowodorów.

Read more

Francja

Nowy rząd kierowany przez Elisabeth Borne

23 maja 2022

france.jpg
Po dymisji Jeana Castexa 16 maja, prezydent Francji Emmanuel Macron powołał na stanowisko premiera Elisabeth Borne. To druga kobieta, która pełni tę funkcję we Francji, 31 lat po Edith Cresson (1991-1992). Skład nowego rządu został ogłoszony 20 maja. Jest w nim 17 ministrów (w tym 8 kobiet), a także 6 ministrów oddelegowanych i 4 sekretarzy stanu.

Read more -inny link -inny link

Zjednoczone Królestwo

Próba renegocjacji protokołu północno-irlandzkiego?

23 maja 2022

royaume-uni.jpg
16 maja brytyjski premier Boris Johnson odwiedził Irlandię Północną. Pytanie, co się stanie się z protokołem północno-irlandzkim, podpisanym jako część porozumienia w sprawie brexitu, aby uniknąć powrotu fizycznej granicy między prowincją Irlandii Północnej a Republiką Irlandii oraz powrotu przemocy między unionistami a nacjonalistami. 20 maja premier Irlandii Michael Martin wezwał Londyn do podjęcia z UE negocjacji w sprawie ustaleń dotyczących Irlandii Północnej po brexicie, żeby rozwiązać tę ważną kwestię. 17 maja wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič powiedział, że Protokół w sprawie Irlandii Północnej jest wynikiem długich negocjacji, w których uwzględniono interesy i żądania wszystkich stron. W ten sposób Komisja pozostaje otwarta na dalsze dyskusje, ale w ramach umowy.

Read more -inny link -inny link

Mołdawia

Mołdawska prezydent Maia Sandu przed Parlamentem Europejskim i w Paryżu

22 maja 2022

moldavie.jpg
W przemówieniu wygłoszonym 18 maja w Parlamencie Europejskim prezydent Mołdawii Maia Sandu wyraziła życzenie, by doszło do integracji Mołdawii z Unią Europejską w konsekwencji złożenia przez ten kraj wniosku o akcesję (w marcu br.). W swoim wystąpieniu przypomniała o tym, że Mołdawia natychmiast potępiła działania Rosji, i o ciepłym przyjęciu przez to państwo ukraińskich uchodźców. Według ONZ, od początku wojny Mołdawia przyjęła co najmniej 465 435 osób uciekających przed wojną. 19 maja Maia Sandu była w Paryżu, gdzie spotkała się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podziękowała Francji za jej wsparcie w zakresie przyjmowania osób uciekających przed wojną w Ukrainie oraz wniosku Kiszyniowa o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link

NATO

Szwecja i Finlandia składają swoje oficjalne wnioski akcesyjne

22 maja 2022

otan.jpg
18 maja Szwecja i Finlandia złożyły swoje wnioski o członkostwo na ręce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Jest to dla obu krajów historyczna decyzja - przez dziesięciolecia prowadziły politykę militarnego nieangażowania się.

Read more

Opracowania/raporty

Sprawozdanie na temat praworządności - głosowanie Parlamentu Europejskiego

23 maja 2022

etudes.jpg
19 maja europosłowie przegłosowali szereg rezolucji w sprawie sprawozdania Komisji Europejskiej na temat praworządności w 2021 roku. Eurodeputowani uważają, że, stwierdzając ryzyka poważnych naruszeń wartości zapisanych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dokument mógłby zawierać więcej szczegółów. Wyrażają jednak uznanie dla Komisji za uwzględnienie zaleceń dla poszczególnych krajów na rok 2022.

Read more

Publikacja raportu na temat niebieskiej gospodarki

22 maja 2022

20 maja Komisja opublikowała swój roczny raport na temat niebieskiej gospodarki. Podkreślono w nim w szczególności negatywne skutki zaniechania działań w zakresie zmian klimatu, które do 2080 roku mogą doprowadzić Unię do strat w wysokości 200 mld euro rocznie. W sprawozdaniu podkreślono również znaczenie sektora morskiej energii odnawialnej w kontekście wojny w Ukrainie - przyczynia się do "osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu i unijnych strategii energetycznych".

Read more

Kultura

Jazz w Brukseli

23 maja 2022

culture.jpg
27, 28 i 29 maja na placach i w barach miasta odbywa się festiwal Brussels Jazz Weekend. Jest hołdem dla belgijskiego muzyka Tootsa Thielemansa. Oferuje 150 darmowych koncertów w belgijskiej stolicy, łączących muzyków jazzowych z całego świata.

Read more

Etel Adnan w Muzeum Van Gogha

23 maja 2022

Do 4 września w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie oglądać można retrospektywę libańsko-amerykańskiej malarki Etel Adnan. Prace artystki, przekraczające granice języka poprzez kolor, inspirowane są krajobrazami Libanu, Kalifornii i Francji, gdzie dorastała.

Read more

Portrety pisarzy w Wiedniu

22 maja 2022

Do 29 sierpnia w Muzeum Leopolda w Wiedniu czynna jest wystawa poświęcona portretom i przedstawieniom pisarzy, obejmująca fotografie, obrazy i szkice. Ekspozycja, oparta na kolekcji Helmuta Klewana liczącej ponad 350 prac, ukazuje pięć wieków sztuki graficznej.

Read more

Sudety Stęczyńskiego

22 maja 2022

Do 18 września w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu można oglądać wystawę poświęconą przedstawieniu regionu Sudetów w sztuce. Ekspozycja obejmuje prace graficzne, rysunki, rękopisy i akwarele romantycznego artysty Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego. Uzupełniają ją śląskie grafiki z XVIII i XIX wieku przedstawiające region sudecki.

Read more

Retrospektywa Rosy Bonheur

22 maja 2022

Muzeum Sztuk Pięknych w Bordeaux organizuje z Muzeum Orsay retrospektywę poświęconą Rose Bonheur z okazji 200. rocznicy urodzin artystki z Bordeaux. Za pośrednictwem swoich obrazów i rzeźb ta ikona emancypacji kobiet zajmuje się przedstawieniem zwierząt i ich specyfiką.

Read more

Celebrowanie "Ulissesa" w Dublinie

23 maja 2022

Do 21 sierpnia Galeria Narodowa Irlandii celebruje "Ulissesa" Jamesa Joyce'a za pośrednictwem wystawy 34 prac niemieckiego artysty Güntera Schöllkopfa. Powstałe w latach 60. i 70. ubiegłego wieku ilustracje, które ożywiają bohaterów i epizody tej modernistycznej powieści, są pokazywane publicznie po raz pierwszy.

Read more

"Surrealizm i magia: zaczarowana nowoczesność" w Wenecji

23 maja 2022

Do 26 września kolekcja Guggenheima w Wenecji prezentuje wystawę "Surrealizm i magia: zaczarowana nowoczesność", która zgłębia zainteresowanie tego ruchu artystycznego magią i okultyzmem.

Read more

Turner w Barcelonie

23 maja 2022

Do 11 września Muzeum Narodowe Katalonii w Barcelonie prezentuje wystawę "Turner. Światło to kolor", która ukazuje zainteresowanie romantycznego pejzażysty zjawiskami meteorologicznymi i atmosferycznymi, a także zmiany w jego kompozycji, od pierwszych szkiców z lat 90. XVIII w. po akwarele, oleje i grafiki.

Read more

Festiwal sztuki w Bergen

23 maja 2022

Od 25 maja do 8 czerwca Międzynarodowy Festiwal w Bergen oferuje szeroki wachlarz wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin: muzyki, teatru, tańca, opery i sztuk wizualnych. Zainicjowany w 1953 festiwal w tym roku otworzy światowa premiera skróconej wersji symfonicznej spektaklu Taylora Maca "A 24-decade history of popular music".

Read more -inny link

World Press Photo w Berlinie

23 maja 2022

W ramach 19. edycji World Press Photo, do 12 czerwca w Willy-Brandt-Haus w Berlinie oglądać można wystawę najlepszych tegorocznych zdjęć. Na ekspozycji można zobaczyć zdjęcia 24 fotografów z 23 różnych krajów.

Read more

Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury

22 maja 2022

1 czerwca we Francji, w Grand Rex w Paryżu odbędzie się pokaz filmu "Circle Story Chapter Two", z którego dochód przeznaczony zostanie na rzecz Fundacji Masha. 12 czerwca w Niemczech, w ratuszu w Wiesbaden wysłuchać można sześciu wykładów "Ukraina - spojrzenie z perspektywy nieznanego sąsiada". 28 maja na stadionie Volksparkstadion w Hamburgu odbędzie się charytatywny mecz piłki nożnej. 28 maja w Austrii LegMAX w Grazu organizuje koncert na rzecz Ukrainy. W warszawskim hotelu Sofitel, podczas dorocznej gali Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, odbędzie się aukcja, z której dochód przeznaczony zostanie na rzecz ukraińskich uchodźców. 29 maja w stolicy Hiszpanii odbędzie się koncert "Muzyka dla pokoju", organizowany we współpracy z Konserwatorium Teresy Berganzy. 28 maja w Brukseli odbędzie się koncert Neon Ensemble na rzecz Ukrainy.

Read more -inny link -inny link

Agenda

23 maja

Eurogrupa (Bruksela)


24 maja

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 30-31 maja

Rada Europejska (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich

pdf

Biuletyn n°981- wersja 23 mai 2022