Biuletyn n°984

Open panel Open panel
Biuletyn n°984
Biuletyn
wtorek, 14 czerwca 2022
numer 984
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Perspektywy dla rolnictwa w nowym europejskim kontekście: przykład francuski
Kryzys sanitarny, a następnie inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę ujawniły zależność Unii Europejskiej od rolnictwa i żywności. Europejskie rolnictwo może dostosować się do tej sytuacji, jeśli uda się mu transformacja agroekologiczna i cyfrowa oraz jeśli lepiej uwzględni oczekiwania konsumentów i obywateli.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa: przebudzenie pamięci
photo
Wojna Władimira Putina w Ukrainie i zbrodnie jego armii obudziły w Europie Wschodniej wspomnienia o nazistowskich i stalinowskich masakrach w XX wieku. Dlatego kwestia, przed którą stoją Europejczycy, nie dotyczy upokorzenia putinowskiej Rosji, ale jej klęski - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Francja: koalicja prezydencka i lewicowa idą łeb w łeb
photo
W I turze wyborów parlamentarnych we Francji 12 czerwca zwyciężyła Ensemble, konfederacja popierająca prezydenta Emmanuela Macrona. Uzyskała 25,75% głosów, wyprzedzając o włos lewicową koalicją Nową Ludową Unię Ekologiczną i Społeczną (25,66%), Zjednoczenie Narodowe (18,68%) i Republikanów (10,42%). Jednak Ensemble nadal ma szansę uzyskać większość w II turze, która odbędzie się 19 czerwca... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
photo
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej
Europejskie sojusze. Perspektywy i zagrożenia jedności Europy
photo
15 czerwca Instytut In.Europa organizuje z inicjatywy Fundacji i we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce seminarium na temat europejskiej suwerenności w kwestii bezpieczeństwa i obrony w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenie odbywa się w w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej... Więcej
Wspólna europejska obrona w kontekście wojny w Ukrainie
photo
9 czerwca Rumuński Instytut Europejski zorganizował w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i z inicjatywy Fundacji konferencję w Bukareszcie na temat europejskiej odpowiedzi w zakresie obrony na rosyjską inwazję na Ukrainę. Debatę można obejrzeć w internecie... Więcej

Ukraina/Rosja : Ursula von der Leyen na Ukrainie
photo
11 czerwca, podczas wizyty w Kijowie, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen potwierdziła, że Unia Europejska pragnie pomóc Ukrainie w powojennej odbudowie, w szczególności poprzez inicjatywę Ukraina-UE na rzecz wdrożenia reform i ukierunkowania inwestycji. Przypomniała, że, aby przyciągnąć inwestorów, należy podjąć wysiłki w zakresie walki z korupcją i modernizacji administracji... Więcej
Więcej
Kolejna europejska pomoc humanitarna
photo
9 czerwca, podczas wizyty w Kijowie, komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič ogłosił uruchomienie dodatkowych 205 mln euro na zaspokojenie rosnących potrzeb humanitarnych w Ukrainie. 7 czerwca Komisja ogłosiła sfinansowanie dwóch magazynów w tym kraju oraz podpisanie umów na transport drogowy w celu dostarczenia pomocy humanitarnej do osób potrzebujących. Od kwietnia UE pomogła 18 europejskim i lokalnym organizacjom humanitarnym dostarczyć ponad 750 ton towarów humanitarnych (w tym żywność i artykuły pierwszej potrzeby), a to wszystko w ramach Europejskich Zdolności Reagowania w Przypadku Klęsk i Katastrof... Więcej
Więcej
Wystąpienia ukraińskiego prezydenta
photo
9 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do członków OECD, wzywając ich do pomocy w odbudowie swojego kraju i dalszego przyjmowania sankcji przeciwko Rosji. 10 czerwca przemawiał na Szczycie Demokracji w Kopenhadze, a także rozmawiał ze studentami z brytyjskich uniwersytetów. 11 czerwca prezydent Ukrainy zabrał głos na Szczycie Bezpieczeństwa w Shangri-La... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Spotkania parlamentarne
photo
8 czerwca przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefańczuk wystąpił w Parlamencie Europejskim, wzywając Unię Europejską do poparcia wniosku jego kraju o członkostwo. 9 czerwca Komisja Parlamentarna Stowarzyszenia UE–Ukraina, która zebrała się w Strasburgu, opublikowała swoje zalecenia. Potępiając wszelkie formy agresji militarnej i nadużyć ze strony Rosji, zaapelowała do Komisji Europejskiej o przyspieszenie procesu oceny w celu przyznania Ukrainie statusu oficjalnego kandydata. 7 czerwca Rusłan Stefańczuk spotkał się w Paryżu z przewodniczącym francuskiego Senatu Gérardem Larcherem, który popiera wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego
photo
8 czerwca Komisja uruchomiła nowy projekt, w ramach którego przeznaczy 7,25 mln euro na wsparcie zdolności śledczych Międzynarodowego Trybunału Karnego w zakresie zbrodni wojennych w Ukrainie... Więcej
ONZ ostrzega przed ryzykiem kryzysów żywnościowych
photo
"Wojna, wraz z innymi kryzysami, grozi wywołaniem bezprecedensowej fali głodu i nędzy, pozostawiając za sobą chaos społeczny i gospodarczy" - ostrzegł 8 czerwca sekretarz generalny ONZ António Guterres przy okazji publikacji raportu Globalnej Grupy Reagowania Kryzysowego ds. Żywności, Energii i Finansów (GCRG). W 2022 roku liczba osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego ma sięgnąć 323 mln (w porównaniu do 135 mln przed pandemią). 1,6 mld ludzi w 96 krajach narażonych jest na co najmniej jeden z trzech wymiarów kryzysu kosztów utrzymania (czyli kryzys w zakresie żywności, energii lub finansów)... Więcej
Więcej

Rada Europejska : Deklaracja brukselska na temat kobiet w konfliktach
photo
We wspólnym oświadczeniu przyjętym 9 czerwca Unia Europejska, UN Women, Fundacja dr Denisa Mukwege i Inicjatywa Nadii przypomniały o roli, jaką odgrywają kobiety w zapobieganiu konfliktom, ich rozwiązywaniu i budowaniu pokoju. Potwierdzono odpowiedzialność państw za zapewnienie opieki ofiarom i ściganie osób odpowiedzialnych za przemoc wobec dziewcząt i kobiet w czasie konfliktów. Sygnatariusze zobowiązują się do wprowadzenia środków mających na celu zwalczanie wykorzystywania seksualnego oraz do pomocy państwom po zakończeniu konfliktu, by zagwarantować ofiarom dostęp do wymiaru sprawiedliwości... Więcej
Polityczne porozumienie w sprawie europejskich perspektyw Bośni i Hercegowiny
photo
12 czerwca obradujący w Brukseli przywódcy partii politycznych reprezentowanych w Zgromadzeniu Parlamentarnym Bośni i Hercegowiny oraz członkowie prezydencji Bośni i Hercegowiny podpisali (pod egidą przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela i Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella) polityczne porozumienie w sprawie utrzymania pokoju w tym kraju, praworządności i jego europejskich perspektyw... Więcej

Komisja : Ułatwienie mołdawskiego eksportu rolnego
photo
9 czerwca Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie tymczasowej poprawy dostępu do unijnego rynku dla 7 mołdawskich produktów, których eksport do UE nadal podlega kontyngentom taryfowym. Produkty te to śliwki, winogrona stołowe, jabłka, pomidory, czosnek, wiśnie i sok winogronowy... Więcej
Propozycja budżetu na 2023 rok - 185,6 mld euro
photo
7 czerwca Komisja zaproponowała budżet na rok 2023 w wysokości 185,6 mld euro, uruchamiający inwestycje w celu zapewnienia strategicznej autonomii oraz stymulowania ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Budżet zostanie uzupełniony o 113,9 mld euro dotacji w ramach programu NextGenerationEU, a priorytetem będą inwestycje ekologiczne i cyfrowe. 53,6 mld euro zostanie przeznaczonych na wspólną politykę rolną, a 46,1 mld euro na rozwój regionalny i spójność... Więcej

Parlament : Wystąpienie irlandzkiego premiera
photo
8 czerwca irlandzki premier Michael Martin wystąpił przed europosłami. Z zadowoleniem przyjął poparcie Parlamentu dla Protokołu w sprawie Irlandii Północnej i powiedział (odnosząc się do trwających rozmów z brytyjskim rządem), że "jednostronne działanie mające na celu unieważnienie uroczystego porozumienia byłoby głęboko szkodliwe". Poparł wniosek Ukrainy o członkostwo w UE i powiedział, że jest otwarty na zmiany traktatowe w odpowiedzi na konkluzje Konferencji w sprawie przyszłości Europy, pod warunkiem że na początku przeprowadzone zostaną działania w obowiązujących ramach... Więcej
Więcej
Zielone światło dla wprowadzenia instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym
photo
9 czerwca europosłowie zaaprobowali wprowadzenie instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, który ma ograniczyć dostęp do europejskich przetargów dla firm z krajów trzecich, których rynki zamówień publicznych nie są dostępne na podobnych warunkach. Środki przewidziane w tym instrumencie będą miały zastosowanie do przetargów o wartości co najmniej 15 mln euro w przypadku robót budowlanych i koncesji oraz co najmniej 5 mln euro w przypadku towarów i usług. Dokument musi zostać formalnie przyjęty przez Radę... Więcej
Więcej
Głosowania w sprawie planu dostosowania do celu 55%
photo
8 czerwca eurodeputowani zatwierdzili propozycję zakazu sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi od 2035 roku w ramach dostosowania do celu 55-procentowej redukcji emisji CO2 do 2030. Przyjęli stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i lasów. Odrzucili jednak trzy elementy projektu: Społeczny Fundusz Klimatyczny, reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz europejski mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 - zostały odesłane do komisji parlamentarnej do ponownego rozpatrzenia... Więcej
Więcej | Więcej
Rezolucja na temat stosunków z Turcją
photo
W przyjętej 7 czerwca rezolucji europosłowie podkreślili, że bez znaczących postępów Turcji w zakresie reform nie mogą poprzeć wznowienia negocjacji akcesyjnych. Krytykują Turcję za "ciągłe pogarszanie się sytuacji w dziedzinie praw człowieka". Zwracają się do tego kraju o rozpatrzenie "w dobrej wierze" wniosków Szwecji i Finlandii o członkostwo w NATO. Uważają, że współpraca między UE a Turcją w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest niezbędna i popierają ideę negocjacji w sprawie modernizacji unii celnej... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
Na posiedzeniu 10 czerwca ministrowie spraw wewnętrznych udzielili szerokiego poparcia środkom przedstawionym przez francuską prezydencję w Radzie w celu przyspieszenia dyskusji na temat reformy polityki azylowej i migracyjnej. Przyjęli także ogólne wytyczne dotyczące reformy kodeksu Schengen oraz mechanizmu jego oceny i kontroli. Przyjęli ogólne wytyczne dotyczące wymiany informacji oraz rozporządzenie w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych. Dzień wcześniej ministrowie sprawiedliwości zatwierdzili ogólne wytyczne w zakresie wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem, a także projekt dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku oraz przyjęli konkluzje w sprawie praw dziecka. Omówili ochronę danych osobowych w kontekście międzynarodowego transferu tych danych... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
Ministrowie odpowiadający za konkurencyjność, którzy obradowali 9 i 10 czerwca, przyjęli konkluzje w sprawie programu Copernicus 2035, w sprawie zarządzania ruchem kosmicznym oraz w sprawie wartości i zasad międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji. Dyskutowali o odporności i konkurencyjności europejskiego programu kosmicznego oraz o tym, jak wspierać młodych naukowców w czasach kryzysu. Zapoznali się z postępami prac w zakresie rozporządzenia dotyczącego półprzewodników. Jednogłośnie zatwierdzili ogólne podejście do przeglądu dyrektywy o kredycie konsumenckim... Więcej
Konkluzje przed 12. Konferencją Ministerialną WTO
photo
Na początku 12. Konferencji Ministerialnej WTO ministrowie handlu UE przyjęli konkluzje w sprawie reformy tej organizacji. Chcą włączyć do programu prac kwestie klimatyczne, przywrócić "w pełni funkcjonujący system rozstrzygania sporów" oraz popierają uruchomienie programów roboczych dotyczących bezpieczeństwa żywności i zakłóceń w handlu. Chcą znaleźć rozwiązania pozwalające zwiększyć dostępność szczepionek dla krajów potrzebujących i podkreślają konieczność zakończenia negocjacji w sprawie subsydiów dla rybołówstwa w celu zwalczania przełowienia i nielegalnych połowów... Więcej
Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych
photo
7 czerwca Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie planu, by USB typu C stało się wspólnym portem do ładowania wszystkich małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to telefonów, tabletów, czytników elektronicznych, aparatów cyfrowych, słuchawek i słuchawek dousznych. Komputery zostaną objęte tym rozwiązaniem po wejściu dokumentu w życie. Dyrektywa umożliwi konsumentom zakup nowego sprzętu elektronicznego z urządzeniem do ładowania lub bez niego... Więcej
Więcej
Parytet w zarządach
photo
7 czerwca Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie poprawy równowagi płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie. Zgodnie z tym porozumieniem spółki giełdowe powinny dążyć do tego, by do 2026 roku co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych było obsadzonych przez osoby płci, która jest niedostatecznie reprezentowana... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Brytyjczycy stracili prawo do głosowania w państwach członkowskich Unii
photo
W wyroku wydanym 9 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że brytyjskim obywatelom, którzy od czasu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE nie są już obywatelami Unii Europejskiej, nie przysługuje prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przeprowadzanych w państwie członkowskim, które jest państwem ich zamieszkania... Więcej

EBC : Lipcowa podwyżka podstawowych stóp procentowych
photo
9 czerwca Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że na następnym posiedzeniu 21 lipca podniesie główne stopy procentowe, a decyzja o większej podwyżce zapadnie we wrześniu (jeśli średniookresowe perspektywy inflacji utrzymają się na obecnym poziomie lub się pogorszą). Bank zwrócił uwagę na znaczny wzrost inflacji w maju i ogłosił, że zakupy aktywów netto w ramach programu skupu aktywów (APP) zakończą się 1 lipca... Więcej
Więcej

Niemcy : Tournée po Bałkanach
photo
W dniach 10 i 11 czerwca kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Kosowo, Serbię, Grecję, Macedonię Północną i Bułgarię. Potwierdził poparcie swojego kraju dla integracji państw tego regionu z Unią Europejską i ocenił, że Unia odpowiada za zapewnienie stabilności w regionie. Podczas spotkań kanclerza z jego odpowiednikami w każdym z krajów omawiano wojnę w Ukrainie i jej konsekwencje... Więcej
Więcej

Grecja : Proces Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej: deklaracja z Salonik
photo
10 czerwca w Salonikach, w obecności przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, odbył się doroczny szczyt Procesu Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej, w którym uczestniczy 13 państw. We wspólnej deklaracji uczestnicy potwierdzili chęć wzmocnienia europejskich perspektyw krajów spoza UE. Podkreślili swoje priorytety, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, wzrost gospodarczy, reakcja na skutki kryzysu COVID-19 oraz działania na rzecz walki ze zmianami klimatu... Więcej

Litwa : Spotkanie z niemieckim kanclerzem
photo
7 czerwca prezydent Litwy Gitanas Nauséda oraz premier Ingrida Simonyté, premier Estonii Kaja Kallas i premier Łotwy Krisjanis Karins spotkali się w Wilnie z kanclerzem Niemiec. Olaf Scholz obiecał rozmieszczenie "silnej brygady bojowej", która wzmocni obronę granic państw bałtyckich, aby uchronić je przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji... Więcej
Więcej

Polska : Reforma wymiaru sprawiedliwości: Sejm odrzuca poprawki wprowadzone przez Senat
photo
9 czerwca polscy posłowie przyjęli ustawę reformującą system dyscyplinarny dla sędziów, ale odrzucili wszystkie poprawki przegłosowane przez Senat. Zdaniem opozycji, która ma większość w Senacie, ustawa jest niewystarczająca, by spełnić wymagania Komisji Europejskiej i dostosować prawo do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. 13 czerwca ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda, a więc wchodzi w życie... Więcej

Czechy : Spotkanie premiera z Emmanuelem Macronem
photo
7 czerwca premier Czech Petr Fiala spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ponieważ 1 lipca Republika Czeska przejmie od Francji przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, przywódcy omówili najważniejsze kwestie bieżące, takie jak wsparcie dla Ukrainy, transformację ekologiczną i cyfrową, niezbędną niezależność energetyczną Europy oraz francuską propozycję utworzenia europejskiej wspólnoty politycznej... Więcej
Więcej

Rumunia : Spotkanie szefów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki
photo
10 czerwca dziewięciu szefów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki spotkało się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przed szczytem w Madrycie. Ponownie potępili rosyjskie ataki wojskowe i ponowili wsparcie dla Ukrainy. Powtórzyli również, że konieczne jest wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO poprzez silną, transatlantycką współpracę. Na koniec potwierdzili zaangażowanie na rzecz zachowania integralności terytorialnej Gruzji i Mołdawii... Więcej

NATO : Ćwiczenia BALTOPS 22
photo
Do 17 czerwca potrwa operacja BALTOPS 2022 rozpoczęta przez NATO i jego sojuszników na Morzu Bałtyckim. Te ćwiczenia wojskowe, których gospodarzem są siły morskie USA w Europie, są coroczną okazją do wzmocnienia wspólnych zdolności do reagowania. Wspólne ćwiczenia potwierdzają też przywiązanie do zachowania wolności mórz i są dowodem uznania dla geostrategicznego znaczenia regionu Morza Bałtyckiego... Więcej

OECD : Zaniepokojenie spowolnieniem światowego wzrostu
photo
W opublikowanej 8 czerwca prognozie gospodarczej OECD wyraża zaniepokojenie skutkami wojny w Ukrainie dla światowej gospodarki. Organizacja prognozuje, że w 2022 roku globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3% (zamiast przewidywanych w grudniu 4,4%). Podkreślono również ryzyko wystąpienia tendencji inflacyjnych, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, oraz wyrażono obawy, że rosnące koszty utrzymania mogą doprowadzić do głodu... Więcej

Bank Światowy : Niższy wzrost i ryzyko stagflacji
photo
7 czerwca Bank Światowy podał szacunki dotyczące światowego wzrostu gospodarczego - w 2022 roku ma on wynieść 2,9% (w porównaniu do 5,7% w 2021). Wojna w Ukrainie dodatkowo pogarsza kontekst pandemicznego kryzysu i przyczynia się do spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie oraz wzrostu inflacji. Instytucja dokonała również oceny zagrożeń związanych z rosnącymi cenami energii oraz wzywa do podjęcia międzynarodowych i krajowych działań politycznych w celu złagodzenia ich skutków... Więcej

Eurobarometr : Wsparcie dla euro w państwach, które jeszcze go nie przyjęły
photo
Obywatele państw członkowskich, które jeszcze nie przyjęły wspólnej waluty, a mianowicie Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Szwecji, opowiadają się za jej wprowadzeniem - wynika z badania Flash Eurobarometr, którego rezultaty opublikowano 10 czerwca. Za wprowadzeniem euro opowiada się średnio 60% respondentów. Najwyższe poparcie jest w Rumunii (77%) i na Węgrzech (69%), a najniższe w Bułgarii i Czechach (44%). Ponad połowa ankietowanych uważa, że wprowadzenie euro będzie miało pozytywne skutki dla ich kraju (55%), ale jednocześnie, że spowoduje wzrost cen (56%)... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie z wykonania budżetu Unii
photo
W sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania budżetu Unii, opublikowanym przez Komisję 7 czerwca, wskazano, że unijne fundusze odegrały "kluczową rolę w reakcji UE na pandemię" w zakresie finansowania cyfrowego zaświadczenia covidowego oraz zakupu sprzętu medycznego. W sprawozdaniu podkreślono, że w 2021 roku na walkę ze zmianą klimatu wydano 146 mld euro, co oznacza, że w ciągu jednego roku Unia Europejska wydała na ten cel równowartość dwóch trzecich łącznej kwoty przeznaczonej za działania na rzecz klimatu w latach 2014-2020... Więcej

Kultura : Europejska solidarność z Ukrainą w świecie kultury
photo
W całej Europie świat kultury nadal mobilizuje się na rzecz Ukrainy. W niemieckim Hamburgu do 17 lipca, w ramach wydarzenia "Art Meetings", wystawiane są fotografie artystki Poliny Slyusar. Do 30 czerwca we Francji (w ramach Miesiąca Sztuki Cyfrowej) na ulicach Paryża rozmieszczone są cyfrowe prace wzywające do pokoju w Ukrainie. 16 czerwca pianista Ashley Fripp wystąpi w Londynie z solowym koncertem, którego celem będzie zebranie funduszy na rzecz Ukrainy. W Hiszpanii Minister Finansów i Spraw Publicznych Maria Jesus Montero rozpoczęła dystrybucję medalu, który ma być symbolem solidarności tego kraju z Ukrainą. Dochód z zakupu medalu przekazany zostanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wojny. 17 czerwca ukraiński zespół rockowy Okean Elzy wystąpi na stadionie Polonii w Warszawie z charytatywnym koncertem, z którego dochód przekazany zostanie na rzecz dzieci i uchodźców wojennych... Więcej
Nagroda Filmowa Publiczności LUX 2022 dla filmu "Quo vadis Aida?"
photo
8 czerwca bośniacka reżyserka Jasmili Žbanić otrzymała z rąk przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli Europejską Nagrodę Filmową Publiczności LUX 2022 za film "Quo vadis Aida?". Film, który zdobył już nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego 2021 roku, opowiada historię Aidy - tłumaczki pracującej z błękitnymi hełmami w Srebrenicy latem 1995 roku, której rodzina znajduje się wśród cywilów szukających schronienia w obozie ONZ... Więcej
Rzeźby Barbary Hepworth w Amsterdamie
photo
Do 23 października w ogrodach Rijksmuseum w Amsterdamie można podziwiać dziewięć rzeźb Barbary Hepworth. To rzadko spotykana artystka, która w latach 60. i 70. XX wieku odniosła sukces dzięki swoim rzeźbom, a jej specjalnością stał się brąz... Więcej
"Fernand Léger. La vie à bras-le-corps"
photo
Do 6 listopada Muzeum Soulages w Rodez prezentuje wystawę "Fernand Léger. La vie à bras-le-corps". Łącząc 40 lat z życia artysty z jego 86 dziełami, ekspozycja oferuje "koncentrat jego dynamizmu" oraz pokazuje jego wielobarwne i geometryczne obrazy, wyraźne kontrasty i zdekonstruowane formy... Więcej
Retrospektywa Alexa Katza
photo
Do 11 września w Muzuem Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentowana jest retrospektywa twórczości amerykańskiego malarza Alexa Katza, jednej z czołowych postaci amerykańskiej sztuki XX wieku. Na wystawie zgromadzono około trzydziestu wielkoformatowych obrazów olejnych oraz kilka studiów tego prekursora pop artu... Więcej
Więcej
Kolekcja Lubomirskiego w Krakowie
photo
Do 16 października Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje prywatną kolekcję Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Na wystawie prezentowane są prace Salvadora Dali, Pabla Picassa, Le Corbusiera i Joana Miró. Wystawiono również prace artystów pop i streetartowych, w tym Andy'ego Warhola i Banksy'ego... Więcej
Biennale w Bukareszcie
photo
Do 3 lipca trwa Biennale Sztuki Współczesnej w Bukareszcie. Przekraczając określone ramy polityczne, historyczne i geograficzne, stwarza przestrzeń do analizy i reorientacji aktualnych wyobrażeń społecznych, politycznych i ekonomicznych. W wydarzeniu biorą udział tacy artyści jak Andreea Chirică czy Josef Polleross... Więcej
Noce Fourvière
photo
Do 30 lipca festiwal Noce Fourvière ożywia miasto Lyon. Festiwal proponuje bogaty oraz multidyscyplinarny program artystyczny z okazji tego spotkania między archeologicznym dziedzictwem teatru Fourvière i sztuką... Więcej
Festiwal tańca i muzyki w Sztokholmie
photo
Trwający do 19 czerwca Festiwal Lustholmen otwiera sezon letni w Sztokholmie programem obejmującym taniec, muzykę i wystawy sztuki, a także praktyczne warsztaty dla publiczności, podczas których można spróbować swoich sił we współczesnym tańcu... Więcej
Festiwal Jazzowy w Lublanie
photo
Od 15 do 18 czerwca w Lublanie odbywa się 63. Festiwal Jazzowy, na który zjeżdżają się muzycy z całego świata i który oferuje koncerty w całym mieście. W tym roku jest to hołd dla amerykańskiej wykonawczyni Alice Coltrane... Więcej
Targi Sztuki ArtBasel w Bazylei
photo
Od 16 do 19 czerwca w Bazylei odbędą się najważniejsze międzynarodowe targi sztuki ArtBasel, podczas których w mieście i jego okolicach zaprezentowane zostaną prace ponad 4000 artystów oraz kolekcje z ponad 200 galerii z całego świata... Więcej
Festiwal Muzyki Klasycznej w Orheiul Vechi
photo
Od 17 do 19 czerwca w miejscowości Butuceni w Mołdawii odbędzie się 5. edycja Festiwalu Muzyki Klasycznej DescOpera. Impreza oferuje repertuar złożony z największych klasyków, wykonywany w sercu natury przez wielu znanych mołdawskich i zagranicznych artystów... Więcej
Więcej

13czer.
13 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

14czer.
14 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Zdrowia

16czer.
16 czerwca

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy
Rada ds. Polityki Społecznej

17czer.
17 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

19czer.
19 czerwca

Francja - wybory parlamentarne (II tura)
Luksemburg - Rada Stowarzyszenia UE-Egipt

20czer.
20 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych
Rada Współpracy UE-Kazachstan

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022