Biuletyn98413 juin 2022

La Lettre

Bernard Bourget

13 czerwca 2022

Kryzys sanitarny, a następnie inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę ujawniły zależność Unii Europejskiej od rolnictwa i żywności. Europejskie rolnictwo może dostosować się do tej sytuacji, jeśli uda się mu transformacja agroekologiczna i cyfrowa oraz jeśli lepiej uwzględni oczekiwania konsumentów i obywateli.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa: przebudzenie pamięci

13 czerwca 2022

etudes.jpg
Wojna Władimira Putina w Ukrainie i zbrodnie jego armii obudziły w Europie Wschodniej wspomnienia o nazistowskich i stalinowskich masakrach w XX wieku. Dlatego kwestia, przed którą stoją Europejczycy, nie dotyczy upokorzenia putinowskiej Rosji, ale jej klęski - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Francja: koalicja prezydencka i lewicowa idą łeb w łeb

13 czerwca 2022

elections.jpg
W I turze wyborów parlamentarnych we Francji 12 czerwca zwyciężyła Ensemble, konfederacja popierająca prezydenta Emmanuela Macrona. Uzyskała 25,75% głosów, wyprzedzając o włos lewicową koalicją Nową Ludową Unię Ekologiczną i Społeczną (25,66%), Zjednoczenie Narodowe (18,68%) i Republikanów (10,42%). Jednak Ensemble nadal ma szansę uzyskać większość w II turze, która odbędzie się 19 czerwca.

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

13 czerwca 2022

frs.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more

Europejskie sojusze. Perspektywy i zagrożenia jedności Europy

13 czerwca 2022

15 czerwca Instytut In.Europa organizuje z inicjatywy Fundacji i we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce seminarium na temat europejskiej suwerenności w kwestii bezpieczeństwa i obrony w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenie odbywa się w w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Read more

Wspólna europejska obrona w kontekście wojny w Ukrainie

13 czerwca 2022

9 czerwca Rumuński Instytut Europejski zorganizował w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i z inicjatywy Fundacji konferencję w Bukareszcie na temat europejskiej odpowiedzi w zakresie obrony na rosyjską inwazję na Ukrainę. Debatę można obejrzeć w internecie.

Read more

Ukraina/Rosja

Kolejna europejska pomoc humanitarna

12 czerwca 2022

ukrru.jpg
9 czerwca, podczas wizyty w Kijowie, komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič ogłosił uruchomienie dodatkowych 205 mln euro na zaspokojenie rosnących potrzeb humanitarnych w Ukrainie. 7 czerwca Komisja ogłosiła sfinansowanie dwóch magazynów w tym kraju oraz podpisanie umów na transport drogowy w celu dostarczenia pomocy humanitarnej do osób potrzebujących. Od kwietnia UE pomogła 18 europejskim i lokalnym organizacjom humanitarnym dostarczyć ponad 750 ton towarów humanitarnych (w tym żywność i artykuły pierwszej potrzeby), a to wszystko w ramach Europejskich Zdolności Reagowania w Przypadku Klęsk i Katastrof.

Read more -inny link

Wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego

13 czerwca 2022

8 czerwca Komisja uruchomiła nowy projekt, w ramach którego przeznaczy 7,25 mln euro na wsparcie zdolności śledczych Międzynarodowego Trybunału Karnego w zakresie zbrodni wojennych w Ukrainie.

Read more

ONZ ostrzega przed ryzykiem kryzysów żywnościowych

12 czerwca 2022

"Wojna, wraz z innymi kryzysami, grozi wywołaniem bezprecedensowej fali głodu i nędzy, pozostawiając za sobą chaos społeczny i gospodarczy" - ostrzegł 8 czerwca sekretarz generalny ONZ António Guterres przy okazji publikacji raportu Globalnej Grupy Reagowania Kryzysowego ds. Żywności, Energii i Finansów (GCRG). W 2022 roku liczba osób pozbawionych bezpieczeństwa żywnościowego ma sięgnąć 323 mln (w porównaniu do 135 mln przed pandemią). 1,6 mld ludzi w 96 krajach narażonych jest na co najmniej jeden z trzech wymiarów kryzysu kosztów utrzymania (czyli kryzys w zakresie żywności, energii lub finansów).

Read more -inny link

Wystąpienia ukraińskiego prezydenta

13 czerwca 2022

9 czerwca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do członków OECD, wzywając ich do pomocy w odbudowie swojego kraju i dalszego przyjmowania sankcji przeciwko Rosji. 10 czerwca przemawiał na Szczycie Demokracji w Kopenhadze, a także rozmawiał ze studentami z brytyjskich uniwersytetów. 11 czerwca prezydent Ukrainy zabrał głos na Szczycie Bezpieczeństwa w Shangri-La.

Read more -inny link -inny link -inny link

Ursula von der Leyen na Ukrainie

13 czerwca 2022

11 czerwca, podczas wizyty w Kijowie, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen potwierdziła, że Unia Europejska pragnie pomóc Ukrainie w powojennej odbudowie, w szczególności poprzez inicjatywę Ukraina-UE na rzecz wdrożenia reform i ukierunkowania inwestycji. Przypomniała, że, aby przyciągnąć inwestorów, należy podjąć wysiłki w zakresie walki z korupcją i modernizacji administracji.

Read more -inny link

Spotkania parlamentarne

13 czerwca 2022

8 czerwca przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefańczuk wystąpił w Parlamencie Europejskim, wzywając Unię Europejską do poparcia wniosku jego kraju o członkostwo. 9 czerwca Komisja Parlamentarna Stowarzyszenia UE–Ukraina, która zebrała się w Strasburgu, opublikowała swoje zalecenia. Potępiając wszelkie formy agresji militarnej i nadużyć ze strony Rosji, zaapelowała do Komisji Europejskiej o przyspieszenie procesu oceny w celu przyznania Ukrainie statusu oficjalnego kandydata. 7 czerwca Rusłan Stefańczuk spotkał się w Paryżu z przewodniczącym francuskiego Senatu Gérardem Larcherem, który popiera wniosek Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada Europejska

Deklaracja brukselska na temat kobiet w konfliktach

13 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
We wspólnym oświadczeniu przyjętym 9 czerwca Unia Europejska, UN Women, Fundacja dr Denisa Mukwege i Inicjatywa Nadii przypomniały o roli, jaką odgrywają kobiety w zapobieganiu konfliktom, ich rozwiązywaniu i budowaniu pokoju. Potwierdzono odpowiedzialność państw za zapewnienie opieki ofiarom i ściganie osób odpowiedzialnych za przemoc wobec dziewcząt i kobiet w czasie konfliktów. Sygnatariusze zobowiązują się do wprowadzenia środków mających na celu zwalczanie wykorzystywania seksualnego oraz do pomocy państwom po zakończeniu konfliktu, by zagwarantować ofiarom dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Read more

Polityczne porozumienie w sprawie europejskich perspektyw Bośni i Hercegowiny

13 czerwca 2022

12 czerwca obradujący w Brukseli przywódcy partii politycznych reprezentowanych w Zgromadzeniu Parlamentarnym Bośni i Hercegowiny oraz członkowie prezydencji Bośni i Hercegowiny podpisali (pod egidą przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela i Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella) polityczne porozumienie w sprawie utrzymania pokoju w tym kraju, praworządności i jego europejskich perspektyw.

Read more

Komisja

Propozycja budżetu na 2023 rok - 185,6 mld euro

12 czerwca 2022

commission1.jpg
7 czerwca Komisja zaproponowała budżet na rok 2023 w wysokości 185,6 mld euro, uruchamiający inwestycje w celu zapewnienia strategicznej autonomii oraz stymulowania ożywienia gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Budżet zostanie uzupełniony o 113,9 mld euro dotacji w ramach programu NextGenerationEU, a priorytetem będą inwestycje ekologiczne i cyfrowe. 53,6 mld euro zostanie przeznaczonych na wspólną politykę rolną, a 46,1 mld euro na rozwój regionalny i spójność.

Read more

Ułatwienie mołdawskiego eksportu rolnego

12 czerwca 2022

9 czerwca Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie tymczasowej poprawy dostępu do unijnego rynku dla 7 mołdawskich produktów, których eksport do UE nadal podlega kontyngentom taryfowym. Produkty te to śliwki, winogrona stołowe, jabłka, pomidory, czosnek, wiśnie i sok winogronowy.

Read more

Parlament

Wystąpienie irlandzkiego premiera

12 czerwca 2022

parlement.jpg
8 czerwca irlandzki premier Michael Martin wystąpił przed europosłami. Z zadowoleniem przyjął poparcie Parlamentu dla Protokołu w sprawie Irlandii Północnej i powiedział (odnosząc się do trwających rozmów z brytyjskim rządem), że "jednostronne działanie mające na celu unieważnienie uroczystego porozumienia byłoby głęboko szkodliwe". Poparł wniosek Ukrainy o członkostwo w UE i powiedział, że jest otwarty na zmiany traktatowe w odpowiedzi na konkluzje Konferencji w sprawie przyszłości Europy, pod warunkiem że na początku przeprowadzone zostaną działania w obowiązujących ramach.

Read more -inny link

Rezolucja na temat stosunków z Turcją

12 czerwca 2022

W przyjętej 7 czerwca rezolucji europosłowie podkreślili, że bez znaczących postępów Turcji w zakresie reform nie mogą poprzeć wznowienia negocjacji akcesyjnych. Krytykują Turcję za "ciągłe pogarszanie się sytuacji w dziedzinie praw człowieka". Zwracają się do tego kraju o rozpatrzenie "w dobrej wierze" wniosków Szwecji i Finlandii o członkostwo w NATO. Uważają, że współpraca między UE a Turcją w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest niezbędna i popierają ideę negocjacji w sprawie modernizacji unii celnej.

Read more

Zielone światło dla wprowadzenia instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym

12 czerwca 2022

9 czerwca europosłowie zaaprobowali wprowadzenie instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym, który ma ograniczyć dostęp do europejskich przetargów dla firm z krajów trzecich, których rynki zamówień publicznych nie są dostępne na podobnych warunkach. Środki przewidziane w tym instrumencie będą miały zastosowanie do przetargów o wartości co najmniej 15 mln euro w przypadku robót budowlanych i koncesji oraz co najmniej 5 mln euro w przypadku towarów i usług. Dokument musi zostać formalnie przyjęty przez Radę.

Read more -inny link

Głosowania w sprawie planu dostosowania do celu 55%

13 czerwca 2022

8 czerwca eurodeputowani zatwierdzili propozycję zakazu sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi od 2035 roku w ramach dostosowania do celu 55-procentowej redukcji emisji CO2 do 2030. Przyjęli stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i lasów. Odrzucili jednak trzy elementy projektu: Społeczny Fundusz Klimatyczny, reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) oraz europejski mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 - zostały odesłane do komisji parlamentarnej do ponownego rozpatrzenia.

Read more -inny link -inny link

Rada

Parytet w zarządach

12 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
7 czerwca Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie poprawy równowagi płci w zarządach spółek notowanych na giełdzie. Zgodnie z tym porozumieniem spółki giełdowe powinny dążyć do tego, by do 2026 roku co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych było obsadzonych przez osoby płci, która jest niedostatecznie reprezentowana.

Read more -inny link

Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

12 czerwca 2022

7 czerwca Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie planu, by USB typu C stało się wspólnym portem do ładowania wszystkich małych i średnich przenośnych urządzeń elektronicznych. Dotyczy to telefonów, tabletów, czytników elektronicznych, aparatów cyfrowych, słuchawek i słuchawek dousznych. Komputery zostaną objęte tym rozwiązaniem po wejściu dokumentu w życie. Dyrektywa umożliwi konsumentom zakup nowego sprzętu elektronicznego z urządzeniem do ładowania lub bez niego.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

13 czerwca 2022

Na posiedzeniu 10 czerwca ministrowie spraw wewnętrznych udzielili szerokiego poparcia środkom przedstawionym przez francuską prezydencję w Radzie w celu przyspieszenia dyskusji na temat reformy polityki azylowej i migracyjnej. Przyjęli także ogólne wytyczne dotyczące reformy kodeksu Schengen oraz mechanizmu jego oceny i kontroli. Przyjęli ogólne wytyczne dotyczące wymiany informacji oraz rozporządzenie w sprawie zautomatyzowanej wymiany danych. Dzień wcześniej ministrowie sprawiedliwości zatwierdzili ogólne wytyczne w zakresie wymiany informacji cyfrowych w sprawach związanych z terroryzmem, a także projekt dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku oraz przyjęli konkluzje w sprawie praw dziecka. Omówili ochronę danych osobowych w kontekście międzynarodowego transferu tych danych.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

12 czerwca 2022

Ministrowie odpowiadający za konkurencyjność, którzy obradowali 9 i 10 czerwca, przyjęli konkluzje w sprawie programu Copernicus 2035, w sprawie zarządzania ruchem kosmicznym oraz w sprawie wartości i zasad międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań i innowacji. Dyskutowali o odporności i konkurencyjności europejskiego programu kosmicznego oraz o tym, jak wspierać młodych naukowców w czasach kryzysu. Zapoznali się z postępami prac w zakresie rozporządzenia dotyczącego półprzewodników. Jednogłośnie zatwierdzili ogólne podejście do przeglądu dyrektywy o kredycie konsumenckim.

Read more

Konkluzje przed 12. Konferencją Ministerialną WTO

13 czerwca 2022

Na początku 12. Konferencji Ministerialnej WTO ministrowie handlu UE przyjęli konkluzje w sprawie reformy tej organizacji. Chcą włączyć do programu prac kwestie klimatyczne, przywrócić "w pełni funkcjonujący system rozstrzygania sporów" oraz popierają uruchomienie programów roboczych dotyczących bezpieczeństwa żywności i zakłóceń w handlu. Chcą znaleźć rozwiązania pozwalające zwiększyć dostępność szczepionek dla krajów potrzebujących i podkreślają konieczność zakończenia negocjacji w sprawie subsydiów dla rybołówstwa w celu zwalczania przełowienia i nielegalnych połowów.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Brytyjczycy stracili prawo do głosowania w państwach członkowskich Unii

12 czerwca 2022

cjue.jpg
W wyroku wydanym 9 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że brytyjskim obywatelom, którzy od czasu wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE nie są już obywatelami Unii Europejskiej, nie przysługuje prawo do głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przeprowadzanych w państwie członkowskim, które jest państwem ich zamieszkania.

Read more

EBC

Lipcowa podwyżka podstawowych stóp procentowych

12 czerwca 2022

bce.jpg
9 czerwca Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że na następnym posiedzeniu 21 lipca podniesie główne stopy procentowe, a decyzja o większej podwyżce zapadnie we wrześniu (jeśli średniookresowe perspektywy inflacji utrzymają się na obecnym poziomie lub się pogorszą). Bank zwrócił uwagę na znaczny wzrost inflacji w maju i ogłosił, że zakupy aktywów netto w ramach programu skupu aktywów (APP) zakończą się 1 lipca.

Read more -inny link

Niemcy

Tournée po Bałkanach

13 czerwca 2022

allemagne.jpg
W dniach 10 i 11 czerwca kanclerz Niemiec Olaf Scholz odwiedził Kosowo, Serbię, Grecję, Macedonię Północną i Bułgarię. Potwierdził poparcie swojego kraju dla integracji państw tego regionu z Unią Europejską i ocenił, że Unia odpowiada za zapewnienie stabilności w regionie. Podczas spotkań kanclerza z jego odpowiednikami w każdym z krajów omawiano wojnę w Ukrainie i jej konsekwencje.

Read more -inny link

Grecja

Proces Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej: deklaracja z Salonik

13 czerwca 2022

grece.jpg
10 czerwca w Salonikach, w obecności przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela, odbył się doroczny szczyt Procesu Współpracy Państw Europy Południowo-Wschodniej, w którym uczestniczy 13 państw. We wspólnej deklaracji uczestnicy potwierdzili chęć wzmocnienia europejskich perspektyw krajów spoza UE. Podkreślili swoje priorytety, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, wzrost gospodarczy, reakcja na skutki kryzysu COVID-19 oraz działania na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Read more

Litwa

Spotkanie z niemieckim kanclerzem

12 czerwca 2022

lituanie.jpg
7 czerwca prezydent Litwy Gitanas Nauséda oraz premier Ingrida Simonyté, premier Estonii Kaja Kallas i premier Łotwy Krisjanis Karins spotkali się w Wilnie z kanclerzem Niemiec. Olaf Scholz obiecał rozmieszczenie "silnej brygady bojowej", która wzmocni obronę granic państw bałtyckich, aby uchronić je przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji.

Read more -inny link

Polska

Reforma wymiaru sprawiedliwości: Sejm odrzuca poprawki wprowadzone przez Senat

13 czerwca 2022

pologne.jpg
9 czerwca polscy posłowie przyjęli ustawę reformującą system dyscyplinarny dla sędziów, ale odrzucili wszystkie poprawki przegłosowane przez Senat. Zdaniem opozycji, która ma większość w Senacie, ustawa jest niewystarczająca, by spełnić wymagania Komisji Europejskiej i dostosować prawo do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. 13 czerwca ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda, a więc wchodzi w życie.

Read more

Czechy

Spotkanie premiera z Emmanuelem Macronem

12 czerwca 2022

republique-tcheque.jpg
7 czerwca premier Czech Petr Fiala spotkał się w Paryżu z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ponieważ 1 lipca Republika Czeska przejmie od Francji przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, przywódcy omówili najważniejsze kwestie bieżące, takie jak wsparcie dla Ukrainy, transformację ekologiczną i cyfrową, niezbędną niezależność energetyczną Europy oraz francuską propozycję utworzenia europejskiej wspólnoty politycznej.

Read more -inny link

Rumunia

Spotkanie szefów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki

13 czerwca 2022

roumanie.jpg
10 czerwca dziewięciu szefów państw Bukaresztańskiej Dziewiątki spotkało się z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem przed szczytem w Madrycie. Ponownie potępili rosyjskie ataki wojskowe i ponowili wsparcie dla Ukrainy. Powtórzyli również, że konieczne jest wzmocnienie obecności wojskowej na wschodniej flance NATO poprzez silną, transatlantycką współpracę. Na koniec potwierdzili zaangażowanie na rzecz zachowania integralności terytorialnej Gruzji i Mołdawii.

Read more

NATO

Ćwiczenia BALTOPS 22

13 czerwca 2022

otan.jpg
Do 17 czerwca potrwa operacja BALTOPS 2022 rozpoczęta przez NATO i jego sojuszników na Morzu Bałtyckim. Te ćwiczenia wojskowe, których gospodarzem są siły morskie USA w Europie, są coroczną okazją do wzmocnienia wspólnych zdolności do reagowania. Wspólne ćwiczenia potwierdzają też przywiązanie do zachowania wolności mórz i są dowodem uznania dla geostrategicznego znaczenia regionu Morza Bałtyckiego.

Read more

OECD

Zaniepokojenie spowolnieniem światowego wzrostu

12 czerwca 2022

ocde.jpg
W opublikowanej 8 czerwca prognozie gospodarczej OECD wyraża zaniepokojenie skutkami wojny w Ukrainie dla światowej gospodarki. Organizacja prognozuje, że w 2022 roku globalny wzrost gospodarczy wyniesie 3% (zamiast przewidywanych w grudniu 4,4%). Podkreślono również ryzyko wystąpienia tendencji inflacyjnych, szczególnie w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, oraz wyrażono obawy, że rosnące koszty utrzymania mogą doprowadzić do głodu.

Read more

Bank Światowy

Niższy wzrost i ryzyko stagflacji

12 czerwca 2022

banque-mondiale.jpg
7 czerwca Bank Światowy podał szacunki dotyczące światowego wzrostu gospodarczego - w 2022 roku ma on wynieść 2,9% (w porównaniu do 5,7% w 2021). Wojna w Ukrainie dodatkowo pogarsza kontekst pandemicznego kryzysu i przyczynia się do spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie oraz wzrostu inflacji. Instytucja dokonała również oceny zagrożeń związanych z rosnącymi cenami energii oraz wzywa do podjęcia międzynarodowych i krajowych działań politycznych w celu złagodzenia ich skutków.

Read more

Eurobarometr

Wsparcie dla euro w państwach, które jeszcze go nie przyjęły

12 czerwca 2022

eurobarometre.jpg
Obywatele państw członkowskich, które jeszcze nie przyjęły wspólnej waluty, a mianowicie Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii i Szwecji, opowiadają się za jej wprowadzeniem - wynika z badania Flash Eurobarometr, którego rezultaty opublikowano 10 czerwca. Za wprowadzeniem euro opowiada się średnio 60% respondentów. Najwyższe poparcie jest w Rumunii (77%) i na Węgrzech (69%), a najniższe w Bułgarii i Czechach (44%). Ponad połowa ankietowanych uważa, że wprowadzenie euro będzie miało pozytywne skutki dla ich kraju (55%), ale jednocześnie, że spowoduje wzrost cen (56%).

Read more

Opracowania/raporty

Sprawozdanie z wykonania budżetu Unii

12 czerwca 2022

etudes.jpg
W sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania budżetu Unii, opublikowanym przez Komisję 7 czerwca, wskazano, że unijne fundusze odegrały "kluczową rolę w reakcji UE na pandemię" w zakresie finansowania cyfrowego zaświadczenia covidowego oraz zakupu sprzętu medycznego. W sprawozdaniu podkreślono, że w 2021 roku na walkę ze zmianą klimatu wydano 146 mld euro, co oznacza, że w ciągu jednego roku Unia Europejska wydała na ten cel równowartość dwóch trzecich łącznej kwoty przeznaczonej za działania na rzecz klimatu w latach 2014-2020.

Read more

Kultura

Nagroda Filmowa Publiczności LUX 2022 dla filmu "Quo vadis Aida?"

12 czerwca 2022

culture.jpg
8 czerwca bośniacka reżyserka Jasmili Žbanić otrzymała z rąk przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli Europejską Nagrodę Filmową Publiczności LUX 2022 za film "Quo vadis Aida?". Film, który zdobył już nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego 2021 roku, opowiada historię Aidy - tłumaczki pracującej z błękitnymi hełmami w Srebrenicy latem 1995 roku, której rodzina znajduje się wśród cywilów szukających schronienia w obozie ONZ.

Read more

Festiwal Jazzowy w Lublanie

13 czerwca 2022

Od 15 do 18 czerwca w Lublanie odbywa się 63. Festiwal Jazzowy, na który zjeżdżają się muzycy z całego świata i który oferuje koncerty w całym mieście. W tym roku jest to hołd dla amerykańskiej wykonawczyni Alice Coltrane.

Read more

Rzeźby Barbary Hepworth w Amsterdamie

13 czerwca 2022

Do 23 października w ogrodach Rijksmuseum w Amsterdamie można podziwiać dziewięć rzeźb Barbary Hepworth. To rzadko spotykana artystka, która w latach 60. i 70. XX wieku odniosła sukces dzięki swoim rzeźbom, a jej specjalnością stał się brąz.

Read more

Festiwal Muzyki Klasycznej w Orheiul Vechi

13 czerwca 2022

Od 17 do 19 czerwca w miejscowości Butuceni w Mołdawii odbędzie się 5. edycja Festiwalu Muzyki Klasycznej DescOpera. Impreza oferuje repertuar złożony z największych klasyków, wykonywany w sercu natury przez wielu znanych mołdawskich i zagranicznych artystów.

Read more -inny link

Festiwal tańca i muzyki w Sztokholmie

13 czerwca 2022

Trwający do 19 czerwca Festiwal Lustholmen otwiera sezon letni w Sztokholmie programem obejmującym taniec, muzykę i wystawy sztuki, a także praktyczne warsztaty dla publiczności, podczas których można spróbować swoich sił we współczesnym tańcu.

Read more

Noce Fourvière

13 czerwca 2022

Do 30 lipca festiwal Noce Fourvière ożywia miasto Lyon. Festiwal proponuje bogaty oraz multidyscyplinarny program artystyczny z okazji tego spotkania między archeologicznym dziedzictwem teatru Fourvière i sztuką.

Read more

"Fernand Léger. La vie à bras-le-corps"

13 czerwca 2022

Do 6 listopada Muzeum Soulages w Rodez prezentuje wystawę "Fernand Léger. La vie à bras-le-corps". Łącząc 40 lat z życia artysty z jego 86 dziełami, ekspozycja oferuje "koncentrat jego dynamizmu" oraz pokazuje jego wielobarwne i geometryczne obrazy, wyraźne kontrasty i zdekonstruowane formy.

Read more

Retrospektywa Alexa Katza

13 czerwca 2022

Do 11 września w Muzuem Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentowana jest retrospektywa twórczości amerykańskiego malarza Alexa Katza, jednej z czołowych postaci amerykańskiej sztuki XX wieku. Na wystawie zgromadzono około trzydziestu wielkoformatowych obrazów olejnych oraz kilka studiów tego prekursora pop artu.

Read more -inny link

Kolekcja Lubomirskiego w Krakowie

13 czerwca 2022

Do 16 października Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje prywatną kolekcję Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego. Na wystawie prezentowane są prace Salvadora Dali, Pabla Picassa, Le Corbusiera i Joana Miró. Wystawiono również prace artystów pop i streetartowych, w tym Andy'ego Warhola i Banksy'ego.

Read more

Europejska solidarność z Ukrainą w świecie kultury

13 czerwca 2022

W całej Europie świat kultury nadal mobilizuje się na rzecz Ukrainy. W niemieckim Hamburgu do 17 lipca, w ramach wydarzenia "Art Meetings", wystawiane są fotografie artystki Poliny Slyusar. Do 30 czerwca we Francji (w ramach Miesiąca Sztuki Cyfrowej) na ulicach Paryża rozmieszczone są cyfrowe prace wzywające do pokoju w Ukrainie. 16 czerwca pianista Ashley Fripp wystąpi w Londynie z solowym koncertem, którego celem będzie zebranie funduszy na rzecz Ukrainy. W Hiszpanii Minister Finansów i Spraw Publicznych Maria Jesus Montero rozpoczęła dystrybucję medalu, który ma być symbolem solidarności tego kraju z Ukrainą. Dochód z zakupu medalu przekazany zostanie na rzecz osób poszkodowanych w wyniku wojny. 17 czerwca ukraiński zespół rockowy Okean Elzy wystąpi na stadionie Polonii w Warszawie z charytatywnym koncertem, z którego dochód przekazany zostanie na rzecz dzieci i uchodźców wojennych.

Read more

Biennale w Bukareszcie

13 czerwca 2022

Do 3 lipca trwa Biennale Sztuki Współczesnej w Bukareszcie. Przekraczając określone ramy polityczne, historyczne i geograficzne, stwarza przestrzeń do analizy i reorientacji aktualnych wyobrażeń społecznych, politycznych i ekonomicznych. W wydarzeniu biorą udział tacy artyści jak Andreea Chirică czy Josef Polleross.

Read more

Targi Sztuki ArtBasel w Bazylei

13 czerwca 2022

Od 16 do 19 czerwca w Bazylei odbędą się najważniejsze międzynarodowe targi sztuki ArtBasel, podczas których w mieście i jego okolicach zaprezentowane zostaną prace ponad 4000 artystów oraz kolekcje z ponad 200 galerii z całego świata.

Read more

Agenda

13 czerwca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


14 czerwca

Rada ds. Zdrowia (Luksemburg)


16 czerwca

Posiedzenie Eurogrupy Rada ds. Polityki Społecznej (Luksemburg)


17 czerwca

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Luksemburg)


19 czerwca

Francja - wybory parlamentarne (II tura) Luksemburg - Rada Stowarzyszenia UE-Egipt ()


20 czerwca

Rada do Spraw Zagranicznych Rada Współpracy UE-Kazachstan (Luksemburg)


Newsletter Archives

Jakie są potrzeby w zakresie zarządzania biomasą w Europie?

Rok rządu Meloni: kręta, ale zdecydowana droga do Europy

Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej: praktyka (jeszcze) nie czyni mistrza

Jaka będzie "europejska suwerenność" po Deklaracji z Wersalu?

Mołdawia, teren partnerskiej misji Unii Europejskiej

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście

pdf

Biuletyn n°984- wersja 13 juin 2022