Biuletyn9837 juin 2022

La Lettre

7 czerwca 2022

Inwazja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje dla całej Unii Europejskiej - mówi ambasador Rumunii we Francji Luca Niculescu. Może doprowadzić do zmiany pozycji Francji w Europie Środkowo-Wschodniej lub zredefiniować europejską politykę wobec Morza Czarnego.

Read more

Na pierwszej stronie!

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

5 czerwca 2022

etudes.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more

Fundacja

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

7 czerwca 2022

frs.jpg
1 czerwca kilka krajów UE zniosło kolejne ograniczenia. Włochy nie wymagają już przepustki zdrowotnej do wjazdu na swoje terytorium. W Grecji i na Cyprze maseczki nie są już wymagane w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem środków transportu publicznego, szpitali i domów spokojnej starości. W Austrii noszenie maseczek FFP2 nie jest już obowiązkowe w sklepach i w środkach transportu publicznego, z wyjątkiem Wiednia, gdzie nadal jest obowiązkowe w aptekach i w środkach transportu publicznego. Fundacja oferuje kompletną mapę obowiązujących środków, abyście się mogli Państwo dowiedzieć, jak wygląda sytuacja w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

5 czerwca 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Rada przyjęła 25 planów, a 1 czerwca Komisja zaaprobowała warunkowo plan Polski. 21 krajów otrzymało zaplanowane zaliczki, a 5 państw otrzymało pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planu Węgier ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more -inny link

Seminarium na temat gospodarki opartej na danych

5 czerwca 2022

1 czerwca Fundacja zorganizowała, we współpracy z Alphalex Consult i IDFRights, seminarium na temat gospodarki opartej na danych. Wydarzenie otworzył komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton, a debatom przewodniczył były dziennikarz i poseł do Parlamentu Europejskiego Jean-Marie Cavada.

Read more

Co jednoczy Europę?

5 czerwca 2022

2 czerwca Fundacja i Providus Centre for Public Policy zorganizowały w Rydze debatę na temat poczucia przynależności do Europy, zmieniającego się znaczenia terminu "europejski" oraz geograficznych, historycznych i emocjonalnych granic Europy. Nagranie z konferencji, która odbyła się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, można obejrzeć w internecie.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej

5 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
27 szefów państw i rządów, którzy obradowali 30 i 31 maja, uzgodniło 6. pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje embargo na rosyjską ropę naftową, począwszy od końca tego roku, z tymczasowym wyłączeniem ropy transportowanej rurociągami, oraz wykluczenie trzech rosyjskich banków z systemu SWIFT. Przywódcy zgodzili się, że zasadniczo w 2022 roku udzielą Ukrainie pomocy finansowej w wysokości 9 mld euro. Rozmawiano o bezpieczeństwie żywnościowym i wezwano do przyspieszenia prac nad korytarzami solidarności, aby ułatwić ukraiński eksport. Liderzy zwrócili się o przeanalizowanie nadzwyczajnych środków w celu skoordynowania krótkoterminowych potrzeb obronnych. Wezwali do dywersyfikacji dostaw energii we współpracy z międzynarodowymi partnerami Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Podróż Catherine Colonny i Zuzany Czaputowej do Kijowa

5 czerwca 2022

ukrru.jpg
30 maja francuska minister ds. Europy i Spraw Zagranicznych Catherine Colonna udała się do Kijowa, aby zademonstrować poparcie Francji dla Ukrainy. Odwiedziła Buczę, aby złożyć tam hołd pamięci ofiar wojny, a następnie przekazała ukraińskim władzom sprzęt służący do ochrony cywilów. Potem minister spotkała się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą oraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, żeby omówić sankcje wobec Rosji, pomoc humanitarną, finansową i wojskową dla Ukrainy, przystąpienie tego kraju do Unii Europejskiej, a także światowy kryzys żywnościowy. 31 maja prezydenta Ukrainy odwiedziła prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa, która przyjechała do Kijowa. Dwójka szefów państw rozmawiała m.in. o współpracy w zakresie infrastruktury i kontroli granic.

Read more -inny link -inny link -inny link

Przyjęcie 6. pakietu sankcji przeciwko Rosji

5 czerwca 2022

3 czerwca Rada przyjęła nowe sankcje przeciwko Rosji. Obejmują one embargo na rosyjską ropę naftową, począwszy od tego końca roku, z tymczasowym wyłączeniem ropy transportowanej rurociągami, oraz wyłączenie trzech rosyjskich banków z systemu SWIFT, w tym Sberbanku (największego banku Rosji). Na terytorium UE zakazane są trzy kolejne rosyjskie stacje telewizyjne. Rozszerzono listę rosyjskich i białoruskich osób i podmiotów objętych sankcjami. Ponadto sankcje zabraniają świadczenia w Rosji usług księgowych, public relations i konsultingowych, a także usług w chmurze.

Read more -inny link

5,2 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej

5 czerwca 2022

3 czerwca, w setnym dniu wojny w Ukrainie, ONZ ogłosiło, że wojna oznacza "100 dni cierpienia, zniszczeń i dewastacji na ogromną skalę". 1 czerwca UNICEF ogłosił, że po 100 dniach wojny w Ukrainie 5,2 mln dzieci potrzebuje pomocy humanitarnej. Ostrzega, że istnieje ryzyko kryzysu ochrony dzieci spowodowanego konfliktem, i w dalszym ciągu wzywa do zawieszenia broni. Jednocześnie stara się zapewnić dzieciom dotkniętym wojną pomoc żywnościową, zdrowotną i psychologiczną.

Read more -inny link

Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego

5 czerwca 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił przed Radą Europejską, luksemburską Izbą Deputowanych oraz w trakcie Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa GLOBSEC. Wezwał europejskich przywódców do zaostrzenia sankcji przeciwko Rosji i zwrócił się do luksemburskich deputowanych o poparcie wniosku Ukrainy o przyjęcie do Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Komisja

Trzecie Forum Schengen: priorytety na lata 2022-2023

5 czerwca 2022

commission1.jpg
Trzecie Forum Schengen, zorganizowane przez Komisję 2 czerwca, było okazją do przedyskutowania wyzwań i priorytetów strefy Schengen z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ministrów spraw wewnętrznych państw sprawujących obecnie i w przyszłości przewodnictwo w Radzie, przedstawicieli państw członkowskich, europejskich agencji i organizacji pozarządowych. Omówiono w szczególności zarządzanie i kontrolę granic strefy Schengen, wzmocnienie współpracy między siłami policyjnymi państw członkowskich oraz znaczenie rozszerzenia strefy Schengen o Chorwację, Bułgarię, Rumunię i Cypr.

Read more

Bilans zarządzania rybołówstwem w Unii

5 czerwca 2022

1 czerwca Komisja opublikowała roczny przegląd zarządzania rybołówstwem, z którego wynika, że unijna polityka rybołówstwa skutecznie ogranicza przełowienie. Niemniej jednak intensywne połowy na Morzu Śródziemnym przekraczają zrównoważone poziomy. Komisja zaleca utrzymanie wysokich standardów, we współpracy z Norwegią, Wielką Brytanią i państwami nadbrzeżnymi. Określiła również swoje priorytety na 2023 rok w zakresie poprawy zarządzania rybołówstwem na Morzu Śródziemnym oraz dotyczące działań na rzecz ochrony ekosystemów morskich.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów ds. spójności

5 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
Na posiedzeniu 2 czerwca ministrowie odpowiedzialni za politykę spójności omówili kolejne wyzwania i przyjęli stanowisko w sprawie wniosków z 8. sprawozdania Komisji na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii Europejskiej. Podkreślono główne słabości, które państwa członkowskie będą musiały wziąć na warsztat, w tym utratę konkurencyjności w niektórych obszarach i trudności, z którymi borykają się niektóre regiony.

Read more

Posiedzenie ministrów transportu

5 czerwca 2022

2 czerwca ministrowie transportu przyjęli trzy propozycje z pakietu "Gotowi na 55", których celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o 90%. Przyjęli inicjatywę FuelEU Maritime, która ma zachęcać do stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim, oraz inicjatywę ReFuelEU Aviation, która ma zwiększyć popyt i podaż zrównoważonych paliw lotniczych (SAF).

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów ds. handlu

5 czerwca 2022

Na posiedzeniu 3 czerwca ministrowie ds. handlu omówili organizację następnej konferencji ministerialnej w ramach Światowej Organizacji Handlu, która odbędzie się w Genewie od 12 do 15 czerwca, i opowiedzieli się za reformą WTO zaproponowaną przez Komisję. Wyrazili gotowość opracowania transatlantyckiej agendy w ramach "obecnej pozytywnej dynamiki" w stosunkach UE-USA. Na koniec podsumowano relacje z Chinami od czasu szczytu 1 kwietnia.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji

7 czerwca 2022

3 czerwca ministrowie odpowiedzialni za telekomunikację podsumowali dyskusje na temat projektów aktów prawnych o sztucznej inteligencji, o danych i o unijnych ramach dotyczących europejskiej tożsamości cyfrowej. Przeprowadzili również debatę orientacyjną na temat transformacji cyfrowej i ekologicznej, a w szczególności na temat metodologii pomiaru śladu środowiskowego technologii cyfrowych.

Read more

Porozumienie w sprawie pensji minimalnej

7 czerwca 2022

7 czerwca negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli porozumienie w sprawie projektu dyrektywy dotyczącej odpowiedniego, minimalnego wynagrodzenia w Unii Europejskiej. Płace minimalne będą określane na podstawie jasnych wspólnych kryteriów i będą musiały być aktualizowane co najmniej co dwa lata, przy udziale partnerów społecznych. Plany działania na rzecz promowania układów zbiorowych będą musiały być wdrażane tam, gdzie zasięg układów zbiorowych wynosi poniżej 80%. Teraz porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez Radę i Parlament.

Read more -inny link

Dyplomacja

Spotkanie z Jordanią

5 czerwca 2022

diplomatie.jpg
Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia z Jordanią, które odbyło się 2 czerwca, Unia Europejska ogłosiła, że wieloletni program na lata 2021-2027 jest już prawie gotowy i powinien zostać przyjęty latem. Pierwsza transza w wysokości 364 mln euro będzie przeznaczona na wsparcie transformacji ekologicznej, gospodarki, rozwoju i zarządzania. UE będzie wspierać inwestycje w gospodarkę wodną i energetyczną. Unia i Jordania omówiły też sytuację w Izraelu i Palestynie.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie na temat wydatków klimatycznych Unii

5 czerwca 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
Opublikowane 30 maja sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazuje, że Unia Europejska nie zrealizowała swoich zamierzeń w zakresie wydatków na działania na rzecz klimatu (zobowiązała się przeznaczyć na ten cel co najmniej 20% budżetu na lata 2014-2020). W sprawozdaniu zauważono, że Komisja przeszacowała swoje wydatki o 72 mld euro, i zalecono poprawę systemu sprawozdawczości na lata 2021-2027.

Read more -inny link

Sprawozdanie na temat funduszy regionalnych i MŚP

5 czerwca 2022

W sprawozdaniu opublikowanym 1 czerwca Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) przyczynił się do poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w latach 2014-2020. Kontrolerzy zalecają jednak poprawę koncepcji zaproszeń kierowanych do MŚP, przegląd procedur przyznawania dotacji z EFRR oraz priorytetowe wykorzystywanie zwrotnych form wsparcia.

Read more

Europejskie agencje

Bilans pierwszego roku Prokuratury Europejskiej

5 czerwca 2022

agences-eu.jpg
1 czerwca, po roku działalności, Prokuratura Europejska opublikowała swoje pierwsze sprawozdanie. W ciągu tego roku Prokuratura zarejestrowała 4096 zgłoszeń o naruszeniu przepisów, wszczęto 929 dochodzeń i zamrożono aktywa o wartości 259 mln euro. Ten pierwszy rok ujawnił pewne niedociągnięcia, z których najważniejszym jest niski poziom wykrywalności europejskich nadużyć finansowych. Prokuratura apeluje zatem do państw członkowskich o utworzenie wyspecjalizowanych jednostek, które będą wspierać prowadzone przez nią dochodzenia. Prokurator europejska Laura Codruţa Kövesi zaproponowała również utworzenie "elitarnego korpusu" śledczych specjalizujących się w oszustwach finansowych.

Read more -inny link

Chorwacja

Spełnienie kryteriów przyjęcia euro

5 czerwca 2022

croatie.jpg
W swoich raportach o konwergencji na 2022 rok, opublikowanych równolegle 1 czerwca, Komisja i Europejski Bank Centralny stwierdziły, że Chorwacja spełnia cztery kryteria konwergencji niezbędne do wejścia do strefy euro, i uznały, że kraj ten gotowy jest do przyjęcia wspólnej waluty z 1 stycznia 2023. Uważają również, że chorwackie ustawodawstwo jest zgodne z wymogami Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego. Rada powinna podjąć decyzję w sprawie akcesji na początku lipca.

Read more -inny link

Dania

Głosowanie za przyłączeniem się do wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

5 czerwca 2022

danemark.jpg
W referendum, które odbyło się 1 czerwca, 66,9% głosujących Duńczyków zaaprobowało udział swojego kraju we wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony. Od czasu Traktatu z Maastricht z 1993 roku Dania korzystała w tym obszarze z klauzuli opt-out. Aby decyzja weszła w życie, duński parlament musi jeszcze uchwalić stosowną ustawę. Od 1 lipca br. państwo to powinno mieć już możliwość uczestniczenia w unijnych operacjach wojskowych i we współpracy w zakresie rozwijania potencjału wojskowego.

Read more -inny link

Estonia

Nowa koalicja rządowa?

5 czerwca 2022

estonie.jpg
3 czerwca premier Estonii Kaja Kallas poprosiła o rezygnację ze stanowiska 7 swoich ministrów z Partii Centrum. Zaproponowała konserwatywnemu ugrupowaniu Isamaa i Partii Socjaldemokratycznej utworzenie rządu mniejszościowego. 2 czerwca Partia Centrum sprzymierzyła się ze skrajnie prawicową partią EKRE, aby odrzucić projekt ustawy o edukacji.

Read more -inny link

Francja

Porozumienie z Komisją w sprawie programu spójności

5 czerwca 2022

france.jpg
2 czerwca Komisja przyjęła porozumienie z Francją w sprawie wykorzystania 18,4 mld euro w ramach unijnej polityki spójności na lata 2021-2027. Partnerstwo obejmuje 23 programy. Część środków zostanie przeznaczona na konkurencyjność regionów - 3,5 mld euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Część na wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu (2,8 mld euro) oraz transformację energetyczną w sektorach przemysłu emitujących duże ilości dwutlenku węgla (1 mld euro). 6,7 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprawi dostęp do rynku pracy i wesprze walkę z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.

Read more

Wyniki I tury wyborów parlamentarnych z udziałem Francuzów mieszkających poza granicami

7 czerwca 2022

5 czerwca w Polinezji Francuskiej oraz w 11 okręgach wyborczych dla obywateli francuskich przebywających za granicą odbyła się I tura francuskich wyborów parlamentarnych. Frekwencja wyniosła 22,51%. W 10 okręgach wyborczych w II turze kandydat Razem! - koalicji popierającej prezydenta Emmanuela Macrona - zmierzy się z kandydatem Nowej Ludowej Unii Ekologicznej i Społecznej, skupiającej partie lewicowe. W metropolii i we Francji zamorskiej I tura odbędzie się 12 czerwca, a druga 19 czerwca.

Read more -inny link

Grecja

Prezydentka z wizytą na Łotwie

7 czerwca 2022

grece.jpg
1 czerwca prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu odwiedziła swojego łotewskiego odpowiednika Egilsa Levitsa, aby uczcić setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między ich krajami. Dwoje szefów państw omówiło stosunki dwustronne, a także politykę UE i NATO.

Read more

Słowenia

Nowy rząd

4 czerwca 2022

slovenie.jpg
1 czerwca premier Słowenii Robert Golob stanął na czele koalicyjnego rządu Ruchu Wolności, socjaldemokratów i lewicy, w którym jest 18 ministrów (w tym 7 kobiet).

Read more -inny link

Polityka

Akcesja partii Wołodymyra Zełenskiego do ALDE

5 czerwca 2022

2018-11-12-10-04-27.6746.png
Od 2 do 4 czerwca w Dublinie odbywał się kongres Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE). Przyjęto do niego kilka europejskich partii, w tym ugrupowanie Sługa Narodu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W Parlamencie Europejskim ALDE jest reprezentowana przez grupę Renew Europe.

Read more -inny link

Manfred Weber wybrany przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej

5 czerwca 2022

Na kongresie, który odbywał się w Rotterdamie 31 maja i 1 czerwca, Europejska Partia Ludowa (EPP) wybrała swojego nowego przewodniczącego - Manfreda Webera z Niemiec (zdobył 447 z 502 głosów). Przewodniczący grupy EPP w Parlamencie Europejskim zastąpił na tym stanowisku Donalda Tuska. Nowym sekretarzem generalnym partii został Grek Thanasis Bakolas.

Read more -inny link

Rada Europy

Apel o lepsze kontrolowanie lobbyingu

5 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
W swoim dorocznym raporcie opublikowanym 2 czerwca Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) wezwała europejskie rządy do zwiększenia przejrzystości w zakresie lobbingu. Fundamentalne znaczenie ma przestrzeganie antykorupcyjnych norm, które można osiągnąć dzięki tworzeniu rejestrów lobbystów. Przewodniczący GRECO Marin Marcela uważa, że postępy w walce z korupcją są niewystarczające, zwłaszcza jeśli chodzi o parlamentarzystów i osoby zajmujące wysokie stanowiska kierownicze.

Read more

Eurostat

Wzrost rocznej inflacji

5 czerwca 2022

eurostat.jpg
W maju roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 8,1% (w porównaniu do 7,4% w poprzednim miesiącu), wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 31 maja. Najbardziej dotknięte tym wzrostem są sektor energetyczny (39,2%) i spożywczy (7,5%).

Read more

Stopa bezrobocia pozostaje stabilna

5 czerwca 2022

Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 czerwca, w kwietniu stopa bezrobocia w Unii Europejskiej pozostała stabilna w porównaniu do marca i wyniosła 6,2%. W strefie euro było to w kwietniu 6,8%, czyli tyle samo, co w marcu.

Read more -inny link

Kultura

Kudsk Steensens w Aarhusie

5 czerwca 2022

culture.jpg
Do 23 października muzeum sztuki w Aarhusie (ARos) prezentuje artystę Kudska Steensensa i jego pracę Berl-Berl - poetyckie przedstawienie bagnistego terenu w Berlinie, który artysta fotografował przez rok. Jego sztuka stara się roztoczyć nowe perspektywy patrzenia na przyrodę, przeplatając rozważania naukowe, kwestie środowiskowe i wyobraźnię artystyczną.

Read more

Festiwal operowy w Rydze

5 czerwca 2022

Od 8 czerwca do 1 lipca w Rydze odbywa się coroczny festiwal operowy, na którym po raz pierwszy wystawione zostaną przedstawienia baletowe. W programie figuruje Verdi, Czajkowski i Mozart.

Read more

Brücke i Błękitny Jeździec w Chemnitz

5 czerwca 2022

Do 26 czerwca Kolekcje Sztuki w Chemnitz prezentują arcydzieła najważniejszych przedstawicieli niemieckiej awangardy ekspresjonistycznej. Wystawiono obok siebie Kandinsky'ego, Kirchnera, Klee, Marca, Nolde'go i Schmidta-Rottluffa, aby dwie słynne grupy artystów - Brücke" (1905) i Błękitny Jeździec (1912) - nawiązały dialog ze sobą.

Read more

Festiwal Poezji w Rotterdamie

5 czerwca 2022

Od 10 do 12 czerwca w Rotterdamie odbywa się 52. Międzynarodowy Festiwal Poezji. Spotykają się na nim pisarze z całego świata, aby w ramach różnych wydarzeń podzielić się swoją twórczością i zinterpretować historyczne wiersze. Festiwal prezentuje również swoje archiwum, w którym znajduje się 10 000 utworów w ponad 90 językach.

Read more

Nowa Rzeczowość w Centrum Pompidou

5 czerwca 2022

Do 5 września w Centrum Pompidou w Paryżu oglądać można wystawę poświęconą Nowej Rzeczowości - niemieckiemu ruchowi artystycznemu okresu międzywojennego. Łącząca architekturę, malarstwo, design, kino, teatr, literaturę i muzykę ekspozycja koncentruje się na głównej postaci tego ruchu - fotografie Auguście Sanderze.

Read more -inny link

Festiwal fotografii w Madrycie

5 czerwca 2022

Do 28 sierpnia w Madrycie odbywa się 25. edycja międzynarodowego festiwalu fotografii i sztuk wizualnych PHotoESPAÑA. W ramach 120 wystaw porozrzucanych po głównych muzeach, salach wystawowych i galeriach sztuki w tym mieście festiwal zgłębia temat fotografii dokumentalnej, widoczności kobiet fotografów oraz klasycznych i współczesnych hiszpańskich twórców.

Read more -inny link

Fotofestiwal w Łodzi

5 czerwca 2022

Od 9 do 26 czerwca w Łodzi odbędzie się międzynarodowy festiwal fotografii, którego tematem przewodnim jest idea wspólnoty. Wśród zaplanowanych 40 wystaw i licznych wydarzeń znajduje się ekspozycja "Cienka linia" prezentująca prace ukraińskich artystów, którzy poprzez zestawienie fotografii przedwojennej Ukrainy z obrazami konfliktu chcą pokazać, jak szybko wszystko w życiu może ulec zmianie.

Read more -inny link

Vivian Maier w Brukseli

5 czerwca 2022

Od 8 czerwca do 21 lipca w Pałacu Sztuk Pięknych w Brukseli prezentowany jest wybór 80 autoportretów amerykańskiej fotografki Vivian Maier, artystki z połowy XX wieku, której twórczość została w dużej mierze odkryta dopiero w 2007 roku.

Read more

Modelowe ubrania w Rydze

5 czerwca 2022

Do 25 września Muzeum Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa w Rydze prezentuje (we współpracy z MUCEM w Marsylii) wystawę "Modelowe ubrania", która odbywa się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ekspozycja traktuje modę jak społeczne zjawisko antropologiczne i przedstawia historię pięciu ubrań na przestrzeni wieków: koszulki na ramiączkach, płóciennych butów, roboczego kombinezonu, stroju do biegania i szkockiego kiltu.

Read more -inny link

Europejska solidarność z Ukrainą w obszarze kultury

5 czerwca 2022

W całej Europie świat kultury nadal solidaryzuje się z Ukrainą. Do sierpnia miasto Hamburg organizuje spotkania, dzięki którym będzie można poznać młodych ukraińskich artystów poprzez pokazy filmowe i koncerty. 4 i 5 czerwca Filharmonia w Szczecinie organizuje dwunastogodzinny koncert poświęcony repertuarowi Bacha - maraton na rzecz Ukrainy. 11 czerwca w Dublinie, w ramach Narodowego Dnia Twórczości na rzecz Dzieci, odbędą się warsztaty muzyczne dla ukraińskich rodzin zamieszkałych w Dublinie. 12 czerwca w Théâtre de Verdure, w Nicei odbędzie się koncert na rzecz Ukrainy z udziałem ukraińskich zespołów. 29 maja hiszpańska sieć rezydencji artystycznych TEJA, utworzona w maju, by przyjąć ukraińskich artystów uciekających przed konfliktem zbrojnym, uruchomiła cyfrową aukcję dzieł sztuki, aby sfinansować swoje działania.

Read more

Agenda

les 7-9 czerwca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 9-10 czerwca

Rada ds. Konkurencyjności (Luksemburg)


les 9-10 czerwca

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Luksemburg)


9 czerwca

Posiedzenie Rady Prezesów EBC (Franfurt)


12 czerwca

Wybory parlamentarne (I tura) (Francja)


13 czerwca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla ...

pdf

Biuletyn n°983- wersja 7 juin 2022