Biuletyn9874 juil. 2022

La Lettre

Radu Magdin

4 lipca 2022

Jako miejsce styku Europy, Rosji, Turcji i Stanów Zjednoczonych poprzez NATO, Morze Czarne jest kluczowym wyzwaniem w wojnie w Ukrainie. Kompromis na korzyść Rosji byłby ostatecznym ciosem dla światowego porządku, który UE ma nadzieję zbudować.

Read more

Na pierwszej stronie!

Czy totalitaryzm rozpuszcza się w dyplomacji?

4 lipca 2022

etudes.jpg
Dwadzieścia pięć lat temu Zjednoczone Królestwo przekazało Hongkong Chinom. Będący wtedy na miejscu Jean-Dominique Giuliani podkreśla, że Chiny nie wywiązały się ze swojego zobowiązania do utrzymania systemu demokratycznego w tej byłej kolonii. Chiny (podobnie jak Rosja) stanowią wyzwanie dla demokratycznej Europy. W obliczu Putina Europejczycy muszą chcieć użyć siły na swoim kontynencie w służbie prawa.

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

3 lipca 2022

frs.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą i książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more -inny link

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

3 lipca 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Rada przyjęła 25 planów, a plan Polski został zaaprobowany przez Komisję warunkowo. 21 krajów otrzymało zaplanowane zaliczki, a 5 państw otrzymało pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. 30 czerwca Komisja zaproponowała aktualizację alokacji subwencji dla państw członkowskich, uwzględniającą zmiany w PKB państw od 2020 roku. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planu Węgier ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more -inny link

Postępy Europy cyfrowej

3 lipca 2022

30 czerwca Fundacja zorganizowała debatę online na temat polityki cyfrowej Unii Europejskiej, między regulacjami a ambicjami technologicznymi, z udziałem Laure Chapuis z Komisji Europejskiej, Brunessen Bertrand, profesor Uniwersytetu w Rennes, oraz Victora Storchana, inżyniera zajmującego się sztuczną inteligencją. Nagranie z wideokonferencji, która odbyła się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, jest dostępne online.

Read more

Europejskie sojusze. Perspektywy i zagrożenia jedności Europy

4 lipca 2022

15 czerwca Instytut In.Europa zorganizował z inicjatywy Fundacji i we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce seminarium na temat europejskiej suwerenności w kwestii bezpieczeństwa i obrony w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenie odbyło się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nagranie ze spotkania dostępne jest online.

Read more

Ukraina/Rosja

Rosyjskie aktywa o wartości 30 mld euro przejęte lub zamrożone

4 lipca 2022

ukrru.jpg
Od początku wojny grupa zadaniowa Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO), w której UE współpracuje z krajami G7 i Australią, zamroziła 30 mld euro aktywów należących do Rosjan oraz zamroziła lub zajęła luksusowe nieruchomości i statki. Na początku wojny stosowne kraje zamroziły również aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości około 300 mld dolarów.

Read more -inny link

Pomoc dla regionów w obliczu konsekwencji wojny

3 lipca 2022

29 czerwca Komisja przedstawiła "elastyczną pomoc dla terytoriów", która ma pomóc w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Środek ten jest częścią polityki spójności i oferuje dodatkowe wsparcie finansowe. Przewidziane ulepszenia obejmują zwiększone wsparcie dla osób przyjmujących przesiedleńców (państwa członkowskie, władze lokalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego), właściwą dystrybucję i odbiór inwestycji oraz praktyczne wsparcie, by przezwyciężyć opóźnienia w realizacji projektów.

Read more

Grupa ds. międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa i wizyty w Kijowie

3 lipca 2022

Były premier Danii Anders Fogh Rasmussen był 1 lipca w Kijowie, gdzie przewodniczył pierwszemu spotkaniu grupy ds. międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tego samego dnia premier Norwegii Jonas Gahr Støre spotkał się z ukraińskim prezydentem. 28 czerwca, w dniu święta ukraińskiej konstytucji, do Kijowa przybyła 10-osobowa ponadpartyjna delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Stwierdziła, iż jest zaszokowana dowodami na zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tego samego dnia w Kijowie gościła delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 27 maja prezydent Mołdawii Maia Sandu spotkała się w Kijowie ze swoim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Zwolnienie z ceł i VAT-u na import

3 lipca 2022

1 lipca Komisja przyjęła decyzję upoważniającą państwa członkowskie do przyznania czasowego zwolnienia z opłat celnych i podatku VAT importu z krajów trzecich przeznaczonego dla Ukraińców. Zwolnienie to stosuje się do produktów spożywczych, generatorów elektrycznych i innego niezbędnego sprzętu przywożonego przez organizacje państwowe oraz organizacje o charakterze "charytatywnym lub dobroczynnym" zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich.

Read more

Propozycja odblokowania pierwszej transzy w wysokości 1 mld euro

3 lipca 2022

1 lipca Komisja zaproponowała nową operację pomocy makrofinansowej (MFA) dla Ukrainy o wartości 1 mld euro, która stanowi pierwszą część pakietu o wartości 9 mld euro ogłoszonego przez Komisję w maju 2022 roku, a zatwierdzonego przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 23-24 czerwca. Teraz propozycja musi zostać zatwierdzona przez Parlament i Radę.

Read more

Sesja ukraińskiego parlamentu na temat Europy

3 lipca 2022

1 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przewodniczący parlamentu (Rady Najwyższej) Rusłan Stefańczuk i premier Denys Szmyhal podpisali wspólną deklarację o strategicznym celu, jakim jest pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. W parlamencie umieszczono europejską flagę, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła z tej okazji przemówienie.

Read more -inny link

Rada

Przedłużenie zaświadczenia covidowego

3 lipca 2022

conseilparlement.jpg
28 czerwca Rada ostatecznie zapaliła zielone światło dla przedłużenia okresu obowiązywania unijnego cyfrowego zaświadczenia covidowego o kolejny rok, do 30 czerwca 2023. Przedłużenie to pozwoli podróżnym podłączonym do europejskiego systemu w dalszym ciągu korzystać ze swojego zaświadczenia covidowego. Jest ono obecnie wymagane jedynie przy wjeździe do Francji, Malty i Portugalii.

Read more

Porozumienie w sprawie wzmocnienia odporności podmiotów krytycznych

3 lipca 2022

28 czerwca Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy dotyczącej odporności podmiotów krytycznych, której celem jest zmniejszenie ich podatności na zagrożenia i wzmocnienie odporności fizycznej. Dyrektywa obejmie takie sektory jak energetyka, transport, zdrowie, woda pitna, ścieki czy przestrzeń kosmiczna.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. środowiska

3 lipca 2022

28 czerwca ministrowie ds. środowiska przyjęli pięć dokumentów z pakietu "Gotowi na 55": system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS); wspólny wysiłek na rzecz redukcji; Społeczny Fundusz Klimatyczny; normy emisji CO2 dla nowych samochodów oraz rozporządzenie w sprawie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w związku z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF). Ministrowie przyjęli też dokument mający na celu zagwarantowanie, że produkty spożywane w UE nie przyczyniają się do wylesiania i degradacji lasów na świecie oraz omówili wniosek dotyczący zaostrzenia przepisów w zakresie przemieszczania odpadów.

Read more

Porozumienie w sprawie walki z praniem pieniędzy

3 lipca 2022

29 czerwca Rada przyjęła utworzenie nowego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). Organ ten będzie miał uprawnienia do nadzorowania niektórych rodzajów instytucji finansowych i kredytowych, w tym 40 grup i podmiotów oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptowalut uznanych za ryzykowne. Rada nie zdecydowała jeszcze, gdzie nowa jednostka będzie miała swoją siedzibę.

Read more

Porozumienie w sprawie unijnego programu na rzecz bezpiecznej łączności

3 lipca 2022

29 czerwca Rada przyjęła stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego programu Unii Europejskiej w zakresie bezpiecznej łączności na lata 2023-2027. Jego celem jest ustanowienie "suwerennego systemu bezpiecznej łączności w przestrzeni kosmicznej", by zapewnić świadczenie usług komunikacji satelitarnej ("satcom") oraz świadczenie usług rządowych i komercyjnych, żeby chronić infrastrukturę krytyczną. Rada wyjaśnia również rolę Agencji UE ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) i zachęca do "wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego".

Read more

Porozumienie w kwestii rozporządzenia w sprawie zagranicznych subsydiów zakłócających rynek wewnętrzny

3 lipca 2022

30 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego zagranicznych subsydiów zakłócających rynek wewnętrzny. Pozwoli ono Komisji na badanie każdej działalności gospodarczej korzystającej z subsydiów z państw trzecich na rynku wewnętrznym za pomocą trzech narzędzi: dwóch narzędzi uprzedniego zezwolenia oraz ogólnego narzędzia badania rynku. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zgłosi subsydiowanej koncentracji lub wkładu finansowego w kontekście zamówień publicznych, Komisja może nałożyć grzywny. Progi notyfikacji będą wynosić 500 mln euro w przypadku koncentracji i 250 mln euro w przypadku zamówień publicznych.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie kryptowalut

3 lipca 2022

30 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie proponowanego rozporządzenia w sprawie kryptowalut (MiCA), którego celem jest ochrona inwestorów, zachowanie stabilności finansowej i wspieranie innowacji. A 29 czerwca osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego aktualizacji przepisów na temat informacji towarzyszących transferom funduszy - poszerzono ich zakres o transfery kryptowalut.

Read more -inny link -inny link

Początek czeskiej prezydencji

3 lipca 2022

1 lipca sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie objęły Czechy. Ich agenda obejmuje zarządzanie kryzysem uchodźczym, odbudowę Ukrainy, bezpieczeństwo energetyczne, wzmocnienie zdolności obronnych, strategiczną odporność gospodarczą i demokratyczne instytucje. 30 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odwiedził Pragę, by przeprowadzić rozmowy z premierem Czech Petrem Fialą. 1 lipca kolegium Komisji spotkało się z czeskim rządem w Litomyślu.

Read more -inny link -inny link -inny link

Dyplomacja

Umowa handlowa z Nową Zelandią

3 lipca 2022

diplomatie.jpg
30 czerwca Unia Europejska i Nowa Zelandia osiągnęły porozumienie w sprawie zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej o 30%. Umowa, która uwzględnia nowy plan Komisji dotyczący zrównoważonych umów handlowych (STA), przewiduje zniesienie ceł na europejski eksport oraz otwarcie nowozelandzkiego rynku usług finansowych, telekomunikacji i transportu morskiego. Przewiduje lepszą ochronę danych osobowych oraz dostosowanie Nowej Zelandii do europejskich standardów własności intelektualnej. Porozumienie musi zostać formalnie podpisane i ratyfikowane przez państwa członkowskie. Obie strony podpisały również umowę o zwalczaniu terroryzmu i przestępczości, przewidującą wymianę danych osobowych między Europolem a władzami Nowej Zelandii. Zgodę musi jeszcze wyrazić Parlament Europejski.

Read more -inny link -inny link

Koniec grupy zadaniowej Takuba

3 lipca 2022

30 czerwca swoją działalność zakończyła grupa zadaniowa Takuba, która działała w Mali przeciwko grupom dżihadystów w ramach operacji Barkhane. W działalność grupy (rozpoczętą w marcu 2020 roku pod dowództwem Francji) zaangażowanych było 800 żołnierzy z 10 państw członkowskich UE.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Potępienie litewskiego prawa azylowego

3 lipca 2022

cjue.jpg
W orzeczeniu z 30 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE sprzeciwił się litewskiemu ustawodawstwu, zgodnie z którym w przypadku masowego napływu cudzoziemców osoba ubiegająca się o azyl może zostać zatrzymana bez możliwości złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, tylko dlatego że przebywa nielegalnie na terytorium Litwy. Trybunał przypomniał, że "każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec ma prawo złożyć taki wniosek na terytorium państwa członkowskiego" oraz że to państwo członkowskie musi wykazać, uzasadniając zatrzymanie, iż (ze względu na szczególne okoliczności) indywidualne zachowanie osoby o nieuregulowanym statusie, ubiegającej się o azyl stanowi "rzeczywiste, aktualne i wystarczająco poważne" zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Vasco Alves Cordeiro wybrany przewodniczącym Komitetu Regionów

3 lipca 2022

agences-eu.jpg
29 czerwca Vasco Alves Cordeiro z Portugalii, dotychczasowy przewodniczący autonomicznego rządu regionu Azorów, został wybrany przewodniczącym Komitetu Regionów na dwuipółletnią kadencję. Skupi się na wzmocnieniu demokracji, obronie polityki spójności, realizacji celów Zielonego Ładu i poprawie regionalnego wsparcia dla Ukrainy.

Read more

Niemcy

Konkluzje szczytu G7

3 lipca 2022

allemagne.jpg
Na zakończenie szczytu, który odbył się w dniach 26-28 czerwca w Elmau, przywódcy G7 zdecydowanie potępili rosyjską agresję na Ukrainę i potwierdzili swoje przywiązanie do demokratycznych wartości, praw człowieka i multilateralizmu. Zadeklarowali 29,5 mld dolarów na odbudowę Ukrainy, 4,5 mld dolarów na rzecz globalnego sojuszu na rzecz odporności (GAIR) w celu zwalczania wrażliwości żywnościowej oraz 600 mld dolarów w ciągu 5 lat na partnerstwo na rzecz globalnej infrastruktury i inwestycji. Przywódcy mówią, że chcą do końca 2022 roku uruchomić "klub klimatyczny" i wzmocnić działania w zakresie dekarbonizacji.

Read more -inny link

Bułgaria

Próba stworzenia rządu

4 lipca 2022

bulgarie.jpg
1 lipca prezydent Bułgarii Rumen Radew zwrócił się do Asena Wasilewa o utworzenie nowego rządu. Teraz Wasilew - minister finansów w rządzie Kiriła Petkowa, który został obalony przez parlament 22 czerwca - ma siedem dni na znalezienie większości.

Read more -inny link

Francja

Yaël Braun-Pivet wybrana przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego

3 lipca 2022

france.jpg
28 czerwca Yaël Braun-Pivet, deputowana Yvelines od 2017 roku i była przewodnicząca Komisji ds. Prawa w Zgromadzeniu Narodowym w kadencji 2017-2022, została wybrana na przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego w II turze głosowania (242 głosów za). Zastąpiła Richarda Ferranda, który przegrał w wyborach parlamentarnych 12 i 19 czerwca. 51-letnia prawniczka jest pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko i stała się 4. najważniejszą osobą w państwie. Następnego dnia powołano 6 wiceprzewodniczących, 3 kwestorów i 12 sekretarzy.

Read more -inny link

Nowy rząd

4 lipca 2022

4 lipca ogłoszono skład nowego francuskiego rządu, kierowanego przez Elisabeth Borne. Zasiada w nim 41 ministrów, ministrów delegowanych i sekretarzy stanu, w tym 20 kobiet (poza panią premier). Ekonomistka Laurence Boone została nową sekretarz stanu do spraw europejskich.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Pierwsze głosowanie w sprawie reformy protokołu północno-irlandzkiego

3 lipca 2022

royaume-uni.jpg
27 czerwca brytyjscy deputowani przyjęli w pierwszym czytaniu jednostronny przegląd mechanizmów celnych w Irlandii Północnej (295 głosów do 221). Przepisy te, wynikające z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, miały na celu ochronę jednolitego europejskiego rynku bez ponownego ustanowienia granicy między brytyjską prowincją a Republiką Irlandii. Zgodnie z projektem, towary mające pozostać w Irlandii Północnej mają korzystać z "zielonego" kanału, unikając kontroli. Unia Europejska wznowiła już postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniem tego protokołu.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport Moneyval na temat Bułgarii

3 lipca 2022

conseilparlement.jpg
W opublikowanym 27 czerwca sprawozdaniu Moneyval, organ Rady Europy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, stwierdza, że Bułgaria osiągnęła umiarkowany poziom skuteczności w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wzywa władze do poprawy w zakresie wykorzystania wywiadu finansowego, prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw, systemu konfiskat i korzystania z innych środków.

Read more

ONZ

Konferencja ONZ na temat Oceanu

3 lipca 2022

diplomatie.jpg
Od 27 czerwca do 1 lipca w Lizbonie odbywała się Konferencja ONZ na temat Oceanu. Zorganizowane wspólnie przez Kenię i Portugalię wydarzenie zgromadziło 140 krajów w celu wzmocnienia działań na rzecz oceanów. Konferencja zakończyła się przyjęciem deklaracji politycznej zatytułowanej "Nasz ocean, nasza przyszłość, nasza odpowiedzialność".

Read more -inny link

NATO

Konkluzje szczytu w Madrycie

3 lipca 2022

otan.jpg
30 czerwca zakończył się szczyt NATO w Madrycie. Przywódcy sprzymierzonych krajów przyjęli nową koncepcję strategiczną Sojuszu i zdecydowali o zwiększeniu jego finansowania, liczebności sił wysokiej gotowości oraz grup bojowych w jego wschodniej części. Finlandia i Szwecja zostały zaproszone do przyłączenia się do Sojuszu, który potwierdził też swoje wsparcie dla Ukrainy poprzez pakiet wzmocnionej pomocy. Przywódcy przyjęli środki mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ustanowili fundusz innowacji, który ma wzmocnić postępy technologiczne Sojuszu.

Read more -inny link -inny link

OECD

Studium gospodarcze na temat Estonii

3 lipca 2022

ocde.jpg
28 czerwca OECD opublikowało "Studium gospodarcze Estonii". Organizacja skupiła się w nim na reformach strukturalnych, które mają przyspieszyć ożywienie w kraju i złagodzić skutki takich kryzysów jak wojna w Ukrainie. Według OECD, Estonia (z zasadniczą inflacją na poziomie 20% w maju 2022 roku i niedoborami siły roboczej) musi zareagować i może wykorzystać reformy fiskalne, aby przygotować się na przyszłe wyzwania. Organizacja przewiduje wzrost estońskiego PKB na poziomie 1,3% w 2022 i 1,8% w 2023 roku (w 2021 odnotowano wzrost PKB na poziomie 8,2%).

Read more

Perspektywy rolne

3 lipca 2022

29 czerwca OECD i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowały swoje prognozy rolne na dekadę 2022-2031. Zwracają uwagę na wpływ wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe oraz podkreślają znaczenie pokoju i transformacji systemów żywnościowych dla rozwiązania problemów bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia wydajności rolnictwa. Prognoza przewiduje, że w trakcie najbliższego dziesięciolecia będziemy mieć do czynienia ze wzrostem produkcji rolnej o 1,1% rocznie i wzrostem konsumpcji żywności o 1,4% rocznie.

Read more -inny link

MFW

Raport na temat portugalskiej gospodarki

3 lipca 2022

fmi.jpg
W opublikowanym 30 czerwca raporcie MFW szacuje, że wojna w Ukrainie prawdopodobnie spowolni ożywienie wzrostu w Portugalii do średnio 5,8% w 2022 i 1,9% w 2023 roku. Inflacja przyspieszyła i oczekuje się, że w 2022 sięgnie 6,1%, a następnie spadnie do 3,5% w 2023. Nominalny deficyt budżetowy ma się zmniejszyć do 2,2% PKB, a dług publiczny ma spaść poniżej 100% w perspektywie średnioterminowej. Z drugiej strony MFW zauważa pogorszenie jakości kredytów. Podkreśla potrzebę znalezienia właściwej równowagi między wspieraniem ożywienia gospodarczego a kontynuacją reform strukturalnych w celu poprawienia wzrostu.

Read more -inny link

Raport na temat słowackiej gospodarki

3 lipca 2022

W opublikowanym 30 czerwca raporcie MFW ocenił, że w 2022 roku słowacka gospodarka spowolni ze względu na bliską wojnę w Ukrainie, zależność od rosyjskiej energii i wysoki poziom integracji z globalnymi łańcuchami wartości. Wzrost powinien wynieść 2,2% w 2022 i 3,5% w 2023 roku, a inflacja w obu latach wyniesie średnio 10%.

Read more

Opracowania/raporty

Sprawozdanie w sprawie sytuacji azylowej w 2022 roku

3 lipca 2022

etudes.jpg
Zgodnie z raportem dotyczącym sytuacji azylowej w 2022 roku, opublikowanym 28 czerwca przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA), od 2021 roku liczba wniosków o azyl składanych w krajach Unii ponownie wzrosła. Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy to najliczniejsze grupy osób, które ubiegały się o status uchodźcy w ubiegłym roku. W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę UE wprowadziła również tymczasową ochronę dla osób uciekających przed wojną. Od momentu jej wejścia w życie skorzystało z niej 3,4 mln osób.

Read more

Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej 2022

3 lipca 2022

W opublikowanym 29 czerwca sprawozdaniu "Strategic Outlook 2022" Komisja przedstawia 10 obszarów działań mających zapewnić sprzężenie dwóch transformacji: klimatycznej i cyfrowej. Zaleca m.in. "strategiczne zarządzanie dostawami krytycznych materiałów i towarów", wzmocnienie inwestycji w nowe technologie i infrastrukturę w dziedzinie badań naukowych, promowanie solidnych ram cyberbezpieczeństwa i bezpiecznej wymiany danych oraz wspieranie mobilności siły roboczej między sektorami energii, transportu, przemysłu, budownictwa i rolnictwa.

Read more -inny link

Eurostat

Majowy spadek bezrobocia

3 lipca 2022

eurostat.jpg
W maju stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,1%, a w strefie euro 6,6% - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 30 czerwca. Bezrobocie wśród młodzieży spadło w UE do 13,3% z 13,8% w kwietniu, a w strefie euro do 13,1%.

Read more

Wzrost rocznej stopy inflacji

3 lipca 2022

Roczna stopa inflacji w strefie euro szacowana była w czerwcu na 8,6% (w porównaniu do 8,1% w maju), wynika z opracowania opublikowanego 1 lipca przez Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej.

Read more

Kultura

Festiwal Teatralny w Awinionie

4 lipca 2022

culture.jpg
Od 7 do 26 lipca odbywa się 76. edycja Festiwalu Teatralnego w Awinionie. W programie "Czarny mnich" Czechowa w reżyserii Kiriłła Sieriebriennikowa, "Ryszard II" Szekspira w reżyserii Christophe'a Raucka oraz "Ma Jeunesse exaltée" Oliviera Py, który kieruje festiwalem już ostatni rok. Off Festival potrwa od 7 do 30 lipca.

Read more

Festiwal BBK Live w Bilbao

4 lipca 2022

Od 7 do 9 lipca w Bilbao odbędzie się festiwal BBK Live z koncertami hiszpańskich i międzynarodowych muzyków, takich jak LCD Sundsystem, Stromae, The Killers i Pet Shop Boys.

Read more

Festiwal Jazzowy w Montreux

3 lipca 2022

Do 16 lipca trwa 56. edycja Festiwalu Jazzowego w Montreux. Na 13 scenach czeka ponad 500 koncertów i aktywności, które odzwierciedlają niesamowitą muzyczną różnorodność tego festiwalu.

Read more

Muzyka w plenerze w Berlinie

3 lipca 2022

Od 7 do 11 lipca na berlińskim Gendarmenmarkt odbędzie się pięć wieczornych koncertów plenerowych. Z racji na szerokie spektrum gatunków muzycznych (od opery Verdiego po jazz Benny'ego Goodmana) program jest atrakcyjny dla wszystkich odbiorców.

Read more

Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Galway

3 lipca 2022

Odbywający się od 11 do 24 lipca Międzynarodowy Festiwal Sztuki w historycznym centrum Galway gromadzi artystów o międzynarodowej renomie. W programie taniec, teatr, koncerty muzyczne, wystawy sztuk wizualnych i inne artystyczne działania.

Read more

Festiwal Muzyki Dawnej w Rydze

3 lipca 2022

Od 6 do 9 lipca w Rydze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, który oferuje koncerty muzyki klasycznej w prestiżowych kościołach i salach koncertowych w tym mieście, a także w Pałacu Rundale. Zaprezentowane zostaną utwory Purcella, Vivaldiego, Telemanna, Glucka czy Haendla, a koncert finałowy odbędzie się w pałacowych ogrodach.

Read more

Henri Matisse w Budapeszcie

3 lipca 2022

Do 16 października w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie prezentowana jest wystawa "Kolor idei" poświęcona twórczości Henri Matisse'a. Ponad 150 obrazów, na które składa się ekspozycja, pochodzi z kolekcji Centrum Pompidou w Paryżu. W ten sposób uhonorowano 60 lat rozwoju artystycznego Matisse'a na pierwszej poświęconej mu wystawie na Węgrzech.

Read more

Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy

4 lipca 2022

6 lipca w Besançon odbędzie się koncert "Na scenie dla Ukrainy" z muzyką z Europy Wschodniej. Przez całe lato Instytut Polski w Wiedniu prezentuje (we współpracy z Ambasadą Ukrainy w Austrii) wystawę "Broken Dreams. Dziennik wojenny z ukraińskiego schronu" artystki Hélène Litorelle. 13 lipca w Pump House Gallery Battersea Park w Londynie organizowany jest wieczór charytatywny na rzecz ukraińskich dzieci. W Polsce Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekt "Nowy Głos: Ukraina - Zróbmy razem operę", oferujący warsztaty artystyczne dla dzieci i młodych uchodźców wojennych. Do 31 października w Muzeum Misiones Salesianas w Madrycie odbywa się wystawa fotografii "Życie w walizce: historie konfliktu zbrojnego" dająca świadectwo, jakie są konsekwencje wojny.

Read more

Ogrody Muzyczne w Warszawie

4 lipca 2022

Do 31 lipca festiwal Ogrody Muzyczne w Warszawie oferuje koncerty muzyki klasycznej i jazzu na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego. Wydarzenie gości muzyków z całego świata.

Read more

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lirycznej w Aix-en-Provence

4 lipca 2022

Do 23 lipca Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lirycznej w Aix-en-Provence oferuje opery i koncerty. W tym roku centralnym tematem jest zmartwychwstanie; powstaną też dwie opery. Festiwal stawia na zrównoważony rozwój i od 2014 roku kładzie nacisk na eko-design swoich dekoracji.

Read more

Festiwal Arena di Verona

4 lipca 2022

Do 4 września najpiękniejsze głosy świata występują w 99. Festiwalu Operowym Arena di Verona. W repertuarze znajdują się wielkie klasyki opery, w tym słynna "Carmen" Bizeta i "Aida" Verdiego, którym towarzyszą balety i koncerty orkiestr.

Read more

Agenda

les 4-7 lipca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


les 4-5 lipca

Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy (Lugano)


11 lipca

Posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


les 11-12 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Praga)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?

pdf

Biuletyn n°987- wersja 4 juil. 2022