Biuletyn n°987

Open panel Open panel
Biuletyn n°987
Biuletyn
wtorek, 5 lipca 2022
numer 987
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Jako miejsce styku Europy, Rosji, Turcji i Stanów Zjednoczonych poprzez NATO, Morze Czarne jest kluczowym wyzwaniem w wojnie w Ukrainie. Kompromis na korzyść Rosji byłby ostatecznym ciosem dla światowego porządku, który UE ma nadzieję zbudować.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Czy totalitaryzm rozpuszcza się w dyplomacji?
photo
Dwadzieścia pięć lat temu Zjednoczone Królestwo przekazało Hongkong Chinom. Będący wtedy na miejscu Jean-Dominique Giuliani podkreśla, że Chiny nie wywiązały się ze swojego zobowiązania do utrzymania systemu demokratycznego w tej byłej kolonii. Chiny (podobnie jak Rosja) stanowią wyzwanie dla demokratycznej Europy. W obliczu Putina Europejczycy muszą chcieć użyć siły na swoim kontynencie w służbie prawa... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
photo
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą i książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej
Więcej
Europejskie sojusze. Perspektywy i zagrożenia jedności Europy
photo
15 czerwca Instytut In.Europa zorganizował z inicjatywy Fundacji i we współpracy z Ambasadą Francji w Polsce seminarium na temat europejskiej suwerenności w kwestii bezpieczeństwa i obrony w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Wydarzenie odbyło się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nagranie ze spotkania dostępne jest online... Więcej
Postępy Europy cyfrowej
photo
30 czerwca Fundacja zorganizowała debatę online na temat polityki cyfrowej Unii Europejskiej, między regulacjami a ambicjami technologicznymi, z udziałem Laure Chapuis z Komisji Europejskiej, Brunessen Bertrand, profesor Uniwersytetu w Rennes, oraz Victora Storchana, inżyniera zajmującego się sztuczną inteligencją. Nagranie z wideokonferencji, która odbyła się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, jest dostępne online... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Rada przyjęła 25 planów, a plan Polski został zaaprobowany przez Komisję warunkowo. 21 krajów otrzymało zaplanowane zaliczki, a 5 państw otrzymało pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów. 30 czerwca Komisja zaproponowała aktualizację alokacji subwencji dla państw członkowskich, uwzględniającą zmiany w PKB państw od 2020 roku. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planu Węgier ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Więcej

Ukraina/Rosja : Sesja ukraińskiego parlamentu na temat Europy
photo
1 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przewodniczący parlamentu (Rady Najwyższej) Rusłan Stefańczuk i premier Denys Szmyhal podpisali wspólną deklarację o strategicznym celu, jakim jest pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. W parlamencie umieszczono europejską flagę, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła z tej okazji przemówienie... Więcej
Więcej
Propozycja odblokowania pierwszej transzy w wysokości 1 mld euro
photo
1 lipca Komisja zaproponowała nową operację pomocy makrofinansowej (MFA) dla Ukrainy o wartości 1 mld euro, która stanowi pierwszą część pakietu o wartości 9 mld euro ogłoszonego przez Komisję w maju 2022 roku, a zatwierdzonego przez Radę Europejską na posiedzeniu w dniach 23-24 czerwca. Teraz propozycja musi zostać zatwierdzona przez Parlament i Radę... Więcej
Zwolnienie z ceł i VAT-u na import
photo
1 lipca Komisja przyjęła decyzję upoważniającą państwa członkowskie do przyznania czasowego zwolnienia z opłat celnych i podatku VAT importu z krajów trzecich przeznaczonego dla Ukraińców. Zwolnienie to stosuje się do produktów spożywczych, generatorów elektrycznych i innego niezbędnego sprzętu przywożonego przez organizacje państwowe oraz organizacje o charakterze "charytatywnym lub dobroczynnym" zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich... Więcej
Pomoc dla regionów w obliczu konsekwencji wojny
photo
29 czerwca Komisja przedstawiła "elastyczną pomoc dla terytoriów", która ma pomóc w radzeniu sobie ze skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Środek ten jest częścią polityki spójności i oferuje dodatkowe wsparcie finansowe. Przewidziane ulepszenia obejmują zwiększone wsparcie dla osób przyjmujących przesiedleńców (państwa członkowskie, władze lokalne i organizacje społeczeństwa obywatelskiego), właściwą dystrybucję i odbiór inwestycji oraz praktyczne wsparcie, by przezwyciężyć opóźnienia w realizacji projektów... Więcej
Grupa ds. międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa i wizyty w Kijowie
photo
Były premier Danii Anders Fogh Rasmussen był 1 lipca w Kijowie, gdzie przewodniczył pierwszemu spotkaniu grupy ds. międzynarodowych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Tego samego dnia premier Norwegii Jonas Gahr Støre spotkał się z ukraińskim prezydentem. 28 czerwca, w dniu święta ukraińskiej konstytucji, do Kijowa przybyła 10-osobowa ponadpartyjna delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Stwierdziła, iż jest zaszokowana dowodami na zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Tego samego dnia w Kijowie gościła delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 27 maja prezydent Mołdawii Maia Sandu spotkała się w Kijowie ze swoim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Rosyjskie aktywa o wartości 30 mld euro przejęte lub zamrożone
photo
Od początku wojny grupa zadaniowa Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO), w której UE współpracuje z krajami G7 i Australią, zamroziła 30 mld euro aktywów należących do Rosjan oraz zamroziła lub zajęła luksusowe nieruchomości i statki. Na początku wojny stosowne kraje zamroziły również aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości około 300 mld dolarów... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. środowiska
photo
28 czerwca ministrowie ds. środowiska przyjęli pięć dokumentów z pakietu "Gotowi na 55": system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (EU ETS); wspólny wysiłek na rzecz redukcji; Społeczny Fundusz Klimatyczny; normy emisji CO2 dla nowych samochodów oraz rozporządzenie w sprawie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w związku z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF). Ministrowie przyjęli też dokument mający na celu zagwarantowanie, że produkty spożywane w UE nie przyczyniają się do wylesiania i degradacji lasów na świecie oraz omówili wniosek dotyczący zaostrzenia przepisów w zakresie przemieszczania odpadów... Więcej
Początek czeskiej prezydencji
photo
1 lipca sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie objęły Czechy. Ich agenda obejmuje zarządzanie kryzysem uchodźczym, odbudowę Ukrainy, bezpieczeństwo energetyczne, wzmocnienie zdolności obronnych, strategiczną odporność gospodarczą i demokratyczne instytucje. 30 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odwiedził Pragę, by przeprowadzić rozmowy z premierem Czech Petrem Fialą. 1 lipca kolegium Komisji spotkało się z czeskim rządem w Litomyślu... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Porozumienie w kwestii rozporządzenia w sprawie zagranicznych subsydiów zakłócających rynek wewnętrzny
photo
30 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego zagranicznych subsydiów zakłócających rynek wewnętrzny. Pozwoli ono Komisji na badanie każdej działalności gospodarczej korzystającej z subsydiów z państw trzecich na rynku wewnętrznym za pomocą trzech narzędzi: dwóch narzędzi uprzedniego zezwolenia oraz ogólnego narzędzia badania rynku. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zgłosi subsydiowanej koncentracji lub wkładu finansowego w kontekście zamówień publicznych, Komisja może nałożyć grzywny. Progi notyfikacji będą wynosić 500 mln euro w przypadku koncentracji i 250 mln euro w przypadku zamówień publicznych... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie unijnego programu na rzecz bezpiecznej łączności
photo
29 czerwca Rada przyjęła stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego programu Unii Europejskiej w zakresie bezpiecznej łączności na lata 2023-2027. Jego celem jest ustanowienie "suwerennego systemu bezpiecznej łączności w przestrzeni kosmicznej", by zapewnić świadczenie usług komunikacji satelitarnej ("satcom") oraz świadczenie usług rządowych i komercyjnych, żeby chronić infrastrukturę krytyczną. Rada wyjaśnia również rolę Agencji UE ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) i zachęca do "wspierania innowacyjnego i konkurencyjnego sektora kosmicznego"... Więcej
Przedłużenie zaświadczenia covidowego
photo
28 czerwca Rada ostatecznie zapaliła zielone światło dla przedłużenia okresu obowiązywania unijnego cyfrowego zaświadczenia covidowego o kolejny rok, do 30 czerwca 2023. Przedłużenie to pozwoli podróżnym podłączonym do europejskiego systemu w dalszym ciągu korzystać ze swojego zaświadczenia covidowego. Jest ono obecnie wymagane jedynie przy wjeździe do Francji, Malty i Portugalii... Więcej
Porozumienie w sprawie wzmocnienia odporności podmiotów krytycznych
photo
28 czerwca Parlament i Rada osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy dotyczącej odporności podmiotów krytycznych, której celem jest zmniejszenie ich podatności na zagrożenia i wzmocnienie odporności fizycznej. Dyrektywa obejmie takie sektory jak energetyka, transport, zdrowie, woda pitna, ścieki czy przestrzeń kosmiczna... Więcej
Porozumienie w sprawie walki z praniem pieniędzy
photo
29 czerwca Rada przyjęła utworzenie nowego organu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (AML/CFT). Organ ten będzie miał uprawnienia do nadzorowania niektórych rodzajów instytucji finansowych i kredytowych, w tym 40 grup i podmiotów oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie kryptowalut uznanych za ryzykowne. Rada nie zdecydowała jeszcze, gdzie nowa jednostka będzie miała swoją siedzibę... Więcej
Porozumienie w sprawie kryptowalut
photo
30 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie proponowanego rozporządzenia w sprawie kryptowalut (MiCA), którego celem jest ochrona inwestorów, zachowanie stabilności finansowej i wspieranie innowacji. A 29 czerwca osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego aktualizacji przepisów na temat informacji towarzyszących transferom funduszy - poszerzono ich zakres o transfery kryptowalut... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : Umowa handlowa z Nową Zelandią
photo
30 czerwca Unia Europejska i Nowa Zelandia osiągnęły porozumienie w sprawie zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej o 30%. Umowa, która uwzględnia nowy plan Komisji dotyczący zrównoważonych umów handlowych (STA), przewiduje zniesienie ceł na europejski eksport oraz otwarcie nowozelandzkiego rynku usług finansowych, telekomunikacji i transportu morskiego. Przewiduje lepszą ochronę danych osobowych oraz dostosowanie Nowej Zelandii do europejskich standardów własności intelektualnej. Porozumienie musi zostać formalnie podpisane i ratyfikowane przez państwa członkowskie. Obie strony podpisały również umowę o zwalczaniu terroryzmu i przestępczości, przewidującą wymianę danych osobowych między Europolem a władzami Nowej Zelandii. Zgodę musi jeszcze wyrazić Parlament Europejski... Więcej
Więcej | Więcej
Koniec grupy zadaniowej Takuba
photo
30 czerwca swoją działalność zakończyła grupa zadaniowa Takuba, która działała w Mali przeciwko grupom dżihadystów w ramach operacji Barkhane. W działalność grupy (rozpoczętą w marcu 2020 roku pod dowództwem Francji) zaangażowanych było 800 żołnierzy z 10 państw członkowskich UE... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Potępienie litewskiego prawa azylowego
photo
W orzeczeniu z 30 czerwca Trybunał Sprawiedliwości UE sprzeciwił się litewskiemu ustawodawstwu, zgodnie z którym w przypadku masowego napływu cudzoziemców osoba ubiegająca się o azyl może zostać zatrzymana bez możliwości złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, tylko dlatego że przebywa nielegalnie na terytorium Litwy. Trybunał przypomniał, że "każdy obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec ma prawo złożyć taki wniosek na terytorium państwa członkowskiego" oraz że to państwo członkowskie musi wykazać, uzasadniając zatrzymanie, iż (ze względu na szczególne okoliczności) indywidualne zachowanie osoby o nieuregulowanym statusie, ubiegającej się o azyl stanowi "rzeczywiste, aktualne i wystarczająco poważne" zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Vasco Alves Cordeiro wybrany przewodniczącym Komitetu Regionów
photo
29 czerwca Vasco Alves Cordeiro z Portugalii, dotychczasowy przewodniczący autonomicznego rządu regionu Azorów, został wybrany przewodniczącym Komitetu Regionów na dwuipółletnią kadencję. Skupi się na wzmocnieniu demokracji, obronie polityki spójności, realizacji celów Zielonego Ładu i poprawie regionalnego wsparcia dla Ukrainy... Więcej

Niemcy : Konkluzje szczytu G7
photo
Na zakończenie szczytu, który odbył się w dniach 26-28 czerwca w Elmau, przywódcy G7 zdecydowanie potępili rosyjską agresję na Ukrainę i potwierdzili swoje przywiązanie do demokratycznych wartości, praw człowieka i multilateralizmu. Zadeklarowali 29,5 mld dolarów na odbudowę Ukrainy, 4,5 mld dolarów na rzecz globalnego sojuszu na rzecz odporności (GAIR) w celu zwalczania wrażliwości żywnościowej oraz 600 mld dolarów w ciągu 5 lat na partnerstwo na rzecz globalnej infrastruktury i inwestycji. Przywódcy mówią, że chcą do końca 2022 roku uruchomić "klub klimatyczny" i wzmocnić działania w zakresie dekarbonizacji... Więcej
Więcej

Bułgaria : Próba stworzenia rządu
photo
1 lipca prezydent Bułgarii Rumen Radew zwrócił się do Asena Wasilewa o utworzenie nowego rządu. Teraz Wasilew - minister finansów w rządzie Kiriła Petkowa, który został obalony przez parlament 22 czerwca - ma siedem dni na znalezienie większości... Więcej
Więcej

Francja : Nowy rząd
photo
4 lipca ogłoszono skład nowego francuskiego rządu, kierowanego przez Elisabeth Borne. Zasiada w nim 41 ministrów, ministrów delegowanych i sekretarzy stanu, w tym 20 kobiet (poza panią premier). Ekonomistka Laurence Boone została nową sekretarz stanu do spraw europejskich... Więcej
Yaël Braun-Pivet wybrana przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego
photo
28 czerwca Yaël Braun-Pivet, deputowana Yvelines od 2017 roku i była przewodnicząca Komisji ds. Prawa w Zgromadzeniu Narodowym w kadencji 2017-2022, została wybrana na przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego w II turze głosowania (242 głosów za). Zastąpiła Richarda Ferranda, który przegrał w wyborach parlamentarnych 12 i 19 czerwca. 51-letnia prawniczka jest pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko i stała się 4. najważniejszą osobą w państwie. Następnego dnia powołano 6 wiceprzewodniczących, 3 kwestorów i 12 sekretarzy... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Pierwsze głosowanie w sprawie reformy protokołu północno-irlandzkiego
photo
27 czerwca brytyjscy deputowani przyjęli w pierwszym czytaniu jednostronny przegląd mechanizmów celnych w Irlandii Północnej (295 głosów do 221). Przepisy te, wynikające z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, miały na celu ochronę jednolitego europejskiego rynku bez ponownego ustanowienia granicy między brytyjską prowincją a Republiką Irlandii. Zgodnie z projektem, towary mające pozostać w Irlandii Północnej mają korzystać z "zielonego" kanału, unikając kontroli. Unia Europejska wznowiła już postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z naruszeniem tego protokołu... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport Moneyval na temat Bułgarii
photo
W opublikowanym 27 czerwca sprawozdaniu Moneyval, organ Rady Europy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, stwierdza, że Bułgaria osiągnęła umiarkowany poziom skuteczności w ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wzywa władze do poprawy w zakresie wykorzystania wywiadu finansowego, prowadzenia dochodzeń i ścigania przestępstw, systemu konfiskat i korzystania z innych środków... Więcej

ONZ : Konferencja ONZ na temat Oceanu
photo
Od 27 czerwca do 1 lipca w Lizbonie odbywała się Konferencja ONZ na temat Oceanu. Zorganizowane wspólnie przez Kenię i Portugalię wydarzenie zgromadziło 140 krajów w celu wzmocnienia działań na rzecz oceanów. Konferencja zakończyła się przyjęciem deklaracji politycznej zatytułowanej "Nasz ocean, nasza przyszłość, nasza odpowiedzialność"... Więcej
Więcej

NATO : Konkluzje szczytu w Madrycie
photo
30 czerwca zakończył się szczyt NATO w Madrycie. Przywódcy sprzymierzonych krajów przyjęli nową koncepcję strategiczną Sojuszu i zdecydowali o zwiększeniu jego finansowania, liczebności sił wysokiej gotowości oraz grup bojowych w jego wschodniej części. Finlandia i Szwecja zostały zaproszone do przyłączenia się do Sojuszu, który potwierdził też swoje wsparcie dla Ukrainy poprzez pakiet wzmocnionej pomocy. Przywódcy przyjęli środki mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz ustanowili fundusz innowacji, który ma wzmocnić postępy technologiczne Sojuszu... Więcej
Więcej | Więcej

OECD : Perspektywy rolne
photo
29 czerwca OECD i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowały swoje prognozy rolne na dekadę 2022-2031. Zwracają uwagę na wpływ wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo żywnościowe oraz podkreślają znaczenie pokoju i transformacji systemów żywnościowych dla rozwiązania problemów bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia wydajności rolnictwa. Prognoza przewiduje, że w trakcie najbliższego dziesięciolecia będziemy mieć do czynienia ze wzrostem produkcji rolnej o 1,1% rocznie i wzrostem konsumpcji żywności o 1,4% rocznie... Więcej
Studium gospodarcze na temat Estonii
photo
28 czerwca OECD opublikowało "Studium gospodarcze Estonii". Organizacja skupiła się w nim na reformach strukturalnych, które mają przyspieszyć ożywienie w kraju i złagodzić skutki takich kryzysów jak wojna w Ukrainie. Według OECD, Estonia (z zasadniczą inflacją na poziomie 20% w maju 2022 roku i niedoborami siły roboczej) musi zareagować i może wykorzystać reformy fiskalne, aby przygotować się na przyszłe wyzwania. Organizacja przewiduje wzrost estońskiego PKB na poziomie 1,3% w 2022 i 1,8% w 2023 roku (w 2021 odnotowano wzrost PKB na poziomie 8,2%)... Więcej

MFW : Raport na temat portugalskiej gospodarki
photo
W opublikowanym 30 czerwca raporcie MFW szacuje, że wojna w Ukrainie prawdopodobnie spowolni ożywienie wzrostu w Portugalii do średnio 5,8% w 2022 i 1,9% w 2023 roku. Inflacja przyspieszyła i oczekuje się, że w 2022 sięgnie 6,1%, a następnie spadnie do 3,5% w 2023. Nominalny deficyt budżetowy ma się zmniejszyć do 2,2% PKB, a dług publiczny ma spaść poniżej 100% w perspektywie średnioterminowej. Z drugiej strony MFW zauważa pogorszenie jakości kredytów. Podkreśla potrzebę znalezienia właściwej równowagi między wspieraniem ożywienia gospodarczego a kontynuacją reform strukturalnych w celu poprawienia wzrostu... Więcej
Więcej
Raport na temat słowackiej gospodarki
photo
W opublikowanym 30 czerwca raporcie MFW ocenił, że w 2022 roku słowacka gospodarka spowolni ze względu na bliską wojnę w Ukrainie, zależność od rosyjskiej energii i wysoki poziom integracji z globalnymi łańcuchami wartości. Wzrost powinien wynieść 2,2% w 2022 i 3,5% w 2023 roku, a inflacja w obu latach wyniesie średnio 10%... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej 2022
photo
W opublikowanym 29 czerwca sprawozdaniu "Strategic Outlook 2022" Komisja przedstawia 10 obszarów działań mających zapewnić sprzężenie dwóch transformacji: klimatycznej i cyfrowej. Zaleca m.in. "strategiczne zarządzanie dostawami krytycznych materiałów i towarów", wzmocnienie inwestycji w nowe technologie i infrastrukturę w dziedzinie badań naukowych, promowanie solidnych ram cyberbezpieczeństwa i bezpiecznej wymiany danych oraz wspieranie mobilności siły roboczej między sektorami energii, transportu, przemysłu, budownictwa i rolnictwa... Więcej
Więcej
Sprawozdanie w sprawie sytuacji azylowej w 2022 roku
photo
Zgodnie z raportem dotyczącym sytuacji azylowej w 2022 roku, opublikowanym 28 czerwca przez Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA), od 2021 roku liczba wniosków o azyl składanych w krajach Unii ponownie wzrosła. Syryjczycy, Afgańczycy i Irakijczycy to najliczniejsze grupy osób, które ubiegały się o status uchodźcy w ubiegłym roku. W odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę UE wprowadziła również tymczasową ochronę dla osób uciekających przed wojną. Od momentu jej wejścia w życie skorzystało z niej 3,4 mln osób... Więcej

Eurostat : Wzrost rocznej stopy inflacji
photo
Roczna stopa inflacji w strefie euro szacowana była w czerwcu na 8,6% (w porównaniu do 8,1% w maju), wynika z opracowania opublikowanego 1 lipca przez Eurostat, Urząd Statystyczny Unii Europejskiej... Więcej
Majowy spadek bezrobocia
photo
W maju stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,1%, a w strefie euro 6,6% - wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 30 czerwca. Bezrobocie wśród młodzieży spadło w UE do 13,3% z 13,8% w kwietniu, a w strefie euro do 13,1%... Więcej

Kultura : Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy
photo
6 lipca w Besançon odbędzie się koncert "Na scenie dla Ukrainy" z muzyką z Europy Wschodniej. Przez całe lato Instytut Polski w Wiedniu prezentuje (we współpracy z Ambasadą Ukrainy w Austrii) wystawę "Broken Dreams. Dziennik wojenny z ukraińskiego schronu" artystki Hélène Litorelle. 13 lipca w Pump House Gallery Battersea Park w Londynie organizowany jest wieczór charytatywny na rzecz ukraińskich dzieci. W Polsce Narodowy Instytut Muzyki i Tańca realizuje projekt "Nowy Głos: Ukraina - Zróbmy razem operę", oferujący warsztaty artystyczne dla dzieci i młodych uchodźców wojennych. Do 31 października w Muzeum Misiones Salesianas w Madrycie odbywa się wystawa fotografii "Życie w walizce: historie konfliktu zbrojnego" dająca świadectwo, jakie są konsekwencje wojny... Więcej
Henri Matisse w Budapeszcie
photo
Do 16 października w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie prezentowana jest wystawa "Kolor idei" poświęcona twórczości Henri Matisse'a. Ponad 150 obrazów, na które składa się ekspozycja, pochodzi z kolekcji Centrum Pompidou w Paryżu. W ten sposób uhonorowano 60 lat rozwoju artystycznego Matisse'a na pierwszej poświęconej mu wystawie na Węgrzech... Więcej
Festiwal Jazzowy w Montreux
photo
Do 16 lipca trwa 56. edycja Festiwalu Jazzowego w Montreux. Na 13 scenach czeka ponad 500 koncertów i aktywności, które odzwierciedlają niesamowitą muzyczną różnorodność tego festiwalu... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lirycznej w Aix-en-Provence
photo
Do 23 lipca Międzynarodowy Festiwal Sztuki Lirycznej w Aix-en-Provence oferuje opery i koncerty. W tym roku centralnym tematem jest zmartwychwstanie; powstaną też dwie opery. Festiwal stawia na zrównoważony rozwój i od 2014 roku kładzie nacisk na eko-design swoich dekoracji... Więcej
Ogrody Muzyczne w Warszawie
photo
Do 31 lipca festiwal Ogrody Muzyczne w Warszawie oferuje koncerty muzyki klasycznej i jazzu na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego. Wydarzenie gości muzyków z całego świata... Więcej
Festiwal Arena di Verona
photo
Do 4 września najpiękniejsze głosy świata występują w 99. Festiwalu Operowym Arena di Verona. W repertuarze znajdują się wielkie klasyki opery, w tym słynna "Carmen" Bizeta i "Aida" Verdiego, którym towarzyszą balety i koncerty orkiestr... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Sztuki w Galway
photo
Odbywający się od 11 do 24 lipca Międzynarodowy Festiwal Sztuki w historycznym centrum Galway gromadzi artystów o międzynarodowej renomie. W programie taniec, teatr, koncerty muzyczne, wystawy sztuk wizualnych i inne artystyczne działania... Więcej
Festiwal Muzyki Dawnej w Rydze
photo
Od 6 do 9 lipca w Rydze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej, który oferuje koncerty muzyki klasycznej w prestiżowych kościołach i salach koncertowych w tym mieście, a także w Pałacu Rundale. Zaprezentowane zostaną utwory Purcella, Vivaldiego, Telemanna, Glucka czy Haendla, a koncert finałowy odbędzie się w pałacowych ogrodach... Więcej
Festiwal BBK Live w Bilbao
photo
Od 7 do 9 lipca w Bilbao odbędzie się festiwal BBK Live z koncertami hiszpańskich i międzynarodowych muzyków, takich jak LCD Sundsystem, Stromae, The Killers i Pet Shop Boys... Więcej
Festiwal Teatralny w Awinionie
photo
Od 7 do 26 lipca odbywa się 76. edycja Festiwalu Teatralnego w Awinionie. W programie "Czarny mnich" Czechowa w reżyserii Kiriłła Sieriebriennikowa, "Ryszard II" Szekspira w reżyserii Christophe'a Raucka oraz "Ma Jeunesse exaltée" Oliviera Py, który kieruje festiwalem już ostatni rok. Off Festival potrwa od 7 do 30 lipca... Więcej
Muzyka w plenerze w Berlinie
photo
Od 7 do 11 lipca na berlińskim Gendarmenmarkt odbędzie się pięć wieczornych koncertów plenerowych. Z racji na szerokie spektrum gatunków muzycznych (od opery Verdiego po jazz Benny'ego Goodmana) program jest atrakcyjny dla wszystkich odbiorców... Więcej

4lip.
4-5 lipca

Lugano

Konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy

4lip.
4-7 lipca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

11lip.
11 lipca

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

11lip.
11-12 lipca

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022