Biuletyn n°988

Open panel Open panel
Biuletyn n°988
Biuletyn
wtorek, 12 lipca 2022
numer 988
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Wojna w Ukrainie pogorszyła panującą już sytuację, naznaczoną spadkiem dostępności gazu ziemnego w Europie i bezprecedensowym wzrostem cen rynkowych - mówi Nicolas Berghmans. Wymaga to od Unii Europejskiej dokonania przeglądu jej modelu energetycznego, przygotowania wspólnej reakcji i okazania niezachwianej solidarności.
Więcej
Na pierwszej stronie : Niemcy pod presją w Europie
photo
Niemcy stoją przed poważnymi wyzwaniami gospodarczymi, dyplomatycznymi i politycznymi, które wymagają od nich zmiany modelu. W przypadku Niemiec, podobnie jak wszystkich innych państw członkowskich (zwłaszcza tych największych), skuteczna i silna odpowiedź będzie możliwa tylko dzięki europejskiej współpracy i solidarności - podkreśla Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
photo
Wydawnictwo Marie B. opublikowało wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej
Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2022
photo
6 lipca artysta Anselm Kiefer i Bénédicte Savoy otrzymali Francusko-Niemieckie Grand Prix Mediów. Nagrodę specjalną otrzymała Meduza - niezależny portal informacyjny o Rosji z siedzibą w Rydze. Francusko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską (FGPJ) przyznano kilku dziennikarzom w kategoriach dokument, śledztwo, wiadomości i młody talent. Fundacja, partner nagrody, zorganizowała wspólnie z Fundacją Genshagen forum ekspertów na temat roli sztuki i kultury w czasach konfliktu i wojny... Więcej
Więcej | Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 8 lipca swój plan odbudowy przedłożyła do oceny Holandia. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej

Ukraina/Rosja : Konkluzje konferencji w Lugano na temat odbudowy Ukrainy
photo
Konferencja na temat odbudowy Ukrainy zakończyła się 5 lipca podpisaniem "Zasad z Lugano". Ponad 40 krajów i organizacji międzynarodowych parafowało to porozumienie, które określa ramy działań na rzecz odbudowy Ukrainy. Porozumienie przewiduje pomoc dla ludności, projekty odbudowy, a w dalszej perspektywie przygotowanie do transformacji klimatycznej i cyfrowej. W związku z szacowaną przez premiera Ukrainy kwotą kosztów odbudowy kraju (700 mld euro) wybrzmiała również kwestia znaczenia eliminacji korupcji. I wreszcie, każde z państw-sygnatariuszy "adoptowało" region Ukrainy, na którym chce skupić swoje wysiłki. Francja zajmie się regionem Czernihowa... Więcej
Więcej
Wizyty irlandzkiego premiera i przewodniczącego francuskiego Senatu w Kijowie
photo
6 lipca premier Irlandii Michael Martin udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zapewnił go o wsparciu Irlandii w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Odwiedził także Borodziankę, Irpień i Buczę, gdzie rosyjscy żołnierze dokonywali zbrodni wojennych. 9 lipca przewodniczący francuskiego Senatu Gérard Larcher spotkał się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim i wystąpił przed parlamentem (Radą). Wyraził życzenie, by Ukraina mogła "bezzwłocznie bronić się na równi z agresorem"... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wystąpienia ukraińskiego prezydenta
photo
4 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w Kijowie u boku premier Szwecji Magdaleny Andersson. Przy okazji 30. rocznicy nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych między Ukrainą a Szwecją wyraził wdzięczność za pomoc Szwecji udzielaną od początku konfliktu. 7 lipca, przemawiając w słoweńskim parlamencie, nakreślił nowe europejskie szlaki eksportowe wiodące przez Ukrainę oraz potencjał tego kraju, który po wysiłkach na rzecz odbudowy może się stać aktorem cyfrowej transformacji... Więcej
Więcej
Deklaracja francuskiego prezydenta i izraelskiego premiera
photo
5 lipca prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Izraela Jaira Lapida. Dwóch przywódców rozmawiało o wojnie w Ukrainie oraz o konsekwencjach konfliktu na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Wezwali do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy... Więcej
Więcej
Ukraińcy będą mogli zachować swoje prawo jazdy w Unii
photo
7 lipca Parlament i Rada zatwierdziły uproszczoną procedurę umożliwiającą uchodźcom z Ukrainy zatrzymanie prawa jazdy w Unii Europejskiej bez konieczności jego wymiany na unijne prawo jazdy. Aby móc kontynuować pracę, kierowcy autobusów i ciężarówek będą mogli uzyskać uznanie ukraińskich świadectw kwalifikacji zawodowych po przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu. Instrument ten musi jeszcze zostać formalnie przyjęty w ramach nadzwyczajnej procedury... Więcej
Więcej
Apel WHO o zajęcie się rannymi
photo
7 lipca Ihor Żowkwa, wiceszef biura prezydenta Ukrainy, spotkał się z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandim, aby omówić sytuację ukraińskich uchodźców. 8 lipca Światowa Organizacja Zdrowia wystosowała pilny apel o umożliwienie dostępu do chorych i rannych uwikłanych w wojnę w Ukrainie. Organizacja jest zaniepokojona setkami ofiar min lądowych, przedwczesnymi porodami oraz stanem zdrowia kobiet w ciąży i osób starszych. Dorit Nitzan, zarządzająca kryzysem w Ukrainie w WHO, przypomniała o znaczeniu korytarzy humanitarnych w konfliktach zbrojnych... Więcej
Więcej

Komisja : Nowy europejski plan na rzecz innowacji
photo
5 lipca Komisja przedstawiła Nowy europejski plan na rzecz innowacji, który ma pomóc Unii Europejskiej w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek nowych technologii, aby uczynić z niej wiodącego gracza na światowej scenie innowacji. Program ma ułatwiać dostęp do finansowania dla start-upów i rozwijających się firm, tworzyć "doliny innowacji deep tech" oraz szkolić talenty... Więcej

Parlament : Debata na temat czeskiej prezydencji w Radzie
photo
6 lipca premier Czech Petr Fiala przedstawił europosłom program czeskiej prezydencji w Radzie, której priorytetem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie środków łagodzących negatywne skutki kryzysów. Czeska prezydencja skupi się na odbudowie Ukrainy i przygotowaniu planu REPowerEU, który ma uwolnić Europę od zależności energetycznej od Rosji. Chce poprawić zdolności obronne państw członkowskich, skrócić łańcuchy dostaw, wzmocnić wolny handel, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i wzmocnić odporność demokratycznych instytucji... Więcej
Więcej
Debata z greckim premierem
photo
5 lipca, w debacie z europosłami, premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zaapelował o rozszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie i o większą integrację, zwłaszcza w dziedzinie energetyki i obrony. Opowiedział się również za skoordynowaniem działań w celu "ograniczenia gwałtownie rosnących cen energii" oraz zwrócił się o większą solidarność w zarządzaniu migracją... Więcej
Przyjęcie DMA i DSA
photo
W następstwie porozumienia z Radą (osiągniętego 23 kwietnia i 24 marca), 5 lipca europosłowie przyjęli w ostatecznym głosowaniu dyrektywę o usługach cyfrowych (DSA) i dyrektywę o rynkach cyfrowych (DMA). Teraz dokumenty te muszą zostać ostatecznie przyjęte przez Radę, co ma nastąpić w lipcu (DMA) i we wrześniu (DSA)... Więcej
Więcej | Więcej
Włączenie gazu i energii jądrowej do taksonomii
photo
6 lipca europosłowie odrzucili rezolucję sprzeciwiającą się propozycji Komisji Europejskiej służącej włączeniu gazu i energii jądrowej do listy zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej zawartej w unijnej taksonomii. Jeżeli Rada nie zawetuje aktu delegowanego Komisji w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu, który przewiduje w szczególności ograniczenia czasowe dotyczące włączenia działalności związanej z energią jądrową i gazem, wejdzie on w życie 1 stycznia 2023 roku... Więcej
Głosowanie za wejściem Chorwacji do strefy euro
photo
W przyjętej 5 lipca rezolucji europosłowie pozytywnie zaopiniowali wejście Chorwacji do strefy euro z 1 stycznia 2023 roku. Oczekują jednak "od rządu chorwackiego nieustających wysiłków", aby zapewnić dalszą konwergencję cen. Opinia Parlamentu zostanie przekazana państwom członkowskim strefy euro - teraz powinny zapalić ostateczne zielone światło dla akcesji Chorwacji... Więcej
Na rzecz bardziej ekologicznego paliwa w lotnictwie
photo
7 lipca Parlament Europejski przyjął wniosek służący zwiększeniu udziału zrównoważonych paliw w lotnictwie. Chce, by dostawcy udostępniali zrównoważone paliwa od 2025 roku, by do 2050 osiągnąć poziom 85% we wszystkich portach lotniczych Unii. Wodór i odnawialna energia elektryczna mogłyby zostać włączone do koszyka energetycznego. Europosłowie proponują utworzenie Funduszu Zrównoważonego Lotnictwa na lata 2023-2050 w celu przyspieszenia dekarbonizacji w sektorze lotniczym... Więcej
Więcej
Pomoc dla sektora rybołówstwa i akwakultury
photo
6 lipca europosłowie zapalili zielone światło dla wypłaty pomocy finansowej dla unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury w odpowiedzi na skutki wojny w Ukrainie. Państwa członkowskie będą mogły wykorzystać resztę środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Instrument ten musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G20
photo
W dniach 7-8 lipca na Bali odbywało się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G20, któremu przewodniczyła Indonezja. Ministrowie omówili wspólną reakcję na wojnę w Ukrainie. Reperkusje tego konfliktu, takie jak wzrost cen energii i kryzys żywnościowy, figurowały wśród priorytetów agendy politycznej. Rosyjski minister wyszedł przed zakończeniem spotkania... Więcej
Więcej

EBC : Nowe narzędzia na rzecz uwzględnienia zmian klimatu
photo
4 lipca Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że od teraz będzie uwzględniał zmiany klimatu w swoim skupie obligacji przedsiębiorstw, zasadach dotyczących zabezpieczeń, wymogach informacyjnych i zarządzaniu ryzykiem, zgodnie ze swoim planem działań klimatycznych. Nowe działania EBC mają na celu wspieranie zielonej transformacji i dekarbonizacji gospodarki poprzez promowanie przejrzystości i ograniczanie ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w bilansie Eurosystemu... Więcej

Europejskie agencje : Walka z nielegalną migracją
photo
8 lipca Eurojust poinformował, że pomógł władzom w Belgii, Polsce, Niemczech, na Węgrzech i w Czechach w zlikwidowaniu organizacji przestępczej zajmującej się przemytem migrantów z Wietnamu do Francji i Wielkiej Brytanii. 6 lipca Belgia, Francja, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania (wspierane przez Europol i Eurojust) ogłosiły, że aresztowały 39 osób zaangażowanych w sieć przemycającą migrantów przez kanał La Manche na małych łodziach... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Estonia : Kaja Kallas dysponuje nową większościową koalicją
photo
8 lipca Partia Reform premier Kai Kallas osiągnęła porozumienie z Partią Socjaldemokratyczną (SDE) i konserwatywnym ugrupowaniem Isamaa w sprawie utworzenia koalicji, po tym jak na początku czerwca z rządu odeszli ministrowie Partii Centrum, którzy zagłosowali w parlamencie przeciwko egzekutywie. SDE i Isamaa otrzymają w nowym rządzie koalicyjnym po pięć tek ministerialnych... Więcej
Więcej

Grecja : Inauguracja gazociągu IGB
photo
8 lipca premierzy Grecji i Bułgarii Kyriakos Mitsotakis i Kirił Petkow zainaugurowali gazociąg IGB, który ma połączyć ich dwa kraje. Gazociąg wzmacnia połączenia między krajami południowego Wschodu i południowym korytarzem gazowym. Ma 182 km długości i stanowi niezawodną sieć dystrybucji gazu ziemnego, która może zdywersyfikować źródła dostaw do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej

Irlandia : Raport na temat gospodarki Irlandii
photo
W opublikowanym 7 lipca raporcie MFW zauważa silne ożywienie irlandzkiej gospodarki od czasu pandemii, a w 2022 roku spodziewa się wzrostu na poziomie 7,5%. W obliczu konsekwencji wojny w Ukrainie, MFW zaleca Irlandii wzmocnienie stabilności polityki fiskalnej i odporności sektora finansowego, przy jednoczesnym podjęciu reform strukturalnych w celu wspierania wzrostu gospodarczego. Rekomenduje również zwiększenie wysiłków na rzecz wzrostu gospodarczego bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu i bardziej ekologicznego... Więcej

Holandia : Przedłożenie planu odbudowy
photo
8 lipca Holandia przedłożyła Komisji swój plan odbudowy w ramach programu NextGenerationEU. Jest to ostatnie państwo członkowskie, które złożyło swój plan. Teraz musi zostać przeanalizowany i zatwierdzony przez Komisję. Holandia będzie mogła otrzymać do 4,7 mld euro... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Boris Johnson opuszcza stanowisko przewodniczącego Partii Konserwatywnej
photo
7 lipca osłabiony serią skandali i licznymi dymisjami w swoim rządzie brytyjski premier Boris Johnson ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Konserwatywnej. Powiedział, że chce pozostać premierem do czasu wyboru nowego lidera partii i powołania nowego rządu. Do schedy po nim aspiruje 11 kandydatów, a wyniki wyborów zostaną ogłoszone 5 września... Więcej
Więcej

Medal Fieldsa : Laureaci Medalu Fieldsa 2022
photo
5 lipca Medal Fieldsa, najbardziej prestiżowa nagroda w matematyce, został przyznany 4 laureatom - Hugo Duminil-Copinowi z Francji, Marynie Wiazowskiej z Ukrainy, Jamesowi Maynarowi z Wielkiej Brytanii i June Huh z USA... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat przeludnienia w więzieniach w Zjednoczonym Królestwie
photo
7 lipca Europejski Komitet Zapobiegania Torturom opublikował swój raport dotyczący więzień w Zjednoczonym Królestwie. Wyraża zaniepokojenie przepełnieniem więzień w tym kraju oraz utrzymującą się przemocą między więźniami i wobec personelu. Komitet podkreśla konieczność wzmocnienia gwarancji prawnych dla pacjentów psychiatrycznych. CPT zauważa, że lockdown więźniów doprowadził do tymczasowego zmniejszenia przeludnienia i obniżył poziom przemocy, ale strukturalne przyczyny obu zjawisk pozostają do ustalenia... Więcej
Raport GRECO w sprawie Serbii
photo
W opublikowanym 5 lipca raporcie Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) wezwała Serbię do zintensyfikowania działań zapobiegających korupcji wśród wyższej kadry wykonawczej i policji. Apeluje do serbskich władz o opracowanie publicznej strategii obejmującej kontrolę uczciwości osób zajmujących wysokie stanowiska wykonawcze oraz publicznej strategii zapobiegania korupcji w policji. Oczekuje, że we wrześniu 2023 roku otrzyma sprawozdanie z realizacji tych zaleceń... Więcej
Orzeczenie ETPCz w sprawie Kavali
photo
W wyroku z 11 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził stanowisko Komitetu Ministrów, że, nie zapewniając uwolnienia Osmana Kavali po pierwszym wyroku Trybunału w tej sprawie, Turcja nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał wzywa do natychmiastowego uwolnienia Kavali i zwraca się do Turcji o wykonania wyroku. Do tego czasu sprawa ta pozostanie pod nadzorem Komitetu Ministrów... Więcej

NATO : Podpisanie protokołu akcesyjnego Szwecji i Finlandii
photo
5 lipca kraje członkowskie NATO podpisały protokoły akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu, rozpoczynając proces ratyfikacji ich członkostwa. Oba kraje, które zgłosiły swój akces do NATO w maju, zostały zaproszone do przystąpienia do Sojuszu podczas szczytu w Madrycie w dniach 29-30 czerwca... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Jak wzmocnić strategię gospodarczą Europy wobec Chin
photo
6 lipca francuska Rada Analiz Ekonomicznych opublikowała ponowną ocenę strategii Unii Europejskiej wobec Chin. Zaleca uzyskanie od Chin koordynacji w zakresie subsydiów przemysłowych, wykorzystanie polityki handlowej i inwestycyjnej do zwalczania naruszeń praw człowieka, zapewnienie wykonalności sankcji, podjęcie dialogu w sprawie uwzględnienia chińskiej polityki klimatycznej, wsparcie europejskich przedsiębiorstw w uzyskaniu możliwości przekazywania danych przemysłowych oraz wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w zakresie analizy ekonomicznej, aby sprzyjać zintegrowanemu podejściu do wyzwań związanych z bezpieczeństwem gospodarczym i suwerennością w stosunku do Chin... Więcej
Semestralne sprawozdanie na temat planu odbudowy NextgenerationEU
photo
Według drugiego półrocznego sprawozdania na temat planu odbudowy NextGenerationEU, opublikowanego przez Komisję 8 lipca, od czerwca 2021 roku Unia Europejska pozyskała 121 mld euro, z czego 50 mld euro pozyskano w okresie od stycznia do czerwca 2022. Komisja rozdzieliła między 21 państw członkowskich 100,4 mld euro, w tym 67 mld euro w formie dotacji, a 33,4 mld euro w formie pożyczek... Więcej
Perspektywy rynków rolnych
photo
Konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę mają realny wpływ na światowe rynki podstawowych produktów i stanowią poważne zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji dotyczącego krótkoterminowych perspektyw rynków rolnych Unii Europejskiej, opublikowanego 7 lipca. W sprawozdaniu zapewniono jednak, że dostęp do żywności w Europie nie jest zagrożony... Więcej
Raport na temat wyników w obszarze badań i innowacji
photo
Opublikowane 5 lipca sprawozdanie Komisji na temat wyników w zakresie badań i innowacji pokazuje, że na Unię Europejską przypada około 18% światowych inwestycji w badania i rozwój oraz 21% najczęściej cytowanych na świecie publikacji naukowych. UE jest światowym liderem w zakresie wniosków patentowych dotyczących klimatu (23% wniosków) i odgrywa ważną rolę w dziedzinie biogospodarki (23%) i zdrowia (17%). Jednak w czasie pandemii spadły nakłady na badania i rozwój w sektorze motoryzacyjnym (-7,2%) i lotniczym (-22,6%)... Więcej
Więcej

Kultura : Fotografie i przedmioty lakierowane z Japonii
photo
Do 4 września Rijksmuseum w Amsterdamie prezentuje (we współpracy z Muzeum Niemieckiej Sztuki Lakierniczej w Münster) wystawę 70 japońskich eksponatów lakierowanych z XIX i XX wieku. W tym samym czasie muzeum prezentuje też ekspozycję zdjęć Antoona Bauduina, holenderskiego fotografa amatora, oferującą spojrzenie na Japonię w drugiej połowie XIX wieku, kiedy kraj ten zaczynał otwierać swoje granice... Więcej
Więcej
Spotkania Fotograficzne w Arles
photo
Do 25 września, w trakcie 53. edycji Spotkań w Arles publiczność może odkrywać około czterdziestu wystaw. Ekspozycje, często przygotowywane we współpracy z francuskimi i zagranicznymi muzeami oraz instytucjami, prezentowane są w różnych miejscach miasta... Więcej
Wystawa Witkiewicza w Warszawie
photo
Do 9 października w Muzeum Narodowym w Warszawie oglądać można wystawę poświęconą polskiemu malarzowi, fotografowi i filozofowi Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. W twórczości artysty, na którą składają się obrazy, fotografie i rysunki, widać powiązania z ruchem awangardowym i malarzami takimi jak Kandinsky czy Ernst... Więcej
Festiwal Letni w Baden-Baden
photo
Do 17 lipca trwa Stolica Lata, festiwal muzyki klasycznej w Baden-Baden. Dyrygent Yannick Nézet-Séguin (dyrektor muzyczny Metropolitan Opera w Nowym Jorku) i orkiestra "starego świata" wykonają utwory Johannesa Brahmsa, Clary Schumann oraz francuskiej kompozytorki Louise Farrenc na temat romantyzmu... Więcej
Festiwal w Carcassonne
photo
Do 27 sierpnia trwa Festiwal w Carcassonne. Łączy muzykę pop i klasyczną, taniec i teatr. Uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć Calogero, Juliena Doré, Deep Purple, a także "La Traviatę" i Renaud Capuçona... Więcej
Festiwal Teatru Klasycznego w Almagro
photo
Do 24 lipca w historycznym mieście Almagro odbywa się 45. Międzynarodowy Festiwal Teatru Klasycznego oferujący spektakle, przedstawienia taneczne, wystawy i warsztaty z zakresu sztuk scenicznych i wizualnych... Więcej
Muzyka klasyczna w katedrze w Linz
photo
Do 29 lipca festiwal Klassik am Dom oferuje koncerty muzyki klasycznej i jazzu przed katedrą w Linz. Koncerty te gromadzą muzyków z całego świata u stóp największego kościoła w Austrii... Więcej
Colours of Ostrava
photo
Od 13 do 16 lipca na terenie byłego zakładu przemysłowego w Czechach odbywa się festiwal Colours of Ostrava. Oferuje bardzo zróżnicowany program z koncertami jazzowymi, popowymi i rockowymi, a także konferencje i warsztaty... Więcej
Festiwal Super Bock Super Rock
photo
Od 13 do 16 lipca pod Lizboną odbywa się 26. festiwal Super Bock Super Rock. Chociaż program koncentruje się na rocku, inne gatunki muzyczne również są reprezentowane dzięki młodym talentom popu, hip-hopu, electro i muzyki alternatywnej... Więcej
Festiwal Electric Castle w Rumunii
photo
Od 13 do 17 lipca w scenerii rumuńskiego zamku Banffy w Bonțidzie odbywa się festiwal Electric Castle. Na wydarzeniu stworzonym z myślą o dowartościowaniu dziedzictwa małych rumuńskich miasteczek wystąpi ponad 300 artystów, w tym Twenty one Pilots, Gorillaz i Disclosure... Więcej
Festiwal Tomorrowland
photo
Od 15 do 17 lipca, od 22 do 24 lipca i od 29 do 31 lipca w gminie Boom w Belgii odbędzie się Tomorrowland, największy międzynarodowy festiwal muzyki elektronicznej. Gromadzące artystów z całego świata wydarzenie zaangażowane jest w edukację mniej uprzywilejowanych populacji na całym świecie dzięki swojej organizacji - Fundacji Tomorrowland... Więcej
Festiwal G! na Wyspach Owczych
photo
Od 14 do 16 lipca na Wyspach Owczych odbywa się festiwal muzyczny G!, który na plażach wysp gromadzi artystów z całego świata. Regionalni muzycy otrzymują możliwość rozwijania swoich talentów na międzynarodowej scenie... Więcej
30. festiwal Vieilles Charrues
photo
Od 14 do 17 lipca festiwal Vieilles Charrues obchodzi swoje 30-lecie. Zaprasza do Bretanii, oferując wysokiej jakości program - głównie gwiazdy francuskiej sceny współczesnej. Obecne będą zespoły rockowe i popowe, jak również raperzy i DJ-e. Zaproponują miks odpowiedni dla osób o różnych gustach... Więcej
Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy
photo
Tego lata kontynuowane są działania kulturalne na rzecz Ukrainy. Począwszy od lipca Fundacja Körber z Hamburga przekaże 10 000 książek ukraińskich autorów rodzinom uchodźców w północnych Niemczech, aby mogły zachować więź ze swoją kulturą. Do 27 lipca, w ramach projektu Untold Ukraine, w Dublinie organizowana jest seria wydarzeń kulturalnych wspierających Ukrainę. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu okazuje swoje wsparcie dla Ukrainy, włączając do swojej stałej kolekcji dwa zdjęcia z serii "Case History" ukraińskiego fotografa Borysa Michajłowa. W Warszawie fasada Zamku Królewskiego jest codziennie podświetlana w barwach narodowych Ukrainy i Polski od godz. 18.00 do 2.00... Więcej

11lip.
11-12 lipca

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

12lip.
12 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

12lip.
12-14 lipca

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska

14lip.
14 lipca

Bruksela

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

14lip.
14-15 lipca

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw europejskich

18lip.
18 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022