Biuletyn98811 juil. 2022

La Lettre

11 lipca 2022

Wojna w Ukrainie pogorszyła panującą już sytuację, naznaczoną spadkiem dostępności gazu ziemnego w Europie i bezprecedensowym wzrostem cen rynkowych - mówi Nicolas Berghmans. Wymaga to od Unii Europejskiej dokonania przeglądu jej modelu energetycznego, przygotowania wspólnej reakcji i okazania niezachwianej solidarności.

Read more

Na pierwszej stronie

Niemcy pod presją w Europie

11 lipca 2022

allemagne-et-let-europe.jpg
Niemcy stoją przed poważnymi wyzwaniami gospodarczymi, dyplomatycznymi i politycznymi, które wymagają od nich zmiany modelu. W przypadku Niemiec, podobnie jak wszystkich innych państw członkowskich (zwłaszcza tych największych), skuteczna i silna odpowiedź będzie możliwa tylko dzięki europejskiej współpracy i solidarności - podkreśla Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

11 lipca 2022

frs.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą, a książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more

Francusko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska 2022

11 lipca 2022

6 lipca artysta Anselm Kiefer i Bénédicte Savoy otrzymali Francusko-Niemieckie Grand Prix Mediów. Nagrodę specjalną otrzymała Meduza - niezależny portal informacyjny o Rosji z siedzibą w Rydze. Francusko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską (FGPJ) przyznano kilku dziennikarzom w kategoriach dokument, śledztwo, wiadomości i młody talent. Fundacja, partner nagrody, zorganizowała wspólnie z Fundacją Genshagen forum ekspertów na temat roli sztuki i kultury w czasach konfliktu i wojny.

Read more -inny link -inny link

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

11 lipca 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. 8 lipca swój plan odbudowy przedłożyła do oceny Holandia. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Ukraina/Rosja

Konkluzje konferencji w Lugano na temat odbudowy Ukrainy

10 lipca 2022

ukrru.jpg
Konferencja na temat odbudowy Ukrainy zakończyła się 5 lipca podpisaniem "Zasad z Lugano". Ponad 40 krajów i organizacji międzynarodowych parafowało to porozumienie, które określa ramy działań na rzecz odbudowy Ukrainy. Porozumienie przewiduje pomoc dla ludności, projekty odbudowy, a w dalszej perspektywie przygotowanie do transformacji klimatycznej i cyfrowej. W związku z szacowaną przez premiera Ukrainy kwotą kosztów odbudowy kraju (700 mld euro) wybrzmiała również kwestia znaczenia eliminacji korupcji. I wreszcie, każde z państw-sygnatariuszy "adoptowało" region Ukrainy, na którym chce skupić swoje wysiłki. Francja zajmie się regionem Czernihowa.

Read more -inny link

Ukraińcy będą mogli zachować swoje prawo jazdy w Unii

11 lipca 2022

7 lipca Parlament i Rada zatwierdziły uproszczoną procedurę umożliwiającą uchodźcom z Ukrainy zatrzymanie prawa jazdy w Unii Europejskiej bez konieczności jego wymiany na unijne prawo jazdy. Aby móc kontynuować pracę, kierowcy autobusów i ciężarówek będą mogli uzyskać uznanie ukraińskich świadectw kwalifikacji zawodowych po przejściu szkolenia i zdaniu egzaminu. Instrument ten musi jeszcze zostać formalnie przyjęty w ramach nadzwyczajnej procedury.

Read more -inny link

Wizyty irlandzkiego premiera i przewodniczącego francuskiego Senatu w Kijowie

11 lipca 2022

6 lipca premier Irlandii Michael Martin udał się do Kijowa na spotkanie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zapewnił go o wsparciu Irlandii w procesie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Odwiedził także Borodziankę, Irpień i Buczę, gdzie rosyjscy żołnierze dokonywali zbrodni wojennych. 9 lipca przewodniczący francuskiego Senatu Gérard Larcher spotkał się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim i wystąpił przed parlamentem (Radą). Wyraził życzenie, by Ukraina mogła "bezzwłocznie bronić się na równi z agresorem".

Read more -inny link -inny link -inny link

Wystąpienia ukraińskiego prezydenta

11 lipca 2022

4 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił w Kijowie u boku premier Szwecji Magdaleny Andersson. Przy okazji 30. rocznicy nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych między Ukrainą a Szwecją wyraził wdzięczność za pomoc Szwecji udzielaną od początku konfliktu. 7 lipca, przemawiając w słoweńskim parlamencie, nakreślił nowe europejskie szlaki eksportowe wiodące przez Ukrainę oraz potencjał tego kraju, który po wysiłkach na rzecz odbudowy może się stać aktorem cyfrowej transformacji.

Read more -inny link

Apel WHO o zajęcie się rannymi

11 lipca 2022

7 lipca Ihor Żowkwa, wiceszef biura prezydenta Ukrainy, spotkał się z Wysokim Komisarzem ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandim, aby omówić sytuację ukraińskich uchodźców. 8 lipca Światowa Organizacja Zdrowia wystosowała pilny apel o umożliwienie dostępu do chorych i rannych uwikłanych w wojnę w Ukrainie. Organizacja jest zaniepokojona setkami ofiar min lądowych, przedwczesnymi porodami oraz stanem zdrowia kobiet w ciąży i osób starszych. Dorit Nitzan, zarządzająca kryzysem w Ukrainie w WHO, przypomniała o znaczeniu korytarzy humanitarnych w konfliktach zbrojnych.

Read more -inny link

Deklaracja francuskiego prezydenta i izraelskiego premiera

11 lipca 2022

5 lipca prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Izraela Jaira Lapida. Dwóch przywódców rozmawiało o wojnie w Ukrainie oraz o konsekwencjach konfliktu na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego. Wezwali do poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Read more -inny link

Komisja

Nowy europejski plan na rzecz innowacji

11 lipca 2022

commission1.jpg
5 lipca Komisja przedstawiła Nowy europejski plan na rzecz innowacji, który ma pomóc Unii Europejskiej w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek nowych technologii, aby uczynić z niej wiodącego gracza na światowej scenie innowacji. Program ma ułatwiać dostęp do finansowania dla start-upów i rozwijających się firm, tworzyć "doliny innowacji deep tech" oraz szkolić talenty.

Read more

Parlament

Przyjęcie DMA i DSA

10 lipca 2022

parlement.jpg
W następstwie porozumienia z Radą (osiągniętego 23 kwietnia i 24 marca), 5 lipca europosłowie przyjęli w ostatecznym głosowaniu dyrektywę o usługach cyfrowych (DSA) i dyrektywę o rynkach cyfrowych (DMA). Teraz dokumenty te muszą zostać ostatecznie przyjęte przez Radę, co ma nastąpić w lipcu (DMA) i we wrześniu (DSA).

Read more -inny link -inny link

Głosowanie za wejściem Chorwacji do strefy euro

10 lipca 2022

W przyjętej 5 lipca rezolucji europosłowie pozytywnie zaopiniowali wejście Chorwacji do strefy euro z 1 stycznia 2023 roku. Oczekują jednak "od rządu chorwackiego nieustających wysiłków", aby zapewnić dalszą konwergencję cen. Opinia Parlamentu zostanie przekazana państwom członkowskim strefy euro - teraz powinny zapalić ostateczne zielone światło dla akcesji Chorwacji.

Read more

Debata z greckim premierem

10 lipca 2022

5 lipca, w debacie z europosłami, premier Grecji Kyriakos Mitsotakis zaapelował o rozszerzenie Unii Europejskiej o Bałkany Zachodnie i o większą integrację, zwłaszcza w dziedzinie energetyki i obrony. Opowiedział się również za skoordynowaniem działań w celu "ograniczenia gwałtownie rosnących cen energii" oraz zwrócił się o większą solidarność w zarządzaniu migracją.

Read more

Debata na temat czeskiej prezydencji w Radzie

10 lipca 2022

6 lipca premier Czech Petr Fiala przedstawił europosłom program czeskiej prezydencji w Radzie, której priorytetem jest osiągnięcie porozumienia w sprawie środków łagodzących negatywne skutki kryzysów. Czeska prezydencja skupi się na odbudowie Ukrainy i przygotowaniu planu REPowerEU, który ma uwolnić Europę od zależności energetycznej od Rosji. Chce poprawić zdolności obronne państw członkowskich, skrócić łańcuchy dostaw, wzmocnić wolny handel, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i wzmocnić odporność demokratycznych instytucji.

Read more -inny link

Pomoc dla sektora rybołówstwa i akwakultury

11 lipca 2022

6 lipca europosłowie zapalili zielone światło dla wypłaty pomocy finansowej dla unijnego sektora rybołówstwa i akwakultury w odpowiedzi na skutki wojny w Ukrainie. Państwa członkowskie będą mogły wykorzystać resztę środków dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Instrument ten musi jeszcze zostać przyjęty przez Radę.

Read more

Na rzecz bardziej ekologicznego paliwa w lotnictwie

11 lipca 2022

7 lipca Parlament Europejski przyjął wniosek służący zwiększeniu udziału zrównoważonych paliw w lotnictwie. Chce, by dostawcy udostępniali zrównoważone paliwa od 2025 roku, by do 2050 osiągnąć poziom 85% we wszystkich portach lotniczych Unii. Wodór i odnawialna energia elektryczna mogłyby zostać włączone do koszyka energetycznego. Europosłowie proponują utworzenie Funduszu Zrównoważonego Lotnictwa na lata 2023-2050 w celu przyspieszenia dekarbonizacji w sektorze lotniczym.

Read more -inny link

Włączenie gazu i energii jądrowej do taksonomii

10 lipca 2022

6 lipca europosłowie odrzucili rezolucję sprzeciwiającą się propozycji Komisji Europejskiej służącej włączeniu gazu i energii jądrowej do listy zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej zawartej w unijnej taksonomii. Jeżeli Rada nie zawetuje aktu delegowanego Komisji w sprawie unijnej systematyki dotyczącej zmiany klimatu, który przewiduje w szczególności ograniczenia czasowe dotyczące włączenia działalności związanej z energią jądrową i gazem, wejdzie on w życie 1 stycznia 2023 roku.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G20

11 lipca 2022

diplomatie.jpg
W dniach 7-8 lipca na Bali odbywało się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G20, któremu przewodniczyła Indonezja. Ministrowie omówili wspólną reakcję na wojnę w Ukrainie. Reperkusje tego konfliktu, takie jak wzrost cen energii i kryzys żywnościowy, figurowały wśród priorytetów agendy politycznej. Rosyjski minister wyszedł przed zakończeniem spotkania.

Read more -inny link

EBC

Nowe narzędzia na rzecz uwzględnienia zmian klimatu

10 lipca 2022

bce.jpg
4 lipca Europejski Bank Centralny (EBC) ogłosił, że od teraz będzie uwzględniał zmiany klimatu w swoim skupie obligacji przedsiębiorstw, zasadach dotyczących zabezpieczeń, wymogach informacyjnych i zarządzaniu ryzykiem, zgodnie ze swoim planem działań klimatycznych. Nowe działania EBC mają na celu wspieranie zielonej transformacji i dekarbonizacji gospodarki poprzez promowanie przejrzystości i ograniczanie ryzyka finansowego związanego ze zmianami klimatu w bilansie Eurosystemu.

Read more

Europejskie agencje

Walka z nielegalną migracją

11 lipca 2022

agences-eu.jpg
8 lipca Eurojust poinformował, że pomógł władzom w Belgii, Polsce, Niemczech, na Węgrzech i w Czechach w zlikwidowaniu organizacji przestępczej zajmującej się przemytem migrantów z Wietnamu do Francji i Wielkiej Brytanii. 6 lipca Belgia, Francja, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania (wspierane przez Europol i Eurojust) ogłosiły, że aresztowały 39 osób zaangażowanych w sieć przemycającą migrantów przez kanał La Manche na małych łodziach.

Read more -inny link -inny link -inny link

Estonia

Kaja Kallas dysponuje nową większościową koalicją

11 lipca 2022

estonie.jpg
8 lipca Partia Reform premier Kai Kallas osiągnęła porozumienie z Partią Socjaldemokratyczną (SDE) i konserwatywnym ugrupowaniem Isamaa w sprawie utworzenia koalicji, po tym jak na początku czerwca z rządu odeszli ministrowie Partii Centrum, którzy zagłosowali w parlamencie przeciwko egzekutywie. SDE i Isamaa otrzymają w nowym rządzie koalicyjnym po pięć tek ministerialnych.

Read more -inny link

Grecja

Inauguracja gazociągu IGB

11 lipca 2022

grece.jpg
8 lipca premierzy Grecji i Bułgarii Kyriakos Mitsotakis i Kirił Petkow zainaugurowali gazociąg IGB, który ma połączyć ich dwa kraje. Gazociąg wzmacnia połączenia między krajami południowego Wschodu i południowym korytarzem gazowym. Ma 182 km długości i stanowi niezawodną sieć dystrybucji gazu ziemnego, która może zdywersyfikować źródła dostaw do Unii Europejskiej.

Read more -inny link -inny link

Irlandia

Raport na temat gospodarki Irlandii

11 lipca 2022

irlande.jpg
W opublikowanym 7 lipca raporcie MFW zauważa silne ożywienie irlandzkiej gospodarki od czasu pandemii, a w 2022 roku spodziewa się wzrostu na poziomie 7,5%. W obliczu konsekwencji wojny w Ukrainie, MFW zaleca Irlandii wzmocnienie stabilności polityki fiskalnej i odporności sektora finansowego, przy jednoczesnym podjęciu reform strukturalnych w celu wspierania wzrostu gospodarczego. Rekomenduje również zwiększenie wysiłków na rzecz wzrostu gospodarczego bardziej sprzyjającego włączeniu społecznemu i bardziej ekologicznego.

Read more

Holandia

Przedłożenie planu odbudowy

11 lipca 2022

pays-bas.jpg
8 lipca Holandia przedłożyła Komisji swój plan odbudowy w ramach programu NextGenerationEU. Jest to ostatnie państwo członkowskie, które złożyło swój plan. Teraz musi zostać przeanalizowany i zatwierdzony przez Komisję. Holandia będzie mogła otrzymać do 4,7 mld euro.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Boris Johnson opuszcza stanowisko przewodniczącego Partii Konserwatywnej

11 lipca 2022

royaume-uni.jpg
7 lipca osłabiony serią skandali i licznymi dymisjami w swoim rządzie brytyjski premier Boris Johnson ogłosił rezygnację z funkcji lidera Partii Konserwatywnej. Powiedział, że chce pozostać premierem do czasu wyboru nowego lidera partii i powołania nowego rządu. Do schedy po nim aspiruje 11 kandydatów, a wyniki wyborów zostaną ogłoszone 5 września.

Read more -inny link

Medal Fieldsa

Laureaci Medalu Fieldsa 2022

11 lipca 2022

2022-07-11-12-14-15.2510.jpg
5 lipca Medal Fieldsa, najbardziej prestiżowa nagroda w matematyce, został przyznany 4 laureatom - Hugo Duminil-Copinowi z Francji, Marynie Wiazowskiej z Ukrainy, Jamesowi Maynarowi z Wielkiej Brytanii i June Huh z USA.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport GRECO w sprawie Serbii

11 lipca 2022

conseilparlement.jpg
W opublikowanym 5 lipca raporcie Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) wezwała Serbię do zintensyfikowania działań zapobiegających korupcji wśród wyższej kadry wykonawczej i policji. Apeluje do serbskich władz o opracowanie publicznej strategii obejmującej kontrolę uczciwości osób zajmujących wysokie stanowiska wykonawcze oraz publicznej strategii zapobiegania korupcji w policji. Oczekuje, że we wrześniu 2023 roku otrzyma sprawozdanie z realizacji tych zaleceń.

Read more

Raport na temat przeludnienia w więzieniach w Zjednoczonym Królestwie

11 lipca 2022

7 lipca Europejski Komitet Zapobiegania Torturom opublikował swój raport dotyczący więzień w Zjednoczonym Królestwie. Wyraża zaniepokojenie przepełnieniem więzień w tym kraju oraz utrzymującą się przemocą między więźniami i wobec personelu. Komitet podkreśla konieczność wzmocnienia gwarancji prawnych dla pacjentów psychiatrycznych. CPT zauważa, że lockdown więźniów doprowadził do tymczasowego zmniejszenia przeludnienia i obniżył poziom przemocy, ale strukturalne przyczyny obu zjawisk pozostają do ustalenia.

Read more

Orzeczenie ETPCz w sprawie Kavali

11 lipca 2022

W wyroku z 11 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka potwierdził stanowisko Komitetu Ministrów, że, nie zapewniając uwolnienia Osmana Kavali po pierwszym wyroku Trybunału w tej sprawie, Turcja nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał wzywa do natychmiastowego uwolnienia Kavali i zwraca się do Turcji o wykonania wyroku. Do tego czasu sprawa ta pozostanie pod nadzorem Komitetu Ministrów.

Read more

NATO

Podpisanie protokołu akcesyjnego Szwecji i Finlandii

10 lipca 2022

otan.jpg
5 lipca kraje członkowskie NATO podpisały protokoły akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu, rozpoczynając proces ratyfikacji ich członkostwa. Oba kraje, które zgłosiły swój akces do NATO w maju, zostały zaproszone do przystąpienia do Sojuszu podczas szczytu w Madrycie w dniach 29-30 czerwca.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Jak wzmocnić strategię gospodarczą Europy wobec Chin

10 lipca 2022

etudes.jpg
6 lipca francuska Rada Analiz Ekonomicznych opublikowała ponowną ocenę strategii Unii Europejskiej wobec Chin. Zaleca uzyskanie od Chin koordynacji w zakresie subsydiów przemysłowych, wykorzystanie polityki handlowej i inwestycyjnej do zwalczania naruszeń praw człowieka, zapewnienie wykonalności sankcji, podjęcie dialogu w sprawie uwzględnienia chińskiej polityki klimatycznej, wsparcie europejskich przedsiębiorstw w uzyskaniu możliwości przekazywania danych przemysłowych oraz wzmocnienie zdolności Unii Europejskiej w zakresie analizy ekonomicznej, aby sprzyjać zintegrowanemu podejściu do wyzwań związanych z bezpieczeństwem gospodarczym i suwerennością w stosunku do Chin.

Read more

Perspektywy rynków rolnych

11 lipca 2022

Konsekwencje inwazji Rosji na Ukrainę mają realny wpływ na światowe rynki podstawowych produktów i stanowią poważne zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji dotyczącego krótkoterminowych perspektyw rynków rolnych Unii Europejskiej, opublikowanego 7 lipca. W sprawozdaniu zapewniono jednak, że dostęp do żywności w Europie nie jest zagrożony.

Read more

Semestralne sprawozdanie na temat planu odbudowy NextgenerationEU

10 lipca 2022

Według drugiego półrocznego sprawozdania na temat planu odbudowy NextGenerationEU, opublikowanego przez Komisję 8 lipca, od czerwca 2021 roku Unia Europejska pozyskała 121 mld euro, z czego 50 mld euro pozyskano w okresie od stycznia do czerwca 2022. Komisja rozdzieliła między 21 państw członkowskich 100,4 mld euro, w tym 67 mld euro w formie dotacji, a 33,4 mld euro w formie pożyczek.

Read more

Raport na temat wyników w obszarze badań i innowacji

11 lipca 2022

Opublikowane 5 lipca sprawozdanie Komisji na temat wyników w zakresie badań i innowacji pokazuje, że na Unię Europejską przypada około 18% światowych inwestycji w badania i rozwój oraz 21% najczęściej cytowanych na świecie publikacji naukowych. UE jest światowym liderem w zakresie wniosków patentowych dotyczących klimatu (23% wniosków) i odgrywa ważną rolę w dziedzinie biogospodarki (23%) i zdrowia (17%). Jednak w czasie pandemii spadły nakłady na badania i rozwój w sektorze motoryzacyjnym (-7,2%) i lotniczym (-22,6%).

Read more -inny link

Kultura

Festiwal Tomorrowland

11 lipca 2022

culture.jpg
Od 15 do 17 lipca, od 22 do 24 lipca i od 29 do 31 lipca w gminie Boom w Belgii odbędzie się Tomorrowland, największy międzynarodowy festiwal muzyki elektronicznej. Gromadzące artystów z całego świata wydarzenie zaangażowane jest w edukację mniej uprzywilejowanych populacji na całym świecie dzięki swojej organizacji - Fundacji Tomorrowland.

Read more

30. festiwal Vieilles Charrues

11 lipca 2022

Od 14 do 17 lipca festiwal Vieilles Charrues obchodzi swoje 30-lecie. Zaprasza do Bretanii, oferując wysokiej jakości program - głównie gwiazdy francuskiej sceny współczesnej. Obecne będą zespoły rockowe i popowe, jak również raperzy i DJ-e. Zaproponują miks odpowiedni dla osób o różnych gustach.

Read more

Muzyka klasyczna w katedrze w Linz

11 lipca 2022

Do 29 lipca festiwal Klassik am Dom oferuje koncerty muzyki klasycznej i jazzu przed katedrą w Linz. Koncerty te gromadzą muzyków z całego świata u stóp największego kościoła w Austrii.

Read more

Festiwal Super Bock Super Rock

11 lipca 2022

Od 13 do 16 lipca pod Lizboną odbywa się 26. festiwal Super Bock Super Rock. Chociaż program koncentruje się na rocku, inne gatunki muzyczne również są reprezentowane dzięki młodym talentom popu, hip-hopu, electro i muzyki alternatywnej.

Read more

Festiwal Electric Castle w Rumunii

11 lipca 2022

Od 13 do 17 lipca w scenerii rumuńskiego zamku Banffy w Bonțidzie odbywa się festiwal Electric Castle. Na wydarzeniu stworzonym z myślą o dowartościowaniu dziedzictwa małych rumuńskich miasteczek wystąpi ponad 300 artystów, w tym Twenty one Pilots, Gorillaz i Disclosure.

Read more

Colours of Ostrava

11 lipca 2022

Od 13 do 16 lipca na terenie byłego zakładu przemysłowego w Czechach odbywa się festiwal Colours of Ostrava. Oferuje bardzo zróżnicowany program z koncertami jazzowymi, popowymi i rockowymi, a także konferencje i warsztaty.

Read more

Festiwal Teatru Klasycznego w Almagro

11 lipca 2022

Do 24 lipca w historycznym mieście Almagro odbywa się 45. Międzynarodowy Festiwal Teatru Klasycznego oferujący spektakle, przedstawienia taneczne, wystawy i warsztaty z zakresu sztuk scenicznych i wizualnych.

Read more

Wystawa Witkiewicza w Warszawie

11 lipca 2022

Do 9 października w Muzeum Narodowym w Warszawie oglądać można wystawę poświęconą polskiemu malarzowi, fotografowi i filozofowi Stanisławowi Ignacemu Witkiewiczowi. W twórczości artysty, na którą składają się obrazy, fotografie i rysunki, widać powiązania z ruchem awangardowym i malarzami takimi jak Kandinsky czy Ernst.

Read more

Festiwal G! na Wyspach Owczych

11 lipca 2022

Od 14 do 16 lipca na Wyspach Owczych odbywa się festiwal muzyczny G!, który na plażach wysp gromadzi artystów z całego świata. Regionalni muzycy otrzymują możliwość rozwijania swoich talentów na międzynarodowej scenie.

Read more

Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy

11 lipca 2022

Tego lata kontynuowane są działania kulturalne na rzecz Ukrainy. Począwszy od lipca Fundacja Körber z Hamburga przekaże 10 000 książek ukraińskich autorów rodzinom uchodźców w północnych Niemczech, aby mogły zachować więź ze swoją kulturą. Do 27 lipca, w ramach projektu Untold Ukraine, w Dublinie organizowana jest seria wydarzeń kulturalnych wspierających Ukrainę. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu okazuje swoje wsparcie dla Ukrainy, włączając do swojej stałej kolekcji dwa zdjęcia z serii "Case History" ukraińskiego fotografa Borysa Michajłowa. W Warszawie fasada Zamku Królewskiego jest codziennie podświetlana w barwach narodowych Ukrainy i Polski od godz. 18.00 do 2.00.

Read more

Festiwal w Carcassonne

11 lipca 2022

Do 27 sierpnia trwa Festiwal w Carcassonne. Łączy muzykę pop i klasyczną, taniec i teatr. Uczestnicy festiwalu będą mogli zobaczyć Calogero, Juliena Doré, Deep Purple, a także "La Traviatę" i Renaud Capuçona.

Read more

Festiwal Letni w Baden-Baden

11 lipca 2022

Do 17 lipca trwa Stolica Lata, festiwal muzyki klasycznej w Baden-Baden. Dyrygent Yannick Nézet-Séguin (dyrektor muzyczny Metropolitan Opera w Nowym Jorku) i orkiestra "starego świata" wykonają utwory Johannesa Brahmsa, Clary Schumann oraz francuskiej kompozytorki Louise Farrenc na temat romantyzmu.

Read more

Fotografie i przedmioty lakierowane z Japonii

11 lipca 2022

Do 4 września Rijksmuseum w Amsterdamie prezentuje (we współpracy z Muzeum Niemieckiej Sztuki Lakierniczej w Münster) wystawę 70 japońskich eksponatów lakierowanych z XIX i XX wieku. W tym samym czasie muzeum prezentuje też ekspozycję zdjęć Antoona Bauduina, holenderskiego fotografa amatora, oferującą spojrzenie na Japonię w drugiej połowie XIX wieku, kiedy kraj ten zaczynał otwierać swoje granice.

Read more -inny link

Spotkania Fotograficzne w Arles

11 lipca 2022

Do 25 września, w trakcie 53. edycji Spotkań w Arles publiczność może odkrywać około czterdziestu wystaw. Ekspozycje, często przygotowywane we współpracy z francuskimi i zagranicznymi muzeami oraz instytucjami, prezentowane są w różnych miejscach miasta.

Read more

Agenda

les 11-12 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Praga)


12 lipca

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Bruksela)


les 12-14 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska (Praga)


les 14-15 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw europejskich (Praga)


14 lipca

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra (Bruksela)


18 lipca

Rada do Spraw Zagranicznych Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Bilans 9. kadencji Parlamentu Europejskiego

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetry...

pdf

Biuletyn n°988- wersja 11 juil. 2022