Biuletyn n°991

Open panel Open panel
Biuletyn n°991
Biuletyn
wtorek, 20 września 2022
numer 991
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Od tego tygodnia, w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję i wsparcia Europejczyków dla Ukrainy, nasz cotygodniowy newsletter jest dostępny również w języku ukraińskim. Subskrybujcie go.
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
W czasie, gdy ceny energii znacząco wzrosły, Europejczycy muszą znaleźć delikatną równowagę pomiędzy ograniczeniem zużycia, zmniejszeniem presji na konsumentów i dokonaniem rzeczywistej transformacji w celu rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Zasadnicze znaczenie będzie miała koordynacja na szczeblu Unii Europejskiej.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Dlaczego Europa wspiera Ukrainę
photo
Zwycięstwo Rosji na Ukrainie stanowiłoby katastrofalny precedens dla całej Europy.

Dlatego Europa musi wspierać ze wszystkich sił Ukrainę, która uosabia jej wartości, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej z misją utworzenia rządu
photo
Ogłoszone 14 września ostateczne wyniki szwedzkich wyborów z 11 września potwierdziły zwycięstwo bloku prawicy z 50,4% głosów i 176 miejscami w parlamencie. Blok lewicy kierowany przez ustępującą premier Magdalenę Andersson zdobył 173 mandaty. 15 września premier podała się do dymisji. 19 września Ulf Kristersson, lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, otrzymał misję utworzenia nowego rządu... Więcej
Więcej | Więcej
Bułgarzy mają zagłosować czwarty raz w ciągu 18 miesięcy
photo
Po upadku rządu kierowanego przez Kiriła Petkowa 22 czerwca, na 2 października rozpisano przedterminowe wybory parlamentarne . To już czwarte takie wybory w ciągu 18 miesięcy. Według najnowszego badania opinii publicznej, partia GERB ma zwyciężyć z

28,8% głosów, wyprzedzając Kontynuujemy Zmianę (18,8%), Partię Socjalistyczną

(12,7%) oraz rusofilska partię Renesans (10,4%)... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
Aby sprostać rosnącym cenom energii, państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania oraz opracowały plany ograniczenia konsumpcji. 14 września francuski

rząd ogłosił, że w 2023 roku wzrost cen energii elektrycznej i gazu

zostanie ograniczony do 15%. W Finlandii parlament przyjął plan wsparcia sektora energii elektrycznej o wartości 10 mld euro. 16 września rząd federalny i rządy regionalne w Belgii uzgodniły szereg środków mających na celu wsparcie gospodarstw domowych. Fundacja oferuje Państwu tabelę pozwalającą lepiej wszystko

zrozumieć. Będzie regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" to książka jedyna w swoim rodzaju, która proponuje Państwu całościowy i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Wersja drukowana w języku francuskim jest dostępna na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Książka ukazała się także w wersji cyfrowej po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej
"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"
photo
Po powrocie z wakacji nadal można sięgnąć po tegoroczne wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union", opublikowane przez wydawnictwo Marie B. Dzięki artykułom komisarzy, europosłów i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem "The Schuman Report" analizuje wyzwania stojące przed Europą i oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację... Więcej

Ukraina/Rosja : Parlament Europejski zatwierdził dwa mechanizmy pomocy dla Ukrainy
photo
15 września europosłowie zatwierdzili pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 5 mld euro w celu zaspokojenia pilnych potrzeb finansowych tego kraju oraz zagłosowali za mechanizmem FAST-CARE, który upraszcza warunki wykorzystania funduszy regionalnych na rzecz ukraińskich uchodźców... Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko rosyjskim podmiotom i osobom
photo
14 września Rada postanowiła przedłużyć okres obowiązywania środków ograniczających

wobec osób i podmiotów, które zagrażają suwerenności i integralności terytorialnej

Ukrainy. Środki te obejmują zakaz wjazdu do Unii, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy na rzecz podmiotów objętych tymi restrykcjami... Więcej
Więcej
Potępienie zbrodni wojennych w Izium
photo
Po odkryciu w Izium - mieście wyzwolonym niedawno przez ukraińską armią - masowej mogiły, licznych grobów i ciał noszących ślady tortur oraz egzekucji, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell "potępił te okrucieństwa w najostrzejszych słowach" i wezwał, by Rosja i jej przywódcy ponieśli konsekwencje. Jan Lipavsky, minister spraw zagranicznych Czech, którego kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie,

zaapelował o szybkie utworzenie międzynarodowego trybunału. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka chce wysłać śledczych na ostatnio wyzwolone terytoria wschodniej Ukrainy, gdzie znaleziono ponad 400 ciał, aby zidentyfikować ciała i przyczyny zgonów... Więcej
Więcej | Więcej
Eksport ukraińskiego zboża
photo
Do połowy września w wyniku inicjatywy Black Sea Grain z Ukrainy wyeksportowano 3 mln ton zboża. 25% z nich trafiło do krajów o "niskich i niższych średnich dochodach", w tym przez Światowy Program Żywnościowy ONZ. 51% tego eksportu to

kukurydza, 25% pszenica, 11% słonecznik, 6% rzepak a 5% jęczmień. 12

września Francja i Rumunia podpisały porozumienie, aby eksportować więcej zbóż z Ukrainy drogą lądową w ramach europejskiej polityki korytarzy solidarności. Zboża będą przeznaczone dla krajów rozwijających się "zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego"... Więcej
Więcej
Wizyta europejskich przywódców w Kijowie
photo
15 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkała się w Kijowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby ponowić wsparcie UE dla Ukrainy i omówić proces akcesyjny. 9 września prezydent Łotwy Egils Levits i polski premier Mateusz Morawiecki rozmawiali z Zełenskim o europejskim wsparciu, sankcjach wobec

Rosji i kwestiach energetycznych... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Spotkania z ukraińskim prezydentem na temat obrony
photo
13 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrami obrony Danii i Estonii Mortenem Bødskovem i Hanno Pevkurem. Podziękował obu krajom za ich finansowe, humanitarne i wojskowe wsparcie oraz zwrócił się o zwiększenie dostaw broni dla ukraińskiej armii. Tego samego dnia rozmawiał ze współprzewodniczącymi międzynarodowej grupy roboczej ds. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, którzy przedstawili mu swoje zalecenia dotyczące przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa, które mogłyby posłużyć za podstawę "Kijowskiego Paktu Bezpieczeństwa"... Więcej
Więcej
Pierwsza transza nadzwyczajnego finansowania EBI
photo
14 września Europejski Bank Inwestycyjny przekazał Ukrainie 500 mln euro w celu zaspokojenia jej krótkoterminowych, priorytetowych potrzeb finansowych oraz przeprowadzenia pilnych napraw zniszczonych dróg, linii kolejowych i mostów. Ta płatność jest pierwszą ratą unijnej nadzwyczajnej pomocy w wysokości 1,59 mld euro, o której zdecydowano w lipcu... Więcej

Komisja : Orędzie o stanie Unii
photo
14 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosiła przed Parlamentem swoje orędzie o stanie Unii. Ponowiła "niezachwiane" wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. W kwestii energetyki zaproponowała ograniczenie super zysków firm produkujących tanią energię elektryczną, oddzielenie cen elektryczności od "wpływu gazu", a także stworzenie europejskiego banku wodorowego. Zapowiedziała projekt rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych oraz utworzenie nowego europejskiego państwowego funduszu majątkowego. Mówiła o zwołaniu konwentu europejskiego w celu politycznego pogłębienia Unii Europejskiej... Więcej
Środki na rzecz zmniejszenia cen energii
photo
14 września Komisja przedstawiła kilka środków mających na celu walkę ze wzrostem cen energii. Proponuje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 5% w godzinach szczytu, ograniczenie dochodów producentów energii elektrycznej do 180 EUR/MWh, wprowadzenie składki solidarnościowej od spółek wydobywających węglowodory, gdy ich dochody przekraczają 20% średnich zysków z trzech poprzednich lat, oraz umożliwienie, by regulowane ceny energii elektrycznej były niższe od kosztów... Więcej
Projekt prawa o wolności mediów
photo
16 września Komisja przedstawiła projekt unijnych przepisów dotyczących wolności mediów, który obejmuje m.in. środki zwalczania ingerencji politycznych oraz ochrony

wydawców i dziennikarzy przed próbami szpiegostwa. Przewiduje on również stabilne finansowanie mediów publicznych, większą przejrzystość w zakresie własności oraz ocenę wpływu koncentracji na rynki mediów, na pluralizm i niezależność redakcyjną... Więcej
Nowe regulacje w sprawie cyberbezpieczeństwa produktów materialnych i oprogramowania
photo
15 września Komisja zaproponowała nowe zasady bezpieczeństwa cybernetycznego dla produktów z elementami cyfrowymi w zakresie ich projektowania, rozwoju,

produkcji i wprowadzania na rynek... Więcej
Propozycja na rzecz zakazu produktów pochodzących z pracy przymusowej
photo
14 września Komisja zaproponowała środki mające na celu zakazanie wprowadzania na unijny rynek wszystkich produktów wykonanych przy użyciu pracy przymusowej. Organy krajowe w państwach członkowskich byłyby odpowiedzialne za egzekwowanie zakazu i mogłyby prowadzić dochodzenia wobec przedsiębiorstw, gdyby istniało jakiekolwiek podejrzenie naruszenia... Więcej
Zawieszenie funduszy spójności dla Węgier
photo
18 września Komisja zaproponowała zawieszenie 65% środków z trzech programów spójności dla Węgier o szacunkowej wartości 7,5 mld euro oraz zakaz zawierania wszelkich umów z węgierskimi organami publicznymi. To wszystko w związku z naruszeniem praworządności w tym kraju. Decyzja, która musi zostać zatwierdzona przez Radę, to zastosowanie mechanizmu warunkowości budżetowej... Więcej

Parlament : Debata z fińską premier Sanną Marin
photo
13 września premier Finlandii Sanna Marin debatowała z europosłami na temat przyszłości Unii Europejskiej. Zaapelowała o dalsze wsparcie UE dla Ukrainy i ostrzejsze sankcje wobec Rosji. Powiedziała, że należy podjąć kroki przeciwko rosnącym cenom energii, w tym inwestycje w energie odnawialne... Więcej
Więcej
Głosowanie w sprawie legislacji o adekwatnych minimalnych wynagrodzeniach
photo
14 września europosłowie przyjęli projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (505 głosów do 92, 44 wstrzymujących się). Ustanowienie płacy minimalnej pozostaje w kompetencji państw członkowskich, ale kraje, które ją przyjmą, będą musiały zapewnić, że jest ona dostosowana do kosztów życia i do różnych poziomów wynagrodzenia. Teraz dokument musi przyjąć Rada... Więcej
Więcej
Głosowanie w sprawie rewizji dyrektywy o energiach odnawialnych
photo
14 września europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie projektu przepisów zwiększających udział energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej do 45% do 2030 roku (418 głosów do 109, 111 wstrzymujących się). 469 głosami do 93 (przy 82 głosach wstrzymujących się) parlamentarzyści zatwierdzili rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), która określa cele oszczędności energii zarówno dla zużycia pierwotnego, jak i końcowego. Teraz Parlament i Rada spotkają się, aby wynegocjować ostateczną wersję projektów... Więcej
Więcej | Więcej
Głosowanie na rzecz ograniczenia wylesiania
photo
13 września europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego produktów z zerowym wylesieniem (453 głosy za, 57 przeciw, 123 wstrzymujący się). Europejskie przedsiębiorstwa będą musiały zagwarantować, że pewne produkty sprzedawane w Europie nie pochodzą z wylesionych lub zdegradowanych terenów oraz że zostały wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka. Instytucje finansowe również będą podlegać nowym wymogom, aby zapewnić, że ich działalność nie przyczynia się do wylesiania. Teraz Parlament musi negocjować treść dokumentu z Radą... Więcej
Więcej | Więcej
Regiony graniczne Unii, laboratoria integracji europejskiej
photo
W przyjętej 15 września rezolucji europosłowie wzywają do lepszego uwzględniania specyficznych cech prawnych, administracyjnych, językowych, kulturowych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, demograficznych i geograficznych regionów granicznych Unii Europejskiej oraz do zarezerwowania 0,26% budżetu polityki spójności wyłącznie na rozwój tych regionów... Więcej
Nowy europejski Bauhaus
photo
14 września europosłowie udzielili poparcia projektowi europejskiego Bauhausu, ale wezwali do większej jego widoczności, przejrzystości oraz sprawiedliwości społecznej i geograficznej. Zwrócili się o to, by projekt, który łączy architekturę, design, sztukę i naukę w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, został włączony do przyszłego prawodawstwa UE... Więcej
Rezolucja na temat Tajwanu
photo
15 września europosłowie potępili trwające od sierpnia ćwiczenia wojskowe Chin wokół Tajwanu. Wezwali chiński rząd do unikania wszelkich działań, które mogłyby zdestabilizować bezpieczeństwo w regionie oraz zaapelowali do państw członkowskich o wzmocnienie ich stosunków z Tajwanem... Więcej

Rada : Podpisanie legislacji dotyczącej rynków cyfrowych
photo
15 września przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz czeski minister spraw europejskich Mikulas Bek (w imieniu Rady) podpisali akt o rynkach cyfrowych (DMA), która nakłada nowe obowiązki na duże platformy internetowe uważane za "strażników"... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
Obradujący 16 września w Pradze ministrowie rolnictwa dyskutowali na temat bezpieczeństwa żywnościowego oraz roli europejskiego rolnictwa i żywności w zrównoważonej światowej produkcji żywności. Wymienili poglądy o roli nauki, innowacji i nowoczesnych metod hodowli w rolnictwie... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Potwierdzenie decyzji Komisji niekorzystnej dla Google
photo
14 września Sąd Unii potwierdził decyzję Komisji z 2018 roku o ukaraniu Google za nadużywanie pozycji dominującej poprzez jego systemem operacyjny Android. Mimo to Sąd zmniejszył grzywnę nałożoną przez Komisję na Google z 4,343 mld euro do 4,125 mld... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat grupowych zakupów szczepionek
photo
12 września Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował specjalne sprawozdanie dotyczące europejskiej strategii zamówień publicznych na szczepionki przeciwko COVID-19 na lata 2020-2021. Zdaniem audytorów Komisji udało się zapewnić wystarczające i zróżnicowane dostawy. W podpisanych umowach brakowało jednak szczegółowych postanowień na wypadek przerw w dostawach, a proces udzielania zamówień wymagałby bardziej szczegółowej oceny... Więcej

Niemcy : Posiedzenie ministrów handlu i przewodniczących parlamentów G7
photo
15 września ministrowie handlu G7 ogłosili, że chcą zwiększyć presję na Rosję, by ograniczyć jej dochody, które finansują wojnę w Ukrainie. Ponadto ogłosili zamiar zaostrzenia polityki handlowej z Chinami, aby położyć kres pewnej formie "naiwności". 16 września w Berlinie odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów państw G7 o konieczności obrony demokracji... Więcej
Więcej
Artykuł minister spraw zagranicznych
photo
W artykule opublikowanym przez "Die Zeit" 12 września niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock wyjaśnia, że w obliczu wojny w Ukrainie Niemcy i Francja chcą przeorientować strategiczną politykę Unii Europejskiej wobec Rosji poprzez politykę sankcji, wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i rozwój międzynarodowego partnerstwa... Więcej

Francja : 30 lat Eurokorpusu
photo
9 września Eurokorpus obchodził 30. rocznicę podczas uroczystości w Strasburgu, w którym znajduje się jego siedziba. Stworzony przez Francję i Niemcy europejski korpus szybkiego reagowania liczy ponad 1000 żołnierzy z 11 krajów, skupionych wokół sześciu państw ramowych (Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Luksemburga i Polski)... Więcej
Więcej | Więcej

Włochy : Sondaż przedwyborczy
photo
Według najnowszego sondażu przeprowadzonego 9 września (przed zakazem publikacji badań opinii publicznej w ostatnich dwóch tygodniach kampanii) prawicowa koalicja ma szansę wygrać wybory parlamentarne 25 września z 45% poparciem. Prowadzi skrajnie prawicowa partia Bracia Włosi kierowana przez Giorgię Meloni (25%), a za nią plasuje się Partia Demokratyczna Enrico Letty z 20,5%, Ruch 5 Gwiazd z 14,5% i Liga Matteo Salviniego (12,5%). Na Forza Italię zamierza głosować 8%, więcej niż na Trzeci Biegun utworzony przez ugrupowanie Matteo Renziego i Carlo Calendy (6,7%)... Więcej

Słowenia : Szczyt Bałkanów Zachodnich
photo
12 września przywódcy Bałkanów Zachodnich spotkali się w Brdzie (Słowenia) na 11. szczycie procesu Brdo-Brijuni. Wezwali Unię Europejską do przyspieszenia procesu rozszerzenia, przyznania Bośni i Hercegowinie statusu państwa kandydującego oraz wsparcia ich w walce z kryzysem energetycznym... Więcej

Armenia : Starcia na granicy między Armenią i Azerbejdżanem
photo
13 września na granicy Armenii i Azerbejdżanu wybuchły starcia kończące zawieszenie broni, które obowiązywało między tymi dwoma krajami od wojny w 2020 roku. Zginęło co najmniej 150 żołnierzy. Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell wezwał do przestrzegania zawieszenia broni i podkreślił, że UE jest "zdeterminowana, aby nadal działać jako uczciwy pośrednik między Armenią i Azerbejdżanem". Przewodniczący Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy również wezwali do deeskalacji i rozwiązania konfliktu pokojowymi środkami. Nowe zawieszenie broni weszło w życie 14 września... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europy : Rosja nie jest już częścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
photo
Po wykluczeniu z Rady Europy w marcu br., od 16 września Rosja nie jest już stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A więc 140 milionów obywateli tego kraju jest pozbawionych jej ochrony... Więcej
Raport GRECO na temat Włoch i Belgii
photo
W opublikowanym 14 września raporcie GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji) stwierdza, że Włochy zastosowały się w zadowalającym stopniu do zaledwie pięciu z dwunastu rekomendacji skierowanych do nich w 2016 roku. Jeśli chodzi o parlamentarzystów, kraj nie przyjął odpowiednich kodeksów postępowania dla obu izb parlamentu ani ustaw regulujących stosunki między posłami a przedstawicielami grup interesu. 12 września GRECO opublikowało swój 3. raport z oceną Belgii dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Stwierdzono w nim, że kraj nie poprawił się w zakresie zapobiegania korupcji wśród ustawodawców, natomiast odnotowano pewne postępy w przypadku sędziów i prokuratorów... Więcej
Więcej
Raport CPT na temat niemieckich więzień
photo
14 września Komitet Rady Europy do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) opublikował raport dotyczący traktowania osób zatrzymanych w placówkach policyjnych, więzieniach i zakładach psychiatrycznych w wielu niemieckich landach. Ogólnie rzecz biorąc uważa, że od 2015 roku warunki zatrzymania uległy poprawie, chociaż nadal potrzebne są postępy w zakresie informowania osób przebywających w areszcie policyjnym o ich prawach, warunków osób trzymanych w izolacji oraz opieki psychiatrycznej nad zatrzymanymi... Więcej

Eurostat : Sierpniowy wzrost inflacji
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 16 września, w sierpniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 9,1% (w porównaniu do 8,1% w lipcu). W całej UE wskaźnik ten wyniósł 10,1%, wobec 9,8% w lipcu... Więcej
Więcej

Kultura : Paryska retrospektywa ukraińskiej fotografii Borysa Michajłowa
photo
Do 15 stycznia 2023 roku Europejski Dom Fotografii w Paryżu zaprasza na wystawę o ukraińskim fotografie Borysie Michajłowie. Od ponad 50 lat artysta rozwija eksperymentalne prace fotograficzne o tematyce społecznej i politycznej... Więcej
Tamara Łempicka w Krakowie
photo
Do 12 marca 2023 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie oglądać można ponad trzydzieści obrazów polskiej artystki Tamary Łempickiej powstałych od lat 20. do 60. XX wieku, a pochodzących z muzeów i prywatnych kolekcji w Europie i Stanach Zjednoczonych... Więcej
Maria Bartuszová w Tate Modern
photo
Do 16 kwietnia 2023 roku Tate Modern w Londynie prezentuje wystawę poświęconą twórczości Marii Bartuszovej - słowackiej artystce urodzonej w Pradze. Jest to okazja, by odkryć liczne wykonane przez nią abstrakcyjne rzeźby, rzadko wystawiane w Zjednoczonym Królestwie... Więcej
Biennale w Lyonie
photo
Trwające do 31 grudnia 16. Biennale w Lyonie, wystawa sztuki współczesnej, koncentruje się na temacie kruchości. 200 artystów i twórców prezentuje prace i obiekty poświęcone wrażliwości... Więcej
Tydzień Designu w Wiedniu
photo
Do 25 września w stolicy Austrii trwa 16. Tydzień Designu, podczas którego prezentowane są przedmioty codziennego użytku, meble i produkty przemysłowe. W różnych dzielnicach miasta, w muzeach i galeriach sztuki odbywa się ponad 150 retrospektyw... Więcej
Więcej
187. święto piwa w Monachium
photo
Do 3 października w Monachium trwa 187. Oktoberfest, tradycyjne bawarskie święto piwa... Więcej
Edvard Munch w Muzeum Orsay
photo
Do 22 stycznia 2023 roku Muzeum Orsay prezentuje wystawę na temat norweskiego malarza, zatytułowaną "Edvard Munch: Poemat życia, miłości i śmierci". We współpracy z Muzeum Muncha w Oslo wystawiono sto kilkadziesiąt prac tego wielkiego artysty symbolisty... Więcej
Wystawa Léonor Serrano Rivas w Muzeum Reina Sofia
photo
Do 27 lutego 2023 roku Muzeum Reina Sofia poświęca wystawę Leonor Serrano Rivas Artystka zgłębia magię przyrody... Więcej
Więcej
Targi sztuki we Florencji
photo
Od 24 września do 2 października we florenckim Palazzo Corsini odbywa się 32. edycja Międzynarodowego Biennale Antyków. Jest to najstarsza wystawa-rynek na świecie, gromadząca to, co najlepsze w wielkiej włoskiej sztuce - od florenckiego renesansu do XX wieku - oraz antykwariuszy z całego świata... Więcej

20wrz.
20 września

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

20wrz.
20-26 września

Nowy Jork

Zgromadzenie Ogólne ONZ

25wrz.
25 września

Włochy

Wybory parlamentarne

26wrz.
26 września

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023