Biuletyn99119 sept. 2022

La Lettre

Ramona Bloj

19 września 2022

W czasie, gdy ceny energii znacząco wzrosły, Europejczycy muszą znaleźć delikatną równowagę pomiędzy ograniczeniem zużycia, zmniejszeniem presji na konsumentów i dokonaniem rzeczywistej transformacji w celu rozwiązania problemu zmian klimatycznych. Zasadnicze znaczenie będzie miała koordynacja na szczeblu Unii Europejskiej.

Read more

Na pierwszej stronie!

Dlaczego Europa wspiera Ukrainę

19 września 2022

etudes.jpg
Zwycięstwo Rosji na Ukrainie stanowiłoby katastrofalny precedens dla całej Europy. Dlatego Europa musi wspierać ze wszystkich sił Ukrainę, która uosabia jej wartości, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej z misją utworzenia rządu

19 września 2022

elections.jpg
Ogłoszone 14 września ostateczne wyniki szwedzkich wyborów z 11 września potwierdziły zwycięstwo bloku prawicy z 50,4% głosów i 176 miejscami w parlamencie. Blok lewicy kierowany przez ustępującą premier Magdalenę Andersson zdobył 173 mandaty. 15 września premier podała się do dymisji. 19 września Ulf Kristersson, lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, otrzymał misję utworzenia nowego rządu.

Read more -inny link -inny link

Bułgarzy mają zagłosować czwarty raz w ciągu 18 miesięcy

19 września 2022

Po upadku rządu kierowanego przez Kiriła Petkowa 22 czerwca, na 2 października rozpisano przedterminowe wybory parlamentarne . To już czwarte takie wybory w ciągu 18 miesięcy. Według najnowszego badania opinii publicznej, partia GERB ma zwyciężyć z 28,8% głosów, wyprzedzając Kontynuujemy Zmianę (18,8%), Partię Socjalistyczną (12,7%) oraz rusofilska partię Renesans (10,4%).

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

19 września 2022

frs.jpg
Po powrocie z wakacji nadal można sięgnąć po tegoroczne wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union", opublikowane przez wydawnictwo Marie B. Dzięki artykułom komisarzy, europosłów i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem "The Schuman Report" analizuje wyzwania stojące przed Europą i oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana dostępna jest na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more

Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"

19 września 2022

"Permanent Atlas of the European Union" to książka jedyna w swoim rodzaju, która proponuje Państwu całościowy i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Wersja drukowana w języku francuskim jest dostępna na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Książka ukazała się także w wersji cyfrowej po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

19 września 2022

Aby sprostać rosnącym cenom energii, państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania oraz opracowały plany ograniczenia konsumpcji. 14 września francuski rząd ogłosił, że w 2023 roku wzrost cen energii elektrycznej i gazu zostanie ograniczony do 15%. W Finlandii parlament przyjął plan wsparcia sektora energii elektrycznej o wartości 10 mld euro. 16 września rząd federalny i rządy regionalne w Belgii uzgodniły szereg środków mających na celu wsparcie gospodarstw domowych. Fundacja oferuje Państwu tabelę pozwalającą lepiej wszystko zrozumieć. Będzie regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more

Ukraina/Rosja

Przedłużenie sankcji przeciwko rosyjskim podmiotom i osobom

19 września 2022

ukrru.jpg
14 września Rada postanowiła przedłużyć okres obowiązywania środków ograniczających wobec osób i podmiotów, które zagrażają suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Środki te obejmują zakaz wjazdu do Unii, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy na rzecz podmiotów objętych tymi restrykcjami.

Read more -inny link

Parlament Europejski zatwierdził dwa mechanizmy pomocy dla Ukrainy

19 września 2022

15 września europosłowie zatwierdzili pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 5 mld euro w celu zaspokojenia pilnych potrzeb finansowych tego kraju oraz zagłosowali za mechanizmem FAST-CARE, który upraszcza warunki wykorzystania funduszy regionalnych na rzecz ukraińskich uchodźców.

Read more

Wizyta europejskich przywódców w Kijowie

19 września 2022

15 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkała się w Kijowie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby ponowić wsparcie UE dla Ukrainy i omówić proces akcesyjny. 9 września prezydent Łotwy Egils Levits i polski premier Mateusz Morawiecki rozmawiali z Zełenskim o europejskim wsparciu, sankcjach wobec Rosji i kwestiach energetycznych.

Read more -inny link -inny link -inny link

Pierwsza transza nadzwyczajnego finansowania EBI

19 września 2022

14 września Europejski Bank Inwestycyjny przekazał Ukrainie 500 mln euro w celu zaspokojenia jej krótkoterminowych, priorytetowych potrzeb finansowych oraz przeprowadzenia pilnych napraw zniszczonych dróg, linii kolejowych i mostów. Ta płatność jest pierwszą ratą unijnej nadzwyczajnej pomocy w wysokości 1,59 mld euro, o której zdecydowano w lipcu.

Read more

Eksport ukraińskiego zboża

19 września 2022

Do połowy września w wyniku inicjatywy Black Sea Grain z Ukrainy wyeksportowano 3 mln ton zboża. 25% z nich trafiło do krajów o "niskich i niższych średnich dochodach", w tym przez Światowy Program Żywnościowy ONZ. 51% tego eksportu to kukurydza, 25% pszenica, 11% słonecznik, 6% rzepak a 5% jęczmień. 12 września Francja i Rumunia podpisały porozumienie, aby eksportować więcej zbóż z Ukrainy drogą lądową w ramach europejskiej polityki korytarzy solidarności. Zboża będą przeznaczone dla krajów rozwijających się "zwłaszcza w basenie Morza Śródziemnego".

Read more -inny link

Spotkania z ukraińskim prezydentem na temat obrony

19 września 2022

13 września prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się z ministrami obrony Danii i Estonii Mortenem Bødskovem i Hanno Pevkurem. Podziękował obu krajom za ich finansowe, humanitarne i wojskowe wsparcie oraz zwrócił się o zwiększenie dostaw broni dla ukraińskiej armii. Tego samego dnia rozmawiał ze współprzewodniczącymi międzynarodowej grupy roboczej ds. gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, którzy przedstawili mu swoje zalecenia dotyczące przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa, które mogłyby posłużyć za podstawę "Kijowskiego Paktu Bezpieczeństwa".

Read more -inny link

Potępienie zbrodni wojennych w Izium

19 września 2022

Po odkryciu w Izium - mieście wyzwolonym niedawno przez ukraińską armią - masowej mogiły, licznych grobów i ciał noszących ślady tortur oraz egzekucji, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell "potępił te okrucieństwa w najostrzejszych słowach" i wezwał, by Rosja i jej przywódcy ponieśli konsekwencje. Jan Lipavsky, minister spraw zagranicznych Czech, którego kraj sprawuje obecnie prezydencję w Radzie, zaapelował o szybkie utworzenie międzynarodowego trybunału. Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka chce wysłać śledczych na ostatnio wyzwolone terytoria wschodniej Ukrainy, gdzie znaleziono ponad 400 ciał, aby zidentyfikować ciała i przyczyny zgonów.

Read more -inny link -inny link

Komisja

Orędzie o stanie Unii

19 września 2022

commission1.jpg
14 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosiła przed Parlamentem swoje orędzie o stanie Unii. Ponowiła "niezachwiane" wsparcie Unii Europejskiej dla Ukrainy. W kwestii energetyki zaproponowała ograniczenie super zysków firm produkujących tanią energię elektryczną, oddzielenie cen elektryczności od "wpływu gazu", a także stworzenie europejskiego banku wodorowego. Zapowiedziała projekt rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych oraz utworzenie nowego europejskiego państwowego funduszu majątkowego. Mówiła o zwołaniu konwentu europejskiego w celu politycznego pogłębienia Unii Europejskiej.

Read more

Propozycja na rzecz zakazu produktów pochodzących z pracy przymusowej

19 września 2022

14 września Komisja zaproponowała środki mające na celu zakazanie wprowadzania na unijny rynek wszystkich produktów wykonanych przy użyciu pracy przymusowej. Organy krajowe w państwach członkowskich byłyby odpowiedzialne za egzekwowanie zakazu i mogłyby prowadzić dochodzenia wobec przedsiębiorstw, gdyby istniało jakiekolwiek podejrzenie naruszenia.

Read more

Środki na rzecz zmniejszenia cen energii

19 września 2022

14 września Komisja przedstawiła kilka środków mających na celu walkę ze wzrostem cen energii. Proponuje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o co najmniej 5% w godzinach szczytu, ograniczenie dochodów producentów energii elektrycznej do 180 EUR/MWh, wprowadzenie składki solidarnościowej od spółek wydobywających węglowodory, gdy ich dochody przekraczają 20% średnich zysków z trzech poprzednich lat, oraz umożliwienie, by regulowane ceny energii elektrycznej były niższe od kosztów.

Read more

Nowe regulacje w sprawie cyberbezpieczeństwa produktów materialnych i oprogramowania

19 września 2022

15 września Komisja zaproponowała nowe zasady bezpieczeństwa cybernetycznego dla produktów z elementami cyfrowymi w zakresie ich projektowania, rozwoju, produkcji i wprowadzania na rynek.

Read more

Projekt prawa o wolności mediów

19 września 2022

16 września Komisja przedstawiła projekt unijnych przepisów dotyczących wolności mediów, który obejmuje m.in. środki zwalczania ingerencji politycznych oraz ochrony wydawców i dziennikarzy przed próbami szpiegostwa. Przewiduje on również stabilne finansowanie mediów publicznych, większą przejrzystość w zakresie własności oraz ocenę wpływu koncentracji na rynki mediów, na pluralizm i niezależność redakcyjną.

Read more

Zawieszenie funduszy spójności dla Węgier

19 września 2022

18 września Komisja zaproponowała zawieszenie 65% środków z trzech programów spójności dla Węgier o szacunkowej wartości 7,5 mld euro oraz zakaz zawierania wszelkich umów z węgierskimi organami publicznymi. To wszystko w związku z naruszeniem praworządności w tym kraju. Decyzja, która musi zostać zatwierdzona przez Radę, to zastosowanie mechanizmu warunkowości budżetowej.

Read more

Parlament

Głosowanie w sprawie legislacji o adekwatnych minimalnych wynagrodzeniach

19 września 2022

parlement.jpg
14 września europosłowie przyjęli projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej (505 głosów do 92, 44 wstrzymujących się). Ustanowienie płacy minimalnej pozostaje w kompetencji państw członkowskich, ale kraje, które ją przyjmą, będą musiały zapewnić, że jest ona dostosowana do kosztów życia i do różnych poziomów wynagrodzenia. Teraz dokument musi przyjąć Rada.

Read more -inny link

Debata z fińską premier Sanną Marin

19 września 2022

13 września premier Finlandii Sanna Marin debatowała z europosłami na temat przyszłości Unii Europejskiej. Zaapelowała o dalsze wsparcie UE dla Ukrainy i ostrzejsze sankcje wobec Rosji. Powiedziała, że należy podjąć kroki przeciwko rosnącym cenom energii, w tym inwestycje w energie odnawialne.

Read more -inny link

Głosowanie na rzecz ograniczenia wylesiania

19 września 2022

13 września europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego produktów z zerowym wylesieniem (453 głosy za, 57 przeciw, 123 wstrzymujący się). Europejskie przedsiębiorstwa będą musiały zagwarantować, że pewne produkty sprzedawane w Europie nie pochodzą z wylesionych lub zdegradowanych terenów oraz że zostały wyprodukowane z poszanowaniem praw człowieka. Instytucje finansowe również będą podlegać nowym wymogom, aby zapewnić, że ich działalność nie przyczynia się do wylesiania. Teraz Parlament musi negocjować treść dokumentu z Radą.

Read more -inny link -inny link

Głosowanie w sprawie rewizji dyrektywy o energiach odnawialnych

19 września 2022

14 września europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie projektu przepisów zwiększających udział energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej do 45% do 2030 roku (418 głosów do 109, 111 wstrzymujących się). 469 głosami do 93 (przy 82 głosach wstrzymujących się) parlamentarzyści zatwierdzili rewizję dyrektywy o efektywności energetycznej (EED), która określa cele oszczędności energii zarówno dla zużycia pierwotnego, jak i końcowego. Teraz Parlament i Rada spotkają się, aby wynegocjować ostateczną wersję projektów.

Read more -inny link -inny link

Rezolucja na temat Tajwanu

19 września 2022

15 września europosłowie potępili trwające od sierpnia ćwiczenia wojskowe Chin wokół Tajwanu. Wezwali chiński rząd do unikania wszelkich działań, które mogłyby zdestabilizować bezpieczeństwo w regionie oraz zaapelowali do państw członkowskich o wzmocnienie ich stosunków z Tajwanem.

Read more

Nowy europejski Bauhaus

19 września 2022

14 września europosłowie udzielili poparcia projektowi europejskiego Bauhausu, ale wezwali do większej jego widoczności, przejrzystości oraz sprawiedliwości społecznej i geograficznej. Zwrócili się o to, by projekt, który łączy architekturę, design, sztukę i naukę w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, został włączony do przyszłego prawodawstwa UE.

Read more

Regiony graniczne Unii, laboratoria integracji europejskiej

19 września 2022

W przyjętej 15 września rezolucji europosłowie wzywają do lepszego uwzględniania specyficznych cech prawnych, administracyjnych, językowych, kulturowych, społeczno-gospodarczych, środowiskowych, demograficznych i geograficznych regionów granicznych Unii Europejskiej oraz do zarezerwowania 0,26% budżetu polityki spójności wyłącznie na rozwój tych regionów.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów rolnictwa

19 września 2022

conseilparlement.jpg
Obradujący 16 września w Pradze ministrowie rolnictwa dyskutowali na temat bezpieczeństwa żywnościowego oraz roli europejskiego rolnictwa i żywności w zrównoważonej światowej produkcji żywności. Wymienili poglądy o roli nauki, innowacji i nowoczesnych metod hodowli w rolnictwie.

Read more

Podpisanie legislacji dotyczącej rynków cyfrowych

19 września 2022

15 września przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola oraz czeski minister spraw europejskich Mikulas Bek (w imieniu Rady) podpisali akt o rynkach cyfrowych (DMA), która nakłada nowe obowiązki na duże platformy internetowe uważane za "strażników".

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Potwierdzenie decyzji Komisji niekorzystnej dla Google

19 września 2022

cjue.jpg
14 września Sąd Unii potwierdził decyzję Komisji z 2018 roku o ukaraniu Google za nadużywanie pozycji dominującej poprzez jego systemem operacyjny Android. Mimo to Sąd zmniejszył grzywnę nałożoną przez Komisję na Google z 4,343 mld euro do 4,125 mld.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Raport na temat grupowych zakupów szczepionek

19 września 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
12 września Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował specjalne sprawozdanie dotyczące europejskiej strategii zamówień publicznych na szczepionki przeciwko COVID-19 na lata 2020-2021. Zdaniem audytorów Komisji udało się zapewnić wystarczające i zróżnicowane dostawy. W podpisanych umowach brakowało jednak szczegółowych postanowień na wypadek przerw w dostawach, a proces udzielania zamówień wymagałby bardziej szczegółowej oceny.

Read more

Niemcy

Artykuł minister spraw zagranicznych

19 września 2022

allemagne.jpg
W artykule opublikowanym przez "Die Zeit" 12 września niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock wyjaśnia, że w obliczu wojny w Ukrainie Niemcy i Francja chcą przeorientować strategiczną politykę Unii Europejskiej wobec Rosji poprzez politykę sankcji, wzmocnienie europejskich zdolności obronnych i rozwój międzynarodowego partnerstwa.

Read more

Posiedzenie ministrów handlu i przewodniczących parlamentów G7

19 września 2022

15 września ministrowie handlu G7 ogłosili, że chcą zwiększyć presję na Rosję, by ograniczyć jej dochody, które finansują wojnę w Ukrainie. Ponadto ogłosili zamiar zaostrzenia polityki handlowej z Chinami, aby położyć kres pewnej formie "naiwności". 16 września w Berlinie odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów państw G7 o konieczności obrony demokracji.

Read more -inny link

Francja

30 lat Eurokorpusu

19 września 2022

france.jpg
9 września Eurokorpus obchodził 30. rocznicę podczas uroczystości w Strasburgu, w którym znajduje się jego siedziba. Stworzony przez Francję i Niemcy europejski korpus szybkiego reagowania liczy ponad 1000 żołnierzy z 11 krajów, skupionych wokół sześciu państw ramowych (Francji, Niemiec, Belgii, Hiszpanii, Luksemburga i Polski).

Read more -inny link -inny link

Włochy

Sondaż przedwyborczy

19 września 2022

italie.jpg
Według najnowszego sondażu przeprowadzonego 9 września (przed zakazem publikacji badań opinii publicznej w ostatnich dwóch tygodniach kampanii) prawicowa koalicja ma szansę wygrać wybory parlamentarne 25 września z 45% poparciem. Prowadzi skrajnie prawicowa partia Bracia Włosi kierowana przez Giorgię Meloni (25%), a za nią plasuje się Partia Demokratyczna Enrico Letty z 20,5%, Ruch 5 Gwiazd z 14,5% i Liga Matteo Salviniego (12,5%). Na Forza Italię zamierza głosować 8%, więcej niż na Trzeci Biegun utworzony przez ugrupowanie Matteo Renziego i Carlo Calendy (6,7%).

Read more

Słowenia

Szczyt Bałkanów Zachodnich

19 września 2022

slovenie.jpg
12 września przywódcy Bałkanów Zachodnich spotkali się w Brdzie (Słowenia) na 11. szczycie procesu Brdo-Brijuni. Wezwali Unię Europejską do przyspieszenia procesu rozszerzenia, przyznania Bośni i Hercegowinie statusu państwa kandydującego oraz wsparcia ich w walce z kryzysem energetycznym.

Read more

Armenia

Starcia na granicy między Armenią i Azerbejdżanem

19 września 2022

armenie.jpg
13 września na granicy Armenii i Azerbejdżanu wybuchły starcia kończące zawieszenie broni, które obowiązywało między tymi dwoma krajami od wojny w 2020 roku. Zginęło co najmniej 150 żołnierzy. Wysoki Przedstawiciel UE Josep Borrell wezwał do przestrzegania zawieszenia broni i podkreślił, że UE jest "zdeterminowana, aby nadal działać jako uczciwy pośrednik między Armenią i Azerbejdżanem". Przewodniczący Komitetu Ministrów i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy również wezwali do deeskalacji i rozwiązania konfliktu pokojowymi środkami. Nowe zawieszenie broni weszło w życie 14 września.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Raport GRECO na temat Włoch i Belgii

19 września 2022

conseilparlement.jpg
W opublikowanym 14 września raporcie GRECO (Grupa Państw Przeciwko Korupcji) stwierdza, że Włochy zastosowały się w zadowalającym stopniu do zaledwie pięciu z dwunastu rekomendacji skierowanych do nich w 2016 roku. Jeśli chodzi o parlamentarzystów, kraj nie przyjął odpowiednich kodeksów postępowania dla obu izb parlamentu ani ustaw regulujących stosunki między posłami a przedstawicielami grup interesu. 12 września GRECO opublikowało swój 3. raport z oceną Belgii dotyczący zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. Stwierdzono w nim, że kraj nie poprawił się w zakresie zapobiegania korupcji wśród ustawodawców, natomiast odnotowano pewne postępy w przypadku sędziów i prokuratorów.

Read more -inny link

Raport CPT na temat niemieckich więzień

19 września 2022

14 września Komitet Rady Europy do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT) opublikował raport dotyczący traktowania osób zatrzymanych w placówkach policyjnych, więzieniach i zakładach psychiatrycznych w wielu niemieckich landach. Ogólnie rzecz biorąc uważa, że od 2015 roku warunki zatrzymania uległy poprawie, chociaż nadal potrzebne są postępy w zakresie informowania osób przebywających w areszcie policyjnym o ich prawach, warunków osób trzymanych w izolacji oraz opieki psychiatrycznej nad zatrzymanymi.

Read more

Rosja nie jest już częścią Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

19 września 2022

Po wykluczeniu z Rady Europy w marcu br., od 16 września Rosja nie jest już stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. A więc 140 milionów obywateli tego kraju jest pozbawionych jej ochrony.

Read more

Eurostat

Sierpniowy wzrost inflacji

19 września 2022

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 16 września, w sierpniu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 9,1% (w porównaniu do 8,1% w lipcu). W całej UE wskaźnik ten wyniósł 10,1%, wobec 9,8% w lipcu.

Read more -inny link

Kultura

Tamara Łempicka w Krakowie

19 września 2022

culture.jpg
Do 12 marca 2023 roku w Muzeum Narodowym w Krakowie oglądać można ponad trzydzieści obrazów polskiej artystki Tamary Łempickiej powstałych od lat 20. do 60. XX wieku, a pochodzących z muzeów i prywatnych kolekcji w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Read more

Edvard Munch w Muzeum Orsay

19 września 2022

Do 22 stycznia 2023 roku Muzeum Orsay prezentuje wystawę na temat norweskiego malarza, zatytułowaną "Edvard Munch: Poemat życia, miłości i śmierci". We współpracy z Muzeum Muncha w Oslo wystawiono sto kilkadziesiąt prac tego wielkiego artysty symbolisty.

Read more -inny link

Wystawa Léonor Serrano Rivas w Muzeum Reina Sofia

19 września 2022

Do 27 lutego 2023 roku Muzeum Reina Sofia poświęca wystawę Leonor Serrano Rivas Artystka zgłębia magię przyrody.

Read more -inny link

Targi sztuki we Florencji

19 września 2022

Od 24 września do 2 października we florenckim Palazzo Corsini odbywa się 32. edycja Międzynarodowego Biennale Antyków. Jest to najstarsza wystawa-rynek na świecie, gromadząca to, co najlepsze w wielkiej włoskiej sztuce - od florenckiego renesansu do XX wieku - oraz antykwariuszy z całego świata.

Read more

Tydzień Designu w Wiedniu

19 września 2022

Do 25 września w stolicy Austrii trwa 16. Tydzień Designu, podczas którego prezentowane są przedmioty codziennego użytku, meble i produkty przemysłowe. W różnych dzielnicach miasta, w muzeach i galeriach sztuki odbywa się ponad 150 retrospektyw.

Read more -inny link

Maria Bartuszová w Tate Modern

19 września 2022

Do 16 kwietnia 2023 roku Tate Modern w Londynie prezentuje wystawę poświęconą twórczości Marii Bartuszovej - słowackiej artystce urodzonej w Pradze. Jest to okazja, by odkryć liczne wykonane przez nią abstrakcyjne rzeźby, rzadko wystawiane w Zjednoczonym Królestwie.

Read more

Biennale w Lyonie

19 września 2022

Trwające do 31 grudnia 16. Biennale w Lyonie, wystawa sztuki współczesnej, koncentruje się na temacie kruchości. 200 artystów i twórców prezentuje prace i obiekty poświęcone wrażliwości.

Read more

187. święto piwa w Monachium

19 września 2022

Do 3 października w Monachium trwa 187. Oktoberfest, tradycyjne bawarskie święto piwa.

Read more

Paryska retrospektywa ukraińskiej fotografii Borysa Michajłowa

19 września 2022

Do 15 stycznia 2023 roku Europejski Dom Fotografii w Paryżu zaprasza na wystawę o ukraińskim fotografie Borysie Michajłowie. Od ponad 50 lat artysta rozwija eksperymentalne prace fotograficzne o tematyce społecznej i politycznej.

Read more -inny link

Agenda

20 września

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


les 20-26 września

Zgromadzenie Ogólne ONZ (Nowy Jork)


25 września

Wybory parlamentarne (Włochy)


26 września

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :

N°ISSN :

Editor-in-Chief :

Director of Publication :

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów

pdf

Biuletyn n°991- wersja 19 sept. 2022