Biuletyn99517 oct. 2022

La Lettre

Jean-Pierre Cabestan

17 października 2022

Otwarty 16 października XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin przedłuży władzę Xi Jinpinga na trzecią kadencję. Na arenie międzynarodowej kraj jest ambitny i daje temu wyraz, kierując świat w stronę nowej dwubiegunowości. Jednak Chiny nadal będą zajmować liczne trudności wewnętrzne, zarówno gospodarcze, społeczne, jak i polityczne, które będą skłaniać je do niepodejmowania przesadnego ryzyka.

Read more

Na pierwszej stronie!

Ukraina-Europa: połączone losy

17 października 2022

etudes.jpg
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Europejczycy muszą stawiać czoła wojnie z ich wartościami i muszą się bronić z jeszcze większym wigorem, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Prawica i lewica idą łeb w łeb przed wyborami parlamentarnymi w Danii

17 października 2022

elections.jpg
Według najnowszych badań opinii publicznej Partia Socjaldemokratyczna dotychczasowej premier Mette Frederiksen zwycięży w przedterminowych wyborach parlamentarnych 1 listopada z 27,4% głosów, a cały blok lewicy ma uzyskać 47,8%. Blok prawicowy ma zdobyć 44,6% głosów.

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

17 października 2022

frs.jpg
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia zużycia. 11 października Belgia przedłużyła do marca środki wsparcia dla gospodarstw domowych, a Polska ustanowiła pułap cen energii elektrycznej dla MŚP. W budżecie na 2023 rok Irlandia planuje 1,3 mld euro wsparcia dla gospodarstw domowych i pomocy dla przedsiębiorstw. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można wszystko lepiej zrozumieć. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more

Ukraina/Rosja

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

16 października 2022

ukrru.jpg
12 października Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło stosunkiem 143 głosów do 5 (przy 35 wstrzymujących się) rezolucję w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy, w której potępiło Rosję za przeprowadzenie "tzw. nielegalnych referendów" na terytorium Ukrainy, które nie mają ważności w świetle prawa międzynarodowego, a także za próbę nielegalnej aneksji regionów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. Kraj jest wezwany do natychmiastowego cofnięcia tych decyzji.

Read more -inny link

Posiedzenie G7

17 października 2022

11 października przywódcy G7 spotkali się na wideokonferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po raz kolejny potępili rosyjskie ataki na ukraińską ziemię, aneksję terytorium i sabotaż gazociągu Nord Stream. Wezwali Rosję do zakończenia wojny. Potwierdzili swoje poparcie dla integracji Ukrainy z instytucjami międzynarodowymi w celu zagwarantowania jej bezpieczeństwa i oczekują na wnioski z Międzynarodowej Konferencji Ekspertów w sprawie Odbudowy, Rekonstrukcji i Modernizacji Ukrainy, która odbędzie się 25 października.

Read more -inny link

Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego

17 października 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił 11, 12 i 13 października trzy przemówienia: pierwsze na szczycie G7; drugie na spotkaniu z udziałem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego; trzecie przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy.

Read more -inny link -inny link

Większe wsparcie NATO

17 października 2022

Obradujący w dniach 12-13 października ministrowie obrony państw NATO zapowiedzieli zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony i wzmocnienie ich zdolności odstraszania. NATO planuje dostarczyć Ukrainie setki zagłuszaczy dronów, a kraje członkowskie zwiększą zapasy amunicji dedykowanej Ukrainie. Ponadto 14 państw NATO i Finlandia stworzyły projekt europejskiej tarczy antyrakietowej o nazwie "European Sky Shield".

Read more -inny link

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odrzuca rosyjskie referenda

17 października 2022

13 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stwierdziło, że pseudoreferenda zorganizowane przez Rosję na Ukrainie to "obraza prawa międzynarodowego" i oceniło je jako "nieważne, bez skutków prawnych i politycznych". Jednogłośnie przyjęło rezolucję o stworzeniu "globalnego systemu" sankcji wobec Rosji, w tym specjalnego trybunału do osądzenia jej zbrodni. Parlamentarzyści wezwali też kraje członkowskie do uznania rosyjskiego reżimu za "terrorystyczny".

Read more -inny link

Nowe instrumenty na rzecz ukraińskich uchodźców

16 października 2022

12 października Rada przyjęła instrumenty legislacyjne ułatwiające korzystanie z funduszy polityki spójności, by wspierać coraz częstsze przyjmowanie uchodźców z Ukrainy przez państwa członkowskie. Narzędzia te wzmocnią pomoc finansową CARE i zmobilizują dodatkowe 3,5 mld euro prefinansowania. 10 października Komisja ogłosiła wprowadzenie środków solidarnościowych mających na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla Ukraińców korzystających z ochrony tymczasowej, w tym stworzenie nowego internetowego narzędzia do poszukiwania pracy oraz rejestrację w programie pilotażowym "EU Talent Pool".

Read more -inny link

Komisja

Sprawozdanie na temat rozszerzenia oraz statusu kandydata dla Bośni i Hercegowiny

16 października 2022

commission1.jpg
11 października Komisja przyjęła pakiet "rozszerzenie" na 2022 rok, w którym analizuje postępy każdego z krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji w procesie ubiegania się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Zaleca również, aby Rada przyznała Bośni i Hercegowinie status kandydata.

Read more

Możliwości połowowe na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym w 2023 roku

17 października 2022

13 października Komisja opublikowała swoje propozycje dotyczące uprawnień do połowów na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, które mają na celu zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami ryb i stworzenie ram dla ich dystrybucji. Rada omówi wniosek Komisji w dniach 12 i 13 grudnia.

Read more

Rada

Porozumienie w sprawie europejskiego rozporządzenia o normalizacji

17 października 2022

conseilparlement.jpg
11 października Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany europejskiego rozporządzenia normalizacyjnego. Nowelizacja wzmacnia w szczególności trzy unijne organy odpowiadające za opracowywanie europejskich norm. Celem jest zapewnienie poszanowania wartości Unii Europejskiej, zwłaszcza w strategicznych obszarach, takich jak cyberbezpieczeństwo czy wodór.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. energii

16 października 2022

12 października ministrowie ds. energii spotkali się w Pradze, aby określić europejskie opcje legislacyjne dotyczące zakupu lub ewentualnego ograniczenia cen gazu. Odnośnie europejskiego rynku energii elektrycznej, ministrowie rozmawiali o energii odnawialnej i energii jądrowej jako części przyszłego miksu energetycznego.

Read more

Nowa sekretarz generalna

17 października 2022

13 października Francuzko-Szwajcarka Thérèse Blanchet została mianowana sekretarzem generalnym Rady na pięcioletnią kadencję. Obecna dyrektor generalna Służby Prawnej Rady będzie odpowiadać za doradzanie Radzie i Radzie Europejskiej w zakresie ich prac.

Read more

Porozumienie w sprawie przydziałów czasowych na lotniskach

17 października 2022

12 października państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady, które pozwoli przewoźnikom lotniczym na tymczasowe odstępstwo od zasad korzystania z przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej. Celem jest wsparcie obecnego ożywienia działalności lotniczej, która gwałtownie się skurczyła z powodu pandemii i wojny w Ukrainie.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

16 października 2022

Na nieformalnym spotkaniu w Pradze 13 i 14 października ministrowie odpowiedzialni za zatrudnienie i politykę społeczną dyskutowali o integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy. Omówili kwestie dostępu do zdrowia, edukacji i ochrony socjalnej, a także zwiększenie pomocy finansowej UE dla państw członkowskich. Podsumowali wpływ rosnących cen energii na gospodarstwa domowe i przeanalizowali długoterminowy plan dotyczący sytuacji gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

16 października 2022

Na posiedzeniu 13 października ministrowie sprawiedliwości przeanalizowali wspólną reakcję sądową przeciwko Rosji. Rozmawiali w szczególności o ściganiu i dochodzeniach w sprawie zbrodni wojennych. Omówili także stan prac nad projektem dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku. 14 października ministrowie spraw wewnętrznych omówili zarządzanie granicami zewnętrznymi i zatwierdzili konkluzje w sprawie strategii dotyczącej granic zewnętrznych. Przedyskutowali wewnętrzne aspekty skutków wojny w Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

17 października 2022

14 października ministrowie finansów obradowali w Waszyngtonie przy okazji posiedzenia MFW/Banku Światowego i spotkali się z sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Dokonali przeglądu transatlantyckich perspektyw gospodarczych i zagrożeń.

Read more -inny link

Definitywne przyjęcie dyrektywy w sprawie równości płci

17 października 2022

17 października Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę, która służy zapewnieniu lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach decyzyjnych w spółkach giełdowych. Chodzi o to, by do 2026 roku przedstawiciele płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowali 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych w spółkach giełdowych.

Read more

Dyplomacja

Przemówienie Josepa Borrella do ambasadorów

16 października 2022

diplomatie.jpg
Podczas dorocznej konferencji ambasadorów Unii Europejskiej, która odbyła się 10 października, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell wezwał dyplomatów do większej reaktywności i obecności w przestrzeni publicznej. Zaapelował do UE o działania przeciwko aktualnym zagrożeniom, takim jak kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie, rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także przypomniał państwom członkowskim o konieczności solidarnego współdziałania i zintensyfikowania wysiłków na rzecz walki ze skutkami wojny rozpętanej przez Rosję.

Read more

Polityka konkurencji i ochrona danych

17 października 2022

13 października, na spotkaniu UE-USA w sprawie polityki konkurencji w dziedzinie technologii, omówiono współpracę mającą na celu promowanie uczciwej konkurencji w sektorze cyfrowym. 7 października prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze umożliwiające i wyjaśniające warunki przekazywania danych osobowych między UE a USA. Teraz Komisja Europejska przygotuje projekt decyzji, a następnie rozpocznie procedurę jej przyjęcia.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie transportu lotniczego z ASEAN-em

17 października 2022

17 października Unia Europejska i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) osiągnęły (po ponad sześciu latach negocjacji) porozumienie w dziedzinie transportu lotniczego. Umowa przewiduje rozszerzenie oferty połączeń i częstsze loty linii lotniczych z obu regionów. Ponadto obejmuje bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem lotniczym oraz zawiera środki środowiskowe, takie jak ustanowienie systemu kompensacji i redukcji emisji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

18 października 2022

17 października ministrowie spraw zagranicznych zatwierdzili utworzenie misji szkoleniowej dla ukraińskich sił zbrojnych pod nazwą EUMAM Ukraine, a także nową transzę pomocy w wysokości 500 mln euro na dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Uzgodnili m.in. czasowe rozmieszczenie 40 ekspertów, którzy będą obserwować granice między Armenią a Azerbejdżanem, aby wspomóc proces pokojowy. W odniesieniu do Iranu, ministrowie dodali 11 osób i 4 podmioty do wykazu osób objętych unijnymi restrykcjami ze względu na trwające tam represje.

Read more

EBC

Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego

17 października 2022

bce.jpg
14 października, na posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego MFW, prezes EBC Christine Lagarde zapowiedziała dalsze podwyżki stóp procentowych. Oceniła, że w 2023 i 2024 roku inflacja pozostanie powyżej celu 2% oraz że należy spodziewać się znacznego spowolnienia wzrostu PKB strefy euro w drugiej połowie tego roku i na początku 2023. Ponadto stwierdziła, że EBC będzie wzmacniało włączanie celów środowiskowych do polityki fiskalnej.

Read more

Europejski Urząd Patentowy

Opracowanie na temat wkładu gospodarczego własności intelektualnej

17 października 2022

oeb.jpg
W opublikowanym 11 października raporcie Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oszacowano, że z sektorem własności intelektualnej powiązanych jest 82 mln miejsc pracy w UE. Na przykład w badaniu oszacowano, że 80,5% unijnego importu i 80,1% unijnego eksportu jest generowane przez branże intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granic

17 października 2022

agences-eu.jpg
Według danych opublikowanych przez FRONTEX 13 października w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku odnotowano 228 240 nielegalnych przekroczeń granicy, co stanowi najwyższy poziom od 2016 roku. Szlak przez Bałkany Zachodnie pozostaje najbardziej aktywną trasą migracyjną - podaje Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Ponadto od początku wojny do Unii Europejskiej dostało się ponad 11 milionów obywateli Ukrainy.

Read more -inny link

Wystrzelenie satelity Euterlsat Hotbird13F

17 października 2022

15 października satelita EUTELSAT HOTBIRD 13F został pomyślnie wyniesiony na geostacjonarną orbitę transferową przez firmę SpaceX na pokładzie rakiety Falcon 9. Satelita jest jednym z dwóch zaprojektowanych przez Airbus Defence and Space.

Read more -inny link

Niemcy

Spotkania z premierami Hiszpanii i Portugalii

17 października 2022

allemagne.jpg
14 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się w Berlinie z premierami Hiszpanii Pedro Sánchezem i Portugalii António Costą w celu porozmawiania o sytuacji w Ukrainie, wyrażając zamiar dalszego wspierania Ukraińców. Omówiono główne tematy posiedzenia Rady Europejskiej 20 i 21 października, w tym kwestie energetyczne.

Read more -inny link

Francja

Wzmocnienie francuskiej obecności wojskowej

17 października 2022

france.jpg
11 października francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu ogłosił szczegóły wzmocnienia francuskiej obecności wojskowej w Europie Wschodniej. Bojowe wozy piechoty i szwadron czołgów Leclerc zostaną wysłane do Rumunii w ramach misji Aigle, Rafale trafią na Litwę, a kompania lekkiej piechoty do Estonii.

Read more -inny link

Włochy

Wybory przewodniczących dwóch izb parlamentu

17 października 2022

italie.jpg
13 października włoscy senatorowie wybrali Ignazio La Russę, współzałożyciela skrajnie prawicowej partii Fratelli d'Italia, na nowego przewodniczącego izby wyższej. 14 października deputowani wybrali członka Ligi Lorenzo Fontanę na przewodniczącego izby niższej.

Read more -inny link -inny link

Słowenia

Ostatnie sondaże przed wyborami prezydenckimi

17 października 2022

slovenie.jpg
Wraz ze zbliżaniem się I tury wyborów prezydenckich w Słowenii, która odbędzie się 23 października, wyróżnia się dwójka kandydatów. Prowadzi Anže Logar z partii SDS - zamierza na niego głosować 23,6% wyborców, a na prawniczkę Natašę Pirc Musar 20,4%.

Read more

Szwecja

Nowy premier

17 października 2022

suede.jpg
17 października parlament wybrał na premiera lidera Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfa Kristerssona (176 głosów do 173). 14 października trzy partie prawicowego bloku umiarkowanych, chrześcijańskich demokratów i liberałów uzgodniły utworzenie rządu przy bezprecedensowym poparciu w parlamencie ze strony skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów.

Read more -inny link

Macedonia

Porozumienie o współpracy z FRONTEX-em

17 października 2022

macedoine.jpg
13 października Rada zatwierdziła podpisanie umowy między Macedonią Północną a FRONTEX-em, Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która będzie stanowić ramy ich współpracy operacyjnej w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi. Ma umożliwić prowadzenie wspólnych operacji, w tym na obszarach macedońskich za zgodą rządu. Teraz porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Parlament.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Nowy minister finansów

17 października 2022

royaume-uni.jpg
14 października premier Liz Truss zdymisjonowała kanclerza skarbu Kwasiego Kwartenga i zastąpiła go Jeremy'm Huntem. Od czasu ogłoszenia 23 września dużej obniżki podatków i środków rekompensujących rosnące ceny energii brytyjski rząd znajduje się pod presją, co podkreśla deficyty oraz koszty politycznego i gospodarczego planu zwolenników brexitu. 17 października Jeremy Hunt ogłosił anulowanie niemal wszystkich rozwiązań podatkowych, o których zdecydował jego poprzednik.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada Europy

Nagroda Václava Havla dla Władimira Kara-Murzy

16 października 2022

conseilparlement.jpg
11 października rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza otrzymał 10. Nagrodę im. Václava Havla na rzecz praw człowieka. Kara-Murza, więziony w Rosji od kwietnia 2022 roku za zdradę, był zaangażowany w tworzenie komitetu sprzeciwiającego się rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Read more

Bilans jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego

17 października 2022

Na jesiennej sesji plenarnej w dniach 10-14 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło szereg zaleceń i rezolucji w sprawie integracji Bałkanów Zachodnich z Europą oraz wypełniania zobowiązań przez Turcję, Węgry i Rumunię. Zgromadzenie opracowało raport na temat pogorszenia się sytuacji praw człowieka w Irlandii Północnej po brexicie.

Read more -inny link

MFW

Perspektywy światowej gospodarki

16 października 2022

fmi.jpg
11 października Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoje "Prognozy dla światowej gospodarki", w których skupia się na reakcji na kryzys kosztów utrzymania w obliczu powszechnego spowolnienia gospodarczego (okazuje się poważniejsze niż oczekiwano). Globalny wzrost gospodarczy ma spaść z 6% w 2021 roku do 3,2% w 2022 i 2,7% w 2023, osiągając najniższe tempo od 2001 (nie licząc kryzysu finansowego i pandemii COVID-19). Przewiduje się, że inflacja wzrośnie z 4,7% w 2021 do 8,8% w 2022, po czym spadnie do 6,5% w 2023 i 4,1% w 2024 roku.

Read more -inny link

Eurobarometr

Badanie na temat zielonej transformacji

17 października 2022

eurobarometre.jpg
10 października Komisja opublikowała wyniki badania Eurobarometru dotyczące sprawiedliwości w zakresie ekologicznej transformacji, zgodnie z którymi 88% Europejczyków zgadza się, że transformacja ta nie powinna nikogo pozostawić na bocznym torze. 77% czuje się osobiście odpowiedzialnymi za podjęcie działań. Połowa Europejczyków (50%) uważa, że UE robi wystarczająco dużo, aby zapewnić, żeby ta transformacja była sprawiedliwa.

Read more

Opracowania/raporty

Raport na temat umów handlowych

16 października 2022

etudes.jpg
11 października Komisja opublikowała sprawozdanie na temat wdrażania i egzekwowania umów o wolnym handlu z krajami partnerskimi Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że w 2021 roku eksport przekroczył 1 000 mld euro, a 44% handlu odbywało się w ramach preferencyjnych umów handlowych.

Read more -inny link

Kultura

Helmut Newton w Wiedniu

17 października 2022

culture.jpg
Wiedeńskie Kunstforum uczci setną rocznicę urodzin fotografa Helmuta Newtona (1920-2004) retrospektywą ponad 300 prac tego artysty trwającą do 15 stycznia 2023 roku. Na wystawie znalazły się zarówno ikoniczne fotografie, jak i niepublikowane wcześniej prace.

Read more -inny link

Festiwal w Canterbury

17 października 2022

Do 5 listopada w Canterbury odbywa się coroczny festiwal celebrujący sztukę, z różnorodnym i ekstrawaganckim programem uwzględniającym muzykę, teatr i naukę.

Read more

Targi Książki we Frankfurcie

17 października 2022

Od 19 do 23 października we Frankfurcie odbywają się największe na świecie targi książki. Tegorocznym tematem jest "tłumaczenie" we wszystkich jego aspektach i jako warunek zrozumienia oraz porozumienia. W mieście organizowane są liczne imprezy, konferencje, odczyty, debaty, spektakle i spotkania.

Read more -inny link

Wystawa w Paryżu na temat francuskich sił specjalnych

17 października 2022

Do 29 stycznia 2023 roku Muzeum Armii w Paryżu prezentuje po raz pierwszy wystawę poświęconą francuskim siłom specjalnym. Ekspozycja przygląda się historii, funkcjonowaniu, wyposażeniu i ewolucji sił specjalnych, a także ich wizerunkowi w "kulturze popularnej". Wystawa organizowana jest we współpracy z Dowództwem Operacji Specjalnych (COS).

Read more -inny link

Międzynarodowy Festiwal Natura w Namur

17 października 2022

Do 23 października miasto Namur jest gospodarzem 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Natura. W programie projekcje filmowe, wystawy fotografii, konferencje i spotkania o tematyce przyrodniczej.

Read more

Niemiecka Nowa Rzeczowość w Kopenhadze

17 października 2022

Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum Luizjany w Kopenhadze trwa wystawa poświęcona Niemcom w latach 20. XX wieku, która rzuca światło na ruch "Neue Sachlichkeit", czyli Nowej Rzeczowości. Około 600 prac 90 artystów ilustruje polityczne i społeczne wstrząsy tamtych czasów. Ekspozycję zorganizowano we współpracy z Centrum Pompidou w Paryżu.

Read more

Fotografie Carrie Mae Weems w Barcelonie

17 października 2022

Do 15 stycznia 2023 roku Centrum Fotograficzne KBr Fundacji Mapfre w Barcelonie zaprasza na wystawę Carrie Mae Weems. Ekspozycja "Wielka pętla możliwego" zorganizowana została we współpracy z Fundació Foto Colectania oraz Württembergischer Kunstverein Stuttgart (WKV) i prezentuje prace, które skupiają się na tożsamości społeczności afroamerykańskiej, kobietach i mechanizmach władzy.

Read more

Niki de Saint Phalle w Tuluzie

17 października 2022

Do 5 marca 2023 roku w Abattoirs, w Musée - Frac Occitanie w Tuluzie prezentowana jest wystawa poświęcona Niki de Saint Phalle, a w szczególności "drugiej części" jej kariery (tej mniej znanej), od 1978 do jej śmierci w 2002 roku.

Read more

Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą

17 października 2022

Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy. 20 października Stowarzyszenie "Solidarność Ukraina-Wasquehal" z Wasquehal organizuje przedstawienie "George Kaplan", z którego zyski zostaną w całości przekazane na wsparcie narodu ukraińskiego. Tego samego dnia London Chorus proponuje koncert w Ukraińskiej Katedrze Katolickiej w Londynie na rzecz ukraińskich uchodźców. 21 października niemieckie miasto Rietberg gości wydarzenie "Sztuka pokoju" - solidarnościowy koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy oraz L. i P. Hahnów. Na polskiej platformie Pomagam.pl zorganizowano zbiórkę pieniędzy, aby zapewnić ukraińskiej armii niezbędny sprzęt zimowy i pomóc ludności zmierzyć się z jedną z najgorszych zim od dziesięcioleci. 27 października fundacja Diario de avisos w Hiszpanii nagrodzi ukraińskie społeczeństwo obywatelskie.

Read more

Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie

17 października 2022

Od 19 do 23 października w Krakowie odbywa się 58. Studencki Festiwal Piosenki, który jest od 1962 roku jednym z najważniejszych festiwali piosenki artystycznej i zaangażowanej w naszym kraju.

Read more -inny link

Olafur Eliasson we Florencji

17 października 2022

Do 22 stycznia 2023 roku w Palazzo Strozzi we Florencji prezentowana jest wystawa "Olafur Eliasson: w jego czasach". Stawia ona zwiedzającego w centrum refleksji artysty nad pojęciem wspólnego doświadczenia i interakcji z rzeczywistością oraz łączy nowe instalacje z pracami historycznymi.

Read more

Art Basel w Paryżu

18 października 2022

Od 20 do 23 października w Grand Palais Ephémère odbędzie się po raz pierwszy Paris + by Art Basel - targi sztuki współczesnej, w których bierze udział 156 wystawców z 30 krajów. Będzie również program rzeźb i instalacji w całym Paryżu. Impreza przyciąga także liczne wydarzenia off.

Read more

Agenda

les 17-18 października

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Luksemburg)


17 października

Rada do Spraw Zagranicznych (Luksemburg)


les 17-20 października

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Strasburg)


18 października

Rada do Spraw Ogólnych (Luksemburg)


19 października

Trójstronny szczyt społeczny (Bruksela)


les 20-21 października

Rada Europejska (Bruksela)


les 20-21 października

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu (Praga)


23 października

Wybory prezydenckie (I tura) (Słowenia)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Dokąd zmierzają Chiny?

pdf

Biuletyn n°995- wersja 17 oct. 2022