Biuletyn n°995

Open panel Open panel
Biuletyn n°995
Biuletyn
wtorek, 18 października 2022
numer 995
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Dokąd zmierzają Chiny?
Otwarty 16 października XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin przedłuży władzę Xi Jinpinga na trzecią kadencję. Na arenie międzynarodowej kraj jest ambitny i daje temu wyraz, kierując świat w stronę nowej dwubiegunowości. Jednak Chiny nadal będą zajmować liczne trudności wewnętrzne, zarówno gospodarcze, społeczne, jak i polityczne, które będą skłaniać je do niepodejmowania przesadnego ryzyka.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Ukraina-Europa: połączone losy
photo
Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę Europejczycy muszą stawiać czoła wojnie z ich wartościami i muszą się bronić z jeszcze większym wigorem, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Prawica i lewica idą łeb w łeb przed wyborami parlamentarnymi w Danii
photo
Według najnowszych badań opinii publicznej Partia Socjaldemokratyczna dotychczasowej premier Mette Frederiksen zwycięży w przedterminowych wyborach parlamentarnych 1 listopada z 27,4% głosów, a cały blok lewicy ma uzyskać 47,8%. Blok prawicowy ma zdobyć 44,6% głosów... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia zużycia. 11 października Belgia przedłużyła do marca środki wsparcia dla gospodarstw domowych, a Polska ustanowiła pułap cen energii elektrycznej dla MŚP. W budżecie na 2023 rok Irlandia planuje 1,3 mld euro wsparcia dla gospodarstw domowych i pomocy dla przedsiębiorstw. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można wszystko lepiej zrozumieć. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej

Ukraina/Rosja : Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ
photo
12 października Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło stosunkiem 143 głosów do 5 (przy 35 wstrzymujących się) rezolucję w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy, w której potępiło Rosję za przeprowadzenie "tzw. nielegalnych referendów" na terytorium Ukrainy, które nie mają ważności w świetle prawa międzynarodowego, a także za próbę nielegalnej aneksji regionów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporoskiego. Kraj jest wezwany do natychmiastowego cofnięcia tych decyzji... Więcej
Więcej
Posiedzenie G7
photo
11 października przywódcy G7 spotkali się na wideokonferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Po raz kolejny potępili rosyjskie ataki na ukraińską ziemię, aneksję terytorium i sabotaż gazociągu Nord Stream. Wezwali Rosję do zakończenia wojny. Potwierdzili swoje poparcie dla integracji Ukrainy z instytucjami międzynarodowymi w celu zagwarantowania jej bezpieczeństwa i oczekują na wnioski z Międzynarodowej Konferencji Ekspertów w sprawie Odbudowy, Rekonstrukcji i Modernizacji Ukrainy, która odbędzie się 25 października... Więcej
Więcej
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odrzuca rosyjskie referenda
photo
13 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stwierdziło, że pseudoreferenda zorganizowane przez Rosję na Ukrainie to "obraza prawa międzynarodowego" i oceniło je jako "nieważne, bez skutków prawnych i politycznych". Jednogłośnie przyjęło rezolucję o stworzeniu "globalnego systemu" sankcji wobec Rosji, w tym specjalnego trybunału do osądzenia jej zbrodni. Parlamentarzyści wezwali też kraje członkowskie do uznania rosyjskiego reżimu za "terrorystyczny"... Więcej
Więcej
Większe wsparcie NATO
photo
Obradujący w dniach 12-13 października ministrowie obrony państw NATO zapowiedzieli zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony i wzmocnienie ich zdolności odstraszania. NATO planuje dostarczyć Ukrainie setki zagłuszaczy dronów, a kraje członkowskie zwiększą zapasy amunicji dedykowanej Ukrainie. Ponadto 14 państw NATO i Finlandia stworzyły projekt europejskiej tarczy antyrakietowej o nazwie "European Sky Shield"... Więcej
Więcej
Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił 11, 12 i 13 października trzy przemówienia: pierwsze na szczycie G7; drugie na spotkaniu z udziałem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego; trzecie przed Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy... Więcej
Więcej | Więcej
Nowe instrumenty na rzecz ukraińskich uchodźców
photo
12 października Rada przyjęła instrumenty legislacyjne ułatwiające korzystanie z funduszy polityki spójności, by wspierać coraz częstsze przyjmowanie uchodźców z Ukrainy przez państwa członkowskie. Narzędzia te wzmocnią pomoc finansową CARE i zmobilizują dodatkowe 3,5 mld euro prefinansowania. 10 października Komisja ogłosiła wprowadzenie środków solidarnościowych mających na celu ułatwienie dostępu do zatrudnienia dla Ukraińców korzystających z ochrony tymczasowej, w tym stworzenie nowego internetowego narzędzia do poszukiwania pracy oraz rejestrację w programie pilotażowym "EU Talent Pool"... Więcej
Więcej

Komisja : Możliwości połowowe na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym w 2023 roku
photo
13 października Komisja opublikowała swoje propozycje dotyczące uprawnień do połowów na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym, które mają na celu zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami ryb i stworzenie ram dla ich dystrybucji. Rada omówi wniosek Komisji w dniach 12 i 13 grudnia... Więcej
Sprawozdanie na temat rozszerzenia oraz statusu kandydata dla Bośni i Hercegowiny
photo
11 października Komisja przyjęła pakiet "rozszerzenie" na 2022 rok, w którym analizuje postępy każdego z krajów Bałkanów Zachodnich i Turcji w procesie ubiegania się o przyjęcie do Unii Europejskiej. Zaleca również, aby Rada przyznała Bośni i Hercegowinie status kandydata... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
Na posiedzeniu 13 października ministrowie sprawiedliwości przeanalizowali wspólną reakcję sądową przeciwko Rosji. Rozmawiali w szczególności o ściganiu i dochodzeniach w sprawie zbrodni wojennych. Omówili także stan prac nad projektem dyrektywy w sprawie przestępstw przeciwko środowisku. 14 października ministrowie spraw wewnętrznych omówili zarządzanie granicami zewnętrznymi i zatwierdzili konkluzje w sprawie strategii dotyczącej granic zewnętrznych. Przedyskutowali wewnętrzne aspekty skutków wojny w Ukrainie, zwłaszcza w odniesieniu do uchodźców... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
12 października ministrowie ds. energii spotkali się w Pradze, aby określić europejskie opcje legislacyjne dotyczące zakupu lub ewentualnego ograniczenia cen gazu. Odnośnie europejskiego rynku energii elektrycznej, ministrowie rozmawiali o energii odnawialnej i energii jądrowej jako części przyszłego miksu energetycznego... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
14 października ministrowie finansów obradowali w Waszyngtonie przy okazji posiedzenia MFW/Banku Światowego i spotkali się z sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Dokonali przeglądu transatlantyckich perspektyw gospodarczych i zagrożeń... Więcej
Więcej
Definitywne przyjęcie dyrektywy w sprawie równości płci
photo
17 października Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę, która służy zapewnieniu lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach decyzyjnych w spółkach giełdowych. Chodzi o to, by do 2026 roku przedstawiciele płci niedostatecznie reprezentowanej zajmowali 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych w spółkach giełdowych... Więcej
Porozumienie w sprawie europejskiego rozporządzenia o normalizacji
photo
11 października Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie zmiany europejskiego rozporządzenia normalizacyjnego. Nowelizacja wzmacnia w szczególności trzy unijne organy odpowiadające za opracowywanie europejskich norm. Celem jest zapewnienie poszanowania wartości Unii Europejskiej, zwłaszcza w strategicznych obszarach, takich jak cyberbezpieczeństwo czy wodór... Więcej
Porozumienie w sprawie przydziałów czasowych na lotniskach
photo
12 października państwa członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie przyjęcia rozporządzenia Rady, które pozwoli przewoźnikom lotniczym na tymczasowe odstępstwo od zasad korzystania z przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej. Celem jest wsparcie obecnego ożywienia działalności lotniczej, która gwałtownie się skurczyła z powodu pandemii i wojny w Ukrainie... Więcej
Nowa sekretarz generalna
photo
13 października Francuzko-Szwajcarka Thérèse Blanchet została mianowana sekretarzem generalnym Rady na pięcioletnią kadencję. Obecna dyrektor generalna Służby Prawnej Rady będzie odpowiadać za doradzanie Radzie i Radzie Europejskiej w zakresie ich prac... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych
photo
Na nieformalnym spotkaniu w Pradze 13 i 14 października ministrowie odpowiedzialni za zatrudnienie i politykę społeczną dyskutowali o integracji ukraińskich uchodźców na rynku pracy. Omówili kwestie dostępu do zdrowia, edukacji i ochrony socjalnej, a także zwiększenie pomocy finansowej UE dla państw członkowskich. Podsumowali wpływ rosnących cen energii na gospodarstwa domowe i przeanalizowali długoterminowy plan dotyczący sytuacji gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Przemówienie Josepa Borrella do ambasadorów
photo
Podczas dorocznej konferencji ambasadorów Unii Europejskiej, która odbyła się 10 października, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell wezwał dyplomatów do większej reaktywności i obecności w przestrzeni publicznej. Zaapelował do UE o działania przeciwko aktualnym zagrożeniom, takim jak kryzys energetyczny, wojna w Ukrainie, rywalizacja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a także przypomniał państwom członkowskim o konieczności solidarnego współdziałania i zintensyfikowania wysiłków na rzecz walki ze skutkami wojny rozpętanej przez Rosję... Więcej
Polityka konkurencji i ochrona danych
photo
13 października, na spotkaniu UE-USA w sprawie polityki konkurencji w dziedzinie technologii, omówiono współpracę mającą na celu promowanie uczciwej konkurencji w sektorze cyfrowym. 7 października prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze umożliwiające i wyjaśniające warunki przekazywania danych osobowych między UE a USA. Teraz Komisja Europejska przygotuje projekt decyzji, a następnie rozpocznie procedurę jej przyjęcia... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie transportu lotniczego z ASEAN-em
photo
17 października Unia Europejska i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) osiągnęły (po ponad sześciu latach negocjacji) porozumienie w dziedzinie transportu lotniczego. Umowa przewiduje rozszerzenie oferty połączeń i częstsze loty linii lotniczych z obu regionów. Ponadto obejmuje bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem lotniczym oraz zawiera środki środowiskowe, takie jak ustanowienie systemu kompensacji i redukcji emisji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
17 października ministrowie spraw zagranicznych zatwierdzili utworzenie misji szkoleniowej dla ukraińskich sił zbrojnych pod nazwą EUMAM Ukraine, a także nową transzę pomocy w wysokości 500 mln euro na dostawy sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Uzgodnili m.in. czasowe rozmieszczenie 40 ekspertów, którzy będą obserwować granice między Armenią a Azerbejdżanem, aby wspomóc proces pokojowy. W odniesieniu do Iranu, ministrowie dodali 11 osób i 4 podmioty do wykazu osób objętych unijnymi restrykcjami ze względu na trwające tam represje... Więcej

EBC : Posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego
photo
14 października, na posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Finansowego MFW, prezes EBC Christine Lagarde zapowiedziała dalsze podwyżki stóp procentowych. Oceniła, że w 2023 i 2024 roku inflacja pozostanie powyżej celu 2% oraz że należy spodziewać się znacznego spowolnienia wzrostu PKB strefy euro w drugiej połowie tego roku i na początku 2023. Ponadto stwierdziła, że EBC będzie wzmacniało włączanie celów środowiskowych do polityki fiskalnej... Więcej

Europejski Urząd Patentowy : Opracowanie na temat wkładu gospodarczego własności intelektualnej
photo
W opublikowanym 11 października raporcie Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oszacowano, że z sektorem własności intelektualnej powiązanych jest 82 mln miejsc pracy w UE. Na przykład w badaniu oszacowano, że 80,5% unijnego importu i 80,1% unijnego eksportu jest generowane przez branże intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej... Więcej

Europejskie agencje : Wzrost liczby nielegalnych przekroczeń granic
photo
Według danych opublikowanych przez FRONTEX 13 października w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku odnotowano 228 240 nielegalnych przekroczeń granicy, co stanowi najwyższy poziom od 2016 roku. Szlak przez Bałkany Zachodnie pozostaje najbardziej aktywną trasą migracyjną - podaje Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Ponadto od początku wojny do Unii Europejskiej dostało się ponad 11 milionów obywateli Ukrainy... Więcej
Więcej
Wystrzelenie satelity Euterlsat Hotbird13F
photo
15 października satelita EUTELSAT HOTBIRD 13F został pomyślnie wyniesiony na geostacjonarną orbitę transferową przez firmę SpaceX na pokładzie rakiety Falcon 9. Satelita jest jednym z dwóch zaprojektowanych przez Airbus Defence and Space... Więcej

Niemcy : Spotkania z premierami Hiszpanii i Portugalii
photo
14 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się w Berlinie z premierami Hiszpanii Pedro Sánchezem i Portugalii António Costą w celu porozmawiania o sytuacji w Ukrainie, wyrażając zamiar dalszego wspierania Ukraińców. Omówiono główne tematy posiedzenia Rady Europejskiej 20 i 21 października, w tym kwestie energetyczne... Więcej
Więcej

Francja : Wzmocnienie francuskiej obecności wojskowej
photo
11 października francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu ogłosił szczegóły wzmocnienia francuskiej obecności wojskowej w Europie Wschodniej. Bojowe wozy piechoty i szwadron czołgów Leclerc zostaną wysłane do Rumunii w ramach misji Aigle, Rafale trafią na Litwę, a kompania lekkiej piechoty do Estonii... Więcej
Więcej

Włochy : Wybory przewodniczących dwóch izb parlamentu
photo
13 października włoscy senatorowie wybrali Ignazio La Russę, współzałożyciela skrajnie prawicowej partii Fratelli d'Italia, na nowego przewodniczącego izby wyższej. 14 października deputowani wybrali członka Ligi Lorenzo Fontanę na przewodniczącego izby niższej... Więcej
Więcej | Więcej

Słowenia : Ostatnie sondaże przed wyborami prezydenckimi
photo
Wraz ze zbliżaniem się I tury wyborów prezydenckich w Słowenii, która odbędzie się 23 października, wyróżnia się dwójka kandydatów. Prowadzi Anže Logar z partii SDS - zamierza na niego głosować 23,6% wyborców, a na prawniczkę Natašę Pirc Musar 20,4%... Więcej

Szwecja : Nowy premier
photo
17 października parlament wybrał na premiera lidera Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfa Kristerssona (176 głosów do 173). 14 października trzy partie prawicowego bloku umiarkowanych, chrześcijańskich demokratów i liberałów uzgodniły utworzenie rządu przy bezprecedensowym poparciu w parlamencie ze strony skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów... Więcej
Więcej

Macedonia : Porozumienie o współpracy z FRONTEX-em
photo
13 października Rada zatwierdziła podpisanie umowy między Macedonią Północną a FRONTEX-em, Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która będzie stanowić ramy ich współpracy operacyjnej w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi. Ma umożliwić prowadzenie wspólnych operacji, w tym na obszarach macedońskich za zgodą rządu. Teraz porozumienie musi zostać zatwierdzone przez Parlament... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowy minister finansów
photo
14 października premier Liz Truss zdymisjonowała kanclerza skarbu Kwasiego Kwartenga i zastąpiła go Jeremy'm Huntem. Od czasu ogłoszenia 23 września dużej obniżki podatków i środków rekompensujących rosnące ceny energii brytyjski rząd znajduje się pod presją, co podkreśla deficyty oraz koszty politycznego i gospodarczego planu zwolenników brexitu. 17 października Jeremy Hunt ogłosił anulowanie niemal wszystkich rozwiązań podatkowych, o których zdecydował jego poprzednik... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada Europy : Nagroda Václava Havla dla Władimira Kara-Murzy
photo
11 października rosyjski opozycjonista Władimir Kara-Murza otrzymał 10. Nagrodę im. Václava Havla na rzecz praw człowieka. Kara-Murza, więziony w Rosji od kwietnia 2022 roku za zdradę, był zaangażowany w tworzenie komitetu sprzeciwiającego się rosyjskiej inwazji na Ukrainę... Więcej
Bilans jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
Na jesiennej sesji plenarnej w dniach 10-14 października Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło szereg zaleceń i rezolucji w sprawie integracji Bałkanów Zachodnich z Europą oraz wypełniania zobowiązań przez Turcję, Węgry i Rumunię. Zgromadzenie opracowało raport na temat pogorszenia się sytuacji praw człowieka w Irlandii Północnej po brexicie... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy światowej gospodarki
photo
11 października Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoje "Prognozy dla światowej gospodarki", w których skupia się na reakcji na kryzys kosztów utrzymania w obliczu powszechnego spowolnienia gospodarczego (okazuje się poważniejsze niż oczekiwano). Globalny wzrost gospodarczy ma spaść z 6% w 2021 roku do 3,2% w 2022 i 2,7% w 2023, osiągając najniższe tempo od 2001 (nie licząc kryzysu finansowego i pandemii COVID-19). Przewiduje się, że inflacja wzrośnie z 4,7% w 2021 do 8,8% w 2022, po czym spadnie do 6,5% w 2023 i 4,1% w 2024 roku... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat zielonej transformacji
photo
10 października Komisja opublikowała wyniki badania Eurobarometru dotyczące sprawiedliwości w zakresie ekologicznej transformacji, zgodnie z którymi 88% Europejczyków zgadza się, że transformacja ta nie powinna nikogo pozostawić na bocznym torze. 77% czuje się osobiście odpowiedzialnymi za podjęcie działań. Połowa Europejczyków (50%) uważa, że UE robi wystarczająco dużo, aby zapewnić, żeby ta transformacja była sprawiedliwa... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat umów handlowych
photo
11 października Komisja opublikowała sprawozdanie na temat wdrażania i egzekwowania umów o wolnym handlu z krajami partnerskimi Unii Europejskiej. Z raportu wynika, że w 2021 roku eksport przekroczył 1 000 mld euro, a 44% handlu odbywało się w ramach preferencyjnych umów handlowych... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy. 20 października Stowarzyszenie "Solidarność Ukraina-Wasquehal" z Wasquehal organizuje przedstawienie "George Kaplan", z którego zyski zostaną w całości przekazane na wsparcie narodu ukraińskiego. Tego samego dnia London Chorus proponuje koncert w Ukraińskiej Katedrze Katolickiej w Londynie na rzecz ukraińskich uchodźców. 21 października niemieckie miasto Rietberg gości wydarzenie "Sztuka pokoju" - solidarnościowy koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Ukrainy oraz L. i P. Hahnów. Na polskiej platformie Pomagam.pl zorganizowano zbiórkę pieniędzy, aby zapewnić ukraińskiej armii niezbędny sprzęt zimowy i pomóc ludności zmierzyć się z jedną z najgorszych zim od dziesięcioleci. 27 października fundacja Diario de avisos w Hiszpanii nagrodzi ukraińskie społeczeństwo obywatelskie... Więcej
Targi Książki we Frankfurcie
photo
Od 19 do 23 października we Frankfurcie odbywają się największe na świecie targi książki. Tegorocznym tematem jest "tłumaczenie" we wszystkich jego aspektach i jako warunek zrozumienia oraz porozumienia. W mieście organizowane są liczne imprezy, konferencje, odczyty, debaty, spektakle i spotkania... Więcej
Więcej
Niki de Saint Phalle w Tuluzie
photo
Do 5 marca 2023 roku w Abattoirs, w Musée - Frac Occitanie w Tuluzie prezentowana jest wystawa poświęcona Niki de Saint Phalle, a w szczególności "drugiej części" jej kariery (tej mniej znanej), od 1978 do jej śmierci w 2002 roku... Więcej
Fotografie Carrie Mae Weems w Barcelonie
photo
Do 15 stycznia 2023 roku Centrum Fotograficzne KBr Fundacji Mapfre w Barcelonie zaprasza na wystawę Carrie Mae Weems. Ekspozycja "Wielka pętla możliwego" zorganizowana została we współpracy z Fundació Foto Colectania oraz Württembergischer Kunstverein Stuttgart (WKV) i prezentuje prace, które skupiają się na tożsamości społeczności afroamerykańskiej, kobietach i mechanizmach władzy... Więcej
Helmut Newton w Wiedniu
photo
Wiedeńskie Kunstforum uczci setną rocznicę urodzin fotografa Helmuta Newtona (1920-2004) retrospektywą ponad 300 prac tego artysty trwającą do 15 stycznia 2023 roku. Na wystawie znalazły się zarówno ikoniczne fotografie, jak i niepublikowane wcześniej prace... Więcej
Więcej
Niemiecka Nowa Rzeczowość w Kopenhadze
photo
Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum Luizjany w Kopenhadze trwa wystawa poświęcona Niemcom w latach 20. XX wieku, która rzuca światło na ruch "Neue Sachlichkeit", czyli Nowej Rzeczowości. Około 600 prac 90 artystów ilustruje polityczne i społeczne wstrząsy tamtych czasów. Ekspozycję zorganizowano we współpracy z Centrum Pompidou w Paryżu... Więcej
Wystawa w Paryżu na temat francuskich sił specjalnych
photo
Do 29 stycznia 2023 roku Muzeum Armii w Paryżu prezentuje po raz pierwszy wystawę poświęconą francuskim siłom specjalnym. Ekspozycja przygląda się historii, funkcjonowaniu, wyposażeniu i ewolucji sił specjalnych, a także ich wizerunkowi w "kulturze popularnej". Wystawa organizowana jest we współpracy z Dowództwem Operacji Specjalnych (COS)... Więcej
Więcej
Międzynarodowy Festiwal Natura w Namur
photo
Do 23 października miasto Namur jest gospodarzem 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Natura. W programie projekcje filmowe, wystawy fotografii, konferencje i spotkania o tematyce przyrodniczej... Więcej
Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie
photo
Od 19 do 23 października w Krakowie odbywa się 58. Studencki Festiwal Piosenki, który jest od 1962 roku jednym z najważniejszych festiwali piosenki artystycznej i zaangażowanej w naszym kraju... Więcej
Więcej
Festiwal w Canterbury
photo
Do 5 listopada w Canterbury odbywa się coroczny festiwal celebrujący sztukę, z różnorodnym i ekstrawaganckim programem uwzględniającym muzykę, teatr i naukę... Więcej
Olafur Eliasson we Florencji
photo
Do 22 stycznia 2023 roku w Palazzo Strozzi we Florencji prezentowana jest wystawa "Olafur Eliasson: w jego czasach". Stawia ona zwiedzającego w centrum refleksji artysty nad pojęciem wspólnego doświadczenia i interakcji z rzeczywistością oraz łączy nowe instalacje z pracami historycznymi... Więcej
Art Basel w Paryżu
photo
Od 20 do 23 października w Grand Palais Ephémère odbędzie się po raz pierwszy Paris + by Art Basel - targi sztuki współczesnej, w których bierze udział 156 wystawców z 30 krajów. Będzie również program rzeźb i instalacji w całym Paryżu. Impreza przyciąga także liczne wydarzenia off... Więcej

17paź.
17 października

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

17paź.
17-18 października

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

17paź.
17-20 października

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

18paź.
18 października

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

19paź.
19 października

Bruksela

Trójstronny szczyt społeczny

20paź.
20-21 października

Bruksela

Rada Europejska

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu

23paź.
23 października

Słowenia

Wybory prezydenckie (I tura)

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022