Biuletyn99410 oct. 2022

La Lettre

Pierre Mirel

10 października 2022

W przedstawionym w 2021 roku nowym programie dla regionu Morza Śródziemnego zaproponowano doskonałe środki współpracy, by stawić czoła wstrząsom w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Ale nie ma narzędzi na miarę swoich ambicji oraz pominięto milczeniem drażliwe kwestie.

Read more

Wybory

Alexander Van der Bellen ponownie wybrany w I turze

10 października 2022

elections.jpg
9 października urzędujący prezydent Austrii Alexander Van der Bellen został ponownie wybrany w I turze z wynikiem 57,6% głosów. Frekwencja wyniosła 52,5% i była o 16 punktów niższa niż w I turze poprzednich wyborów w 2016 roku.

Read more

Kto zastąpi Boruta Pahora w Słowenii?

10 października 2022

23 października Słoweńcy mają udać się do urn, aby wybrać następcę Boruta Pahora, prezydenta republiki od 2012 roku, który nie może się ubiegać o kolejną kadencję. Oczekuje się, że kandydat Partii Demokratycznej Anze Logar wygra I turę z 28,2% głosów, a za nim uplasuje się niezależna Natasa Pirc Musar z 23,6% i niezależny, popierany przez Ruch Wolności Milan Brglez (18,9%).

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

10 października 2022

frs.jpg
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia zużycia. 6 października UE przyjęła plan, który obejmuje pułap dochodów dla producentów inframarginalnych oraz podatek solidarnościowy dla sektora paliw kopalnych. Tego samego dnia francuski rząd przedstawił swój plan "trzeźwości energetycznej", który zakłada zmniejszenie zużycia energii o 10% w ciągu dwóch lat. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można lepiej wszystko zrozumieć. Będzie ona regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

10 października 2022

4 października Rada przyjęła niderlandzki plan odbudowy, a Łotwa otrzymała pierwszą płatność w wysokości 201 mln euro w ramach unijnego programu NextGenerationEU, ustanowionego w celu zwalczania skutków pandemii COVID-19. Fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro, znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, ma zapewnić państwom członkowskim dotacje i pożyczki. Plany 27 krajów zostały zatwierdzone, a 11 krajów otrzymało wypłaty. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów według krajów, w tym kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Systemy emerytalne w Unii Europejskiej

10 października 2022

Systemy emerytalne są regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich i dyskusji na szczeblu europejskim ze względu na ich znaczenie dla budżetów i ewolucji demograficznej Europy. Chociaż każdy kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje tabelę porównawczą, aby można było lepiej zrozumieć sytuację w każdym kraju i związane z nią wyzwania.

Read more

Rada Europejska

Nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów

10 października 2022

conseilparlement.jpg
7 października, podczas nieformalnego spotkania w Pradze, 27 szefów państw i rządów dyskutowało o kryzysie energetycznym i sposobach ograniczenia cen. Omówili także sytuację w Ukrainie i potwierdzili swoje wsparcie dla tego kraju.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Apel o wzmocnienie pomocy wojskowej dla Ukrainy

10 października 2022

ukrru.jpg
W rezolucji z 6 października europosłowie wzywają państwa członkowskie i partnerów międzynarodowych do zaoferowania Ukrainie większej pomocy wojskowej, przypominając o niezachwianym wsparciu Unii Europejskiej dla tego kraju.

Read more -inny link

Nowe sankcje przeciwko Rosji

10 października 2022

6 października Rada uzgodniła nowy pakiet sankcji wobec Rosji w odpowiedzi na nielegalną aneksję regionów Ukrainy. Nowe sankcje obejmują dodatkowe ograniczenia importu o wartości prawie 7 mld euro. Ponadto Rada przyjęła podstawę prawną umożliwiającą wdrożenie pułapu cen ropy naftowej przewidzianego przez G7. Uzgodniono również ograniczenia eksportu, zakaz obejmowania przez obywateli UE stanowisk w niektórych rosyjskich przedsiębiorstwach państwowych oraz rozszerzenie czarnej listy.

Read more

Pokojowa Nagroda Nobla dla białoruskiego opozycjonisty oraz rosyjskiej i ukraińskiej organizacji pozarządowej

10 października 2022

7 października Pokojową Nagrodę Nobla otrzymały rosyjska organizacja pozarządowa Memoriał, Centrum Wolności Obywatelskich na Ukrainie oraz białoruski obrońca praw człowieka Aleś Bialacki. W kontekście wojny w Ukrainie jury chciało nagrodzić ich walkę o "pokojowe współistnienie w sąsiednich krajach Białorusi, Rosji i Ukrainy".

Read more -inny link

Przemówienia Wołodymyra Zełenskiego

10 października 2022

6 i 7 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wygłosił przemówienia na pierwszym spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej i nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. 4 października, w trakcie Nocy Prawa zorganizowanej przez francuską Radę Konstytucyjną, wezwał do utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia rosyjskich zbrodni wojennych i zaapelował do Rady Konstytucyjnej o udział w jego tworzeniu. Zapowiedział też, że zamierza zaproponować rezolucję ONZ zobowiązującą Rosję do wypłacenia Ukrainie reparacji.

Read more -inny link -inny link

Pomoc MFW na 1,3 mld dolarów

10 października 2022

7 października Rada Wykonawcza MFW przyznała Ukrainie 1,3 mld dolarów nadzwyczajnej pomocy w ramach swojego instrumentu szybkiego finansowania w celu rozwiązania problemu szoku żywnościowego i oczekiwanego spadku PKB w 2022 roku o 35%.

Read more -inny link

Energia

Rada przyjmuje instrumenty na rzecz zmniejszenia cen

10 października 2022

electricite.jpg
6 października Rada przyjęła środki mające na celu zmniejszenie kosztów energii. Państwa członkowskie będą musiały zmniejszyć ogólne zużycie energii elektrycznej o 10%, a w godzinach szczytu o 5%. Unia Europejska wprowadza pułap dochodów rynkowych dla producentów inframarginalnych, podatek solidarnościowy dla sektora paliw kopalnych oraz narzędzia mające pomóc MŚP poprzez ustalenie tymczasowej ceny energii.

Read more -inny link

EPR osiąga pełną moc

10 października 2022

30 września EPR Olkiluoto w Finlandii osiągnął pełną moc i produkuje 1600 MW niskoemisyjnej energii elektrycznej. Jest to trzeci działający EPR na świecie i największy w Europie. EPR to reaktor wodny ciśnieniowy, który produkuje zieloną energię.

Read more -inny link

Komisja

Plan działania na rzecz młodzieży

10 października 2022

commission1.jpg
4 października Komisja przedstawiła swój plan działania na rzecz młodzieży, którego celem jest mobilizacja i włączenie młodych ludzi w działania zewnętrzne Unii Europejskiej. Plan opiera się na 3 osiach: partnerstwie na rzecz udziału młodzieży w procesie decyzyjnym, partnerstwie na rzecz upodmiotowienia, skupiającym się na walce z nierównościami i rozwijaniu umiejętności, oraz partnerstwie mającym na celu łączenie młodych ludzi w świecie.

Read more

Modyfikacja przepisów w zakresie praktyk antykonkurencyjnych

10 października 2022

3 października Komisja przyjęła zawiadomienie zezwalające na udzielanie przedsiębiorstwom nieformalnych wskazówek w sprawach, w których pojawiają się nowe lub nierozwiązane kwestie dotyczące praktyk antykonkurencyjnych, w celu zapewnienia większej pewności prawnej. Komisja wycofała tymczasowe ramy oceny praktyk antykonkurencyjnych wprowadzone w trakcie pandemii w 2020 roku.

Read more

Raport 2022 na temat migracji i azylu

10 października 2022

6 października Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat sytuacji i wyzwań w dziedzinie migracji i azylu w 2022. Przedstawiono w nim wydarzenia związane z przyjęciem nowego paktu o migracji i azylu, podkreślając osiągnięte porozumienie w sprawie wdrożenia mechanizmu dobrowolnej solidarności. Omówiono także solidarność z Ukrainą, zmianę systemu zarządzania granicami zewnętrznymi, wzmocnienie współpracy międzynarodowej oraz instrumentalizację migrantów przez białoruski reżim.

Read more

Parlament

Nowe środki na rzecz poprawienia prewencji sanitarnej

10 października 2022

parlement.jpg
5 października europosłowie zapalili zielone światło dla nowych przepisów wzmacniających współpracę i zdolność Unii do zapobiegania, przygotowania się do i zarządzania epidemiami chorób zakaźnych, zwłaszcza w kontekście kryzysów sanitarnych. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób otrzyma nowy mandat do współpracy z organami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi.

Read more -inny link

Jedno okienko w dziedzinie ceł

10 października 2022

4 października europosłowie przyjęli propozycję rozporządzenia ustanawiającego unijne środowisko jednego okienka w dziedzinie ceł, które pomoże skrócić czas odprawy celnej i zmniejszyć ryzyko oszustw.

Read more

Uniwersalna ładowarka do urządzeń elektronicznych

10 października 2022

4 października europosłowie zapalili zielone światło dla dyrektywy wprowadzającej uniwersalną ładowarkę. Od jesieni 2024 roku wszystkie telefony komórkowe, tablety i aparaty fotograficzne będą wyposażone w podobny port USB, dzięki czemu będą mogły korzystać z tej samej ładowarki. Komputery zostaną objęte tym rozwiązaniem w 2026 roku. Przepisy mają cel środowiskowy; chodzi o zmniejszenie ilości odpadów elektronicznych i uproszczenie korzystania z urządzeń mobilnych przez konsumentów. Teraz dyrektywa musi zostać formalnie przyjęta przez Radę.

Read more -inny link

Regulacje w zakresie toksycznych produktów chemicznych

10 października 2022

4 października europosłowie zagłosowali za zaostrzeniem przepisów dotyczących trwałych zanieczyszczeń organicznych, zgodnie z normami Konwencji Sztokholmskiej. W celu wspierania gospodarki obiegowej odpady zawierające takie zanieczyszczenia nie będą już mogły być poddawane recyklingowi, a do listy produktów toksycznych dodano nowe substancje.

Read more -inny link

Dodatkowa pomoc dla regionów w obliczu wojny

10 października 2022

4 października europosłowie zatwierdzili dostęp do dodatkowej, nadzwyczajnej pomocy dla państw członkowskich borykających się z falami migracji lub problemami opóźnionych inwestycji. Legislacja ta ułatwi dostęp do funduszy z polityki spójności. Pomoc, nazwana FAST-CARE, szacowana jest na 3,5 mld euro dodatkowego prefinansowania w latach 2022 i 2023.

Read more

Rezolucja w sprawie działań na rzecz oceanów

10 października 2022

6 października europosłowie przyjęli rezolucję mającą na celu wzmocnienie zarządzania oceanami i ich bioróżnorodności. Wzywają UE, by była liderem ochrony oceanów i do poparcia międzynarodowego moratorium na wydobycie głębinowe.

Read more

Rada

Definitywne przyjęcie aktu w sprawie usług cyfrowych (DSA)

10 października 2022

conseilparlement.jpg
5 października Rada ostatecznie przyjęła akt o usługach cyfrowych (DSA), którego celem jest stworzenie bezpieczniejszego środowiska internetowego dla użytkowników i przedsiębiorstw korzystających z cyfryzacji. Dokument służy zapewnieniu ochrony praw podstawowych w internecie, w szczególności poprzez zwalczanie nielegalnych treści oraz wzmocnienie nadzoru i przejrzystości. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników oferujących swoje usługi na jednolitym rynku, niezależnie od tego, czy mają siedzibę w UE, czy poza nią.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

10 października 2022

3 października Eurogrupa omówiła wytyczne budżetowe i priorytety dla strefy euro w 2023 roku, aby stawić czoła kryzysowi energetycznemu i inflacji. Ministrowie zgodzili się co do potrzeby wprowadzenia nadzwyczajnych środków dochodowych w celu ochrony osób znajdujących się w trudnej sytuacji oraz środków solidarności dla przedsiębiorstw, które cierpią z powodu rosnących cen energii. Odnosząc się do sytuacji w strefie euro, ministrowie wspomnieli o dodatkowej puli 20 mld euro na fundusz odbudowy poprzez REPowerEU.

Read more -inny link

Przyjęcie dyrektywy w sprawie minimalnych wynagrodzeń

10 października 2022

4 października Rada ostatecznie przyjęła dyrektywę w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Po jej wejściu w życie państwa członkowskie będą miały 2 lata na transpozycję przepisów do prawa krajowego.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

10 października 2022

4 października ministrowie finansów zatwierdzili holenderski plan odbudowy i odporności oraz osiągnęli porozumienie w sprawie planu REPowerEU, mającego stopniowo zakończyć zależność Unii Europejskiej od importu rosyjskich paliw kopalnych. Obejmuje ono również podział przyznanej kwoty 20 mld euro pomiędzy państwa członkowskie.

Read more

Dyplomacja

Rada Stowarzyszenia UE-Izrael

10 października 2022

diplomatie.jpg
3 października Unia Europejska i Izrael odbyły pierwsze od 2012 roku posiedzenie Rady Stowarzyszenia. Oprócz Ukrainy, światowego kryzysu energetycznego i braku bezpieczeństwa żywnościowego, obie strony omówiły swoje obawy, zwłaszcza te związane z procesem pokojowym na Bliskim Wschodzie. Zadeklarowały, że chcą wznowić dialog polityczny i poprawić swoją "kluczową" współpracę na arenie międzynarodowej.

Read more

Posiedzenie Europejskiej Wspólnoty Politycznej

10 października 2022

6 października w Pradze odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Przywódcy 44 państw dyskutowali o kwestiach energetycznych, związanych z bezpieczeństwem, klimatem i gospodarką, a także o przyszłości tego nowego formatu. Dwustronne rozmowy na te same tematy prowadzili również obecni tam szefowie państw i rządów. Kolejne spotkanie odbędzie się w Mołdawii, aby pokazać gotowość Unii do integracji partnerów zewnętrznych, a następnie w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Read more -inny link -inny link

Porozumienie w sprawie misji cywilnej Unii Europejskiej w Armenii

10 października 2022

6 października, na marginesie posiedzenia Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze, prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się z premierem Armenii Nikolem Paszynianem i prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem, aby wznowić proces normalizacji między Armenią i Azerbejdżanem. Armenia ułatwi ustanowienie misji cywilnej Unii Europejskiej wzdłuż granicy z Azerbejdżanem, która rozpocznie się w październiku i potrwa maksymalnie dwa miesiące. Jej cele to "budowanie zaufania" i "przyczynienie się do prac komisji demarkacyjnych na granicy".

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Odszkodowanie dla pasażerów lotniczych ma zastosowanie do lotów z przesiadkami

10 października 2022

cjue.jpg
6 października Trybunał Sprawiedliwości potwierdził prawo pasażerów do odszkodowania w przypadkach, gdy cały lot z państwa członkowskiego jest objęty jednym biletem, ale jest obsługiwany przez różnych przewoźników lotniczych, których nie łączy stosunek prawny.

Read more

Niemcy

Spotkanie Olafa Scholza i Marka Rutte

10 października 2022

allemagne.jpg
4 października kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier Holandii Mark Rutte spotkali się w Berlinie na ministerialnej radzie temat klimatu w celu zintensyfikowania swoich relacji w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej, począwszy od wzmocnionej współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej i wodoru. Obaj partnerzy analizują możliwość inwestycji w nowe hybrydowe farmy wiatrowe na Morzu Północnym, a Holandia zamierza uczestniczyć finansowo w niemieckiej inicjatywie "H2Global".

Read more -inny link

Wybory w landzie Dolna Saksonia

10 października 2022

W wyborach regionalnych w Dolnej Saksonii 9 października zwyciężyła SPD, partia kanclerza Olafa Scholza, która zdobyła 33,4% głosów, wyprzedzając chadeków z CDU z 28,1%. Zieloni zajęli trzecie miejsce z 14,5% głosów, co może im pozwolić na utworzenie koalicji z partią ustępującego premiera Stephana Weila. Skrajnie prawicowe AfD uzyskało 10,9% głosów, poprawiając swój wynik o 5 punktów w porównaniu z ostatnimi wyborami. Liberałowie z FDP uzyskali tylko 4,7%.

Read more -inny link

Dania

Przedterminowe wybory 1 listopada

10 października 2022

danemark.jpg
5 października premier Danii Mette Frederiksen ogłosiła, że 1 listopada odbędą się w tym kraju przedterminowe wybory parlamentarne. To konsekwencja gróźb partii sprzymierzonej z jej ugrupowaniem w parlamencie, że obali rząd. Lewicowa koalicja, której przewodzą socjaldemokraci, zmierzy się z prawicową koalicją skupiającą partię liberalną, partię konserwatywną i trzy prawicowe partie nacjonalistyczne. Sondaże opinii publicznej wróżą, że wyniki będą bardzo zbliżone.

Read more -inny link -inny link

Francja

Zapowiedź francusko-brytyjskiego szczytu w 2023 roku

10 października 2022

france.jpg
6 października prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Wielkiej Brytanii Liz Truss przeprowadzili rozmowy na marginesie spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Pradze. Uzgodnili, że w 2023 roku we Francji odbędzie się francusko-brytyjski szczyt, który ma ożywić dwustronną współpracę.

Read more -inny link

Węgry

Głosowanie nad ustawą antykorupcyjną

10 października 2022

hongrie.jpg
3 października węgierski parlament przyjął projekt ustawy antykorupcyjnej, aby wypełnić zobowiązania wobec Komisji Europejskiej. Ustawa wprowadza nową procedurę dla przestępstw związanych z zarządzaniem majątkiem publicznym, umożliwiając kontrolę sądową w przypadku "zamknięcia śledztwa bez aktu oskarżenia lub odrzucenia zawiadomienia o przestępstwie". To pierwszy z 17 dokumentów, które Węgry muszą przyjąć, by odblokować europejskie fundusze.

Read more

Szwecja

5 obywateli UE z Nagrodą Nobla

10 października 2022

suede.jpg
3 października Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny otrzymał Svante Pääbo, szwedzki badacz i pionier paleogenetyki. 4 października Francuz Alain Aspect, Austriak Anton Zeilinger i Amerykanin John F. Clauser otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za pionierskie eksperymenty nad splątaniem kwantowym. 5 października Nagrody Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Morten Meldal z Danii oraz Carolyn R. Bertozzi i K. Clauser ze Stanów Zjednoczonych za ich odkrycia dotyczące rozwoju chemii kliknięć i bioortogonalnej. 6 października Francuzka Annie Ernaux otrzymała Nobla z literatury.

Read more

Rada Europy

Raport na temat przyszłości Rady Europy

10 października 2022

conseilparlement.jpg
5 października Grupa Refleksyjna Wysokiego Szczebla pod przewodnictwem byłej prezydent Irlandii Mary Robinson przedstawiła raport na temat przyszłości Rady Europy. Zawiera 30 rekomendacji i wzywa organizację do większych inwestycji w prawa człowieka i ich ochronę, do zacieśnienia współpracy paneuropejskiej, do pracy nad relacjami z rosyjskim i białoruskim społeczeństwem obywatelskim oraz do wzmocnienia walki z przemocą wobec kobiet.

Read more -inny link

Raport z ewaluacji europejskich systemów sądownictwa

10 października 2022

5 października Europejska Komisja ds. Skuteczności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) opublikowała swój nowy raport oceniający systemy sądownicze w 44 państwach członkowskich Rady Europy. Jest on wynikiem analizy zebranych danych ilościowych i jakościowych dotyczących budżetów systemów sądowniczych, przedstawicieli zawodów prawniczych, organizacji systemów sądowniczych, rozwoju nowych technologii, a także skuteczności i jakości usług publicznych w zakresie wymiaru sprawiedliwości świadczonych na rzecz użytkowników.

Read more

Raport na temat ochrony kobiet w Niemczech

10 października 2022

7 października Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) opublikowała swój pierwszy raport o Niemczech, pozytywnie oceniając postępy tego kraju w zakresie prawa karnego. Jednak Niemcy nie wypełniają wszystkich zobowiązań wynikających z Konwencji Stambulskiej. Jakość usług wsparcia dla kobiet znacznie się różni w poszczególnych landach.

Read more -inny link

OECD

Raport na temat wdrażania reformy międzynarodowego systemu podatkowego

10 października 2022

ocde.jpg
6 października, rok po podpisaniu przez kraje OECD porozumienia w sprawie wyzwań podatkowych związanych z cyfryzacją i globalizacją, nadal potrzebne są postępy. Do połowy 2023 roku ma zostać sfinalizowane nowe wielostronne porozumienie. Zaprezentowano nowy raport "Zachęty podatkowe i światowy minimalny podatek od spółek". I wreszcie Mongolia stała się setną jurysdykcją, która przystąpiła do wielostronnej konwencji BEPS.

Read more

Kultura

Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

10 października 2022

culture.jpg
Od 14 do 23 października odbywa się 38. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, na której zaprezentowany zostanie wybór nowych, międzynarodowych filmów - fabuły, dokumenty i filmy krótkometrażowe.

Read more -inny link

Wystawa Monet-Mitchell w Fundacji Louisa Vuittona

10 października 2022

Do 27 lutego 2023 roku Fundacja Louisa Vuittona organizuje wystawę, na której zderzono około sześćdziesięciu prac francuskiego malarza impresjonisty Claude'a Moneta i amerykańskiej malarki ekspresjonistki Joan Mitchell. Fundacja organizuje również we współpracy z San Francisco Museum of Modern Art i Baltimore Museum of Art retrospektywę poświęconą Joan Mitchell.

Read more -inny link

Wystawa Hilmy af Klint w Sztokholmie

10 października 2022

Po raz pierwszy od 2013 roku Moderna Museum w Sztokholmie poświęca wystawę Hilmie af Klint, która potrwa do 8 stycznia 2023 roku. Na ekspozycji znajduje się dziesięć obrazów z jej cyklu "Dziesięć największych". Prace (o wymiarach 3,28 na 2,40 metra) przedstawiają ewolucję człowieka i cztery etapy ludzkości: dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Na wystawie prezentowane są również akwarele i fotografie.

Read more

Wystawa Donatella w Berlinie

10 października 2022

Do 8 stycznia 2023 roku Gemäldegalerie w Berlinie zaprasza na wystawę prac jednego z twórców włoskiego renesansu - Donatella, przygotowaną we współpracy z Victoria & Albert Museum w Londynie, Fundacją Palazzo Strozzi i Musei del Bargello we Florencji.

Read more

Robert Doisneau w Turynie

10 października 2022

Od 11 października w galerii Camera w Turynie wystawionych będzie ponad 130 zdjęć z kolekcji Atelier Roberta Doisneau. Ekspozycja celebruje twórczość francuskiego artysty uznawanego za jednego z ojców założycieli francuskiej fotografii humanistycznej i ulicznego fotoreportażu.

Read more -inny link

Wystawa Picasso-Chanel w Muzeum Thyssen-Bornemisza

10 października 2022

Do 15 stycznia 2023 roku Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentuje wspólną wystawę prac hiszpańskiego artysty Pabla Picassa i francuskiej projektantki mody Gabrielle Chanel, na której spotykają się sztuka i moda.

Read more

Wystawa Luciana Freuda w Londynie

10 października 2022

Do 22 stycznia 2023 roku w National Gallery w Londynie trwa wielka wystawa poświęcona Lucianowi Freudowi. Jest to jeden z największych brytyjskich malarzy figuratywnych. Prezentowanych jest około sześćdziesięciu obrazów, począwszy od wczesnych prac po duże płótna i portrety. Ekspozycję zorganizowano we współpracy z Muzeum Thyssen-Bornemisza.

Read more

Spektakle i rozrywka na Korysce w czasach Bonapartych (1769-1870)

10 października 2022

Do 15 stycznia 2023 roku w Maison Bonaparte w Ajaccio prezentowana jest wystawa poświęcona widowiskom i rozrywkom na Korsyce w czasach Bonapartych. Pokazuje przedstawienia taneczne i muzyczne, teatr i koncerty, które kształtowały ówczesne życie kulturalne.

Read more

Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą

10 października 2022

Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. We Francji grupa Bloosmüsik dyrygenta Pierre'a Schneidera organizuje 22 października w Sélestat solidarnościowy koncert. 16 października w Wersalu odbywa się koncert na rzecz rodzin ukraińskich uchodźców we Francji. 27 października w Niemczech, w Konzerthaus w Berlinie odbędzie się koncert dla uchodźców z Ukrainy i z całego świata. 15 października ukraiński duet Harmony i skrzypek Wasyl Hrynkiw zagrają koncert na rzecz Ukrainy w Golden Jubilee Hall w Hereford, w Zjednoczonym Królestwie.

Read more -inny link -inny link -inny link

Agenda

les 11-12 października

Nieformalne posiedzenie ministrów energii (Praga)


les 12-13 października

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych (Praga)


les 13-14 października

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Luksemburg)


14 października

Posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


Newsletter Archives

Bilans 9. kadencji Parlamentu Europejskiego

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

The Editors of the Newsletter :

N°ISSN :

Editor-in-Chief :

Director of Publication :

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu

pdf

Biuletyn n°994- wersja 10 oct. 2022