Biuletyn n°996

Open panel Open panel
Biuletyn n°996
Biuletyn
wtorek, 25 października 2022
numer 996
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
70 lat później nadszedł czas, by ponownie wynaleźć EWWiS
W obliczu rosnących cen i konieczności dywersyfikacji w celu zapewnienia zrównoważonego miksu energetycznego, ważne jest, aby Europa zapewniła sobie środki gwarantujące jej niezależność i bezpieczeństwo dostaw. Rewolucja wodorowa daje Europie historyczną szansę: przebudowania się wokół "Unii Energetycznej", ostateczne spełniając obietnice EWWiS Roberta Schumana, uważa prezes Hydeal.
Więcej
Wybory : Anze Logar zwycięzcą I tury wyborów prezydenckich
photo
Anze Logar, Partia Demokratyczna (SDS), wygrał I turę wyborów prezydenckich w Słowenii 23 października z 33,96% głosów. W II turze, która odbędzie się 13 listopada, zmierzy się z niezależną kandydatką Natašą Pirc Musar, która uzyskała 26,86% głosów. Frekwencja wyniosła 51,06%... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia zużycia. 20 października 27 szefów państw i rządów uzgodniło mapę drogową mającą na celu ograniczenie wzrostu cen i zwróciło się do Komisji o szybkie przedstawienie instrumentów na rzecz wspólnych zakupów gazu. 17 października Niemcy podjęły decyzję o utrzymaniu użytkowania 3 elektrowni jądrowych do kwietnia 2023 roku. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można wszystko lepiej zrozumieć. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
Obradująca 20 i 21 października Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by zaproponowała nadzwyczajne środki w dziedzinie energii (wspólne zakupy gazu na zasadzie dobrowolności, dynamiczny korytarz cenowy i tymczasowy pułap cen gazu). Unijni przywódcy potępili "w najostrzejszych słowach" rosyjskie ataki, a także wsparcie ze strony Iranu. Zwrócili się do Komisji o propozycję rozwiązania, które pozwoli sprawniej zapewniać pomoc finansową dla Ukrainy. Przywódcy wymienili też poglądy na temat bieżących spraw międzynarodowych... Więcej

Ukraina/Rosja : Wizyty szwajcarskiego prezydenta i prezes EBOR w Kijowie
photo
20 października prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis odwiedził Ukrainę, aby zidentyfikować potrzeby humanitarne i omówić z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim szwajcarskie wsparcie, w tym dotyczące odbudowy. 21 października prezydent Ukrainy spotkał się z prezeską EBOR-u Odile Renaud-Basso, by omówić wsparcie finansowe dla Ukrainy i pilną potrzebę przeznaczenia funduszy na szybką odbudowę. 19 października Kijów odwiedził minister spraw zagranicznych Grecji Nikos Dendias... Więcej
Więcej | Więcej
Deklaracja ministrów spraw zagranicznych Francji, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych
photo
24 października, w odpowiedzi na rosyjskie zarzuty, że Ukraina użyje "brudnej bomby" na własnym terytorium, Francja, Zjednoczone Królestwo i USA wspólnie oświadczyły, iż odrzucają "jakikolwiek pretekst do eskalacji ze strony Rosji"... Więcej
Więcej
Dodatkowa pomoc w wysokości 175 mln euro dla Ukrainy i Mołdawii
photo
20 października Komisja zapowiedziała przekazanie dodatkowych 175 mln euro na pomoc humanitarną dla najbardziej potrzebujących w Ukrainie i w Mołdawii. W tym celu uruchomiona zostanie strategiczna rezerwa z rescEU. Unijny komisarz Janez Lenarčič odwiedził Ukrainę, aby pomóc w koordynacji tej operacji... Więcej
Więcej
Nieuznawanie rosyjskich paszportów i prawo do azylu
photo
20 października europosłowie przyjęli poprawki do wniosku legislacyjnego w sprawie nieuznawania dokumentów podróży wydanych przez Rosję w nielegalnie okupowanych przez nią regionach Ukrainy i Gruzji. Eurodeputowani ocenili, że Komisja powinna sporządzić (po konsultacji z państwami członkowskimi) listę rosyjskich dokumentów podróży, które nie powinny być dłużej akceptowane. Nalegali również na zapewnienie dostępu do azylu dla osób uciekających przed wojną... Więcej
Estoński parlament określa Rosję jako państwo terrorystyczne
photo
18 października estoński parlament przyjął 88 głosami deklarację potępiającą aneksję ukraińskich terytoriów przez Rosję i nazywającą rosyjski reżim terrorystycznym. Wyraził w niej poparcie dla dochodzeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz wezwał do utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni agresji ze strony Rosji... Więcej
Posiedzenie ONZ na temat sytuacji w Ukrainie
photo
21 października, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym sytuacji w Ukrainie, dwóch wysokich rangą urzędników wezwało do zapewnienia swobodnego przejścia dla ekip humanitarnych. Skala katastrofy humanitarnej jest oszałamiająca - powiedziała koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej w Ukrainie Denise Brown. 40% ludności Ukrainy potrzebuje pomocy humanitarnej. Jednocześnie wsparcie humanitarne dla Ukrainy jest najwyższe w historii ONZ. Na spotkaniu podkreślono zaniepokojenie cenami gazu i energii elektrycznej oraz zagrożenie, jakie stwarza to dla ludności Ukrainy w trakcie nadchodzącej zimy. Rosemary DiCarlo, szefowa ONZ ds. politycznych, z zadowoleniem przyjęła wymianę rosyjskich i ukraińskich więźniów oraz przypomniała o konieczności ukarania rosyjskich zbrodni... Więcej
Raport MFW na temat gospodarki Ukrainy
photo
21 października Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swój raport na temat gospodarki wojennej Ukrainy, który wskazuje na poważny spadek PKB (o 35% w stosunku do 2021 roku), a także na rosnącą inflację, poważne zakłócenia w handlu i bezprecedensowy deficyt budżetowy. MFW zapewnił również władzom Ukrainy finansowanie w wysokości około 1,3 mld euro w ramach swojego instrumentu szybkiego finansowania... Więcej
Więcej
Nagroda Sacharowa 2022 dla narodu ukraińskiego
photo
19 października Parlament Europejski przyznał Ukraińcom Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśl. Jury podkreśliło starania obywateli, inicjatywy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, prezydenta i wyłonionych w wyborach przywódców na rzecz stawienia oporu rosyjskiej agresji... Więcej

Komisja : Program prac na 2023 rok
photo
18 października Komisja opublikowała swój program prac na 2023 rok, w którym sformułowano 43 strategiczne inicjatywy, w tym utworzenie europejskiego banku wodoru, propozycję określenia zasad cyfrowego euro, przedstawienie europejskiej strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony oraz środki dotyczące obrony demokracji. Teraz Komisja musi ustalić wspólne priorytety legislacyjne z Parlamentem i Radą... Więcej
Więcej

Parlament : Głosowanie nad budżetem na 2023 rok
photo
Europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie budżetu na 2023 rok, sprzeciwiając się proponowanym przez Radę cięciom budżetowym o wartości 1,6 mld euro. W pierwszej kolejności chcą przeznaczyć dodatkowe 853 mln euro na usuwanie skutków wojny w Ukrainie. Europosłowie potwierdzili też, że chcą zwiększyć środki na niezależność energetyczną o dodatkowe 533 mln euro. Oprócz zwiększenia wsparcia finansowego dla programów Erasmus+, Horyzont i Life zaproponowali również zwiększenie o 25 mln euro programu EU4Health, aby zapewnić odporność europejskich systemów ochrony zdrowia na pandemie. Parlamentarzyści wezwali do anulowania planów remontu budynku Parlamentu w Brukseli... Więcej
Więcej
Debata ze słowacką prezydentką Zuzaną Czaputovą
photo
Podczas debaty z europosłami 19 października słowacka prezydentka Zuzana Czaputovą potwierdziła potrzebę współdziałania w obliczu zagrożeń dla europejskiej demokracji, wartości i solidarności. Wyraziła nadzieję, że pewnego dnia Ukraina stanie się członkiem Unii. Wspomniała też o skoku cen energii. Poza tym ostrzegła przed wzrostem ekstremizmu w Europie i wezwała europosłów do obrony demokracji i praworządności... Więcej
Apel o wpuszczenie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen
photo
18 października europosłowie przyjęli rezolucję, w której wzywają Radę do zapalenia zielonego światła dla integracji Rumunii i Bułgarii ze strefą Schengen - strefą swobodnego przemieszczania się - do końca 2022 roku. Podkreślają, że oba te państwa członkowskie spełniają kryteria... Więcej
Wytyczne dla zatrudnienia
photo
18 października europosłowie zatwierdzili wprowadzenie nowych wytycznych dla państw członkowskich dotyczących zatrudnienia, aby chronić najbardziej wrażliwych pracowników oraz zapewnić sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową... Więcej
Nagroda Dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii
photo
19 października niezależni dziennikarze Clément Di Roma i Carol Valade otrzymali w Parlamencie Nagrodę im. Daphne Caruany Galizii za dokument "Republika Środkowoafrykańska: wpływy Rosji". Dziennikarze udokumentowali wpływy i nadużycia popełnione przez grupę Wagnera - rosyjskich najemników, którzy chronią reżim w zamian za surowce kopalne... Więcej
Więcej

Rada : Wstępne porozumienie w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych
photo
19 października Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zmiany rozporządzenia o europejskich długoterminowych funduszach inwestycyjnych (EDFI). Posunięcie to jest częścią procesu tworzenia jednolitego rynku kapitałowego, którego celem jest zapewnienie obiegu inwestycji oraz oszczędności we wszystkich państwach członkowskich... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
photo
Obradujący 17 i 18 października ministrowie rolnictwa i rybołówstwa osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot połowowych dla zasobów ryb w Morzu Bałtyckim na 2023 rok. Omówili sytuację na rynkach rolnych i kryzys żywnościowy... Więcej
Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
18 października, w odniesieniu do Konferencji w sprawie przyszłości Europy, ministrowie do spraw europejskich uznali, że do 95% przedstawionych propozycji można zrealizować w ramach obowiązujących traktatów, i na razie nie podjęli działań w związku z wnioskami Parlamentu o rewizję traktatów. Podsumowali również stan państwa prawa w Polsce w kontekście procedury z art. 7... Więcej
Trójstronny szczyt społeczny
photo
19 października, na trójstronnym szczycie społecznym, spotkali się szefowie instytucji i partnerzy społeczni. Omówili środki służące walce z kryzysem energetycznym, zwłaszcza te dotyczące ochrony przedsiębiorstw i osób fizycznych... Więcej
Posiedzenie ministrów transportu
photo
21 października ministrowie transportu debatowali na temat cen energii i konkretnych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Dyskutowali o rozwoju transportu kolejowego, poprawie połączeń i rewizji sieci TEN-T w kontekście wojny w Ukrainie... Więcej

Dyplomacja : Wejście w życie umowy ramowej z Australią
photo
21 października weszła w życie umowa ramowa między Unią Europejską a Australią, której celem jest wzmocnienie dwustronnej współpracy w wielu dziedzinach... Więcej
Nowe sankcje za używanie irańskich dronów w Ukrainie
photo
20 października Rada dodała trzy osoby i jeden podmiot z Iranu do wykazu osób objętych restrykcjami w związku z ich zaangażowaniem w rozwój i dostarczanie dronów wykorzystywanych przez Rosję przeciwko Ukrainie. Środki ograniczające obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i podróżowania po jej terytorium... Więcej
Doroczny dialog z Mołdawią
photo
19 października odbył się 13. doroczny dialog na temat praw człowieka z Mołdawią. Unia Europejska podkreśliła pozytywne przemiany w Mołdawii, takie jak ratyfikacja Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, przyjęcie przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści oraz trwające prace nad reformą ordynacji wyborczej. Niemniej jednak należy poprawić zasady przejrzystości i koncentracji mediów oraz warunki aresztowania... Więcej
Zielone partnerstwo z Marokiem
photo
18 października Unia Europejska podpisała swoje pierwsze zielone partnerstwo z krajem partnerskim - Marokiem. Trzy osie współpracy to: klimat i energia, środowisko (w tym kwestie morskie i związane z morzem) oraz zielona gospodarka. Decyzja w tej sprawie zapadła przed COP27 i ma na celu ustanowienie zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu... Więcej
Więcej

Niemcy : Konferencja w Berlinie na temat Bałkanów Zachodnich
photo
21 października ministrowie spraw zagranicznych Bałkanów Zachodnich spotkali się w Berlinie na dorocznej konferencji w ramach procesu berlińskiego. W trakcie tego szczytu wskazali jako priorytety klimat, energię i bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój wspólnego rynku w regionie. Ponadto Niemcy z zadowoleniem przyjęły porozumienia między tymi państwami w sprawie środków służących swobodnemu przepływowi, które doprowadzą do utworzenia regionalnego, bałkańskiego wspólnego rynku... Więcej

Dania : Ostatnie sondaże przed wyborami parlamentarnymi
photo
Wraz ze zbliżaniem się duńskich wyborów parlamentarnych, które odbędą się 1 listopada, w sondażach prowadzi Partia Socjaldemokratyczna - zamierza na nią głosować 25-27% wyborców. Za nią plasuje się Venstre (14,5-15%), Socjalistyczna Partia Ludowa (8-9%) i Umiarkowani (7-9%)... Więcej
Więcej

Francja : Porozumienie w sprawie energii z Hiszpanią i Portugalią
photo
20 października prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Hiszpanii Pedro Sanchez i premier Portugalii António Costa ogłosili utworzenie zielonego korytarza energetycznego między Barceloną a Marsylią (BarMar) łączącego je z unijną siecią energetyczną. Projekt MidCat, o który zabiegały Niemcy, został zarzucony. Trzej przywódcy zgodzili się na wdrożenie nowych projektów połączeń elektrycznych łączących Francję i Hiszpanię. Ponownie spotkają się w Alicante 9 grudnia... Więcej
Więcej
Współpraca w zwalczaniu min morskich
photo
18 października Holandia, Belgia i Francja zgodziły się działać na rzecz synergii dotyczącej "narodowych zdolności wojennych w zakresie min". Francuskie okręty będą budowane na wzór dwunarodowego belgijsko-holenderskiego programu MCM. Chodzi o umożliwienie wspólnych działań odnośnie walki z minami... Więcej
Podróż Catherine Colonny do Stanów Zjednoczonych
photo
20 i 21 października minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna była z wizytą w Waszyngtonie. Została przyjęta przez swojego odpowiednika Anthony'ego Blinkena, z którym rozmawiała o wojnie w Ukrainie, sankcjach wobec Rosji oraz o Indo-Pacyfiku... Więcej
Więcej | Więcej

Włochy : Nowy rząd pod kierownictwem Giorgii Meloni
photo
Po wyborach parlamentarnych 25 września Giorgia Meloni (liderka skrajnie prawicowej partii Fratelli d'Italia) została 22 października mianowana przez prezydenta republiki Sergio Mattarellę przewodniczącą włoskiej Rady. Przedstawiła swój rząd, w skład którego wchodzi 25 ministrów (10 z Fratelli d'Italia, 5 z Ligi, 5 z Forza Italia i 5 niezależnych). Po raz pierwszy rządem kieruje kobieta i zasiada w nim 7 kobiet... Więcej
Więcej | Więcej
Rozmowa z francuskim prezydentem
photo
23 października nowa premier Włoch Giorgia Meloni spotkała się w Rzymie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ten ostatni powiedział, że odbył "szczerą i wymagającą" rozmowę z szefową włoskiego rządu, którą chce oceniać "po jej czynach". Podkreślił znaczenie francusko-włoskich relacji i współpracy na poziomie europejskim. Giorgia Meloni z zadowoleniem przyjęła zbieżność poglądów Francji i Włoch w głównych europejskich kwestiach oraz potwierdziła, że chce współpracować z Francuzami "na równi"... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja Liz Truss i powołanie Rishi Sunaka
photo
25 października Rishi Sunak został powołany na brytyjskiego premiera, po tym jak dzień wcześniej został desygnowany na lidera Partii Konserwatywnej. Gdy Boris Johnson i Penny Mordaunt zdecydowali się nie startować, Sunak stał się jedynym kandydatem. Zastąpił Liz Truss, która zrezygnowała ze stanowiska 20 października, po utracie poparcia ze strony partii... Więcej
Więcej

Szwecja : Nowy rząd kierowany przez Ulfa Kristerssona
photo
17 października członkowie Riksdagu powołali na premiera Szwecji lidera Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfa Kristerssona (176 głosami do 173). Uzyskał większość bezwzględną m.in. dzięki poparciu skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów. Rząd przejął obowiązki 18 października. W jego skład wchodzi 12 umiarkowanych, 6 chadeków i 5 liberałów, w tym 10 kobiet... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom na temat Bułgarii
photo
18 października Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom opublikował raport dotyczący Bułgarii. Wezwano w nim kraj do rozwiązania problemu przemocy między więźniami, problemów zdrowotnych, złych warunków materialnych i niedostatecznej liczby pracowników... Więcej

MFW : Perspektywy gospodarcze dla Europy
photo
W opublikowanej 23 października prognozie gospodarczej dla Europy Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed "szkodliwym koktajlem" wysokiej inflacji i niskiego wzrostu, z którym borykają się europejskie kraje. MFW prognozuje, że wzrost rozwiniętych europejskich krajów w 2023 roku wyniesie 0,6%, a 1,7% w przypadku krajów wschodzących, co oznacza spadek w stosunku do prognozy z lipca. MFW uważa, że konieczne jest zacieśnienie polityki pieniężnej... Więcej
Więcej

Eurostat : Rosnąca stopa inflacji
photo
Według danych opublikowanych 19 października przez Eurostat we wrześniu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 10,9% (w porównaniu do 10,1% w sierpniu). We wrześniu inflacja w strefie euro sięgnęła 9,9%, wobec 9,1% w sierpniu i 3,4% w ubiegłym roku. Najniższy wskaźnik odnotowano we Francji - 6,2%, a najwyższy w Estonii - 24,1%. Głównym składnikiem inflacji jest energia, a następnie żywność, alkohol i tytoń, usługi oraz dobra przemysłowe z wyłączeniem energii i usług... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska solidarność z Ukrainą w świecie kultury
photo
W przyjętej 20 października rezolucji europosłowie wzywają Komisję do podjęcia działań wspierających podmioty z sektora kultury w ochronie dziedzictwa kulturowego w Ukrainie i w odbudowie. Zalecają również przyjęcie wspólnego mechanizmu reagowania kryzysowego w zakresie ożywiania kultury w Europie, aby budować partnerstwa na rzecz utrzymania kreatywnego ekosystemu... Więcej
Festival Jazz Jantar w Gdańsku
photo
Do 13 listopada miasto Gdańsk gości Festival Jazz Jantar, jeden z najstarszych festiwali jazzowych w kraju. Prezentuje nowe tendencje w świecie jazzu... Więcej
Turner w Dublinie
photo
Do 6 lutego 2023 roku w National Gallery w Dublinie wystawiona jest duża kolekcja prac angielskiego artysty J.M.W. Turnera. Głównym tematem ekspozycji jest fascynacja malarza siłami natury, a także słońcem, księżycem i chmurami... Więcej
Przyjaźń, zbiorowa twórczość w marsylskim Mucem
photo
Do 13 lutego 2023 roku w Mucem, w Marsylii czynna jest wystawa poświęcona przyjaźni i zbiorowej twórczości. Zaprezentowano 117 zbiorowych prac ze wszystkich rodzajów sztuki, od XIX do XXI wieku. Ekspozycja zorganizowana została we współpracy z Kunstmuseum w Wolfsburgu... Więcej
Gaudi w Madrycie
photo
Do 5 lutego 2023 roku Centrocentro w Madrycie zaprasza na wystawę poświęconą Gaudiemu. Znajduje się na niej ponad 150 prac, w tym plany, rysunki, modele, meble, elementy architektoniczne, ceramika i fotografie... Więcej
Alice Neel w Centrum Pompidou
photo
Do 16 stycznia 2023 roku Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na wystawę Alice Neel. Ta zdeklarowana feministka, znana z obrazów przedstawiających osoby z marginesu społecznego w USA, wyemancypowała się z artystycznych trendów swoich czasów dzięki swojemu malarstwu figuratywnemu. Zaprezentowano 75 obrazów i rysunków... Więcej
25 lat Fundacji Beyelerów
photo
Fundacja Beyelerów w Szwajcarii świętuje swoje 25-lecie jubileuszową wystawą, która potrwa do 8 stycznia 2023 roku. Na prawie całym terenie muzeum będzie można oglądać około 100 prac 31 różnych artystów, od klasyki do sztuki współczesnej. Gościem specjalnym tej ekspozycji jest amerykański artysta Duane Hanson, który wystawia kilka swoich rzeźb... Więcej
Mondrian w Düsseldorfie
photo
Do 12 lutego 2023 roku Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen w Düsseldorfie prezentuje wystawę "Mondrian Evolution", ukazującą ewolucję twórczości holenderskiego artysty Pieta Mondriana - od pejzaży i innych motywów figuratywnych z pierwszej dekady jego kariery, po ikoniczne kompozycje geometryczne z czarno-białymi liniami i kolorowymi polami w czerwieni, żółci i błękicie... Więcej
Sztuka i globalne ocieplenie w Rzymie
photo
Do 26 lutego 2023 roku Galeria Narodowa Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rzymie prezentuje wystawę "Hot Spot - Caring for a burning world", która swój tytuł wzięła od homonimicznej pracy Mony Hatoum ("Hot Spot III", 2009) piętnującej wpływ ludzkiego społeczeństwa na planetę. Aktywność zaprezentowanych międzynarodowych artystów na rzecz środowiska wyrażona została poprzez estetykę... Więcej
Więcej

24paź.
24 października

Luksemburg

Rada ds. Środowiska

25paź.
25 października

Luksemburg

Rada ds. Energii

27paź.
27 października

Frankfurt nad Menem

Rada Prezesów EBC

30paź.
30-31 października

Praga

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. handlu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022