Biuletyn99624 oct. 2022

La Lettre

Thierry Lepercq

24 października 2022

W obliczu rosnących cen i konieczności dywersyfikacji w celu zapewnienia zrównoważonego miksu energetycznego, ważne jest, aby Europa zapewniła sobie środki gwarantujące jej niezależność i bezpieczeństwo dostaw. Rewolucja wodorowa daje Europie historyczną szansę: przebudowania się wokół "Unii Energetycznej", ostateczne spełniając obietnice EWWiS Roberta Schumana, uważa prezes Hydeal.

Read more

Wybory

Anze Logar zwycięzcą I tury wyborów prezydenckich

24 października 2022

elections.jpg
Anze Logar, Partia Demokratyczna (SDS), wygrał I turę wyborów prezydenckich w Słowenii 23 października z 33,96% głosów. W II turze, która odbędzie się 13 listopada, zmierzy się z niezależną kandydatką Natašą Pirc Musar, która uzyskała 26,86% głosów. Frekwencja wyniosła 51,06%.

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

24 października 2022

frs.jpg
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania i opracowały plany zmniejszenia zużycia. 20 października 27 szefów państw i rządów uzgodniło mapę drogową mającą na celu ograniczenie wzrostu cen i zwróciło się do Komisji o szybkie przedstawienie instrumentów na rzecz wspólnych zakupów gazu. 17 października Niemcy podjęły decyzję o utrzymaniu użytkowania 3 elektrowni jądrowych do kwietnia 2023 roku. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której można wszystko lepiej zrozumieć. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej

23 października 2022

conseilparlement.jpg
Obradująca 20 i 21 października Rada Europejska zwróciła się do Komisji, by zaproponowała nadzwyczajne środki w dziedzinie energii (wspólne zakupy gazu na zasadzie dobrowolności, dynamiczny korytarz cenowy i tymczasowy pułap cen gazu). Unijni przywódcy potępili "w najostrzejszych słowach" rosyjskie ataki, a także wsparcie ze strony Iranu. Zwrócili się do Komisji o propozycję rozwiązania, które pozwoli sprawniej zapewniać pomoc finansową dla Ukrainy. Przywódcy wymienili też poglądy na temat bieżących spraw międzynarodowych.

Read more

Ukraina/Rosja

Estoński parlament określa Rosję jako państwo terrorystyczne

24 października 2022

ukrru.jpg
18 października estoński parlament przyjął 88 głosami deklarację potępiającą aneksję ukraińskich terytoriów przez Rosję i nazywającą rosyjski reżim terrorystycznym. Wyraził w niej poparcie dla dochodzeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz wezwał do utworzenia specjalnego trybunału do osądzenia zbrodni agresji ze strony Rosji.

Read more

Raport MFW na temat gospodarki Ukrainy

24 października 2022

21 października Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swój raport na temat gospodarki wojennej Ukrainy, który wskazuje na poważny spadek PKB (o 35% w stosunku do 2021 roku), a także na rosnącą inflację, poważne zakłócenia w handlu i bezprecedensowy deficyt budżetowy. MFW zapewnił również władzom Ukrainy finansowanie w wysokości około 1,3 mld euro w ramach swojego instrumentu szybkiego finansowania.

Read more -inny link

Dodatkowa pomoc w wysokości 175 mln euro dla Ukrainy i Mołdawii

24 października 2022

20 października Komisja zapowiedziała przekazanie dodatkowych 175 mln euro na pomoc humanitarną dla najbardziej potrzebujących w Ukrainie i w Mołdawii. W tym celu uruchomiona zostanie strategiczna rezerwa z rescEU. Unijny komisarz Janez Lenarčič odwiedził Ukrainę, aby pomóc w koordynacji tej operacji.

Read more -inny link

Nagroda Sacharowa 2022 dla narodu ukraińskiego

23 października 2022

19 października Parlament Europejski przyznał Ukraińcom Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśl. Jury podkreśliło starania obywateli, inicjatywy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, prezydenta i wyłonionych w wyborach przywódców na rzecz stawienia oporu rosyjskiej agresji.

Read more

Nieuznawanie rosyjskich paszportów i prawo do azylu

24 października 2022

20 października europosłowie przyjęli poprawki do wniosku legislacyjnego w sprawie nieuznawania dokumentów podróży wydanych przez Rosję w nielegalnie okupowanych przez nią regionach Ukrainy i Gruzji. Eurodeputowani ocenili, że Komisja powinna sporządzić (po konsultacji z państwami członkowskimi) listę rosyjskich dokumentów podróży, które nie powinny być dłużej akceptowane. Nalegali również na zapewnienie dostępu do azylu dla osób uciekających przed wojną.

Read more

Wizyty szwajcarskiego prezydenta i prezes EBOR w Kijowie

24 października 2022

20 października prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis odwiedził Ukrainę, aby zidentyfikować potrzeby humanitarne i omówić z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim szwajcarskie wsparcie, w tym dotyczące odbudowy. 21 października prezydent Ukrainy spotkał się z prezeską EBOR-u Odile Renaud-Basso, by omówić wsparcie finansowe dla Ukrainy i pilną potrzebę przeznaczenia funduszy na szybką odbudowę. 19 października Kijów odwiedził minister spraw zagranicznych Grecji Nikos Dendias.

Read more -inny link -inny link

Posiedzenie ONZ na temat sytuacji w Ukrainie

24 października 2022

21 października, na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconym sytuacji w Ukrainie, dwóch wysokich rangą urzędników wezwało do zapewnienia swobodnego przejścia dla ekip humanitarnych. Skala katastrofy humanitarnej jest oszałamiająca - powiedziała koordynatorka ONZ ds. pomocy humanitarnej w Ukrainie Denise Brown. 40% ludności Ukrainy potrzebuje pomocy humanitarnej. Jednocześnie wsparcie humanitarne dla Ukrainy jest najwyższe w historii ONZ. Na spotkaniu podkreślono zaniepokojenie cenami gazu i energii elektrycznej oraz zagrożenie, jakie stwarza to dla ludności Ukrainy w trakcie nadchodzącej zimy. Rosemary DiCarlo, szefowa ONZ ds. politycznych, z zadowoleniem przyjęła wymianę rosyjskich i ukraińskich więźniów oraz przypomniała o konieczności ukarania rosyjskich zbrodni.

Read more

Deklaracja ministrów spraw zagranicznych Francji, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych

24 października 2022

24 października, w odpowiedzi na rosyjskie zarzuty, że Ukraina użyje "brudnej bomby" na własnym terytorium, Francja, Zjednoczone Królestwo i USA wspólnie oświadczyły, iż odrzucają "jakikolwiek pretekst do eskalacji ze strony Rosji".

Read more -inny link

Komisja

Program prac na 2023 rok

23 października 2022

commission1.jpg
18 października Komisja opublikowała swój program prac na 2023 rok, w którym sformułowano 43 strategiczne inicjatywy, w tym utworzenie europejskiego banku wodoru, propozycję określenia zasad cyfrowego euro, przedstawienie europejskiej strategii kosmicznej na rzecz bezpieczeństwa i obrony oraz środki dotyczące obrony demokracji. Teraz Komisja musi ustalić wspólne priorytety legislacyjne z Parlamentem i Radą.

Read more -inny link

Parlament

Apel o wpuszczenie Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen

23 października 2022

parlement.jpg
18 października europosłowie przyjęli rezolucję, w której wzywają Radę do zapalenia zielonego światła dla integracji Rumunii i Bułgarii ze strefą Schengen - strefą swobodnego przemieszczania się - do końca 2022 roku. Podkreślają, że oba te państwa członkowskie spełniają kryteria.

Read more

Wytyczne dla zatrudnienia

24 października 2022

18 października europosłowie zatwierdzili wprowadzenie nowych wytycznych dla państw członkowskich dotyczących zatrudnienia, aby chronić najbardziej wrażliwych pracowników oraz zapewnić sprawiedliwą transformację ekologiczną i cyfrową.

Read more

Głosowanie nad budżetem na 2023 rok

23 października 2022

Europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie budżetu na 2023 rok, sprzeciwiając się proponowanym przez Radę cięciom budżetowym o wartości 1,6 mld euro. W pierwszej kolejności chcą przeznaczyć dodatkowe 853 mln euro na usuwanie skutków wojny w Ukrainie. Europosłowie potwierdzili też, że chcą zwiększyć środki na niezależność energetyczną o dodatkowe 533 mln euro. Oprócz zwiększenia wsparcia finansowego dla programów Erasmus+, Horyzont i Life zaproponowali również zwiększenie o 25 mln euro programu EU4Health, aby zapewnić odporność europejskich systemów ochrony zdrowia na pandemie. Parlamentarzyści wezwali do anulowania planów remontu budynku Parlamentu w Brukseli.

Read more -inny link

Debata ze słowacką prezydentką Zuzaną Czaputovą

23 października 2022

Podczas debaty z europosłami 19 października słowacka prezydentka Zuzana Czaputovą potwierdziła potrzebę współdziałania w obliczu zagrożeń dla europejskiej demokracji, wartości i solidarności. Wyraziła nadzieję, że pewnego dnia Ukraina stanie się członkiem Unii. Wspomniała też o skoku cen energii. Poza tym ostrzegła przed wzrostem ekstremizmu w Europie i wezwała europosłów do obrony demokracji i praworządności.

Read more

Nagroda Dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii

23 października 2022

19 października niezależni dziennikarze Clément Di Roma i Carol Valade otrzymali w Parlamencie Nagrodę im. Daphne Caruany Galizii za dokument "Republika Środkowoafrykańska: wpływy Rosji". Dziennikarze udokumentowali wpływy i nadużycia popełnione przez grupę Wagnera - rosyjskich najemników, którzy chronią reżim w zamian za surowce kopalne.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa

24 października 2022

conseilparlement.jpg
Obradujący 17 i 18 października ministrowie rolnictwa i rybołówstwa osiągnęli porozumienie polityczne w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot połowowych dla zasobów ryb w Morzu Bałtyckim na 2023 rok. Omówili sytuację na rynkach rolnych i kryzys żywnościowy.

Read more

Posiedzenie ministrów do spraw europejskich

24 października 2022

18 października, w odniesieniu do Konferencji w sprawie przyszłości Europy, ministrowie do spraw europejskich uznali, że do 95% przedstawionych propozycji można zrealizować w ramach obowiązujących traktatów, i na razie nie podjęli działań w związku z wnioskami Parlamentu o rewizję traktatów. Podsumowali również stan państwa prawa w Polsce w kontekście procedury z art. 7.

Read more

Trójstronny szczyt społeczny

24 października 2022

19 października, na trójstronnym szczycie społecznym, spotkali się szefowie instytucji i partnerzy społeczni. Omówili środki służące walce z kryzysem energetycznym, zwłaszcza te dotyczące ochrony przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Read more

Wstępne porozumienie w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych

24 października 2022

19 października Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zmiany rozporządzenia o europejskich długoterminowych funduszach inwestycyjnych (EDFI). Posunięcie to jest częścią procesu tworzenia jednolitego rynku kapitałowego, którego celem jest zapewnienie obiegu inwestycji oraz oszczędności we wszystkich państwach członkowskich.

Read more

Posiedzenie ministrów transportu

24 października 2022

21 października ministrowie transportu debatowali na temat cen energii i konkretnych działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Dyskutowali o rozwoju transportu kolejowego, poprawie połączeń i rewizji sieci TEN-T w kontekście wojny w Ukrainie.

Read more

Dyplomacja

Zielone partnerstwo z Marokiem

24 października 2022

diplomatie.jpg
18 października Unia Europejska podpisała swoje pierwsze zielone partnerstwo z krajem partnerskim - Marokiem. Trzy osie współpracy to: klimat i energia, środowisko (w tym kwestie morskie i związane z morzem) oraz zielona gospodarka. Decyzja w tej sprawie zapadła przed COP27 i ma na celu ustanowienie zewnętrznego wymiaru Europejskiego Zielonego Ładu.

Read more -inny link

Nowe sankcje za używanie irańskich dronów w Ukrainie

23 października 2022

20 października Rada dodała trzy osoby i jeden podmiot z Iranu do wykazu osób objętych restrykcjami w związku z ich zaangażowaniem w rozwój i dostarczanie dronów wykorzystywanych przez Rosję przeciwko Ukrainie. Środki ograniczające obejmują zamrożenie aktywów oraz zakaz wjazdu do Unii Europejskiej i podróżowania po jej terytorium.

Read more

Wejście w życie umowy ramowej z Australią

23 października 2022

21 października weszła w życie umowa ramowa między Unią Europejską a Australią, której celem jest wzmocnienie dwustronnej współpracy w wielu dziedzinach.

Read more

Doroczny dialog z Mołdawią

24 października 2022

19 października odbył się 13. doroczny dialog na temat praw człowieka z Mołdawią. Unia Europejska podkreśliła pozytywne przemiany w Mołdawii, takie jak ratyfikacja Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, przyjęcie przepisów dotyczących przestępstw z nienawiści oraz trwające prace nad reformą ordynacji wyborczej. Niemniej jednak należy poprawić zasady przejrzystości i koncentracji mediów oraz warunki aresztowania.

Read more

Niemcy

Konferencja w Berlinie na temat Bałkanów Zachodnich

24 października 2022

allemagne.jpg
21 października ministrowie spraw zagranicznych Bałkanów Zachodnich spotkali się w Berlinie na dorocznej konferencji w ramach procesu berlińskiego. W trakcie tego szczytu wskazali jako priorytety klimat, energię i bezpieczeństwo energetyczne oraz rozwój wspólnego rynku w regionie. Ponadto Niemcy z zadowoleniem przyjęły porozumienia między tymi państwami w sprawie środków służących swobodnemu przepływowi, które doprowadzą do utworzenia regionalnego, bałkańskiego wspólnego rynku.

Read more

Dania

Ostatnie sondaże przed wyborami parlamentarnymi

24 października 2022

danemark.jpg
Wraz ze zbliżaniem się duńskich wyborów parlamentarnych, które odbędą się 1 listopada, w sondażach prowadzi Partia Socjaldemokratyczna - zamierza na nią głosować 25-27% wyborców. Za nią plasuje się Venstre (14,5-15%), Socjalistyczna Partia Ludowa (8-9%) i Umiarkowani (7-9%).

Read more -inny link

Francja

Współpraca w zwalczaniu min morskich

24 października 2022

france.jpg
18 października Holandia, Belgia i Francja zgodziły się działać na rzecz synergii dotyczącej "narodowych zdolności wojennych w zakresie min". Francuskie okręty będą budowane na wzór dwunarodowego belgijsko-holenderskiego programu MCM. Chodzi o umożliwienie wspólnych działań odnośnie walki z minami.

Read more

Porozumienie w sprawie energii z Hiszpanią i Portugalią

23 października 2022

20 października prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Hiszpanii Pedro Sanchez i premier Portugalii António Costa ogłosili utworzenie zielonego korytarza energetycznego między Barceloną a Marsylią (BarMar) łączącego je z unijną siecią energetyczną. Projekt MidCat, o który zabiegały Niemcy, został zarzucony. Trzej przywódcy zgodzili się na wdrożenie nowych projektów połączeń elektrycznych łączących Francję i Hiszpanię. Ponownie spotkają się w Alicante 9 grudnia.

Read more -inny link

Podróż Catherine Colonny do Stanów Zjednoczonych

24 października 2022

20 i 21 października minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna była z wizytą w Waszyngtonie. Została przyjęta przez swojego odpowiednika Anthony'ego Blinkena, z którym rozmawiała o wojnie w Ukrainie, sankcjach wobec Rosji oraz o Indo-Pacyfiku.

Read more -inny link -inny link

Włochy

Nowy rząd pod kierownictwem Giorgii Meloni

24 października 2022

italie.jpg
Po wyborach parlamentarnych 25 września Giorgia Meloni (liderka skrajnie prawicowej partii Fratelli d'Italia) została 22 października mianowana przez prezydenta republiki Sergio Mattarellę przewodniczącą włoskiej Rady. Przedstawiła swój rząd, w skład którego wchodzi 25 ministrów (10 z Fratelli d'Italia, 5 z Ligi, 5 z Forza Italia i 5 niezależnych). Po raz pierwszy rządem kieruje kobieta i zasiada w nim 7 kobiet.

Read more -inny link -inny link

Rozmowa z francuskim prezydentem

24 października 2022

23 października nowa premier Włoch Giorgia Meloni spotkała się w Rzymie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Ten ostatni powiedział, że odbył "szczerą i wymagającą" rozmowę z szefową włoskiego rządu, którą chce oceniać "po jej czynach". Podkreślił znaczenie francusko-włoskich relacji i współpracy na poziomie europejskim. Giorgia Meloni z zadowoleniem przyjęła zbieżność poglądów Francji i Włoch w głównych europejskich kwestiach oraz potwierdziła, że chce współpracować z Francuzami "na równi".

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Dymisja Liz Truss i powołanie Rishi Sunaka

24 października 2022

royaume-uni.jpg
25 października Rishi Sunak został powołany na brytyjskiego premiera, po tym jak dzień wcześniej został desygnowany na lidera Partii Konserwatywnej. Gdy Boris Johnson i Penny Mordaunt zdecydowali się nie startować, Sunak stał się jedynym kandydatem. Zastąpił Liz Truss, która zrezygnowała ze stanowiska 20 października, po utracie poparcia ze strony partii.

Read more -inny link

Szwecja

Nowy rząd kierowany przez Ulfa Kristerssona

23 października 2022

suede.jpg
17 października członkowie Riksdagu powołali na premiera Szwecji lidera Umiarkowanej Partii Koalicyjnej Ulfa Kristerssona (176 głosami do 173). Uzyskał większość bezwzględną m.in. dzięki poparciu skrajnie prawicowych Szwedzkich Demokratów. Rząd przejął obowiązki 18 października. W jego skład wchodzi 12 umiarkowanych, 6 chadeków i 5 liberałów, w tym 10 kobiet.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport Komitetu ds. Zapobiegania Torturom na temat Bułgarii

24 października 2022

conseilparlement.jpg
18 października Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom opublikował raport dotyczący Bułgarii. Wezwano w nim kraj do rozwiązania problemu przemocy między więźniami, problemów zdrowotnych, złych warunków materialnych i niedostatecznej liczby pracowników.

Read more

MFW

Perspektywy gospodarcze dla Europy

24 października 2022

fmi.jpg
W opublikowanej 23 października prognozie gospodarczej dla Europy Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzega przed "szkodliwym koktajlem" wysokiej inflacji i niskiego wzrostu, z którym borykają się europejskie kraje. MFW prognozuje, że wzrost rozwiniętych europejskich krajów w 2023 roku wyniesie 0,6%, a 1,7% w przypadku krajów wschodzących, co oznacza spadek w stosunku do prognozy z lipca. MFW uważa, że konieczne jest zacieśnienie polityki pieniężnej.

Read more -inny link

Eurostat

Rosnąca stopa inflacji

24 października 2022

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych 19 października przez Eurostat we wrześniu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 10,9% (w porównaniu do 10,1% w sierpniu). We wrześniu inflacja w strefie euro sięgnęła 9,9%, wobec 9,1% w sierpniu i 3,4% w ubiegłym roku. Najniższy wskaźnik odnotowano we Francji - 6,2%, a najwyższy w Estonii - 24,1%. Głównym składnikiem inflacji jest energia, a następnie żywność, alkohol i tytoń, usługi oraz dobra przemysłowe z wyłączeniem energii i usług.

Read more -inny link

Kultura

Sztuka i globalne ocieplenie w Rzymie

24 października 2022

culture.jpg
Do 26 lutego 2023 roku Galeria Narodowa Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej w Rzymie prezentuje wystawę "Hot Spot - Caring for a burning world", która swój tytuł wzięła od homonimicznej pracy Mony Hatoum ("Hot Spot III", 2009) piętnującej wpływ ludzkiego społeczeństwa na planetę. Aktywność zaprezentowanych międzynarodowych artystów na rzecz środowiska wyrażona została poprzez estetykę.

Read more -inny link

Festival Jazz Jantar w Gdańsku

24 października 2022

Do 13 listopada miasto Gdańsk gości Festival Jazz Jantar, jeden z najstarszych festiwali jazzowych w kraju. Prezentuje nowe tendencje w świecie jazzu.

Read more

Turner w Dublinie

24 października 2022

Do 6 lutego 2023 roku w National Gallery w Dublinie wystawiona jest duża kolekcja prac angielskiego artysty J.M.W. Turnera. Głównym tematem ekspozycji jest fascynacja malarza siłami natury, a także słońcem, księżycem i chmurami.

Read more

Mondrian w Düsseldorfie

24 października 2022

Do 12 lutego 2023 roku Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen w Düsseldorfie prezentuje wystawę "Mondrian Evolution", ukazującą ewolucję twórczości holenderskiego artysty Pieta Mondriana - od pejzaży i innych motywów figuratywnych z pierwszej dekady jego kariery, po ikoniczne kompozycje geometryczne z czarno-białymi liniami i kolorowymi polami w czerwieni, żółci i błękicie.

Read more

Alice Neel w Centrum Pompidou

24 października 2022

Do 16 stycznia 2023 roku Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na wystawę Alice Neel. Ta zdeklarowana feministka, znana z obrazów przedstawiających osoby z marginesu społecznego w USA, wyemancypowała się z artystycznych trendów swoich czasów dzięki swojemu malarstwu figuratywnemu. Zaprezentowano 75 obrazów i rysunków.

Read more

Przyjaźń, zbiorowa twórczość w marsylskim Mucem

24 października 2022

Do 13 lutego 2023 roku w Mucem, w Marsylii czynna jest wystawa poświęcona przyjaźni i zbiorowej twórczości. Zaprezentowano 117 zbiorowych prac ze wszystkich rodzajów sztuki, od XIX do XXI wieku. Ekspozycja zorganizowana została we współpracy z Kunstmuseum w Wolfsburgu.

Read more

Gaudi w Madrycie

24 października 2022

Do 5 lutego 2023 roku Centrocentro w Madrycie zaprasza na wystawę poświęconą Gaudiemu. Znajduje się na niej ponad 150 prac, w tym plany, rysunki, modele, meble, elementy architektoniczne, ceramika i fotografie.

Read more

25 lat Fundacji Beyelerów

24 października 2022

Fundacja Beyelerów w Szwajcarii świętuje swoje 25-lecie jubileuszową wystawą, która potrwa do 8 stycznia 2023 roku. Na prawie całym terenie muzeum będzie można oglądać około 100 prac 31 różnych artystów, od klasyki do sztuki współczesnej. Gościem specjalnym tej ekspozycji jest amerykański artysta Duane Hanson, który wystawia kilka swoich rzeźb.

Read more

Europejska solidarność z Ukrainą w świecie kultury

24 października 2022

W przyjętej 20 października rezolucji europosłowie wzywają Komisję do podjęcia działań wspierających podmioty z sektora kultury w ochronie dziedzictwa kulturowego w Ukrainie i w odbudowie. Zalecają również przyjęcie wspólnego mechanizmu reagowania kryzysowego w zakresie ożywiania kultury w Europie, aby budować partnerstwa na rzecz utrzymania kreatywnego ekosystemu.

Read more

Agenda

24 października

Rada ds. Środowiska (Luksemburg)


25 października

Rada ds. Energii (Luksemburg)


27 października

Rada Prezesów EBC (Frankfurt nad Menem)


les 30-31 października

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. handlu (Praga)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS

pdf

Biuletyn n°996- wersja 24 oct. 2022