Biuletyn105122 janv. 2024

La Lettre

Pierre Vimont

22 stycznia 2024

"Europejczycy nie mogą sobie pozwolić na brak refleksji nad przyszłością stabilności w Europie w odpowiedzi na kwestię rosyjską, która nęka nasz kontynent zbyt długo", pisze francuski ambasador Pierre Vimont.

Read more

Na pierwszej stronie!

2024: wreszcie strategiczna Europa? - wyzwanie związane z wysuniętą obroną

22 stycznia 2024

2023-10-30-12-09-17.5972.jpg
"Europa chce być 'geostrategiczna': nadszedł czas!" - pisze Jean-Dominique Giuliani. "Europa musi przyjąć na siebie globalną odpowiedzialność, aby uniknąć zarażania się przykładem Rosji, który uwolnił przemoc na całej planecie i nieskrępowanych bandytów tam, gdzie mają nadzieję wykorzystać dotychczas hamowane resentymenty".

Read more

Fundacja

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

22 stycznia 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca 2024 roku Europejczycy będą wybierać swoich posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu zrozumieć wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii.

Read more

Schuman Network

22 stycznia 2024

2024-01-09-15-54-28.2841.png
Schuman Network ma na celu promowanie debaty i refleksji na tematy europejskie. Udostępnia liczne materiały ośrodków analitycznych na temat sytuacji międzynarodowej, nadchodzących wyborów europejskich oraz problemów i wyzwań, z którymi należy się zmierzyć. To na przykład niedawno opublikowane online dokumenty Centrum Reform Europejskich, ELIAMEP i Brexit Institute. Wkrótce pojawią się kolejne.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

22 stycznia 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
W reakcji na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19 Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy w wysokości 672,5 mld euro. 17 stycznia Komisja otrzymała trzeci wniosek Francji o płatność. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów poszczególnych krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Parlament

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i informacja dla konsumentów

22 stycznia 2024

2019-11-05-10-05-39.2613.png
16 stycznia europosłowie przyjęli nowe przepisy mające na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Pierwsze rozporządzenie dotyczy gazów fluorowanych, występujących w domowych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacji i pompach ciepła. Drugie rozporządzenie koncentruje się na substancjach zubożających warstwę ozonową, występujących w szczególności w materiałach budowlanych. 17 stycznia posłowie przyjęli dyrektywę mającą na celu zwalczanie "greenwashingu", czyli praktyki promowania produktu na bazie jego rzekomego pozytywnego wpływu na środowisko. Konsumenci będą również musieli otrzymywać dokładne informacje na temat zrównoważonego charakteru produktów.

Read more -inny link -inny link

Debata z belgijskim premierem

22 stycznia 2024

2023-12-10-18-55-14.7607.png
16 stycznia premier Belgii Alexander De Croo debatował z europosłami z okazji rozpoczęcia belgijskiej prezydencji w Radzie. Według niego 2024 będzie rokiem testowania demokracji, a Europa będzie musiała sprostać oczekiwaniom swoich obywateli. Wśród priorytetów belgijskiej prezydencji znajduje się otwarcie europejskich rynków kapitałowych, zarządzanie migracją, rozwiązanie konfliktu w Izraelu i Palestynie oraz wsparcie Ukrainy.

Read more -inny link

Reforma zarządzania gospodarczego

22 stycznia 2024

2024-01-12-12-26-01.5230.jpg
17 stycznia europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie reformy zasad zarządzania gospodarczego w UE. Wstępna propozycja Komisji opierała się na pomyśle konkretnych trajektorii dla każdego państwa członkowskiego w celu zmniejszenia jego długu publicznego i deficytu. Europosłowie chcą, aby tym trajektoriom towarzyszyły cele ilościowe oparte na odsetku PKB reprezentowanym przez dług i deficyt oraz aby dać państwom członkowskim większe pole manewru budżetowego. Teraz Parlament może rozpocząć negocjacje z Radą w tej sprawie.

Read more

Europejskie wartości, prawa podstawowe i praworządność

22 stycznia 2024

2020-11-27-09-29-14.3639.jpg
17 i 18 stycznia europosłowie przyjęli sprawozdanie potępiające ograniczanie praw podstawowych w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej w 2022 i 2023 roku, a także rezolucje w sprawie europejskich wartości, praw podstawowych i praworządności na Słowacji i na Węgrzech, wzywające Radę i Komisję do cofnięcia decyzji o odblokowaniu funduszy europejskich dla tych krajów, które były uzależnione od reform systemu sądownictwa.

Read more -inny link -inny link

Rynki instrumentów finansowych, ulga podatkowa i środki handlowe

22 stycznia 2024

2014-09-18-18-28-27.7936.jpg
16 stycznia europosłowie głosowali nad narzędziami gospodarczymi i finansowymi. Przyjęli ostateczne wersje reform dyrektywy i rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II i MiFIR). Zagłosowali za środkami handlowymi mającymi na celu zbliżenie z krajami Bałkanów Zachodnich i opowiedzieli się za ulgą podatkową przeciwdziałającą uprzywilejowaniu finansowania dłużnego w stosunku do kapitałowego.

Read more -inny link -inny link -inny link

List otwarty na rzecz nowych technologii genomicznych

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-34-51.2237.jpg
Opublikowany 19 stycznia i skierowany do europosłów list otwarty, podpisany przez tysiąc naukowców i 34 laureatów Nagrody Nobla, wzywa eurodeputowanych do zagłosowania za przyjęciem wniosku Komisji Europejskiej w sprawie złagodzenia przepisów dotyczących organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO). Chodzi o wyłączenie z prawodawstwa dotyczącego GMO nowych technik genomicznych (NGT), które zdaniem sygnatariuszy umożliwiają poprawę zbiorów rolnych bez stwarzania zagrożenia dla ludzi i planety. Komisja Ochrony Środowiska będzie głosować w tej sprawie 24 stycznia.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

22 stycznia 2024

2013-05-30-16-29-39.2049.jpg
16 stycznia, na posiedzeniu ministrów gospodarki i finansów, belgijska prezydencja Rady przedstawiła swój program prac na pierwszą połowę 2024 roku. Ministrowie rozpoczęli proces semestru europejskiego i zwrócili uwagę na finansowe reperkusje wojny w Ukrainie. Dzień wcześniej ministrowie strefy euro dokonali przeglądu konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem cen energii.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów środowiska i klimatu

22 stycznia 2024

2024-01-21-18-28-48.3733.jpg
Europejscy ministrowie środowiska i klimatu, którzy obradowali 15 i 16 stycznia, zajęli się kwestią przygotowania na zagrożenia związane ze zmianami klimatu i wyzwaniem sprawiedliwej transformacji. Omówili również gospodarkę o obiegu zamkniętym i zarządzanie zasobami.

Read more

Porozumienie w sprawie zwalczania prania kapitałów

22 stycznia 2024

2016-06-09-12-05-46.6623.gif
18 stycznia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Celem jest harmonizacja istniejących przepisów, uwzględnienie kryptowalut i zwiększenie uprawnień służb odpowiedzialnych za zwalczanie tych zjawisk.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie zmniejszenia emisji CO2 przez ciężarówki

22 stycznia 2024

2013-05-30-16-49-36.7719.jpg
18 stycznia Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla autobusów, ciężarówek i przyczep. Do 2040 roku emisje z tych pojazdów będą musiały zostać zmniejszone o 90%, a do 2035 100% autobusów miejskich będzie musiało być neutralnymi dla klimatu. Teraz współustawodawcy powinni ostatecznie przyjąć to rozporządzenie.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wzmocnienie międzynarodowej ochrony kobiet

22 stycznia 2024

2021-04-06-10-51-21.8481.png
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z 16 stycznia wyjaśnia warunki korzystania z ochrony międzynarodowej w przypadkach przemocy wobec kobiet. Teraz dyrektywa przewidująca nadanie statusu uchodźcy w przypadku prześladowania oraz ochronę uzupełniającą w przypadku ryzyka prześladowania obywatela państwa trzeciego musi być interpretowana zgodnie z Konwencją Stambulską, ratyfikowaną przez Unię Europejską w czerwcu 2023 roku.

Read more -inny link

Niemcy

Hołd dla Wolfganga Schäuble w Bundestagu

22 stycznia 2024

2014-01-08-17-20-39.1081.jpg
22 stycznia w Berlinie złożono hołd Wolfgangowi Schäuble, byłemu przewodniczącemu Bundestagu i członkowi zarządu Fundacji. W ceremonii wzięli udział prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron i Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji.

Read more -inny link

Finlandia

Sondaż na tydzień przed I turą wyborów prezydenckich

22 stycznia 2024

fi-oee-2.jpg
Gazeta "Maaseudun Tulevaisuus" opublikowała wyniki sondażu dotyczącego intencji wyborczych obywateli przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się 28 stycznia. 24% respondentów popiera Alexandra Stubba, byłego premiera i członka Partii Koalicji Narodowej, podczas gdy 21% popiera Pekkę Haavisto, członka Ligi Zielonych. Kandydat Partii Finów Jussi Halla-Aho cieszy się 15-procentowym poparciem, Olli Rehn z Partii Centrum 12-procentowym. Jutta Urpilainen (socjaldemokrata) i Li Andersson z Sojuszu Lewicy mają poparcie 7% ankietowanych.

Read more

Francja

Podróż do Polski

22 stycznia 2024

pl-oee-2.jpg
15 stycznia francuski minister do spraw europejskich i zagranicznych Stéphane Séjourné odwiedził Warszawę, by potwierdzić poparcie Francji dla Ukrainy i nadać nowy impuls Trójkątowi Weimarskiemu, tj. współpracy między Francją, Niemcami i Polską.

Read more -inny link

Włochy

Spotkanie Giorgii Meloni i Ursuli von der Leyen

22 stycznia 2024

2018-06-20-15-39-28.1121.jpg
17 stycznia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen udała się do Forli we Włoszech, aby omówić pomoc dla powodzian z przewodniczącą włoskiej Rady Giorgią Meloni. Od maja 2023 roku uruchomiono 95 mln euro w ramach Funduszu Solidarności UE, a 60 mln euro pochodzi z rezerwy nadzwyczajnej dla rolnictwa. 1,2 mld euro dla regionu Emilia-Romania wyasygnowane zostanie z włoskiego krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności (KPO).

Read more -inny link

Polska

Śledztwo w sprawie inwigilowania przez Prawo i Sprawiedliwość

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-39-48.6800.jpg
17 stycznia Sejm przegłosował powołanie sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystywania izraelskiego oprogramowania szpiegującego Pegasus przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Citizen Lab na Uniwersytecie w Toronto (laboratorium monitorowania cyberbezpieczeństwa) potwierdziło użycie tego oprogramowania przez PiS przeciwko Krzysztofowi Brejzie, koordynatorowi kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku.

Read more

Zatrzymanie byłego wiceministra spraw zagranicznych

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-43-44.2242.jpg
17 stycznia Centralne Biuro Antykorupcyjne aresztowało byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. 31 sierpnia 2023 roku został odwołany ze stanowiska za przyjmowanie łapówek w zamian za wizy, a teraz jest oficjalnie oskarżony o udział w nielegalnym wydaniu około 350 000 wiz i grozi mu do 10 lat więzienia.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Przywrócenie prawa do głosowania brytyjskim obywatelom żyjącym poza granicami

22 stycznia 2024

2014-01-27-15-50-27.7862.jpg
Od 16 stycznia brytyjscy obywatele mieszkający za granicą ponad 15 lat mogą głosować w wyborach parlamentarnych w Zjednoczonym Królestwie. Decyzja ta oznacza koniec 20-letnich dyskusji na brytyjskiej scenie politycznej i dotyczy ponad 3,5 miliona Brytyjczyków.

Read more

Ukraina

Polscy transportowcy zawieszają blokadę

22 stycznia 2024

2015-04-09-11-54-39.7243.jpg
16 stycznia polski minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał porozumienie o odblokowaniu kilku przejść granicznych z Ukrainą (utrudnienia trwają od listopada 2023 roku). Porozumienie przewiduje zmianę przepisów krajowych i zawieszenie blokad do 1 marca.

Read more -inny link

Zainicjowanie koalicji "Artyleria dla Ukrainy"

22 stycznia 2024

2024-01-21-19-41-16.9157.jpg
18 stycznia francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu zainicjował wraz ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Rustemem Umerowem koalicję "Artyleria dla Ukrainy", której celem jest wzmocnienie i utrwalenie wojskowego wsparcia dla Ukrainy. Uczestniczą w niej 23 kraje.

Read more

Migracje

Liczba nieregularnych wjazdów na terytorium Unii w 2023 roku najwyższa od 2016

22 stycznia 2024

2017-04-25-13-57-51.9661.jpg
Zgodnie z komunikatem wydanym przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex z 16 stycznia w 2023 roku liczba nieregularnych wejść/wjazdów do Unii Europejskiej wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 17%, osiągając najwyższy poziom od 2016. Najpopularniejsze szlaki to środkowośródziemnomorski (41%), zachodniobałkański (26%) i wschodniośródziemnomorski (16%). Trzy najważniejsze kraje pochodzenia migrantów to Syria, Gwinea i Afganistan.

Read more -inny link

Trójstronna współpraca w obliczu bałkańskiej imigracji

22 stycznia 2024

2014-09-18-17-40-17.8027.jpg
16 stycznia ministrowie spraw wewnętrznych Chorwacji, Słowenii i Włoch spotkali się w Buzet (Chorwacja), aby wzmocnić swoją współpracę w walce z nielegalną imigracją pochodzącą z Bałkanów. Ministrowie postanowili zacieśnić swoją współpracę policyjną. Jej wdrożenie zostanie określone na spotkaniu w marcu.

Read more -inny link

NATO

Ćwiczenia obronne Steadfast Defender 2024

22 stycznia 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
18 stycznia Christopher Cavoli, Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie, ogłosił rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń wojskowych na terytorium Europy, które potrwają od końca stycznia do maja. 90 000 żołnierzy będzie trenować scenariusz, w którym amerykańskie posiłki będą wspierać europejskie siły w ramach operacji obronnej Sojuszu. Ćwiczenia odbędą się na rozległym obszarze, ale w szczególności na terytoriach krajów położonych blisko Rosji, takich jak kraje bałtyckie i Polska.

Read more

Opracowania/raporty

Raport na temat europejskich polityk klimatycznych

22 stycznia 2024

2020-01-16-16-08-30.3577.jpg
Według raportu europejskiego naukowego komitetu doradczego ds. zmiany klimatu z 18 stycznia Unia Europejska musi przyspieszyć swoją politykę klimatyczną, jeśli chce osiągnąć cel neutralności węglowej do 2050 roku. Niezależni naukowcy zalecają zakończenie subsydiowania paliw kopalnych i zapewnienie publicznego wsparcia dla transformacji poprzez środki redystrybucji dla obywateli i przedsiębiorstw odczuwających gospodarcze skutki polityki klimatycznej.

Read more -inny link

Nagrody

Nagroda Europejskiego Dziennikarstwa im. Louise Weiss

22 stycznia 2024

2024-01-21-18-51-12.8186.jpg
Stowarzyszenie Dziennikarzy Europejskich organizuje 18. edycję Nagrody Europejskiego Dziennikarstwa im. Louise Weiss, przy wsparciu Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Hippocrène. Kandydaci mają czas do 19 lutego, aby przesłać swoją dziennikarską twórczość (pisemną, audio, wideo lub internetową) na europejski temat, opublikowaną w 2023 roku w języku francuskim. Premiowana jest oryginalność.

Read more

Nagroda za Najlepszy Artykuł na temat Transformacji Sektora Energetycznego

22 stycznia 2024

2022-02-22-10-50-29.8249.jpg
Fundacja Hannsa Seidela, Akademia Polityki i Spraw Bieżących oraz Bawarska Akademia Nauk i Humanistyki organizują pierwszą Międzynarodową Nagrodę za Najlepszy Artykuł na temat Transformacji Sektora Energetycznego z łączną nagrodą w wysokości 1750 euro. Zaproszenie do przesłania artykułu na temat politycznego i technicznego podejścia do transformacji energetycznej skierowane jest do młodych naukowców ze wszystkich dyscyplin. Termin upływa 31 stycznia.

Read more -inny link

Kultura

Fotografie Japonii w Krakowie

22 stycznia 2024

2023-12-18-13-32-08.6607.png
Do 29 marca w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę fotografii przedstawiających początki nowoczesnej Japonii. Zdjęcia przedstawiają modernizację i industrializację kraju na przełomie XIX i XX wieku.

Read more

Festiwal Komiksu w Angoulême

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-02-09.5695.png
Od 25 do 28 stycznia odbywa się 51. Festiwal Komiksu w Angoulême. Jest to jeden z największych festiwali tego gatunku na świecie, na którym przyznawanych jest wiele nagród.

Read more

Festiwal filmowy w Angers

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-06-21.3714.png
Do 28 stycznia w Angers trwa festiwal filmowy Premiers plans. 36. edycja poświęcona jest pierwszym filmom europejskich reżyserów, a jej celem jest odkrywanie nowych filmowych talentów.

Read more

Biżuteria w Madrycie

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-14-33.2325.png
Od 25 stycznia do 5 maja w Museo del Traje w Madrycie można oglądać wystawę "Escultura Timida". Na ekspozycji tradycyjna biżuteria spotyka się z tworami współczesnych hiszpańskich jubilerów.

Read more

Wystawa w Courthouse Gallery

22 stycznia 2024

2023-08-18-17-12-07.3820.jpg
Od 26 stycznia do 24 lutego Courthouse Gallery w Ennistymon w Irlandii prezentuje wystawę "Beyond Brushstrokes: Between Matter and Memory". Ekspozycja (gromadząca prace lokalnych artystów) podkreśla sposób, w jaki artyści ci odepchnęli tradycyjne kody twórczości artystycznej, przyjmując eksperymentalne podejście, które oddaje zarówno to, co fizyczne, jak i emocjonalne, namacalne i nienamacalne.

Read more

Wystawa "CUTE" w Londynie

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-08-16.8278.jpg
Od 25 stycznia do 14 kwietnia londyński Somerset House prezentuje przełomową wystawę poświęconą roli "słodkiego" we współczesnej kulturze. Łącząc dzieła sztuki i zjawiska kulturowe w muzyce, modzie, zabawkach, grach wideo i sieciach społecznościowych, ekspozycja "CUTE" eksploruje złożony potencjał "słodkości" w naszym społeczeństwie.

Read more

Sztuka Genewa

22 stycznia 2024

2024-01-21-19-59-59.9112.png
Od 25 do 28 stycznia w Palexpo odbędzie się 12. edycja Art Genève, targów sztuki współczesnej. Bierze w nich udział około 80 galerii sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także prestiżowe kolekcje instytucjonalne i prywatne. Na targach debiutuje nowa przestrzeń poświęcona pracom wielkiego formatu.

Read more

Targi sztuki w Brukseli

22 stycznia 2024

2024-01-21-20-04-02.4782.jpg
Od 28 stycznia do 4 lutego w Brussels Expo odbywają się BRAFA - jedne z najbardziej prestiżowych targów sztuki w Europie. Wydarzenie gromadzi rzadkie dzieła od starożytności po XXI wiek.

Read more

Agenda

les 22-23 stycznia

Posiedzenie ministrów handlu (Bruksela)


23 stycznia

Rada Stowarzyszenia UE-Egipt (Bruksela)


23 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 24-26 stycznia

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Bruksela)


28 stycznia

Wybory prezydenckie (I tura) (Finlandia)


29 stycznia

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Louis Brand, Mila Shay, Romane Wanner, Loup Panteix, Carole-Louise Ashby

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

pdf

Biuletyn n°1051- wersja 22 janv. 2024