Biuletyn106025 mars 2024

La Lettre

Pierre Andrieu

25 marca 2024

Sojusz chińsko-rosyjski jest sojuszem okoliczności, z jego słabościami. Choć utwierdzona przez konflikt w Ukrainie, relacja ta charakteryzuje się asymetrią, która jest korzystna dla Chin. Geopolityczną Europę dzieli zaś z Rosją przepaść, która teraz wydaje się nie do pokonania, podczas gdy rywalizacja handlowa z Chinami nie powinna nas powstrzymywać przed prowadzeniem dialogu z tymi ostatnimi. Nawet jeśli dialog ten okazuje się skomplikowany.

Read more

Wybory

Słowacja: w II turze 6 kwietnia spotkają się Ivan Korcok i Peter Pellegrini

25 marca 2024

sk-oee-1.jpg
Ivan Korcok, były minister spraw zagranicznych i europejskich (2020-2022), wygrał I turę wyborów prezydenckich na Słowacji 23 marca. Zdobył 42,51% głosów, wyprzedzając Petera Pellegriniego, obecnego przewodniczącego Rady Narodowej Republiki, który uzyskał 37,02%. Dwaj kandydaci zmierzą się w II turze 6 kwietnia.

Read more

Fundacja

Schuman Network

25 marca 2024

2024-02-29-12-59-15.7351.png
Schuman Network to inicjatywa uruchomiona w listopadzie 2023 roku przez Fundację Roberta Schumana, której celem jest promowanie wymiany pomysłów na skalę europejską. Sieć zrzeszająca 19 członków z 11 europejskich krajów jest przestrzenią gromadzenia badań nad bieżącymi europejskimi zagadnieniami. Od momentu jej powstania na stronie internetowej sieci opublikowano około sześćdziesięciu materiałów.

Read more

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

25 marca 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje

25 marca 2024

2019-12-02-11-42-07.4355.jpg
Obradujący 21 i 22 marca szefowie państw i rządów potwierdzili swoje wsparcie dla Ukrainy i chęć przyspieszenia dostaw broni oraz amunicji. Przeanalizowali propozycję wykorzystania zysków generowanych przez zamrożone rosyjskie aktywa na rzecz Ukrainy. Zobowiązali się również do wdrożenia Europejskiego programu inwestycji w dziedzinie obronności (EDIP) i zwrócili się do EBI o dostosowanie polityki udzielania pożyczek przemysłowi obronnemu. Wezwali też do "przerwy humanitarnej prowadzącej do trwałego zawieszenia broni" w Strefie Gazy i zgodzili się na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Bośnią i Hercegowiną.

Read more

Komisja

Reformy w kontekście przyszłego rozszerzenia

25 marca 2024

2013-05-27-15-43-57.5286.jpg
20 marca Komisja opublikowała komunikat w sprawie reform instytucjonalnych i politycznych w perspektywie rozszerzenia Unii. Zaleca stopniową integrację krajów kandydujących, w szczególności poprzez zachęcanie ich do stopniowego przystępowania do jednolitego rynku. Rozszerzenie powinno być również brane pod uwagę przy opracowywaniu kolejnych wieloletnich ram finansowych. Na początku 2025 roku zostanie przeprowadzony przegląd głównych polityk Unii, zwłaszcza w celu oceny ich wykonalności finansowej w kontekście rozszerzonej Unii.

Read more

Trzecia operacja zbierania funduszy na pożyczkę NextGenerationEU

25 marca 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
19 marca Komisja ogłosiła pozyskanie 7 mld euro w obligacjach w ramach trzeciej operacji na 2024 rok. Trzecia emisja obligacji NextGenerationEU, której termin wykupu przypada na 4 lutego 2050 roku, zostanie wykorzystana do sfinansowania ekologicznych projektów państw członkowskich uwzględnionych w ich krajowych planach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF).

Read more

Plan Horyzont Europa 2025-2027

25 marca 2024

2019-03-20-13-35-43.5543.jpg
20 marca Komisja przyjęła drugi plan strategiczny dla programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. W latach 2025-2027 skupi się on na transformacji ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz konkurencyjności, inkluzywności i odporności Europy. Nowy plan potwierdza pierwotny cel programu Horyzont Europa, jakim było przeznaczenie 35% łącznego budżetu na walkę ze zmianami klimatu.

Read more

Większe korzyści z sektora biotechnologii

25 marca 2024

2024-02-10-16-08-01.1708.jpg
20 marca Komisja opublikowała komunikat mający na celu wsparcie bardzo obiecującego sektora biotechnologicznego. Biotechnologia może pomóc w modernizacji takich obszarów jak rolnictwo, energetyka, żywność i opieka zdrowotna. Komisja proponuje dziesięć działań, w tym stymulowanie badań, innowacji i popytu wśród konsumentów. Dokonany również zostanie przegląd prawodawstwa w celu skrócenia czasu potrzebnego na wprowadzenie innowacji biotechnologicznych na rynek.

Read more

Dochodzenia przeciwko Apple, Google i Meta za nieprzestrzeganie DMA

25 marca 2024

2023-09-10-19-18-30.5606.png
25 marca Komisja Europejska wszczęła pięć postępowań przeciwko firmom Apple, Alphabet (Google) i Meta (Facebook, Instagram) w związku z podejrzeniem naruszenia europejskich zasad konkurencji. To pierwsze postępowanie w ramach nowego rozporządzenia w sprawie rynków cyfrowych (DMA).

Read more -inny link

Rada

Szczyt członków strefy euro

25 marca 2024

2020-10-02-11-11-33.8349.jpg
22 marca w Brukseli spotkali się szefowie państw i rządów strefy euro. Pomimo słabej aktywności gospodarczej w krótkim okresie, 20 przywódców wyraziło wiarę w jej ożywienie dzięki ciągłemu spadkowi inflacji i wzmocnieniu unii rynków kapitałowych. Pogratulowali również Bułgarii postępów na drodze do euro.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

25 marca 2024

2023-10-30-12-09-17.5972.jpg
18 marca ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali z Antonym Blinkenem o wojnie w Ukrainie, Bliskim Wschodzie i sytuacji na Indo-Pacyfiku. Po wystąpieniu ukraińskiego ministra spraw zagranicznych Dmytro Kułeby, ministrowie zatwierdzili dodatkowe fundusze w wysokości 5 mld euro na ukraińską obronność. Osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie sankcji wobec Hamasu i izraelskich osadników na Zachodnim Brzegu Jordanu. I wreszcie przyjęto konkluzje w sprawie zielonej dyplomacji w celu zwalczania zmian klimatu.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Bilans działalności sądowej w 2023 roku

25 marca 2024

2013-10-28-16-50-10.8391.jpg
22 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował swoje statystyki za rok 2023, świadczące o wzroście liczby spraw wniesionych do Trybunału. Sprawozdanie wskazuje na wzrost liczby skarg bezpośrednich do Trybunału - o stwierdzenie nieważności i o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom - w szczególności w dziedzinie środowiska. Wykazano w nim również, że w zakresie orzeczeń prejudycjalnych - tj. tych, które poprzedzają wydanie wyroku - najliczniejsze były pytania dotyczące przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w szczególności te dotyczące prawa do azylu.

Read more

Niemcy

Francusko-niemieckie porozumienie w sprawie "czołgu przyszłości"

25 marca 2024

2020-04-29-12-50-07.7213.jpg
22 marca Niemcy i Francja osiągnęły porozumienie w sprawie odblokowania projektu czołgu przyszłości pod nazwą Main Ground Combat System (MGCS). Celem tego projektu jest zastąpienie do 2035 roku francuskich czołgów Leclerc i niemieckich czołgów Leopard 2 francusko-niemieckim czołgiem innowacyjnym technologicznie.

Read more

Belgia

Szczyt na temat energii atomowej

25 marca 2024

2013-12-16-17-49-27.6864.jpg
21 marca około trzydziestu krajów (w tym większość unijnych państw, a także Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia) spotkało się w Brukseli na międzynarodowym szczycie nuklearnym. Spotkanie było następstwem porozumienia osiągniętego podczas COP 28 w sprawie konieczności rozwoju sektora energii jądrowej w celu osiągnięcia neutralności węglowej. Uczestnicy wyrazili chęć wzmocnienia bezpieczeństwa tego sektora, promowania inwestycji w energię jądrową i wspierania krajów wschodzących w ich wysiłkach na rzecz produkcji energii jądrowej.

Read more -inny link

Chorwacja

Wybory parlamentarne 17 kwietnia

25 marca 2024

hr-oee-2.jpg
15 marca chorwacki prezydent Zoran Milanović rozpisał na 17 kwietnia wybory parlamentarne. Nastąpiło to po rozwiązaniu chorwackiego parlamentu w dniu 14 marca. Zoran Milanović ogłosił również, że będzie kandydował w tych wyborach z listy Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji, ubiegając się o stanowisko premiera. 18 marca chorwacki Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Milanović musi najpierw zrezygnować ze stanowiska prezydenta, aby kandydować w wyborach.

Read more -inny link

Francja

Odrzucenie umowy z Kanadą przez Senat

25 marca 2024

2016-10-20-09-51-26.1379.png
Cztery i pół roku po głosowaniu francuskich deputowanych, 21 marca senatorowie rozpatrzyli umowę o wolnym handlu z Kanadą wynegocjowaną przez Komisję Europejską. Sojusz senatorów obejmujący zarazem komunistów i prawicę odrzucił porozumienie 243 głosami do 26. Jednak sprzeciw francuskiego Senatu nie oznacza końca traktatu na szczeblu europejskim. Ostatnie zdanie należy do Zgromadzenia Narodowego.

Read more

Michel Talagrand otrzymuje Nagrodę Abela

25 marca 2024

2024-03-22-11-56-22.1812.png
20 marca francuski matematyk Michel Talagrand otrzymał prestiżową Nagrodę Abela. Wyróżnienie, wręczane przez norweską Akademię Nauk i Literatury od 2003 roku, co roku nagradza osiągnięcia matematyka. Były dyrektor CNRS ds. badań Michel Talagrand zmienił teorię prawdopodobieństwa, analizę funkcjonalną i statystykę.

Read more -inny link

Węgry

Ustawa o ochronie suwerenności narodowej

25 marca 2024

2014-03-27-11-08-46.3233.jpg
19 marca Komisja Wenecka, organ doradczy Rady Europy, opublikował swoją opinię na temat węgierskiej ustawy w sprawie ochrony suwerenności narodowej. Wprowadza ograniczenia w zakresie zagranicznego finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych. Komisja orzekła, że co do zasady ustawa jest zgodna z normami międzynarodowymi, ale niepokoi się jej zbyt szerokim zakresem, co umożliwi jej stosowanie poza okresem wyborów oraz utrudni wszelką działalność opozycji politycznej.

Read more

Irlandia

Dymisja Leo Varadkara

25 marca 2024

ie-oee-2.jpg
20 marca premier Irlandii Leo Varadkar ogłosił swoją rezygnację ze stanowiska lidera partii Fine Gael, a tym samym ze stanowiska Taoiseacha, po niepowodzeniu referendum zaproponowanego przez rząd w celu znowelizowania konstytucji w zakresie odniesień do kobiet i rodziny. 9 kwietnia władzę oficjalnie przejmie Simon Harris - wybrany na szefa Fine Gael 24 marca. 37-latek będzie najmłodszym premierem w historii Irlandii.

Read more -inny link -inny link

Portugalia

Luis Montenegro powołany na premiera

25 marca 2024

pt-oee-2.jpg
21 marca prezydent Marcelo Rebelo de Sousa powołał na premiera Luisa Montenegro po zwycięstwie jego centroprawicowego bloku – Sojuszu Demokratycznego – w wyborach 10 marca. Montenegro zaprezentuje rząd 27 marca, a stanowisko obejmie 2 kwietnia. Odmawiając aliansu ze skrajnie prawicową Chegą i posiadając 80 deputowanych na 230, planuje stworzyć rząd mniejszościowy.

Read more -inny link

Mołdawia

Wzmocnienie partnerstwa z NATO

25 marca 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
20 marca zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geoană przyjął w kwaterze głównej NATO wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Mołdawii Mihaia Popșoi. Omówiono partnerstwo - współpracę w szczególności w odniesieniu do cyberobrony, zarządzania klęskami żywiołowymi i wzmocnienia sił zbrojnych kraju.

Read more

Ukraina

Ponowione wsparcie dla Ukrainy i gwarancje dla rolników

25 marca 2024

2018-10-08-14-07-18.1825.jpg
20 marca Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia środków liberalizujących handel z Ukrainą do 5 czerwca 2025 roku. Porozumienie ogranicza jednak import drobiu, cukru, jaj, miodu, a także kukurydzy, owsa i kaszy. W przypadku gwałtownego wzrostu importu Komisja będzie miała za zadanie przywrócenie ceł w ciągu dwóch tygodni.

Read more -inny link

Europejski przelew na 4,5 mld euro

25 marca 2024

2024-03-25-11-35-23.2272.jpg
20 marca Komisja ogłosiła wypłatę pierwszej transzy w wysokości 4,5 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Ukrainy, którego celem jest pomoc temu krajowi w finansowaniu usług publicznych, w szczególności wynagrodzeń i emerytur.

Read more

Rada Stowarzyszenia Unia Europejska-Ukraina

25 marca 2024

2014-02-25-15-45-28.2488.jpg
20 marca odbyło się dziewiąte posiedzenie Rady Stowarzyszenia z Ukrainą. Przedstawiciele Unii i Ukrainy potępili rosyjskie "wybory prezydenckie", które odbyły się na ukraińskich terytoriach okupowanych. Wymieniono opinie na temat sytuacji wojskowej, gospodarczej i humanitarnej Ukrainy. Omówiono zalecenia Komisji dotyczące reform wymaganych do akcesji Ukrainy do UE.

Read more

ONZ

Światowy raport na temat szczęścia

25 marca 2024

2015-03-20-12-08-15.5865.jpg
20 marca Gallup, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Uniwersytet Oksfordzki opublikowały światowy raport na temat szczęścia 2024. Kraje Europy Północnej po raz kolejny okazały się najszczęśliwsze na świecie, a Finlandia została uznana za "najszczęśliwszy kraj na świecie" siódmy rok z rzędu. W tym roku w raporcie po raz pierwszy uwzględniono różnice pokoleniowe.

Read more

Kultura

Van Eyck ponownie w Luwrze

25 marca 2024

2024-03-25-12-47-27.4911.jpg
Z okazji odrestaurowania obrazu "Modonna kanclerza Rolina" Luwr organizuje wystawę poświęconą temu dziełu Jana Van Eycka, która potrwa do 17 czerwca. Ekspozycja prowadzi widza przez obraz, a uzupełnia ją około 60 malowanych paneli, rękopisów, rysunków, rzeźbionych płaskorzeźb i rzeźbionych przedmiotów artysty oraz kilku jemu współczesnych.

Read more

Filomena Borecká w Pradze

25 marca 2024

2024-03-25-13-07-31.9245.jpg
Do 8 września Galeria Narodowa w Pradze prezentuje prace czeskiej artystki Filomeny Boreckiej. Wystawa, zatytułowana "Oddech cichych myśli", eksploruje oddech i jak jest on podzielanym doświadczeniem. Rysunek - preferowany przez artystkę środek wyrazu - pozwala jej uchwycić obecną chwilę i zachować jej autentyczność.

Read more

Wielkanocne festiwale w Aix, Salzburgu i Baden-Baden

25 marca 2024

2024-03-22-10-44-36.1087.jpg
W całej Europie odbywa się wiele festiwali muzyki klasycznej, które zbiegają się w czasie z Wielkanocą. Wydarzenie w Aix-en-Provence trwa do 7 kwietnia. Uczestnicy mogą się delektować różnorodną muzyką klasyczną oraz wziąć udział w kursach mistrzowskich i warsztatach. W Salzburgu, miejscu narodzin Mozarta, najwyższej klasy orkiestra będzie zachwycać publiczność do 1 kwietnia. W Baden-Baden do 1 kwietnia Filharmonicy Berlińscy wykonują utwory najsłynniejszych kompozytorów, w tym Ludwiga von Beethovena, Franza Schuberta i Richarda Wagnera.

Read more -inny link -inny link

Impresjonizm w Muzeum Orsay

25 marca 2024

2023-10-09-12-14-09.9235.png
Do 14 lipca Muzeum Orsay upamiętnia pierwszą wystawę impresjonistów, która odbyła się w Paryżu w 1874 roku, wystawiając 130 dzieł Claude'a Moneta, Auguste'a Renoira, Alfreda Sisleya i Edgara Degasa. Ekspozycja odtwarza okoliczności, które doprowadziły do powstania tego współczesnego ruchu artystycznego, który pojawił się w okresie pełnym sprzeczności i bogactwa, w burzliwym kontekście politycznym rodzącej się III Republiki.

Read more -inny link

Ingres i Delacroix w Paryżu

25 marca 2024

2024-03-25-13-03-38.4367.png
Do 10 czerwca Muzeum Delacroix w Paryżu prezentuje na swoje ponowne otwarcie wystawę "Ingres i Delacroix. Przedmioty artystów". Ci dwaj twórcy, emblematyczni dla początków XIX wieku, uosabiają konfrontację między neoklasycyzmem a romantyzmem.

Read more

Art brut w Rzymie

25 marca 2024

2024-03-25-12-55-52.8426.jpg
Do 19 maja w Villi Medici w Rzymie trwa wystawa "Niebiańskie epopeje" prezentująca 180 dzieł - prawdziwą międzynarodową panoramę art brut. Ta ostatnia ciągle wstrząsa historią sztuki i stymuluje duchy niechętne normom, kwestionując klasyczne pojęcia w sztuce i twórczości.

Read more

Julia Keilowa w Warszawie

25 marca 2024

2023-10-16-12-25-22.2761.jpg
Do 1 września w Muzeum Warszawy można oglądać prace Julii Keilowej, urodzonej w Ukrainie. Ta czołowa artystka pierwszej połowy XX wieku była jedną z pionierek nowoczesnego designu i stylu art déco. Ekspozycja obejmuje prawie 80 przedmiotów, które ukazują artystkę poszukującą harmonii, rytmu i elegancji.

Read more

Holbein, Burgkmair i Dürer w Wiedniu

25 marca 2024

2024-03-25-12-59-55.7367.jpg
Do 30 czerwca w Wiedniu trwa wystawa "Holbein. Burgkmair. Dürer. Renesans na Północy". Zwiedzający mogą podziwiać dzieła jednych z najbardziej wpływowych artystów renesansu. 160 obrazów, rzeźb i innych dzieł sztuki zanurza widza w artystycznym okresie około 1500 roku, ukazując miasto Augsburg jako centrum renesansu.

Read more

Wielki Tydzień w Sewilli

25 marca 2024

2013-05-28-16-23-39.3907.jpg
Od 31 marca do Niedzieli Wielkanocnej w Sewilli trwają obchody Wielkiego Tygodnia. Uroczystości celebrowane od XVI wieku upamiętniają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Członkowie 71 bractw biorą udział procesjach, przemierzając ulice w dzień i w nocy, niosąc religijne posągi - pasos - w rytm bębnów i pieśni.

Read more

Richard Mortensen w Aarhus

25 marca 2024

2024-03-21-18-34-08.1589.png
Do 1 września w muzeum sztuki ARoS w Aarhus można oglądać jedną z ikon modernizmu - Richarda Mortensena. Za pośrednictwem ponad 80 obrazów wystawa "Między liniami" pozwala ponownie odkryć tego mistrza surrealizmu i personę sztuki konkretnej, którego prace starają się pokazać moc sztuki w postępie społecznym.

Read more

Lucian Freud w Londynie

25 marca 2024

2023-09-11-13-15-10.4097.jpg
Do 25 sierpnia w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie trwa wystawa "Lucian Freud's Etchings: a creative collaboration". Lucian Freud, XX-wieczny brytyjski artysta niemieckiego pochodzenia, dał się poznać ze swoich figuratywnych obrazów. Ekspozycja prezentuje mniej znane ryciny, w tym niektóre wykonane we współpracy z Markiem Balakjianem. Inspirowane Rembrandtem i Whistlerem prace wyróżniają się dużymi rozmiarami i odważnym, intymnym stylem.

Read more

Agenda

26 marca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

pdf

Biuletyn n°1060- wersja 25 mars 2024