Biuletyn10628 avr. 2024

La Lettre

Pierre Mirel

8 kwietnia 2024

Reaktywacja procesu rozszerzenia Unii Europejskiej wymaga otwartego postawienia związanych z nim wyzwań w ramach "Agendy 2030". Na Bałkanach Zachodnich rządy prawa pozostają powodem do niepokoju, podobnie jak napięcia wewnętrzne i napięcia pomiędzy sąsiadami. Ponadto stabilizacji zagraża masowa imigracja i pogłębiająca się przepaść gospodarcza z Unią. Jeśli chodzi o Ukrainę i Mołdawię, zdolność Unii do ich integracji budzi wątpliwości, podobnie jak konsekwencje takiego rozszerzenia dla bezpieczeństwa. Autor opowiada się za stopniową integracją z okresem konsolidacji. Komisja musi przedstawić kompleksową propozycję, w tym analizy skutków.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

8 kwietnia 2024

2023-11-02-13-04-15.5490.jpg
W odpowiedzi na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19 Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 2 kwietnia Komisja dokonała drugiej płatności w wysokości 702 mln euro na rzecz Czech. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli Państwo poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Nowe granice Europy: stawić czoła Rosji

8 kwietnia 2024

2024-04-05-12-01-01.8527.png
Fundacja Roberta Schumana była partnerem pierwszego "Paryskiego Forum Obrony i Strategii", które odbyło się w dniach 13-14 marca. Można obejrzeć nagranie z dialogu międzyparlamentarnego moderowanego przez Jean-Dominique'a Giulianiego (prezesa Fundacji) zatytułowanego "Nowe granice Europy: stawić czoła Rosji" z 14 marca oraz dyskusję panelową moderowaną przez Elise Bernard, szefową działu badań, zatytułowaną "Europejska obronność: przemysł, finansowanie, instrumenty współpracy, wyzwania i perspektywy" z 13 marca.

Read more -inny link

Schuman Network

8 kwietnia 2024

2024-02-09-12-27-38.6834.png
Schuman Network to inicjatywa uruchomiona w listopadzie 2023 roku przez Fundację Roberta Schumana, której celem jest promowanie wymiany pomysłów na skalę europejską. Sieć zrzeszająca 20 członków z 12 europejskich krajów jest przestrzenią gromadzenia badań nad bieżącymi europejskimi zagadnieniami. Od momentu jej powstania na stronie internetowej sieci opublikowano około sześćdziesięciu materiałów.

Read more

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

8 kwietnia 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć wybory i związane z nimi wyzwania, a także pomóc śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Wybory

Peter Pellegrini wybrany prezydentem Słowacji

8 kwietnia 2024

sk-oee-1.jpg
6 kwietnia Peter Pellegrini (Hlas-Socjaldemokracja) wygrał 2. turę wyborów prezydenckich na Słowacji. Obecnego przewodniczącego Rady Narodowej Republiki (jednoizbowego parlamentu) i byłego premiera (2018-2020) popierała partia premiera Roberta Ficy, czyli Kierunek-Socjaldemokracja (SMER-SD). Zdobył 53,12% głosów wobec 46,87% głosów dla jego przeciwnika Ivana Korčoka. Korčok, były minister spraw zagranicznych i europejskich (2020-2022), był popierany przez Postępową Słowację (PS), Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH), Wolność i Solidarność (SaS), Demokratów (D), Europejską Niebieską Słowację (M) i Obywatelską Partię Konserwatywną (OKS).

Read more

Komisja

Dochodzenia w sprawie pomocy dla chińskich przedsiębiorstw

8 kwietnia 2024

2015-09-28-13-56-02.7120.jpg
3 kwietnia Komisja wszczęła dwa dochodzenia w celu ustalenia, czy dotacje umożliwiły chińskim firmom złożenie nieuczciwych ofert na budowę parku paneli słonecznych w Rumunii. Dochodzenia te prowadzone są na podstawie rozporządzenia w sprawie subsydiów zagranicznych, które pozwala Brukseli badać firmy składające oferty w publicznych przetargach w UE na kwoty przekraczające 250 mln euro.

Read more

Nadwyżka w rolno-spożywczym saldzie handlowym

8 kwietnia 2024

2019-02-18-13-46-25.4299.jpg
5 kwietnia Komisja opublikowała raport wskazujący, że w 2023 roku saldo handlu rolno-spożywczego Unii Europejskiej osiągnęło rekordowy poziom. Eksport wyniósł 228,6 mld euro, a import 158,6 mld, co daje łączną nadwyżkę w wysokości 70,1 mld euro i wzrost o 22% w porównaniu z rokiem 2022.

Read more -inny link

Rada

Środki dla Bałkanów Zachodnich

8 kwietnia 2024

2016-07-05-12-51-35.6972.jpg
4 kwietnia Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie nowego funduszu o wartości 6 mld euro dla krajów Bałkanów Zachodnich ubiegających się o przystąpienie do Unii Europejskiej. Nowy fundusz zawiera pewne mechanizmy, w szczególności dostosowania do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Teraz wstępne porozumienie powinno zostać zatwierdzone przez Radę i Parlament.

Read more

Dyplomacja

Amerykański sekretarz stanu Anthony Blinken w Europie

8 kwietnia 2024

2016-06-02-15-22-36.8290.jpg
W dniach 1-5 kwietnia sekretarz stanu USA Antony Blinken przebywał z dyplomatyczną wizytą we Francji i w Belgii. 2 kwietnia, podczas wizyty w Paryżu, wezwał Unię Europejską do wzmocnienia zdolności jej przemysłu obronnego w celu długoterminowego wsparcia Ukrainy. Spotkał się z prezydentem Emmanuelem Macronem, swoim francuskim odpowiednikiem - ministrem ds. Europy i spraw zagranicznych Stéphane'em Séjourné oraz francuskim ministrem sił zbrojnych Sébastienem Lecornu. Z Lecornu omówił potrzebę dostarczenia Ukraińcom amunicji i sprzętu do obrony powietrznej. A następnie udał się do Brukseli, aby uczcić 75. rocznicę powstania NATO i wziąć udział w 6. posiedzeniu Rady ds. Handlu i Technologii.

Read more -inny link

Rada ds. Handlu i Technologii ze Stanami Zjednoczonymi

8 kwietnia 2024

2018-03-02-15-04-29.8712.jpg
5 kwietnia w Leuven odbyło się szóste posiedzenie Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA (TTC). Amerykańscy i europejscy przedstawiciele potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie na rzecz transatlantyckiej koordynacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, 6G, technologii kwantowej i półprzewodników. Dwie strony przeanalizowały również wyniki Transatlantyckiej Inicjatywy na rzecz Zrównoważonego Handlu i zgodziły się kontynuować dialog do następnych wyborów w USA i Europie.

Read more -inny link

Wsparcie dla Armenii

8 kwietnia 2024

2018-10-08-14-47-33.7108.png
Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz stanu USA Anthony Blinken, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell oraz premier Armenii Nikol Paszynian spotkali się 5 kwietnia w Brukseli, aby omówić wsparcie dla Armenii. Unia Europejska zapowiedziała pomoc budżetową w ramach planu odporności i wzrostu dla Armenii w wysokości 270 mln euro w ciągu najbliższych 4 lat. Ponadto Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły, że będą nadal wysyłać pomoc humanitarną, w szczególności przesiedlonym Ormianom z regionu Górskiego Karabachu.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Oszustwa w środkach z NextGenerationEU

8 kwietnia 2024

2020-12-04-16-47-30.3348.jpg
4 kwietnia Prokuratura Europejska (EPPO) ogłosiła, że przeprowadziła dziesiątki przeszukań i konfiskat w ramach międzynarodowego śledztwa. W ramach dochodzenia w sprawie domniemanej organizacji przestępczej, która sprzeniewierzyła 600 milionów euro z Funduszu Odbudowy i Odporności (FRR) przeznaczonego dla Włoch, aresztowano dwadzieścia dwie osoby we Włoszech, w Austrii, Rumunii i na Słowacji.

Read more

Raport na temat najgroźniejszych sieci przestępczych

8 kwietnia 2024

2015-03-27-10-47-21.3336.jpg
5 kwietnia Europol opublikował raport zatytułowany "Decoding the EU's most threatening criminal networks", w którym przeanalizowano charakterystykę sieci przestępczych stanowiących największe zagrożenie w Europie. Agencja uważa, że raport ten będzie istotnym narzędziem w walce z przestępczością zorganizowaną, ponieważ zawiera szczegółowe informacje na temat organizacji siatek przestępczych, ich działalności przestępczej, sposobu działania i obszaru działalności.

Read more

Niemcy

Restrukturyzacja Bundeswehry

8 kwietnia 2024

2020-04-29-12-50-07.7213.jpg
4 kwietnia niemiecki minister obrony Boris Pistorius ogłosił restrukturyzację niemieckiej armii. Celem tej reorganizacji jest zwiększenie operacyjności sił zbrojnych w obliczu rosyjskiej agresji zagrażającej bezpieczeństwu Europy. Toczą się również dyskusje o przywróceniu służby wojskowej.

Read more -inny link

Austria

Wizyta kanclerza we Francji

8 kwietnia 2024

2016-09-23-12-01-07.8085.jpg
4 kwietnia prezydent Emmanuel Macron przyjął kanclerza Austrii Karla Nehammera. Rozmawiano o bezpieczeństwie, walce z przestępczością i terroryzmem, a także o edukacji i szkolnictwie wyższym.

Read more

Cypr

Kontynuacja inicjatywy "Amalthea"

8 kwietnia 2024

2013-05-28-15-36-26.9010.jpg
2 kwietnia prezydent Cypru Níkos Christodoulídis i przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola potwierdzili utrzymanie morskiego korytarza humanitarnego między Cyprem i Gazą. Nadal nie zaspokojono potrzeb w regionie, który znajduje się pod izraelskim ostrzałem.

Read more

Finlandia

Finlandia przedłuża zamknięcie swojej granicy z Rosją

8 kwietnia 2024

2017-05-05-13-35-22.4651.jpg
4 kwietnia fiński rząd podjął decyzję o przedłużeniu zamknięcia granicy z Rosją, która początkowo miała zostać częściowo otwarta 15 kwietnia. Zdaniem minister spraw wewnętrznych Mari Rantanen jest to środek mający na celu przeciwdziałanie presji wywieranej przez Kreml poprzez gromadzenie "setek, jeśli nie tysięcy" migrantów w pobliżu granicy. Rząd postrzega to jako "instrumentalną migrację", którą Rosja wykorzystuje do ataku na "bezpieczeństwo i stabilność społeczną Finlandii i Unii Europejskiej". Środek ten został również rozszerzony na ruch morski.

Read more -inny link

Francja

Europa według Petera Sloterdijka w Collège de France

8 kwietnia 2024

2024-04-05-15-14-02.7487.png
Niemiecki historyk Peter Sloterdijk obejmuje roczną katedrę "Wynalezienie Europy poprzez języki i kultury" na lata 2023-2024 w Collège de France. Z tej okazji organizuje od 22 kwietnia do 17 czerwca serię ośmiu wykładów i seminariów zatytułowanych "Kontynent bez zalet: zakładki w księdze Europy". Wykład inauguracyjny odbył się 4 kwietnia.

Read more -inny link -inny link -inny link

Portugalia

Zaprzysiężenie nowego rządu

8 kwietnia 2024

pt-oee-2.jpg
2 kwietnia rząd kierowany przez premiera Luisa Montenegro (PSD) przejął obowiązki. W jego skład wchodzi siedemnastu ministrów, w tym siedem kobiet. Dysponując zaledwie 80 z 230 miejsc w Zgromadzeniu i odmawiając koalicji ze skrajnie prawicową partią Chega, rząd będzie potrzebował wsparcia Partii Socjalistycznej, aby uchwalać nowe prawo.

Read more -inny link

Gruzja

Ustawa w sprawie zagranicznych agentów wpływu

8 kwietnia 2024

2018-10-08-14-51-42.6009.png
3 kwietnia rząd w Tbilisi ogłosił przywrócenie projektu ustawy o agentach obcych wpływów. Nakazuje ona organizacjom otrzymującym zagraniczne finansowanie, by zadeklarowały się jako "realizujące interesy obcego mocarstwa". Ustawę zaproponowano już w marcu 2023 roku, jednak gruziński rząd musiał z niej zrezygnować z powodu dużych demonstracji opozycji. Szef europejskiej dyplomacji Josep Borrell ogłosił, że ustawa ta jest niezgodna z prawem UE. Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić powiedziała, że jest "zaniepokojona odrodzeniem się tego projektu legislacyjnego.

Read more -inny link

Mołdawia

Europejski Instrument na rzecz Pokoju

8 kwietnia 2024

md-oee-2.jpg
4 kwietnia Rada zgodziła się na pomoc z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF), by wesprzeć armię Mołdawii. Celem tych środków jest wzmocnienie bezpieczeństwa narodowego, stabilności i odporności sektora obronnego. W ciągu 40 miesięcy Republika Mołdawii otrzyma pomoc w wysokości 41 mln euro.

Read more

Ukraina

Porozumienie o bezpieczeństwie z Finlandią

8 kwietnia 2024

2013-05-28-16-24-16.5364.jpg
3 kwietnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął w Kijowie swojego fińskiego odpowiednika Alexandra Stubba. Dwaj szefowie państw podpisali 10-letnie dwustronne porozumienie w sprawie bezpieczeństwa, które zobowiązuje Finlandię do zapewnienia Ukrainie pomocy wojskowej, gospodarczej i humanitarnej, wspierania jej przystąpienia do NATO i UE oraz do działania na rzecz przywrócenia jej integralności terytorialnej i suwerenności. Jednocześnie Finlandia zapowiedziała dodatkową pomoc w wysokości 188 milionów euro.

Read more -inny link

Deklaracja w sprawie sprawiedliwości

8 kwietnia 2024

2024-04-08-10-55-02.5839.jpg
Holandia, Ukraina i Komisja Europejska współorganizowały konferencję zatytułowaną "Przywrócenie sprawiedliwości dla Ukrainy", która odbyła się 2 kwietnia w Hadze. Wzięło w niej udział wiele krajów solidaryzujących się z Ukrainą, a także przedstawiciele kilku instytucji, w tym Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) i Rady Europy. Konferencja była okazją do podsumowania postępów poczynionych od czasu rosyjskiej inwazji w ściganiu i karaniu przestępstw międzynarodowych. Ponadto uczestnicy omówili kolejne kroki i środki służące zagwarantowaniu Ukrainie sprawiedliwości. Na zakończenie wydano deklarację polityczną podpisaną przez 44 państwa, potwierdzającą, że Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności za wszystkie swoje działania.

Read more -inny link

Premier z wizytą w krajach bałtyckich

8 kwietnia 2024

2017-10-17-16-20-59.9887.jpg
3 kwietnia premier Ukrainy Denys Szmyhal został przyjęty w Tallinie, 4 kwietnia w Rydze, a 5 kwietnia w Wilnie przez swoje odpowiedniczki Kaję Kallas, Evikę Silinę i Ingridę Simonyte. Rozmowy z Kają Kallas dotyczyły włączenia Ukrainy do bałtyckiego projektu logistycznego i wykorzystania zamrożonych rosyjskich funduszy. We wspólnej deklaracji dwoje premierów podkreśliło wsparcie finansowe Estonii na rzecz odbudowy Ukrainy. Denys Szmyhal i łotewska premier Evika Silina zgodzili się na uruchomienie wspólnej produkcji dronów. Z kolei na Litwie Ingrida Simonyte zapowiedziała, że jej kraj kupi dla Ukrainy 3 000 dronów i przeznaczy 15 mln euro na programy rehabilitacji rannych żołnierzy.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

NATO

75. urodziny

8 kwietnia 2024

2014-02-04-14-23-29.3510.jpg
3 i 4 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych 32 państw członkowskich NATO obradowali w Brukseli, aby uczcić 75. rocznicę podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego. Traktat założycielski Sojuszu, zwykle przechowywany w Waszyngtonie, został po raz pierwszy wystawiony w Brukseli. Podczas spotkania ministrowie rozpoczęli planowanie szczytu NATO, który odbędzie się w Waszyngtonie w dniach 9-11 lipca. W obecności szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeby omówiono sposoby przerzucenia pomocy dla Ukrainy na kraje europejskie.

Read more -inny link

Eurostat

Spadek inflacji

8 kwietnia 2024

2013-02-07-13-43-00.0021.jpg
3 kwietnia Eurostat opublikował dane dotyczące rocznych stóp inflacji w strefie euro, ukazujące spadek inflacji w strefie euro z 2,6% w lutym 2024 roku do 2,4% w marcu.

Read more

Kultura

Festiwal Timeless w Warszawie

8 kwietnia 2024

2024-02-14-17-35-38.5399.jpg
Do 14 kwietnia w Warszawie trwa Festiwal Filmowy Timeless, prezentujący klasykę polskiego i światowego kina. Chodzi w nim o (ponowne) odkrycie mnogości estetycznych rewolucji, jakie przeszła siódma sztuka. Festiwal obejmuje również serię koncertów, podczas których muzycy pokazują znaczenie dźwięku w filmie.

Read more

Sztuka mangi w Madrycie

8 kwietnia 2024

2024-04-08-12-16-57.8859.png
Do 21 lipca w COAM w Madrycie można oglądać wystawę "Sztuka mangi". Dzięki 150 przedmiotom i dziełom sztuki zwiedzający mogą się zanurzyć w świecie tego japońskiego gatunku artystycznego. Ekspozycja rzuca światło na pionierów sztuki mangi, podkreślając wpływ mangi na hiszpańską kulturę.

Read more

Festiwal Książki w Paryżu

8 kwietnia 2024

2024-04-08-12-20-49.8167.jpg
W dniach 12-14 kwietnia w Grand Palais éphémère w Paryżu odbędzie się Festiwal Książki. W konferencjach, spotkaniach i sesjach dedykacji w dziesięciu paryskich lokalizacjach (na świeżym powietrzu) weźmie udział 329 autorów. W trakcie tej trzeciej edycji w centrum uwagi znajdzie się Quebec, z około czterdziestoma autorami i ponad 60 wydawnictwami, które spotkają się z francuską publicznością.

Read more

"Światy Marco Polo" w Wenecji

8 kwietnia 2024

2024-04-08-12-08-35.2590.jpg
Do 29 września w Pałacu Dożów w Wenecji można oglądać wystawę "Światy Marco Polo". Koncentruje się na życiu i podróżach słynnego odkrywcy Marco Polo i uhonorowuje jego rolę jako ambasadora weneckiego handlu w XIV wieku. Różne artefakty, takie jak mapy, porcelana i tkaniny, pozwalają odkryć jego dziedzictwo i wzajemne powiązania różnych cywilizacji wzdłuż Jedwabnych Szlaków.

Read more

"Mar Aberto" w Lizbonie

8 kwietnia 2024

2024-04-08-12-18-24.9349.png
Do 26 sierpnia w MAAT w Lizbonie czynna jest wystawa Nicolasa Floc'ha "Mar Aberto". Ten znany francuski fotograf eksploruje często mało znane podwodne realia różnych regionów, w tym jego rodzinnej Bretanii, Azorów i Missisipi. Centralnym punktem ekspozycji jest imponujący fresk fotograficzny składający się z 408 zdjęć przedstawiających różne odcienie rzeki Tag. Wystawa podnosi świadomość w zakresie różnorodności i kruchości ekosystemów morskich.

Read more

"Bruno Gironcoli – Toni Schmale" w Wiedniu

8 kwietnia 2024

2023-09-11-13-07-38.3075.png
Do 28 lipca w muzeum Albertina Modern w Wiedniu trwa wystawa "Bruno Gironcoli - Toni Schmale". Ekspozycja obejmuje 155 niepokazywanych wcześniej rysunków kredkami austriackiego artysty Bruno Gironcoli. Prace niemieckiego artysty Toniego Schmalesa reprezentowane są przez rzeźby. Obaj artyści odwołują się do wyobraźni widza, aby nadać znaczenie obiektom, które wizualizują.

Read more

Wystawa "I feel for now" w Helsinkach

8 kwietnia 2024

2024-04-08-12-13-51.7698.png
Do 8 września muzeum sztuki Amos Rex w Helsinkach prezentuje serię prac ze swoich zbiorów, chcąc nas zderzyć z naszymi emocjami. Wystawa nosi tytuł "I feel for now". Dzięki setce prac 76 artystów, od lat 60. do współczesności, zwiedzający mogą się przenieść od poczucia izolacji do empatii, od ekstazy do nostalgii.

Read more

Podziemne światy w Lens

8 kwietnia 2024

2024-04-05-13-40-51.9366.png
Do 22 lipca w Muzeum Luwr-Lens można oglądać wystawę poświęconą podziemnym światom. Ekspozycja obejmuje 200 dzieł ze wszystkich epok oraz cywilizacji i odpowiada na pytania zwiedzających dotyczące podziemnego życia, zarówno wyśnionego, jak i rzeczywistego.

Read more

Georg Baselitz w Londynie

8 kwietnia 2024

2024-04-08-12-11-47.9714.jpg
Od 10 kwietnia do 16 czerwca w londyńskim White Cube Bermondsey będzie można oglądać wystawę Georga Baselitza "Wyznanie moich grzechów". Obejmuje ona prace, w których 86-letni niemiecki artysta powraca do sześciu i pół dekad swojej kariery. Zastanawia się nad swoją twórczością artystyczną, oddając hołd swoim źródłom inspiracji i odkrywając szkice wykonane w młodości.

Read more

Agenda

les 10-11 kwietnia

Sesja Parlamentu Europejskiego (Bruksela)


les 11 kwietnia

Eurogrupa (Luksemburg)


les 11 kwietnia

Rada Prezesów EBC (Frankfurt nad Menem)


les 12 kwietnia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (Luksemburg)


Newsletter Archives

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

pdf

Biuletyn n°1062- wersja 8 avr. 2024