Biuletyn106820 mai 2024

La Lettre

Emmanuel Sales

20 maja 2024

Podczas gdy Chiny zwiększają dotacje na samochody elektryczne i baterie, zagrażając globalnej równowadze, Niemcy nadal zwiększają swoje bezpośrednie inwestycje w Chinach. Autor argumentuje, że merkantylistyczna strategia Niemiec leży u podstaw gospodarczego upadku Europy w ciągu ostatnich piętnastu lat. "To tak, jakby Niemcy nie chciały w pełni zaangażować się w Europie. Ale wraz z końcem zimnej wojny i pojawieniem się euro, na Berlinie spoczywa teraz historyczna odpowiedzialność za los narodów kontynentu. Musi porzucić swój merkantylistyczny ideał i zaakceptować swoje europejskie przeznaczenie".

Read more

Wybory

Wybory parlamentarne w Bułgarii 9 czerwca

21 maja 2024

2013-05-28-15-36-02.4614.jpg
9 czerwca Bułgarzy odnowią 240-osobowy skład Zgromadzenia Narodowego - jednoizbowego parlamentu - jednocześnie głosując w wyborach europejskich. Sondaże wskazują, że Obywatele na rzecz Europejskiego Rozwoju Bułgarii (GERB), pod kierownictwem byłego premiera Bojko Borrisowa, prowadzą z 27,5% głosów. Wyprzedzają nacjonalistyczne Odrodzenie (Vazrazhdane, V) z 15,7% i Ruch na rzecz Praw i Wolności (DPS) - 14,2%. Stawką w tych wyborach jest stabilność polityczna kraju na kontekście podziałów i polaryzacji krajobrazu politycznego.

Read more

Belgijskie wybory federalne 9 czerwca

21 maja 2024

2013-05-28-15-23-15.8733.jpg
9 czerwca to ważny dzień wyborczy dla Belgów, ponieważ wybierają nowy skład Izby Reprezentantów parlamentu federalnego, parlamentu Walonii, Brukseli, Wspólnoty Flamandzkiej i Niemieckojęzycznej, a także biorą udział w wyborach europejskich. Sondaże przedwyborcze przewidują wzrost poparcia dla radykalnych partii prawicowych i lewicowych, co może skomplikować utworzenie rządu po wyborach.

Read more

Fundacja

Portal, by wiedzieć wszystko o wyborach europejskich

21 maja 2024

2024-01-21-17-34-12.2475.jpg
Za niecałe 3 tygodnie, od 6 do 9 czerwca Europejczycy będą mogli wybrać 720 posłów do Parlamentu Europejskiego na kolejnych pięć lat. Fundacja stworzyła stronę internetową, aby pomóc Państwu lepiej zrozumieć rolę i kompetencje Parlamentu, reguły głosowania i związane z nim wyzwania, a także by pomóc Państwu śledzić kampanię z listami kandydatów i programami wszystkich partii w każdym państwie członkowskim.

Read more

Publikacja "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2024"

19 maja 2024

2024-04-22-12-19-08.1745.jpg
Fundacja publikuje "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2024". W tym roku zawiera on wyjątkowy wkład prezydenta Republiki Francuskiej Emmanuela Macrona, a także przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. Wybitni przedstawiciele świata polityki, biznesu, badań i dyplomacji kreślą portret Unii, szkicując kontury suwerenności środowiskowej i cyfrowej oraz wybiegając w nową geopolityczną erę, pełną nowych wyzwań, zwłaszcza dla przemysłu i obronności. Książka jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów ją.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

19 maja 2024

2020-07-22-17-10-03.1677.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne konsekwencje pandemii Covid-19, Unia Europejska stworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 16 maja Luksemburg złożył wniosek o dodanie rozdziału REPowerEU do swojego planu odbudowy poprzez przeniesienie jego części rezerwy dostosowawczej do brexitu, tj. 128 mln euro. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, abyście mogli Państwo poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Komisja

Postępowania przeciwko Meta (z tytułu DSA), Booking i X (z tytułu DMA)

19 maja 2024

2024-04-18-11-54-17.1984.png
16 maja Komisja ogłosiła wszczęcie formalnego postępowania przeciwko firmie Meta na mocy przepisów dotyczących usług cyfrowych (chodzi o ochronę nieletnich na Facebooku i Instagramie). 13 maja Komisja zastosowała rozporządzenie w sprawie rynków cyfrowych (DMA), wyznaczając Booking jako strażnika dostępu usługi pośrednictwa online Booking.com i uznając tę podstawową usługę platformową za ważny kanał docierania do użytkowników końcowych przez użytkowników biznesowych. Ponadto wszczęto dochodzenie przeciwko sieci społecznościowej X w celu zbadania, czy można ją również uznać za strażnika dostępu.

Read more -inny link

Perspektywy gospodarcze

19 maja 2024

2022-01-17-11-31-43.4956.jpg
15 maja Komisja opublikowała swoje wiosenne prognozy gospodarcze, zgodnie z którymi powinna nastąpić stopniowa ekspansja w kontekście wysokiego ryzyka geopolitycznego. W 2025 roku unijne PKB powinno wzrosnąć o 1,6% (w porównaniu z 0,4% w 2023 roku), podczas gdy inflacja powinna wynieść 2,2% (w porównaniu z 6,4% w 2023). W 2025 deficyt ma spaść do 2,9%, w porównaniu z 3,5% w 2023 roku dla ogółu państw członkowskich UE.

Read more

Raport w sprawie Unii bezpieczeństwa

19 maja 2024

2015-01-09-17-24-52.5803.jpg
15 maja Komisja przyjęła siódme sprawozdanie z postępów w realizacji strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020-2025. W sprawozdaniu odnotowano wzrost liczby ataków hybrydowych, co skłoniło UE do wzmocnienia odporności jej infrastruktury krytycznej i poprawy cyberbezpieczeństwa za pomocą nowych dyrektyw i rozporządzeń obowiązujących od stycznia 2023 roku. Jednocześnie podjęto kroki w celu zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej (w tym wprowadzono nowe strategie) oraz wzmocniono współpracę międzynarodową.

Read more -inny link

Rada

Ukierunkowany przegląd wspólnej polityki rolnej

19 maja 2024

2020-03-03-16-39-21.2653.jpg
13 maja Rada formalnie przyjęła ukierunkowany przegląd wspólnej polityki rolnej (WPR), mający na celu rozwianie obaw rolników. Przegląd ten dotyczy niektórych elementów rozporządzenia w sprawie krajowych planów strategicznych w ramach WPR oraz rozporządzenia w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej (znanego jako "rozporządzenie horyzontalne"). Zaktualizowane przepisy uproszczą i zmniejszą obciążenia administracyjne rolników.

Read more

Przyjęcie paktu o migracji i azylu

19 maja 2024

2015-05-22-11-03-39.5461.jpg
14 maja Rada przyjęła pakt o migracji i azylu służący ustanowieniu zasad, które pomogą w uporządkowanym zarządzaniu napływem migrantów, stworzeniu skutecznych i jednolitych procedur oraz wzmocnieniu solidarności między państwami członkowskimi. Pakt zawiera w sumie dziesięć aktów prawnych, w tym rozporządzenie w sprawie kontroli przesiewowych pozwalające organom krajowym na odsyłanie nielegalnych migrantów i osób ubiegających się o azyl do granicy zewnętrznej oraz rozporządzenie w sprawie zarządzania azylem i migracją, które określa, które państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową i po raz pierwszy wprowadza sprawiedliwy podział obowiązków między państwami członkowskimi.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

19 maja 2024

2020-10-06-15-46-21.5538.jpg
Ministrowie, którzy obradowali 14 maja, osiągnęli porozumienie w sprawie dyrektywy o szybszym i bezpieczniejszym mechanizmie ulgi w nadmiernym podatku u źródła (FASTER). Określili stawkę VAT, która ma być stosowana we wniosku ustawodawczym w sprawie VAT w epoce cyfrowej, mającym na celu zwalczanie oszustw związanych z VAT, wspieranie przedsiębiorstw i promowanie cyfryzacji. Przyjęli ocenę planu dla Ukrainy, umożliwiającą wypłatę pomocy finansowej w wysokości 38 mld euro. I wreszcie zatwierdzili konkluzje w sprawie kultury finansowej, mające przyczynić się do realizacji unii rynków kapitałowych.

Read more

Posiedzenie ministrów edukacji, młodzieży, kultury i sportu

19 maja 2024

2013-02-07-13-43-00.0023.jpg
W dniach 13-14 maja ministrowie edukacji, młodzieży, kultury i sportu obradowali w Brukseli. Przyjęli w szczególności zalecenie zatytułowane "Europa w ruchu", które dotyczy możliwości mobilności w celach edukacyjnych, by zachęcić większą liczbę osób do korzystania z możliwości studiowania za granicą.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Więcej przywilejów socjalnych dla pracowników przygranicznych

19 maja 2024

2018-05-31-18-48-49.5187.jpg
16 maja Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu wydał orzeczenie dotyczące praw pracowników przygranicznych. Trybunał orzekł, że pracownicy przygraniczni korzystają z takich samych świadczeń socjalnych jak pracownicy będący rezydentami, ze względu na ich wkład w finansowanie polityki społecznej przyjmującego ich państwa członkowskiego (poprzez podatki i składki na ubezpieczenie społeczne płacone w tym państwie).

Read more

Niemcy

Partia AfD przed wymiarem sprawiedliwości

21 maja 2024

2023-04-03-11-44-26.2732.jpg
13 maja Wyższy Sąd Administracyjny w Münster utrzymał w mocy orzeczenie upoważniające Federalny Urząd Ochrony Konstytucji (BfV) do objęcia partii AfD nadzorem jako grupy podejrzanej o skrajną prawicowość. Ponadto 14 maja Björn Höcke, przewodniczący grupy parlamentarnej AfD w Landtagu Turyngii, został ukarany grzywną w wysokości 13 000 euro. W maju 2021 roku użył podczas przemówienia sloganu ze słownika SA, paramilitarnej milicji Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników Adolfa Hitlera, co jest w Niemczech zakazane.

Read more -inny link -inny link

Francja

Szczyt na temat atrakcyjności "Choose France"

19 maja 2024

2024-05-19-18-32-45.6713.jpg
13 maja w Wersalu odbyła się 7. edycja szczytu "Wybierz Francję". Inicjatywa zapoczątkowana w 2018 roku przez Emmanuela Macrona ma na celu promowanie reform podjętych przez Francję w zakresie atrakcyjności gospodarczej tego kraju. W rezultacie w latach 2017-2023 zrealizowano we Francji 10 451 zagranicznych projektów inwestycyjnych i utrzymano lub utworzono 307 940 miejsc pracy dla Francuzów. Piąty rok z rzędu Francja pozostaje najbardziej atrakcyjnym krajem dla inwestycji zagranicznych.

Read more

Grecja

Spotkanie greckiego premiera z tureckim prezydentem

19 maja 2024

2018-02-12-13-17-10.2029.jpg
13 maja prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan spotkał się w Ankarze z premierem Grecji Kyriakosem Mitsotakisem, co stanowiło kamień milowy w dyplomatycznej sekwencji rozpoczętej rok temu w celu złagodzenia napięć między dwoma krajami. Przywódcy podkreślili znaczenie utrzymywania stałego dialogu i wzmocnienia współpracy gospodarczej między tymi krajami. Poruszyli również kwestie sporne, w szczególności kwestię Cypru i klasyfikację Hamasu jako organizacji terrorystycznej.

Read more

Włochy

Spotkanie premierów Czech i Włoch

19 maja 2024

2024-05-19-19-03-15.3404.jpg
13 maja premier Czech Petr Fiala i premier Włoch Giorgia Meloni spotkali się w Rzymie. Dwójka przywódców wyraziła chęć wyjścia poza pakt UE w sprawie migracji i azylu oraz zapobiegania nielegalnej imigracji poprzez współpracę z krajami trzecimi w celu outsourcingu zarządzania migrantami. Podkreślono również wspólną wizję przyszłości Unii, w tym rozwój europejskiego przemysłu obronnego, wzmocnienie konkurencyjności i potrzebę, by Europa stała się geopolitycznym aktorem.

Read more -inny link

Holandia

Umowa koalicyjna na rzecz utworzenia rządu

21 maja 2024

2023-08-18-17-15-29.9817.jpg
16 maja cztery partie polityczne - Partia Wolności (PVV), Partia Ludowa (VVD), rolnicza partia (BBB) i Nowa Umowa Społeczna (NSC) - przedstawiły umowę koalicyjną w celu utworzenia rządu. Razem cztery ugrupowania mają większość 88 mandatów na 150. Wybór premiera pozostaje na razie otwarty.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Irlandia Północna: wyrok w sprawie ustawy o deportacji migrantów

19 maja 2024

2019-09-11-15-54-32.1767.png
13 maja Sąd Najwyższy w Belfaście wydał wyrok uznający kilka przepisów brytyjskiej ustawy o deportacji osób ubiegających się o azyl do Rwandy za niemające zastosowania w Irlandii Północnej, co skomplikuje wdrożenie tego aktu prawnego. Sędzia powołał się na jego niezgodność z Porozumieniem Wielkopiątkowym z 1998 roku i z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Read more -inny link

Słowacja

Zamach na premiera

21 maja 2024

2013-05-28-16-31-14.6973.jpg
15 maja premier Słowacji Robert Fico został postrzelony po spotkaniu w mieście Handlova. Napastnikiem był 71-letni pisarz, a zamach miał prawdopodobnie podłoże polityczne. Życiu premiera nie zagraża już niebezpieczeństwo, ale jego stan pozostaje poważny.

Read more

Szwecja

Szczyt nordycki z udziałem Olafa Scholza

19 maja 2024

2017-05-03-10-17-14.5184.jpg
W dniach 13 i 14 maja w Sztokholmie odbył się szczyt nordycki, w którym wzięli udział premierzy Szwecji, Danii, Finlandii, Islandii i Norwegii oraz kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Była to okazja do potwierdzenia wsparcia dla Ukrainy i podkreślenia znaczenia zagrożeń hybrydowych, które wymagają współpracy w zakresie bezpieczeństwa i nowych technologii.

Read more -inny link -inny link

Armenia

Porozumienie graniczne z Azerbejdżanem

19 maja 2024

2024-05-17-13-19-29.1649.png
16 maja Armenia i Azerbejdżan ogłosiły, że osiągnęły porozumienie w sprawie dużej części swojej granicy. Armenia zgodziła się odstąpić Azerbejdżanowi cztery przygraniczne wioski. Jest to ważny krok w kierunku normalizacji stosunków między tymi dwoma krajami. Wspólna granica była przedmiotem kilku wojen od czasu uzyskania przez nie niepodległości w 1991 roku, a ostatnia ofensywa Azerbejdżanu miała miejsce we wrześniu 2023.

Read more

Gruzja

Weto prezydentki do ustawy o "zagranicznych wpływach"

21 maja 2024

2018-10-08-14-51-42.6009.png
14 maja gruziński parlament ostatecznie przyjął w trzecim czytaniu kontrowersyjny projekt ustawy o "zagranicznych wpływach" (84 głosy do 30). W rezultacie organizacje, które otrzymują ponad 20% swojego finansowania z zagranicy, będą musiały zarejestrować się jako "organizacje służące interesom obcego mocarstwa". 18 maja prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ogłosiła, że zawetowała ustawę, którą określiła jako "rosyjską w swej istocie".

Read more

Mołdawia

Referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej 20 października

19 maja 2024

2014-01-27-15-50-27.7862.jpg
16 maja mołdawscy parlamentarzyści zatwierdzili przeprowadzenie referendum, w którym Mołdawianie mają odpowiedzieć na pytanie, czy są za przystąpieniem ich kraju do Unii Europejskiej. Referendum odbędzie się 20 października i jest zwycięstwem prezydent Mołdawii Mai Sandu i członków jej partii, którzy zdecydowanie sprzeciwiają się prowadzonej przez Rosję wojnie w Ukrainie. Tego samego dnia odbędą się wybory prezydenckie, w których dotychczasowa prezydent ubiega się o reelekcję.

Read more

Ukraina

Nowa duńska pomoc dla Ukrainy

21 maja 2024

2013-05-28-16-13-54.6131.jpg
16 maja Dania ogłosiła nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 750 mln euro. Pakiet ma na celu wzmocnienie ukraińskiej artylerii i systemów przeciwlotniczych. Obejmuje przekazanie systemu przeciwlotniczego Patriot w kontekście coraz intensywniejszych rosyjskich nalotów na Charków (Rosja rozpoczęła nową ofensywę). 14 maja Ukraina i Luksemburg rozpoczęły negocjacje w sprawie umowy o bezpieczeństwie.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Wybór nowego prezesa ETPC

19 maja 2024

2021-11-24-12-23-18.8191.jpg
13 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka wybrał Marko Bošnjaka, słoweńskiego sędziego, na stanowisko prezesa Trybunału. Będący wiceprezesem Trybunału od 1 listopada 2022 roku Bošnjak zastąpi na tym stanowisku Síofrę O'Leary. Jego kadencja rozpocznie się 2 lipca.

Read more

75. rocznica i traktat w sprawie sztucznej inteligencji

19 maja 2024

2019-01-15-09-59-33.1727.jpg
17 maja ministrowie spraw zagranicznych 46 państw członkowskich Rady Europy spotkali się ponownie, rok po szczycie w Reykjaviku. Okazją była 75. rocznica powstania organizacji. Dokonano przeglądu kroków podjętych przez Radę Europy w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę i potwierdzono poparcie dla tego kraju (wyjątek stanowiły Węgry, Armenia, Serbia, Azerbejdżan i Turcja). Przyjęto pierwszy międzynarodowy traktat w sprawie sztucznej inteligencji, mający na celu prawne zobowiązanie rządów, podmiotów i osób fizycznych do zagwarantowania poszanowania norm prawnych dotyczących praw człowieka, demokracji i praworządności w ramach korzystania z systemów sztucznej inteligencji.

Read more

Eurobarometr

Eurobarometr: udział młodych w życiu obywatelskim

19 maja 2024

2023-09-18-12-36-57.8100.jpg
13 maja, na krótko przed wyborami europejskimi, które odbędą się w dniach 6-9 czerwca, Komisja opublikowała wyniki badania Eurobarometru na temat młodzieży i demokracji. Badanie wykazało, że 64% młodych ludzi zamierza głosować. Choć 38% młodych ludzi stwierdziło, że głosowanie jest najskuteczniejszym sposobem, aby ich głos został usłyszany, to około 19% z nich zadeklarowało, że nie interesuje się polityką, a 13% stwierdziło, że nie chce głosować.

Read more

EBOR

Doroczne posiedzenie EBOR

20 maja 2024

2014-05-14-14-25-31.7720.jpg
W dniach 14-16 maja Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zorganizował doroczne spotkanie i forum biznesowe w Erywaniu, w Armenii. Spotkanie pod hasłem "Wspólne wywieranie wpływu" umożliwiło ekspertom branżowym, liderom biznesu i członkom EBOR omówienie stale zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Skupiono się w szczególności na wzmocnieniu finansowania energii odnawialnej, zrównoważonej infrastruktury i nowych technologii.

Read more

Kultura

Joan Miró w Grenoble

20 maja 2024

2024-05-15-16-33-45.3164.png
Do 21 lipca Muzeum w Grenoble pokazuje, we współpracy z Centrum Pompidou, wystawę prac katalońskiego malarza Joana Miró. Na ekspozycji prezentowanych jest ponad 130 dzieł z kolekcji Muzeum Narodowego Sztuki Nowoczesnej, w tym seria trzech "Niebieskich". Poprzez twórczość malarza wystawa koncentruje się na ikonoklazmie, twórczej energii i artystycznej nowoczesności.

Read more

"Interactions 2024" w Bonn

20 maja 2024

2024-05-15-16-25-06.8112.png
Do 27 października w Bundeskunsthalle w Bonn czynna jest wystawa "Interactions 2024". Dzieła sztuki, takie jak "Bramkarz" Gabriela Lestera i "Bońska zjeżdżalnia" Carstena Höllera, są prezentowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz muzeum. Zwiedzający są zaproszeni do aktywnego udziału w ekspozycji.

Read more

Sztuka manieryzmu w Pradze

20 maja 2024

2024-05-15-16-37-55.7435.png
Do 11 sierpnia Galeria Narodowa w Pradze prezentuje, we współpracy z Muzeum Luwru, wystawę poświęconą drukom, od Michała Anioła do Jacquesa Callota. Manieryzm wyłonił się z włoskiego renesansu i charakteryzował się wyrafinowaną elegancją, bogatą wyobraźnią oraz zamiłowaniem do symboli i ukrytych znaczeń. Zwiedzającym zaprezentowano ponad 200 dzieł, rycin, rysunków, obrazów, biżuterii i innych dzieł sztuki dekoracyjnej.

Read more

Roni Horn i Eduardo Chillida na Minorce

20 maja 2024

2024-05-17-12-26-32.5065.png
Do 27 października w Muzeum Hauser & Wirth na hiszpańskiej Minorce trwa wystawa "Roni Horn". Obejmuje rzeźby i instalacje odzwierciedlające poetyckie studium natury, która jest jej źródłem inspiracji. Do 27 października w tym samym muzeum czynna jest również ekspozycja "Eduardo Chillida". Obejmuje rzeźby i prace na papierze ukazujące związek hiszpańskiego artysty z wyspą Minorka.

Read more -inny link

Targi sztuki współczesnej w Lizbonie

20 maja 2024

2024-05-17-12-36-44.4115.png
W dniach 23-26 maja w Corderie Nationale w Lizbonie odbędą się targi sztuki współczesnej "ARCO". Będą na nich prezentowane prace z 70 galerii wybranych przez komitet organizacyjny. Planowane są również dwie sekcje kuratorskie: "As formas do Oceano", skupiająca się na Afryce i jej diasporze, oraz "OPENING", badająca nowe języki i przestrzenie artystyczne.

Read more

Vermeer w Dublinie

20 maja 2024

2024-05-17-10-15-49.8410.png
Do 18 sierpnia w National Gallery of Ireland w Dublinie można oglądać wystawę "Wizyty Vermeera". Łączy dwa arcydzieła słynnego holenderskiego malarza Johannesa Vermeera. Jego obraz "Pani i pokojówka" (pochodzący z Frick Collection w Nowym Jorku) odbył specjalną podróż do Dublina, aby można go było pokazać wraz z "Piszącą list" ze zbiorów National Gallery of Ireland.

Read more

Jadwiga Sawicka w Warszawie

20 maja 2024

2023-10-16-12-25-22.2761.jpg
Do 31 grudnia Muzeum Warszawy pokazuje "Rzeczy, ludzie, duchy" - pracę polskiej malarki i artystki Jadwigi Sawickiej. Poprzez swoje obrazy i działania site-specific artystka eksploruje emocje ukryte w słowach, nadając im materialny charakter.

Read more

"Kiedy się widzimy" w Bazylei

20 maja 2024

2023-10-02-13-25-17.6297.png
Od 25 maja do 27 października w Muzeum Sztuki w Bazylei będzie można oglądać wystawę "Kiedy się widzimy", która przedstawia sto lat panafrykańskiego malarstwa figuratywnego. Na ekspozycji zgromadzono prace 120 artystów, umożliwiając zwiedzającym odkrywanie malarstwa figuratywnego z Afryki i afrykańskiej diaspory od lat dwudziestych XX wieku.

Read more

Agenda

21 maja

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii na temat telekomunikacji (Bruksela)


21 maja

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


23 maja

Rada ds. Konkurencyjności (kwestie dotyczące kosmosu, badań i innowacji) (Bruksela)


24 maja

Rada ds. Konkurencyjności (Bruksela)


26 maja

II tura wyborów prezydenckich (Litwa)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy, Juliette Bachschmidt, Charles Devoud, Aiti Syiemlieh, Thomas Richomme, Elena Kuntel

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Peggy Corlin

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europejski upadek, niemiecka historia?

pdf

Biuletyn n°1068- wersja 20 mai 2024