Biuletyn n°1007

Open panel Open panel
Biuletyn n°1007
Biuletyn
wtorek, 24 stycznia 2023
numer 1007
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Traktat o przyjaźni francusko-niemieckiej z 22 stycznia 1963 roku, którego 60. rocznicę obchodzimy, nie był punktem wyjścia pojednania między dwoma krajami, które rozpoczęło się od planu Schumana z 1950 roku. Ale ułatwiając poszukiwanie pojednania francusko-niemieckiego, oddał bardzo ważną przysługę integracji europejskiej, z korzyścią dla wszystkich członków Unii Europejskiej.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Relacja francusko-niemiecka - bezwzględna konieczność
photo
22 stycznia, z okazji 60. rocznicy Traktatu Elizejskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz reaktywowali swoje porozumienie z dużą ilością symboli, ale nie ukrywając niuansów i różnic. W ten sposób oferują Europejczykom coś więcej niż perspektywy, dają realne szanse na przyszłość - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Systemy emerytalne w Unii Europejskiej
photo
Ze względu na ich znaczenie dla budżetów i zmian demograficznych w Europie systemy emerytalne stają się regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich i dyskusji na szczeblu europejskim. Chociaż każdy kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje tabelę porównawczą, abyście mogli lepiej zrozumieć sytuację w każdym państwie i związane z nią wyzwania... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 17 stycznia Rada przyjęła zmieniony plan Luksemburga. 19 stycznia Komisja dokonała drugiej płatności na rzecz Grecji w wysokości 3,6 mld euro i pozytywnie oceniła zmieniony plan Niemiec. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej

Ukraina/Rosja : Pierwszy europejski przelew na 3 mld euro
photo
17 stycznia Komisja wypłaciła pierwszą ratę w wysokości 3 mld euro w ramach 18-miliardowej pomocy makrofinansowej przeznaczonej dla Ukrainy na 2023 rok. Celem jest wsparcie Ukrainy w utrzymaniu funkcjonowania usług publicznych, zwłaszcza szpitali i szkół, a także infrastruktury krytycznej... Więcej
Dostawy broni na Ukrainę
photo
19 stycznia 11 europejskich państw zapowiedziało, że dostarczy Ukrainie nowe uzbrojenie: pojazdy opancerzone, pociski, amunicję, helikoptery, karabiny maszynowe, drony. Dania odda wszystkie haubicoarmaty Cezar będące w jej posiadaniu (19). 20 stycznia Finlandia zapowiedziała, że dostarczy artylerię i amunicję o wartości 400 mln euro, a Holandia wkrótce przekaże systemy przeciwrakietowe Patriot. Obradujący tego samego dnia w Ramstein ministrowie obrony i wyżsi urzędnicy wojskowi z około pięćdziesięciu krajów dyskutowali o pomocy wojskowej dla Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej | Więcej
Pierwszy konwój ONZ dotarł do Sołedaru
photo
20 stycznia ONZ ogłosiło, że do Sołedaru w Ukrainie dotarł pierwszy konwój z pomocą humanitarną. To miasto na wschodzie jest jednym z najbardziej spornych punktów od początku konfliktu. Konwój przywiózł produkty niezbędne dla mieszkańców... Więcej
Więcej
Światowe Forum Żywności i Rolnictwa
photo
W dniach 18-21 stycznia w Berlinie odbyła się 15. edycja Światowego Forum Żywności i Rolnictwa pod hasłem "Transformowanie systemów żywnościowych: globalna reakcja na liczne kryzysy". Ministrowie rolnictwa z 64 uczestniczących krajów zobowiązali się do stworzenia zrównoważonych, odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu systemów żywnościowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że z powodu rosyjskiej inwazji eksport żywności z Ukrainy został zmniejszony o połowę... Więcej
Więcej
Apel o stworzenie specjalnego trybunału ds. zbrodni w Ukrainie
photo
18 stycznia europosłowie opowiedzieli się za utworzeniem specjalnego, międzynarodowego trybunału, który miałby ścigać zbrodnie agresji na Ukrainę i osądzić rosyjskich i białoruskich przywódców politycznych oraz wojskowych. Posłowie uważają, że trybunał ad hoc wzmocniłby pracę śledczą Międzynarodowego Trybunału Karnego... Więcej
Więcej
Wizyta Charles'a Michela w Kijowie
photo
19 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odwiedził Kijów, aby omówić z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim szczyt UE-Ukraina, który odbędzie się 3 lutego w Kijowie. W ukraińskim parlamencie powiedział, że Unia ma dostarczyć czołgi i systemy obrony powietrznej, rakiety dalekiego zasięgu i amunicję... Więcej
Więcej | Więcej

Rada Europejska : Spotkanie Charles'a Michela i Ulfa Kristerssona
photo
16 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkał się w Sztokholmie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, aby zainaugurować szwedzką prezydencję w Radzie. Zapowiedział, że dyskusje na lutowym posiedzeniu Rady Europejskiej będą poświęcone migracji i gospodarce, a w szczególności zasadom pomocy publicznej, elastyczności europejskich funduszy, utworzeniu suwerennego funduszu oraz solidarności między państwami członkowskimi. Omówione zostanie również wsparcie finansowe dla Ukrainy i jej integracja z Unią... Więcej

Komisja : Plan Przemysłowy na rzecz Zielonego Ładu
photo
Przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła 17 stycznia ogólne założenia europejskiego Planu Przemysłowego na rzecz Zielonego Ładu, który będzie się opierał na czterech filarach: otoczeniu regulacyjnym, finansowaniu, umiejętnościach i handlu. Przewodnicząca zapowiedziała, że Komisja zaproponuje rozporządzenie w sprawie przemysłu o zerowych emisjach netto do 2030 roku. W oczekiwaniu na utworzenie Europejskiego Funduszu Suwerenności zasady pomocy państwa zostaną tymczasowo dostosowane, tak aby stymulować inwestycje... Więcej
Wykorzystanie potencjału talentów w regionach Europy
photo
17 stycznia Komisja uruchomiła "mechanizm wspierania talentów", którego celem jest pomoc regionom, które z powodu starzenia się społeczeństwa stoją w obliczu kurczącej się siły roboczej, w szczególności poprzez odpływ młodych, wykwalifikowanych osób. Komisja proponuje konkretne rozwiązania dla każdego regionu i wsparcie z funduszy UE, aby zatrzymać i przyciągnąć ludzi oraz umiejętności... Więcej
Więcej

Parlament : Przemówienie Ulfa Kristerssona w Parlamencie
photo
17 stycznia premier Szwecji Ulf Kristersson przedstawił europosłom priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie. Podkreślił, że głównym priorytetem pozostanie wsparcie dla Ukrainy i przygotowanie jej integracji z Unią Europejską. Zobowiązał się do dalszego dążenia do realizacji celów związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Wspomniawszy o wyzwaniach związanych z konkurencyjnością, podkreślił, że należy kontynuować prace na rzecz poszanowania praworządności... Więcej
Więcej
Propozycje w sprawie walki z korupcją
photo
16 stycznia przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola przedstawiła nowe środki, które będą stanowić pierwszą próbę wzmocnienia "integralności, niezależności i odpowiedzialności Parlamentu". 17 stycznia komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson zapowiedziała, że Komisja przedstawi akt kryminalizujący wszelkie formy korupcji. Tego samego dnia europosłowie przyjęli poprawkę do regulaminu w sprawie procedur związanych z immunitetem... Więcej
Więcej
Humanitarne konsekwencje blokady w Górskim Karabachu
photo
19 stycznia europosłowie potępili trwającą blokadę Górskiego Karabachu przez samozwańczych bojowników z Azerbejdżanu i wezwali rząd Azerbejdżanu do uwolnienia korytarza laczyńskiego, aby Ormianie mieszkający w tym rejonie mieli dostęp do podstawowych towarów i usług. W związku z ryzykiem kryzysu humanitarnego parlamentarzyści wezwali do umożliwienia organizacjom międzynarodowym dostępu do tego obszaru oraz do przeprowadzenia misji rozpoznawczej przez ONZ i OBWE... Więcej
Więcej
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
photo
18 stycznia europosłowie przyjęli roczne sprawozdania dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Wzywają Unię Europejską do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy i apelują o zniesienie jednomyślności przy przyjmowaniu decyzji Rady, które nie mają konsekwencji militarnych. Parlamentarzyści zwrócili się do Komisji o wszczęcie niezależnego dochodzenia w sprawie zachowania komisarza ds. rozszerzenia Olivera Varhelyi wobec Bałkanów Zachodnich... Więcej
Więcej
Prawa człowieka i demokracja w świecie w 2022 roku
photo
18 stycznia europosłowie przyjęli coroczny raport dotyczący praw człowieka i demokracji, w którym stwierdzono, że w 2022 roku 75% ludności świata doświadczyło pogorszenia sytuacji w swoim kraju. Raport przedstawia globalne trendy i wyzwania dla demokracji, koncentrując się m.in. na wojnie w Ukrainie, oraz oferuje analizę i zalecenia dotyczące polityk, instrumentów i europejskiej dyplomacji w celu ochrony wartości... Więcej
Wymiana danych osobowych między Europolem i Nową Zelandią
photo
17 stycznia europosłowie zatwierdzili nową umowę między Europolem a Nową Zelandią, która pozwoli im na wymianę danych w celu zwalczania przestępczości i terroryzmu oraz na współpracę kompetentnych organów ścigania każdej ze stron... Więcej
Marc Angel wybrany wiceprzewodniczącym
photo
18 stycznia Parlament wybrał Marca Angela (S&D, Luksemburg) na swojego piątego wiceprzewodniczącego. Zastąpił Evę Kaili (S&D, Grecja), która została osadzona w więzieniu w związku ze sprawą katarskiej korupcji... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
17 stycznia szwedzka minister finansów Elisabeth Svantesson przedstawiła program szwedzkiej prezydencji w Radzie, której priorytetem jest walka z niestabilnością gospodarczą i kryzysem energetycznym. Ministrowie zapoczątkowali coroczny proces semestru europejskiego służący monitorowaniu polityk gospodarczych, budżetowych i zatrudnienia w państwach członkowskich... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
16 stycznia ministrowie finansów strefy euro podsumowali przejście Chorwacji na euro, które miało miejsce 1 stycznia. Omówili cele projektu cyfrowego euro i koordynację swoich polityk fiskalnych, w szczególności w odniesieniu do środków wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w zakresie energii. Rozpatrzyli również projekt zaleceń dotyczących polityki gospodarczej strefy euro na rok 2023 oraz zarządzanie gospodarcze. Ponadto MFW przedstawiło śródokresowe wyniki swojego przeglądu polityk strefy euro, który zostanie zakończony w połowie 2023 roku... Więcej

Dyplomacja : Wzrost kwoty pomocy w 2023 roku
photo
18 stycznia Unia przyjęła budżet pomocy humanitarnej na 2023 rok w wysokości 1,7 mld euro, mający odpowiedzieć na potrzeby wynikające z kryzysów humanitarnych na całym świecie. Część pomocy trafi do południowo-wschodnich sąsiadów UE (zwłaszcza by stawić czoła wojnie w Ukrainie), a reszta zostanie podzielona między kilka stref, takich jak Afryka Północna, Bliski Wschód, Afryka Wschodnia, Azja i Ameryka Południowa, aby wspomóc ludzi przesiedlonych w wyniku konfliktów, braku bezpieczeństwa i wstrząsów klimatycznych... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
23 stycznia ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o odblokowaniu siódmej transzy w wysokości 500 mln euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz dodatkowych 45 mln euro na wojskową misję szkoleniową EUMAM Ukraine. Postanowili stworzyć w Armenii cywilną misję, której zadaniem będzie utrzymanie stabilności na granicy z Azerbejdżanem. Dodali 18 irańskich urzędników i 19 irańskich podmiotów zaangażowanych w represje wobec ludności do listy sankcyjnej. Dyskutowali z palestyńskim premierem Mohammadem Shtayyehem, w tym na temat wyborów i palestyńskiego planu reform... Więcej

Niemcy : Nowy minister obrony
photo
19 stycznia Boris Pistorius, minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii, został oficjalnie powołany na nowego szefa Federalnego Ministerstwa Obrony, po rezygnacji Christine Lambrecht 16 stycznia... Więcej
Więcej

Bułgaria : Raport GRECO w sprawie Bułgarii
photo
19 stycznia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała swój raport na temat środków zapobiegających korupcji oraz promujących uczciwość władz publicznych i organów ścigania w Bułgarii. Okazuje się, że brakuje odpowiednich ram uczciwości dla urzędników wyższego szczebla, a także że zbyt mała jest przejrzystość w zakresie ich wynagrodzenia i majątku. Należy usprawnić wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych dotyczących korupcji z udziałem wysokich urzędników oraz zwiększyć niezależność i nadzór nad policją... Więcej

Hiszpania : Traktat o przyjaźni francusko-hiszpańskiej
photo
19 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez podpisali w Barcelonie pierwszy traktat o przyjaźni francusko-hiszpańskiej. Dokument potwierdza związek między tymi dwoma krajami, strukturyzuje ich stosunki i podkreśla chęć współpracy na europejskim szczeblu... Więcej
Więcej

Francja : 60. rocznica Traktatu Elizejskiego
photo
22 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, ich ministrowie i deputowani z obu krajów uczcili w Paryżu 60. rocznicę podpisania Traktatu Elizejskiego. We wspólnej deklaracji wydanej po Francusko-Niemieckiej Radzie Ministrów oba rządy zobowiązały się do wzmocnienia więzi "we wszystkich dziedzinach, które stanowią podstawę prawdziwej europejskiej suwerenności". Na posiedzeniu Francusko-Niemieckiej Rady Obrony i Bezpieczeństwa postanowiono zintensyfikować strategiczne partnerstwo w dziedzinie uzbrojenia... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wzrost budżetu na obronność
photo
20 stycznia prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że kolejna ustawa o programowaniu wojskowym na lata 2024-2030 będzie opiewać na 413 mld euro (wobec obecnych 295 mld euro). Skupi się na 4 priorytetach: wzmocnieniu suwerenności Francji, przewidywaniu dużej intensywności, obronie wspólnych przestrzeni i odnowieniu partnerstw... Więcej
Więcej

Irlandia : Grzywna 5,5 mln euro dla Mety
photo
19 stycznia irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) stwierdziła, że Meta (spółka-matka Facebooka) naruszyła poprzez swoją aplikację Whatsapp unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zwłaszcza obowiązki w zakresie przejrzystości. Meta została zobowiązana do zapłaty grzywny w wysokości 5,5 mln euro. Na początku roku ten sam organ wymierzył już jej karę w wysokości 390 mln euro... Więcej
Więcej

Włochy : Bank Włoch podnosi swoje prognozy wzrostu na 2023 rok do 0,6%
photo
20 stycznia Bank Włoch opublikował swój pierwszy biuletyn gospodarczy na 2023 rok. Wskazuje na spowolnienie aktywności gospodarczej w kraju w ostatnim kwartale 2022 roku. Podnosi też prognozy wzrostu na 2023 do 0,6% (wobec prognozowanych wcześniej 0,4%)... Więcej

Czechy : Sondaże przed II turą wyborów prezydenckich
photo
Były generał Petr Pavel prowadzi przed II turą wyborów prezydenckich w Czechach w dniach 27-28 stycznia. Ma uzyskać 57,7% głosów (w porównaniu do 42,4% na byłego premiera Andreja Babisza) - wynika z sondażu agencji STEM. W sondażu przeprowadzonym przez Data Collect i Kantar CZ 46% respondentów stwierdziło, że jest "zdeterminowanych", aby zagłosować na Petra Pavla, a 29% na Andreja Babisza... Więcej
Więcej | Więcej

Szwajcaria : Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
photo
Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Hiszpanii Pedro Sánchez wezwał do angażowania się w multilateralizm oraz w walkę z nierównościami i zmianami klimatu. 18 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz powtórzył swoje cele dotyczące osiągnięcia neutralności węglowej do 2045 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w swoim wystąpieniu do międzynarodowej mobilizacji przeciwko Rosji. I wreszcie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde potwierdziła cel, jakim jest obniżenie poziomu inflacji w 2023 roku, i uspokajała co do perspektyw wzrostu gospodarczego w Europie... Więcej
Więcej

NATO : Kosmiczne Centrum Doskonałości Sojuszu
photo
18 stycznia przedstawiciele 15 państw członkowskich NATO podpisali w Paryżu protokół o utworzeniu Kosmicznego Centrum Doskonałości Sojuszu, które zapewni sojusznikom wiedzę i siłę roboczą w czterech filarach: rozwój koncepcyjny i eksperymenty, doktryny i standaryzacja, edukacja i szkolenia, analizy i opinie. Centrum, którego siedzibą będzie Tuluza, powinno osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2025 roku... Więcej

WTO : Międzynarodowa koalicja na rzecz polityki handlowej sprzyjającej klimatowi
photo
19 stycznia Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainicjowały "Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu", której przewodzą Unia Europejska, Ekwador, Kenia i Nowa Zelandia. Jej celem jest wsparcie polityk handlowych, które pomagają zwalczać kryzys klimatyczny. Chodzi o określenie dobrych praktyk i dostarczenie politycznych wytycznych, żeby pomóc zwłaszcza krajom najbardziej narażonym na skutki zmian klimatu... Więcej
Więcej
Mechanizm finansowania rybołówstwa
photo
20 stycznia Unia Europejska zobowiązała się do wpłaty 1 mln euro na rzecz mechanizmu finansowania rybołówstwa, który jest częścią porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) osiągniętego w listopadzie 2022 roku w sprawie dotacji dla rybołówstwa. Mechanizm ten ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w sektorze rybołówstwa i wyeliminowanie szkodliwych dotacji do połowów... Więcej
Więcej

MFW : Raport na temat gospodarki Hiszpanii
photo
18 stycznia MFW opublikowało raport na temat hiszpańskiej gospodarki. Inflacja spowolniła odbudowę produkcji, która powinna wrócić do poziomu sprzed pandemii dopiero w 2024 roku. W 2023 wzrost ma spowolnić do 1,1%. W raporcie podkreślono odporność sektora finansowego i pochwalono hiszpański rząd za pozytywne efekty reformy rynku pracy... Więcej
Raport na temat gospodarki Słowenii
photo
18 stycznia MFW opublikowało swój raport na temat gospodarki Słowenii, z którego wynika, że wzrost gospodarczy w tym kraju będzie dalej zwalniać - z 5,4% w 2022 roku do 1,8% w 2023. Oczekuje się również spadku inflacji, choć pozostanie ona na wysokim poziomie. MFW wzywa do surowszej polityki fiskalnej w 2023 roku i podjęcia bardziej ukierunkowanych działań w zakresie cen energii... Więcej

Eurostat : Grudniowy spadek inflacji
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 18 stycznia w grudniu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 9,2% (w porównaniu z 10,1% w listopadzie), a w UE 10,4% (w porównaniu z 11,1% w listopadzie). Najniższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii (5,5%), a najwyższy na Węgrzech (25%)... Więcej
Więcej

Kultura : Tydzień Mozarta 2023
photo
Od 26 stycznia do 5 lutego odbywa się tegoroczna edycja Tygodnia Mozarta w Salzburgu, miejscu urodzenia tego austriackiego kompozytora. W programie są liczne koncerty upamiętniające jego twórczość chóralną... Więcej
Hiszpania i świat latynoski w Londynie
photo
Do 10 kwietnia Royal Academy of Arts w Londynie prezentuje wystawę "Hiszpania i świat latynoski", która obejmuje ponad 150 prac, w tym arcydzieła El Greco, Zurbarána, Velázqueza i Goi, umożliwiając zwiedzającym poznanie sztuki i kultury świata latynoskiego... Więcej
Lu Yang w Bazylei
photo
Do 21 maja Kunsthalle Basel zaprasza na wystawę poświęconą Lu Yang. Każda sala prezentuje poprzez filmy i instalacje inny kosmos, aby "wydobyć nieład i magię ludzkiej kondycji"... Więcej
"Il continente buio" Alice Faloretti w Rzymie
photo
Od 25 stycznia do 25 marca w Galerii Francesca Antonina w Rzymie odbywa się druga wystawa artystki Alice Faloretti. Na ekspozycji "Il continente buio" ("Ciemny kontynent") zaprezentowano grupę prac, które wykorzystują gatunek malarstwa pejzażowego do wyrażenia enigmatycznego ducha o wielu znaczeniach... Więcej
Więcej
Serge Gainsbourg w BPI w Centrum Pompidou
photo
Od 25 stycznia do 8 maja Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą Serge'owi Gainsbourgowi. Wystawione zostaną rękopisy piosenkarza, a także dzieła z jego biblioteki i niepokazywane wcześniej filmy, aby można było zrozumieć "proces pisania i komponowania przez artystę"... Więcej
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wysp Kanaryjskich
photo
Do 11 lutego trwa 39. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wysp Kanaryjskich (FIMC). To około 60 koncertów z udziałem ośmiu dyrygentów oraz solistów i muzyków. Wystąpi też Kijowska Orkiestra Symfoniczna... Więcej
Więcej

23sty.
23 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

26sty.
26-27 stycznia

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

27sty.
27-28 stycznia

Czechy

Wybory prezydenckie (II tura)

30sty.
30 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1026
Zarządzanie oceanem
Opublikowany 05/06/2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023