Biuletyn100723 janv. 2023

La Lettre

Hartmut Marhold

23 stycznia 2023

Traktat o przyjaźni francusko-niemieckiej z 22 stycznia 1963 roku, którego 60. rocznicę obchodzimy, nie był punktem wyjścia pojednania między dwoma krajami, które rozpoczęło się od planu Schumana z 1950 roku. Ale ułatwiając poszukiwanie pojednania francusko-niemieckiego, oddał bardzo ważną przysługę integracji europejskiej, z korzyścią dla wszystkich członków Unii Europejskiej.

Read more

Na pierwszej stronie!

Relacja francusko-niemiecka - bezwzględna konieczność

23 stycznia 2023

etudes.jpg
22 stycznia, z okazji 60. rocznicy Traktatu Elizejskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz reaktywowali swoje porozumienie z dużą ilością symboli, ale nie ukrywając niuansów i różnic. W ten sposób oferują Europejczykom coś więcej niż perspektywy, dają realne szanse na przyszłość - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

23 stycznia 2023

frs.jpg
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 17 stycznia Rada przyjęła zmieniony plan Luksemburga. 19 stycznia Komisja dokonała drugiej płatności na rzecz Grecji w wysokości 3,6 mld euro i pozytywnie oceniła zmieniony plan Niemiec. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Systemy emerytalne w Unii Europejskiej

23 stycznia 2023

Ze względu na ich znaczenie dla budżetów i zmian demograficznych w Europie systemy emerytalne stają się regularnie przedmiotem debaty w państwach członkowskich i dyskusji na szczeblu europejskim. Chociaż każdy kraj ma swój własny system, Fundacja oferuje tabelę porównawczą, abyście mogli lepiej zrozumieć sytuację w każdym państwie i związane z nią wyzwania.

Read more

Ukraina/Rosja

Pierwszy europejski przelew na 3 mld euro

23 stycznia 2023

ukrru.jpg
17 stycznia Komisja wypłaciła pierwszą ratę w wysokości 3 mld euro w ramach 18-miliardowej pomocy makrofinansowej przeznaczonej dla Ukrainy na 2023 rok. Celem jest wsparcie Ukrainy w utrzymaniu funkcjonowania usług publicznych, zwłaszcza szpitali i szkół, a także infrastruktury krytycznej.

Read more

Apel o stworzenie specjalnego trybunału ds. zbrodni w Ukrainie

23 stycznia 2023

18 stycznia europosłowie opowiedzieli się za utworzeniem specjalnego, międzynarodowego trybunału, który miałby ścigać zbrodnie agresji na Ukrainę i osądzić rosyjskich i białoruskich przywódców politycznych oraz wojskowych. Posłowie uważają, że trybunał ad hoc wzmocniłby pracę śledczą Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Read more -inny link

Dostawy broni na Ukrainę

23 stycznia 2023

19 stycznia 11 europejskich państw zapowiedziało, że dostarczy Ukrainie nowe uzbrojenie: pojazdy opancerzone, pociski, amunicję, helikoptery, karabiny maszynowe, drony. Dania odda wszystkie haubicoarmaty Cezar będące w jej posiadaniu (19). 20 stycznia Finlandia zapowiedziała, że dostarczy artylerię i amunicję o wartości 400 mln euro, a Holandia wkrótce przekaże systemy przeciwrakietowe Patriot. Obradujący tego samego dnia w Ramstein ministrowie obrony i wyżsi urzędnicy wojskowi z około pięćdziesięciu krajów dyskutowali o pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link -inny link

Wizyta Charles'a Michela w Kijowie

23 stycznia 2023

19 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel odwiedził Kijów, aby omówić z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim szczyt UE-Ukraina, który odbędzie się 3 lutego w Kijowie. W ukraińskim parlamencie powiedział, że Unia ma dostarczyć czołgi i systemy obrony powietrznej, rakiety dalekiego zasięgu i amunicję.

Read more -inny link -inny link

Pierwszy konwój ONZ dotarł do Sołedaru

23 stycznia 2023

20 stycznia ONZ ogłosiło, że do Sołedaru w Ukrainie dotarł pierwszy konwój z pomocą humanitarną. To miasto na wschodzie jest jednym z najbardziej spornych punktów od początku konfliktu. Konwój przywiózł produkty niezbędne dla mieszkańców.

Read more -inny link

Światowe Forum Żywności i Rolnictwa

23 stycznia 2023

W dniach 18-21 stycznia w Berlinie odbyła się 15. edycja Światowego Forum Żywności i Rolnictwa pod hasłem "Transformowanie systemów żywnościowych: globalna reakcja na liczne kryzysy". Ministrowie rolnictwa z 64 uczestniczących krajów zobowiązali się do stworzenia zrównoważonych, odpornych i sprzyjających włączeniu społecznemu systemów żywnościowych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przypomniał, że z powodu rosyjskiej inwazji eksport żywności z Ukrainy został zmniejszony o połowę.

Read more -inny link

Rada Europejska

Spotkanie Charles'a Michela i Ulfa Kristerssona

23 stycznia 2023

conseilparlement.jpg
16 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkał się w Sztokholmie z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem, aby zainaugurować szwedzką prezydencję w Radzie. Zapowiedział, że dyskusje na lutowym posiedzeniu Rady Europejskiej będą poświęcone migracji i gospodarce, a w szczególności zasadom pomocy publicznej, elastyczności europejskich funduszy, utworzeniu suwerennego funduszu oraz solidarności między państwami członkowskimi. Omówione zostanie również wsparcie finansowe dla Ukrainy i jej integracja z Unią.

Read more

Komisja

Plan Przemysłowy na rzecz Zielonego Ładu

23 stycznia 2023

commission1.jpg
Przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła 17 stycznia ogólne założenia europejskiego Planu Przemysłowego na rzecz Zielonego Ładu, który będzie się opierał na czterech filarach: otoczeniu regulacyjnym, finansowaniu, umiejętnościach i handlu. Przewodnicząca zapowiedziała, że Komisja zaproponuje rozporządzenie w sprawie przemysłu o zerowych emisjach netto do 2030 roku. W oczekiwaniu na utworzenie Europejskiego Funduszu Suwerenności zasady pomocy państwa zostaną tymczasowo dostosowane, tak aby stymulować inwestycje.

Read more

Wykorzystanie potencjału talentów w regionach Europy

23 stycznia 2023

17 stycznia Komisja uruchomiła "mechanizm wspierania talentów", którego celem jest pomoc regionom, które z powodu starzenia się społeczeństwa stoją w obliczu kurczącej się siły roboczej, w szczególności poprzez odpływ młodych, wykwalifikowanych osób. Komisja proponuje konkretne rozwiązania dla każdego regionu i wsparcie z funduszy UE, aby zatrzymać i przyciągnąć ludzi oraz umiejętności.

Read more -inny link

Parlament

Propozycje w sprawie walki z korupcją

23 stycznia 2023

parlement.jpg
16 stycznia przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola przedstawiła nowe środki, które będą stanowić pierwszą próbę wzmocnienia "integralności, niezależności i odpowiedzialności Parlamentu". 17 stycznia komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson zapowiedziała, że Komisja przedstawi akt kryminalizujący wszelkie formy korupcji. Tego samego dnia europosłowie przyjęli poprawkę do regulaminu w sprawie procedur związanych z immunitetem.

Read more -inny link

Przemówienie Ulfa Kristerssona w Parlamencie

23 stycznia 2023

17 stycznia premier Szwecji Ulf Kristersson przedstawił europosłom priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie. Podkreślił, że głównym priorytetem pozostanie wsparcie dla Ukrainy i przygotowanie jej integracji z Unią Europejską. Zobowiązał się do dalszego dążenia do realizacji celów związanych z ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Wspomniawszy o wyzwaniach związanych z konkurencyjnością, podkreślił, że należy kontynuować prace na rzecz poszanowania praworządności.

Read more -inny link

Wymiana danych osobowych między Europolem i Nową Zelandią

23 stycznia 2023

17 stycznia europosłowie zatwierdzili nową umowę między Europolem a Nową Zelandią, która pozwoli im na wymianę danych w celu zwalczania przestępczości i terroryzmu oraz na współpracę kompetentnych organów ścigania każdej ze stron.

Read more

Marc Angel wybrany wiceprzewodniczącym

23 stycznia 2023

18 stycznia Parlament wybrał Marca Angela (S&D, Luksemburg) na swojego piątego wiceprzewodniczącego. Zastąpił Evę Kaili (S&D, Grecja), która została osadzona w więzieniu w związku ze sprawą katarskiej korupcji.

Read more

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony

23 stycznia 2023

18 stycznia europosłowie przyjęli roczne sprawozdania dotyczące Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Wzywają Unię Europejską do zwiększenia pomocy wojskowej dla Ukrainy i apelują o zniesienie jednomyślności przy przyjmowaniu decyzji Rady, które nie mają konsekwencji militarnych. Parlamentarzyści zwrócili się do Komisji o wszczęcie niezależnego dochodzenia w sprawie zachowania komisarza ds. rozszerzenia Olivera Varhelyi wobec Bałkanów Zachodnich.

Read more -inny link

Humanitarne konsekwencje blokady w Górskim Karabachu

23 stycznia 2023

19 stycznia europosłowie potępili trwającą blokadę Górskiego Karabachu przez samozwańczych bojowników z Azerbejdżanu i wezwali rząd Azerbejdżanu do uwolnienia korytarza laczyńskiego, aby Ormianie mieszkający w tym rejonie mieli dostęp do podstawowych towarów i usług. W związku z ryzykiem kryzysu humanitarnego parlamentarzyści wezwali do umożliwienia organizacjom międzynarodowym dostępu do tego obszaru oraz do przeprowadzenia misji rozpoznawczej przez ONZ i OBWE.

Read more -inny link

Prawa człowieka i demokracja w świecie w 2022 roku

23 stycznia 2023

18 stycznia europosłowie przyjęli coroczny raport dotyczący praw człowieka i demokracji, w którym stwierdzono, że w 2022 roku 75% ludności świata doświadczyło pogorszenia sytuacji w swoim kraju. Raport przedstawia globalne trendy i wyzwania dla demokracji, koncentrując się m.in. na wojnie w Ukrainie, oraz oferuje analizę i zalecenia dotyczące polityk, instrumentów i europejskiej dyplomacji w celu ochrony wartości.

Read more

Rada

Posiedzenie Eurogrupy

23 stycznia 2023

conseilparlement.jpg
16 stycznia ministrowie finansów strefy euro podsumowali przejście Chorwacji na euro, które miało miejsce 1 stycznia. Omówili cele projektu cyfrowego euro i koordynację swoich polityk fiskalnych, w szczególności w odniesieniu do środków wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w zakresie energii. Rozpatrzyli również projekt zaleceń dotyczących polityki gospodarczej strefy euro na rok 2023 oraz zarządzanie gospodarcze. Ponadto MFW przedstawiło śródokresowe wyniki swojego przeglądu polityk strefy euro, który zostanie zakończony w połowie 2023 roku.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

23 stycznia 2023

17 stycznia szwedzka minister finansów Elisabeth Svantesson przedstawiła program szwedzkiej prezydencji w Radzie, której priorytetem jest walka z niestabilnością gospodarczą i kryzysem energetycznym. Ministrowie zapoczątkowali coroczny proces semestru europejskiego służący monitorowaniu polityk gospodarczych, budżetowych i zatrudnienia w państwach członkowskich.

Read more -inny link

Dyplomacja

Wzrost kwoty pomocy w 2023 roku

23 stycznia 2023

diplomatie.jpg
18 stycznia Unia przyjęła budżet pomocy humanitarnej na 2023 rok w wysokości 1,7 mld euro, mający odpowiedzieć na potrzeby wynikające z kryzysów humanitarnych na całym świecie. Część pomocy trafi do południowo-wschodnich sąsiadów UE (zwłaszcza by stawić czoła wojnie w Ukrainie), a reszta zostanie podzielona między kilka stref, takich jak Afryka Północna, Bliski Wschód, Afryka Wschodnia, Azja i Ameryka Południowa, aby wspomóc ludzi przesiedlonych w wyniku konfliktów, braku bezpieczeństwa i wstrząsów klimatycznych.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

24 stycznia 2023

23 stycznia ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o odblokowaniu siódmej transzy w wysokości 500 mln euro na wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz dodatkowych 45 mln euro na wojskową misję szkoleniową EUMAM Ukraine. Postanowili stworzyć w Armenii cywilną misję, której zadaniem będzie utrzymanie stabilności na granicy z Azerbejdżanem. Dodali 18 irańskich urzędników i 19 irańskich podmiotów zaangażowanych w represje wobec ludności do listy sankcyjnej. Dyskutowali z palestyńskim premierem Mohammadem Shtayyehem, w tym na temat wyborów i palestyńskiego planu reform.

Read more

Niemcy

Nowy minister obrony

23 stycznia 2023

allemagne.jpg
19 stycznia Boris Pistorius, minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii, został oficjalnie powołany na nowego szefa Federalnego Ministerstwa Obrony, po rezygnacji Christine Lambrecht 16 stycznia.

Read more -inny link

Bułgaria

Raport GRECO w sprawie Bułgarii

23 stycznia 2023

bulgarie.jpg
19 stycznia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała swój raport na temat środków zapobiegających korupcji oraz promujących uczciwość władz publicznych i organów ścigania w Bułgarii. Okazuje się, że brakuje odpowiednich ram uczciwości dla urzędników wyższego szczebla, a także że zbyt mała jest przejrzystość w zakresie ich wynagrodzenia i majątku. Należy usprawnić wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych dotyczących korupcji z udziałem wysokich urzędników oraz zwiększyć niezależność i nadzór nad policją.

Read more

Hiszpania

Traktat o przyjaźni francusko-hiszpańskiej

23 stycznia 2023

espagne.jpg
19 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez podpisali w Barcelonie pierwszy traktat o przyjaźni francusko-hiszpańskiej. Dokument potwierdza związek między tymi dwoma krajami, strukturyzuje ich stosunki i podkreśla chęć współpracy na europejskim szczeblu.

Read more -inny link

Francja

60. rocznica Traktatu Elizejskiego

23 stycznia 2023

france.jpg
22 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, ich ministrowie i deputowani z obu krajów uczcili w Paryżu 60. rocznicę podpisania Traktatu Elizejskiego. We wspólnej deklaracji wydanej po Francusko-Niemieckiej Radzie Ministrów oba rządy zobowiązały się do wzmocnienia więzi "we wszystkich dziedzinach, które stanowią podstawę prawdziwej europejskiej suwerenności". Na posiedzeniu Francusko-Niemieckiej Rady Obrony i Bezpieczeństwa postanowiono zintensyfikować strategiczne partnerstwo w dziedzinie uzbrojenia.

Read more -inny link -inny link -inny link

Wzrost budżetu na obronność

23 stycznia 2023

20 stycznia prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że kolejna ustawa o programowaniu wojskowym na lata 2024-2030 będzie opiewać na 413 mld euro (wobec obecnych 295 mld euro). Skupi się na 4 priorytetach: wzmocnieniu suwerenności Francji, przewidywaniu dużej intensywności, obronie wspólnych przestrzeni i odnowieniu partnerstw.

Read more -inny link

Irlandia

Grzywna 5,5 mln euro dla Mety

23 stycznia 2023

irlande.jpg
19 stycznia irlandzka Komisja Ochrony Danych (DPC) stwierdziła, że Meta (spółka-matka Facebooka) naruszyła poprzez swoją aplikację Whatsapp unijne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zwłaszcza obowiązki w zakresie przejrzystości. Meta została zobowiązana do zapłaty grzywny w wysokości 5,5 mln euro. Na początku roku ten sam organ wymierzył już jej karę w wysokości 390 mln euro.

Read more -inny link

Włochy

Bank Włoch podnosi swoje prognozy wzrostu na 2023 rok do 0,6%

23 stycznia 2023

italie.jpg
20 stycznia Bank Włoch opublikował swój pierwszy biuletyn gospodarczy na 2023 rok. Wskazuje na spowolnienie aktywności gospodarczej w kraju w ostatnim kwartale 2022 roku. Podnosi też prognozy wzrostu na 2023 do 0,6% (wobec prognozowanych wcześniej 0,4%).

Read more

Czechy

Sondaże przed II turą wyborów prezydenckich

23 stycznia 2023

republique-tcheque.jpg
Były generał Petr Pavel prowadzi przed II turą wyborów prezydenckich w Czechach w dniach 27-28 stycznia. Ma uzyskać 57,7% głosów (w porównaniu do 42,4% na byłego premiera Andreja Babisza) - wynika z sondażu agencji STEM. W sondażu przeprowadzonym przez Data Collect i Kantar CZ 46% respondentów stwierdziło, że jest "zdeterminowanych", aby zagłosować na Petra Pavla, a 29% na Andreja Babisza.

Read more -inny link -inny link

Szwajcaria

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos

23 stycznia 2023

suisse.jpg
Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos premier Hiszpanii Pedro Sánchez wezwał do angażowania się w multilateralizm oraz w walkę z nierównościami i zmianami klimatu. 18 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz powtórzył swoje cele dotyczące osiągnięcia neutralności węglowej do 2045 roku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w swoim wystąpieniu do międzynarodowej mobilizacji przeciwko Rosji. I wreszcie prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde potwierdziła cel, jakim jest obniżenie poziomu inflacji w 2023 roku, i uspokajała co do perspektyw wzrostu gospodarczego w Europie.

Read more -inny link -inny link

NATO

Kosmiczne Centrum Doskonałości Sojuszu

23 stycznia 2023

otan.jpg
18 stycznia przedstawiciele 15 państw członkowskich NATO podpisali w Paryżu protokół o utworzeniu Kosmicznego Centrum Doskonałości Sojuszu, które zapewni sojusznikom wiedzę i siłę roboczą w czterech filarach: rozwój koncepcyjny i eksperymenty, doktryny i standaryzacja, edukacja i szkolenia, analizy i opinie. Centrum, którego siedzibą będzie Tuluza, powinno osiągnąć pełną zdolność operacyjną w 2025 roku.

Read more

WTO

Międzynarodowa koalicja na rzecz polityki handlowej sprzyjającej klimatowi

23 stycznia 2023

omc.jpg
19 stycznia Komisja Europejska, państwa członkowskie i 26 krajów partnerskich zainicjowały "Koalicję ministrów handlu na rzecz klimatu", której przewodzą Unia Europejska, Ekwador, Kenia i Nowa Zelandia. Jej celem jest wsparcie polityk handlowych, które pomagają zwalczać kryzys klimatyczny. Chodzi o określenie dobrych praktyk i dostarczenie politycznych wytycznych, żeby pomóc zwłaszcza krajom najbardziej narażonym na skutki zmian klimatu.

Read more -inny link

Mechanizm finansowania rybołówstwa

23 stycznia 2023

20 stycznia Unia Europejska zobowiązała się do wpłaty 1 mln euro na rzecz mechanizmu finansowania rybołówstwa, który jest częścią porozumienia Światowej Organizacji Handlu (WTO) osiągniętego w listopadzie 2022 roku w sprawie dotacji dla rybołówstwa. Mechanizm ten ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju w sektorze rybołówstwa i wyeliminowanie szkodliwych dotacji do połowów.

Read more -inny link

MFW

Raport na temat gospodarki Hiszpanii

23 stycznia 2023

fmi.jpg
18 stycznia MFW opublikowało raport na temat hiszpańskiej gospodarki. Inflacja spowolniła odbudowę produkcji, która powinna wrócić do poziomu sprzed pandemii dopiero w 2024 roku. W 2023 wzrost ma spowolnić do 1,1%. W raporcie podkreślono odporność sektora finansowego i pochwalono hiszpański rząd za pozytywne efekty reformy rynku pracy.

Read more -inny link

Raport na temat gospodarki Słowenii

23 stycznia 2023

18 stycznia MFW opublikowało swój raport na temat gospodarki Słowenii, z którego wynika, że wzrost gospodarczy w tym kraju będzie dalej zwalniać - z 5,4% w 2022 roku do 1,8% w 2023. Oczekuje się również spadku inflacji, choć pozostanie ona na wysokim poziomie. MFW wzywa do surowszej polityki fiskalnej w 2023 roku i podjęcia bardziej ukierunkowanych działań w zakresie cen energii.

Read more

Eurostat

Grudniowy spadek inflacji

23 stycznia 2023

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 18 stycznia w grudniu roczna inflacja w strefie euro wyniosła 9,2% (w porównaniu z 10,1% w listopadzie), a w UE 10,4% (w porównaniu z 11,1% w listopadzie). Najniższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii (5,5%), a najwyższy na Węgrzech (25%).

Read more -inny link

Kultura

Serge Gainsbourg w BPI w Centrum Pompidou

23 stycznia 2023

culture.jpg
Od 25 stycznia do 8 maja Centrum Pompidou w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą Serge'owi Gainsbourgowi. Wystawione zostaną rękopisy piosenkarza, a także dzieła z jego biblioteki i niepokazywane wcześniej filmy, aby można było zrozumieć "proces pisania i komponowania przez artystę".

Read more

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wysp Kanaryjskich

23 stycznia 2023

Do 11 lutego trwa 39. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wysp Kanaryjskich (FIMC). To około 60 koncertów z udziałem ośmiu dyrygentów oraz solistów i muzyków. Wystąpi też Kijowska Orkiestra Symfoniczna.

Read more -inny link

Tydzień Mozarta 2023

23 stycznia 2023

Od 26 stycznia do 5 lutego odbywa się tegoroczna edycja Tygodnia Mozarta w Salzburgu, miejscu urodzenia tego austriackiego kompozytora. W programie są liczne koncerty upamiętniające jego twórczość chóralną.

Read more

"Il continente buio" Alice Faloretti w Rzymie

23 stycznia 2023

Od 25 stycznia do 25 marca w Galerii Francesca Antonina w Rzymie odbywa się druga wystawa artystki Alice Faloretti. Na ekspozycji "Il continente buio" ("Ciemny kontynent") zaprezentowano grupę prac, które wykorzystują gatunek malarstwa pejzażowego do wyrażenia enigmatycznego ducha o wielu znaczeniach.

Read more -inny link

Hiszpania i świat latynoski w Londynie

23 stycznia 2023

Do 10 kwietnia Royal Academy of Arts w Londynie prezentuje wystawę "Hiszpania i świat latynoski", która obejmuje ponad 150 prac, w tym arcydzieła El Greco, Zurbarána, Velázqueza i Goi, umożliwiając zwiedzającym poznanie sztuki i kultury świata latynoskiego.

Read more

Lu Yang w Bazylei

23 stycznia 2023

Do 21 maja Kunsthalle Basel zaprasza na wystawę poświęconą Lu Yang. Każda sala prezentuje poprzez filmy i instalacje inny kosmos, aby "wydobyć nieład i magię ludzkiej kondycji".

Read more

Agenda

23 stycznia

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


les 26-27 stycznia

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Sztokholm)


les 27-28 stycznia

Wybory prezydenckie (II tura) (Czechy)


30 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mit...

pdf

Biuletyn n°1007- wersja 23 janv. 2023