Biuletyn n°1009

Open panel Open panel
Biuletyn n°1009
Biuletyn
wtorek, 7 lutego 2023
numer 1009
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Solidarność, będąca postulatem działania państw członkowskich, nigdy nie była uważana za oczywistą. Obecny kryzys energetyczny i transformacja klimatyczna generują jednak rosnącą potrzebę solidarności społecznej, na którą Unia Europejska będzie musiała odpowiedzieć.
Więcej
Wybory : II tura 12 lutego między Nikosem Christodoulidesem i Andreasem Mavroyiannisem
photo
5 lutego niezależny kandydat Nikos Christodoulides wygrał I turę wyborów prezydenckich na Cyprze z wynikiem 32,04% głosów. 12 lutego zmierzy się z Andreasem Mavroyiannisem, kandydatem popieranym przez Postępową Partię Ludzi Pracy (Akel), który uzyskał 29,59% głosów... Więcej

Ukraina/Rosja : Szczyt UE-Ukraina
photo
3 lutego w Kijowie odbył się 24. szczyt UE-Ukraina z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Troje przywódców omówiło wsparcie UE dla Ukrainy, kandydaturę tego kraju oraz podsumowali realizację umowy stowarzyszeniowej. Dzień wcześniej 15 unijnych komisarzy wzięło udział w spotkaniu z ukraińskim rządem... Więcej
Więcej
Ograniczenie cen rosyjskich produktów naftowych
photo
4 lutego Unia Europejska i członkowie G7 uzgodnili dodatkowy limit cen na rosyjskie produkty naftowe transportowane drogą morską, który wszedł w życie 5 lutego. Porozumienie ustala cenę dla oleju napędowego, parafiny i oleju gazowego na 100 dolarów za baryłkę oraz 45 dolarów dla oleju opałowego i benzyny... Więcej
Więcej | Więcej
Austriacki prezydent i duńska premier w Kijowie
photo
30 stycznia premier Danii Mette Frederiksen odwiedziła prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby omówić dwustronną współpracę między krajami oraz duńską pomoc wojskową dla Ukrainy. 1 lutego prezydent Austrii Alexander Van der Bellen również odwiedził Kijów, by spotkać się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem i przygotować się do szczytu UE-Ukraina, który odbył się 3 lutego... Więcej
Więcej
Wizyta przewodniczącego ukraińskiego parlamentu we Francji
photo
31 stycznia i 1 lutego przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk przebywał z oficjalną wizytą we Francji. W trakcie dwóch wystąpień przed Zgromadzeniem Narodowym i Senatem prosił o przysłanie samolotów bojowych i czołgów Leclerc, o powołanie specjalnego sądu, który osądziłby sprawców zbrodni wojennych oraz żeby Francja uznała Rosję za państwo terrorystyczne... Więcej
Więcej
Dodatkowe wsparcie wojskowe
photo
2 lutego Rada zatwierdziła dodatkowe środki pomocy wojskowej dla Ukrainy, w tym 7. pakiet na sprzęt o wartości 500 mln euro oraz 45 mln euro na szkolenie ukraińskich sił zbrojnych. 30 stycznia francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu i jego australijski odpowiednik Richard Marles ogłosili, że wyprodukowanych zostanie kilka tysięcy pocisków 155 mm z przeznaczeniem na dostawy dla Ukrainy. 31 stycznia, przy okazji wizyty swojego ukraińskiego odpowiednika Ołeksija Reznikowa, Lecornu zadeklarował, że Francja dostarczy 12 nowych dział Cezar. 3 lutego Francja i Włochy sfinalizowały rozmowy dotyczące dostarczenia Ukrainie systemu obrony powietrznej SAMP/T - MAMBA do wiosny 2023 roku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada Europejska : Charles Michel spotyka się w Rzymie z Giorgią Meloni
photo
30 stycznia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel został przyjęty przez włoską przewodniczącą Rady Giorgię Meloni. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie, o europejskiej polityce gospodarczej i przemysłowej oraz o migracji. Kwestie te znajdą się w porządku obrad posiedzenia Rady Europejskiej 9 i 10 lutego... Więcej
Więcej

Komisja : Raport na temat Ukrainy, Mołdawii i Gruzji
photo
2 lutego Komisja opublikowała swoje raporty analityczne oceniające zdolność Ukrainy, Mołdawii i Gruzji do spełnienia standardów i zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Zawierają szczegółową analizę stanu zaawansowania tych krajów w zakresie dorobku prawnego UE... Więcej
Plan na rzecz neutralności emisyjnej przemysłu
photo
1 lutego Komisja przedstawiła plan przemysłowy mający na celu wzmocnienie konkurencyjności w ramach "neutralności emisyjnej". Plan opiera się na czterech filarach: uproszczonym środowisku regulacyjnym; wzmocnieniu finansowania, zwłaszcza poprzez złagodzenie warunków pomocy państwa i utworzenie Europejskiego Funduszu na rzecz Suwerenności; umiejętnościach oraz na polityce handlowej zapewniającej bezpieczeństwo dostaw. Zaproponowane zostanie rozporządzenie dotyczące przemysłu o zerowej emisji netto do 2050 roku oraz przepisy dotyczące surowców krytycznych, a w marcu także reforma rynku energii elektrycznej... Więcej

Parlament : Zaostrzenie przepisów w zakresie reklamy politycznej
photo
2 lutego europosłowie przyjęli ostrzejsze wymogi dotyczące reklamy politycznej. Proponowane zmiany mają na celu poprawę przejrzystości dla obywateli, władz i dziennikarzy poprzez stworzenie internetowego katalogu wszystkich reklam politycznych i związanych z nimi danych... Więcej
Prawodawstwo w sprawie warunków pracy pracowników platform
photo
2 lutego europosłowie przyjęli stanowisko na negocjacje w sprawie nowych przepisów, które mają na na celu poprawę warunków pracy pracowników platform cyfrowych. Zaproponowali określenie statusu tych pracowników oraz uregulowanie wykorzystywania algorytmów i sztucznej inteligencji do monitorowania oraz oceny pracowników... Więcej
Więcej
Uchylenie immunitetu 3 eurodeputowanym
photo
2 lutego europosłowie zatwierdzili uchylenie immunitetu parlamentarnego Marcowi Tarabelli (S&D, Belgia) i Andrei Cozzolino (S&D, Włochy), podejrzanym o udział w katarskiej korupcji. Postępowanie zostało wszczęte 16 stycznia na skutek wniosków złożonych przez belgijski wymiar sprawiedliwości. Europosłowie uchylili też immunitet Nicolasowi Bayowi (NI, Francja), wobec którego we Francji toczy się śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści rasowej... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
30 stycznia ministrowie rolnictwa omówili wpływ wojny na rynki rolne, w szczególności bardzo wysokie ceny energii i środków produkcji, mimo stabilizacji rynku. Powtórzyli swoją gotowość do wspierania Ukrainy, zwłaszcza poprzez kanały solidarności. Ponadto przedyskutowali politykę na rzecz rozwoju zrównoważonej biogospodarki... Więcej
Zalecenie w sprawie odpowiedniego dochodu minimalnego
photo
30 stycznia Rada przyjęła zalecenie, w którym wzywa państwa członkowskie do wprowadzenia do 2030 roku odpowiedniego dochodu minimalnego, z uwzględnieniem m.in. konkretnych potrzeb gospodarstw domowych, źródeł dochodów i zmian poziomu cen... Więcej

Dyplomacja : Porozumienie w sprawie cyfryzacji z Singapurem
photo
1 lutego UE i Singapur podpisały partnerstwo cyfrowe skoncentrowane na współpracy w zakresie najnowocześniejszych technologii i obszarów krytycznych, takich jak półprzewodniki, zaufane przepływy danych i innowacje w zakresie danych. Partnerstwo obejmuje podpisanie zasad handlu cyfrowego, co wpisuje się w realizację unijnej strategii na rzecz Indo-Pacyfiku... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie obowiązku wykonania europejskiego nakazu aresztowania
photo
31 stycznia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że organ sądowy nie może odmówić wykonania europejskiego nakazu aresztowania z takiego powodu, że sąd mający osądzić osobę poszukiwaną w państwie członkowskim wydającym nakaz nie jest do tego kompetentny. Taki organ może jednak odmówić wykonania wyroku, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że naruszy europejskie prawa podstawowe... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat integracji rynku wewnętrznego energii elektrycznej
photo
W opublikowanym 31 stycznia sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że integracja rynków energii elektrycznej postępuje w Unii nierównomiernie. Wskazano w nim, że ukończenie budowy europejskiego rynku energii elektrycznej jest zagrożone przez kilka czynników, w tym wybór narzędzi regulacyjnych i słabości unijnych ram zarządzania, zwłaszcza istnienie 27 różnych ram krajowych, opóźnienia i niepełne monitorowanie rynku... Więcej

EBC : Kolejny wzrost stóp procentowych
photo
2 lutego Europejski Bank Centralny ogłosił podwyżkę głównych stóp procentowych o 50 punktów bazowych. Prezes EBC Christine Lagarde powiedziała na konferencji prasowej, że na następnym posiedzeniu stopy powinny wzrosnąć o 50 punktów bazowych już po raz trzeci, aby zapewnić szybki powrót do celu inflacyjnego na poziomie 2%. Oświadczyła jednak, że ryzyko dla perspektyw wzrostu gospodarczego stało się bardziej zrównoważone... Więcej

Bułgaria : Budowa gazociągu z Serbią
photo
1 lutego rozpoczęto budowę 170 km gazociągu między Bułgarią a Serbią. Gazociąg, uznany za europejski projekt będący przedmiotem wspólnego zainteresowania, powinien zacząć działać w drugiej połowie roku... Więcej
Więcej

Hiszpania : Wizyta Pedro Sancheza w Maroku
photo
2 lutego w Rabacie odbył się pierwszy od 8 lat dwustronny szczyt między Hiszpanią a Marokiem, w kontekście pojednania po poważnych napięciach dyplomatycznych. Jedną ze spornych kwestii była sprawa Sahary Zachodniej. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. współpraca gospodarcza, polityczna, handlowa, migracyjna i w zakresie bezpieczeństwa pomiędzy oboma państwami... Więcej
Więcej

Włochy : Wizyta Giorgii Meloni w Szwecji i w Niemczech
photo
3 lutego prezes włoskiej Rady Ministrów Giorgia Meloni odwiedziła premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, aby przygotować się do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9-10 lutego. Spotkała się również z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, by omówić współpracę między Niemcami a Włochami... Więcej
Więcej

Holandia : Wizyta Emmanuela Macrona
photo
30 stycznia prezydent Francji Emmanuel Macron udał się do Hagi na spotkanie z premierem Holandii Markiem Rutte. Przywódcy wymienili poglądy na temat przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 9 i 10 lutego, wsparcia wojskowego dla Ukrainy oraz suwerenności gospodarczej, energetycznej i przemysłowej Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Rada Europy : Współpraca Unii Europejskiej z Radą Europy
photo
30 stycznia Rada Unii przedstawiła konkluzje dotyczące priorytetów współpracy z Radą Europy w latach 2023-2024, skupiające się na dialogu politycznym i współpracy prawnej. Unia Europejska zobowiązała się do zwiększenia liczby wspólnych deklaracji i wydarzeń na wysokim szczeblu w zakresie tematów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania oraz potwierdziła swoje zobowiązanie do przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka... Więcej
Plan działania na rzecz białoruskich demokratów
photo
1 lutego sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić przedstawiła Komitetowi Ministrów plan działań wspierających społeczeństwo obywatelskie i demokratów na Białorusi, który obejmuje szkolenie w zakresie praw człowieka i aktywności na rzecz zniesienia kary śmierci... Więcej
Zalecenie w sprawie dostępu do leków i sprzętu medycznego
photo
2 lutego Komitet Ministrów Rady Europy przyjął zalecenie dotyczące zapewnienia sprawiedliwego dostępu do leków i sprzętu medycznego w sytuacji ich niedoboru. Określono w nim ogólne zasady ochrony prawa człowieka i zasady proceduralne mające na celu zapewnienie takiego dostępu, szczególnie niedyskryminacja, nadawanie priorytetów w oparciu o kryteria medyczne, udział pracowników służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego oraz przejrzystość decyzji... Więcej
Więcej

MFW : Perspektywy światowej gospodarki
photo
30 stycznia MFW zaktualizował swoje prognozy wzrostu gospodarczego na lata 2023 i 2024 w swoim raporcie na temat perspektyw światowej gospodarki. Podkreśla w nim odporność i dostosowanie europejskiej gospodarki w obliczu wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i gwałtownie rosnącej inflacji. Prognozuje 0,7% wzrostu w strefie euro (więcej niż przewidywane w październiku 2022 roku 0,5%). Niemcy, Francja i Włochy mają doświadczyć wzrostu o 0,1%, 0,7% i 0,6%. MFW ostrzega jednak, że ryzyko pozostaje wysokie... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadająca inflacja w strefie euro
photo
Według szacunków opublikowanych 1 lutego przez Eurostat w styczniu 2023 roku roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 8,5% (wobec 9,2% w grudniu 2022). Najniższy wskaźnik, na poziomie 5,8%, odnotowano w Hiszpanii i Luksemburgu, natomiast na Łotwie najwyższy - 21,6%... Więcej
Więcej
Spadająca stopa bezrobocia
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 lutego w grudniu 2022 roku stopa bezrobocia wyniosła 6,1% w Unii Europejskiej i 6,6% w strefie euro, co oznacza spadek z 7% w grudniu 2021. Bezrobocie w większym stopniu dotyczy ludzi młodych - tu wskaźnik wynosi 15% w UE i 14,8% w strefie euro... Więcej
Więcej
Wzrost PKB w IV kwartale 2022 roku
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 31 stycznia w IV kwartale 2022 roku PKB w strefie euro wzrosło, w porównaniu z poprzednim kwartałem, o 0,1%, a w Unii pozostało stabilne. Z pierwszych szacunków wynika, że w 2022 PKB w strefie euro wzrosło o 3,5%, a w o 3,6% w UE... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Plan odbudowy NextGenerationEU
photo
Według badania Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 31 stycznia, 51% respondentów wie o planie NextGenerationEU, który ma na celu wsparcie odbudowy gospodarczej po pandemii, a ponad 70% go popiera. 64% zgadza się z warunkowością związaną z wypłatą środków. Ponadto ankietowani uważają, że priorytetem powinno być zdrowie (57%), energia, środowisko i klimat (48%) oraz zatrudnienie (37%)... Więcej

Kultura : Solidarność kulturalna z Ukrainą
photo
Prawie rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę artyści mnożą inicjatywy wspierające ukraiński naród. Do 25 lutego w Zgromadzeniu Narodowym we Francji wystawiona jest seria fotografii prac wykonanych przez artystę C215 w Ukrainie w marcu i kwietniu 2022 roku. W warszawskiej Galerii Promocyjnej do 1 kwietnia trwa pierwsza wystawa ukraińskiego malarza Vasyla Lyakha, na którą składają się monumentalne prace ukazujące konflikt z punktu widzenia cywilów zamieszkujących okupowane tereny. I wreszcie do 8 maja w Imperial War Museum w Londynie oglądać można 17 fotografii ukraińskiej dziennikarki Anastazji Taylor-Lind. Te zdjęcia przedstawiają surową rzeczywistość codziennego życia cywilów w środku konfliktu... Więcej
Więcej | Więcej
Karnawał w Wenecji
photo
Do 21 lutego trwa tegoroczna edycja weneckiego karnawału, skoncentrowana na tematyce znaku. Główne parady rozpoczynają się 11 lutego paradą gondoli. Równolegle miasto organizuje kilka przedstawień i wieczornych imprez, m.in. nocny spektakl na basenie Arsenału... Więcej
Więcej
Leonora Carrington w Madrycie
photo
Do 7 maja Fundacja MAPFRE w Madrycie prezentuje wystawę poświęconą Leonorze Carrington, jednej z najważniejszych postaci kobiecych ruchu surrealistycznego. Fundacja pragnie oddać hołd tej artystce, podkreślając różne formy ekspresji, z którymi eksperymentowała, takie jak malarstwo, rzeźba i pisarstwo... Więcej
Niki de Saint Phalle we Frankfurcie
photo
Do 21 maja w Schirn Kunsthalle we Frankfurcie trwa wystawa precyzująca wielorakie oblicza kariery Niki de Saint Phalle. Zaprezentowano setkę prac, które w szczególności powracają do tematu jej krytyki wobec konwencjonalnych modeli oraz do jej podejścia do kwestii politycznych i społecznych... Więcej
Wystawy Cédrine Scheidig i Faith Ringgold w Paryżu
photo
Do 26 marca Europejski Dom Fotografii (MEP) w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą francusko-karaibskiej fotografce Cédrine Scheidig, laureatce Nagrody Diora dla Młodych Talentów za Fotografię i Sztuki Wizualne 2021. Do 4 marca w Muzeum Picassa w Paryżu prezentowana jest ekspozycja poświęcona Faith Ringgold, amerykańskiej feministycznej artystce zaangażowanej w walkę o prawa obywatelskie... Więcej
Więcej
Elliott Erwitt w Padwie
photo
Do 11 czerwca Muzeum Villa Bassi Rathgeb w Padwie zaprasza na wystawę poświęconą amerykańskiemu fotografowi Elliottowi Erwittowi. Na ekspozycji znajduje się ponad 150 fotografii, z których niektóre są rzadko wystawiane. Pozwalają zwiedzającym zanurzyć się w XX-wiecznym amerykańskim społeczeństwie... Więcej
David Hockney w Aix-en-Provence
photo
Do 28 maja w Muzeum Granet w Aix-en-Provence trwa retrospektywna wystawa poświęcona Davidowi Hockneyowi, zorganizowana we współpracy z Tate Gallery w Londynie. Zajmująca ponad 700 m² ekspozycja uhonorowuje malarza, od początków jego kariery artystycznej w latach 50. XX wieku... Więcej
Vermeer w Amsterdamie
photo
Od 10 lutego do 4 kwietnia w Rijksmuseum w Amsterdamie trwa największa w historii wystawa poświęcona Vermeerowi. Malarz, znany z intymnych portretów życia codziennego, pozostawił po sobie jedynie 35 prac, z których większość została zebrana na tej właśnie ekspozycji... Więcej
Więcej

6lut.
6-8 lutego

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

7lut.
7 lutego

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia

9lut.
9-10 lutego

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

12lut.
12 lutego

Cypr

Wybory prezydenckie (II tura)

13lut.
13 lutego

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: