Biuletyn n°783

Open panel Open panel
Biuletyn n°783
Biuletyn
wtorek, 5 grudnia 2017
numer 783
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Konsekwencje budżetowe brexitu dla Unii Europejskiej
Autor : Nicolas-Jean Brehon
Nicolas-Jean Brehon
Jak każdy rozwód, brexit będzie kosztował. Oba obozy, ale w poniższym artykule konsekwencje budżetowe postrzegane są z europejskiego punktu widzenia. Zjednoczone Królestwo jest partnerem budżetowym ważniejszym niż się wydaje; jego waga jest cięższa niż zwykły wkład do budżetu. Pośrednie skutki brexitu wydają się być determinujące dla polityki i negocjacji budżetowych. Pewne państwa członkowskie wkrótce zdadzą sobie z tego sprawę. Ten aspekt był lekceważony. Celem tej notatki jest opisanie palety tematów, które trzeba zrozumieć, a zwłaszcza faktury za rozwód i tego, co po brexicie.
Więcej
Fundacja : "Jaki europejski model rewolucji cyfrowej?"
photo
7 grudnia przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich w Zgromadzeniu Narodowym organizuje w współpracy z Fundacją Roberta Schumana konferencję "Jaki europejski model rewolucji cyfrowej?" z udziałem Andrusa Ansipa, wiceprzewodniczącego Komisji ds. jednolitego rynku cyfrowego... Więcej

Brexit : Brexit: istotne postępy, brak całościowego porozumienia
photo
Po spotkaniu 4 grudnia brytyjska premier Theresa May i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker wyrazili zadowolenie z "istotnych postępów" w negocjacjach w sprawie brexitu. Przewodniczący Juncker pozostaje "ufny" co do możliwości przejścia do 2 fazy negocjacji po Radzie Europejskiej 14 i 15 grudnia. Ma ona określić, czy postępy poczynione w 3 priorytetowych obszarach są "wystarczające"... Więcej
Więcej

Komisja : Bardziej elastyczna i uproszczona wspólna polityka rolna
photo
W komunikacie pt. "Przyszłość żywności i rolnictwa" (opublikowanym 29 listopada) Komisja Europejska zaapelowała o uproszczenie przepisów i przyjęcie bardziej elastycznego podejścia we wspólnej polityce rolnej. Utrzymana zostanie aktualna, 2-filarowa struktura, ale każde państwo członkowskie wypracuje następnie swój własny plan strategiczny, który zostanie zaaprobowany przez Komisję, a w którym dany kraj wskaże, jak zamierza osiągnąć cele uzgodnione na poziomie Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Walka z oszustwami na podatku VAT
photo
30 listopada, po rewelacjach związanych z aferą "Paradise Papers", Komisja Europejska zaprezentowała nowe narzędzia służące lepszej ochronie przed nadużyciami w systemie unijnego podatku od wartości dodanej (VAT) i likwidacji luk, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych na dużą skalę... Więcej
Zachęcanie europejskich przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje i kreatywność
photo
29 listopada Komisja Europejska przedstawiła działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie przedsiębiorstwa, zwłaszcza MŚP oraz przedsiębiorstwa typu start-up, do inwestowania w innowacje i kreatywność... Więcej
1 mld euro na 39 projektów transportowych
photo
30 listopada Komisja zaproponowała, że zainwestuje 1 mld euro w 39 projektów transportowych. Powinno to doprowadzić do wyasygnowania 4,5 mld euro publicznego i prywatnego współfinansowania. Większość środków posłuży do dekarbonizacji transportu drogowego oraz rozwoju europejskiej sieci kolejowej, portów morskich i szlaków wodnych... Więcej
Przepisy gwarantujące bezpieczniejsze płatności online
photo
27 listopada Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy, które sprawią, że płatności elektroniczne dokonywane w sklepach i przez internet będą bezpieczniejsze. Aby zmniejszyć obecny poziom oszustw w trakcie płatności online niezbędna będzie lepsza identyfikacja klienta... Więcej
Kolejny rekordowy rok programu Erasmus+
photo
30 listopada Komisja Europejska zaprezentowała sprawozdanie z osiągnięć programu Erasmus+ w 2016 roku. Jego budżet wzrósł o 7,5%, dzięki czemu wsparto mobilność 725 000 Europejczyków. Erasmus+ powinien osiągnąć cel zakładający wsparcie 3,7% wszystkich młodych ludzi w UE w latach 2014–2020... Więcej

Parlament : Budżet UE na 2018 rok przyjęty: wsparcie młodzieży, wzrostu i bezpieczeństwa
photo
30 listopada Rada i Parlament przyjęły budżet Unii Europejskiej na 2018 rok. Środki na program Horyzont 2020 rosną o 8,4%, na program Erasmus+ o 12,1%, a na agencje w obszarze bezpieczeństwa i obywatelstwa o 8,9%. Fundusze przedakcesyjne dla Turcji zostały zredukowane o 105 mln euro z powodu tamtejszych zagrożeń dla demokracji, państwa prawa i praw człowieka... Więcej
Więcej
O nowych sposobach wspierania stabilności i pokoju poza Unią
photo
Europejski fundusz na rzecz stabilności i pokoju będzie mógł po raz pierwszy finansować podmioty wojskowe w krajach trzecich, żeby realizować działalność rozwojową. To efekt przyjęcia 30 listopada nieformalnego porozumienia między Parlamentem i Radą. Co więcej, dostawy nieśmiercionośnego sprzętu czy wyposażenia (systemów informatycznych, szpitalnych...) będą się teraz mogły ubiegać o wsparcie Unii Europejskiej... Więcej
Nowe przepisy w sprawie strat bankowych
photo
30 listopada eurodeputowani przyjęli przepisy dotyczące sposobu, w jaki wierzyciele banków przechodzących trudności powinni pokrywać straty. W szczególności do europejskiej legislacji włączona zostanie międzynarodowa norma TLAC. Wymaga ona od banków, by odkładały wystarczająco dużo funduszy, żeby absorbować straty i dokapitalizować się tak, aby miało to jak najbardziej ograniczony wpływ na podatników... Więcej
Wdrożenie europejskiej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami
photo
30 listopada europosłowie zaapelowali o stworzenie instrumentów pozytywnej dyskryminacji dla osób z niepełnosprawnościami, takich jak kwoty w sektorze publicznym i prywatnym. Wzywają również do zwrócenia szczególnej uwagi na kobiety i dziewczynki z niepełnosprawnościami, które cierpią z powodu podwójnej dyskryminacji... Więcej

Rada : Konkluzje posiedzenia ministrów ds. konkurencyjności
photo
30 listopada ministrowie przyjęli stanowisko w sprawie stworzenia jednolitego portalu cyfrowego, który zapewni obywatelom i przedsiębiorstwom dostęp online do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów. Ministrowie zaapelowali o nowatorską strategię dla polityki przemysłowej UE, która objęłaby okres po 2030 roku... Więcej
Nowe przepisy antydumpingowe
photo
4 grudnia ministrowie przyjęli nowe przepisy, by zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe. Wejdą one w życie 20 grudnia i obejmują m.in. nową metodologię na rzecz zwalczania praktyk dumpingowych... Więcej
Warunki przyjmowania wnioskodawców o azyl
photo
29 listopada Rada przyjęła mandat negocjacyjny dotyczący dyrektywy służącej ustanowieniu wspólnych zasad przyjmowania wnioskodawców o azyl. Dyrektywa ta obejmuje świadczenia materialne i dostęp do opieki zdrowotnej oraz przewiduje, że osoby wnioskujące o azyl uzyskają dostęp do rynku pracy nie później niż 9 miesięcy od złożenia wniosku o ochronę międzynarodową... Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
photo
4 grudnia Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii przyjęła ogólne stanowisko dotyczące zrewidowania przepisów w sprawie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC). Ministrowie ocenili również postępy na drodze do zmiany dyrektywy ePrivacy i ustanowili mapę drogową dla 5G, dzięki której Europa ma się stać liderem w tym obszarze... Więcej

Dyplomacja : Szczyt Unia Afrykańska-Unia Europejska
photo
Od 29 do 30 listopada w Abidżanie odbywał się 5. szczyt Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Europejscy i afrykańscy przywódcy zgodzili się na 4 priorytety, zwłaszcza nowy plan inwestycji zagranicznych, który pozwoli zmobilizować 44 mld euro prywatnych inwestycji na rzecz zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy. "Z największą stanowczością" potępiono przestępstwa popełniane w Libii... Więcej
Więcej

Eurogrupa : Mário Centeno wybrany przewodniczącym Eurogrupy
photo
4 grudnia Eurogrupa wybrała na przewodniczącego portugalskiego ministra finansów Mário Centeno. Obejmie on stanowisko 13 stycznia 2018 roku, a jego kadencja potrwa 2,5 roku. Pierwsze posiedzenie tego gremium pod przewodnictwem Centano odbędzie się 22 stycznia. Eurogrupa przedyskutowała również projekty planów budżetowych krajów strefy euro na 2018... Więcej

EBC : Ryzyko finansowe utrzymuje się pomimo wzrostu
photo
29 listopada Europejski Bank Centralny podkreślił odporność koniunktury, ale ostrzegł przed ryzykiem nagłych zmian cen aktywów na rynkach (akcji, obligacji). Poza tym, EBC niepokoi się o żywotność kruchych już przedsiębiorstw niefinansowych, jeśli stopy procentowe wzrosną bez poprawy warunków gospodarczych... Więcej

Niemcy : Prezentacja dorocznego raportu Bundesbanku na temat stabilności finansowej
photo
Według raportu Bundesbanku opublikowanego 29 listopada niemieckie gospodarka mierzy się z wieloma zagrożeniami od cen niemieckich nieruchomości po słabość niemieckich banków... Więcej

Francja : Zgromadzenie Narodowe przegłosowało uchwałę na rzecz promowania europejskich symboli
photo
27 listopada Zgromadzenie Narodowe przegłosowało projekt uchwały na rzecz promowania symboli Unii Europejskiej, zwłaszcza flagi... Więcej
Więcej
Przemówienie francuskiego prezydenta w Wagadugu
photo
W przeddzień szczytu Unia Afrykańska-Unia Europejska 29 i 30 listopada prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron udał się do Burkina Faso. W przemówieniu wygłoszonym na uniwersytecie omawiał wspólną przyszłość Europy i Afryki, a także takie tematy jak imigrację, środowisko, rozwój, dziedzictwo kulturalne i szkolnictwo... Więcej
Więcej

Irlandia : Dymisja minister handlu, przedsiębiorstw i innowacji
photo
28 listopada Frances Fitzgerald, Tánaiste oraz minister handlu, przedsiębiorstw i innowacji, złożyła dymisję na ręce premiera. Zapobiega to przedterminowym wyborom. Na stanowisku wicepremiera zastąpił ją Simon Coveney, minister spraw zagranicznych, a na posadzie ministra handlu, przedsiębiorstw i innowacji Heather Humphreys... Więcej
Więcej | Więcej
Spotkanie Donalda Tuska i Leo Varadkara
photo
Po warunkach, jakie postawił w sprawie brexitu irlandzki premier Leo Varadkar, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk potwierdził, iż wspiera Irlandię w kwestii granicy z Ulsterem. Stanie się ona zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, jeśli, opuszczającą UE, Zjednoczone Królestwo wyjdzie z unii celnej i jednolitego rynku. "Irlandzki wniosek jest wnioskiem UE" - podkreślił Tusk... Więcej

Włochy : Forum na temat regionu śródziemnomorskiego
photo
Od 30 listopada do 2 grudnia w Rzymie trwa 3. forum na temat regionu śródziemnomorskiego ("Mediterranean Dialogues"). Centralnym tematem rozmów będą kwestie dotyczące migrantów i transśródziemnomorska współpraca energetyczna... Więcej
Więcej

Czechy : Dymisja rządu
photo
29 listopada czeski rząd, będący u władzy od 2014 roku, podał się do dymisji, by ustąpić miejsca nowemu gabinetowi, który poprowadzi Andrej Babisz, szef ruchu ANO. Ugrupowanie to zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 21 października. 6 grudnia prezydent Miloš Zeman ma mianować Babisza premierem. Nominacja całego rządu spodziewana jest 13 grudnia... Więcej
Więcej

Bośnia i Hercegowina : MTKJ wydaje wyrok w sprawie Prlica i innych
photo
Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii wydał swój ostatni wyrok w apelacji przeciwko 6 byłym przywódcom i byłym wojskowym szefom bośniackich Chorwatów, oskarżonym w szczególności o zbrodnie wojenne w czasie wojny w latach 1992-1995. Potwierdzono karę 25 lat więzienia dla byłego przewodniczącego Chorwackiej Rady Obrony Jadranko Prlicia. To była ostatnia nierozstrzygnięta sprawa przed MTKJ. 31 grudnia 2017 roku, po 24 latach istnienia, Trybunał oficjalnie zamknie swoje podwoje... Więcej
Więcej

Ukraina : Ku referendum w sprawie akcesji do Unii Europejskiej i do NATO?
photo
W przemówieniu wygłoszonym 1 grudnia ukraiński prezydent Petro Poroszenko ogłosił, że rząd zorganizuje referendum zarówno w sprawie akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, jaki i do NATO. Nie podał precyzyjnej daty, ale powiedział, że czuje się pewnie, gdyż Ukraina jest "stanowczo zaangażowana w proces integracji euroatlantyckiej"... Więcej

Islandia : Katrín Jakobsdóttir mianowana premierem
photo
30 listopada prezydent Guðni Thorlacius Jóhannesson mianował na premiera Katrín Jakobsdóttir, przewodniczącą Vinstri Grænt (Ruchu Zieloni-Lewica). Nowa szefowa rządu stworzyła koalicję z Partią Niepodległości (SJA) i Partią Postępu (FSF), co daje jej 33 z 63 miejsc w Althingu. Premier stanie na czele gabinetu złożonego z 11 ministrów (5 kobiet i 6 mężczyzn)... Więcej

OECD : Prognozy gospodarcze
photo
28 listopada OECD opublikowało swoje światowe prognozy gospodarcze. Podniesiono stopę wzrostu w strefie euro do 2,4%, ale w 2018 roku powinna spaść do 2,1%, a w 2019 roku do 1,9%. Kraje takie jak Włochy, Francja i Niemcy mają prognozy wyników wyższe w pierwszym kwartale 2017. W odwrotnej sytuacji jest Zjednoczone Królestwo - tu spowolnienie wzrostu powinno trwać: 1,5% w 2017, 1,2% w 2018 i 1,1% w 2019... Więcej

Opracowania/raporty : Walka z handlem narkotykami wymaga większych środków
photo
Według raportu opublikowanego 28 listopada przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) handel narkotykami w ukrytej części internetu stanowi rosnące zagrożenie, przeciwko któremu Europa musi oddelegować więcej środków... Więcej
Rozwój HIV w Europie
photo
W komunikacie opublikowanym 28 listopada Światowa Organizacja Zdrowia podsumowuje stan HIV w Europie. WHO żałuje, że liczba zakażeń wzrosła o 160 000 przypadków osób seropozytywnych (29 000 w UE) z czego 80% we wschodniej Europie. WHO podkreśla znaczenie profilaktyki, diagnostyki i szybkiego dostępu do leczenia... Więcej
Więcej
Ocean Arktyczny: moratorium na rybołówstwo komercyjne
photo
Kraje leżące nad Oceanem Arktycznym i wielkie kraje rybackie (Kanada, Dania, Wyspy Owcze, Norwegia, Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Islandia, Japonia, Korea Południowa i Unia Europejska) uzgodniły nałożenie moratorium na rybołówstwo komercyjne w centrum tego oceanu, zanim nawet aktualne topnienie lodów polarnych da taką możliwość połowów. "W sektorze pełnego morza w centrum Oceanu Arktycznego nie będzie żadnego rybołówstwa komercyjnego" - wskazały państwa 1 grudnia... Więcej

Eurostat : W 2016 roku wydatki na R&D stabilne na poziomie 2% PKB
photo
1 grudnia Eurostat opublikował dane na temat wydatków w zakresie R&D w 2016 roku. 28 państw członkowskich wydało na badania i rozwój ponad 300 mld euro. W stosunku do 2015 odsetek tych inwestycji w całym PKB pozostał stabilny i wyniósł 2,03%... Więcej
Spadające bezrobocie, roczna stopa inflacji 1,5%
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 30 listopada stopa bezrobocia spadła do 7,4% w Unii Europejskiej i 8,8% w strefie euro. Między październikiem i listopadem 2017 roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła z 1,4 do 1,5%... Więcej
Więcej

Kultura : Europoly: the European Union Identity Trading Game
photo
Od 15 grudnia 2017 roku do 7 stycznia 2018 w Volkskundemuseum w Wiedniu można zobaczyć interdyscyplinarny projekt "Europoly: the European Union Identity Trading Game". Zwraca on uwagę na napływ migrantów gospodarczych w latach 60. XX wieku, falę imigracji po konfliktach zbrojnych w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku i wreszcie aktualną migrację pracowników. Projekt obejmuje 2-dniową konferencję w 4 miastach (Belgradzie, Zagrzebiu, Sarajewie i w Wiedniu)... Więcej
Intymny Fernand Léger
photo
Do 26 marca 2018 roku Muzeum Narodowe Fernanda Légera w Biot prezentuje wystawę poświęconą Fernandowi Légerowi zatytułowaną "Najpierw rysujcie - intymny Fernand Léger". Zaprezentowano rysunki będące przygotowaniem do dzieł malowanych, aby podkreślić całą różnorodność i praktykę rysunku u Fernanda Légera... Więcej
Święto Świateł w Lyonie
photo
Od 7 do 10 grudnia w Lyonie odbędzie się Święto Świateł. Instalacje oświetlą budynki w całym mieście. Rozmieszczą je oświetleniowcy, architekci, dizajnerzy, filmowcy etc. Poza tym, ulice miasta ożywią grupy teatralne... Więcej
Mistrz z Messkirch w Staatsgalerie Stuttgart
photo
W 2017 roku, na 500-lecie reformacji Staatsgalerie w Stuttgarcie po raz pierwszy gości kompletną wystawę dzieł Mistrza z Messkirch, normalnie rozproszonych w muzeach oraz kolekcjach prywatnych w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Jego twórczość, obrazy ołtarzowe, które były sprzeczne z reformacją, są dostępne dla zwiedzających od 8 grudnia 2017 roku do 2 kwietnia 2018... Więcej

4gru.
4-5 grudnia

Bruksela

Rada na temat telekomunikacji i transportu

5gru.
5 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

7gru.
7-8 grudnia

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rada ds. Polityki Społecznej, Zdrowia

8gru.
8 grudnia

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Gruzja Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina

10gru.
10 grudnia

Buenos Aires

Rada na temat handlu

10gru.
10-13 grudnia

Buenos Aires

11. konferencja ministrów WTO

11gru.
11 grudnia

Bruksela

Rada na temat rozwoju

11gru.
11-12 grudnia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

11gru.
11-14 grudnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: