Biuletyn78227 nov. 2017

La Lettre

Jean Arthuis

27 listopada 2017

Budżet Unii Europejskiej jest szczególny pod każdym względem. Jego finansowanie zależy tylko od państw członkowskich, a Parlament Europejski trzymany jest z boku; zawarte w nim pozycje wydatków są regulowane w wieloletnich ramach finansowych (WFF) na 7 lat; zasadnicza część środków jest rozdzielana wśród składających się. Choć jego ciężar jest skromny (1% europejskiego PKB), reguły i procedury budżetowe wydają się być podyktowane przez odruch nadmiernej ochrony poprzez kontrolę. To symptom Europy, która nie przemawia do Europejczyków.

Read more

Fundacja

European Business Day Paris

27 listopada 2017

frs.jpg
Fundacja Roberta Schumana jest partnerem European Business Day 2017, który odbywa się 30 listopada na Uniwersytecie Paris Dauphine. Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji, bierze udział w okrągłym stole na temat Europy w obliczu nowych zagrożeń.

Read more

Berlińska konferencja na temat bezpieczeństwa

27 listopada 2017

W dniach 28-29 listopada Berlin gości 16. konferencję na temat bezpieczeństwa i obrony w Europie. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani uczestniczy zwłaszcza w debacie na temat roli i odpowiedzialności Europy w nowym światowym porządku.

Read more

Komisja

Plan działania na rzecz wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

27 listopada 2017

commission1.jpg
20 listopada Komisja Europejska uruchomiła plan działania na 2018 i 2019 rok służący wyeliminowaniu różnic w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet.

Read more -inny link

Krajowe budżety: 6 państw na celowniku Komisji Europejskiej

27 listopada 2017

Jak co roku Komisja Europejska publikuje ewaluację europejskich budżetów. 6 krajów jest przedmiotem szczególnej uwagi ze strony Komisji - Francja, Włochy, Belgia, Austria, Portugalia i Słowenia.

Read more -inny link -inny link

Nowy europejski system zwalczania klęsk żywiołowych

26 listopada 2017

W odpowiedzi na ostatnie pożary lasów, których ofiarą padła zwłaszcza Portugalia, 22 listopada Komisja ogłosiła plan na rzecz wzmocnienia europejskich zdolności reagowania na klęski żywiołowe. Rezerwy zdolności rescEU uzupełnią zasoby na szczeblu krajowym np. o samoloty do gaszenia pożarów lasów i specjalne pompy wodne.

Read more -inny link

Międzynarodowy Dzień przeciwko Przemocy wobec Kobiet

27 listopada 2017

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia przeciwko Przemocy wobec Kobiet Komisja Europejska potwierdziła, że chce położyć kres wszelkiej formie przemocy. Według szacunków 35% kobiet było w jakimś momencie swojego życia ofiarami przemocy, a w niektórych krajach liczba ta może sięgać 70%.

Read more -inny link

Dyplomacja

UE-Azja: posiedzenie ministrów spraw zagranicznych ASEM

26 listopada 2017

diplomatie.jpg
20 i 21 listopada ministrowie spraw zagranicznych z Europy i Azji obradowali w ramach dialogu Europa-Azja (ASEM). Wysoka Przedstawicielka Federica Mogherini oceniła jako "bardzo zachęcające" kroki Birmy ku "porozumieniu z Bangladeszem" w sprawie powrotu 600 000 uchodźców Rohingya.

Read more -inny link

Konkluzje szczytu Partnerstwa Wschodniego

26 listopada 2017

24 listopada Bruksela gościła 5. europejski szczyt Partnerstwa Wschodniego. Jego uczestnicy pozostają głęboko zaniepokojeni ciągłym naruszaniem zasad prawa międzynarodowego w wielu częściach regionu. Wzywają "do ponowienia wysiłków na rzecz promowania pokojowego uregulowania" konfliktów w regionie, w oparciu o zasady i normy prawa międzynarodowego.

Read more -inny link

EBC

Wysłuchanie Mario Draghiego przed Parlamentem Europejskim

27 listopada 2017

bce.jpg
20 listopada prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi skorzystał z wystąpienia przed Parlamentem Europejskim, by przypomnieć, że akomodacyjna polityka instytucji, którą kieruje, pozostaje konieczna, żeby umożliwić efektywną rewaloryzację pensji, a na końcu przyspieszenie inflacji.

Read more

Europejskie agencje

Amsterdam będzie gościć Agencję Leków, Paryż Urząd Nadzoru Bankowego

26 listopada 2017

agences-eu.jpg
20 listopada Rada podjęła decyzję o przeniesieniu siedzib Europejskiej Agencji Leków (EMA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) odpowiednio do Amsterdamu i Paryża. Te dwie agencje położone w Zjednoczonym Królestwie muszą zostać przetransferowane z powodu brexitu.

Read more -inny link

Niemcy

Pierwsza sesja plenarna Bundestagu

27 listopada 2017

allemagne.jpg
21 listopada Bundestag miał pierwszą sesję plenarną. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble wystosował do partii politycznych apel w kontekście tworzenia koalicji nazywanej "jamajką": "Zrewidowanie swojego własnego programu wyborczego nie oznacza, że się już nie jest sobą czy że się jest słabym".

Read more

Dania

Nowy program wsparcia Ukrainy i Gruzji

27 listopada 2017

danemark.jpg
19 listopada minister spraw zagranicznych Anders Samuelsen ogłosił, że wypracowano nowy program wsparcia Ukrainy i Gruzji. Jest on elementem Partnerstwa Wschodniego, którego kolejny szczyt odbył się 24 listopada. Pomoc opiewa na 860 mln duńskich koron w ciągu 5 lat.

Read more

Hiszpania

Listy na katalońskie wybory 21 grudnia

27 listopada 2017

espagne.jpg
Po decyzji hiszpańskiego rządu o rozpisaniu na 21 grudnia wyborów regionalnych w Katalonii komisja wyborcza opublikowała w dzienniku urzędowym listy kandydatów, którzy startują w tych wyborach.

Read more

Grecja

Rosnące prognozy nadwyżki pierwotnej

27 listopada 2017

grece.jpg
W 2018 Grecja powinna przekroczyć swoje cele dotyczące nadwyżki budżetowej 3. rok z rzędu. W ostatnim projekcie budżetu przedłożonym Vouli (parlamentowi) 21 listopada rząd liczy na nadwyżkę pierwotną od 2,4 do 2,5% w tym roku i powyżej 3,7% w 2018.

Read more

Węgry

Szczyt Europa Środkowa i Wschodnia-Chiny

27 listopada 2017

hongrie.jpg
27 listopada, podczas szczytu w Budapeszcie mającego wzmocnić współpracę Pekinu z Europą Środkową i Wschodnią, chiński premier Li Keqiang ogłosił przyznanie blisko 3 mld euro na projekty w państwach regionu (w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Czechach, Rumunii, Słowenii, na Słowacji i w Serbii). Chiński Bank Rozwoju "odda do dyspozycji równoważność 2 mld euro". Poza tym, chiński przywódca zapowiedział dotację w wysokości miliarda euro na fundusz inwestycyjny.

Read more -inny link

Polska

Spotkanie francuskiego prezydenta i polskiej premier

26 listopada 2017

pologne.jpg
23 listopada francuski prezydent Emmanuel Macron i polska premier Beata Szydło potwierdzili, iż chcą "ściśle współpracować" pomimo rozbieżności, jakie sygnalizowali w ostatnich miesiącach (zwłaszcza odnośnie pracy delegowanej w Unii Europejskiej).

Read more -inny link

Rumunia

Prokuratura antykorupucyjna zamraża majątek Liviu Dragnei

26 listopada 2017

roumanie.jpg
21 listopada prokuratorzy Dyrekcji Narodowej ds. Zwalczania Korupcji (DNA) zamrozili majątek Liviu Dragnei, szefa Partii Socjaldemokratycznej i przewodniczącego Izby Deputowanych. Tydzień wcześniej polityk został oskarżony o oszustwa za pośrednictwem przedsiębiorstwa budowlanego Tel Drum. Majątek L. Dragnei wynosi 127,5 mln rumuńskich lei, czyli 27,4 mln euro.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Theresa May spotyka się z przedstawicielami Sinn Fein i DUP

27 listopada 2017

royaume-uni.jpg
21 listopada brytyjska premier Theresa May spotkała się z przedstawicielami dwóch partii Irlandii Północnej, żeby porozmawiać o sytuacji politycznej w Ulsterze po porażce tworzenia rządu koalicyjnego. Stwierdziwszy, że rozbieżności między dwoma partiami są nieliczne (zwłaszcza odnośnie kultury i tożsamości), premier powiedziała, że można znaleźć rozwiązanie, by Irlandia Północna miała rząd.

Read more

Zjednoczone Królestwo obniża swoje prognozy wzrostu przed brexitem

26 listopada 2017

22 listopada Zjednoczone Królestwo drastycznie obniżyło swoje prognozy wzrostu do 2021 roku. Urząd Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) spodziewa się w tym roku i w 4 następnych wzrostu tylko od 1,3% do 1,5% PKB. Do tej pory oczekiwano wzrostu powyżej 1,5%, a nawet bliskiego 2%.

Read more -inny link

Prezentacja nowego budżetu w parlamencie

27 listopada 2017

22 listopada kanclerz skarbu zaprezentował w parlamencie jesienny budżet przygotowany przez brytyjski rząd. Przewidziano w nim zwłaszcza dodatkowe środki w kwocie 3 mld funtów na przygotowanie brexitu w 2 kolejnych latach. 6,3 mld zostanie przeznaczonych na finansowanie National Health Service.

Read more

Bośnia i Hercegowina

MTKJ skazuje Ratko Mladicia na dożywocie

26 listopada 2017

bosnie-herzegovine.jpg
22 listopada Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii wydał wyrok na byłego wojskowego dowódcę bośniackich Serbów Ratko Mladicia i skazał go na dożywocie za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo. Nazywany "rzeźnikiem Bałkanów" Mladić realizował czystki etniczne podczas wojny w Bośni (1992-1995), zwłaszcza w Srebrenicy.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Przegląd zdrowia w Europie

27 listopada 2017

etudes.jpg
23 listopada Komisja Europejska opublikowała diagnozę stanu zdrowia w Unii Europejskiej. W raporcie stwierdzono, że promowanie zdrowia i zapobieganie chorobom otwiera drogę do skuteczniejszego i bardziej wydajnego systemu opieki zdrowotnej.

Read more

3. raport na temat unii energetycznej

27 listopada 2017

24 listopada Komisja Europejska zaprezentowała swój 3. raport na temat unii energetycznej. I tak, dokument potwierdza, że pomimo poczynionych postępów nie dojdzie do transformacji energetycznej, jeśli infrastruktura nie będzie przystosowana do potrzeb przyszłego sytemu energetycznego.

Read more -inny link

Kultura

Degas za pośrednictwem Valéry'ego w Muzeum Orsay

27 listopada 2017

culture.jpg
Muzeum Orsay łączy na jednej wystawie malarza Edgara Degasa i pisarza Paula Valéry'ego, żeby uczcić stulecie śmierci tego pierwszego. Poprzez pisma Paula Valery'ego - zwłaszcza jego tekst "Degas Danse Dessin" - oraz dzieła graficzne, obrazy i rzeźby Degasa ekspozycja snuje refleksje na temat linii i ruchu w twórczości malarza. Wystawa potrwa od 28 listopada 2017 roku do 25 lutego 2018.

Read more

Od Dürera do Grosza

27 listopada 2017

Od 29 listopada 2017 roku do 1 kwietnia 2018 Kunsthalle w Bremie prezentuje w ramach wystawy "Prezent z papieru: od Dürera do Grosza" wszystkie ostatnie nabytki, w tym dary i zakupy dzieł przez muzeum. Chodzi zwłaszcza o prace Albrechta Dürera, Adriana Zingga, Caspara Davida Friedricha, Adolpha von Menzela, a także szereg dzieł artystów XX wieku, w tym George'a Grosza.

Read more

Dialogi Francja-Meksyk

27 listopada 2017

Od 2 grudnia 2017 roku do 5 marca 2018 Muzeum Sztuk Pięknych w Lyonie proponuje, byśmy się pochylili nad powiązaniami między współczesnymi artystami z obu stron Atlantyku. Wystawionych zostanie ponad 300 dzieł takich artystów jak Léger, Picasso, Bacon, Rivera, Siqueiros czy Orozco, pokazujących ścisłe stosunki między nowoczesną sztuką meksykańską i francuską.

Read more

1900-1950: nowoczesna szkocka sztuka

27 listopada 2017

Od 2 grudnia 2017 roku do 10 czerwca 2018 Scottish National Gallery of Modern Art w Edynburgu wystawia ponad setkę dzieł 50 szkockich artystów, którzy, choć są nieznani, odpowiedzieli na wezwanie nowych europejskich prądów artystycznych w pierwszej połowie XX wieku. Od fowizmu przez surrealizm i abstrakcję po kubizm - na ekspozycji prześledzono ten okres w kulturze ze szkockiego punktu widzenia.

Read more

Bożonarodzeniowe jarmarki w Europie

27 listopada 2017

Wraz z nadejściem zimy we wszystkich wielkich miastach Europy instalują się bożonarodzeniowe jarmarki. Tradycja, która ma swoje lokalne odmiany, łączy kraje kontynentu europejskiego i jednoczy w różnorodności.

Read more

Tollwood Winterfestival w Monachium

27 listopada 2017

Do 31 grudnia w Monachium trwa Festiwal Tollwood. W programie przedstawienia teatralne, szereg spektakli muzycznych i jarmark bożonarodzeniowy z ponad 200 stanowiskami.

Read more

Agenda

les 29-30 listopada

Szczyt Unia Europejska-Unia Afrykańska (Abidżan)


les 30 listopada-1 grudnia

Rada ds. Konkurencyjności (Bruksela)


les 4-5 grudnia

Rada na temat telekomunikacji i transportu (Bruksela)


Newsletter Archives

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly, Helen Levy ,Vincent Le Méau, Aurélien Pastouret, Félicia Schröder,Romain Vadans, Jean-Baptiste Welschinger

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

2021-2017. Jaki budżet dla jakiej Europy?

pdf

Biuletyn n°782- wersja 27 nov. 2017