Biuletyn n°949

Open panel Open panel
Biuletyn n°949
Biuletyn
wtorek, 28 września 2021
numer 949
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Strategiczna inicjatywa, jaką zainicjowały Stany Zjednoczone, Australia i Wielka Brytania w regionie Indo-Pacyfiku, pozostaje niejasna poza przyszłymi dostawami okrętów podwodnych. Kryzys, który wybuchł w kontekście zerwania umowy z Francją, stawia pytanie o europejską solidarność - strategiczny atut, który państwa członkowskie powinny pielęgnować w przyszłości.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Złe nowiny z Niemiec
photo
Niemieckie wybory federalne potwierdzają erozję dwóch wielkich tradycyjnych partii. Długie i prawdopodobnie żmudne negocjacje, które się rozpoczną, wprowadzą kraj oraz Europę w okres niepewności i być może bezruchu, pisze Jean-Dominique Giuliani. Warto też zapoznać się lub wrócić do przedostatniego artykułu wstępnego... Więcej
Więcej

Wybory : SPD zwycięża w niemieckich wyborach, ale może być trudno sformować kolejną koalicję
photo
Wybory w Niemczech 26 września wygrała Partia Socjaldemokratyczna (SPD) - uzyskała 25,7% głosów i 206 miejsc w Bundestagu. Nieznacznie wyprzedziła Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU-CSU), która zdobyła 24,1% głosów i 196 mandatów. Liderzy obu partii - SPD Olaf Scholz i CDU Armin Laschet - twierdzą, że są w stanie poprowadzić negocjacje w sprawie utworzenia kolejnej koalicji rządowej. Wydaje się, że do utworzenia takiej koalicji potrzebni są Zieloni z 14,8% głosów i 118 mandatami oraz Partia Liberalno-Demokratyczna (FDP), która uzyskała 11,5% głosów i 92 mandaty... Więcej

Fundacja : Strona specjalna - niemieckie wybory federalne 2021
photo
26 września Niemcy zagłosowali, żeby wybrać swoich deputowanych, i pośrednio zdecydowali, kto po 16 latach zastąpi Angelę Merkel na urzędzie kanclerza. Aby lepiej zrozumieć stawkę tych decydujących dla Niemiec i dla Unii Europejskiej wyborów, zapoznajcie się Państwo z zawartymi w tym zbiorze publikacjami Fundacji i debatami, które organizujemy wokół tych wyborów, jak również z naszymi wypowiedziami w mediach i materiałami na temat programów startujących partii... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 1 października w Portugalii bary i dyskoteki są ponownie otwierane, ale wymagają posiadania świadectwa zdrowia, podczas gdy to ostatnie nie jest już obowiązkowe w hotelach, a maseczka staje się obowiązkowa tylko w zamkniętych, ruchliwych miejscach. Od 1 października w Belgii maseczki nie są już obowiązkowe w sklepach i szkołach we Flandrii, ale pozostają obowiązkowe w Walonii i w Brukseli. We Francji od 4 października maseczki nie będą już obowiązkowe w szkołach w regionach najmniej dotkniętych wirusem. Fundacja proponuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
24 września w Wilnie spotkały się delegacje białoruskiej opozycji demokratycznej z 27 krajów. Chodziło o omówienie międzynarodowej koordynacji działań przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. 27 września Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyznało Nagrodę Praw Człowieka im. Vaclava Havla uwięzionej liderce opozycji Maryji Kalesnikawej. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Projekt uniwersalnej ładowarki dla urządzeń elektronicznych
photo
23 września Komisja zaproponowała zmianę dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych w celu upowszechnienia portu USB-C oraz wprowadzenia uniwersalnej ładowarki, w szczególności do telefonów komórkowych. Proponuje również oddzielenie sprzedaży ładowarek od sprzedaży urządzeń, aby zmniejszyć ilość odpadów elektronicznych... Więcej
Propozycja rewizji przepisów w zakresie ubezpieczeń
photo
Aby zachęcić zakłady ubezpieczeń do długoterminowych inwestycji w ożywienie gospodarcze, 22 września Komisja zaproponowała zmianę stosownych przepisów UE (Wypłacalność II). Ma ona na celu ochronę konsumentów przed przyszłymi kryzysami poprzez ograniczenie skutków krótkoterminowych wahań na rynku... Więcej
Więcej
Bilans programu SURE
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 2 września Komisja ocenia, że instrument SURE (utworzony wiosną 2020 roku, z budżetem w wysokości 100 mld euro) pomógł złagodzić społeczno-gospodarcze skutki pandemii COVID-19. W 2020 uniknięto bezrobocia 1,5 mln osób. Ze wsparcia skorzystało około 2,5 mln przedsiębiorstw, a także około 31 mln osób, czyli ponad 1/4 łącznej liczby osób zatrudnionych w 19 państwach członkowskich będących beneficjentami tego instrumentu... Więcej
Projekt nowego systemu preferencji taryfowych w imporcie z krajów o niskich dochodach
photo
23 września Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowego ogólnego systemu preferencji taryfowych w imporcie z krajów o niskich dochodach. Chodzi o wspieranie eliminacji ubóstwa poprzez lepsze uwzględnienie aspektów środowiskowych i poszerzenie liczby beneficjentów tych preferencji taryfowych... Więcej
Więcej
Umowa na dostawę leków na COVID-19
photo
22 września Komisja podpisała umowę z firmą farmaceutyczną Eli Lilly na dostawę leku na COVID-19. Terapia, która składa się z przeciwciał monoklonalnych, umożliwia leczenie pacjentów z koronawirusem. 18 państw członkowskich podpisało umowę na zakup maksymalnie 220 000 terapii. Lek podlega bieżącej ocenie Europejskiej Agencji Leków... Więcej
Skierowanie sprawy przeciwko Polsce do Trybunału
photo
23 września Komisja skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii w związku z naruszeniem przez nasze państwo unijnego prawa gwarantującego niezależność krajowego organu regulacyjnego ds. telekomunikacji, czyli UKE. Komisja uważa, że poprzez przedwczesne zakończenie kadencji szefa UKE polski rząd podważył niezależność tej instytucji... Więcej

Parlament : Druga edycja panelu obywatelskiego
photo
W dniach 24-26 września w Strasburgu odbył się drugi panel obywatelski zorganizowany w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy, dobrani tak, by reprezentować całą ludność Unii, dyskutowali o europejskiej demokracji i wartościach, praworządności i bezpieczeństwie. Dwa kolejne panele odbędą się od 1 do 3 października i od 15 do 17 października. W grudniu ich zalecenia zostaną poddane pod dyskusję w Parlamencie. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie konferencyjnej... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
21 września ministrowie do spraw europejskich podkreślili, że konieczne jest wprowadzenie w życie Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, przy jednoczesnym zachowaniu warunków umowy podpisanej między UE a Zjednoczonym Królestwem. Wezwali również do przyspieszenia szczepień przeciwko COVID-19 w państwach członkowskich. Słoweńska prezydencja w Radzie przedstawiła swój program, który opiera się na odporności i autonomii Unii... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. ochrony konsumentów
photo
Na posiedzeniu w dniach 23-24 września w Słowenii ministrowie ds. ochrony konsumentów omówili kroki, jakie należy podjąć w zakresie gospodarki cyfrowej, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa produktów kupowanych przez internet i kredytów. Rozmawiali również o turystyce i o uwidocznionej przez pandemię potrzebie zreformowania dyrektywy w sprawie zorganizowanych podróży... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów transportu i energii
photo
W dniach 22 i 23 września ministrowie transportu i energii spotkali się ponownie na nieformalnym posiedzeniu, poświęconemu celom dekarbonizacji. Omówiono w szczególności stworzenie kompleksowej, publicznej sieci infrastruktury ładowania i zaopatrywania w alternatywne paliwa. Ministrowie zgodzili się, że przejście na e-mobilność powinno być rozważane w ujęciu międzysektorowym, mieć wystarczający zasięg geograficzny i być finansowane z funduszy publicznych oraz prywatnych w celu utrzymania konkurencyjności europejskiego sektora transportu i przemysłu... Więcej

Dyplomacja : Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz szczepień w krajach o niskich dochodach
photo
22 września Unia Europejska i Stany Zjednoczone ogłosiły rozpoczęcie skoordynowanego programu na rzecz poprawy wskaźników szczepień w krajach o niskich dochodach. Program obejmuje dzielenie się dawkami szczepionek i koordynację logistyki w celu zapewnienia globalnego zaopatrzenia. Europejczycy i Amerykanie chcą również skoordynować swoje inwestycje, żeby wzmocnić lokalne możliwości produkcji szczepionek w Afryce... Więcej
Więcej
Linia działania Unii w Afganistanie
photo
W konkluzjach przyjętych 21 września Rada podkreśliła zaangażowanie Unii na rzecz pokoju i stabilności w Afganistanie oraz na rzecz wspierania afgańskiej ludności. Wskazuje w nich, że zaangażowanie operacyjne Unii i państw członkowskich będzie dostosowane do polityki i działań talibów, w szczególności w odniesieniu do praw kobiet... Więcej
Potępienie szkodliwej cyberdziałalności Rosji
photo
24 września Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell uznał za niedopuszczalne ostatnie szkodliwe cyberdziałania przeciwko państwom członkowskim, które przypisuje się Rosji. Podkreślił, że ataki te zagrażają integralności unijnych systemów demokratycznych... Więcej
Więcej
Nowy dowódca operacji Irini
photo
23 września Rada mianowała admirała Stefano Turchetto dowódcą operacji Irini, mającej na celu egzekwowanie nałożonego na Libię oenzetowskiego embarga na broń. Turchetto przejmie obowiązki 1 października... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Diesel: rzecznik generalny ocenia, że Volkswagen naruszył unijne prawo
photo
23 września rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii stwierdził, że oprogramowanie stosowane przez Volkswagena do ograniczania redukcji emisji tlenków azotu w jego pojazdach z silnikiem diesla skutkowało fałszowaniem wyników testów emisji. Konkluduje on, że instalacja takiego oprogramowania jest sprzeczna z prawem Unii. Jego wnioski nie są wiążące dla Trybunału, który wyda wyrok w późniejszym terminie... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat zwalczania korupcji na Ukrainie
photo
23 września Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował raport na temat oceny europejskiej polityki pomocowej w zakresie zwalczania korupcji na Ukrainie. Pomimo szeregu inicjatyw Unii, uznano jej rezultaty za niewystarczające i zalecono wprowadzenie nowych środków, w tym reformy systemu sądownictwa, oraz dostosowanie ukraińskiego ustawodawstwa do standardów unijnej polityki konkurencji... Więcej
Zalecenia na rzecz ułatwienia zrównoważonych inwestycji
photo
Trybunał Obrachunkowy uważa, że Unia musi robić więcej, aby przekierowywać publiczne i prywatne środki finansowe na zrównoważone inwestycje. W sprawozdaniu opublikowanym 20 września formułuje szereg zaleceń dla Komisji dotyczących osiągnięcia tego celu, takich jak ustalanie cen emisji gazów cieplarnianych w sposób bardziej zbliżony do ich rzeczywistych kosztów środowiskowych... Więcej

EBC : Konkluzje pierwszego testu odporności klimatycznej
photo
Na zakończenie swojego pierwszego testu odporności klimatycznej, którego wyniki zostały opublikowane 22 września, Europejski Bank Centralny podkreślił gospodarcze konsekwencje braku mobilizacji rządów i przedsiębiorstw na rzecz ekologicznej transformacji. Szacuje, że brak działań w tej kwestii może doprowadzić do spadku PKB Unii o 10% do 2100 roku... Więcej
Więcej

Niemcy : Wybory w Berlinie i Meklemburgii-Pomorzu Przednim
photo
Wybory regionalne w Berlinie 26 września wygrała Partia Socjaldemokratyczna (SPD). Uzyskała 21,4% głosów i wyprzedziła Zielonych (18,9%) oraz Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną (18,1%). Liderka listy SPD Franziska Giffey powinna zostać pierwszą kobietą burmistrzem Berlina. SPD wygrała również wybory regionalne w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, zdobywając 39,6% głosów, a liderka jej listy Manuela Schwesig powinna zostać ponownie wybrana na premiera tego kraju związkowego... Więcej
Więcej

Hiszpania : Deklaracja na rzecz sprawiedliwego podziału odpowiedzialności w zakresie migracji
photo
We wspólnej deklaracji opublikowanej 25 września Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr i Malta apelują o europejską politykę migracyjną opartą na sprawiedliwym podziale odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi, w szczególności z "przewidywalnym i obowiązkowym" mechanizmem relokacji. Podkreślają, że skuteczne i sprawiedliwe zarządzanie migracją i azylem musi uwzględniać doświadczenia krajów, "których granica zewnętrzna jest najbardziej narażona"... Więcej
Więcej

Francja : Rozmowa telefoniczna Marcon-Biden
photo
22 września prezydent Francji Emmanuel Macron rozmawiał ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Joe Bidenem, aby omówić ogłoszone 15 września strategiczne partnerstwo między USA a Australią szkodzące istniejącemu partnerstwu między Australią a Francją. Obaj prezydenci zobowiązali się do odbudowy zaufania pomiędzy swoimi krajami poprzez rozpoczęcie w najbliższej przyszłości pogłębionych konsultacji. Dwaj politycy spotkają się w Europie pod koniec października. Stany Zjednoczone zobowiązały się również do wsparcia wysiłków wojskowych Francji w Sahelu i zadeklarowały poparcie dla europejskiej obrony, która uzupełniałaby NATO. 23 września francuski minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian spotkał się w Nowym Jorku ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Anthonym Blinkenem i ocenił, że wyjście z tego dwustronnego kryzysu potrwa i będzie wymagać czynów... Więcej
Więcej | Więcej

Albania : Nowy rząd
photo
18 września, nazajutrz po zatwierdzeniu przez parlament, obowiązki przejął nowy albański rząd wyłoniony po wyborach 25 kwietnia. Na jego czele stoi socjalista Edi Rama (będący premierem od 2013 roku), a 12 spośród 16 ministrów to kobiety... Więcej
Więcej

Islandia : Zwycięstwo dotychczasowej koalicji
photo
Konserwatywna Partia Niepodległości zajęła 1. miejsce w wyborach parlamentarnych 25 września, uzyskując 24,4% głosów i zdobywając 16 z 63 miejsc w parlamencie. Wyprzedziła Partię Postępu (17,3% i 13 mandatów). Ruch Zieloni-Lewica ustępującej premier Katrin Jakobsdottir zajął 3. miejsce z 12,6% i 8 mandatami. Trzy ugrupowania, które tworzyły dotychczasową koalicję rządową, zachowały większość mandatów. 30 członków parlamentu, czyli 47,6%, to kobiety. Jest to najwyższy odsetek kobiet wśród posłów w Europie... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Potępienie Rosji za zamordowanie Aleksandra Litwinienki
photo
22 września Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Rosja odpowiada za zabójstwo byłego rosyjskiego szpiega Aleksandra Litwinienki w Zjednoczonym Królestwie w 2006 roku. Trybunał nakazał Rosji wypłacenie wdowie po Litwinience 100 000 euro zadośćuczynienia za krzywdy... Więcej
Więcej

ONZ : Zgromadzenie Ogólne
photo
24 września, podczas dialogu wysokiego szczebla na temat energii odbywającego się przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres wezwał do międzynarodowej współpracy na rzecz inkluzywnej i zrównoważonej transformacji energetycznej w następnej dekadzie. Dyskusje międzynarodowych przywódców na spotkaniach ONZ koncentrowały się na pandemii, dostępie do szczepionek, klimacie i multilateralizmie... Więcej
Więcej | Więcej

OECD : Perspektywy dla przedsiębiorczości i finansów
photo
24 września OECD opublikowało nowy raport, w którym kreśli bilans sztucznej inteligencji (AI) w finansach. W sprawozdaniu odnotowano rozwój sztucznej inteligencji i podkreślono płynące z tej technologii korzyści (łatwiejsze transakcje, większa integracja finansowa), ale także zagrożenia, jakie stwarza ona dla bezpieczeństwa danych osobowych... Więcej

Eurobarometr : Europejczycy wspierają naukę i technologię
photo
Według wyników badania Eurobarometru opublikowanych 23 września, Europejczycy wykazują duże zainteresowanie nauką i technologią. 54% obywateli Unii pragnie dowiedzieć się więcej na ten temat. Dziewięciu na dziesięciu z nich wierzy, że nauka i technologia mogą poprawić nasz styl życia, zwłaszcza w dziedzinie energii słonecznej (92%), szczepionek i walki z chorobami zakaźnymi (86%) oraz sztucznej inteligencji (61%)... Więcej

Kultura : Laureaci Nagrody Dziedzictwa Europejskiego 2021
photo
23 września wręczone zostały Nagrody Dziedzictwa Europejskiego, których celem jest wspieranie najlepszych praktyk w zakresie ochrony dziedzictwa. Wyróżniono w szczególności drewniany kościół we wsi Ursi w Rumunii, który otrzymał główną nagrodę jury i który został uznany przez głosujących za ich ulubiony projekt w zakresie dziedzictwa w Europie... Więcej
Więcej
Kolekcja Morozowów w Paryżu
photo
Do 22 lutego 2022 roku Fundacja Louisa Vuittona w Paryżu wystawia po raz pierwszy poza granicami Rosji kolekcję braci Michaiła i Iwana Morozowów. Zgromadzono 200 dzieł największych nowoczesnych artystów, takich jak Matisse, Cézanne, Bonnard, Picasso, Gauguin, Van Gogh, Degas, Monet, Renoir oraz Wrubel, Malewicz, Riepin, Łarionow i Serow... Więcej
Herta Müller w Baden
photo
Do 12 grudnia Muzeum Langmatta w Baden prezentuje po raz pierwszy w Szwajcarii około 140 kolaży niemieckiej pisarki pochodzenia rumuńskiego Herty Müller. Poprzez słowa, które wycina i skleja, aby stworzyć wiersze, laureatka literackiej Nagrody Nobla opisuje, w jaki sposób dziesięciolecia państwowej inwigilacji i dominacji wpływają na zachowania ludzi... Więcej
Toyen, marzycielska rebliantka
photo
Do 13 lutego 2022 roku Kunsthalle Hamburg prezentuje obrazy Toyen, której prawdziwe nazwisko brzmiało Marie Čermínová - artystki czeskiej awangardy lat 20. XX wieku. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Galerią Narodową w Pradze i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu... Więcej
Człowieczeństwo na zdjęciach w Dublinie
photo
Do 5 grudnia Galeria Narodowa Irlandii celebruje człowieczeństwo poprzez "Wizerunek ludzi" - wystawę zdjęć ponad 70 irlandzkich i międzynarodowych fotografów, w tym Lee Millera, Elliotta Erwitta, Inge Morath i Dorothei Lange... Więcej
Rumuńskie skarby archeologiczne w Madrycie
photo
Od 1 października do 27 lutego 2022 roku Muzeum Archeologiczne w Madrycie prezentuje ekspozycję "Archeologiczne skarby Rumunii. Między dackimi i rzymskimi korzeniami". Wystawa, na której zgromadzono ponad 800 obiektów, jest częścią obchodów 140. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Hiszpanią a Rumunią... Więcej
Ukraińska sztuka w Krakowie
photo
Do 16 stycznia 2022 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie oglądać można wystawę, która śledzi historię ukraińskiej sztuki od baroku po ruską sztukę ludową i współczesną, zgłębiając wspólne dla Polski i Ukrainy słowiańskie mity i legendy... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Od Bonapartego do Napoleona
photo
Do 23 grudnia Muzeum Avelines organizuje retrospektywę na temat obecności cesarza w Saint-Cloud, gdzie w 1785 roku został mianowany porucznikiem przez Ludwika XVI. Wystawa odtwarza kluczowe momenty pobytu Bonapartego w tym miejscu za pośrednictwem sześćdziesięciu dzieł i dokumentów historycznych... Więcej
Bonapartowie i starożytność, cesarski język
photo
Do 9 stycznia 2022 roku Muzeum Narodowe Domu Bonapartych w Ajaccio prezentuje wystawę "Bonapartowie i starożytność, cesarski język". Opierając się na kolekcji Biblioteki Miejskiej w Ajaccio (stworzonej przez kardynała Fescha i Luciena Bonapartego), ekspozycja podkreśla kwestie symboliczne, kulturowe i polityczne, które kryją się za stałym odnoszeniem się Bonapartych do starożytności... Więcej
Podbój świata widziany oczyma Napoleona: bitwy
photo
Do 31 grudnia mediateka Equinoxe w Châteauroux oferuje swoim gościom możliwość zgłębienia kampanii wojskowych Napoleona we Włoszech, w Egipcie i Europie Wschodniej na wystawie zatytułowanej "Podbój świata widziany oczyma Napoleona: bitwy"... Więcej

27wrz.
27-30 września

Strasburg

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

28wrz.
28-29 września

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

4paź.
4 października

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021