Biuletyn n°962

Open panel Open panel
Biuletyn n°962
Biuletyn
wtorek, 11 stycznia 2022
numer 962
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Fundacji cieszy się z ponownego spotkania i życzy Państwu bardzo udanego roku 2022!
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
1 stycznia Francja objęła na sześć miesięcy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Zadanie to, polegające głównie na prowadzeniu spotkań europejskich ministrów, jest również okazją dla państwa tymczasowo ją pełniącego, by nagłośnić swoje priorytety, a nawet polityczną wizję Europy. Prezydencja francuska przypada w czasie szczególnym dla Unii, dla Francji i dla jej prezydenta Emmanuela Macrona.
Więcej
Wybory : Kto zastąpi Sergio Mattarellę na stanowisku prezydenta Włoch?
photo
24 stycznia rozpocznie się procedura wyboru prezydenta Republiki Włoskiej. Mandat ustępującego szefa państwa Sergio Mattarelli wygasa 3 lutego. Do wyborów pozostały dwa tygodnie, a wyścig pozostaje nierozstrzygnięty. Żadna osoba nie jest faworytem do objęcia najwyższego stanowiska. Były przewodniczący Rady Silvio Berlusconi ogłosił publicznie, że chciałby zostać prezydentem, a obecny przewodniczący Rady Mario Draghi jest ulubionym kandydatem wielu polityków, choć jego zwolennicy chcieliby, aby pozostał na stanowisku do następnych wyborów parlamentarnych zaplanowanych na początek 2023 roku... Więcej
Socjaliści pozostają faworytami wyborów parlamentarnych w Portugalii, ale ich przewaga w sondażach się kurczy
photo
30 stycznia w Portugalii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne z powodu kryzysu w koalicji rządzącej, dotyczącego budżetu na 2022 rok. Na trzy tygodnie przed wyborami socjaliści premiera Antonio Costy pozostają liderami sondaży, choć ich przewaga maleje z upływem czasu. Mają otrzymać 38% głosów, wyprzedzając centroprawicową Partię Socjaldemokratyczną, która ma uzyskać 31%. Wydaje się, że żadna z dwóch głównych formacji nie jest w stanie stworzyć koalicji, która zapewniłaby stabilną większość... Więcej

Fundacja : Usądowienie życia publicznego
photo
11 stycznia od godz. 16.15 Pascale Joannin wystąpi przed senacką misją informacyjną "Usądowienie życia publicznego: szansa dla państwa prawa? Wyzwanie dla demokracji przedstawicielskiej? Jakie są konsekwencje dla sposobu tworzenia norm i ich hierarchii?"... Więcej
Strategiczne wyzwania morskie
photo
12 stycznia Akademia Morska organizuje debatę na temat strategicznych wyzwań morskich z udziałem Jean-Dominique'a Giulianiego i admirała (2S) Bernarda Rogela... Więcej
Francusko-niemiecka współpraca w obszarze europejskiego przemysłu obronnego
photo
13 stycznia Fundacja organizuje w ramach Fabrique Défense i w partnerstwie z ECFR Berlin wydarzenie online poświęcone francusko-niemieckiej współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego. Jest on centralnym elementem europejskich ambicji zbudowania strategicznej autonomii... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyne w swoim rodzaju dzieło - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli Państwo lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Publikacja jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 28 grudnia osoby, które nie zostały zaszczepione, nie mogą wjeżdżać do Finlandii. Włoski rząd zdecydował, że od 15 lutego szczepionka będzie obowiązkowa dla osób powyżej 50 roku życia. Od 10 stycznia paszport szczepień, który jest już wymagany w kinach, teatrach, barach i restauracjach, jest wymagany także w środkach transportu, hotelach, na kongresach i w ogródkach restauracji. W Niemczech od 15 stycznia oprócz przepustki zdrowotnej wymagany jest negatywny wynik testu, aby móc wejść do barów i restauracji, a noszenie maseczki FFP2 jest "zdecydowanie zalecane" w transporcie. W Holandii sklepy, restauracje i bary, kina, teatry i muzea są zamknięte do 14 stycznia, ale szkoły ponownie otwarto 10 stycznia. W Hiszpanii trzeba nosić maseczki na zewnątrz. W Austrii i Rumunii maseczka FFP2 jest obowiązkowa na ulicy i w miejscach publicznych. We Francji telepraca jest obowiązkowa przez co najmniej 3 dni w tygodniu. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i wszystkie 22 kraje otrzymały prefinansowanie. 27 grudnia Hiszpania stała się pierwszym krajem, który otrzymał płatność w wysokości 10 mld euro na podstawie osiągniętych celów. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każdy kraj z osobna, na której można zobaczyć kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Więcej
Jak Francja może wpłynąć na Zielony Ład?
photo
5 stycznia Pascale Joannin wzięła udział w okrągłym stole zatytułowanym "Jak Francja może wpłynąć na Zielony Ład?", zorganizowanym przez senacką Komisję Planowania Regionalnego i Zrównoważonego Rozwoju z okazji debaty o francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nagranie z debaty jest dostępne na stronie internetowej Senatu... Więcej

Komisja : Początek konsultacji na temat systematyki w sektorze gazu i energii atomowej
photo
31 grudnia Komisja rozpoczęła konsultacje z grupą ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania na temat systematyki obejmującej niektóre działania w sektorze gazowym i jądrowym, wspierające przejście do neutralności klimatycznej. Eksperci mogą zgłaszać swoje uwagi do 12 stycznia. Następnie stosowny akt prawny zostanie przesłany do współustawodawców w celu jego ostatecznego przyjęcia... Więcej
Propozycje trzech nowych zasobów własnych
photo
22 grudnia Komisja przedstawiła trzy nowe źródła dochodów do budżetu UE. Pierwsze z nich ma na celu włączenie do budżetu UE 25% dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). W ramach drugiego Komisja proponuje przekazanie do budżetu 75% dochodów generowanych przez mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Komisja proponuje również uwzględnienie w zasobach własnych 15% zysków z opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych (wprowadzanego w kontekście porozumienia OECD-G20 w sprawie zwalczania uchylania się od płacenia podatków). Te ostatnie zostałyby następnie ponownie przydzielone państwom członkowskim. W latach 2026-2030 nowe zasoby własne powinny przynieść średnio do 17 mld euro rocznie... Więcej

Parlament : Zalecenia panelu obywatelskiego w sprawie klimatu i zdrowia
photo
Około 200 europejskich obywateli, którzy spotkali się w dniach 7-9 stycznia online oraz w Polsce (w warszawskim Natolinie), przyjęło swoje zalecenia dotyczące zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Będą one przedmiotem debaty na sesji plenarnej Konferencji, która odbędzie się pod koniec stycznia w Strasburgu. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej
Więcej
Śmierć przewodniczącego Davida Sassoliego
photo
11 stycznia przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli (Włochy, S&D) zmarł w Aviano, gdzie był hospitalizowany. Miał 65 lat. Był dziennikarzem, posłem do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku. W 2019 został wybrany na przewodniczącego Parlamentu. Nie kandydował na kolejną kadencję (wybór przewodniczącego ma się odbyć podczas styczniowej sesji plenarnej)... Więcej

Rada : Początek francuskiej prezydencji
photo
1 stycznia Francja objęła sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jej program został zbudowany wokół trzech priorytetów: bardziej suwerennej Europy, nowego europejskiego modelu wzrostu i bardziej ludzkiej Europy. Prezydencja francuska rozpoczęła się wizytą kolegium unijnych komisarzy w Paryżu w dniach 6 i 7 stycznia. 19 stycznia prezydent Emmanuel Macron przedstawi w Strasburgu program prezydencji Parlamentowi Europejskiemu i przedyskutuje go z europosłami... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : Wizyta Josepa Borrella na Ukrainie
photo
5 stycznia Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Josep Borrell odwiedził Ukrainę, aby potwierdzić poparcie Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości tego kraju. W obliczu groźby agresji rosyjskiej powtórzył, że konieczne jest znalezienie dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu poprzez dialog między Stanami Zjednoczonymi, NATO i Rosją, aby uzyskać od tej ostatniej obniżenie napięcia. Wizyta Wysokiego Przedstawiciela była pierwszą wizytą europejskiego szefa dyplomacji na wschodniej Ukrainie od początku konfliktu... Więcej
Więcej

EBC : Euro ma 20 lat
photo
1 stycznia minęła 20. rocznica wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego. Z tej okazji centralny budynek Europejskiego Banku Centralnego był do 9 stycznia co wieczór oświetlany. Euro jest walutą używaną przez 19 państw członkowskich i ponad 340 milionów ludzi... Więcej

Europejskie agencje : Wystrzelenie teleskopu James Webb
photo
25 grudnia rakieta Ariane 5 wyniosła w kosmos największy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano - James Webb. Wystartowała z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. To kulminacyjny moment prawie 30-letniej współpracy międzynarodowej. 8 stycznia zakończył się niebezpieczny proces umieszczania teleskopu w przestrzeń kosmicznej, a rozkładanie jego głównego zwierciadła zakończyło się stuprocentowym sukcesem. Emblematyczne zwierciadło główne teleskopu ma około 6,5 metra średnicy, więc było zbyt duże, aby zmieścić się w rakiecie w całości podczas jej startu... Więcej
Więcej | Więcej

Niemcy : Prezydencja G7
photo
1 stycznia Niemcy objęły przewodnictwo w G7, grupie 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów demokratycznych. Szczyt szefów państw i rządów odbędzie się w dniach 26-28 czerwca w zamku Elmau w Bawarii... Więcej

Francja : Wspólne oświadczenie na temat zapobiegania wykorzystywania broni jądrowej
photo
We wspólnym oświadczeniu wydanym 3 stycznia Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny i Rosja potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia rozbrojenia jądrowego, nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz pokojowego wykorzystania energii jądrowej. W ramach przygotowań do 10. konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), która odbędzie się w dniach 24-28 stycznia, zobowiązują się do wzmocnienia krajowych środków na rzecz zapobiegania nieuprawnionemu lub niezamierzonemu użyciu broni jądrowej... Więcej
Więcej | Więcej

Włochy : Reforma przepisów budżetowych
photo
We wspólnym komentarzu opublikowanym 23 grudnia w "Financial Times" premier Włoch Mario Draghi i prezydent Francji Emmanuel Macron wzywają do "wiarygodnej i przejrzystej" reformy europejskich zasad budżetowych i przekonują, że powinny jej towarzyszyć "zakrojone na szeroką skalę inwestycje w badania, infrastrukturę, technologie cyfrowe i obronę" oraz zwiększona koordynacja między Europejczykami... Więcej
Więcej

Holandia : Nowy rząd
photo
2 stycznia ogłoszono skład nowego rządu Holandii, wyłonionego w wyniku wyborów parlamentarnych w marcu 2021 roku. Na jego czele stoi Mark Rutte z Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), który rozpoczyna swoją 4. kadencję jako premier, a w jego skład wchodzi 29 ministrów i wiceministrów, w tym 14 kobiet. Jest to koalicja VVD, Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA), Unii Chrześcijańskiej (CU) i Demokratów 66 (D66)... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Ignazio Cassis prezydentem Konfederacji w 2022 roku
photo
Ignazio Cassis z Partii Liberalno-Radykalnej będzie rotacyjnym prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej w 2022 roku. Od 2017 roku odpowiada za sprawy zagraniczne i jest pierwszym prezydentem z włoskojęzycznego regionu Ticino. W swoim noworocznym przemówieniu wezwał Szwajcarię do jedności w obliczu pandemii koronawirusa... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
7 stycznia ministrowie spraw zagranicznych państw NATO dyskutowali o wzmocnieniu rosyjskiej obecności wojskowej na granicy z Ukrainą i jego wpływie na bezpieczeństwo Europy. Potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy i chęć dialogu z Rosją, ale ostrzegli ją przed "poważnymi konsekwencjami", jakie mogą ją spotkać w przypadku ataku... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost inflacji w strefie euro
photo
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 7 stycznia, w grudniu roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła do 5,0% (z 4,9% w listopadzie). W grudniu najwyższy roczny wzrost cen odnotowano w sektorze energetycznym (26,0%)... Więcej
Więcej
Spadek bezrobocia
photo
W listopadzie stopa bezrobocia w Unii wyniosła 6,5% (w porównaniu do 6,7% w październiku), a w strefie euro 7,2% (w porównaniu do 7,3% w październiku), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 10 stycznia... Więcej
Więcej

Kultura : Esch-sur-Alzette, Kaunas i Nowy Sad Europejskimi Stolicami Kultury 2022 roku
photo
Od 1 stycznia miasta Esch-sur-Alzette (Luksemburg) i Kowno (Litwa) są Europejskimi Stolicami Kultury, podobnie jak serbski Nowy Sad, który miał nią być w 2021. Przez cały rok w miastach tych organizowane będą liczne wydarzenia... Więcej
Więcej | Więcej
Molier, fabryka chwały narodowej
photo
Od 15 stycznia do 17 kwietnia Espace Richaud w Wersalu zaprasza na wystawę o życiu Moliera, z okazji 400. rocznicy jego urodzin. Prześledzono krok po kroku jego losy literackie, teatralne, kulturalne i polityczne. Poprzez ponad 170 eksponatów, w tym rękopisy, szkice, fotografie, rzeźby i projekcje audiowizualne, ekspozycja przygląda się powstawaniu mitu otaczającego dramatopisarza i jego przemianom... Więcej
Cranach starszy w Warszawie
photo
Do 27 lutego w Muzeum Narodowym w Warszawie oglądać można wystawę poświęconą Lucasowi Cranachowi starszemu, jednemu z głównych twórców niemieckiego renesansu. Ekspozycja ukazuje przemiany w ikonografii w XV i na początku XVI wieku, zwłaszcza w sposobach przedstawiania natury i sacrum... Więcej
Zdjęcia Nicolasa Mullera w Porto
photo
Portugalskie Centrum Fotografii w Porto zaprasza na wystawę poświęconą fotografowi Nicolasowi Mullerowi, która potrwa do 20 lutego. Urodzony w 1913 roku na Węgrzech artysta podróżował do Włoch, Francji, Portugalii i Maroka, po czym osiadł na stałe w Hiszpanii. Ekspozycja składa się ze 126 fotografii, które są świadectwem historii XX wieku... Więcej
Retrospektywa Domenico Gnoliego
photo
Do 27 lutego Fundacja Prady w Mediolanie organizuje retrospektywę gromadzącą ponad 100 prac Domenico Gnoli z lat 1949-1969. Prace włoskiego artysty układają się w serie tematyczne obiektów z życia codziennego... Więcej
Od Goi do modernizmu w Madrycie
photo
Do 31 lipca Fundacja Marii Cristiny Masaveu Peterson w Madrycie prezentuje wybór 117 obrazów ze swojej ogromnej kolekcji XIX-wiecznego malarstwa hiszpańskiego. W tym dzieła Goi, Madrazo i Fortuny... Więcej
Sztuka epoki Luitpolda Bawarskiego
photo
Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin księcia regenta Luitpolda Bawarskiego (1821-1912) Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium zaprasza na wystawę poświęconą prezentom, które otrzymał w czasie swojego panowania. Ekspozycja ukazuje ówczesne techniki artystyczne i śledzi rozwój kultury w tym okresie aż do pojawienia się secesji... Więcej
Wyobrazić sobie wszechświat w Louvain
photo
Do 16 stycznia Muzeum M w Louvain prezentuje wystawę "Wyobrazić sobie wszechświat". Wyjątkowe eksponaty ukazują fascynację człowieka wszechświatem i odpowiedzi na pytania o nasze pochodzenie w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Tematyka ekspozycji obejmuje religię, mitologię, astrologię i szczegółowe obserwacje sfery niebieskiej... Więcej

12sty.
12 stycznia

Bruksela

Posiedzenie Rady NATO-Rosja

12sty.
12-13 stycznia

Brest

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

13sty.
13-14 stycznia

Brest

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

17sty.
17 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1026
Zarządzanie oceanem
Opublikowany 05/06/2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023