Biuletyn96210 janv. 2022

La Lettre

Eric Maurice

10 stycznia 2022

1 stycznia Francja objęła na sześć miesięcy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Zadanie to, polegające głównie na prowadzeniu spotkań europejskich ministrów, jest również okazją dla państwa tymczasowo ją pełniącego, by nagłośnić swoje priorytety, a nawet polityczną wizję Europy. Prezydencja francuska przypada w czasie szczególnym dla Unii, dla Francji i dla jej prezydenta Emmanuela Macrona.

Read more

Wybory

Kto zastąpi Sergio Mattarellę na stanowisku prezydenta Włoch?

10 stycznia 2022

elections.jpg
24 stycznia rozpocznie się procedura wyboru prezydenta Republiki Włoskiej. Mandat ustępującego szefa państwa Sergio Mattarelli wygasa 3 lutego. Do wyborów pozostały dwa tygodnie, a wyścig pozostaje nierozstrzygnięty. Żadna osoba nie jest faworytem do objęcia najwyższego stanowiska. Były przewodniczący Rady Silvio Berlusconi ogłosił publicznie, że chciałby zostać prezydentem, a obecny przewodniczący Rady Mario Draghi jest ulubionym kandydatem wielu polityków, choć jego zwolennicy chcieliby, aby pozostał na stanowisku do następnych wyborów parlamentarnych zaplanowanych na początek 2023 roku.

Read more

Socjaliści pozostają faworytami wyborów parlamentarnych w Portugalii, ale ich przewaga w sondażach się kurczy

10 stycznia 2022

30 stycznia w Portugalii odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne z powodu kryzysu w koalicji rządzącej, dotyczącego budżetu na 2022 rok. Na trzy tygodnie przed wyborami socjaliści premiera Antonio Costy pozostają liderami sondaży, choć ich przewaga maleje z upływem czasu. Mają otrzymać 38% głosów, wyprzedzając centroprawicową Partię Socjaldemokratyczną, która ma uzyskać 31%. Wydaje się, że żadna z dwóch głównych formacji nie jest w stanie stworzyć koalicji, która zapewniłaby stabilną większość.

Read more

Fundacja

"Permanent Atlas of the European Union"

10 stycznia 2022

frs.jpg
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyne w swoim rodzaju dzieło - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich, abyście mogli Państwo lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Publikacja jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

10 stycznia 2022

W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i wszystkie 22 kraje otrzymały prefinansowanie. 27 grudnia Hiszpania stała się pierwszym krajem, który otrzymał płatność w wysokości 10 mld euro na podstawie osiągniętych celów. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każdy kraj z osobna, na której można zobaczyć kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more -inny link

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

10 stycznia 2022

Od 28 grudnia osoby, które nie zostały zaszczepione, nie mogą wjeżdżać do Finlandii. Włoski rząd zdecydował, że od 15 lutego szczepionka będzie obowiązkowa dla osób powyżej 50 roku życia. Od 10 stycznia paszport szczepień, który jest już wymagany w kinach, teatrach, barach i restauracjach, jest wymagany także w środkach transportu, hotelach, na kongresach i w ogródkach restauracji. W Niemczech od 15 stycznia oprócz przepustki zdrowotnej wymagany jest negatywny wynik testu, aby móc wejść do barów i restauracji, a noszenie maseczki FFP2 jest "zdecydowanie zalecane" w transporcie. W Holandii sklepy, restauracje i bary, kina, teatry i muzea są zamknięte do 14 stycznia, ale szkoły ponownie otwarto 10 stycznia. W Hiszpanii trzeba nosić maseczki na zewnątrz. W Austrii i Rumunii maseczka FFP2 jest obowiązkowa na ulicy i w miejscach publicznych. We Francji telepraca jest obowiązkowa przez co najmniej 3 dni w tygodniu. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Jak Francja może wpłynąć na Zielony Ład?

10 stycznia 2022

5 stycznia Pascale Joannin wzięła udział w okrągłym stole zatytułowanym "Jak Francja może wpłynąć na Zielony Ład?", zorganizowanym przez senacką Komisję Planowania Regionalnego i Zrównoważonego Rozwoju z okazji debaty o francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nagranie z debaty jest dostępne na stronie internetowej Senatu.

Read more

Strategiczne wyzwania morskie

10 stycznia 2022

12 stycznia Akademia Morska organizuje debatę na temat strategicznych wyzwań morskich z udziałem Jean-Dominique'a Giulianiego i admirała (2S) Bernarda Rogela.

Read more

Usądowienie życia publicznego

10 stycznia 2022

11 stycznia od godz. 16.15 Pascale Joannin wystąpi przed senacką misją informacyjną "Usądowienie życia publicznego: szansa dla państwa prawa? Wyzwanie dla demokracji przedstawicielskiej? Jakie są konsekwencje dla sposobu tworzenia norm i ich hierarchii?".

Read more

Francusko-niemiecka współpraca w obszarze europejskiego przemysłu obronnego

10 stycznia 2022

13 stycznia Fundacja organizuje w ramach Fabrique Défense i w partnerstwie z ECFR Berlin wydarzenie online poświęcone francusko-niemieckiej współpracy w dziedzinie przemysłu obronnego. Jest on centralnym elementem europejskich ambicji zbudowania strategicznej autonomii.

Read more -inny link

Komisja

Propozycje trzech nowych zasobów własnych

10 stycznia 2022

commission1.jpg
22 grudnia Komisja przedstawiła trzy nowe źródła dochodów do budżetu UE. Pierwsze z nich ma na celu włączenie do budżetu UE 25% dochodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). W ramach drugiego Komisja proponuje przekazanie do budżetu 75% dochodów generowanych przez mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Komisja proponuje również uwzględnienie w zasobach własnych 15% zysków z opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych (wprowadzanego w kontekście porozumienia OECD-G20 w sprawie zwalczania uchylania się od płacenia podatków). Te ostatnie zostałyby następnie ponownie przydzielone państwom członkowskim. W latach 2026-2030 nowe zasoby własne powinny przynieść średnio do 17 mld euro rocznie.

Read more

Początek konsultacji na temat systematyki w sektorze gazu i energii atomowej

10 stycznia 2022

31 grudnia Komisja rozpoczęła konsultacje z grupą ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania na temat systematyki obejmującej niektóre działania w sektorze gazowym i jądrowym, wspierające przejście do neutralności klimatycznej. Eksperci mogą zgłaszać swoje uwagi do 12 stycznia. Następnie stosowny akt prawny zostanie przesłany do współustawodawców w celu jego ostatecznego przyjęcia.

Read more

Parlament

Zalecenia panelu obywatelskiego w sprawie klimatu i zdrowia

10 stycznia 2022

parlement.jpg
Około 200 europejskich obywateli, którzy spotkali się w dniach 7-9 stycznia online oraz w Polsce (w warszawskim Natolinie), przyjęło swoje zalecenia dotyczące zmian klimatu, środowiska i zdrowia. Będą one przedmiotem debaty na sesji plenarnej Konferencji, która odbędzie się pod koniec stycznia w Strasburgu. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji.

Read more -inny link

Śmierć przewodniczącego Davida Sassoliego

11 stycznia 2022

11 stycznia przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli (Włochy, S&D) zmarł w Aviano, gdzie był hospitalizowany. Miał 65 lat. Był dziennikarzem, posłem do Parlamentu Europejskiego od 2009 roku. W 2019 został wybrany na przewodniczącego Parlamentu. Nie kandydował na kolejną kadencję (wybór przewodniczącego ma się odbyć podczas styczniowej sesji plenarnej).

Read more

Rada

Początek francuskiej prezydencji

10 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
1 stycznia Francja objęła sześciomiesięczne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jej program został zbudowany wokół trzech priorytetów: bardziej suwerennej Europy, nowego europejskiego modelu wzrostu i bardziej ludzkiej Europy. Prezydencja francuska rozpoczęła się wizytą kolegium unijnych komisarzy w Paryżu w dniach 6 i 7 stycznia. 19 stycznia prezydent Emmanuel Macron przedstawi w Strasburgu program prezydencji Parlamentowi Europejskiemu i przedyskutuje go z europosłami.

Read more -inny link -inny link

Dyplomacja

Wizyta Josepa Borrella na Ukrainie

10 stycznia 2022

diplomatie.jpg
5 stycznia Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Josep Borrell odwiedził Ukrainę, aby potwierdzić poparcie Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości tego kraju. W obliczu groźby agresji rosyjskiej powtórzył, że konieczne jest znalezienie dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu poprzez dialog między Stanami Zjednoczonymi, NATO i Rosją, aby uzyskać od tej ostatniej obniżenie napięcia. Wizyta Wysokiego Przedstawiciela była pierwszą wizytą europejskiego szefa dyplomacji na wschodniej Ukrainie od początku konfliktu.

Read more -inny link

EBC

Euro ma 20 lat

10 stycznia 2022

bce.jpg
1 stycznia minęła 20. rocznica wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego. Z tej okazji centralny budynek Europejskiego Banku Centralnego był do 9 stycznia co wieczór oświetlany. Euro jest walutą używaną przez 19 państw członkowskich i ponad 340 milionów ludzi.

Read more

Europejskie agencje

Wystrzelenie teleskopu James Webb

10 stycznia 2022

agences-eu.jpg
25 grudnia rakieta Ariane 5 wyniosła w kosmos największy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zbudowano - James Webb. Wystartowała z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. To kulminacyjny moment prawie 30-letniej współpracy międzynarodowej. 8 stycznia zakończył się niebezpieczny proces umieszczania teleskopu w przestrzeń kosmicznej, a rozkładanie jego głównego zwierciadła zakończyło się stuprocentowym sukcesem. Emblematyczne zwierciadło główne teleskopu ma około 6,5 metra średnicy, więc było zbyt duże, aby zmieścić się w rakiecie w całości podczas jej startu.

Read more -inny link -inny link

Niemcy

Prezydencja G7

10 stycznia 2022

allemagne.jpg
1 stycznia Niemcy objęły przewodnictwo w G7, grupie 7 najbardziej uprzemysłowionych krajów demokratycznych. Szczyt szefów państw i rządów odbędzie się w dniach 26-28 czerwca w zamku Elmau w Bawarii.

Read more

Francja

Wspólne oświadczenie na temat zapobiegania wykorzystywania broni jądrowej

10 stycznia 2022

france.jpg
We wspólnym oświadczeniu wydanym 3 stycznia Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Chiny i Rosja potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz wzmocnienia rozbrojenia jądrowego, nierozprzestrzeniania broni jądrowej oraz pokojowego wykorzystania energii jądrowej. W ramach przygotowań do 10. konferencji przeglądowej Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT), która odbędzie się w dniach 24-28 stycznia, zobowiązują się do wzmocnienia krajowych środków na rzecz zapobiegania nieuprawnionemu lub niezamierzonemu użyciu broni jądrowej.

Read more -inny link -inny link

Włochy

Reforma przepisów budżetowych

10 stycznia 2022

italie.jpg
We wspólnym komentarzu opublikowanym 23 grudnia w "Financial Times" premier Włoch Mario Draghi i prezydent Francji Emmanuel Macron wzywają do "wiarygodnej i przejrzystej" reformy europejskich zasad budżetowych i przekonują, że powinny jej towarzyszyć "zakrojone na szeroką skalę inwestycje w badania, infrastrukturę, technologie cyfrowe i obronę" oraz zwiększona koordynacja między Europejczykami.

Read more -inny link

Holandia

Nowy rząd

10 stycznia 2022

pays-bas.jpg
2 stycznia ogłoszono skład nowego rządu Holandii, wyłonionego w wyniku wyborów parlamentarnych w marcu 2021 roku. Na jego czele stoi Mark Rutte z Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), który rozpoczyna swoją 4. kadencję jako premier, a w jego skład wchodzi 29 ministrów i wiceministrów, w tym 14 kobiet. Jest to koalicja VVD, Apelu Chrześcijańsko-Demokratycznego (CDA), Unii Chrześcijańskiej (CU) i Demokratów 66 (D66).

Read more -inny link

Szwajcaria

Ignazio Cassis prezydentem Konfederacji w 2022 roku

10 stycznia 2022

suisse.jpg
Ignazio Cassis z Partii Liberalno-Radykalnej będzie rotacyjnym prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej w 2022 roku. Od 2017 roku odpowiada za sprawy zagraniczne i jest pierwszym prezydentem z włoskojęzycznego regionu Ticino. W swoim noworocznym przemówieniu wezwał Szwajcarię do jedności w obliczu pandemii koronawirusa.

Read more -inny link

NATO

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

10 stycznia 2022

otan.jpg
7 stycznia ministrowie spraw zagranicznych państw NATO dyskutowali o wzmocnieniu rosyjskiej obecności wojskowej na granicy z Ukrainą i jego wpływie na bezpieczeństwo Europy. Potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy i chęć dialogu z Rosją, ale ostrzegli ją przed "poważnymi konsekwencjami", jakie mogą ją spotkać w przypadku ataku.

Read more -inny link

Eurostat

Wzrost inflacji w strefie euro

10 stycznia 2022

eurostat.jpg
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 7 stycznia, w grudniu roczna stopa inflacji w strefie euro wzrosła do 5,0% (z 4,9% w listopadzie). W grudniu najwyższy roczny wzrost cen odnotowano w sektorze energetycznym (26,0%).

Read more -inny link

Spadek bezrobocia

10 stycznia 2022

W listopadzie stopa bezrobocia w Unii wyniosła 6,5% (w porównaniu do 6,7% w październiku), a w strefie euro 7,2% (w porównaniu do 7,3% w październiku), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 10 stycznia.

Read more -inny link

Kultura

Esch-sur-Alzette, Kaunas i Nowy Sad Europejskimi Stolicami Kultury 2022 roku

10 stycznia 2022

culture.jpg
Od 1 stycznia miasta Esch-sur-Alzette (Luksemburg) i Kowno (Litwa) są Europejskimi Stolicami Kultury, podobnie jak serbski Nowy Sad, który miał nią być w 2021. Przez cały rok w miastach tych organizowane będą liczne wydarzenia.

Read more -inny link -inny link

Molier, fabryka chwały narodowej

10 stycznia 2022

Od 15 stycznia do 17 kwietnia Espace Richaud w Wersalu zaprasza na wystawę o życiu Moliera, z okazji 400. rocznicy jego urodzin. Prześledzono krok po kroku jego losy literackie, teatralne, kulturalne i polityczne. Poprzez ponad 170 eksponatów, w tym rękopisy, szkice, fotografie, rzeźby i projekcje audiowizualne, ekspozycja przygląda się powstawaniu mitu otaczającego dramatopisarza i jego przemianom.

Read more

Retrospektywa Domenico Gnoliego

10 stycznia 2022

Do 27 lutego Fundacja Prady w Mediolanie organizuje retrospektywę gromadzącą ponad 100 prac Domenico Gnoli z lat 1949-1969. Prace włoskiego artysty układają się w serie tematyczne obiektów z życia codziennego.

Read more

Od Goi do modernizmu w Madrycie

10 stycznia 2022

Do 31 lipca Fundacja Marii Cristiny Masaveu Peterson w Madrycie prezentuje wybór 117 obrazów ze swojej ogromnej kolekcji XIX-wiecznego malarstwa hiszpańskiego. W tym dzieła Goi, Madrazo i Fortuny.

Read more

Sztuka epoki Luitpolda Bawarskiego

10 stycznia 2022

Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin księcia regenta Luitpolda Bawarskiego (1821-1912) Bawarskie Muzeum Narodowe w Monachium zaprasza na wystawę poświęconą prezentom, które otrzymał w czasie swojego panowania. Ekspozycja ukazuje ówczesne techniki artystyczne i śledzi rozwój kultury w tym okresie aż do pojawienia się secesji.

Read more

Zdjęcia Nicolasa Mullera w Porto

10 stycznia 2022

Portugalskie Centrum Fotografii w Porto zaprasza na wystawę poświęconą fotografowi Nicolasowi Mullerowi, która potrwa do 20 lutego. Urodzony w 1913 roku na Węgrzech artysta podróżował do Włoch, Francji, Portugalii i Maroka, po czym osiadł na stałe w Hiszpanii. Ekspozycja składa się ze 126 fotografii, które są świadectwem historii XX wieku.

Read more

Wyobrazić sobie wszechświat w Louvain

10 stycznia 2022

Do 16 stycznia Muzeum M w Louvain prezentuje wystawę "Wyobrazić sobie wszechświat". Wyjątkowe eksponaty ukazują fascynację człowieka wszechświatem i odpowiedzi na pytania o nasze pochodzenie w średniowieczu i we wczesnej nowożytności. Tematyka ekspozycji obejmuje religię, mitologię, astrologię i szczegółowe obserwacje sfery niebieskiej.

Read more

Cranach starszy w Warszawie

10 stycznia 2022

Do 27 lutego w Muzeum Narodowym w Warszawie oglądać można wystawę poświęconą Lucasowi Cranachowi starszemu, jednemu z głównych twórców niemieckiego renesansu. Ekspozycja ukazuje przemiany w ikonografii w XV i na początku XVI wieku, zwłaszcza w sposobach przedstawiania natury i sacrum.

Read more

Agenda

12 stycznia

Posiedzenie Rady NATO-Rosja (Bruksela)


les 12-13 stycznia

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony (Brest)


les 13-14 stycznia

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych (Brest)


17 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa; posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Emilie Malivert, Lucie Mielle, Ana PasturelRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie

pdf

Biuletyn n°962- wersja 10 janv. 2022