Biuletyn n°966

Open panel Open panel
Biuletyn n°966
Biuletyn
wtorek, 8 lutego 2022
numer 966
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Pomimo starzejącego się społeczeństwa i zapotrzebowania na siłę roboczą, państwa członkowskie Unii Europejskiej z oporem myślą i wdrażają prawdziwą wspólną politykę imigracyjną. Muszą to zrobić, zanim będzie za późno.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Pęd do oceanów
photo
Na morzach rozgrywa się obecnie wielka gra o władzę, przeciąganie liny między narodami i kontynentami, nowy wyścig o zasoby i, być może, ryzyko powrotu do konfliktów, które uważano za niemożliwe, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Frank-Walter Steinmeier może zostać ponownie wybrany na niemieckiego prezydenta
photo
Urzędujący prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier cieszy się poparciem głównych partii w Bundestagu i dlatego jest faworytem w wyborach prezydenckich 13 lutego. Głowa państwa wybierana jest przez Zgromadzenie Federalne składające się z deputowanych do Bundestagu i delegatów krajów związkowych... Więcej

Fundacja : One Ocean Summit
photo
Jean-Dominique Giuliani będzie jednym z gości Szczytu Jeden Ocean, który odbędzie się w dniach 9-11 lutego w Breście w ramach francuskiej prezydencji w Radzie. Zabierze głos podczas warsztatów "Jaka europejska polityka morska?"... Więcej
"Européen, sans complexes"
photo
W swojej nowej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Bowiem w Europie nadal prym wiodą idee Wielkiego Narodu, a Europa jest dla Francji i Francuzów czymś więcej, niczym mniej. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Z 1 lutego ważność zaświadczenia covidowego została skrócona z 12 do 9 miesięcy w przypadku braku szczepienia przypominającego. We Francji od 2 lutego maseczki nie są już obowiązkowe na zewnątrz, wydarzenia kulturalne i sportowe nie mają już limitów widzów, a telepraca nie jest już obowiązkowa. W Szwecji od 9 lutego nie będzie ograniczeń liczby uczestników imprez publicznych, nie będzie wymagana przepustka zdrowotna i zniesione zostaną ograniczenia w barach i restauracjach. W Czechach od 9 lutego w barach, restauracjach, teatrach i kinach nie będą już wymagane paszporty sanitarne. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych narzędzi, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
W liście wysłanym 1 lutego do przewodniczących Parlamentu, Komisji i Rady Europejskiej 77 eurodeputowanych wyraziło zaniepokojenie obecnością rosyjskich wojsk na Białorusi. Oceniają oni, że rozmieszczenie wojsk może być częścią planu "podporządkowania i okupacji" tego kraju i zwracają się o to, by decyzje, które mogą zostać podjęte w celu uniknięcia wojny na Ukrainie, nie były podejmowane kosztem "niezależnej i demokratycznej przyszłości Białorusi"... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Propozycja włączenia gazu i energii jądrowej do zielonej systematyki
photo
2 lutego Komisja zaproponowała włączenie niektórych aktywności związanych z gazem i energią jądrową do wykazu działań, które mogą przejściowo przyczyniać się do łagodzenia zmian klimatu i do dostosowania się do nich. Akt delegowany ma na celu skierowanie strumienia inwestycji prywatnych na działania niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej... Więcej
Nowa strategia w zakresie normalizacji
photo
2 lutego Komisja przedstawiła nową strategię normalizacji, której celem jest przewidywanie i hierarchizowanie potrzeb w strategicznych obszarach, przyspieszenie opracowywania norm oraz poprawa zarządzania i integralności europejskiego systemu normalizacji. Strategia ta ma na celu wzmocnienie wiodącej roli UE w zakresie światowych standardów i stymulowanie innowacji... Więcej
Propozycja przedłużenia okresu obowiązywania cyfrowego zaświadczenia covidowego
photo
3 lutego Komisja zaproponowała przedłużenie okresu obowiązywania unijnego zaświadczenia covidowego o rok, do 30 czerwca 2023. Zwraca się do Parlamentu i Rady o przyjęcie tej propozycji przed upływem obecnej daty jego ważności, tj. do 30 czerwca 2022 roku... Więcej

Parlament : Prezentacja prezydencji przed komisjami
photo
W dniach 31 stycznia-2 lutego francuscy ministrowie transportu i turystyki, rybołówstwa, sprawiedliwości, spraw europejskich oraz rozwoju przedstawiali priorytety francuskiej prezydencji w Radzie przed komisjami Parlamentu Europejskiego i dyskutowali z posłami... Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
Ministrowie spraw wewnętrznych, którzy spotkali się 2 lutego w Tourcoing, uzgodnili utworzenie "Rady Schengen", aby lepiej kierować działaniami państw członkowskich i unijnych agencji, takich jak Frontex. Zaaprobowali podejście francuskiej prezydencji polegające na realizowaniu negocjacji w sprawie azylu i imigracji krok po kroku. Potwierdzili, że konieczne jest zwiększenie wspólnego potencjału w zakresie zdolności do adaptacji i do wspólnego reagowania. Przed posiedzeniem prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się do ministrów, by przedstawić propozycje Francji w tych kwestiach... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości
photo
Ministrowie sprawiedliwości, którzy spotkali się w Lille 4 lutego, przypomnieli, jak ważna jest obrona unijnych wartości w obliczu nasilenia się mowy nienawiści (zwłaszcza na portalach społecznościowych) oraz fizycznych ataków związanych z mową nienawiści skierowanych przeciwko pewnym kategoriom osób. Podkreślili potrzebę przyjęcia europejskich ram prawnych umożliwiających gromadzenie dowodów elektronicznych w sprawach karnych oraz wymienili poglądy na temat korzyści płynących z lepszej koordynacji publicznych systemów ostrzegania w przypadku zaginięć nieletnich. Omówili kwestię wzajemnego uznawania więzi rodzicielskiej pomiędzy państwami członkowskimi... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów przemysłu
photo
31 stycznia i 1 lutego ministrowie przemysłu obradowali w Lens, aby omówić wzmocnienie europejskiej strategicznej autonomii. Podkreślili pilny charakter zabezpieczenia wewnętrznych i zewnętrznych dostaw surowców o kluczowym znaczeniu dla europejskiego przemysłu. Przedyskutowali nowe działania, takie jak przyszły Instrument Nadzwyczajny Jednolitego Rynku oraz przyszła inicjatywa dotycząca chipów, która powinna sprawić, że do 2030 roku Unia będzie zapewniała 20% światowej produkcji półprzewodników... Więcej
Więcej
Aktualizacja listy terrorystów
photo
3 lutego Rada uaktualniła wykaz terrorystów, który obejmuje osoby, grupy i podmioty podlegające restrykcjom. Jedna osoba została skreślona z listy. Fundusze i inne aktywa finansowe zlokalizowane w Unii i będące w posiadaniu 13 osób fizycznych oraz 21 grup i podmiotów wymienionych w wykazie są zamrożone. Unijnym podmiotom gospodarczym zabrania się również udostępniania im funduszy i zasobów gospodarczych... Więcej

Dyplomacja : Sankcje przeciwko 5 malijskim przywódcom
photo
4 lutego Rada podjęła decyzję o wprowadzeniu restrykcji wobec pięciu osób, które utrudniają zakończenie transformacji politycznej w Mali. Osoby te, w tym tymczasowy premier Choguel Maïga, podlegają zakazowi podróży do UE i zamrożeniu aktywów. Ponadto unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom zabrania się udostępniania im środków finansowych... Więcej
Rada ds. Energii UE-USA
photo
Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell i komisarz ds. energii Kadri Simson wzięli udział w posiedzeniu Rady ds. Energii UE-USA, które odbyło się 7 lutego w Waszyngtonie. Podkreślili znaczenie strategicznej współpracy transatlantyckiej, zwłaszcza w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw dla UE, ale także dla Ukrainy i sąsiednich partnerów... Więcej
Więcej

EBC : Utrzymanie strategii monetarnej
photo
Pomimo inflacji, Europejski Bank Centralny utrzymał swoją politykę stóp procentowych na niezmienionym poziomie i 3 lutego podkreślił znaczenie elastycznej polityki monetarnej w celu ustabilizowania inflacji. Jednak prezes EBC Christine Lagarde wskazała na "napięcia geopolityczne", które mają wpływ na ceny energii, i nie wykluczyła podwyżki stóp procentowych w ciągu roku. Przypomniała, że zakupy aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) zostaną wstrzymane z końcem marca, a tempo skupu aktywów (APP) będzie stopniowo zmniejszane w kolejnych kwartałach... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Analiza na temat opodatkowania energii
photo
31 stycznia Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie, w którym ocenia trafność opodatkowania energii, cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i dotacji energetycznych w odniesieniu do celów klimatycznych Unii. Zauważa w szczególności, że obecne poziomy opodatkowania nie uwzględniają stopnia zanieczyszczenia powodowanego przez różne źródła energii, oraz podkreśla znaczenie łączenia środków regulacyjnych i finansowych... Więcej

Europejskie agencje : Wstępne porozumienie między Radą i Parlamentem na rzecz wzmocnienia Europolu
photo
2 lutego Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia zasobów Europolu, aby lepiej wspierać państwa członkowskie w walce z nowymi zagrożeniami i nowymi sposobami działania. Nowy mandat pozwoli Europolowi na opracowanie wspólnych rozwiązań technologicznych opartych na sztucznej inteligencji oraz na otrzymywanie danych osobowych bezpośrednio od prywatnych podmiotów. W dokumencie zaplanowano zacieśnienie współpracy z Prokuraturą Europejską oraz umożliwienie Europolowi wnioskowania o wszczęcie krajowego dochodzenia w sprawie transgranicznych przestępstw naruszających wspólny interes i będących przedmiotem unijnej polityki... Więcej
Rozbicie grupy przemycającej migrantów
photo
Przy wsparciu Europolu niemiecka i grecka policja rozbiły grupę przestępczą zajmującą się przemytem migrantów z Grecji do Niemiec i innych krajów UE przy pomocy samolotów i łodzi... Więcej

Finlandia : Wizyta przewodniczącej Komisji
photo
3 lutego przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkała się w Helsinkach z prezydentem Finlandii Saulim Niinistö i premier Sanną Marin. Przywódcy potwierdzili potrzebę deeskalacji napięcia między Ukrainą a Rosją, koordynacji na szczeblu europejskim, a także unijnego wsparcia dla Ukrainy. Dyskusje dotyczyły również kwestii leśnictwa, systematyki i nawigacji zimowej oraz tematów kolejnych posiedzeń Rady Europejskiej... Więcej
Więcej | Więcej
Raport na temat fińskiej gospodarki
photo
W raporcie opublikowanym 31 stycznia MFW stwierdza, że w 2020 roku fińska gospodarka znalazła się wśród tych europejskich gospodarek, które skurczyły się najmniej, że ożywienie w 2021 było silne, a poziom produkcji i zatrudnienia jest wyższy niż przed pandemią. Zaleca elastyczność polityk makroekonomicznych i kontynuację reform strukturalnych w długim okresie w celu poprawy produktywności fińskiej gospodarki i sprostania wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa... Więcej

Francja : 42 państwa zobowiązują się do dekarbonizacji sektora lotnictwa do 2050 roku
photo
4 lutego ponad 40 krajów, dziesiątki linii lotniczych i podmiotów z tego sektora zaprezentowało w Tuluzie wspólny front pod egidą francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W Deklaracji z Tuluzy sygnatariusze wezwali "cały świat" do podjęcia działań w celu stworzenia do 2050 roku sektora lotniczego, który nie będzie się już przyczyniał do ocieplenia klimatu... Więcej
Więcej
Rozmowy z przywódcami Armenii i Azerbjedżanu
photo
4 lutego prezydent Francji Emmanuel Macron i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się z prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem i premierem Armenii Nikolem Paszinianem. Podsumowali realizację działań przewidzianych w celu zmniejszania napięcia i budowania zaufania pomiędzy dwoma krajami... Więcej
Więcej

Włochy : Zaprzysiężenie Sergio Mattarelli
photo
Wybrany ponownie 29 stycznia prezydent Włoch Sergio Mattarella został 3 lutego zaprzysiężony przed parlamentem. Wyjaśnił, że chociaż nie był kandydatem, zgodził się, by go wybrano na kolejną 7-letnią kadencję, aby nie narażać na szwank perspektyw ożywienia gospodarczego tego kraju... Więcej
Więcej

Polska : Prezydent proponuje reformę Sądu Najwyższego
photo
3 lutego prezydent Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy proponujący zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Izba ta zostałaby zastąpiona Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, składającą się z 11 sędziów powoływanych w drodze losowania. Trybunał Sprawiedliwości UE wnioskował o likwidację Izby Dyscyplinarnej w decyzji z lipca 2021 roku, a Polska została ukarana grzywną za niezastosowanie się do tego orzeczenia... Więcej
Więcej
Porozumienie z Czechami w sprawie kopalni w Turowie
photo
3 lutego premierzy Czech i Polski Petr Fiala i Mateusz Morawiecki podpisali porozumienie w sprawie eksploatacji polskiej kopalni węgla w Turowie. W 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego zwróciła się Republika Czeska, nakazał zaprzestania wydobycia w tej kopalni. W zamian za wycofanie czeskiej skargi Polska zobowiązuje się do wprowadzenia instrumentów i infrastruktury chroniącej Czechy przed zanieczyszczeniami, a także do wypłaty rekompensaty finansowej w wysokości około 45 mln euro. W dniu podpisania porozumienia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości orzekł, że, kontynuując działalność kopalni bez przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko, Polska naruszyła unijne prawo... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja północnoirlandzkiego premiera
photo
3 lutego północnoirlandzki premier Paul Givan ogłosił swoją rezygnację. Jej powodem jest brak porozumienia w kwestii Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, który ustanawia kontrole celne między Irlandią Północną a resztą Wielkiej Brytanii po brexicie. Dzień wcześniej minister rolnictwa Irlandii Północnej ogłosił zawieszenie kontroli sanitarnych i fitosanitarnych między Wielką Brytanią a Irlandią Północną. Po rozmowie na temat protokołu z brytyjską minister spraw zagranicznych Liz Truss, wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič nazwał tę decyzję "mało pomocną". 4 lutego Sąd Najwyższy Irlandii Północnej nakazał wznowienie kontroli... Więcej
Więcej | Więcej

Ukraina : Dyplomatyczne rozmowy służące zmniejszeniu napięcia
photo
Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się 7 lutego w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Władimirem Putinem, aby znaleźć rozwiązania zmniejszające napięcie wokół Ukrainy i NATO. Zaapelował o "nowe rozwiązania", które powinny zostać zatwierdzone z partnerami. Tego samego dnia kanclerz Niemiec Olaf Scholz został przyjęty w Waszyngtonie przez prezydenta USA. Obaj przywódcy potwierdzili, że rosyjski atak na Ukrainę będzie miał "wysoką cenę", zwłaszcza jeśli chodzi o gazociąg Nord Stream 2. Polski premier Mateusz Morawiecki (przebywający z wizytą w Kijowie 1 lutego) wezwał Zachód do jedności w obronie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy... Więcej
Więcej

Norwegia : Jens Stoltenberg mianowany kolejnym prezesem banku centralnego
photo
4 lutego norweski rząd mianował obecnego sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga szefem Banku Norwegii. Stoltenberg zapowiedział jednak, że obejmie stanowisko dopiero 1 października, po zakończeniu swojej kadencji szefa Sojuszu Atlantyckiego... Więcej
Więcej

Rada Europy : Wniosek do ETPCz w sprawie tureckiego opozycjonisty Osmana Kavali
photo
Komitet Ministrów Rady Europy skierował do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sprawę dotyczącą niezastosowania się przez Turcję do wyroku Trybunału z grudnia 2019 roku, nakazującego natychmiastowe uwolnienie opozycyjnego polityka Osmana Kavali. Trybunał uznał, że mecenas został aresztowany w 2017 i był od tego czasu przetrzymywany "z nieskrywanym zamiarem uciszenia go"... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Termin na wniesienie skargi do Trybunału skrócony do 4 miesięcy
photo
Od 1 lutego termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka został skrócony z sześciu do czterech miesięcy od daty wydania orzeczenia przez najwyższy sąd krajowy... Więcej
Praworządność: potępienie Polski
photo
3 lutego Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Izba Cywilna polskiego Sądu Najwyższego nie jest "niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym przez prawo". Uważa on, że ustawa z 2017 roku zmieniająca procedurę powoływania sędziów, umożliwiająca ingerencję władzy ustawodawczej i wykonawczej, podważa bezstronność i niezawisłość sędziów. Trybunał stwierdził, że Polska narusza art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantujący prawo do rzetelnego procesu... Więcej
Więcej

OECD : Studium gospodarcze na temat Rumunii
photo
W raporcie OECD stwierdzono, że przed pandemią COVID-19 Rumunia poczyniła znaczne postępy pod względem standardu życia, a jej gospodarka wykazała się dużą odpornością na kryzys. Organizacja sugeruje, że kraj ten powinien efektywnie wykorzystywać unijne fundusze, kontynuując jednocześnie reformy strukturalne w takich dziedzinach jak emerytury i tworzenie miejsc pracy. OECD prognozuje, że do 2023 roku wzrost wyniesie 4,5%... Więcej

Eurostat : Styczniowy wzrost inflacji w strefie euro
photo
Roczna stopa inflacji w styczniu w strefie euro szacowana jest na 5,1% (w porównaniu do 5% w grudniu 2021 roku), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 2 lutego. Energetyka to sektor, który powinien odnotować najwyższą roczną inflację... Więcej
Więcej
Grudniowy spadek bezrobocia
photo
W grudniu stopa bezrobocia spadła do 6,4% w UE i 7% w strefie euro, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 1 lutego... Więcej
Więcej

Kultura : Francuska sztuka w Hiszpanii
photo
Od 11 lutego do 8 maja w sali Recoletos Fundacji Mapfre w Madrycie prezentowana jest wystawa poświęcona obecności sztuki francuskiej w Hiszpanii od XVII do XIX wieku. Ten długi okres pozwala przeanalizować wzajemne wpływy i ciągłe interakcje pomiędzy dwoma krajami w malarstwie, modzie, rzeźbie i sztukach pełnych przepychu... Więcej
Więcej
Sztuka współczesna w Brukseli
photo
Do 29 maja na wystawie "Reload" w Muzeum Sztuki Millennium Iconoclast (Mima) w Brukseli prezentowanych jest 120 prac ze jego stałej kolekcji. To dzieła 61 artystów z całego świata. Ekspozycja skonstruowana jest wokół trzech osi: pierwsza część poświęcona jest artystom, którzy nie wystawiali w Mimie, druga prezentuje prace artystów, którzy w niej wystawiali, a ostatnia wyobraża sobie dziedzictwo, jakie pozostawiłaby Mima, gdyby zamknęła swoje podwoje pod koniec 2026 roku... Więcej
Więcej
Retrospektywa Gabriele Münter w Bernie
photo
Do 8 maja Centrum Paula Klee w Bernie prezentuje retrospektywę twórczości Gabriele Münter. Współzałożycielka grupy artystycznej Błękitny Jeździec jest jedną z najważniejszych malarek niemieckiego ekspresjonizmu. Jej oryginalny i mocny styl uczynił ją jedną z pionierek nowoczesnej sztuki. Obok obrazów, grafik i rysunków, na wystawie prezentowane są również jej prace fotograficzne... Więcej
Dali i Freud w Belwederze
photo
Do 29 maja w wiedeńskim Belwederze trwa wystawa poświęcona Salvadorowi Dali i Sigmundowi Freudowi. Obrazy, fotografie, książki, surrealistyczne przedmioty, listy i inne dokumenty pozwalają odkrywać ewolucję w myśleniu i twórczości Dalego - od odkrycia przez niego prac tego psychoanalityka do ich spotkania w Londynie w 1938 roku... Więcej
Więcej
Sztuka wenecka w Monachium
photo
Do 8 maja w Pinakotece Nowoczesnej w Monachium trwa wystawa zatytułowana "Wenecja. La Serenissima", która bada związki Wenecji ze sztuką na przestrzeni wieków. Miasto zostało uhonorowane serią miejskich panoram i weneckimi rysunkami... Więcej
Louise Bourgeois w Londynie
photo
Od 9 lutego do 15 maja w Southbank Centre w Londynie odbywa się retrospektywa prac Louise Bourgeois wykonanych z użyciem tekstyliów. Podejście artystki polega na włączaniu do jej sztuki ubrań z różnych etapów życia. Tworzy rzeźby, kolaże i instalacje, które eksplorują tematy seksualności i tożsamości, pamięci, traumy i naprawy... Więcej
Révolusi! Indonezyjska niepodległość w Rijksmuseum
photo
Od 11 lutego do 5 czerwca Rijksmuseum w Amsterdamie eksploruje walkę o niepodległość Indonezji w latach 1945-1949. Wystawa "Revolusi!" prezentuje historie ludzi, którzy przeżyli tę rewolucję, jak również dokumenty skonfiskowane przez holenderskie służby wywiadowcze w tamtym czasie... Więcej
Festiwal Filmowy Berlinale
photo
Od 10 do 20 lutego odbywa się 72. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie - Berlinale. W konkursie bierze udział osiemnaście filmów, w tym siedem autorstwa reżyserek... Więcej

7lut.
7-8 lutego

Strasburg

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa

9lut.
9-10 lutego

Grenoble

Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia

13lut.
13 lutego

Niemcy

Wybory prezydenckie

13lut.
13-14 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów handlu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: