Biuletyn96531 janv. 2022

La Lettre

31 stycznia 2022

Historycznie morze stanowiło istotny element rozwoju kontynentu europejskiego. Po wielu dziesięcioleciach mniejszego zainteresowania jej wymiarem morskim, Unia przeformułowuje swoją strategię od Indo-Pacyfiku po Arktykę i musi rozwinąć interoperacyjność swoich sił morskich.

Read more

Wybory

Partia Socjalistyczna zdobywa większość absolutną w wyborach parlamentarnych w Portugalii

31 stycznia 2022

elections.jpg
Partia Socjalistyczna dotychczasowego premiera Portugalii Antonio Costy wygrała przedterminowe wybory parlamentarne 30 stycznia, uzyskując 41,68% głosów i absolutną większość 117 miejsc w parlamencie. Wyprzedziła Partię Socjaldemokratyczną (PSD), centroprawicową formację kierowaną przez Ruiego Rio, która otrzymała 27,80% głosów i 71 mandatów. Chega (Dość, CH), prawicowe ugrupowanie populistyczne kierowane przez Andre Venturę, stało się trzecią siłą polityczną w kraju (7,15% głosów i 12 deputowanych).

Read more -inny link

Sergio Mattarella ponownie wybrany prezydentem Włoch

31 stycznia 2022

29 stycznia dotychczasowy prezydent Włoch Sergio Mattarella został ponownie wybrany na drugą, 7-letnią kadencję. Chrześcijański demokrata, który początkowo nie był kandydatem, uzyskał w 8. turze głosowania bezwzględną większość 759 głosów w gronie 1 009 elektorów.

Read more -inny link

Fundacja

"Permanent Atlas of the European Union"

31 stycznia 2022

frs.jpg
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

31 stycznia 2022

W Holandii ponownie otwarto obiekty kulturalne, bary i restauracje, ale tylko do godziny 22.00 i w ograniczonym zakresie. W Austrii 31 stycznia zakończył się lockdown osób niezaszczepionych. W Danii 1 lutego zniesione zostały ograniczenia, takie jak noszenie maseczek. W tym samym dniu ważność paszportu sanitarnego we Włoszech została skrócona z 9 do 6 miesięcy, z wyjątkiem posiadania szczepienia przypominającego. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać środki stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

"Européen, sans complexes"

30 stycznia 2022

W swojej nowej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Bowiem w Europie nadal prym wiodą idee Wielkiego Narodu, a Europa jest dla Francji i Francuzów czymś więcej, niczym mniej. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją.

Read more

Kompas Strategiczny: jaki kurs na europejską obronę?

31 stycznia 2022

W ramach Fabrique Défense Fundacja Roberta Schumana i Instytut Studiów Wyższych nad Obroną Narodową zorganizowały 26 stycznia, we współpracy z EuroDéfense-France, wideokonferencję na temat wypracowywania Kompasu Strategicznego dla Unii Europejskiej. Można ją obejrzeć online.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

31 stycznia 2022

W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy w formie dotacji i pożyczek o wartości 672,5 mld euro, nazwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 22 plany i 20 krajów otrzymało przewidziane zaliczki. 26 stycznia Komisja zaaprobowała francuski wniosek o pierwszą transzę na kwotę 7,4 mld euro (kraj zrealizował swoje pierwsze cele). Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów uwzględniającą każde państwo z osobna, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more -inny link

Komisja

Propozycja deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych

30 stycznia 2022

commission1.jpg
26 stycznia Komisja zwróciła się do Parlamentu i Rady z wnioskiem o podpisanie deklaracji w sprawie praw i zasad cyfrowych, które mają nadać kierunek transformacji cyfrowej w Unii Europejskiej. Dokument ten stanowi przewodnik dla decydentów politycznych i przedsiębiorstw w zakresie nowych technologii.

Read more

Parlament

Zalecenia na rzecz walki z dezinformacją

30 stycznia 2022

parlement.jpg
Komisja Specjalna ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji przyjęła swoje końcowe zalecenia. Wzywa UE do uwrażliwiania opinii publicznej poprzez kompleksowe kampanie informacyjne i szkolenia dla osób zajmujących wrażliwe stanowiska. Apeluje o stworzenie systemu sankcji za dezinformację, a także o zaostrzenie przepisów dotyczących platform mediów społecznościowych, które służą za pasy transmisyjne obcej ingerencji.

Read more -inny link

Prezentacja prezydencji przed komisjami

30 stycznia 2022

Od 24 do 27 stycznia 14 francuskich ministrów przedstawiało priorytety francuskiej prezydencji w Radzie 12 komisjom Parlamentu i dyskutowało z posłami.

Read more

Rada

COVID: ograniczenia oparte na statusie osób

30 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
25 stycznia Rada przyjęła zalecenie dotyczące środków wpływających na swobodne przemieszczanie się podczas pandemii. Od 1 lutego instrumenty związane z COVID-19 będą stosowane w zależności od statusu danej osoby, a nie od sytuacji na poziomie regionalnym (z wyjątkiem obszarów, na których wirus występuje w bardzo wysokim stężeniu). Oznacza to, że czynnikiem decydującym będzie status podróżnego jako osoby zaszczepionej, przetestowanej lub wyleczonej.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów szkolnictwa wyższego, badań i innowacji

30 stycznia 2022

Ministrowie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji, którzy obradowali w Paryżu 24 i 25 stycznia, dyskutowali o tym, że europejskie szkolnictwo wyższe musi się przekształcić, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Podkreślili międzynarodowy wymiar europejskiej polityki w zakresie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji oraz znaczenie współpracy z państwami trzecimi. Omówili wzmocnienie współpracy między uniwersytetami w Europie i zobowiązali się do ułatwiania sojuszy między uczelniami.

Read more -inny link

Stanowisko w sprawie projektu uniwersalnej ładowarki

30 stycznia 2022

26 stycznia Rada przyjęła stanowisko w sprawie propozycji wprowadzenia uniwersalnego, standardowego gniazda ładowania dla wszystkich urządzeń elektronicznych. Pozwoli to na harmonizację interfejsów ładowania i technologii szybkiego ładowania. Ma się to też przyczynić do zmniejszenia ilości elektronicznych odpadów. Rada dodała załącznik do projektu w celu poprawienia informacji dla konsumentów, w szczególności dzięki wprowadzeniu piktogramów i etykiet.

Read more

Posiedzenie ministrów do spraw europejskich

30 stycznia 2022

25 stycznia ministrowie do spraw europejskich przeprowadzili debatę na temat pakietu legislacyjnego mającego zapewnić wolne i uczciwe wybory oraz zwiększenie odpowiedzialności w świecie cyfrowym. Wymienili również poglądy na temat pierwszej serii zaleceń sformułowanych przez panele obywatelskie Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów edukacji i młodzieży

30 stycznia 2022

27 stycznia w Strasburgu obradowali ministrowie edukacji i młodzieży. W ramach następstw Europejskiej Konferencji Młodzieży oraz w ramach Europejskiego Roku Młodzieży, do udziału w debacie ministrów na temat zaangażowania obywatelskiego młodzieży zaproszono młodych delegatów.

Read more -inny link

Dyplomacja

Wspólna deklaracja ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie bezpieczeństwa energetycznego

30 stycznia 2022

diplomatie.jpg
28 stycznia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i prezydent USA Joe Biden przypomnieli we wspólnym oświadczeniu o swoim wspólnym zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju Europy oraz na rzecz przyspieszenia globalnego przejścia na czystą energię. Obiecali zacieśnić współpracę, by rozwiązać problemy związane z bezpieczeństwem dostaw i wysokimi cenami na rynku energii. Wspomnieli również o celu, jakim jest zapewnienie Ukrainie bezpieczeństwa energetycznego oraz stopniowa integracja tego kraju z unijnym rynkiem gazu i energii elektrycznej.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Unieważnienie grzywny wymierzonej Intelowi przez Komisję

30 stycznia 2022

cjue.jpg
26 stycznia Sąd Unii Europejskiej uchylił grzywnę w wysokości 1,06 mld euro nałożoną na Intel przez Komisję w 2009 roku za nadużywanie pozycji dominującej na światowym rynku procesorów poprzez stosowanie bezpodstawnych ograniczeń i warunkowych rabatów przyznawanych producentom sprzętu komputerowego, pod warunkiem kupowania przez nich wyłącznie mikroprocesorów Intel. Sąd uznał, że analiza Komisji była niepełna i nie wykazała, że rabaty te mogły zakłócać konkurencję. Ponieważ Sąd nie mógł rozróżnić w ramach grzywny kwoty nałożonej z tytułu ograniczeń i części nałożonej z tytułu rabatów, stwierdził nieważność całej grzywny w wysokości 1,06 mld euro.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Raport na temat sieci 5G

30 stycznia 2022

cours-des-comptes-eu.jpg
W sprawozdaniu opublikowanym 24 stycznia Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że państwa członkowskie z opóźnieniem wdrażają sieci 5G, i zaleca Komisji, aby do grudnia 2022 roku promowała równomierne i szybkie rozmieszczenie 5G, a także wspierała skoordynowane podejście do bezpieczeństwa sieci. Rekomenduje również, by Komisja oceniła potencjalny wpływ wprowadzenia sieci 5G przez państwa członkowskie na jednolity rynek.

Read more

Finlandia

Spotkanie z przewodniczącym hiszpańskiego rządu

31 stycznia 2022

finlande.jpg
26 stycznia przewodniczący hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez przyjął swoją fińską odpowiedniczkę Sannę Marin, aby omówić pogłębienie stosunków gospodarczych między dwoma krajami i wzmocnienie współpracy w kwestiach europejskich, takich jak bezpieczeństwo czy promowanie państwa prawa.

Read more -inny link

Francja

Spotkanie francuskiego prezydenta z niemieckim kanclerzem

30 stycznia 2022

france.jpg
25 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz przyjął w Berlinie prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Przywódcy wezwali do podjęcia "jasnych kroków w kierunku deeskalacji" konfliktu między Rosją a Ukrainą oraz do kontynuowania dialogu między Zachodem a Rosją w ramach "formatu normandzkiego". Mówili o potrzebie budowania silnej i suwerennej Europy poprzez rozwijanie jej zdolności do działania oraz o sprawiedliwym porządku międzynarodowym, obronie klimatu i ożywieniu gospodarczym.

Read more

Serbia

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Unią Europejską

30 stycznia 2022

serbie.jpg
Obradująca 25 stycznia Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Serbią omówiła sytuację polityczną i gospodarczą, pandemię oraz pomoc przedakcesyjną w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Dokonała przeglądu postępów Serbii w kontekście jej przygotowań do członkostwa w UE.

Read more

Ukraina

Dyplomacja na rzecz zredukowania napięcia z Rosją

31 stycznia 2022

ukraine.jpg
26 stycznia w Paryżu spotkali się doradcy szefów państw i rządów formatu normandzkiego - Francji, Niemiec, Ukrainy i Rosji. Potwierdzili, jak ważne jest przestrzeganie porozumień mińskich i zobowiązali się do deeskalacji. Uzgodnili, że w ciągu 2 tygodni spotkają się ponownie w Berlinie. Tego samego dnia NATO wysłało do Rosji pisemne propozycje dotyczące stosunków dwustronnych, bezpieczeństwa europejskiego i kontroli zbrojeń. W rozmowie telefonicznej 28 stycznia prezydenci Francji i Rosji Emmanuel Macron i Władimir Putin zgodzili się, że konieczna jest deeskalacja oraz kontynuowanie dialogu. 31 stycznia zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego

31 stycznia 2022

conseilparlement.jpg
W dniach 24-28 stycznia w Strasburgu odbyła się zimowa sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Debaty dotyczyły środków zwalczania COVID-19, bezpieczeństwa w Europie, otrucia Aleksieja Nawalnego, a także paktu Unii Europejskiej o migracji i azylu z perspektywy praw człowieka. 27 stycznia, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, Eva Clarke i Liliana Segre - dwie osoby, które przeżyły Holocaust, wystąpiły przed Zgromadzeniem.

Read more -inny link

WTO

Procedura przeciwko ograniczeniom handlowym nałożonym przez Chiny na Litwę

31 stycznia 2022

omc.jpg
27 stycznia Unia Europejska wszczęła przed Światową Organizacją Handlu (WTO) procedurę przeciwko Chinom w związku z ich dyskryminującymi praktykami handlowymi wobec Litwy. Unia kwestionuje w szczególności odprawę celną litewskich towarów i odrzucanie wniosków o import z Litwy. Praktyki te wpływają na wywóz z innych państw UE, ponieważ dotyczą również produktów zawierających litewskie komponenty, które są eksportowane z innych państw członkowskich Unii.

Read more

Procedura przeciwko egipskim restrykcjom wobec importu

30 stycznia 2022

26 stycznia Unia Europejska zwróciła się do WTO o przeprowadzenie konsultacji z Egiptem w celu rozstrzygnięcia sporu dotyczącego egipskich wymogów w zakresie obowiązkowej rejestracji importu. Rzeczywiście, od 2016 roku egipskie władze wymagają rejestracji wielu produktów rolnych, spożywczych, kosmetycznych i tekstylnych, co doprowadziło do 40% spadku unijnego eksportu do Egiptu.

Read more

MFW

Obniżone prognozy wzrostu

30 stycznia 2022

fmi.jpg
25 stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoje prognozy wzrostu na 2022 rok. Przewiduje wzrost światowego PKB o 4,5%, czyli o 0,5 punktu procentowego mniej w stosunku do prognoz z października 2021. W tym roku wzrost gospodarczy w strefie euro ma wynieść 3,9%, co oznacza spadek o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniej prognozy. Jako główne przyczyny tej korekty w dół wymieniane są zakłócenia w łańcuchu dostaw, niedobory energii, rosnąca inflacja w większości gospodarek, rosnące zadłużenie publiczne i krążący wariant omikron.

Read more -inny link

Eurobarometr

Specjalne badanie na temat przyszłości Europy

30 stycznia 2022

eurobarometre.jpg
25 stycznia Komisja i Parlament opublikowały specjalne, wspólne badanie Eurobarometru na temat przyszłości Europy. Wynika z niego, że 9 na 10 młodych Europejczyków uważa, że przeciwdziałanie zmianom klimatu może przyczynić się do poprawy ich zdrowia i dobrostanu. Najczęściej wymieniane wyzwania to nierówności społeczne (36%), bezrobocie (32%) i migracja (31%). Duża większość ankietowanych Europejczyków twierdzi, że jest zadowolona z życia w UE (81%), a 68% uważa, że UE jest ostoją stabilności w świecie pogrążonym w kryzysie.

Read more -inny link

Eurostat

Wzrost PKB w IV kwartale 2021 roku

31 stycznia 2022

eurostat.jpg
W IV kwartale 2021 roku PKB wzrosło o 0,3% w strefie euro i o 0,4% w Unii Europejskiej, wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 31 stycznia. W porównaniu do IV kwartału 2020 roku PKB wzrosło odpowiednio o 4,6% i 4,8%.

Read more -inny link

Kultura

Jean Dubuffet w Fundacji Pierre'a Gianaddy

31 stycznia 2022

culture.jpg
Do 6 czerwca Fundacja Pierre'a Gianaddy w Martigny prezentuje we współpracy z Centrum Pompidou retrospektywę arcydzieł malarstwa i prac na papierze autorstwa Jeana Dubuffeta.

Read more

Van Gogh w Galerii Courtauld

31 stycznia 2022

Od 23 lutego do 8 maja w Courtauld Gallery w Londynie prezentowanych jest 16 autoportretów Van Gogha z jej zbiorów, w tym "Autoportret z zabandażowanym uchem". Wystawa śledzi ewolucję stylu malarza w tym osobistym ćwiczeniu.

Read more

Współcześni greccy artyści w Berlinie

31 stycznia 2022

Do 3 marca w Galerii Steinzeit w Berlinie 14 młodych greckich artystów prezentuje swoje obrazy, rzeźby, filmy i instalacje nawiązujące do słowa "viral", które odnosi się zarówno do świata cyfrowego, jak i do kontekstu sanitarnego. Wystawa koncentruje się na wzajemnych powiązaniach między istotami i poszukiwaniu alternatywnych sposobów życia.

Read more -inny link

Klimt i Chorwacja

31 stycznia 2022

Do 31 marca w Muzeum Miejskim w Rijece oglądać można wystawę poświęconą wczesnej karierze artystycznej Gustava Klimta. Ekspozycja prezentuje dziewięć obrazów stworzonych przez Gustava Klimta, jego brata Ernsta i ich przyjaciela Matscha dla Chorwackiego Teatru Narodowego w Zagrzebiu.

Read more

Theodor Pallady w Bukareszcie

31 stycznia 2022

Narodowe Muzeum Sztuki Rumunii (MNAR) organizuje cztery wystawy poświęcone 150. rocznicy urodzin Theodora Pallady'ego, jednego z najważniejszych rumuńskich artystów. Na jedną z ekspozycji składa się ponad 100 prac graficznych.

Read more

"Uwodzenie" w Galerii Uffizi

31 stycznia 2022

Do 20 marca w Galerii Uffizi we Florencji wystawiane są dzieła belgijskiego artysty Koena Vanmechelena. Prace poświęcone hybrydom dzielą przestrzeń z arcydziełami florenckiego muzeum, takimi jak "Głowa Meduzy" Caravaggia czy autoportrety Rembrandta i Rubensa. Łącznie to około trzydziestu rzeźb i obrazów.

Read more

Fundacja Bancaja składa hołd malarstwu z Walencji

31 stycznia 2022

Do 7 lipca Fundacja Bancaja w Walencji zaprasza na wystawę poświęconą trzem wielkim walenckim malarzom końca XIX i początku XX wieku: Pinazo, Sorolli i Mongrellowi. Ekspozycja pozwala zrozumieć różne artystyczne tendencje w tym regionie około 1900 roku.

Read more -inny link

Agenda

3 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych (Lille)


3 lutego

Posiedzenie Rady Prezesów EBC (Frankfurt)


les 7-8 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa (Strasburg)


Newsletter Archives

Jakie zdrowie dla Europejczyków?

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Emilie Malivert, Lucie Mielle, Ana PasturelRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostoso...

pdf

Biuletyn n°965- wersja 31 janv. 2022