Biuletyn97114 mars 2022

La Lettre

Pierre Mirel

14 marca 2022

W obliczu inwazji na Ukrainę Unia Europejska zareagowała szybko i stanowczo, nakładając największy w swojej historii pakiet sankcji, zauważa Pierre Mirel. Jednak ostatnie wstrząsy sprawiły, że Partnerstwo Wschodnie stało się bardziej niż kiedykolwiek zakładnikiem Rosji. Autor powraca do kwestii przystąpienia Gruzji, Mołdawii i Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając związane z tym zagrożenia, oraz proponuje zorganizowanie nowej "konferencji helsińskiej" w celu ponownego przemyślenia bezpieczeństwa kontynentu europejskiego.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa, sama w obliczu swojego przeznaczenia

14 marca 2022

etudes.jpg
NATO i jego sojusznicy zrezygnowali z prób zniechęcania Putina do ataku na jego ukraińskiego sąsiada. Teraz to Europejczycy muszą wykazać się determinacją i jednością, by powstrzymać tragedię, która może doprowadzić do kolejnych - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Kto zmierzy się z Emmanuelem Macronem w II turze wyborów prezydenckich we Francji?

14 marca 2022

elections.jpg
10 i 24 kwietnia we Francji odbędą się wybory prezydenckie w kontekście kryzysu: międzynarodowego - wynikającego z wojny na Ukrainie i krajowego - wciąż niepokojącej sytuacji sanitarnej. Na miesiąc przed I turą wyborów oczekuje się, że dotychczasowy prezydent Emmanuel Macron uzyska 30,5% głosów. Jego potencjalnymi przeciwnikami w II turze są Marine Le Pen (Zgromadzenie Narodowe, RN), na którą ma zagłosować 16% wyborców, Éric Zemmour (Rekonkwista!) z 13,5% głosów, Jean-Luc Mélenchon (Francja Niepokorna, LFI) - 12% i Valérie Pécresse (Republikanie, LR) - 11%.

Read more

Katalina Novak wybrana na prezydenta

14 marca 2022

10 marca węgierski parlament wybrał Katalinę Novak (kandydatkę rządzącej partii Fidesz) na prezydenta, na pięcioletnią kadencję. Była minister ds. polityki rodzinnej jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Obejmie urząd 10 maja.

Read more -inny link

Fundacja

"Européen, sans complexes"

14 marca 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

"Permanent Atlas of the European Union"

14 marca 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

14 marca 2022

9 marca Rada podjęła decyzję o zablokowaniu dostępu trzech białoruskich banków i ich spółek zależnych do systemu komunikatów finansowych SWIFT oraz o ograniczeniu przepływów finansowych z tego kraju do UE. Ponadto zakazano dostarczania na Białoruś banknotów euro, a także transakcji rynkowych z udziałem banku centralnego i państwowych przedsiębiorstw. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowaniem wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

14 marca 2022

8 marca Rumunia zniosła wszystkie ograniczenia. We Francji od 14 marca zawieszono paszport szczepionkowy, a noszenie maseczek jest obowiązkowe tylko w środkach transportu i w placówkach służby zdrowia. W Austrii i we Włoszech maseczki FFP2 muszą być nadal noszone w pomieszczeniach zamkniętych. 20 marca w Niemczech zostanie zniesiony limit liczby osób, które mogą uczestniczyć w prywatnych zgromadzeniach. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Ukraina/Rosja

Plan na rzecz zredukowania zależności od rosyjskich węglowodorów

14 marca 2022

ukrru.jpg
8 marca Komisja przedstawiła plan (REPowerEU), który ma uniezależnić Unię Europejską od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 roku i być odpowiedzią na rosnące ceny energii. Środki te mają na celu dywersyfikację dostaw gazu, zwiększenie importu skroplonego gazu ziemnego, zastąpienie gazu wykorzystywanego do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej oraz zgromadzenie rezerw gazu na nadchodzącą zimę. Komisja proponuje zwiększyć produkcję i zdywersyfikować import biometanu oraz wodoru. W dokumencie szczegółowo opisano, w jaki sposób państwa członkowskie mogą regulować ceny i redystrybuować na rzecz konsumentów przychody z wysokich zysków w sektorze energii i z handlu uprawnieniami do emisji.

Read more

Pomoc dla osób uciekających przed konfliktem w Ukrainie

14 marca 2022

8 marca Komisja zaproponowała pomoc humanitarną dla Ukraińców uciekających przed wojną w wysokości 500 mln euro. Zapowiedziano zwiększenie liczby personelu europejskich agencji na granicach oraz utworzenie platformy solidarności, która ułatwi wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat ich zdolności do przyjmowania uchodźców. Komisja zaproponowała również Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), aby uelastycznić zasady polityki spójności i dystrybucji unijnych funduszy w sytuacjach nadzwyczajnych.

Read more -inny link

Europa Północna: zawieszenie działań z Rosją

14 marca 2022

8 marca Unia Europejska, Islandia i Norwegia ogłosiły zawieszenie działań w ramach polityki Wymiaru Północnego, w którą zaangażowane były Rosja i Białoruś. 9 marca Finlandia, Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja i Komisja Europejska zawiesiły działania z udziałem Rosji w ramach euro-arktycznej współpracy na Morzu Barentsa.

Read more -inny link -inny link -inny link

Nowe sankcje przeciwko Rosji i Białorusi

14 marca 2022

9 marca UE rozszerzyła sankcje o 146 członków rosyjskiej Rady Federacji oraz 14 oligarchów. Zakazała sprzedaży, przekazywania lub eksportu do Rosji towarów związanych z nawigacją morską i technologii radiokomunikacyjnych. Ponadto zablokowała dostęp 3 białoruskich banków i ich spółek zależnych do systemu komunikatów finansowych SWIFT oraz ograniczyła przepływy finansowe z tego kraju do UE. Zakazała również dostarczania banknotów euro na Białoruś, a także transakcji rynkowych z bankiem centralnym i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi.

Read more -inny link -inny link

Konsultacje w Radzie Europy na temat kroków wobec Rosji

14 marca 2022

10 marca Komitet Ministrów Rady Europy postanowił skonsultować się ze Zgromadzeniem Parlamentarnym w sprawie przyjęcia środków przeciwko Rosji, co może doprowadzić do jej wykluczenia z tej organizacji. W dniach 14 i 15 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego (ZPRE). Komitet wzywa Rosję do zapewnienia cywilom dostępu do bezpiecznych dróg ewakuacji i przepływu pomocy humanitarnej. Apeluje również o postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za bombardowanie szpitala pediatrycznego i położniczego w Mariupolu 9 marca.

Read more -inny link

Awaryjna pomoc MFW i Banku Światowego

14 marca 2022

9 marca MFW zatwierdził 1,4 mld dolarów nadzwyczajnego finansowania, aby pomóc Ukrainie w zaspokojeniu pilnych potrzeb finansowych i złagodzeniu gospodarczych skutków wojny. Fundusz podkreśla, że w celu ułatwienia odbudowy kraju prawdopodobnie potrzebne będzie "znaczne" powojenne wsparcie finansowe. Ze swojej strony, 7 marca Bank Światowy zatwierdził pomoc na kwotę 723 mln dolarów w formie dotacji, pożyczek i gwarancji, by pomóc ukraińskim władzom w zapewnieniu podstawowych usług publicznych dla ludności.

Read more -inny link

Pilne środki ETPCz w sprawie rosyjskiego dziennika "Nowaja Gazieta"

14 marca 2022

10 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) zwrócił się do rosyjskiego rządu o powstrzymanie się od wszelkich działań i decyzji mających na celu "totalne utrudnianie i zakończenie" działalności dziennika "Nowaja Gazieta". Sprawa została skierowana do sądu przez wydawcę gazety, ponieważ rosyjskie władze ingerują w działalność mediów, które nie podzielają oficjalnego poglądu na konflikt zbrojny w Ukrainie.

Read more

Deklaracja przywódców G7

14 marca 2022

11 marca przywódcy państw G7 potwierdzili swoją determinację, aby pociągnąć reżim Władimira Putina do odpowiedzialności za "nieuzasadnioną i niesprowokowaną" wojnę na Ukrainie. Zapowiedzieli wprowadzenie nowych sankcji mających na celu dalszą izolację Rosji, takich jak zawieszenie statusu kraju najbardziej uprzywilejowanego lub wstrzymanie finansowania z MFW, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wezwali również Rosję do umożliwienia cywilom dostępu do pomocy humanitarnej.

Read more -inny link

Posiedzenie szefów państw i rządów

14 marca 2022

Na spotkaniu w Wersalu 10 i 11 marca przywódcy UE wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych na Ukrainie. Zwrócili się o wdrożenie działań mających na celu spójność w odniesieniu do uchodźców w Europie i poprosili Komisję o wydanie opinii na temat wniosków o członkostwo Ukrainy (która jest "częścią naszej europejskiej rodziny"), Mołdawii i Gruzji. Uzgodnili, że wzmocnią zdolności obronne UE poprzez inwestycje w bezpieczeństwo cybernetyczne i nowe technologie. Chcą także zmniejszyć swoją zależność energetyczną od Rosji. Poza tym, Unia Europejska zamierza zmniejszyć swoją strategiczną zależność w dziedzinie surowców, technologii cyfrowych, żywności i zdrowia.

Read more

Apel o jedność i pomoc humanitarną ONZ

14 marca 2022

10 marca sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał państwa członkowskie do zjednoczenia się, żeby "wesprzeć wszystkich poszkodowanych i przezwyciężyć to naruszenie prawa międzynarodowego". Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) wzmocniło pomoc w Ukrainie i w krajach sąsiednich dla uchodźców oraz osób dotkniętych wojną. Ich liczbę szacuje się na około 2,5 miliona. 13 marca UNICEF, WHO i UNFPA zaapelowały o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich ataków na służbę zdrowia w Ukrainie.

Read more -inny link -inny link

Awaryjna pomoc makrofinansowa dla Ukrainy

14 marca 2022

11 marca Komisja Europejska wypłaciła 300 mln euro nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Jest to pierwsza część pierwszej transzy w wysokości 600 mln euro w ramach nowego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o łącznej wartości 1,2 mld euro. Wkrótce ma mieć miejsce kolejna płatność w wysokości 300 mln euro.

Read more

Komisja

Środki zwalczania przemocy wobec kobiet

14 marca 2022

commission1.jpg
8 marca Komisja zaproponowała środki zwalczające przemoc wobec kobiet i przemoc domową. Dyrektywa ma na celu uznanie za przestępstwa okaleczania żeńskich narządów płciowych, cyberstalkingu, udostępniania intymnych zdjęć bez zgody drugiej osoby oraz nękania w sieci. Należy wzmocnić dostęp ofiar do wymiaru sprawiedliwości.

Read more

Zaaprobowanie 225 projektów reform

14 marca 2022

9 marca Komisja zatwierdziła 225 projektów w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu reform na rzecz wzrostu gospodarczego, bardziej odpornej gospodarki i skutecznej administracji publicznej. Instrument ten dysponuje budżetem w wysokości 116,8 mln euro na rok 2022 i zawiera dwie nowe funkcje: "projekty wielokrajowe lub wieloregionalne" polegające na wspólnym zarządzaniu projektami przez państwa członkowskie oraz "projekty przewodnie" mające na celu wspieranie państw członkowskich w przeprowadzaniu zasadniczych reform.

Read more

Badanie ewentualnych praktyk antykonkurencyjnych Google i Meta

14 marca 2022

11 marca Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające, czy umowa z 2018 roku między Google a Metą (dotycząca usług w zakresie reklamy internetowej typu display) mogła naruszać unijne zasady konkurencji. Komisja będzie współpracować z brytyjskim urzędem ds. konkurencji (CMA), który również wszczął postępowanie wyjaśniające.

Read more -inny link

Parlament

Rezolucja w sprawie obrony społeczeństwa obywatelskiego

14 marca 2022

parlement.jpg
W rezolucji z 8 marca europosłowie zaproponowali działania mające na celu walkę z represjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Wzywają do stworzenia "europejskiego wskaźnika przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego" oraz globalnej strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, która powinna wprowadzić wspólne, minimalne normy prawne i administracyjne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także statut transgranicznych stowarzyszeń non-profit.

Read more

Apel o stosowanie warunkowości związanej z państwem prawa

14 marca 2022

W rezolucji przyjętej 9 marca europosłowie wzywają Komisję do podjęcia pilnych działań i zastosowania "natychmiast" mechanizmu warunkowości powiązanej z państwem prawa (po tym, jak 16 lutego zatwierdził go Trybunał Sprawiedliwości). Apelują więc do Komisji o działania niezależnie od kalendarzy wyborczych w państwach członkowskich oraz o objęcie mechanizmem zarówno budżetu UE, jak i instrumentu odbudowy NextGenerationEU.

Read more

Zaaprobowanie celów środowiskowych Unii

14 marca 2022

10 marca eurodeputowani przyjęli stanowisko w sprawie programu środowiskowego Unii Europejskiej, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, redukcja zanieczyszczeń do zera, budowa zrównoważonej gospodarki, ochrona bioróżnorodności i zmniejszenie śladu ekologicznego. Program przewiduje ustanowienie wiążących ram dla stopniowego wycofywania dotacji do paliw kopalnych oraz nową metodologię identyfikacji innych dotacji szkodliwych dla środowiska.

Read more

Rezolucja na rzecz walki z dezinformacją i zagraniczną ingerencją

14 marca 2022

9 marca europosłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do opracowania wspólnej strategii i zaostrzenia sankcji za zagraniczne ingerencje oraz kampanie dezinformacyjne. W rezolucji uwzględniono ustalenia Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji, z których wynika, że szkodliwe podmioty z krajów autorytarnych (takich jak Rosja i Chiny) wpływają na wybory, przeprowadzają cyberataki i zwiększają polaryzację debaty publicznej. Europosłowie ostrzegają przed brakiem świadomości wpływu zagranicznych ingerencji na europejską demokrację i proponują odebranie licencji organizacjom, które rozpowszechniają propagandę obcych państw.

Read more

Wzmocnienie przepisów dotyczących cyklu życia baterii

14 marca 2022

9 marca europosłowie przyjęli stanowisko dotyczące regulacji w sprawie baterii, które wprowadzają bardziej rygorystyczne wymogi dotyczących wydajności i gospodarki odpadami. Proponują wdrożenie oznakowania, oświadczenia o śladzie węglowym, wprowadzenie nowej kategorii baterii do "lekkich środków transportu" oraz wzywają do ułatwienia wymiany przenośnych baterii. Branża będzie musiała przestrzegać standardów należytej staranności w całym łańcuchu wartości.

Read more

Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy

14 marca 2022

11 i 12 marca w Strasburgu odbyła się czwarta sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dyskusje dotyczyły zaleceń 9 grup roboczych. Odbyły się też dyskusje z udziałem przedstawicieli ukraińskich.

Read more -inny link

Rada

Nieformalne posiedzenie ministrów kultury

14 marca 2022

conseilparlement.jpg
Podczas spotkania 7 i 8 marca w Angers ministrowie kultury wyrazili swoje poparcie dla ukraińskich artystów, dziennikarzy oraz osób zawodowo związanych z kulturą i mediami. Omówili rolę państw i Unii Europejskiej w konsolidacji modelu ekonomicznego mediów, podkreślili znaczenie odbudowy zaufania publicznego do mediów oraz wymienili poglądy na temat sposobów wzmacniania różnorodności kulturowej w sieci. Przypomnieli o potrzebie nasilenia walki z nielegalnym handlem dobrami kultury i zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia dostępności i dowartościowanie dziedzictwa, zwłaszcza dzięki technologii cyfrowej.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zaświadczenia covidowego

14 marca 2022

11 marca Rada przyjęła stanowisko w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania certyfikatu covidowego o rok, do 30 czerwca 2023. Aby zmiana weszła w życie, teraz musi się na nią zgodzić Parlament.

Read more

EBC

Redukcja zakupów aktywów

14 marca 2022

bce.jpg
10 marca Europejski Bank Centralny podjął decyzję o ograniczeniu programu skupu aktywów do 40 mld euro w kwietniu, 30 mld euro w maju i 20 mld euro w czerwcu, podczas gdy w II kwartale planowano utrzymać tempo 40 mld euro, by pod koniec roku osiągnąć 20 mld euro miesięcznie. EBC potwierdziło, że z końcem marca zakończy realizację nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP). Bank oświadczył, że jest gotowy podjąć "wszelkie niezbędne działania", by dążyć do stabilności cen i utrzymać stabilność finansową.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie pracowników delegowanych

14 marca 2022

cjue.jpg
W wyroku wydanym 8 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w przypadku naruszenia obowiązków administracyjnych dotyczących delegowania pracowników sędzia krajowy może zastosować krajowy system sankcji sprzeczny z dyrektywą o delegowaniu pracowników, jeśli system ten gwarantuje proporcjonalność owych sankcji.

Read more

Zjednoczone Królestwo uchybiło swoim zobowiązaniom dotyczącym walki z oszustwami

14 marca 2022

8 marca Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w latach 2011 i 2014 Zjednoczone Królestwo nie wypełniało swoich zobowiązań z powodu niewystarczających kontroli celnych i zaniżonych wpłat do unijnej kasy z ceł nałożonych na import tekstyliów i obuwia z Chin. Brytyjskie państwo nie stosowało skutecznych kontroli celnych, aby zapobiec oszustwom na wartości produktów, ani nie udostępniło Komisji prawidłowych kwot pobranych opłat celnych. Trybunał zwrócił się do Komisji o ponowne obliczenie kwot należnych od Zjednoczonego Królestwa, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących oceny ilości i wartości strat.

Read more

Polska

Trybunał Konstytucyjny odrzuca Europejską Konwencję Praw Człowieka

14 marca 2022

pologne.jpg
10 marca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) jest "niekompetentny" do oceny niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. To już druga decyzja, w której TK kwestionuje zgodność Konstytucji RP z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującym prawo do rzetelnego procesu sądowego.

Read more

Opracowania/raporty

Publikacja "Sprawozdania ogólnego z działalności Unii Europejskiej w 2021 roku"

14 marca 2022

etudes.jpg
W 2021 roku, w ramach walki z COVID-19 Unia Europejska uczestniczyła w rozlokowywaniu szczepionek, eksportując lub udostępniając 165 krajom ponad 1,7 mld dawek, oraz zatwierdziła 22 krajowe plany odbudowy i odporności - wynika ze sprawozdania ogólnego z jej działalności w minionym roku, opublikowanego 9 marca. Przyjmując prawo o klimacie, Unia Europejska przekształciła swoje cele klimatyczne na rok 2050 w zobowiązania. Podjęto kroki dotyczące życia publicznego, takie jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy, wnioski dotyczące reklamy politycznej, praw wyborczych i finansowaniu partii. Ponadto międzynarodowe partnerstwa Unii i jej zdolność do działania zostały wzmocnione dzięki inicjatywie Global Gateway i Europejskiemu instrumentowi na rzecz Pokoju.

Read more

Eurostat

Wzrost PKB i stopy zatrudnienia

14 marca 2022

eurostat.jpg
W IV kwartale 2021 roku wzrosło PKB, w porównaniu do poprzedniego kwartału - o 0,4% w Unii Europejskiej i o 0,3% w strefie euro. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 8 marca. Zatrudnienie w Unii i w strefie euro wzrosło o 0,5%.

Read more -inny link

Kultura

Festiwal Animacji w Lizbonie

14 marca 2022

culture.jpg
Od 16 do 27 marca w Lizbonie odbywa się Festiwal Filmów Animowanych Monstra. W programie znajdują się premiery filmowe, retrospektywy, filmy dokumentalne i eksperymentalne oraz organizowane są wystawy, na których można odkrywać rysunki międzynarodowych artystów.

Read more

Festiwal kompozycji muzycznych Panarts

14 marca 2022

W dniach 16-19 marca w Belfaście odbędzie się Festiwal Panarts. Około stu autorów piosenek z całego świata wystąpi na czterdziestu koncertach w całym mieście. Wydarzenie, organizowane we współpracy Belfastu i Nashville (USA), jest okazją do odkrywania muzyki pop-rock, folk i indie folk.

Read more

Zorza polarna

14 marca 2022

Co roku festiwal muzyczny Borealis w Bergen (na północy Norwegii) celebruje zorzę polarną. Od 16 do 20 marca odbędzie się wiele różnych wydarzeń: koncerty, przedstawienia teatralne, kiermasze rękodzieła, zawody narciarskie, pokazy dźwięku i światła. Norweskie tradycje, kultury z innych krajów i eksperymentalna twórczość mieszają się ze sobą.

Read more

Rzeźby Kestutisa Svirnelisa w Wilnie

14 marca 2022

Do 1 kwietnia w galerii Meno Niša w Wilnie oglądać można prace rzeźbiarza Kestutisa Svirnelisa. Poprzez swoje instalacje wykonane z przedmiotów z recyklingu artysta zaprasza widzów do zakwestionowania pojęcia absolutu w sztuce i określenia granic estetyki.

Read more

Stephan Goldrajch w Athenach

14 marca 2022

Do 22 maja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Atenach oglądać można twórczość artysty Stephana Goldrajcha. "Drzewo palaver" składa się z prac dzierganych, szydełkowanych lub tkanych z wykorzystaniem wzorów i nici, wykonanych przez osoby w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych.

Read more

Sztuka iluzjonistyczna

14 marca 2022

Od 16 marca do 22 maja w Museo Nacional Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentowana jest wystawa poświęcona sztuce iluzjonistycznej od XV wieku do współczesności. Ekspozycja pozwala ponownie odkryć ten gatunek poprzez prace z różnych nurtów artystycznych, ilustrujące najbardziej reprezentowane w malarstwie tematy.

Read more

Sztuka i afgańskie kobiety w Lille

14 marca 2022

Z okazji Dnia Praw Kobiet, w Maison Folie Moulins w Lille do 10 kwietnia oglądać można wystawę "Kobiety, spojrzenia afgańskich artystów". 11 artystów, którzy musieli opuścić swój kraj, dzieli się - za pomocą fotografii, obrazów, ilustracji i tkanin - swoją poetycką, kulturową i polityczną wizją afgańskich kobiet.

Read more

Donatello celebrowany we Florencji

14 marca 2022

Od 19 marca do 31 lipca Fundacja Palazzo Strozzi i Muzeum Narodowe Bargello będą prezentować wystawę "Donatello. Renesans", która rekonstruuje karierę jednego z najważniejszych artystów sztuki włoskiej. Ekspozycja eksploruje materiały, techniki i gatunki stosowane przez artystę oraz porównuje jego dzieła z dziełami innych wielkich mistrzów włoskiego renesansu.

Read more -inny link

Safari w Czarnobylu w geście wsparcia dla Ukrainy

14 marca 2022

W Muzeum Sztuki Stosowanej-MAK w Wiedniu do 5 czerwca czynna jest wystawa serii zdjęć autorstwa artystki Anny Jermolaewej, przedstawiających zwierzęta w strefie zamkniętej wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu. W ramach wspierania Ukrainy Jermolaewa wykonała kopie jednej z prac z tej kolekcji, które są oferowane na sprzedaż. Zyski zostaną przeznaczone na cele charytatywne wspomagające Ukraińców.

Read more

Vilhelm Hammershøi: światło i cisza

14 marca 2022

Czynna do 8 maja wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie po raz pierwszy prezentuje twórczość Vilhelma Hammershøi, artysty uznawanego za najwybitniejszego duńskiego malarza przełomu XIX i XX wieku. Na ekspozycji pokazano wybór obrazów i rysunków z kolekcji duńskich, fińskich, francuskich, holenderskich i norweskich.

Read more

Gaje oliwne Vincenta Van Gogha

14 marca 2022

Do 12 czerwca Muzeum Van Gogha w Amsterdamie po raz pierwszy prezentuje obrazy Vincenta Van Gogha przedstawiające gaje oliwne. Artysta stworzył wiele przedstawień drzew oliwnych, nieustannie eksperymentując z nowymi rozwiązaniami w zależności od pory roku i dnia.

Read more -inny link

Zanurzenie w Giocondę w Marsylii

14 marca 2022

Do 21 sierpnia Palais de la Bourse w Marsylii oferuje wyjątkowe, interaktywne i sensoryczne doświadczenie, które pozwala na nowo odkryć Mona Lisę - arcydzieło Leonarda da Vinci.

Read more

Agenda

14 marca

Eurogrupa Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Bruksela)


les 14-15 marca

Nadzwyczajna sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Strasburg)


15 marca

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia (Bruksela)


16 marca

Posiedzenie ministrów obrony NATO Nieformalna wideokonferencja ministrów ds. edukacji (Bruksela)


17 marca

Rada ds. Środowiska (Bruksela)


21 marca

Rada do Spraw Zagranicznych i kwestii związanych z obronnością Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Jakie są potrzeby w zakresie zarządzania biomasą w Europie?

Rok rządu Meloni: kręta, ale zdecydowana droga do Europy

Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej: praktyka (jeszcze) nie czyni mistrza

Jaka będzie "europejska suwerenność" po Deklaracji z Wersalu?

Mołdawia, teren partnerskiej misji Unii Europejskiej

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie

pdf

Biuletyn n°971- wersja 14 mars 2022