Biuletyn n°971

Open panel Open panel
Biuletyn n°971
Biuletyn
wtorek, 15 marca 2022
numer 971
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
W obliczu inwazji na Ukrainę Unia Europejska zareagowała szybko i stanowczo, nakładając największy w swojej historii pakiet sankcji, zauważa Pierre Mirel. Jednak ostatnie wstrząsy sprawiły, że Partnerstwo Wschodnie stało się bardziej niż kiedykolwiek zakładnikiem Rosji. Autor powraca do kwestii przystąpienia Gruzji, Mołdawii i Ukrainy do Unii Europejskiej, podkreślając związane z tym zagrożenia, oraz proponuje zorganizowanie nowej "konferencji helsińskiej" w celu ponownego przemyślenia bezpieczeństwa kontynentu europejskiego.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa, sama w obliczu swojego przeznaczenia
photo
NATO i jego sojusznicy zrezygnowali z prób zniechęcania Putina do ataku na jego ukraińskiego sąsiada. Teraz to Europejczycy muszą wykazać się determinacją i jednością, by powstrzymać tragedię, która może doprowadzić do kolejnych - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Katalina Novak wybrana na prezydenta
photo
10 marca węgierski parlament wybrał Katalinę Novak (kandydatkę rządzącej partii Fidesz) na prezydenta, na pięcioletnią kadencję. Była minister ds. polityki rodzinnej jest pierwszą kobietą na tym stanowisku. Obejmie urząd 10 maja... Więcej
Więcej
Kto zmierzy się z Emmanuelem Macronem w II turze wyborów prezydenckich we Francji?
photo
10 i 24 kwietnia we Francji odbędą się wybory prezydenckie w kontekście kryzysu: międzynarodowego - wynikającego z wojny na Ukrainie i krajowego - wciąż niepokojącej sytuacji sanitarnej. Na miesiąc przed I turą wyborów oczekuje się, że dotychczasowy prezydent Emmanuel Macron uzyska 30,5% głosów. Jego potencjalnymi przeciwnikami w II turze są Marine Le Pen (Zgromadzenie Narodowe, RN), na którą ma zagłosować 16% wyborców, Éric Zemmour (Rekonkwista!) z 13,5% głosów, Jean-Luc Mélenchon (Francja Niepokorna, LFI) - 12% i Valérie Pécresse (Republikanie, LR) - 11%... Więcej

Fundacja : "Européen, sans complexes"
photo
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
9 marca Rada podjęła decyzję o zablokowaniu dostępu trzech białoruskich banków i ich spółek zależnych do systemu komunikatów finansowych SWIFT oraz o ograniczeniu przepływów finansowych z tego kraju do UE. Ponadto zakazano dostarczania na Białoruś banknotów euro, a także transakcji rynkowych z udziałem banku centralnego i państwowych przedsiębiorstw. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowaniem wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
8 marca Rumunia zniosła wszystkie ograniczenia. We Francji od 14 marca zawieszono paszport szczepionkowy, a noszenie maseczek jest obowiązkowe tylko w środkach transportu i w placówkach służby zdrowia. W Austrii i we Włoszech maseczki FFP2 muszą być nadal noszone w pomieszczeniach zamkniętych. 20 marca w Niemczech zostanie zniesiony limit liczby osób, które mogą uczestniczyć w prywatnych zgromadzeniach. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
"Permanent Atlas of the European Union"
photo
"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej... Więcej

Ukraina/Rosja : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
Na spotkaniu w Wersalu 10 i 11 marca przywódcy UE wezwali Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań wojskowych na Ukrainie. Zwrócili się o wdrożenie działań mających na celu spójność w odniesieniu do uchodźców w Europie i poprosili Komisję o wydanie opinii na temat wniosków o członkostwo Ukrainy (która jest "częścią naszej europejskiej rodziny"), Mołdawii i Gruzji. Uzgodnili, że wzmocnią zdolności obronne UE poprzez inwestycje w bezpieczeństwo cybernetyczne i nowe technologie. Chcą także zmniejszyć swoją zależność energetyczną od Rosji. Poza tym, Unia Europejska zamierza zmniejszyć swoją strategiczną zależność w dziedzinie surowców, technologii cyfrowych, żywności i zdrowia... Więcej
Nowe sankcje przeciwko Rosji i Białorusi
photo
9 marca UE rozszerzyła sankcje o 146 członków rosyjskiej Rady Federacji oraz 14 oligarchów. Zakazała sprzedaży, przekazywania lub eksportu do Rosji towarów związanych z nawigacją morską i technologii radiokomunikacyjnych. Ponadto zablokowała dostęp 3 białoruskich banków i ich spółek zależnych do systemu komunikatów finansowych SWIFT oraz ograniczyła przepływy finansowe z tego kraju do UE. Zakazała również dostarczania banknotów euro na Białoruś, a także transakcji rynkowych z bankiem centralnym i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi... Więcej
Więcej | Więcej
Pomoc dla osób uciekających przed konfliktem w Ukrainie
photo
8 marca Komisja zaproponowała pomoc humanitarną dla Ukraińców uciekających przed wojną w wysokości 500 mln euro. Zapowiedziano zwiększenie liczby personelu europejskich agencji na granicach oraz utworzenie platformy solidarności, która ułatwi wymianę informacji między państwami członkowskimi na temat ich zdolności do przyjmowania uchodźców. Komisja zaproponowała również Działania w ramach polityki spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), aby uelastycznić zasady polityki spójności i dystrybucji unijnych funduszy w sytuacjach nadzwyczajnych... Więcej
Więcej
Plan na rzecz zredukowania zależności od rosyjskich węglowodorów
photo
8 marca Komisja przedstawiła plan (REPowerEU), który ma uniezależnić Unię Europejską od rosyjskich paliw kopalnych do 2030 roku i być odpowiedzią na rosnące ceny energii. Środki te mają na celu dywersyfikację dostaw gazu, zwiększenie importu skroplonego gazu ziemnego, zastąpienie gazu wykorzystywanego do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej oraz zgromadzenie rezerw gazu na nadchodzącą zimę. Komisja proponuje zwiększyć produkcję i zdywersyfikować import biometanu oraz wodoru. W dokumencie szczegółowo opisano, w jaki sposób państwa członkowskie mogą regulować ceny i redystrybuować na rzecz konsumentów przychody z wysokich zysków w sektorze energii i z handlu uprawnieniami do emisji... Więcej
Awaryjna pomoc makrofinansowa dla Ukrainy
photo
11 marca Komisja Europejska wypłaciła 300 mln euro nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej dla Ukrainy. Jest to pierwsza część pierwszej transzy w wysokości 600 mln euro w ramach nowego programu pomocy makrofinansowej dla Ukrainy o łącznej wartości 1,2 mld euro. Wkrótce ma mieć miejsce kolejna płatność w wysokości 300 mln euro... Więcej
Europa Północna: zawieszenie działań z Rosją
photo
8 marca Unia Europejska, Islandia i Norwegia ogłosiły zawieszenie działań w ramach polityki Wymiaru Północnego, w którą zaangażowane były Rosja i Białoruś. 9 marca Finlandia, Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja i Komisja Europejska zawiesiły działania z udziałem Rosji w ramach euro-arktycznej współpracy na Morzu Barentsa... Więcej
Więcej | Więcej
Konsultacje w Radzie Europy na temat kroków wobec Rosji
photo
10 marca Komitet Ministrów Rady Europy postanowił skonsultować się ze Zgromadzeniem Parlamentarnym w sprawie przyjęcia środków przeciwko Rosji, co może doprowadzić do jej wykluczenia z tej organizacji. W dniach 14 i 15 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego (ZPRE). Komitet wzywa Rosję do zapewnienia cywilom dostępu do bezpiecznych dróg ewakuacji i przepływu pomocy humanitarnej. Apeluje również o postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych za bombardowanie szpitala pediatrycznego i położniczego w Mariupolu 9 marca... Więcej
Więcej
Pilne środki ETPCz w sprawie rosyjskiego dziennika "Nowaja Gazieta"
photo
10 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) zwrócił się do rosyjskiego rządu o powstrzymanie się od wszelkich działań i decyzji mających na celu "totalne utrudnianie i zakończenie" działalności dziennika "Nowaja Gazieta". Sprawa została skierowana do sądu przez wydawcę gazety, ponieważ rosyjskie władze ingerują w działalność mediów, które nie podzielają oficjalnego poglądu na konflikt zbrojny w Ukrainie... Więcej
Apel o jedność i pomoc humanitarną ONZ
photo
10 marca sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał państwa członkowskie do zjednoczenia się, żeby "wesprzeć wszystkich poszkodowanych i przezwyciężyć to naruszenie prawa międzynarodowego". Biuro Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców (UNHCR) wzmocniło pomoc w Ukrainie i w krajach sąsiednich dla uchodźców oraz osób dotkniętych wojną. Ich liczbę szacuje się na około 2,5 miliona. 13 marca UNICEF, WHO i UNFPA zaapelowały o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich ataków na służbę zdrowia w Ukrainie... Więcej
Więcej | Więcej
Deklaracja przywódców G7
photo
11 marca przywódcy państw G7 potwierdzili swoją determinację, aby pociągnąć reżim Władimira Putina do odpowiedzialności za "nieuzasadnioną i niesprowokowaną" wojnę na Ukrainie. Zapowiedzieli wprowadzenie nowych sankcji mających na celu dalszą izolację Rosji, takich jak zawieszenie statusu kraju najbardziej uprzywilejowanego lub wstrzymanie finansowania z MFW, Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Wezwali również Rosję do umożliwienia cywilom dostępu do pomocy humanitarnej... Więcej
Więcej
Awaryjna pomoc MFW i Banku Światowego
photo
9 marca MFW zatwierdził 1,4 mld dolarów nadzwyczajnego finansowania, aby pomóc Ukrainie w zaspokojeniu pilnych potrzeb finansowych i złagodzeniu gospodarczych skutków wojny. Fundusz podkreśla, że w celu ułatwienia odbudowy kraju prawdopodobnie potrzebne będzie "znaczne" powojenne wsparcie finansowe. Ze swojej strony, 7 marca Bank Światowy zatwierdził pomoc na kwotę 723 mln dolarów w formie dotacji, pożyczek i gwarancji, by pomóc ukraińskim władzom w zapewnieniu podstawowych usług publicznych dla ludności... Więcej
Więcej

Komisja : Zaaprobowanie 225 projektów reform
photo
9 marca Komisja zatwierdziła 225 projektów w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu reform na rzecz wzrostu gospodarczego, bardziej odpornej gospodarki i skutecznej administracji publicznej. Instrument ten dysponuje budżetem w wysokości 116,8 mln euro na rok 2022 i zawiera dwie nowe funkcje: "projekty wielokrajowe lub wieloregionalne" polegające na wspólnym zarządzaniu projektami przez państwa członkowskie oraz "projekty przewodnie" mające na celu wspieranie państw członkowskich w przeprowadzaniu zasadniczych reform... Więcej
Środki zwalczania przemocy wobec kobiet
photo
8 marca Komisja zaproponowała środki zwalczające przemoc wobec kobiet i przemoc domową. Dyrektywa ma na celu uznanie za przestępstwa okaleczania żeńskich narządów płciowych, cyberstalkingu, udostępniania intymnych zdjęć bez zgody drugiej osoby oraz nękania w sieci. Należy wzmocnić dostęp ofiar do wymiaru sprawiedliwości... Więcej
Badanie ewentualnych praktyk antykonkurencyjnych Google i Meta
photo
11 marca Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające, czy umowa z 2018 roku między Google a Metą (dotycząca usług w zakresie reklamy internetowej typu display) mogła naruszać unijne zasady konkurencji. Komisja będzie współpracować z brytyjskim urzędem ds. konkurencji (CMA), który również wszczął postępowanie wyjaśniające... Więcej

Parlament : Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
11 i 12 marca w Strasburgu odbyła się czwarta sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dyskusje dotyczyły zaleceń 9 grup roboczych. Odbyły się też dyskusje z udziałem przedstawicieli ukraińskich... Więcej
Więcej
Rezolucja na rzecz walki z dezinformacją i zagraniczną ingerencją
photo
9 marca europosłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do opracowania wspólnej strategii i zaostrzenia sankcji za zagraniczne ingerencje oraz kampanie dezinformacyjne. W rezolucji uwzględniono ustalenia Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji, z których wynika, że szkodliwe podmioty z krajów autorytarnych (takich jak Rosja i Chiny) wpływają na wybory, przeprowadzają cyberataki i zwiększają polaryzację debaty publicznej. Europosłowie ostrzegają przed brakiem świadomości wpływu zagranicznych ingerencji na europejską demokrację i proponują odebranie licencji organizacjom, które rozpowszechniają propagandę obcych państw... Więcej
Zaaprobowanie celów środowiskowych Unii
photo
10 marca eurodeputowani przyjęli stanowisko w sprawie programu środowiskowego Unii Europejskiej, którego celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku, redukcja zanieczyszczeń do zera, budowa zrównoważonej gospodarki, ochrona bioróżnorodności i zmniejszenie śladu ekologicznego. Program przewiduje ustanowienie wiążących ram dla stopniowego wycofywania dotacji do paliw kopalnych oraz nową metodologię identyfikacji innych dotacji szkodliwych dla środowiska... Więcej
Wzmocnienie przepisów dotyczących cyklu życia baterii
photo
9 marca europosłowie przyjęli stanowisko dotyczące regulacji w sprawie baterii, które wprowadzają bardziej rygorystyczne wymogi dotyczących wydajności i gospodarki odpadami. Proponują wdrożenie oznakowania, oświadczenia o śladzie węglowym, wprowadzenie nowej kategorii baterii do "lekkich środków transportu" oraz wzywają do ułatwienia wymiany przenośnych baterii. Branża będzie musiała przestrzegać standardów należytej staranności w całym łańcuchu wartości... Więcej
Apel o stosowanie warunkowości związanej z państwem prawa
photo
W rezolucji przyjętej 9 marca europosłowie wzywają Komisję do podjęcia pilnych działań i zastosowania "natychmiast" mechanizmu warunkowości powiązanej z państwem prawa (po tym, jak 16 lutego zatwierdził go Trybunał Sprawiedliwości). Apelują więc do Komisji o działania niezależnie od kalendarzy wyborczych w państwach członkowskich oraz o objęcie mechanizmem zarówno budżetu UE, jak i instrumentu odbudowy NextGenerationEU... Więcej
Rezolucja w sprawie obrony społeczeństwa obywatelskiego
photo
W rezolucji z 8 marca europosłowie zaproponowali działania mające na celu walkę z represjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego w Europie. Wzywają do stworzenia "europejskiego wskaźnika przestrzeni społeczeństwa obywatelskiego" oraz globalnej strategii na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, która powinna wprowadzić wspólne, minimalne normy prawne i administracyjne dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także statut transgranicznych stowarzyszeń non-profit... Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów kultury
photo
Podczas spotkania 7 i 8 marca w Angers ministrowie kultury wyrazili swoje poparcie dla ukraińskich artystów, dziennikarzy oraz osób zawodowo związanych z kulturą i mediami. Omówili rolę państw i Unii Europejskiej w konsolidacji modelu ekonomicznego mediów, podkreślili znaczenie odbudowy zaufania publicznego do mediów oraz wymienili poglądy na temat sposobów wzmacniania różnorodności kulturowej w sieci. Przypomnieli o potrzebie nasilenia walki z nielegalnym handlem dobrami kultury i zwrócili uwagę na konieczność zwiększenia dostępności i dowartościowanie dziedzictwa, zwłaszcza dzięki technologii cyfrowej... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania zaświadczenia covidowego
photo
11 marca Rada przyjęła stanowisko w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania certyfikatu covidowego o rok, do 30 czerwca 2023. Aby zmiana weszła w życie, teraz musi się na nią zgodzić Parlament... Więcej

EBC : Redukcja zakupów aktywów
photo
10 marca Europejski Bank Centralny podjął decyzję o ograniczeniu programu skupu aktywów do 40 mld euro w kwietniu, 30 mld euro w maju i 20 mld euro w czerwcu, podczas gdy w II kwartale planowano utrzymać tempo 40 mld euro, by pod koniec roku osiągnąć 20 mld euro miesięcznie. EBC potwierdziło, że z końcem marca zakończy realizację nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP). Bank oświadczył, że jest gotowy podjąć "wszelkie niezbędne działania", by dążyć do stabilności cen i utrzymać stabilność finansową... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie pracowników delegowanych
photo
W wyroku wydanym 8 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w przypadku naruszenia obowiązków administracyjnych dotyczących delegowania pracowników sędzia krajowy może zastosować krajowy system sankcji sprzeczny z dyrektywą o delegowaniu pracowników, jeśli system ten gwarantuje proporcjonalność owych sankcji... Więcej
Zjednoczone Królestwo uchybiło swoim zobowiązaniom dotyczącym walki z oszustwami
photo
8 marca Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w latach 2011 i 2014 Zjednoczone Królestwo nie wypełniało swoich zobowiązań z powodu niewystarczających kontroli celnych i zaniżonych wpłat do unijnej kasy z ceł nałożonych na import tekstyliów i obuwia z Chin. Brytyjskie państwo nie stosowało skutecznych kontroli celnych, aby zapobiec oszustwom na wartości produktów, ani nie udostępniło Komisji prawidłowych kwot pobranych opłat celnych. Trybunał zwrócił się do Komisji o ponowne obliczenie kwot należnych od Zjednoczonego Królestwa, z uwzględnieniem zaleceń dotyczących oceny ilości i wartości strat... Więcej

Polska : Trybunał Konstytucyjny odrzuca Europejską Konwencję Praw Człowieka
photo
10 marca Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) jest "niekompetentny" do oceny niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości. To już druga decyzja, w której TK kwestionuje zgodność Konstytucji RP z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, gwarantującym prawo do rzetelnego procesu sądowego... Więcej

Opracowania/raporty : Publikacja "Sprawozdania ogólnego z działalności Unii Europejskiej w 2021 roku"
photo
W 2021 roku, w ramach walki z COVID-19 Unia Europejska uczestniczyła w rozlokowywaniu szczepionek, eksportując lub udostępniając 165 krajom ponad 1,7 mld dawek, oraz zatwierdziła 22 krajowe plany odbudowy i odporności - wynika ze sprawozdania ogólnego z jej działalności w minionym roku, opublikowanego 9 marca. Przyjmując prawo o klimacie, Unia Europejska przekształciła swoje cele klimatyczne na rok 2050 w zobowiązania. Podjęto kroki dotyczące życia publicznego, takie jak Konferencja w sprawie przyszłości Europy, wnioski dotyczące reklamy politycznej, praw wyborczych i finansowaniu partii. Ponadto międzynarodowe partnerstwa Unii i jej zdolność do działania zostały wzmocnione dzięki inicjatywie Global Gateway i Europejskiemu instrumentowi na rzecz Pokoju... Więcej

Eurostat : Wzrost PKB i stopy zatrudnienia
photo
W IV kwartale 2021 roku wzrosło PKB, w porównaniu do poprzedniego kwartału - o 0,4% w Unii Europejskiej i o 0,3% w strefie euro. Tak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 8 marca. Zatrudnienie w Unii i w strefie euro wzrosło o 0,5%... Więcej
Więcej

Kultura : Safari w Czarnobylu w geście wsparcia dla Ukrainy
photo
W Muzeum Sztuki Stosowanej-MAK w Wiedniu do 5 czerwca czynna jest wystawa serii zdjęć autorstwa artystki Anny Jermolaewej, przedstawiających zwierzęta w strefie zamkniętej wokół elektrowni atomowej w Czarnobylu. W ramach wspierania Ukrainy Jermolaewa wykonała kopie jednej z prac z tej kolekcji, które są oferowane na sprzedaż. Zyski zostaną przeznaczone na cele charytatywne wspomagające Ukraińców... Więcej
Vilhelm Hammershøi: światło i cisza
photo
Czynna do 8 maja wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie po raz pierwszy prezentuje twórczość Vilhelma Hammershøi, artysty uznawanego za najwybitniejszego duńskiego malarza przełomu XIX i XX wieku. Na ekspozycji pokazano wybór obrazów i rysunków z kolekcji duńskich, fińskich, francuskich, holenderskich i norweskich... Więcej
Sztuka i afgańskie kobiety w Lille
photo
Z okazji Dnia Praw Kobiet, w Maison Folie Moulins w Lille do 10 kwietnia oglądać można wystawę "Kobiety, spojrzenia afgańskich artystów". 11 artystów, którzy musieli opuścić swój kraj, dzieli się - za pomocą fotografii, obrazów, ilustracji i tkanin - swoją poetycką, kulturową i polityczną wizją afgańskich kobiet... Więcej
Stephan Goldrajch w Athenach
photo
Do 22 maja w Muzeum Sztuki Współczesnej w Atenach oglądać można twórczość artysty Stephana Goldrajcha. "Drzewo palaver" składa się z prac dzierganych, szydełkowanych lub tkanych z wykorzystaniem wzorów i nici, wykonanych przez osoby w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych... Więcej
Rzeźby Kestutisa Svirnelisa w Wilnie
photo
Do 1 kwietnia w galerii Meno Niša w Wilnie oglądać można prace rzeźbiarza Kestutisa Svirnelisa. Poprzez swoje instalacje wykonane z przedmiotów z recyklingu artysta zaprasza widzów do zakwestionowania pojęcia absolutu w sztuce i określenia granic estetyki... Więcej
Zanurzenie w Giocondę w Marsylii
photo
Do 21 sierpnia Palais de la Bourse w Marsylii oferuje wyjątkowe, interaktywne i sensoryczne doświadczenie, które pozwala na nowo odkryć Mona Lisę - arcydzieło Leonarda da Vinci... Więcej
Gaje oliwne Vincenta Van Gogha
photo
Do 12 czerwca Muzeum Van Gogha w Amsterdamie po raz pierwszy prezentuje obrazy Vincenta Van Gogha przedstawiające gaje oliwne. Artysta stworzył wiele przedstawień drzew oliwnych, nieustannie eksperymentując z nowymi rozwiązaniami w zależności od pory roku i dnia... Więcej
Więcej
Sztuka iluzjonistyczna
photo
Od 16 marca do 22 maja w Museo Nacional Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentowana jest wystawa poświęcona sztuce iluzjonistycznej od XV wieku do współczesności. Ekspozycja pozwala ponownie odkryć ten gatunek poprzez prace z różnych nurtów artystycznych, ilustrujące najbardziej reprezentowane w malarstwie tematy... Więcej
Donatello celebrowany we Florencji
photo
Od 19 marca do 31 lipca Fundacja Palazzo Strozzi i Muzeum Narodowe Bargello będą prezentować wystawę "Donatello. Renesans", która rekonstruuje karierę jednego z najważniejszych artystów sztuki włoskiej. Ekspozycja eksploruje materiały, techniki i gatunki stosowane przez artystę oraz porównuje jego dzieła z dziełami innych wielkich mistrzów włoskiego renesansu... Więcej
Więcej
Zorza polarna
photo
Co roku festiwal muzyczny Borealis w Bergen (na północy Norwegii) celebruje zorzę polarną. Od 16 do 20 marca odbędzie się wiele różnych wydarzeń: koncerty, przedstawienia teatralne, kiermasze rękodzieła, zawody narciarskie, pokazy dźwięku i światła. Norweskie tradycje, kultury z innych krajów i eksperymentalna twórczość mieszają się ze sobą... Więcej
Festiwal kompozycji muzycznych Panarts
photo
W dniach 16-19 marca w Belfaście odbędzie się Festiwal Panarts. Około stu autorów piosenek z całego świata wystąpi na czterdziestu koncertach w całym mieście. Wydarzenie, organizowane we współpracy Belfastu i Nashville (USA), jest okazją do odkrywania muzyki pop-rock, folk i indie folk... Więcej
Festiwal Animacji w Lizbonie
photo
Od 16 do 27 marca w Lizbonie odbywa się Festiwal Filmów Animowanych Monstra. W programie znajdują się premiery filmowe, retrospektywy, filmy dokumentalne i eksperymentalne oraz organizowane są wystawy, na których można odkrywać rysunki międzynarodowych artystów... Więcej

14marz.
14 marca

Bruksela

Eurogrupa
Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

14marz.
14-15 marca

Strasburg

Nadzwyczajna sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

15marz.
15 marca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia

16marz.
16 marca

Bruksela

Posiedzenie ministrów obrony NATO
Nieformalna wideokonferencja ministrów ds. edukacji

17marz.
17 marca

Bruksela

Rada ds. Środowiska

21marz.
21 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych i kwestii związanych z obronnością
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1002
Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?
Opublikowany 05/12/2022
Biuletyn n°1001
Czy nowe pokolenia Europejczyków staną na wysokości niezbędnej pomocy?
Opublikowany 28/11/2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022