Biuletyn97511 avr. 2022

La Lettre

Gilles Lepesant

11 kwietnia 2022

Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest ponownie aktualna, i uwiarygodniła pogląd, że energia odnawialna może być korzystna zarówno dla klimatu, jak i dla bezpieczeństwa. Jednak utożsamianie transformacji z niezależnością energetyczną byłoby przesadą. Musimy na nowo przemyśleć nasze współzależności z różnymi dostawcami.

Read more

Wybory

W II turze spotkają się Emmanuel Macron i Marine Le Pen

11 kwietnia 2022

elections.jpg
Urzędujący prezydent Emmanuel Macron zajął 1. miejsce w I turze wyborów prezydenckich we Francji 10 kwietnia. Uzyskał 27,84% głosów, wyprzedzając kandydatkę skrajnej prawicy Marine Le Pen (23,15%), z którą zmierzy się w II turze 24 kwietnia. Kandydat radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchon zajął 3. miejsce z wynikiem 21,95% głosów. Inny, skrajnie prawicowy kandydat Eric Zemmour uzyskał 7,07%. Wszyscy pozostali kandydaci, w tym Valérie Pécresse z Republikanów, uzyskali wynik poniżej 5%. Odsetek osób, które nie wzięły udziału w wyborach, wyniósł 25,14%.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

11 kwietnia 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamówcie ją.

Read more

Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"

11 kwietnia 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - pozwala lepiej zrozumieć Europę w 2022 roku. Oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Zawiera bardzo wiele map. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

11 kwietnia 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy dla państw członkowskich o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Do tej pory Komisja zatwierdziła 24 plany (w tym 7 kwietnia plan Bułgarii). 21 krajów otrzymało planowane zaliczki, a 3 kraje otrzymały pierwszą transzę po osiągnięciu serii celów, w tym 8 kwietnia Grecja otrzymała 3,6 mld euro. Komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier i Polski ze względu na naruszanie zasad państwa prawa. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, na której zobaczyć można kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

11 kwietnia 2022

W UE nadal łagodzone są środki sanitarne. Od 10 kwietnia na Malcie nie wymaga się już karty szczepień, a wszyscy niezaszczepieni podróżni mogą wjechać do kraju po przedstawieniu negatywnego wyniku testu najdalej sprzed 72 godzin. W Niemczech Bundestag odrzucił plany wprowadzenia obowiązku szczepień dla osób powyżej 60. roku życia. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Ukraina/Rosja

Nowy pakiet sankcji przeciwko Rosji

11 kwietnia 2022

ukrru.jpg
8 kwietnia Rada przyjęła 5. pakiet sankcji przeciwko Rosji, zakazujący (począwszy od sierpnia) zakupu, importu lub transferu węgla. Wstęp do Unii Europejskiej dla statków pod rosyjską banderą oraz rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych został zawieszony. Restrykcje mają także zastosowanie do rosyjskiego importu drewna, nawozów i alkoholu oraz do rosyjskiego eksportu w zakresie przemysłu i technologii, w tym półprzewodników. Rada wprowadziła zakaz transakcji z czterema największymi rosyjskimi bankami i rozszerzyła liczbę osób i firm objętych sankcjami. Grupa zadaniowa "Zamrozić i skonfiskować", odpowiedzialna za koordynację wdrażania sankcji UE przeciwko rosyjskim i białoruskim oligarchom, poinformowała o 29,5 mld euro zamrożonych aktywów, w tym łodziach, helikopterach, nieruchomościach i dziełach sztuki.

Read more -inny link

Ponad 3 mld euro dla państw członkowskich goszczących ukraińskich uchodźców

11 kwietnia 2022

6 i 7 kwietnia Rada i Parlament zatwierdziły wypłatę prawie 3,5 mld euro państwom członkowskim, które zobowiązały się przyjąć uchodźców z Ukrainy. Kwota 40 euro tygodniowo na uchodźcę zaspokoi podstawowe potrzeby przybyłych. Instrument ten obejmuje również zwiększenie zaliczek w ramach programu REACT-EU z 11% do 15% dla wszystkich państw członkowskich oraz do 45% dla państw UE, w których napływ uchodźców z Ukrainy przekracza 1% ludności.

Read more -inny link -inny link

Parlament Europejski wzywa do embarga na rosyjski gaz i ropę

11 kwietnia 2022

W rezolucji przyjętej 7 kwietnia europosłowie wezwali do wprowadzenia całkowitego embarga na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu. Chcą wykluczenia Rosji z organizacji międzynarodowych, wykluczenia wszystkich rosyjskich banków z systemu SWIFT oraz zakazu wpływania na wody Unii Europejskiej dla wszystkich statków związanych z Rosją. Wzywają do utworzenia specjalnego trybunału ONZ do spraw zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie i chcą, aby takie same sankcje zostały nałożone na Białoruś. W innej rezolucji europosłowie zaapelowali o bezpieczny przejazd i pomoc dla dzieci - ofiar wojny w Ukrainie.

Read more -inny link

Deklaracja ministrów spraw zagranicznych G7

11 kwietnia 2022

7 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych państw G7 oraz Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej potępili "w najostrzejszych słowach" rosyjskie "masakry" i "okrucieństwa" w Buczy oraz na pozostałym obszarze Ukrainy. Ostrzegli Rosję przed użyciem broni chemicznej i zobowiązali się do wsparcia krajów sąsiadujących z Ukrainą, które niosą pomoc humanitarną.

Read more -inny link

ONZ zawiesza Rosję w Radzie Praw Człowieka

11 kwietnia 2022

7 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję zawieszającą Rosję w prawach członka Rady Praw Człowieka przy tej organizacji. Według Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, wojna na Ukrainie spowodowała już śmierć co najmniej 1 563 cywilów i zmusiła ponad 4,1 miliona Ukraińców do ucieczki z kraju. Pozostała ludność cywilna pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej, a potrzeby prawdopodobnie wzrosną, gdyż ponad pół miliona uchodźców zdecydowało się przekroczyć granicę i wrócić do swoich domów. Światowy Program Żywnościowy potrzebuje 570 mln dolarów na realizację trzymiesięcznego planu awaryjnego na terytorium Ukrainy.

Read more -inny link -inny link

NATO wzmacnia swoje wsparcie dla Ukrainy

11 kwietnia 2022

Na spotkaniu w Brukseli 6 i 7 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych państw NATO potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy. Potępiając rosyjskie zbrodnie z Buczy, zgodzili się na zwiększenie i utrwalenie pomocy dla Ukrainy oraz innych partnerów zagrożonych rosyjską agresją. Zatwierdzili statut Akceleratora Innowacji Obronnych dla Północnego Atlantyku.

Read more -inny link

Wołodymyr Zełenski przed parlamentami

11 kwietnia 2022

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentów Grecji, Cypru, Hiszpanii, Rumunii i Irlandii. Wezwał Cypr do zamknięcia jego portów dla rosyjskich jachtów i do unieważnienia paszportów wydanych Rosjanom. Do parlamentów Grecji i Irlandii zwrócił się o wywarcie presji na Unię Europejską, aby zakazała rosyjskim statkom wstępu do europejskich portów oraz zaprzestała wymiany z rosyjskimi bankami i przemysłem naftowym. Zaapelował do wszystkich hiszpańskich i rumuńskich firm o zaprzestanie działalności w Rosji.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Deklaracja burmistrzów europejskich miast

11 kwietnia 2022

W dniach 4 i 5 kwietnia w Genewie odbyło się Forum Burmistrzów zorganizowane przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ (EKG ONZ). Przy tej okazji burmistrzowie potwierdzili swoje poparcie dla ukraińskich miast, potępiając atak wojskowy i ucisk ze strony Rosji oraz wzywając organizacje międzynarodowe do udzielenia ukraińskim gminom pomocy w odbudowie i rozwoju. Ogłosili również gotowość przyjęcia uchodźców z Ukrainy, aby pomóc rozdartemu wojną krajowi.

Read more -inny link

Wydalenia rosyjskich dyplomatów

11 kwietnia 2022

Po Francji i Niemczech 4 kwietnia, 5 kwietnia Włochy, Dania, Słowenia, Estonia, Szwecja i Hiszpania wydaliły dziesiątki rosyjskich dyplomatów, co oznacza kolejne pogorszenie stosunków z Moskwą po ujawnieniu masakr pod Kijowem przypisywanych siłom rosyjskim. Z powodu "zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości" popełnionych w Ukrainie przez rosyjską armię, Litwa wydaliła rosyjskiego ambasadora. W ten sposób wyrzucono ponad 200 rosyjskich dyplomatów. 5 kwietnia 19 członków Stałej Misji Rosji przy Unii Europejskiej zostało uznanych za osoby niepożądane, gdyż prowadzili oni działalność niezgodną z ich statusem dyplomatycznym.

Read more -inny link -inny link

Konferencja "Razem dla Ukrainy"

11 kwietnia 2022

Podczas globalnej konferencji darczyńców "Razem dla Ukrainy", zorganizowanej przez Kanadę i Unię Europejską 9 kwietnia, zebrano na rzecz osób uciekających przed wojną w Ukrainie 9,1 mld euro. 5 mld euro to pożyczki i dotacje od europejskich publicznych instytucji finansowych, a 4,1 mld euro to wkład finansowy sektora prywatnego i publicznego na rzecz przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ogłosił, że przyznał dodatkowy kredyt w wysokości 1 mld euro na zaspokojenie potrzeb osób przesiedlonych w wyniku inwazji.

Read more -inny link

Ursula von der Leyen, Boris Johnson i ZPRE w Ukrainie

11 kwietnia 2022

8 kwietnia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell oraz 30 posłów do Parlamentu Europejskiego odwiedzili Kijów, aby wesprzeć Ukrainę. UE przekazała prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu kwestionariusz, który ma być podstawą dyskusji na temat przystąpienia jego kraju do Unii. Przedstawiciele UE udali się także do Buczy i do Irpienia. 9 kwietnia premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson spotkał się z Zełenskim i zapowiedział pomoc wojskową w postaci 120 pojazdów opancerzonych i nowych systemów rakietowych. 6 kwietnia w Kijowie przebywała delegacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jego przewodniczący Tiny Kox potępił okrucieństwa popełnione przez rosyjską armię w Ukrainie i obiecał pomoc w dochodzeniach w sprawie zbrodni wojennych.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

MFW tworzy rachunek dla Ukrainy, a Bank Światowy obniża swoje prognozy

11 kwietnia 2022

8 kwietnia, na wniosek niektórych państw członkowskich, MFW zatwierdził utworzenie konta dla Ukrainy, otwartego dla wszystkich państw, agencji i organizacji międzyrządowych. Kanada zaproponowała już, by za pośrednictwem tego konta rozdystrybuować 1 miliard dolarów kanadyjskich. 11 kwietnia Bank Światowy podał, że w 2022 roku gospodarka Ukrainy może skurczyć się z powodu wojny prowadzonej przez Rosję o 45,1%. PKB tej ostatniej ma z kolei spaść o 11,2%.

Read more -inny link

Komisja

Strategiczne rezerwy w obliczu incydentów chemicznych i jądrowych

11 kwietnia 2022

commission1.jpg
6 kwietnia Komisja ogłosiła utworzenie rezerw strategicznych w celu reagowania na incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe poprzez Mechanizm Ochrony Ludności. Obejmują one zapasy rescEU, utworzone we współpracy z Europejskim Urzędem ds. Gotowości i Reagowania na Wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA), z budżetem w wysokości 540,5 mln euro. Zapasy te obejmują sprzęt i leki do leczenia pacjentów narażonych na działanie czynników nadzwyczajnych oraz rezerwę dekontaminacyjną rescEU złożoną z wyspecjalizowanych zespołów interwencyjnych.

Read more

Nowe propozycje na rzecz osiągnięcia celów klimatycznych Unii

11 kwietnia 2022

5 kwietnia Komisja przedstawiła propozycje dotyczące ukierunkowania przemysłu w procesie transformacji ekologicznej oraz stymulowania innowacji. Zaproponowano również dwa nowe rozporządzenia mające na celu lepszą kontrolę fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową, aby UE stała się neutralna dla klimatu. Komisja przedstawiła też sposób, w jaki ona sama zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną w ramach swojej działalności i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 60% do 2030 roku.

Read more -inny link -inny link

Parlament

Priorytety budżetu na 2023 rok

11 kwietnia 2022

parlement.jpg
5 kwietnia eurodeputowani przyjęli rezolucję, w której za priorytety przy opracowywaniu budżetu UE na 2023 rok uznali odbudowę gospodarki, młodzież, klimat i poszanowanie praworządności. Chcą zaoferować młodym Europejczykom więcej możliwości, zwłaszcza w zakresie zatrudnienia, i podkreślają potrzebę inwestycji, żeby wesprzeć programy ochrony środowiska i działania na rzecz klimatu. Europosłowie nalegają, by mechanizm warunkowości związany z praworządnością został zastosowany "natychmiast i w pełni".

Read more

Reforma europejskiej infrastruktury energetycznej

11 kwietnia 2022

5 kwietnia eurodeputowani zatwierdzili reformę rozporządzenia w sprawie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E), której celem jest odejście od energii z paliw. Wsparli finansowanie projektów związanych z rozwojem technologii wodorowych i wychwytywaniem dwutlenku węgla. Projekty oparte na gazie ziemnym nie będą się już kwalifikowały do unijnego finansowania, ale Cypr i Malta uzyskały tymczasową derogację, aby zapewnić ich przyłączenie do sieci UE. Teraz dokument musi zostać ostatecznie przyjęty przez Radę.

Read more -inny link

Przyjęcie aktu w sprawie zarządzania danymi

11 kwietnia 2022

6 kwietnia europosłowie przyjęli akt w sprawie zarządzania danymi, którego celem jest zwiększenie dostępności danych dla przedsiębiorstw, aby stymulować innowacje. Akt przewiduje utworzenie wspólnych, europejskich przestrzeni danych w strategicznych sektorach. Zanim dokument wejdzie w życie, musi zostać formalnie przyjęty przez Radę.

Read more

Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy

11 kwietnia 2022

W dniach 8-9 kwietnia w Strasburgu odbyła się szósta sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Delegaci omówili propozycje wynikające z rozmów w ramach 9 tematycznych grup roboczych, które spotkały się dzień wcześniej.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

11 kwietnia 2022

conseilparlement.jpg
Obradujący 4 i 5 marca ministrowie edukacji, młodzieży i kultury zatwierdzili konkluzje w sprawie mobilności nauczycieli, szkoleniowców, młodych wolontariuszy i artystów w Unii Europejskiej. Przyjęli też konkluzje dotyczące współpracy w dziedzinie przemysłu kulturalnego, szkolnictwa wyższego i badań naukowych, oparte w szczególności na eksperymentalnym wprowadzeniu od 2022 roku europejskiego znaku jakości wspólnych dyplomów. I wreszcie, słowackie miasto Trenczyn zostało wybrane na Europejską Stolicę Kultury 2026.

Read more

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

11 kwietnia 2022

5 kwietnia ministrowie gospodarki i finansów przyjęli konkluzje w sprawie strategicznej autonomii europejskiego sektora gospodarczego i finansowego, podkreślając znaczenie wzmocnienia międzynarodowej roli euro, dokończenia budowy unii bankowej i ochrony przed skutkami eksterytorialności sankcji państw trzecich. Omówili również wzmocnienie europejskiej struktury finansowej na rzecz rozwoju. Ministrowie przyjęli także dyrektywę w sprawie aktualizacji przepisów dotyczących stawek podatku od wartości dodanej oraz wzmocnili mandat Agencji Praw Podstawowych.

Read more

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

11 kwietnia 2022

7 kwietnia ministrowie rolnictwa dyskutowali o skutkach wzrostu cen energii, nawozów i paliw dla producentów i konsumentów. Poparli komunikat Komisji w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego, w którym wezwano państwa członkowskie do udzielenia pomocy producentom i zmniejszenia ich zależności od paliw kopalnych. Zatwierdzili komunikat Komisji na temat sposobów zachęcania do stosowania praktyk rolniczych zmniejszających ilość dwutlenku węgla w atmosferze, w tym poprzez system certyfikacji pochłaniania CO2.

Read more

Posiedzenie ministrów transportu

11 kwietnia 2022

8 kwietnia ministrowie transportu zobowiązali się do skoordynowanej reakcji w zakresie logistyki i mobilności uchodźców, aby stawić czoła konsekwencjom wojny w Ukrainie dla europejskiego systemu transportowego. Postanowili wzmocnić współpracę w zakresie ochrony pracowników sektora transportu, zapewniania im bezpieczeństwa oraz wzmacniania odporności europejskiego systemu transportowego.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie zachowywania danych lokalizacyjnych

11 kwietnia 2022

cjue.jpg
5 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że unijne prawo wyklucza instrumenty przewidujące ogólne i niezróżnicowane zachowywanie danych o ruchu i lokalizacji w celu zwalczania poważnej przestępczości. Przypomniał, że dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej zezwala na przechowywanie takich danych tylko wtedy, gdy stosowana jest zasada proporcjonalności środków do zamierzonego celu. Trybunał nie sprzeciwia się jednak "szybkiemu zatrzymywaniu" danych o ruchu i lokalizacji przez dostawców usług łączności elektronicznej.

Read more

Wyrok w sprawie odszkodowań dla pasażerów linii lotniczych

11 kwietnia 2022

W wyroku wydanym 7 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pasażerowie opóźnionego lotu mogą domagać się odszkodowania od przewoźnika lotniczego mającego siedzibę poza Unią Europejską, jeżeli wykonuje on cały lot na zlecenie przewoźnika mającego siedzibę w jednym z państw członkowskich.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie na temat uregulowania konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią

11 kwietnia 2022

diplomatie.jpg
6 kwietnia przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przyjął premiera Armenii Nikola Paszyniana i prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa, aby omówić realizację podjętych przez nich zobowiązań służących załagodzeniu napięć między tymi dwoma krajami. Podkreślił potrzebę uregulowania kwestii humanitarnych, w tym uwolnienia więźniów. Uzgodniono, że ministrowie spraw zagranicznych będą pracować nad przygotowaniem traktatu pokojowego, a do końca kwietnia powołana zostanie wspólna komisja pracująca nad wytyczeniem granicy między Armenią a Azerbejdżanem. Przywódcy omówili kwestię odbudowy infrastruktury komunikacyjnej i transportowej pomiędzy dwoma państwami.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Kontrakt Ariane 6 na wystrzelenie Kuipera i Sentinel1-C

11 kwietnia 2022

agences-eu.jpg
5 kwietnia europejska grupa Arianespace podpisała kontrakt z amerykańską firmą Amazon na wystrzelenie 18 rakiet Ariane 6, które pomogą umieścić na orbicie konstelację Kuiper, zapewniającą szybki dostęp do internetu, zwłaszcza na obszarach o słabym zasięgu. Zamówienie to, największe w historii Ariane, poprzedza inauguracyjny lot Ariane 6 zaplanowany na koniec 2022 roku. 8 kwietnia firma Arianespace otrzymała również kontrakt na wystrzelenie w pierwszej połowie 2023 satelity Sentinel-1C rakietą Vega-C. Satelita ten zapewni globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa za pomocą systemów radarowych w ramach programu Copernicus.

Read more -inny link -inny link

Wzrost liczby złożonych patentów

11 kwietnia 2022

W 2021 roku Europejski Urząd Patentowy (EPO) otrzymał rekordową liczbę zgłoszeń patentowych - 188 600 wniosków, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu do roku 2020. Główne obszary, w których składane są wnioski patentowe, to komunikacja cyfrowa (+9,4% w porównaniu do 2020), technologie medyczne (+0,8%) i informatyka (+9,7%). Pierwsza piątka krajów, z których pochodzą wnioski, to Stany Zjednoczone (25% wszystkich wniosków), Niemcy (14%), Japonia (11%), Chiny (9%) i Francja (6%).

Read more -inny link

Francja

Sprawozdanie na temat sądownictwa w życiu publicznym

11 kwietnia 2022

france.jpg
29 marca swoje sprawozdanie przedstawiła senacka misja informacyjna ds. sądownictwa w życiu publicznym. Opowiada się za "dialogiem zamiast pojedynków" i przedstawia 28 propozycji mających na celu stworzenie "nowych przestrzeni dialogu z sądami", poprawę jakości prawa i zachęcenie instancji prawnych do samoregulacji. Dyrektor generalna Fundacji Pascale Joannin była jednym z ekspertów wysłuchanych przez misję.

Read more -inny link

Włochy

Zrewidowane prognozy wzrostu

11 kwietnia 2022

italie.jpg
Włoski rząd zrewidował swoje prognozy wzrostu na rok 2022. Teraz przewiduje wzrost PKB o 3,1%, zamiast początkowych 4,7%, ze względu na gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie (takie jak wzrost cen energii i trudności w zaopatrzeniu firm). Rząd ogłosił, że przeznaczy 5 mld euro na dodatkową pomoc dla rodzin i przedsiębiorstw, aby stawić czoła inflacji, która w 2022 roku ma wynieść 5,8%.

Read more -inny link

Mołdawia

Konferencja wsparcia

11 kwietnia 2022

moldavie.jpg
36 krajów i 9 organizacji międzynarodowych wzięło udział w konferencji na rzecz Mołdawii, zorganizowanej 5 kwietnia w Berlinie. Aby wesprzeć ten kraj w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy, uczestnicy spotkania postanowili zapewnić pomoc finansową w wysokości 660 mln euro, w tym 108 mln euro w formie bezpośrednich dotacji i 530 mln euro w formie kredytów. Unia Europejska uczestniczy w tym procesie - przeznaczy dla Mołdawii dodatkowe 53 mln euro.

Read more -inny link

Rada Europy

Spadek populacji więziennej w 2021 roku

11 kwietnia 2022

conseilparlement.jpg
W okresie od stycznia 2020 do stycznia 2021 roku populacja więźniów zmniejszyła się w wyniku ograniczeń w przemieszczaniu się wprowadzonych w czasie pandemii - wynika z opublikowanych 5 kwietnia rocznych statystyk na temat więziennictwa Rady Europy. W tym samym okresie wskaźnik populacji więźniów w Europie spadł ze 104,3 do 101,9 więźniów na 100 000 mieszkańców. Rosja i Turcja to dwa kraje o najwyższym wskaźniku osób osadzonych - na 100 000 mieszkańców przypada tam odpowiednio 328 i 325 więźniów.

Read more

Wytyczne w sprawie cyfrowych kampanii politycznych

11 kwietnia 2022

6 kwietnia Komitet Ministrów Rady Europy opublikował wytyczne, których celem jest zapewnienie przejrzystości komunikacji wyborczej i wydatków wyborczych w internecie, równości partii politycznych i kandydatów oraz zapobieganie manipulacji wyborcami, w tym poprzez umożliwienie im wyboru, czy chcą być adresatami reklam politycznych online. W wytycznych zalecono również, by państwa, platformy internetowe i społeczeństwo obywatelskie współpracowały w celu stworzenia niezależnych mechanizmów monitorowania i odpowiednich sankcji.

Read more

MFW

Grecja spłaciła cały swój dług

11 kwietnia 2022

fmi.jpg
4 kwietnia grecki rząd ogłosił, że całkowicie spłacił (z ponad dwuletnim wyprzedzeniem) pożyczki zaciągnięte od 2010 roku w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. W raporcie opublikowanym 31 marca MFW podkreślił, że Grecja podniosła się z kryzysu COVID. Przewiduje stabilne tempo wzrostu i zmniejszenie długu publicznego, pomimo konsekwencji wojny w Ukrainie.

Read more -inny link

Eurobarometr

Poparcie obywateli dla wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

11 kwietnia 2022

eurobarometre.jpg
77% europejskich obywateli opowiada się za wspólną europejską polityką bezpieczeństwa i obrony - wynika ze standardowego badania Eurobarometru nr 96, którego rezultaty opublikowano 4 kwietnia. Najwyższe poparcie jest na Cyprze i na Litwie, a najniższe w Szwecji i w Austrii. Europejczycy uważają również, że środowisko (26%), wzrost cen (24%) i imigracja (22%) to najważniejsze problemy, z którymi boryka się Unia.

Read more

Kultura

Miro, jego intymna spuścizna

11 kwietnia 2022

culture.jpg
Do 26 września Fundacja Joana Miro w Barcelonie prezentuje wystawę poświęconą intymnej spuściźnie malarza, ukazywanej za pomocą szkiców i obrazów, które śledzą jego rozwój artystyczny. Na ekspozycji zaprezentowano również 59 niepokazywanych obrazów, które zostały niedawno przekazane fundacji przez rodzinę Miro.

Read more

Pejzaże Hockneya w Berlinie

11 kwietnia 2022

Do 10 lipca w Gemäldegalerie w Berlinie oglądać można wielkoformatowe pejzaże Davida Hockneya oraz obrazy z berlińskich muzeów, które zainspirowały brytyjskiego artystę.

Read more

Jazz w Tallinnie

11 kwietnia 2022

Do 1 maja w Tallinnie odbywa się Jazzkaar, największy festiwal jazzowy w krajach bałtyckich. Najlepsi muzycy jazzowi na świecie przyjeżdżają na koncerty do estońskiej stolicy od 1990 roku.

Read more

Rafael w National Gallery

11 kwietnia 2022

Do 31 lipca Galeria Narodowa w Londynie składa hołd Rafaelowi, prezentując bezprecedensową wystawę jego największych dzieł. Dzięki wypożyczeniom z innych muzeów (takich jak Luwr i Muzeum Prado) jest to pierwsza instytucja, która przedstawia całą karierę Rafaela poprzez zestaw jego bardzo różnorodnej twórczości.

Read more

6 ukraińskich artystów wystawia w Bukareszcie

11 kwietnia 2022

Od 13 kwietnia do 9 maja sześciu ukraińskich artystów prezentuje się na wystawie zatytułowanej "TUTAJ. TERAZ. Artyści są obecni" w Bukareszcie. Ekspozycja odbywa się w Rezidența BRD Scena9 i jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich.

Read more

Salgado i środowisko w Paryżu

11 kwietnia 2022

Do 22 września na placu w La Défense w Paryżu dostępna będzie dla wszystkich instalacja artystyczna Aqua Mater. W bambusowym pawilonie o powierzchni 1000 m2, zaprojektowanym przez kolumbijskiego architekta Simona Véleza, umieszczono fotografie Sebastião Salgado, które zwracają uwagę na kwestie ochrony środowiska, a zwłaszcza na zagrożone zasoby wody.

Read more -inny link

Poza Caravaggiem w Neapolu

11 kwietnia 2022

Do 7 stycznia 2023 roku Muzeum Capodimonte w Neapolu prezentuje wystawę, która na nowo analizuje podejście do sztuki neapolitańskiej XVII i XVIII wieku. Kwestionuje pierwszoplanowy wpływ Caravaggia na neapolitańską sztukę, na korzyść innych artystów, takich jak José de Ribera.

Read more -inny link

Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena w Warszawie

11 kwietnia 2022

Do 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbywa się Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena. Choć motywem przewodnim koncertów jest repertuar Beethovena, w programie znalazły się także utwory takich twórców jak Einojuhani Rautavaara, Claude Debussy i Robert Schumann.

Read more

Festiwal Wielkanocny w Deauville

11 kwietnia 2022

Od 16 kwietnia do 7 maja w Deauville odbywa się 26. Festiwal Wielkanocny. Koncerty Mozarta, Schuberta i Brucknera odbędą się w hali Eliego de Brignac-Arqana, w której zwykle odbywają się aukcje koni.

Read more

Wielkanocny koncert Bacha w Dreźnie

11 kwietnia 2022

17 kwietnia organista kościoła Frauenkirche w Dreźnie Samuel Kummer świętuje Wielkanoc, grając utwory Jana Sebastiana Bacha w słynnym, zrekonstruowanym kościele.

Read more

Solidarność z Ukraińcami w świecie kultury

11 kwietnia 2022

W Europie trwają wydarzenia kulturalne wspierające Ukrainę. 17 kwietnia we francuskiej Nicei odbędzie się koncert wolontariuszy, podczas którego Narodowy Zespół Tańca Ukrainy wystąpi w Théâtre de Verdure. 17 kwietnia w Belgii skrzypaczki Tatiana Kojszurenko i Aleksandra Rajchlina zagrają w Brukseli. 2 kwietnia Kijowska Orkiestra Symfoniczna odwiedzi w Niemczech Berliner Phiharmoniker. W Hiszpanii, w Muzeum Thyssen-Bornemisza odbędzie się koncert muzyki barokowej z udziałem Infermi d'Amore, międzynarodowej grupy muzyków założonej przez ukraińskiego skrzypka Vadima Makarenkę. 4 kwietnia Galeria Narodowa w Londynie ogłosiła, że pastel Edgara Degasa "Tancerki rosyjskie" został przemianowany na "Tancerki ukraińskie".

Read more -inny link -inny link

Agenda

les 11 kwietnia

Rada do Spraw Zagranicznych (Luksemburg)


les 12 kwietnia

Rada do Spraw Ogólnych (Luksemburg)


les 14 kwietnia

Posiedzenie Rady Prezesów EBC (Frankfurt nad Menem)


Newsletter Archives

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?

pdf

Biuletyn n°975- wersja 11 avr. 2022